Organizacja pracy przy zimowym utrzymaniu dróg:

 1. Zarządca dróg gminnych i wewnętrznych nie posiada własnego sprzętu do odśnieżania lub zwalczania śliskości zimowej na drogach gminnych i wewnętrznych. Przy utrzymaniu przejezdności dróg zarządca bazuje na sprzęcie wykonawcy.
 2. Sposób kontroli pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg.    
  • W okresie zimowym wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy , będą przeprowadzać na bieżąco kontrolę pracy sprzętu służącego do zimowego utrzymania dróg.
 3. Akcję odśnieżania uruchamia się samoistnie, gdy pokrywa śnieżna wyniesie minimum  5 cm. i w zależności od prognoz pogodowych. Czas rozpoczęcia akcji od momentu uruchomienia – 1 godz.
 4. Odśnieżaniem na terenie Gminy Łysomice zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Gostkowie, który w ramach zawartych umów podwykonawczych korzystał będzie z usług innych firm i osób fizycznych
  • Działaniami Kierować będzie, Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sławomir Jakubowski tel. 56 678 44 51  
  • Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Gostkowie Tomasz Maćkiewicz  tel. 56 678 44 51 kom. 515-395-040 a w przypadku w/w nieobecności 
  • Sławomir Zając tel. kom. 501 261 384  
 5. Prezes Zakładu Usług Komunalnych  odpowiedzialny będzie za:
  • podejmowanie decyzję o uruchomieniu akcji odśnieżania lub usuwania gołoledzi
  • współpracę z Zarządami Dróg Powiatowych/ Wojewódzkich i Krajowych
  • współpracę z pracownikami Urzędu Gminy Łysomice,
  • współpracę z sołtysami wsi.

Warianty akcji zimowego utrzymania dróg:

 1. WARIANT A
  W przypadku występowania oblodzenia dróg i gołoledzi lub opadów śniegu normalnych dla okresu zimowego, utrzymanie zimowe dróg prowadzone jest siłami i środkami własnymi wykonawcy
 2. WARIANT B
  W przypadku występowania intensywnego oblodzenia dróg i gołoledzi lub intensywnych długotrwających opadów śniegu, utrzymanie zimowe dróg prowadzone jest siłami i środkami własnymi wykonawcy i osób fizycznych
 3. WARIANT C
  W razie uznania opadów śnieżnych za klęskę żywiołową, osoby fizyczne i prawne na podstawie odrębnych przepisów - mogą być powołane do świadczeń osobistych  rzeczowych. W przypadku  ogłoszenia stanu klęski żywiołowej na terenie gminy działaniami kieruje  Wójt Gminy Łysomice.
 4. Teren Gminy Łysomice został podzielony na cztery rejony działania
  Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Gostkowie dokona indywidualnego podziału sił i środków na poszczególne rejony w swoim planie działania który zamieści na stronie internetowej  ZUK.
  Prezes ZUK zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatorów poszczególnych rejonów. Dane koordynatorów należy zamieścić w planie z imienia, nazwiska i telefonu kontaktowego. 

Odpowiedzialność za utrzymanie dróg i organizacja pracy:

 1. Odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Łysomice  w okresie zimowym 2022-2023, zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg, sprawuje Urząd Gminy Łysomice. 
 2. Decyzje o rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania dróg  podejmuje: 
  • Wójt Gminy – Piotr Kowal-    
   w przypadku nieobecności Wójta
  • Sekretarz  Gminy - Bożena Stempska- 
 3. Osobą do kontaktu pomiędzy Urzędem Gminy Łysomice a Wykonawcami w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w okresie 2022-2023, jest  Jan Czyżniewski młodszy referent Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu - telefon kontaktowy: 508-394-502
 4. Prawo bezpośredniego uruchamiania działań związanych z odśnieżaniem dróg i usuwaniem gołoledzi  mają:
  • Samodzielnie  Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Gostkowie Sławomir Jakubowski  po konsultacji z wyznaczonym pracownikiem UG
  • Z-ca Szef GZZK – Jan Czyżniewski - tel. 056 678 32 22, kom. 508-394-502
   którzy decyzje o momencie rozpoczęcia odśnieżania przekazują do Wykonawców odśnieżających drogi 
  • Wójt Gminy – Piotr Kowal- 
  • Sekretarz  Gminy - Bożena Stempska- 
 5. Nie przewiduje się dyżurów w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice - zarządcy dróg gminnych i wewnętrznych. W okresie prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg wszelkie interwencje będą przyjmowane pod numerami telefonów w następujących godzinach:
  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godziny 7.00 do godziny 15.00, telefon tel. 056 678 32 22, kom. 508-394-502
  • we wtorek od godziny 8.00 do godziny 16.00 telefon  tel. 056 678 32 22, kom. 508-394-502
  • w pozostałych godzinach pod numerem telefonów osób upoważnionych do wydawania dyspozycji wykonawcom zimowego utrzymania dróg z ramienia Urzędu Gminy Łysomice tel. kom. 508-394-502
 6. Finansowanie prac zimowego utrzymania na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Łysomice odbywa się bezpośrednio z budżetu Gminy.
 • Warianty akcji zimowego utrzymania dróg

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=