Treść strony: Oświata

  • Najzdolniejsi uczniowie z Gminy Łysomice przed budynkiem urzędu.

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów z terenu gminy Łysomice

Podczas XII Sesji Rady Gminy w dniu 10.09.2019 zostały wręczone Z rąk Wójta Piotra Kowala, oraz Przewodniczącego Rady Roberta Kożuchowskiego wyróżnienia otrzymali:

1. Damian Kochowicz, mieszkaniec Papowa Toruńskiego, absolwent Gimnazjum
Nr 1 w Łysomicach. W poprzednim roku szkolnym uzyskał tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii oraz tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki.  Zdobył również wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”. Średnia ocen Damiana to 5,40 oraz wzorowe zachowanie.

2. Zuzanna Rumińska, zamieszkała w Łysomicach, absolwentka Gimnazjum Nr 1 
w Łysomicach, które ukończyła ze średnią ocen 5,60 i wzorowym zachowaniem. Jest finalistką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii.

3. Łukasz Jankiewicz – zamieszkały w Tylicach, absolwent Szkoły Podstawowej
im. Fryderyka Chopina w Turznie. Łukasz osiągnął w poprzednim roku szkolnym tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki. Na ubiegłorocznym świadectwie może poszczycić się średnią ocen 5,50 i wzorową oceną zachowania.

4. Alan Krygier jest mieszkańcem Łysomic, w roku szkolnym 2018/2019r. uczęszczał do klasy IV A, Szkoły Podstawowej w Łysomicach. Na koniec  roku szkolnego uzyskał średnią ocen 5,72 oraz wzorowe zachowanie. Jest laureatem I miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, ponadto uzyskał bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz  bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie „Alfik Matematyczny”.

5. Adam Rozpędowski mieszka w Lulkowie. Uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 do klasy IV Szkoły Podstawowej im. Leona Filcka w Świerczynkach. Średnia ocen Adama to 5,55 i zachowanie wzorowe. Jest laureatem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” oraz zdobył tytuł laureata I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”.

6. Marta Kalinowska jest mieszkanką Łysomic, w roku szkolnym 2018/2019 była uczennicą klasy IV C Szkoły Podstawowej w Łysomicach. Marta osiągnęła średnią ocen 5,64 oraz wzorową ocenę z zachowania. Jest laureatką II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”.

7. Jakub Piecuch z Łysomic, w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczał do klasy VI A Szkoły Podstawowej w Łysomicach. W poprzednim roku szkolnym uzyskał III miejsce w wojewódzkiej konkursie przedmiotowym z matematyki „Liga zadaniowa” oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Średnia ocen Jakuba to 5,55 oraz wzorowe zachowanie.

8. Jakub Dybowski mieszkaniec Turzna, w roku szkolnym 2018/2019 był uczniem klasy VI A Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Turznie. W poprzednim roku szkolnym zdobył III miejsce w wojewódzkim konkursie matematycznym „Liga Zadaniowa”. Średnia ocen Jakuba to 5,64 oraz wzorowe zachowanie.

9. Aleksander Rumiński mieszka w Turznie, uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 do klasy VI B Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Turznie. Na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen 5,82 oraz zachowanie wzorowe. Jest zdobywcą
III miejsca w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki „Liga zadaniowa”.

10. Zuzanna Anna Owczarczyk -  zamieszkała w  Wytrębowicach. W roku szkolnym 2018/2019, uczęszczała w do klasy IV Szkoły Podstawowej w Ostaszewie i uzyskała średnią ocen 5,64 oraz zachowanie wzorowe. Zuzanna Anna może poszczycić się  wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik” oraz wyróżnieniem w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.

11. Marta Popławska z Zakrzewka, jako uczennica klasy IV C Szkoły Podstawowej w Łysomicach, w roku szkolnym 2018/2019 uzyskała średnią ocen 5,45 i wzorowe zachowanie. W poprzednim roku szkolnym zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”.

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=