Lulkowo

Radny: Krzysztof Borowiec
Sołtys: Adam Bartkowiak, adam.bartkowiak@pbdi.pl

Lulkowo to wieś sołecka tworząca jedno wspólne sołectwo z wsią Piwnice. Położona wpołudniowo-zachodniej części gminy Łysomice na powierzchni 1064 ha (w tym 407 ha lasu). Według danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy Łysomice na dzień 25.01.2018 r. sołectwo zamieszkuje łącznie 880 osób. Przez teren sołectwa przebiegają drogi gminne oraz droga wojewódzka. Najbardziej znanym zabytkiem w Lulkowie jest neorenesansowy pałac zbudowany w 1918 roku przez rodzinę Weinschenk z ośmioboczną wieżą i kaplicą. Przy pałacu znajdują się pozostałości po parku krajobrazowym, zabudowania gospodarcze oraz boisko do gry w piłkę nożną. W okresie po II wojnie światowej mieściła się w pałacu szkoła podstawowa, która została zlikwidowana w 1999 roku, kiedy w życie weszła reforma ustanawiająca gimnazja. W ostatnim etapie istnienia placówki kształciła ona dzieci w klasach 1-3. W pałacu ma swoje miejsce kaplica rzymsko-katolicka. Została poświęcona w 1948 roku i działa do dziś. Kaplica może pomieścić około 300 osób. W 1897 roku na uboczu wsi powstał cmentarz ewangelicki. Najstarsze zachowane nagrobki posiadają daty 1909 i 1914. Dawniej jego obszar wynosił 0,28 ha, a obecnie 0,16 ha. Zamknięty został w 1945, od kwietnia 2014 roku nastąpiło notarialne przekazanie działki na której zlokalizowany jest cmentarz od osoby prywatnej na rzecz Gminy Łysomice.  Obiektem kulturalnym dla obu miejscowości sołectwa jest nowoczesna świetlica wiejska zlokalizowana Lulkowie, w której znajduje się filia przedszkola oraz biblioteka publiczna. Została ona wybudowana wraz z remiza strażacką w miejscu starej świetlicy i oddana do użytku w 2018 r. Przy świetlicy również znajduje się Ochotnicza Straż Pożarna, wiata rekreacyjna, plac zabaw oraz urokliwy staw. Obszar ten jest w większości obszarem rolniczym. Rdzenni mieszkańcy w większości utrzymują się z prywatnych gospodarstw rolnych oraz pracując w sektorze prywatnym lub prowadząc własną działalność, np. handlową, usługową. Na terenie Lulkowa funkcjonuje jeden sklep spożywczy oraz kilka prężnie działających na rynku przedsiębiorstw, w tym znany w okolicy tartak. Mieszkańcy wsi Lulkowo aktywnie działają na rzecz sołectwa. Corocznie organizowane są imprezy integracyjne, których frekwencja mobilizuje do kolejnych działań. Mieszkańcy wspólnie organizują na terenie miejscowości imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

  • Pałac w Lulkowie
  • Piwnice
  • świetlica wiejska

 Zaproszenie na wiejskie zebranie w miejscowości Lulkowo
01.04.2020 r. godzina 18:00

Porządek obrad:

1.       Otwarcie zebrania

2.       Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

3.        Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za rok 2019

4.       Uchwalenie wniosku w sprawie przesunięć w ramach Funduszu Sołeckiego  na rok 2020

5.       Wolne wnioski

6.       Zakończenie zebrania

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=