Wybór i ślubowanie nowego radnego

Podczas V Sesji Rady Gminy Łysomice zwołanej na wniosek Wójta Gminy Łysomice w dniu 9 lipca 2024 r. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Hanna Piątkowska wręczyła Tomaszowi Sielczakowi zaświadczenie o wyborze na radnego Gminy Łysomice.

W wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Obwodowa Komisja Wyborcza w Kamionkach Dużych ustaliła, że Maciej Paczkowski oraz Tomasz Sielczak otrzymali taką samą liczbę głosów. W następstwie losowania przeprowadzonego przez Gminną Komisję Wyborczą w Łysomicach mandat uzyskał Maciej Paczkowski.

Sąd Okręgowy w Toruniu na skutek protestu wyborczego stwierdził nieważność wyboru Macieja Paczkowskiego oraz wygaśnięcie jego mandatu, a także nakazał Obwodowej Komisji Wyborczej w Kamionkach Dużych ponowne przeliczenie głosów oddanych na kandydatów oraz ponowne ustalenie wyniku wyboru na radnego. Sąd ponadto wskazał, że Obwodowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Kamionkach Dużych błędnie uznała jeden z głosów za nieważny. Ważność tego głosu decyduje o zwycięstwie Tomasza Sielczaka.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zarządził przeprowadzenie ponownych wyborów wyznaczając datę – niedzielę, 30 czerwca 2024 r. Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2024 r. Obwodowa Komisja Wyborcza w Kamionkach Dużych na podstawie otrzymanych kart do głosowania dokonała ponownego ustalenia wyników głosowania. Komisja ustaliła, że największą liczbę głosów otrzymał Tomasz Sielczak. Gminna Komisja Wyborcza w Łysomicach w protokole z wyborów potwierdziła, że najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i radnym został wybrany Tomasz Sielczak. Gratulujemy nowemu radnemu i życzymy dobrej współpracy.

Radny Tomasz Sielczak złożył uroczyste ślubowanie i wziął czynny udział w obradach sesji.

  • Wybór i ślubowanie nowego radnego
  • Wybór i ślubowanie nowego radnego
  • Wybór i ślubowanie nowego radnego

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=