Rozpoczynamy jesienny cykl zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego.

20 września na terenie gminy Łysomice rozpocznie się cykl zebrań wiejskich w sprawie podziału funduszu sołeckiego. Na przyszły rok przewidziano w budżecie gminy Łysomice na ten cel ogólną kwotę 635.907,00 zł. To o 31857,58 zł więcej niż w roku 2021.

Zebranie wiejskie to nie tylko okazja do spotkania się z przedstawicielami urzędu, sołectwa i sąsiadami. Zebranie Wiejskie to organ uchwałodawczy, który jako jedyny ma prawo zatwierdzić podział środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe.

Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny, dlatego zachęcamy do licznego udziału w zebraniach oraz wspólnego decydowania o tym, na co przeznaczyć fundusze wydzielone dla poszczególnych sołectw.

W związku z kończącym się terminem (30 września) Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań informujemy, że po każdym z zebrań będzie możliwość dokonania samospisu, przy którym członkowie gminnego biura spisowego będą udzielać merytorycznego wsparcia. Pamiętajmy, że udział w spisie jest obowiązkowy!

Z powodu panującej w dalszym ciągu sytuacji epidemiologicznej prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności wynikających z przepisów prawa.

Zebrania wiejskie odbędą się w następującym porządku:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór protokolanta
3. Zmiana funduszu sołeckiego za rok 2021
4. Podział funduszu sołeckiego na rok 2022
5. Wolne wnioski i zapytania 
6. Zamknięcie zebrania

Harmonogram zebrań wiejskich

KAMIONKI  MAŁE   17.00   20.09.2021 r.
KAMIONKI  DUŻE  19:00 20.09.2021 r.
ZĘGWIRT    17.00    21.09.2021 r.
WYTRĘBOWICE 19:00 21.09.2021 r.
PAPOWO TORUŃSKIE 17:00 21.09.2021 r.
ŁYSOMICE    19.00    21.09.2021 r.
TURZNO     17.00   23.09.2021 r. 
PAPOWO TOR. OSIEKI  19.00  23.09.2021 r. 
OSTASZEWO                17.00             23.09.2021 r.
GOSTKOWO    19:00 23.09.2021 r.
LULKOWO     17.00   27.09.2021 r.
RÓŻANKOWO 19.00 27.09.2021 r.
TYLICE      17.00   27.09.2021 r.
ZAKRZEWKO   19:00 27.09.2021 r.

 

Przygotowała:
Justyna Paczkowska - referent d.s. promocji i kultury

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=