Treść strony:

Projekt "Lider dla seniorów"

  • Logotypy projektu "lider dla seniorów"

Ostatnie zajęcia z projektu „Lider dla seniorów”

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice przystąpiło do realizacji ostatnich zajęć w ramach projektu objętego grantem „Lider dla seniorów”.

Projekt ma na celu aktywizację społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym głównie z obszaru objętego Programem Rewitalizacji Gminy Łysomice (mieszkańcy sołectw: Łysomice i Ostaszewo) 

W okresie od 31 maja do 2 czerwca są realizowane warsztaty historyczne (edukacyjne) oraz warsztaty pracy twórczej o charakterze terapeutycznym i integracyjnym – warsztaty rękodzielnicze.

W warsztatach uczestniczy 55 osób podzielonych na 3 grupy. W czasie zajęć uczestnicy projektu mają zapewnione nieodpłatnie: materiały szkoleniowe, poczęstunek w postaci napojów, słodyczy i owoców, obiad, transport oraz pomoc psychologa. Udział w projekcie jest bezpłatny.

11 czerwca 2021 r. na terenie świetlicy wiejskiej w Wytrębowicach odbędzie się uroczyste zakończenie realizacji projektu „Lider dla seniorów”. W tym dniu planowane są także zajęcia kulinarne oraz konkursy dla uczestników projektu. Podsumowaniem projektu będzie uroczyste zakończenie w obecności zaproszonych gości oraz wręczenie nagród uczestnikom projektu.

Marek Komuda
Koordynator projektu

  • SAM_3461
  • SAM_3462
  • SAM_3465
  • SAM_3481
  • SAM_3482

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=