Stronicowanie

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza do udziału w projektach

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne zaprasza do udziału w projektach

  2022.06.02

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy w najbliższym czasie rozpoczyna realizację projektów...

 • Konkurs "Rękodzielnicze Perełki Ziemi Gotyku"

  Konkurs "Rękodzielnicze Perełki Ziemi Gotyku"

  2022.06.01

  Celem konkursu jest promowanie lokalnych zasobów kulturowych, historycznych lub przyrodniczych obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Gotyku. Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Gotyku...

 • Raport o stanie Gminy Łysomice za 2021 rok

  Raport o stanie Gminy Łysomice za 2021 rok

  2022.06.01
  Wójt Gminy co roku, do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Łysomice w roku poprzednim. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi....
 • Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Zęgwirt

  Zamknięcie przejazdu kolejowego w miejscowości Zęgwirt

  2022.06.01

  Generalny Wykonawca projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża” informuje iż zamknięcie przejazdu kolejowego w m. Zęgwirt, w km 12+773 linii kolejowej nr 207 jest planowane w dniach: 06.06.2022 r. w godzinach od 8:00 do 10:00 oraz 07.06.2022 r. w godzinach od 8:00 do 10:00...

 • Zmiana terminu nieodpłatnej pomocy prawnej

  Zmiana terminu nieodpłatnej pomocy prawnej

  2022.06.01

  Informujemy, iż nieodpłatna pomoc prawna w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej z dnia 01 czerwca 2022 r. będzie udzielana wyjątkowo w dniu 03 czerwca 2022r. w godz. 10:00 - 14:00. Miejsce udzielania porad pozostaje bez zmian...

Stronicowanie

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=