Treść strony: Afrykański pomór świń

Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 14 kwietnia 2023 r. - WChZZ.432.92.2023

W związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych, w Głównym Inspektoracie Weterynarii przygotowane materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom, które stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Przedmiotowe rozporządzenie wejdzie w życie 21 kwietnia br.

Zwracam się z prośbą o dystrybucję ww. materiałów wszystkim hodowcom świń, rolnikom i innym zainteresowanym podmiotom.
Materiały zostały również przekazane do ARMiR oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Kampania dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weteiynarii uprzejmie przypomina o zbliżającym się okresie wzmożonego ryzyka pojawiania się ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie.

Główną przyczyną wzrostu ilości zakażeń ASF u świń od maja do października jest intensyfikacja prac polowych w tym okresie. Stałe występowanie choroby w populacji dzików, oznacza największą koncentrację wirusa w obszarach leśnych i na polach. W konsekwencji sezon letni sprzyja przenoszeniu wirusa ASF z lasów i pól na teren gospodarstw wraz z człowiekiem czy pojazdami powracającymi
z prac polowych. Pomimo faktu, że wirus ten nie dotarł do woj. kujawsko-pomorskiego a w całym kraju w roku 2022 nastąpił spadek liczby ognisk ASF w gospodarstwach, nie traćmy czujności. Nie zapominajmy, że zawleczeniu choroby do gospodarstwa można skutecznie zapobiegać. Sprzyja temu zwłaszcza stosowanie się posiadaczy świń, niezależnie od wielkości utrzymywanego stada, do wymagań w zakresie bioasekuracji.

Wykrywaj, zapobiegaj, zgłaszaj

Ponieważ wybuch ASF może mieć tak niszczycielskie skutki, zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie są kluczem do powstrzymania tej śmiertelnej choroby.

Ta kampania ma na celu podniesienie świadomości wśród rolników, weterynarzy i myśliwych poprzez zapewnienie ogólnego zrozumienia ASF, które może być dzielone przez krajowe, regionalne i lokalne organizacje zajmujące się zdrowiem zwierząt. Kampania ma również na celu zwiększenie szybkości zgłaszania i dążenie do zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby.

Zestaw materiałów zawiera: uzasadnienie kampanii, infografikę, ulotkę i cztery gotowe posty do wykorzystania w mediach społecznościowych, które można wykorzystać do informowania o objawach ASF, środkach bezpieczeństwa, które należy zastosować i z kim się skontaktować w podejrzanych przypadkach.

Kampania, zainicjowana przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, ma na celu wspieranie krajów sąsiadujących z regionami dotkniętymi chorobą i prowadzenie działań na rzecz zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń w Europie.

Po więcej informacji:
Europejski Urząd ds. Żywności i Bezpieczeństwa: https://www.efsa.europa.eu/  

  • Kampania dotycząca afrykańskiego pomoru świń
  • Kampania dotycząca afrykańskiego pomoru świń
  • Kampania dotycząca afrykańskiego pomoru świń
  • Kampania dotycząca afrykańskiego pomoru świń
  • Kampania dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Afrykański pomór świń - informacje ogólne

Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia...

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=