Półmetek kadencji

Mija 2,5 roku od rozpoczęcia kadencji 2018-2023. W październiku 2018 r. na stanowisko wójta gminy Łysomice po raz kolejny wybrany został Piotr Kowal, zyskując od mieszkańców duży dowód zaufania.

W kampanii wyborczej 2018r. wójt gminy Piotr Kowal obiecał mieszkańcom zrealizowanie czternastu potrzebnych inwestycji. Okazuje się, że na półmetku kadencji  udało się już zrealizować niemal 12 z 14 obietnic, co stanowi w przybliżeniu 85 proc. zrealizowanych zamierzeń. Wyzwaniami w nadchodzącym czasie będą remont ośrodka zdrowia w Turznie, modernizacja Szkoły Podstawowej w Turznie, organizacji żłobka, oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Tylicach.

Sprawdzamy, jak wygląda ich realizacja wyborczych obietnic

BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W ŁYSOMICACH
Budowa nowego ośrodka zdrowia była jednym z największych oczekiwań mieszkańców gminy Łysomice, a tym samym priorytetem dla władz gminnych. Inwestycja ruszyła już w 2018 r. i pochłonęła łącznie niemal 10 mln zł z budżetu gminy. Fundusze pozwoliły na stworzenie nowoczesnego budynku, spełniającego wymogi sanitarne i przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pierwsi pacjenci skorzystali z usług w nowym miejscu już 21 grudnia 2020 r. Charakterystyczną cechą obiektu jest nowoczesna bryła i przestrzeń. Przy budynku powstał duży parking, zagospodarowano także teren zielony. W samym obiekcie stworzono gabinety wraz z pomieszczeniami zabiegowymi, wygodną poczekalnię i recepcję. Mieszkańcy mogli korzystać nie tylko z POZ, ale także z opieki stomatologicznej oraz rehabilitacyjnej. Przy ośrodku działa ponad to apteka. Dalsze plany na rozwój ośrodka są ambitne i obejmują m.in. zatrudnienie lekarzy specjalistów, m.in. diabetologa, kardiologa, ortopedy czy lekarza medycyny pracy.

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA W GOSTKOWIE
Inwestycja polegała na unowocześnieniu dotychczasowego systemu uzdatniania wody. Zakres zadania objął likwidację hydroforów, co pozwoliło na przejście na układ sterowania pompami za pomocą przetwornic napięciowo-częstotliwościowych oraz wymianę filtrów ciśnieniowych. Zaplanowane prace polegały także na odnowieniu istniejących kanałów technologicznych oraz wykonaniu nowych kanałów. Modernizacja stacji uzdatniania w Gostkowie pochłonęła łącznie ponad 4,5 mln zł.

ROZBUDOWA SZKOŁY W OSTASZEWIE
Realizacja zadania rozpoczęła się w listopadzie 2018 r., a szkołę oddano do użytku w sierpniu 2020 r. W zmodernizowanych budynkach znalazły się cztery przestronne sale lekcyjne, pokój pielęgniarki, pokój nauczycielski, zaplecze sanitarne, pomieszczenia socjalne, stołówka z zapleczem kuchennym oraz sala lekcyjna oddziału zerowego. Wybudowano nowoczesną i w pełni wyposażoną salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym. Salę z budynkiem szkoły połączono łącznikiem, w którym zlokalizowane zostały pracownie chemiczna, językowa, komputerowa oraz sala teatralna.

REWITALIZACJA BYŁEGO SPICHRZA
Zadanie jest w trakcie realizacji. Przedmiot inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego budynku magazynowego oraz zmianę sposobu jego użytkowania na cele rekreacyjno-edukacyjne. Na zrewitalizowanym terenie pojawią się obiekty małej architektury oraz niezbędna infrastruktura techniczna – instalacje techniczne, parkingi oraz chodniki. Do tej pory w dawnym budynku magazynowym została wymieniona posadzka, wzmocniono ściany i słupy oraz wymieniono stolarkę okienną. Obiekt docelowo zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną oraz kotłownię gazową, wspomaganą pompami ciepła. Wewnątrz budynku powstaną sale wielofunkcyjne (z przeznaczeniem na kawiarnię i bibliotekę), pomieszczenia biurowe i magazynowe, toalety oraz kuchnie. Inwestycja pochłonie łącznie 3,2 mln zł.

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH I OŚWIETLENIA
Zadanie jest realizowane na bieżąco. W 2019 r. pojawiło się 46 nowych punktów świetlnych. Zmodernizowano drogi w Gostkowie i Wytrębowicach, przebudowano ulice Widokową w Kamionkach Małych oraz Okrężną i Spokojną w Turznie. W 2020 r. w gminie Łysomice pojawiło się 31 nowych punktów świetlnych. Przebudowano drogę do gruntów ornych w Papowie Toruńskim, drogę łączącą Papowo Toruńskie z Zakrzewkiem, zbudowano także drogi dojazdowe do ośrodka zdrowia. Gmina brała także udział w modernizacji dróg powiatowych Gostkowo – Lipniczki – Papowo Toruńskie oraz Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny. Pojawiło się także kilka nowych chodników, m.in. wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 w Lulkowie oraz na odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie .

BUDOWA KOLEJNYCH ODCINKÓW DRÓG ROWEROWYCH
Zadanie zrealizowano niemal w 100 proc. Gmina pobudowała nowe drogi rowerowe na odcinkach: Kamionki Małe – Turzno, Lulkowo – Różankowo, Gostkowo – Papowo Toruńskie, a także zmodernizowała ciągi pieszo-rowerowe Łysomice – Papowo Toruńskie PKP. W trakcie realizacji jest odcinek Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz – Świerczynki.

ZAKUP TERENÓW POD BUDOWĘ OBIEKTÓW REKREACYJNYCH
Tereny pod budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych zakupiono w Turznie, Koniczynkach i Papowie Toruńskim – Osieki. Pozostał jeszcze do zakupienia teren w Piwnicach.

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ
W pełni rozbudowano sieć kanalizacją w Turznie oraz w Zarzewku. W sołectwie Zakrzewko wybudowano łącznie ponad 5,5 km sieci i wykonano ponad 2 tys. przyłączy kanalizacyjnych. Wybudowano także nową przepompownię główną w Zakrzewku i zmodernizowano przepompownię w Papowie Toruńskim. Inwestycja pochłonęła łącznie prawie 3 mln zł. Wykonawcy sieci kanalizacyjnej na ul. Lnianej i Wiejskiej w Łysomicach zostali już wyłonieni. W chwili obecnej trwają przetargi na realizację budowy sieci kanalizacyjnych w Tylicach i Świerczynkach.

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Do tej pory udało się zbudować 93 przydomowe oczyszczalnie ścieków w Zakrzewku. Dodatkowo zbudowano także 98 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łysomice w ramach zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice”, które pochłonęło niemal 1,5 mln zł.

MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH
Do użytku mieszkańców już niedługo oddana zostanie zmodernizowana świetlica wiejska w Świerczynkach. Powstaje na bazie dawnego budynku sali gimnastycznej. Do tej pory wzmocniono już konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną, oczyszczono elewację i uzupełniono jej braki. Wewnątrz budynku ocieplone zostały ściany, wymieniono także posadzkę na piętrze budynku. W chwili obecnej prowadzone są prace instalacyjne i wykończeniowe. W części dobudowanej powstają natomiast dodatkowe pomieszczenia, m.in. toaleta i pracownia. Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, a na przyległym terenie pojawią się boisko wielofunkcyjne, wiata ogniskowa, parking oraz niezbędna infrastruktura techniczna oraz obiekty małej architektury takie, jak plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

REWITALIZACJA JEZIORA W KAMIONKACH
Kilkuletni plan rewitalizacji zakłada podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Kamionkowskim. W 2019 r. wzdłuż linii brzegowej jeziora została oddana do użytku 2-kilometrowa ścieżka edukacyjna. Rok później zbudowano nowy pomost. Natomiast w maju 2020 r. na skraju plaży przy jeziorze w Kamionkach Małych powstał pasaż – chodnik spacerowy o szerokości 3 metrów, biegnący równolegle do kąpieliska.

WSPIERANIE INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH
Gmina Łysomice od kilku lat zapewnia swoim mieszkańcom dofinansowania do kosztów proekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji. Zadanie realizowane jest przy udziale środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Tylko w 2020 r. udzielono 15 dotacji w wysokości 2 tys. zł każda (jedna na kwotę 1 tys. zł). Łączna kwota udzielonych w ubiegły roku dotacji to 29 tys. zł.

Źródło: "Poza Toruń" tekst Monika Chmielewska
fot. Łukasz Piecyk

 

  • Półmetek kadencji

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=