Treść strony: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice

Rajd Rowerowy „Historia na dwóch kółkach”

Logotypy projektu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zadanie pt. „Historia na dwóch kółkach” w ramach projektu grantowego pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR Ziemia Gotyku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice zaprasza mieszkańców Gminy Łysomice oraz gmin sąsiednich z terenu Lokalnej Grupy Działania  „Ziemia Gotyku” na Rajd Rowerowy „Historia na dwóch kółkach”.

Rajd Rowerowy „Historia na dwóch kółkach”

03.09.2022 r. (sobota)

  • 9:00 - zbiórka w Łysomicach ul. Sadowa 2C (plac po byłym GS), rozdanie pakietów startowych
  • 9:30 - start
  • 14:00 - poczęstunek
  • 16:00 - zakończenie

Trasa Rajdu Rowerowego: Łysomice - Zakrzewko - Kamionki Duże - Sławkowo - Ostaszewo - Wytrębowice

Podczas Rajdu Rowerowego 5 przystanków historycznych z prelekcjami kustosza Regionalnej Izby Historii i Tradycji funkcjonującej w Łysomicach oraz podsumowanie w Wytrębowicach.

  • Łysomice - Pałac Doniemirskich
  • Zakrzewko - plac po Pałacu Czarlińskich
  • Kamionki Duże - przedwojenna Szkoła Powszechna
  • Sławkowo - stara szkoła i Pałac rodziny von Kreise
  • Ostaszewo - stara szkoła i informacje o Ostaszewku
  • Wytrębowice - na zakończenie informacje o szlaku srebrno-bursztynowym