• Dzień kobiet w Gostkowie

Sołecki Dzień Kobiet w Gostkowie

Sołtys, Rada Sołecka sołectwa Gostkowo, zapraszają na Sołecki Dzień Kobiet.
1 marca 2020 roku w świetlicy wiejskiej od godziny 14:00.
W programie słodki poczęstunek, oraz zabawa z zespołem Radmuz.
Szczegółowe informacje w Bibliotece Publicznej. 

Zaproszenie na zebranie wiejskie

Zaproszenie na wiejskie zebranie w miejscowości Gostkowo
19.03.2020 godzina 18:00

Porządek obrad:

1.       Otwarcie zebrania

2.       Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

3.        Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za rok 2019

4.       Uchwalenie wniosku w sprawie przesunięć w ramach Funduszu Sołeckiego  na rok 2020

5.       Wolne wnioski

6.       Zakończenie zebrania 

W skład sołectwa Gostkowo wchodzą 3 wsie: Gostkowo, Lipniczki i Folsąg.
Położone jest w zachodniej części gminy Łysomice, po lewej stronie od trasy A1 – kierunek Gdańsk, oddalone jest od miasta Torunia o 16 km, a od miasta Chełmża o 20 km. Sołectwo Gostkowo ma powierzchnię 1568 ha i liczy 828 mieszkańców.

Na terenie dzisiejszego Gostkowa w latach 30. XX wieku zostało odkryte cmentarzysko kultury łużyckiej datowane na II/III wiek n.e., co świadczy o głębokich korzeniach osadnictwa ludzkiego na tym obszarze, a dokonane tam odkrycia archeologiczne stanowią cenne źródła informacji o przeszłości regionu.
Sołectwo Gostkowo to przede wszystkim teren rolniczy, gdzie ludność zajmuje się głównie prowadzeniem własnych gospodarstw rolnych, i gdzie funkcjonuje niewiele prywatnych firm, natomiast wielu mieszkańców dojeżdża do pracy do Torunia oraz do firm działających na
terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ostaszewie. Porównując specyfikę wszystkich trzech wsi sołectwa można zauważyć, że tylko wieś Gostkowo posiada obiekty użyteczności publicznej oraz grunty gminne i tym samym stanowi centralne miejsce dla pozostałych wsi sołectwa. Przez teren Gostkowa przebiega rzeczka Struga toruńska, zwyczajowo nazywana Bachą, a tereny znajdujące się wokół Bachy są zadrzewione, co podnosi atrakcyjność krajobrazu wsi.
Gostkowo posiada obiekty dziedzictwa kulturowego, takie jak: zabytkowy kościół gotycki pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku (data rejestru 02.05.1966 rok), kaplica cmentarna z początku XX wieku, cmentarz parafialny rzymsko-katolicki przy kościele (obecnie nieczynny), cmentarz ewangelicki z początku XIX wieku położony w pobliżu kościoła (również nieczynny), kapliczka na rozstaju dróg na Lipniczki i Turzno oraz drewniany Krzyż milenijny przy drodze na Papowo Toruńskie. Poza tym w centrum wsi zachował się w bardzo złym stanie dwór z przełomu XVIII i XIX wieku, a także liczne około stuletnie zamieszkałe domy.

Na terenie Gostkowa znajduje się Gminny Zakład Komunalny, który dostarcza wodę dla wszystkich mieszkańców całej gminy Łysomice. Do niedawna zakład ten (do 2006 r.) był również odpowiedzialny za przyjmowanie odpadów (wysypisko śmieci w Kamionkach
Dużych), jednak obecnie wysypisko jest zamknięte z powodu zapełnienia. Gminny Zakład Komunalny wykonuje również prace związane z utrzymaniem dróg gminnych (wyrównywanie, odśnieżanie, itp.) oraz wykonuje przyłącza wody pitnej i kanalizacyjne do
budynków na terenie gminy Łysomice.

Radny Gminy Łysomice - Marian Błaszkiewicz 

Sołtys - Beata Finc - mieszkanka Gostkowa, pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej Filia w Gostkowie. Adres e-mail:  bj-finc@wp.pl

Przewodniczący Rady Sołeckiej - Jarosław Wróblewski.

Organizacje działające na terenie naszego sołectwa:

Koło Gospodyń Wiejskich

Kołu przewodniczy Pani Mirosława Kasprzak. Obecne Koło Gospodyń powstało w 2017 roku. Dziewczyny z Koła Gospodyń , odważnie promują nasze sołectwo , nie tylko na terenie naszej Gminy. Dziewczyny pomagają przy organizacji wielu imprez wiejskich oraz Kościelnych ( Dzień Dziecka, Orszak Trzech Króli ). Biorą czynny udział w imprezach gminnych ( Dożynki ).

Grupa Motocyklistów z Gostkowa ,, Moto Gostkowo"

Grupa powstawała na przełomie lat 2015/2016. Grupa czynnie bierze udział w promocji naszego sołectwa , organizacja Dnia Dziecka w Gostkowie, Mikołajki, . Członkowie Grupy organizują zbiórki dla dzieci z placówki w Wielgiem. Corocznie na swoich motorach w wieczór Mikołajkowy odwiedzają z darami od Mikołaja tamtejszą placówkę. W roku 2020 odbędzie się już 5 zjazd Grupy ,,Moto Gostkowo" organizowany na terenie naszego Sołectwa. Członkowie Grupy z dużym zaangażowaniem współpracują z Radą Sołecką oraz Kołem Gospodyń.

Ochotnicza Straż Pożarna

Powstała prawdopodobnie w 1923 roku ponieważ w roku tym powstał sztandar naszych strażaków. Biorą czynny udział w różnego rodzaju akcjach ratowniczych. Współdziałają z organizacjami w zakresie zapobiegania pożarom. Współpracują i służą pomocą organizacjom działającym na terenie naszego sołectwa . Podnoszą swoje kwalifikacje , aby skutecznie chronić zagrożone życie. Reprezentują i promują nasze Sołectwo nie tylko na terenie naszej gminy.

Gostkowo

  • tablica Gostkowo

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=