Treść strony:

Projekt "Lider dla seniorów"

„Lider dla seniorów”  - druga tura zajęć

W październiku 2020 r. odbyły się warsztaty pracy twórczej o charakterze terapeutycznym i integracyjnym z zielarstwa i zajęć komputerowych  z zakresu instrumentów aktywizacji społecznej. W dniach 12 i 13 października odbyły się w budynku Centrum Animacji Kultury w Łysomicach zajęcia komputerowe z wysyłania maili, dokonywania przelewów, zakupów przez Internet, połączenia się przez komputer z osobami z daleka, itp. Natomiast 14 października odbyły się w świetlicy wiejskiej w Ostaszewie warsztaty z zielarstwa (zioła lecznicze, umiejętność zbierania i parzenia ziół, itp.). Osoby uczestniczące w zajęciach miały zapewniony transport, napoje, słodycze i owoce oraz obfity obiad. Pomimo bardzo trudnego okresu związanego z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym, frekwencja była bardzo dobra. Na zapisanych 55 osób, było obecnych na wszystkich zajęciach 51 osób.     

Oczywiście, podczas realizacji zajęć są przestrzegane wszystkie restrykcje dotyczące COVID-19. Również realizacja projektu jest zgodna z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Marek Komuda

  • Logotypy: Unii Europejskiej, Województwa Kuj.-Pom., Ziemi Gotyku
    Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Zajęcia w ramach projektu "Lider dla seniorów"
  • Zajęcia w ramach projektu "Lider dla seniorów"
  • Zajęcia w ramach projektu "Lider dla seniorów"
  • Zajęcia w ramach projektu "Lider dla seniorów"
  • Zajęcia w ramach projektu "Lider dla seniorów"
  • Zajęcia w ramach projektu "Lider dla seniorów"
  • Zajęcia w ramach projektu "Lider dla seniorów"

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=