Gmina Łysomice ogłasza nabór na stanowiska animatora sportu

Gmina Łysomice ogłasza nabór na stanowiska:

 1. Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Turznie
 2. Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Gostkowie
 3. Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Ostaszewie

w okresie od 1 marca do 30 listopada 2024 r. w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”.

Forma i okres zatrudnienia - umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 01.03.2024 r. - 30.11.2024 r.

Ilość godzin do przepracowania w ciągu miesiąca - 50 w przypadku dwóch animatorów na orliku lub 100 godzin w przypadku jednego animatora*.

Praca w godzinach popołudniowych od godz. 15.00 w dni robocze oraz weekendy, według ustalonego harmonogramu.

Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

 1. Ukończony 18 rok życia.
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin;
 • realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy;
 • współpraca ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;
 • angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki;
 • realizacja zadań Animatora zgodnie z zatwierdzonym Programem Ministra Sportu i Turystyki pn. „Lokalny Animator Sportu” na rok 2024*;
 • dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu;
 • nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk oraz prowadzenie „Kalendarza Orlika”;
 • dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego;
 • doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleniowych;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Oferty proszę składać do dnia 16 lutego 2024 r. do Urzędu Gminy Łysomice na adres mailowy: sekretariat@lysomice.pl .

Oferta powinna zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • kwalifikacje;
 • lokalizacja, na który Orlik aplikuje;
 • krótki plan działania.

* Liczba godzin i okres zawarcia umowy mogą ulec zmianie. 
* Program Ministra Sportu i Turystyki pn. „Lokalny Animator Sportu” na rok 2024 nie został jeszcze ogłoszony;

drukuj (Gmina Łysomice ogłasza nabór na stanowiska animatora sportu)

« wstecz

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=