Treść strony: Stypendia Samorządu Gminy Łysomice dla uzdolnionych uczniów

Stypendia na nowy rok szkolny przyznawane są na podstawie kryteriów zawartych w art. 3 Uchwały Rady Gminy Łysomice.  Dyrektorzy szkół w terminie  do 1 lipca każdego roku składają do Wójta Gminy Łysomice wnioski kandydatów do Stypendium (w załączeniu) uzupełnione w części I przez rodziców/opiekunów prawnych, wraz ze wskazanymi załącznikami. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów kandydatów do Stypendium powinni także podpisać i przekazać Dyrektorowi szkoły klauzulę informacyjną.

Wyjaśnień w w/w sprawie udziela: Marek Fiedler – inspektor do spraw oświaty, zdrowia i sportu, tel. 56 678 32 22 wewn. 39, kom. 510 162 801, mail: m.fiedler@lysomice.pl

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=