Wsparcie ze środków unijnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach

Przedstawiciele Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach realizują umowę o przyznaniu pomocy podpisaną dnia 04 czerwca 2019 roku
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, projekt będzie realizowany w ramach Operacji typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” mającej na celu:

zaopatrzenie w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny poprzez dostawę sprzętu tj. ciągnik rolniczy, kosiarka wysięgnikowa ramienna oraz przyczepa rolnicza do utrzymania urządzeń wodnych dla Gminnej Spółki Wodnej
w Łysomicach

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku Gminna Spółka Wodna w Łysomicach podpisała umowę w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z Wykonawcę na dostawę sprzętu.   

  • Tablica informacyjna

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=