Zaproszenie na zebranie wiejskie

Zaproszenie na wiejskie zebranie w miejscowości Kamionki Małe
25.03.2020 godzina 17:00

Porządek obrad:

1.       Otwarcie zebrania

2.       Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

3.        Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego za rok 2019

4.       Uchwalenie wniosku w sprawie przesunięć w ramach Funduszu Sołeckiego  na rok 2020

5.       Wolne wnioski

6.       Zakończenie zebrania 

Kamionki Małe to miejscowość położona w Gminie Łysomice, jest to jedno z 14 sołectw w/w gminy. Wieś zamieszkuje ponad 300 mieszkańców. Główną atrakcją naszego sołectwa jest Jezioro Kamionkowskie, nad którym w sezonie letnim wypoczywają mieszkańcy nie tylko gminy, ale i Torunia i dalszych okolic. Jezioro okala las, który daje możliwość odpoczynku w swoim cieniu. Nad linią jeziora biegnie ścieżka dydaktyczna, która daje możliwość czynnego, miłego odpoczynku.

Od 2019 r. sołtysem wsi jest Pani Iwona Skrzypczak. W skład Rady Sołeckiej wchodzą: Anna Charchuła - przewodnicząca,
członkowie: Józef Żurawski, Barbara Pleskot, Hierinim Ramza, Marta Wysocka, Marek Tuzim, Jacek Laskowski.

Od grudnia 2018 r. prężnie działa nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich, którego przewodniczącą jest Pani Barbara Pleskot, a zastępcą Pani Małgorzata Wdowska.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=