Treść strony: Dotacje na wymianę oraz montaż proekologicznych źródeł ciepła "Czyste Powietrze"

Dofinansowanie kosztów zakupu, wymiany oraz montażu proekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w celu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łysomice przy udziale środków finansowych pochodzących z funduszy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Informujemy, że Beneficjenci programu priorytetowego Czyste Powietrze z terenu naszej Gminy mogą składać do Urzędu Gminy w Łysomicach wnioski o udzielenie dotacji na wymianę oraz montaż proekologicznych źródeł ciepła. Zadanie jest finansowane z środków budżetu Gminy Łysomice.

Niezbędne wnioski znajdują się do pobrania w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Łysomicach oraz na stronie internetowej www.lysomice.pl w zakładce "Ochrona Środowiska" -> "Dotacje na wymianę oraz montaż proekologicznych źródeł ciepła "Czyste Powietrze".

Kompletne wnioski przyjmowane będą w Biurze Podawczym (parter) Urzędu Gminy  w Łysomicach w nieprzekraczalnym terminie od 19 września 2022 do 28 października 2022 roku. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze podawczym Urzędu Gminy w Łysomicach lub pod numerem telefonu 0 56 678 32 22 wew. 41 i 51

Celem Programu jest ograniczenie niskiej emisji poprzez zakup oraz montaż proekologicznych źródeł ciepła w budynkach nowobudowanych lub wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na obszarze Gminy Łysomice. Cel Programu jest zbieżny z celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łysomice.

Program realizowany będzie poprzez dofinansowanie na zakup oraz montaż proekologicznych źródeł ciepła w budynkach nowobudowanych lub wymiany istniejących  źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na:

  • kotły na paliwa stałe
  • kotły gazowe,
  • kotły olejowe,
  • kotły elektryczne- piece zasilane prądem elektrycznym 
  • pompy ciepła 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy korzystających z programu priorytetowego Czyste Powietrze do składania wniosku o przyznanie dodatkowego dofinansowania. 

Załączniki do pobrania:

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=