Nowa ścieżka rowerowa w Gminie Łysomice

Na ten rok zaplanowano początek prac przy budowie ścieżki rowerowej na odcinku Ostaszewo- Wytrębowice- Kowróz.

Na podstawie porozumienia z Powiatem Toruńskim powierzono Gminie Łysomice zadanie dotyczące zarządzaniem publiczną drogą powiatową na czas realizacji projektu pn. " Budowa drogi rowerowej Ostaszewo- Wytrębowice- Kowróz na długości 3,16 km od km 5+ 300 do km 8+ 467".

Realizacja inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej, obejmuje odcinek 3,16 km. na odcinku Ostaszewo od skrzyżowania z drogą krajową- Wytrębowice- Kowróz. Inwestycja obejmuje:
- budowę ścieżki rowerowej
- wykonanie poboczy
- budowę zjazdów indywidualnych na posesje
- przebudowę kabla światłowodowego
- podziały działek

Szacunkowy koszt inwestycji to dwa miliony złotych. Część środków pochodzić będzie z dofinansowania z srodków Powiatu Toruńskiego oraz :Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), 

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=