Nowe stawki dla strażaków i skład Społecznej Rady SPZOZ w Łysomicach

Na IV sesji Rady Gminy Łysomice w dniu 27 czerwca 2024 r. została podjęta uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika i kandydata na strażaka ratownika OSP.

W przedmiotowej uchwale określony został ekwiwalent dla strażaka ratownika, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej lub zabezpieczeniu obszaru chronionego PSP w kwocie 24 zł oraz za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości 12zł. Ponadto została uregulowana kwestia wysokości ekwiwalentu za wykonywanie innych zadań  niż określone wyżej na rzecz Gminy, w tym zabezpieczenie gminnych uroczystości, imprez państwowych oraz uczestnictwo w czynnościach gospodarczo-porządkowych, które nie mają charakteru działań ratowniczych  lub akcji ratowniczych. 

W drodze uchwały powołano także Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na kadencję w latach 2024-2028 w składzie:

  1. Kowal Piotr - Przewodniczący
  2. Przyjemski Paweł - powołany przedstawiciel Wojewody
  3. Błaszkiewicz Marian - członek
  4. Lubomski Artur - członek
  5. Ordak Barbara - członek
  6. Pyrek Piotr - członek
  7. Wujak Witold - członek
  8. Zmarzły Anna - członek
  9. Kołecki Waldemar - członek

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=