Internet światłowodowy w gminie Łysomice

28 lutego oraz 14 marca 2023r. w Urzędzie Gminy Łysomice odbyło się spotkanie z firma NEXERA w sprawie światłowodowego internetu. W rozmowach z firmą NEXERA wzięli udział Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski, przedstawiciele Rady Gminy Łysomice oraz kierownik referatu Bezpieczeństwa i Teleinformatyki Wojciech Lewicki.
Na spotkaniu został przestawiony podwykonawca lokalny firmy KATEL, który będzie realizować rozbudowę sieci światłowodowej firmy NEXERA na terenie gminy Łysomice.

Firma NEXERA w 2023r. podłączy około 310 nowych punktów sieci światłowodowych. Planowana jest także dalsza rozbudowa sieci w 2024 roku. NEXERA zabiega o dofinansowanie ze Środków Unijnych na rozbudowę ww. sieci.

Mieszkańcy zainteresowani chęcią podłączeniem się do sieci światłowodowej proszeni są o kontakt email z firmą NEXERA na adres: zapytaj@nexera.pl

„Mieszkańców mających jakieś pytania NEXERA zachęca do rozmowy z Wirtualnym Asystentem, za pomocą czatu na stronie https://www.nexera.pl/pl/ (w prawym dolnym rogu ekranu) lub telefonicznie pod numerem +48 22 233 07 00.

Jeżeli Wirtualny Asystent nie odpowiedział na Państwa pytania, zachęcamy do przesłania formularza, dostępnego na stronie kontaktowej: https://www.nexera.pl/pl/contact

Można również sprawdzić na mapie firmy NEXERY, czy twoja lokalizacja jest w zasięgu pod adresem: https://www.nexera.pl/pl/map

Dla mieszkańców na spotkaniu z firmą NEXERA został przedstawiony portal SIDUSIS na stronie rządowej www.internet.gov.pl na, którym będzie możliwość złożenia chęci podłączenia się do sieci światłowodowej.

Na załączonej ulotce NEXERA przedstawiła operatorów telekomunikacyjnych z którymi mieszkańcy mogą podpisać umowy na sprzedaż internetu światłowodowego.

Rejestracja zgłoszenia:
Zapotrzebowanie na usługę szerokopasmowego Internetu można zgłosić przez wypełnienie ankiety na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/ oraz bezpośrednio na stronie SIDUSIS https://internet.gov.pl . Celem dokonania zgłoszenia niezbędne jest podanie dokładnych danych punktu adresowego takich jak województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, oraz adres e-mail zgłaszającego. Następnie należy określić rodzaj zapotrzebowania (Internet, telefon, telewizja, itp.) oraz określić zapotrzebowania na prędkość usługi (Najlepiej powyżej 300mb/s). Każde ze zgłoszeń jest automatycznie zapisywane w bazie serwisu. Operatorzy telekomunikacyjni mogą w każdej chwili pobrać raport z Wyszukiwarki dla obszaru, na którym prowadzą działalność. Tym samym ułatwi im to planowanie przyszłych inwestycji. UKE uwzględnia również zapisane zgłoszenia przy organizacji Konsultacji społecznych białych plam NGA, czy też podczas opracowywania baz adresowych na potrzeby przyszłych działań, które przeprowadzać będzie m.in. CPPC.

  • Spotkanie NEXERA w UG Łysomice  (1)
  • Spotkanie NEXERA w UG Łysomice  (2)
  • Sidusis
  • UKE 1
  • UKE 2

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=