• Dzień kobiet w Gostkowie

Sołecki Dzień Kobiet w Gostkowie

Sołtys, Rada Sołecka sołectwa Gostkowo, zapraszają na Sołecki Dzień Kobiet.
1 marca 2020 roku w świetlicy wiejskiej od godziny 14:00.
W programie słodki poczęstunek, oraz zabawa z zespołem Radmuz.
Szczegółowe informacje w Bibliotece Publicznej. 

Zaproszenie na zebranie wiejskie

Zaproszenie na wiejskie zebranie w miejscowości Gostkowo
19.03.2020 godzina 18:00

Porządek obrad:

1.       Otwarcie zebrania

2.       Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

3.        Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za rok 2019

4.       Uchwalenie wniosku w sprawie przesunięć w ramach Funduszu Sołeckiego  na rok 2020

5.       Wolne wnioski

6.       Zakończenie zebrania 

Sołectwo Gostkowo wraz z należącą do sołectwa miejscowością Lipniczki.

Radny Gminy Łysomice - Marian Błaszkiewicz , mieszkaniec Gostkowa;

Sołtys - Beata Finc - mieszkanka Gostkowa, pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Gostkowie;

Przewodniczący Rady Sołeckiej - Jarosław Wróblewski , mieszkaniec Gostkowa , członek grupy Moto Gostkowo;

Członkowie Rady Sołeckiej : Katarzyna Puk - mieszkanka Gostkowa ,członek grupy Moto Gostkowo ; Paweł Zieliński- mieszkaniec Gostkowa, członek grupy Moto Gostkowo; Dariusz Rumiński - mieszkaniec Gostkowa, członek grupy Moto Gostkowo; Romuald Maszkiewicz - mieszkaniec Lipniczek;

Organizacje działające na terenie naszego sołectwa:

Koło Gospodyń Wiejskich

Kołu przewodniczy Pani Mirosława Kasprzak. Obecne Koło Gospodyń powstało w 2017 roku. Dziewczyny z Koła Gospodyń , odważnie promują nasze sołectwo , nie tylko na terenie naszej Gminy. Dziewczyny pomagają przy organizacji wielu imprez wiejskich oraz Kościelnych ( Dzień Dziecka, Orszak Trzech Króli ). Biorą czynny udział w imprezach gminnych ( Dożynki ).

Grupa Motocyklistów z Gostkowa ,, Moto Gostkowo"

Grupa powstawała na przełomie lat 2015/2016. Grupa czynnie bierze udział w promocji naszego sołectwa , organizacja Dnia Dziecka w Gostkowie, Mikołajki, . Członkowie Grupy organizują zbiórki dla dzieci z placówki w Wielgiem. Corocznie na swoich motorach w wieczór Mikołajkowy odwiedzają z darami od Mikołaja tamtejszą placówkę. W roku 2020 odbędzie się już 5 zjazd Grupy ,,Moto Gostkowo" organizowany na terenie naszego Sołectwa. Członkowie Grupy z dużym zaangażowaniem współpracują z Radą Sołecką oraz Kołem Gospodyń.

Ochotnicza Straż Pożarna

Powstała prawdopodobnie w 1923 roku ponieważ w roku tym powstał sztandar naszych strażaków. Biorą czynny udział w różnego rodzaju akcjach ratowniczych. Współdziałają z organizacjami w zakresie zapobiegania pożarom. Współpracują i służą pomocą organizacjom działającym na terenie naszego sołectwa . Podnoszą swoje kwalifikacje , aby skutecznie chronić zagrożone życie. Reprezentują i promują nasze Sołectwo nie tylko na terenie naszej gminy.

Gostkowo

  • tablica Gostkowo

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=