Treść strony: Archiwum

Składanie wniosków o dowozy niepełnosprawnego dziecka do placówek oświatowych do końca czerwca 2024 r.

Gmina, na obszarze której zamieszkują dzieci, uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności, ma obowiązek zorganizowania dowozów i opieki do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, zgodnie z przepisami prawa oświatowego omówionymi na stronie internetowej Gminy w zakładce: 

Załatw sprawę - Oświata - Dowozy niepełnoprawnych uczniów do placówek oświatowych.

Wyjaśnień w w/w sprawie udziela:
Marek Fiedler - inspektor do spraw oświaty, zdrowia i sportu, tel. 56 678 32 22 wew. 39, kom. 510 162 801, mail: m.fiedler@lysomice.pl 

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=