Zaproszenie na zebranie wiejskie

Zaproszenie na wiejskie zebranie w miejscowości Kamionki Duże
25 marca , godzina 18:30 świetlica w Kamionkach Dużych

Porządek zebrania

1.       Otwarcie zebrania

2.       Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

3.        Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za rok 2019

4.       Uchwalenie wniosku w sprawie przesunięć w ramach Funduszu Sołeckiego  na rok 2020

5.       Wolne wnioski

6.       Zakończenie zebrania

  • Kamionki Duże

Kamionki Duże - wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Łysomice.

Jest siódmą co do wielkości miejscowością gminy Łysomice zamieszkiwaną przez około 500 osób. Punktem charakterystycznym dla miejscowości jest przedwojenny Młyn Parowy.

Sołtysem Kamionek Dużych od roku 2019 jest Maciej Paczkowski.

Kamionki Duże dysponują Świetlicą , którą można wynająć w celu zorganizowania imprezy okolicznościowej liczącej nawet 90 osób. W świetlicy znajduje się kuchnia, pomieszczenie z dwiema chłodniami, toaletami i możliwością wynajmu naczyń potrzebnych do organizacji imprezy. Dysponujemy też dużym placem zabaw, boiskiem oraz wiatą w której można zorganizować ognisko. Na terenie wsi funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem Pani Eugenii Kapelaty.

W świetlicy funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz.9:00-17.00 Centrum Kultury w którym znajduje się biblioteka ,sala komputerowa z możliwością skorzystania z internetu. W bibliotece organizowane są spotkania ,warsztaty tematyczne w których chętnie uczestniczą mieszkańcy.

Kamionki od zawsze słyną z prężnie działającej Ochotniczej Straży Pożarnej, jednostka nasza jest gotowa na każde wezwanie i zawsze służą pomocą kiedy sytuacja tego wymaga. Dowódcą naszego zastępu jest Pan Jacek Sadowski .

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=