Treść strony:

Projekt "Lider dla seniorów"

Realizacja projektu objętego grantem „Lider dla seniorów”

Realizacja projektu objętego  grantem „LIDER DLA SENIORÓW” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej
11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt „Lider dla seniorów” ma na celu aktywizację społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób niesamodzielnych oraz korzystających z pomocy społecznej głównie z obszaru objętego Programem Rewitalizacji Gminy Łysomice. Działania w projekcie zostaną skierowane głównie do mieszkańców miejscowości Łysomice i Ostaszewo, objętej celami rewitalizacji społecznej, ale także do innych miejscowości służące poprawie opieki nad osobami starszymi oraz zapobieganiu ich wykluczeniu społecznemu (Ostaszewo i Łysomice).

Działania zaplanowane w projekcie obejmą wsparciem 55 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w większości z obszaru Łysomic i Ostaszewa, ale również w małym stopniu z innych miejscowości. Zaplanowane działania mają charakter cyklu imprez i spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i kulturalnym, które mają przyczynić się do lepszego zorganizowania się tej grupy społecznej, a w konsekwencji do poprawy ich sytuacji.

Do projektu zostanie zaangażowany psycholog, który przeprowadzi warsztaty na początku i końcu realizacji projektu z wszystkimi beneficjentami tego działania. W okresie od 1 lutego 2020 r. do 20 grudnia 2020 r. zostaną przeprowadzone 4 działania:

  1. Pierwsza pomoc i terapia grupowa z psychologiem,
  2. Zajęcia w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji,
  3. Warsztaty z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej i terapia grupowa z psychologiem,
  4. Warsztaty z przygotowania potraw ze zdrowego grillowania oraz podsumowanie projektu.

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany konkurs z nagrodami, który będzie polegał na wykonaniu zadań, które zostały przeprowadzone na warsztatach.

  • Logotypy projektu "lider dla seniorów"

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=