• Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie dopłat do odbiorców usług kanalizacyjnych

Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie dopłat do odbiorców usług kanalizacyjnych

W dniu 9 lipca 2024 r. weszła w życie nowa taryfa ustalona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdańsku dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków na okres 3 lat na terenie gminy Łysomice.

Mając na uwadze sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców gminy Łysomice, ochronę ich interesów  i odciążenie w opłatach ponoszonych za odprowadzane ścieki, rada gminy podjęła uchwałę dla odbiorców indywidualnych usług kanalizacyjnych o dopłatach dla zbiorowego odprowadzania ścieków do cen zatwierdzonych przez PGW Wody Polskie.

 

Dopłata wpłynie na obniżenie ceny za 1m3 odprowadzanych ścieków. W praktyce dopłata ta przez pierwsze 12 miesięcy wyniesie 4 zł do 1m3, kolejno od 13-24 miesiąca - 2 zł , następnie od 25-36 miesiąca - 1 zł. Dopłata z budżetu gminy wyniesie łącznie 2.035.000,00 zł. 

  • Dopłata z budżetu gminy

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=