Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dot. sprzedaży autobusu szkolnego marki Autosan Tramp

Wójt Gminy Łysomice w dniu 08.11.2023 r. ogłosił pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego marka: Autosan Tramp, model pojazdu: A0909L.04.S

W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert pisemnych wyznaczonym przez Wójta Gminy Łysomice, tj. do godziny 12.00., dn. 15.1.20203 roku nie wpłynęły oferty na przetarg, nie wpłacono wymaganego wadium, wobec tego nie wpłynęła żadna oferta pisemna złożona zgodnie z ogłoszeniem o przetargu. W związku z powyższym, Wójt Gminy Łysomice unieważnia postępowanie na sprzedaż autobusu szkolnego w formie pisemnego przetargu nieograniczonego.

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=