OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 108/10/2021

Toruń, dnia 20.10.2021 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 108/10/2021


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 21.10.2021 r. do godz. 20:00 dnia 21.10.2021 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg; Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu..
Źródło informacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Michał Kruk
Dyzurny TCZK

 • Granty PPGR

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Cel: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

W związku z możliwością przystąpienia Gminy Łysomice do projektu „Granty PPGR” zachęcamy do składania uzupełnionych oświadczeń w Urzędzie Gminy Łysomice (ul. Warszawska 8 - Biuro Podawcze, w godzinach urzędowania) w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2021 r.

Poszczególne oświadczenia znajdują się w załącznikach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Jesienne warsztaty rękodzielnicze- stroiki okolicznościowe.

Wójt Gminy Łysomice i Biblioteka Publiczna w Łysomicach, zapraszają na jesienne warsztaty rękodzielnicze, na których będziemy tworzyć stroiki okolicznościowe.

Zajęcia odbywać się będą według następującego harmonogramu:

18.10 - biblioteka w Ostaszewie godz. 16:00
            biblioteka w Gostkowie godz. 18:00

19.10 - świetlica w Papowie Toruńskim godz. 16:00
            świetlica w Tylicach godz. 18:00

20.10 - świetlica w Wytrębowicach godz. 17:00

25.10 - biblioteka w Kamionkach Dużych godz. 15:30
            biblioteka w Turznie godz. 17:00

26.10 - biblioteka w Zakrzewku godz. 15:30
            biblioteka w Lulkowie godz. 17:00

28.10 - biblioteka w Łysomicach godz. 15:30
            świetlica w Kamionkach Małych godz. 17:30

29.10 - świetlica w Świerczynkach godz. 17:00

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy- w bibliotekach, u sołtysów, lub pod numerem telefonu 501318617.

Na zajęcia prosimy przynieść zielone gałązki świerku, tui, żywe ozdobne gałązki.

Zapraszamy serdecznie.

 • Warsztaty rękodzielnicze

Nagrody Wójta Gminy Łysomice dla wyróżnionych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal oraz Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski podziękowali nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Spotkanie dla wyróżnionych pedagogów odbyło się 12 października w Urzędzie Gminy, gdzie wszystkim biorącym udział w tym wydarzeniu przedstawicielom oświaty wręczono kwiaty i złożono życzenia

Nagrodę wójta i pamiątkowy dyplom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w 2021 roku otrzymało dziesięcioro pedagogów

Lucyna Góralska- nauczycielka biologii i przyrody w Szkole Podstawowej w Łysomicach
Radosław Siołkowski- nauczyciel wychowania fizycznego, wicedyrektor szkoły Podstawowej w Turznie
Agnieszka Majka- nauczyciel prowadzący zajęcia z socjoterapii i rewalidacji
Alicja Ciesielska- nauczycielka wychowania przedszkolnego i logopeda w Szkole Podstawowej w Ostaszewie
Wisława Korbutt- Sułek- psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach
Dorota Suchecka- dyrektor Szkoły Podstawowej w Świerczynkach
Joanna Wojtulska- dyrektor Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim
Joanna Kulis- logopeda w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim
Kamila Szablewska- nauczycielka j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Łysomicach
Dorota Frey- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łysomicach

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

 • Dzień Edukacji Narodowej

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

18.10.2021

08.30-11.30

Stacja Górsk 5 obw.100

11.30-14.30

Stacja Górsk 12 obw.100

09.00-11.00

Stacja Okólna 7

19.10.2021

09.00-11.00

Stacja Mała Nieszawka 22,2

08.00-18.00

Stacja Dobrzejewice 1,2,10,15

08.30-13.30

Stacja MPO Kociewska , Biogaz Inwestor

08.30-12.30

Stacja Grębocin 33 obw.100

20.10.2021

07.15-18.00

Stacja Mała Nieszawka 15 , 22, 2

08.30-13.30

Stacja Dźwierzno 1 obw.200 i 100

10.00-14.00

Stacja Mierzynek 9 obw.200

21.10.2021

08.30-14.30

Stacja Skłudzewo 6

10.00-14.00

Stacja Łysomice 5 obw.700

22.10.2021

08.30-12.30

Stacja Czarne Błota 9

 • Jak założyć żłobek?

Szkolenia WSG - Jak założyć żłobek?

Wyższa Szkoła Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie: „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zapraszamy każdą osobę, która zainteresowana jest założeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem opiekuna dziennego, i której bliska jest idea instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3, będące j wsparciem dla pracu jących rodziców.

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez podmioty tworzące i prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach bezpłatnego szkolenia. Projektem objętych będzie 240 gmin z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego.

Co oferujemy?

W ramach projektu zaplanowane jest wsparcie dla każdego uczestnika poprzez stworzenie mu możliwości wzięcia udziału w proponowanych formach podnoszenia kompetencji:

dla wszystkich uczestników projektu:

Bezpłatne szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3: „Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes”

opc jonalnie dla chętnych:

 1. Bezpłatne szkolenia dodatkowe do wyboru:
  • „Zarządzanie zasobami ludzkimi”
  • „Budowanie wizerunku instytuc ji opieki nad dziećmi do lat 3”
 2. Bezpłatny Wyjazd studyjny

We wszystkich formach wsparcia uczestnikom zapewniamy: wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów dojazdu i materiały dydaktyczne.

W jakich terminach i miejscach odbędą się szkolenia?

Harmonogram szkoleń i wyjazdów studyjnych (miejsca i terminy szkoleń) podawany jest z kilkutygodniowym wyprzedzeniem na stronie www.opieka.byd.pl. Zapraszamy do śledzenia strony i wybrania odpowiednich terminów w  najdogodniejszych lokalizacjach. Jeśli nie znajdziecie Państwo odpowiednich miejsc, istnieje możliwość wskazania w formularzu zgłoszeniowym miejscowości, w których chcielibyście Państwo uczestniczyć w szkoleniu.

Kto może być uczestnikiem projektu?

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełnią dwa warunki:

 1. osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność na własny rachunek, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna.
 2. Osoby pochodzące z gmin (zameldowane/zamieszkałe/prowadzące działalność) na terenie, których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców z obszaru województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego (lista gmina dostępna na stronie opieka.byd.pl).

Jak się zgłosić?

By zapisać się na bezpłatne szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3: „Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes” wystarczy wypełnić i wysłać zgłoszenie ON-LINE dostępne na stronie www.opieka.byd.pl

W ciągu najpóźniej 3 dni skontaktuje się z Państwem pracownik Biura Projektu i przekaże szczegółowe informacje o szkoleniu.

Po zakończeniu udziału w szkoleniu „Jak założyć żłobek? Misja, wizja i biznes” każdy uczestnik projektu może skorzystać również z następujących form wsparcia dla chętnych:

 1. Bezpłatne szkolenia dodatkowe - do wyboru następująca tematyka: „Zarządzanie zasobami ludzkimi i budowanie zespołu w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3' lub „Budowanie wizerunku instytuc ji opieki nad dziećmi do lat 3”.
 2. Bezpłatny Wyjazd studyjny

W rekrutacji na w/w formy wsparcia pomoże Zespół Projektu pod numerem telefonu: 52 567 00 17, e-mail: centrum@byd.pl.

Korzyści dla uczestników:

 • nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3
 • zdobycie wiedzy nt. możliwości pozyskania dofinansowania na otwarcie żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnienie dziennego opiekuna zapoznanie się z dobrymi praktykami - zwiedzanie żłobków i klubów dziecięcych, spotkania
  z osobami kierującymi placówkami i personelem
 • praktyczne poznanie możliwości przystosowania żłobków i klubów dziecięcych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych albo wymagających szczególnej opieki

Biuro Projektu:
Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2 (bud. C, pok. C001)
85-229 Bydgoszcz

Gazeta "Nowości - Dziennik Toruński" - "Wokół Torunia"

 • Gazeta "Nowości - Dziennik Toruński"

Spotkanie informacyjne w zakresie naboru na rozwijanie i podejmowanie działalności gospodarczej

LGD "Ziemia Gotyku" zaprasza na spotkania informacyjne w zakresie naboru wniosków na rozwijanie i podejmowanie działalności gospodarczej:

 • SPOTKANIE INFORMACYJNE ZWIĄZANE Z NABOREM WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2020

Chełmżyński Ośrodek Kultury, ul. Bydgoska 7, 87-140 Chełmża
14 października 2021 - godz. 15.00 - 17.00

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 13.10.2021 pod numerem tel. 731 777 840

 • SPOTKANIE INFORMACYJNE ZWIĄZANE Z NABOREM WNIOSKÓW NA ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2020

Chełmżyński Ośrodek Kultury, ul. Bydgoska 7, 87-140 Chełmża
19 października 2021 - godz. 15.00 - 17.00

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 18.10.2021 pod numerem tel. 731 777 840

W programie spotkań: omówienie warunków przyznania pomocy, zasady naboru i oceny wniosków, zasady wypełniania wniosku i biznesplanu.

 • Zapraszamy na spotkanie informacyjne w zakresie naboru na...
 • Zapraszamy na spotkanie informacyjne w zakresie naboru na...
 • Zamknięcie przejazdu kolejowego w Ostaszewie

Zamknięcie przejazdu kolejowego w Ostaszewie

Dotyczy: Zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 582, miejscowość Ostaszewo, w km 11+145 linii kolejowej nr 207.

Firma PORR S.A. jako Generalny Wykonawca projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża” na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, informuje, o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 582, m. Ostaszewo, w km 11+145 linii kolejowej nr 207. w dniach od 19.10.2021 r. do 28.10.2021 r.

Zamknięcie związane jest z wykonywaniem prac na wyżej wymienionym przejeździe. Powyższe dni mają charakter orientacyjny, a ruch zostanie wznowiony niezwłocznie po zakończeniu robót.

Źródło informacji: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy

 • Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim

Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim!

Już 27 października Biblioteka Publiczna w Łysomicach zaprasza na spotkanie autorskie z Robertem Małeckim! Toruński pisarz, nagrodzony szeregiem nagród gatunkowych, opowie nam między innymi o swojej najnowszej książce, thrillerze „Najsłabsze ogniwo”.

Na spotkanie zapraszamy w środę 27 październik o godzinie 18:00 w zmodernizowanym budynku GS w Łysomicach.

Robert Małecki – niezwykle popularny pisarz pochodzący z Torunia jest politologiem, filozofem i dziennikarzem. Laureatem najważniejszych polskich kryminalnych trofeów literackich, w tym dwukrotnie Nagrody Wielkiego Kalibru (w 2019 roku nagroda główna za Skazę, w 2020 nagroda czytelników za Wadę) oraz Nagrody Kryminalnej Piły (w 2019 roku za Skazę). Serca czytelników podbił serią kryminalną o komisarzu Bernardzie Grossie (Skaza, Wada, Zadra) oraz drugą, o dziennikarzu Marku Benerze (Najgorsze dopiero nadejdzie, Porzuć swój strach, Koszmary zasną ostatnie). Jego pierwszy thriller – Żałobnica – uplasował się na drugim miejscu w rankingu najlepszych powieści kryminalnych według Książek. Magazynu do Czytania.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=