Treść strony: Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Raport o stanie Gminy Łysomice za 2023 rok

  Raport o stanie Gminy Łysomice za 2023 rok

  2024.05.29

  Na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej został opublikowany Raport o stanie Gminy Łysomice za 2023 rok. Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym...

 • Składanie wniosków o dowozy niepełnosprawnego dziecka do placówek oświatowych do końca czerwca 2024 r.

  Składanie wniosków o dowozy niepełnosprawnego dziecka do placówek oświatowych do końca czerwca 2024 r.

  2024.05.28

  Gmina, na obszarze której zamieszkują dzieci, uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności, ma obowiązek zorganizowania dowozów i opieki do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, zgodnie z przepisami prawa oświatowego...

 • Pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych dla rolników

  Pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych dla rolników

  2024.06.24

  Informujemy zainteresowanych rolników z terenu gminy Łysomice o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy z zakresu wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie za rok 2024 w Urzędzie Gminy Łysomice...

 • "Projektowa Popcornica"

  "Projektowa Popcornica"

  2024.06.24

  Do 26 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń w projekcie “Projektowa Popcornica”, realizowanym przez  Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica. Projektowa Popcornica to projekt, w ramach którego młodzi ludzie nauczą się w praktyce tworzenia własnych projektów opartych na rzetelnej i dostosowanej do środowiska diagnozie potrzeb...

 • Pożegnanie Absolwentów Przedszkola Jelonek w Papowie Toruńskim

  Pożegnanie Absolwentów Przedszkola Jelonek w Papowie Toruńskim

  2024.06.24

  Koniec czerwca to czas pożegnania absolwentów. W Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim uroczyste pożegnanie absolwentów  odbyło się 19 i 20 czerwca 2024. W tym roku progi przedszkola opuszcza 74 przedszkolaków. W uroczystości udział wzięli nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz zaproszeni goście...

 • Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

  Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

  2024.06.21

  Dziś zabrzmiał ostatni przedwakacyjny dzwonek. Przed uczniami  dwa miesiące letniego wypoczynku. Rok szkolny 2023/2024 we wszystkich placówkach oświatowych i oddziałach przedszkolnych Gminy Łysomice zakończyło 1101 dzieci i młodzieży,  w tym 24 z Ukrainy. Swoje szkoły pożegnało 84absolwentów klas ósmych...

 • Najlepsi Absolwenci Gminy Łysomice

  Najlepsi Absolwenci Gminy Łysomice

  2024.06.21

  Na  uroczystej gali podsumowującej rok szkolny 2023/24 nagrody otrzymało 21 najlepszych spośród 84 wszystkich absolwentów szkół z gminy Łysomice. Spośród nich aż piętnaścioro uzyskało średnią ocen powyżej 5,0. Zgodnie z  tradycją nagrodą specjalną został uhonorowany „najlepszy z najlepszych”, uczeń z najwyższą średnią ocen na świadectwie...

 • III Sesja Rady Gminy Łysomice

  III Sesja Rady Gminy Łysomice

  2024.06.20

  Dnia 18 czerwca br. odbyła się III sesja IX kadencji Rady Gminy Łysomice podczas, której kierownicy jednostek organizacyjnych: szkół, przedszkola, biblioteki i poradni psychologiczno-pedagogicznej przedstawili sprawozdania z działalności i realizacji budżetu za rok 2023...

 • Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego z miejscowości Koniczynka

  Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego z miejscowości Koniczynka

  2024.06.17

  W miejscowości Koniczynka rozpoczęły się roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: „Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego z miejscowości Koniczynka.” W ramach zadania planuje się wykonanie siłowni plenerowej, wykonanie boiska do gry w koszykówkę, montaż urządzeń małej architektury...

 • Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

  Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

  2024.06.17

  Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wypełniając swoje obowiązki ustawowe, realizuje ,,Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2021-2026’’. Celem strategicznym tego programu jest zwiększenie dostępności różnorodnych form wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. Realizacji tego celu służy Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Telefon dla Osób Doznających Przemocy Domowej...

Stronicowanie

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=