Ranking samorządowy czasopisma „Wspólnota”

Najbogatsze samorządy w 2021 roku
(w przeliczeniu per capita)

Prezentujemy ranking zamożności samorządów za 2021 rok - wciąż jeszcze ze stabilnymi wynikami.

Liderami w swoich kategoriach są: Warszawa wśród miast wojewódzkich, Sopot wśród miast na prawach powiatu, Polkowice wśród miast powiatowych i Kleszczów wśród gmin wiejskich.

W kategorii miast małych tylko raz (w 2017 r.) prowadzenie – na rzecz Dziwnowa – oddała Krynica Morska. Wśród województw Mazowsze jest liderem siódmy raz z rzędu. Jedynie wśród powiatów stabilność rankingu jest nieco mniejsza – w ostatnich latach na prowadzeniu zmieniały się tegoroczny lider: powiat przysuski oraz zeszłoroczny: człuchowski.

Nie trzeba wielkiej głębi analiz budżetowych, żeby dostrzec, że o tej wysokiej pozycji wśród powiatów w znacznym stopniu decydują transfery zewnętrzne, a nie wielkość dochodów podatkowych.

Niewykluczone, że ta stabilność w najbliższym czasie zostanie zachwiana. Po pierwsze, w minionych latach wprowadzane były zmiany prawne (zwłaszcza w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), które miały niekorzystny wpływ na dochody samorządów. Po drugie, kolejne zmiany w podatkach wprowadzane są w roku bieżącym. Trudno precyzyjnie oszacować ich skutki dla poszczególnych samorządów, ale nie będą to zmiany obojętne dla kondycji lokalnych budżetów.

Po trzecie, rozpędzająca się inflacja, z którą będziemy musieli żyć jeszcze długo, oznacza drastyczny wzrost kosztów ponoszonych przez samorządy. Po czwarte, zagrożeniem jest przeciągająca się niepewność dotycząca dostępu do funduszy unijnych. Do tego wszystkiego dochodzą napięcia finansowe związane z wojną na Ukrainie i kosztami ponoszonymi na pomoc dla uchodźców.

Wszystko to powoduje, że w bliższą i dalszą przyszłość budżetów samorządowych trzeba patrzeć z dużą dozą niepokoju.

Gmina Łysomice na tle samorządów wiejskich w  Polsce- zajęła 89 miejsce.

W województwie kujawsko – pomorskim zajęliśmy 2 miejsce.

Na tle  gmin  powiatu toruńskiego ranking wskazuje iż :

1.- Gmina Łysomice –  1 miejsce. ( - 89 w Polsce).

2.- Gmina Wielka Nieszawka – 2 miejsce, ( - 98 w Polsce).

3.- Gmina Lubicz – 3 miejsce, ( - 326 w Polsce ).

4.- Gmina Czernikowo – 4 miejsce, (-  357 w Polsce).

5.- Gmina Łubianka – 5 miejsce (-  532 w Polsce).

6.- Gmina Obrowo – 6 miejsce (- 643 w Polsce).

7.- Gmina Zła Wieś Wielka – 7 miejsce (- 677 w Polsce).

8.- Gmina Chełmża – 8 miejsce. (-  924 w Polsce).

 

Ranking_nr_15_2022_Bogactwo_JST_2021.pdf (wspolnota.org.pl)