Obowiązek składania oświadczeń przez beneficjentów "Grantów PPGR"

Zgodnie z procedurą określającą zasady monitorowania efektów projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”, a która stanowi załącznik do Zarządzenia nr 0050.93.2022 Wójta Gminy Łysomice z dnia 20 września 2022 r., przypominamy o obowiązku składania oświadczeń przez beneficjentów ostatecznych programu grantowego „Granty PPGR”.

Wypełnione oświadczenie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Łysomice (ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice) najpóźniej do 31 stycznia 2023 r.

Wzór oświadczenia znajduje się do pobrania w załącznikach, jest także wyłożony w Biurze Podawczym; był również dołączany do umowy podczas jej podpisywania.

Uwaga! W polu "LAPTOP" wpisujemy model sprzętu i numer seryjny. Informacje te można naleźć w protokole dołączonym do umowy.

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=