Treść strony:

Projekt "Lider dla seniorów"

  • Logotypy projektu "lider dla seniorów"

Projekt „Lider dla seniorów” zakończony

11 czerwca 2021 r. na terenie świetlicy wiejskiej w Wytrębowicach odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu „Lider dla seniorów”   współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 11.1. włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu miała na celu aktywizację społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, głównie z obszaru objętego Programem Rewitalizacji Gminy Łysomice. W projekcie udział wzięło 55 osób, głównie z Łysomic i Ostaszewa oraz kilka osób z Zakrzewka, Lulkowa i Kowrózka.

Przed uroczystym zakończeniem projektu, wszyscy uczestnicy brali udział w zajęciach kulinarnych. najpierw odbyła się część teoretyczna o tematyce zdrowego grillowania, którą poprowadził w formie wolontariatu Roman Wojda – Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu, a później odbyły się zajęcia praktyczne. Uczestnicy pod nadzorem firmy gastronomicznej przygotowywali potrawy zdrowego żywienia do grillowania, które zostały później zaserwowane zaproszonym gościom. Podczas zajęć odbyły się także konkury o tematyce projektowej, za które uczestnicy otrzymali nagrody.

O godz. 15.00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie projektu, podczas którego wszyscy zaproszeni goście wraz z uczestnikami projektu mieli możliwość degustacji przygotowanych wcześniej potraw. W trakcie uroczystości zostały wręczone wszystkim uczestnikom nagrody za udział w projekcie oraz nagrody za zwycięstwo w konkursach.

Udział w projekcie „Lider dla seniorów” spowodował, że u większości uczestników nastąpił wzrost postępu w zakresie aktywizacji społecznej, zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności oraz w przyszłości, możliwość większego angażowania się w życie społeczne.   

Marek Komuda
Koordynator projektu

  • SAM_3511
  • SAM_3513
  • SAM_3527
  • SAM_3530

Zakończenie projektu "Lider dla seniorów"

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=