• Absolutorium dla Wójta

Absolutorium dla Wójta

27 czerwca 2024 r. podczas IV Sesji Rady Gminy Łysomice Wójt Gminy Piotr Kowal przedstawił radzie Raport o stanie gminy za rok 2023. 

Radni Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, wnioskiem Komisji Rewizyjnej i opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy wotum zaufania i absolutorium za rok 2023.

Wójt Gminy Piotr Kowal podziękował za udzielone absolutorium oraz owocną współpracę radnym, sołtysom, radom sołeckim, jednostkom organizacyjnym oraz pracownikom urzędu.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=