• Plakat informujący o warsztatach LGD

Zaplanuj z nami lokalną strategię!

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Gotyku" zaprasza mieszkanki i mieszkańców gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasta Chełmża na warsztaty partycypacyjne poświęcone wypracowaniu głównych założeń do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 (LSR). Podczas warsztatów zespół Lokalnej Grupy Działania zaprezentuje wnioski ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych, wywiadów, badań ankietowych oraz spotkań branżowych, a następnie w zespołach tematycznych i branżowych określimy główne potrzeby i potencjały rozwojowe obszaru, wyznaczymy cele, działania oraz założenia do budżetu.

Warsztaty odbędą się w Hotelu Imperium w Chełmży w dniach 23 listopada oraz 7 grudnia w godzinach 16.00 – 19.00. Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom zapewniamy obiad oraz dostępność uwzględniającą szczególne potrzeby, w tym potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Zapisy są prowadzone za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego pod linkiem - wypełnij do dnia 18 listopada 2022 roku.

Dostępność: Jeśli zgłaszasz szczególne potrzeby to skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły. Swoje propozycje na działania w ramach planowanej strategii możesz zgłaszać także poprzez BANK POMYSŁÓW i INICJATYW

Serdecznie zapraszamy do wspólnej twórczej pracy.

Wszelkich informacji na temat warsztatu udzielają:

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=