Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca

Palisz lub masz za sobą palenie papierosów ? Zadzwoń i umów się na badanie płuc w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Rak płuca to nowotwór złośliwy, który dotyka zarówno aktywnych palaczy, jak również osoby biernie wdychające szkodliwy dym tytoniowy. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wydłużającym się czasem palenia i utrzymuje się do 15 lat po rzuceniu nałogu. Właśnie dlatego powstał ogólnopolski program wczesnego wykrywania raka płuca. Jest on skierowany do nałogowych palaczy. Osoby zakwalifikowane do programu będą objęte przez 3 lata diagnostyką i poszerzaniem świadomości uczestników programu na temat dostępności poradnictwa antytytoniowego.

Cel główny

Celem programu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców Polski w latach realizacji Programu.

Cele szczegółowe

•    zwiększenie wiedzy uczestników programu nt. profilaktyki raka płuca 
•    zwiększenie dostępu do badania Niskodawkowej Tomografii Komputerowej u osób z grup ryzyka zachorowania na raka płuca
•    zwiększenie świadomości uczestników programu na temat dostępności poradnictwa antytytoniowego 
•    zwiększenie zasobów przeszkolonej kadry na rynku pracy, co jest niezwykle istotne w kontekście zdiagnozowanych trendów demograficznych.

Kto może skorzystać z programu ?

•    Osoby w wieku 55 -74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat. 
•    Osoby w wieku 50 -74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
  - ekspozycją zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny             
    silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę,
  - ekspozycję na radon,
  - indywidualną historią zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne    
    od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
  - występowaniem raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
  - choroby płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)
Osoba spełniająca warunki włączenia do programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. 
Każda osoba będąca uczestnikiem programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie bez żadnych konsekwencji.
Harmonogram programu:
•    Wizyta   1 - kwalifikująca. Po wizycie kwalifikującej (czas trwania wizyty 15 - 20 min.)otrzymuje się skierowanie na niskodawkową tomografię komputerową. 
•    Wizyta 2 - wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej. Tomografia nie jest badaniem obojętnym dla zdrowia, jednak w tym wypadku dawka potencjalnie szkodliwego promieniowania jest bardzo niska.
•    Wizyta 3 – wynikowa.


Na wizycie wynikowej lekarz:
-  omówi wyniki badania
-  w przypadku braku wykrytych zmian poinformuje o kolejnym badaniu za rok. 
-  wyjaśni charakter potencjalnie wykrytych zmian w płucach i zasad dalszego  
   postępowania
-  poinformuje o ewentualnej konieczności wykonania: dodatkowego badania  
   niskodawkowej tomografii komputerowej za 6 lub 3 miesiące, badań inwazyjnych 
  (biopsja), zabiegu operacyjnego
-  przekaże wskazówki, jak rzucić palenie i jak przeciwdziałać powstawaniu raka  
   płuca

Jak się zgłosić do programu?
Aktualnie rekrutujemy osoby z opisanej  grupy ryzyka, które będą objęte przez 3 lata diagnostyką i poszerzaniem świadomości uczestników programu na temat dostępności poradnictwa antytytoniowego.
Numer telefonu do Koordynatora Programu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - Beata Kępinska  887-600-213,  52/32 56 751
Szczegółowe informacje także na stronie programu: https://zbadajswojepluca.uck.pl

 

  • broszura

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=