Nowy indywidualny numer rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że każdy podatnik wraz z decyzją w sprawie wymiaru podatku otrzyma  nowy indywidualny numer rachunku bankowego do opłat za go­spodarowanie odpadami komunalnymi.

Dotychczas funkcjonujące indywidualne nr kont za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną zablokowane,  nie będzie możliwości dokonywania  na nie wpłat (wpłaty zostaną odrzucone)

Do chwili dostarczenia właścicielowi nieruchomości na piśmie informacji dot. indywidualnego numeru konta bankowego do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  opłaty należy uiszczać wyłącznie na podstawowy numer rachunku bankowego: 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

Osoby,  które nie odbiorą pisma, a tym samym nie otrzymają nowego numeru konta bankowego, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Łysomice pod nr tel. 56 678 32 22 wew. 54.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie  w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z wyjątkiem opłaty za miesiąc styczeń, której termin uiszczenia upływa z ostatnim dniem lutego.

W tytule przelewu proszę wpisać:

"Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości, adres nieruchomości".

Prosimy o terminowe regulowanie wpłat.

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=