Dołącz do Polskiej Strefy Inwestycji

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. oferuje przedsiębiorcom działającym, bądź planującym rozpocząć działalność na terenie gminy, pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz kompleksową obsługę inwestycyjną. Intensywność pomocy waha się od 40% do 60% wydatków kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionu inwestycji.

Strefa jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, czyli ustawowego instrumentu wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje. Jednym z jej kluczowych zadań jest przyznawanie ulgi podatkowej na okres od 12 do 15 lat. (15 lat w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie podstrefy PSSE Łysomice). Pomoc udzielana jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług, niezależnie od wielkości firmy oraz jej lokalizacji.

Jak uzyskać wsparcie?
Warunkiem uzyskania decyzji o wsparciu jest spełnienie kryteriów ilościowych projektu inwestycyjnego. Kryteria ilościowe są to minimalne nakłady inwestycyjne, które zobowiązuje się ponieść przedsiębiorca. Wymagana wysokość jest uzależniona od stopy bezrobocia w powiecie, w którym będzie realizowana inwestycja, a także od wielkości przedsiębiorstwa.

Jak to wygląda w praktyce?
Przykład: Średniej wielkości przedsiębiorstwo z powiatu toruńskiego planuje ponieść nakłady inwestycyjne na rozbudowę zakładu w wysokości co najmniej 2 mln zł. Po otrzymaniu decyzji o wsparciu otrzymuje zwolnienie z podatku dochodowego na kwotę co najmniej 1 mln zł. W praktyce przedsiębiorstwo z nowej działalności będzie zwolnione z podatku dochodowego albo do momentu wykorzystania puli 1 mln zł, albo do upłynięcia terminu obowiązywania decyzji o wsparciu, tj. 12 lub 15* lat od momentu jej wydania.

Sprawdź, co Twoja firma, może zyskać dzięki wsparciu PSSE!
Dowiedz się, czy Twój projekt inwestycyjny kwalifikuje się do wsparcia oraz jaką wysokość ulgi podatkowej masz szansę otrzymać!
Zadzwoń lub napisz!

Informacja dla Przedsiębiorców z powiatu toruńskiego:
tel.: 605 676 600 | e-mail: j.gasek@strefa.gda.pl

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat uzyskania wsparcia: https://www.youtube.com/watch?v=frzBIDaNuhg

Więcej informacji znajdziesz także na stronie www.strefa.gda.pl oraz https://www.biznes.gov.pl/pl/polska-strefa-inwestycji 

Wyniki konkursu „Niepodległość – tak mi się kojarzy”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny „Niepodległość – tak mi się kojarzy” został rozstrzygnięty! Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem – wpłynęło do nas 125 prac! To absolutny rekord! Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie plakatu (dowolną techniką) o tematyce nawiązującej do Narodowego Święta Niepodległości. 

Komisja konkursowa z ogromną przyjemnością obejrzała wszystkie kreatywne pomysły i po niełatwych obradach wyłoniła zwycięzców:

Kategoria uczniowie klas 0 – 3

1 miejsce ex aequo: 
Franciszek Czajkowski – Szkoła Podstawowa w Łysomicach 
Kamil Domański – Szkoła Podstawowa w Łysomicach
Anna Stasiak – Szkoła Podstawowa w Turznie

2 miejsce ex aequo:
Weronika Kalbarczyk – Szkoła Podstawowa w Turznie
Helena Pietruszyńska – Szkoła Podstawowa w Łysomicach 
Lila Wichowska – Szkoła Podstawowa w Turznie

3 miejsce ex aequo:
Nina Augustowska – Szkoła Podstawowa w Łysomicach
Kacper Boruciński – Szkoła Podstawowa w Łysomicach 
Julia Gręda – Szkoła Podstawowa w Łysomicach
Zuzanna Makowska – Szkoła Podstawowa w Ostaszewie
Franciszek Podoliński – Szkoła Podstawowa w Łysomicach
Jowita Stępniewska – Szkoła Podstawowa w Turznie

Wyróżnienia:
Stanisław Czapski – Szkoła Podstawowa w Turznie
Szymon Chrześcijański – Szkoła Podstawowa w Łysomicach
Dawid Jabłoński – Szkoła Podstawowa w Łysomicach
Inez Skólmowska – Szkoła Podstawowa w Łysomicach
Jan Więckowski – Szkoła Podstawowa w Łysomicach
Milan Zamojski – Szkoła Podstawowa w Łysomicach 
Kuba Zielińsk i– Szkoła Podstawowa w Świerczynkach

Kategoria uczniowie klas 4 – 8

1 miejsce – Zofia Makowska  – Szkoła Podstawowa w Ostaszewie

2 miejsce – Weronika Zielińska  – Szkoła Podstawowa w Ostaszewie

3 miejsce ex aequo:
Kornel Muszyński – Szkoła Podstawowa w Łysomicach
Roksana Pawlak – Szkoła Podstawowa w Ostaszewie

Wyróżnienia:
Zuzanna Charchuła – Szkoła Podstawowa w Turznie
Tomasz Masny – Szkoła Podstawowa w Ostaszewie
Zuzanna Ritter – Szkoła Podstawowa w Ostaszewie

Uwaga! Nagrody dla zwycięzców oraz nagrody niespodzianki- za udział w konkursie zostaną wręczone w szkołach już w najbliższy wtorek 6 grudnia!

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Dodatek elektryczny - informacja dla mieszkańców

Urząd Gminy Łysomice informuje, że 17 października 2022 r. Poz. 2127 weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
Powyższa ustawa wprowadza dodatek dla gospodarstw domowych, gdzie głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. Pompa ciepła,
 2. Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny,

wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
oraz gospodarstwo domowe w którym nie jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Stosowny wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych  będzie można złożyć od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Wnioski należy składać:

 • na piśmie w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8 w godz. pracy urzędu.
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego) na adres skrzynki e PUAP Urzędu Gminy Łysomice lub ( /w32wxn0s7e/skrytka lub /gmLysomice/domyslna ).

Przyjmowaniem wniosków oraz udzielaniem informacji i porad dotyczących składania wniosków o dodatek źródeł ciepła udziela pracownik Urzędu Gminy Łysomice, Pan Sławomir Cyrklaff - kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 56 678 32 22 w. 57 lub mailowo: s.cyrklaff@lysomice.pl

Termin składania wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych upływa z dniem 1 lutego 2023 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. Wzór wniosku jest jednolity w całej Polsce.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. 1.000,00 zł - w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną ; 
 2. 1.500,00 zł - w przypadku gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i gdy zużycie energii elektrycznej  w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wynosiło więcej niż 5 MWh ¹


¹ Do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

 • Program SAM

Program "Samodzielność - Aktywność - Mobilność"

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:

 • ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
 • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
 • nie ukończyłeś 65 roku życia,

możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.

Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia - www.sow.pfron.org.pl

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r.i do wyczerpania budżetu Programu

Pierwsze spotkanie Kawiarenki Młodzieżowej

W miniony poniedziałek odbyło się w Łysomicach pierwsze spotkanie Kawiarenki Młodzieżowej. Spotkanie zorganizowali uczestnicy Klubu Młodzieżowego „nieIDEALNI” (działającego na terenie Gminy Łysomice od września) pod troskliwym okiem opiekunek: Zofii Sadowiec i Magdaleny Deczyńskiej. Spotkanie uświetnił występ znakomitej wokalistki Sary Pach.  Wśród licznych gości byli również: Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Łysomice Robert Kożuchowski, Skarbnik Gminy Emilia Zielińska oraz radni Rady Gminy Łysomice.  Na spotkaniu nie mogło zabraknąć również członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektorów szkół, pedagogów, pań z Biblioteki a przede wszystkim licznej grupy młodzieży i rodziców. Kawiarenka w pewnym momencie była przepełniona na tyle, że organizatorom zabrakło stolików.

Wszystkim za obecność, współtworzenie atmosfery serdecznie dziękujemy!

 • Pierwsze spotkanie Kawiarenki Młodzieżowej
 • Pierwsze spotkanie Kawiarenki Młodzieżowej
 • Pierwsze spotkanie Kawiarenki Młodzieżowej
 • Pierwsze spotkanie Kawiarenki Młodzieżowej
 • Pierwsze spotkanie Kawiarenki Młodzieżowej
 • Pierwsze spotkanie Kawiarenki Młodzieżowej
 • Pierwsze spotkanie Kawiarenki Młodzieżowej
 • Pierwsze spotkanie Kawiarenki Młodzieżowej
 • Pierwsze spotkanie Kawiarenki Młodzieżowej
 • Pierwsze spotkanie Kawiarenki Młodzieżowej
 • Pierwsze spotkanie Kawiarenki Młodzieżowej
 • Pierwsze spotkanie Kawiarenki Młodzieżowej
 • Pierwsze spotkanie Kawiarenki Młodzieżowej
 • Pierwsze spotkanie Kawiarenki Młodzieżowej
 • Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego! Składamy najszczersze wyrazy uznania za ciężką pracę na rzecz osób i rodzin, które zmagają się z problemami i trudnościami. Każdego dnia jesteśmy świadkami sytuacji, w których pomoc jaką niosą pracownicy socjalni pomaga mierzyć się z podstawowymi ale i tymi bardziej złożonymi problemami. Tym mocniej życzymy dużo zdrowia i wytrwałości!

 • Plakat informujący o warsztatach LGD

Zaplanuj z nami lokalną strategię!

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Gotyku" zaprasza mieszkanki i mieszkańców gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasta Chełmża na warsztaty partycypacyjne poświęcone wypracowaniu głównych założeń do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 (LSR). Podczas warsztatów zespół Lokalnej Grupy Działania zaprezentuje wnioski ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych, wywiadów, badań ankietowych oraz spotkań branżowych, a następnie w zespołach tematycznych i branżowych określimy główne potrzeby i potencjały rozwojowe obszaru, wyznaczymy cele, działania oraz założenia do budżetu.

Warsztaty odbędą się w Hotelu Imperium w Chełmży w dniach 23 listopada oraz 7 grudnia w godzinach 16.00 – 19.00. Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom zapewniamy obiad oraz dostępność uwzględniającą szczególne potrzeby, w tym potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Zapisy są prowadzone za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego pod linkiem - wypełnij do dnia 18 listopada 2022 roku.

Dostępność: Jeśli zgłaszasz szczególne potrzeby to skontaktuj się z nami, aby ustalić szczegóły. Swoje propozycje na działania w ramach planowanej strategii możesz zgłaszać także poprzez BANK POMYSŁÓW i INICJATYW

Serdecznie zapraszamy do wspólnej twórczej pracy.

Wszelkich informacji na temat warsztatu udzielają:

 • Pomoc dla rodzin rolniczych

Pomoc dla rodzin rolniczych

Do 23 listopada 2022 r. został wydłużony termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Szczegółowe informacje o wprowadzonych zmianach w programie dla rodzin znajdą Państwo na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2 

Obchody Święta Niepodległości w szkołach i przedszkolu Gminy Łysomice

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa.

Tego dnia w 1918 roku po 123 latach zaborów Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Święto zostało ustanowione w 1937 roku, ale od 1939 nie było obchodzone – przywrócono je w roku 1989.

Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.

W przedszkolu i szkołach prowadzonych  przez Gminę Łysomice w dniu dzisiejszym odbyły się uroczystości z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas akademii przypomniana została historia niewoli naszej ojczyzny, począwszy od dnia, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy jako niepodległe państwo, przez dzieje tragicznej walki narodu o wyzwolenie, aż po dzień odzyskania niepodległości. Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami oraz recytacjami wierszy, co pozwoliło widzom głębiej przeżyć tamte chwile.

 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości
 • Obchody narodowego święta niepodległości

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=