Dodatek elektryczny - informacja dla mieszkańców

Urząd Gminy Łysomice informuje, że 17 października 2022 r. Poz. 2127 weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
Powyższa ustawa wprowadza dodatek dla gospodarstw domowych, gdzie głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. Pompa ciepła,
  2. Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny,

wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
oraz gospodarstwo domowe w którym nie jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Stosowny wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych  będzie można złożyć od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Wnioski należy składać:

  • na piśmie w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8 w godz. pracy urzędu.
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego) na adres skrzynki e PUAP Urzędu Gminy Łysomice lub ( /w32wxn0s7e/skrytka lub /gmLysomice/domyslna ).

Przyjmowaniem wniosków oraz udzielaniem informacji i porad dotyczących składania wniosków o dodatek źródeł ciepła udziela pracownik Urzędu Gminy Łysomice, Pan Sławomir Cyrklaff - kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 56 678 32 22 w. 57 lub mailowo: s.cyrklaff@lysomice.pl

Termin składania wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych upływa z dniem 1 lutego 2023 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. Wzór wniosku jest jednolity w całej Polsce.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi:

  1. 1.000,00 zł - w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną ; 
  2. 1.500,00 zł - w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i gdy zużycie energii elektrycznej  w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wynosiło więcej niż 5 MWh ¹


¹ Do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=