• Nowy numer konta dla wpłat

Zmiana numeru rachunku bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Gminy w Łysomicach informuje, o zmianie nr rachunku bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Urzędu Gminy w Łysomicach nr 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązała samorządy do utworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla potrzeb opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany stawki i deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy będą na bieżąco informowani poprzez stronę internetową Gminy Łysomice www.lysomice.pl media społecznościowe i na tablicach ogłoszeń.

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=