Treść strony:

Projekt "Lider dla seniorów"

Realizacja pierwszych zajęć w ramach projektu „Lider dla seniorów”

      Projekt "Lider dla Seniorów"

Po sześciomiesięcznej przerwie spowodowanej wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice rozpoczęło realizację projektu „Lider dla seniorów”. W dniach 16, 17 i 18 września odbyły się zajęcia dla trzech grup seniorów z terenu gminy Łysomice. 16 września zajęcia miały miejsce w świetlicy wiejskiej w Ostaszewie, a 17 i 18 września w Centrum Animacji Kultury w Łysomicach. Tematyką pierwszych zajęć dla wszystkich grup były warsztaty z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej, podczas których przeprowadzono zajęcia z udzielenia pierwszej pomocy medycznej oraz zajęcia z aktywnej integracji w zakresie podniesienia kompetencji życiowych umożliwiających powrót do życia społecznego. W projekcie udział bierze 55 osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie. Projekt „Lider dla seniorów” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Marek Komuda       

  • Realizacja pierwszych zajęć w ramach projektu „Lider dla seniorów”
  • Realizacja pierwszych zajęć w ramach projektu „Lider dla seniorów”
  • Realizacja pierwszych zajęć w ramach projektu „Lider dla seniorów”
  • Realizacja pierwszych zajęć w ramach projektu „Lider dla seniorów”
  • Realizacja pierwszych zajęć w ramach projektu „Lider dla seniorów”

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=