Treść strony: Razem dla Ukrainy

ANONIMOWA ANKIETA! - АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ!

Просимо Вас заповнити дану анкету щодо Вашої поточної життєвої ситуації та Ваших планів на майбутнє. Опитування є анонімним. Метою даного опитування є вивчення потреб громадян України, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні, та з метою планування подальших форм допомоги з боку Уряду Республіки Польща.

Informacja dotycząca egzaminów magisterskich dla obywateli Ukrainy w Polsce - Інформація про магістерські іспити для громадян України в Польщі - 05.07.2022

Uprzejmie informujemy, że Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSG) znalazła się na liście tymczasowych ośrodków egzaminacyjnych, w których obywatele Ukrainy będą mogli aplikować w celu zdawania egzaminów i uzyskania w roku 2022 tytułu licencjata lub magistra - szczegóły w załączonym skanie pisma.

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Нова заява на отримання грошової допомоги на забезпечення проживанням та харчуванням громадян України - 05.05.2022 r.

Zmiana wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Pomoc pieniężna dla uchodźców z Ukrainy - Фінансова допомога біженцям з України

Управління Верховного комісара ООН у Польщі (UNHCR Poland) пропонує фінансову допомогу біженцям, які залишили Україну після 24 лютого 2022 року. Щомісячні пільговики отримають 700 злотих на особу + 600 злотих за кожного додаткового члена сім’ї (з обмеженням 4). Грошова допомога надається один раз на місяць протягом мінімум 3 місяців.
  • Uproszczony trybie uzyskania zgody na wykonywanie zawodu medycznego w Polsce

Uproszczony trybie uzyskania zgody na wykonywanie zawodu medycznego w Polsce - Спрощена процедура отримання згоди на заняття медичною професією в Польщі

Wykonywałeś zawód medyczny w Ukrainie, ale musiałeś uciec przed rosyjską agresją do Polski? Sprawdź, jak w uproszczonym trybie uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce!

Pismo Konsula Honorowego Ukrainy w Bydgoszczy w sprawie realizacji serii spotkań informacyjnych z zakresu wsparcia samorządów oraz ludności z Ukrainy zamieszkującej na terenie naszego województwa.

Film instruktażowy dla obywateli Ukrainy - Навчальне відео для громадян України - 25.03.2022 r.

Нижче наведено навчальне відео щодо процесу присвоєння номера PESEL, інформація про Довірений профіль та додаток mObywat для громадян України, які легально в’їхали в Польщу з України з 24 лютого 2022 року та заявили про намір залишитися на території Польщі...

Wyjazdowe usługi konsularne dla obywateli Ukrainy - Консульська служба виїзду для громадян України - 24.03.2022 r.

Консульство України в Гданську ініціює виїзне консульське обслуговування громадян України в таких воєводствах: Поморське, Західно-Поморське, Куявсько-Поморське та Вармінсько-Мазурське.

Zaktualizowana ulotka informacyjna - Оновлений інформаційний листок - 21.03.2022 r.

Оновлена ​​інформаційна листівка про перетин кордону, легалізацію перебування, надання номера PESEL, медичне обслуговування, освіту та роботу для громадян України.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 18.03.2022 r.

Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy , może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o gruźlicy - Інформація повітового державного санітарного інспектора з туберкульозу - 18.03.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że w Ukrainie szczepienia są realizowane wg Programu Szczepień Ochronnych (PSO), który obejmuje podanie szczepionek, które chronią przed 10 chorobami zakaźnymi  w tym gruźlicą. Stan zaszczepienia dzieci w Ukrainie jest zróżnicowany w zależności od grupy wiekowej i regionu kraju, waha się od ok. 60% do 99%. Brać należy pod uwagę zróżnicowaną realizację szczepień ochronnych między dużymi a mniejszymi miastami i na wsi. 1 lutego 2022 roku w Ukrainie rozpoczęto krajową kampanię szczepień, która została przerwana przez agresję Rosji. Mimo że choroba ta stanowi poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia to nie należy jej się bać, gdyż wcześniej wykryta i prawidłowo leczona jest całkowicie uleczalna. 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o szczepieniach przeciwko COVID-19 - Інформація Державного повітового санітарного інспектора про щеплення проти COVID-19 - 18.03.2022 r.

W kontekście obecnej agresji Rosji na Ukrainę oraz masowego przemieszczania się ludności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zwraca się prośbą do Państwa, jako do osób będących najbliżej spraw związanych z przyjmowaniem uchodźców do mieszkań prywatnych w Państwa gminach o propagowanie i zachęcanie do szczepień przeciwko COVID-19, osób przybyłych z Ukrainy...

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego - ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ - 18.03.2022 r.

Громадянин України, перебування якого в Польщі визнано законним і внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу. Ці асигнування призначені для існування, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особисту гігієну та житло./

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce został uznany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To środki przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Nadanie numeru PESEL dla Ukraińców - Надання номера PESEL - 15.03.2022 r.

Od środy (16 marca) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Przedstawiamy wzór formularza w języku ukraińskim i rosyjskim wraz z najpotrzebniejszymi informacjami.

Bezpłatna infolinia firmy PwC - Безкоштовна гаряча лінія компанії PwC - 15.03.2022 r.

Informujemy, iż firma PwC uruchomiła bezpłatną infolinię w języku ukraińskim z informacjami w przypadku pytań związanych z legalizacją pobytu, pracą, podatkami, opieką zdrowotną i tranzytem do innych krajów UE (+48 519 062 999)...

Страхування цивільної відповідальності (ОС) на кордоні або Зелена картка для громадян України, які в’їжджають на територію Польщі - 10.03.2022 r.

Ważne informacje dla obywateli Ukrainy dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – OC komunikacyjnego.

Informacje dla uchodźców - Інформація для біженців - 08.03.2022 r.

Якщо Ти не маєш де ночувати, Ти голодний, Тобі потрібна медична допомога, то відразу після перетину кордону звертайся в Приймальний пункт. Там отримаєш невідкладну допомогу щодо тимчасового розміщення, харчів, першої медичної допомоги. Номер телефону 47 721 75 75 (можеш розмовляти українською або російською)

Infolinia dla głuchych z Ukrainy - 08.03.2022 r.

Polski Związek Głuchych organizuje pomoc dla Głuchych z Ukrainy. W zależności od potrzeb komunikacyjnych kontakt uchodźców z Polskim Związkiem Głuchych możliwy na kilka sposobów.

Zbiórka dla uchodźców z Ukrainy - 07.03.2022 r.

W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Łysomice o udostępnienie informacji dotyczących możliwego bezpłatnego oddania następujących przedmiotów...

Dostępne hale magazynowe/produkcyjne do wynajęcia

W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie oraz zapytaniami firm rozważających możliwość przeniesienia swojej działalności do Polski zwracamy się z uprzejmą prośbą...

Informacje dla osób przybywających z Ukrainy - Zdrowie. Praca. Edukacja - інформації

Tutaj znajdziecie praktyczne informacje dla osób przybywających z Ukrainy. Dotyczące korzystania ze służby zdrowia, poszukiwania pracy oraz edukacji dzieci...

Rachunek bankowy „Pomoc dla Ukrainy"

Jeżeli chcecie wesprzeć finansowo Ukrainę i jej obywateli, możecie skorzystać z rachunku, które zostało utworzone tylko na potrzeby wpłat dla Ukrainy...

Dla osób goszczących u siebie Ukraińców

Mieszkańców, którzy przyjęli uchodźców na własną rękę prosimy o przesłanie na adres e-mailowy ukraina@lysomice.pl kilku informacji dotyczących uchodźców...

Poradnik dla osób opuszczających miejsce zamieszkania ze względu na zagrożenia wojenne

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało praktyczny poradnik dla obywateli Ukrainy, którzy są zmuszeni do opuszczenia swojego zamieszkania z powodu agresji Federacji Rosyjskiej. Poradnik zawiera wskazówki jak przygotować się do drogi i co ze sobą zabrać, żeby sprawnie i bezpiecznie przemieścić się w rejony, które nie są objęte bezpośrednimi działaniami wojennymi...

SPZOZ w Łysomicach deklaruje pomoc medyczną

Wszyscy Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy z problemami zdrowotnymi mogą zgłaszać się osobiście do Przychodni w Łysomicach ul. Łąkowa 3 w godzinach pracy Przychodni tj. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 lub pod nr tel. 56 649 57 34 lub 798 456 764.

Uruchomiono punkt recepcyjny w Toruniu

W hotelu Kopernik przy ul. Wola Zamkowa 16 w Toruniu został uruchomiony punkt recepcyjny, w którym przygotowano 100 miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy...

Szczegóły pomocy uchodźcom z Ukrainy

Po uzgodnieniach z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i organizacjami charytatywnymi podjęliśmy dalsze działania zabezpieczające przyjeżdżających na teren naszej gminy uchodźców z Ukrainy. Najważniejsze z nich, na chwilę obecną to...

Informacja dotycząca organizacji miejsc dla uchodźców terytorium Ukrainy - Гаряча лінія

Wojewoda Kujawsko-Pomorski uruchomił ogólnodostępną infolinię pod nr 52 34 97 804 oraz 52 34 97 461 obsługiwaną w języku ukraiński i polskim, gdzie będzie udzielana informacja dotycząca organizacji miejsc dla uchodźców z terytorium Ukrainy...

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=