Na terenie sołectwa znajdują się

  • Urząd Gminy
  • Ośrodek Zdrowia
  • Szkoła Podstawowa
  • Klasycystyczny pałac, obecnie siedziba Agenci Nieruchomości Rolnych.
  • Park Łysomicki, w którym znajduje się 38 gatunków drzew i 17 gatunków krzewów.
  • Świetlica "Markus", w której organizowane są warsztaty, zebrania, spotkania
  • Biblioteka.

Dane Sołtysa: Jarosław Paziewski, tel. 783-799-909, jaroslawpaziewski@wp.pl

  

  • plakat z informacjami na temat Dzień Seniora w Łysomicach

Dzień Seniora w Łysomicach

Sołtys i Rada Sołecka Łysomic zaprasza najstarszych mieszkańców sołectwa na spotkanie "Dzień Seniora" 23 listopada 2019 roku o godzinie 17:00 w sali teatralnej Szkoły Podstawowej w Łysomicach...

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=