OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 75/08/2022

 Toruń, dnia 11.08.2022 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 75/08/2022


Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 12.08.2022 do godz. 20:00 dnia 15.08.2022.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C
Uwagi: Brak
Źródło informacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dyżurny TCZK
Dariusz Noskowicz
 

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Toruń rozpoczyna działalność

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Toruń wczoraj oficjalnie rozpoczęło działalność. W spotkaniu założycielskim uczestniczyli przedstawiciele 36 samorządów: miasto Toruń i powiaty: aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński i toruński oraz gminy leżące w obszarach tych powiatów. Gminę Łysomice reprezentował Wójt Piotr Kowal. Samorządy tworzące tzw. MOF, razem będą ubiegać się o 88 mln euro wsparcia w ramach ZIT w nowej unijnej perspektywie finansowej.
 
fot. Michał Kardas/Starostwo Powiatowe
 • MOF Toruń
 • MOF Toruń

Badanie opinii mieszkańców w zakresie potrzeb i zasobów obszaru LGD Ziemia Gotyku

Badanie ankietowe jest elementem procesu konsultacji społecznych służących poznaniu lokalnych problemów, potrzeb, zasobów oraz propozycji celów rozwojowych wśród mieszkańców gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Ziemia Gotyku” (LSR) – Miasto Chełmża, Gmina Chełmża, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Gmina Papowo Biskupie. Uzyskane informacje będą podstawą do sporządzenia diagnozy społecznej obszaru i analizy SWOT, jako punktu wyjścia do określenia celów Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach tzw. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2029. 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety pod adresem: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=eb5db837&b=b27f152c7&c=f8a2083e 

Ranking samorządowy czasopisma „Wspólnota”

Prezentujemy ranking zamożności samorządów za 2021 rok – wciąż jeszcze ze stabilnymi wynikami. Liderami w swoich kategoriach są: Warszawa wśród miast wojewódzkich, Sopot wśród miast na prawach powiatu, Polkowice wśród miast powiatowych i Kleszczów wśród gmin wiejskich.

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ
PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 Data 

Godz.

Adres

08.08.2022

10.00-15.00

Stacja Brzozówka 18

 

11.30-12.30        

Stacja Papowo 2

 

10.00-11.00

Stacja Mlewo 4

 

08.00-13.00

Stacja Ostaszewo 2 obw. Sklep GS

 

08.00-15.00

Stacja Kawęczyn 3

09.08.2022

07.00-17.00

Stacja Sobieskiego 4

           

11.00-15.00

Stacja Rubinkowo 53 obw. Tłoczka 8

 

06.30-10.30

Stacja Grzywna 9

 

08.00-14.00

Stacja Papowo 10 PV Papowo 1, PV Papowo 2

 

10.00-11.00

Stacja Kuczwały 7

 

23.00-00.00

Stacja Mierzynek 6

10.08.2022

23.00-00.00

Stacja Papowo 3

 

10.00-15.00

Stacja Grębocin 7 obw.800

 

07.00-11.00

Stacja Pluskowęsy 2 k/Chełmży

 

11.30-12.30

Stacja Świerczynki 2

 

08.00-13.00      

Stacja Wielka Nieszawka 1

11.08.2022

00.30-01.30

Stacja Mierzynek 10

 

02.00-03.00

Stacja Gostkowo 6

 

07.00-17.00

Stacja Konopackich 1

 

08.00-13.00

Stacja Pralnia obw.700

 

08.00-11.00

Stacja Grębocin 27 obw.500

 

10.00-13.00

Stacja Nowa Wieś  obw.200

 

08.00-13.00

Stacja Czarne Błota 11

 

08.00-12.00

Stacja Dziemiony 2

12.08.2022

08.00-13.00

Stacja Mała Zławieś 6 obw.300

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Łysomice szkód w uprawach rolnych, powstałych na skutek gradobicia, informuję zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie powstałych strat w gospodarstwie...

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy – pracowników uczelni i studentów

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość...

ZAPRASZAMY NA ROZWOJOWE KOBIECE SPOTKANIE

Zapraszamy na rozwojowe kobiece spotkanie przy kawie dla matek z córkami...

XLVI Sesji Rady Gminy Łysomice - 29.07.2022 r.

Transmisję online obrad
 XLVI Sesji Rady Gminy Łysomice
można oglądać pod adresem:

https://transmisjaobrad.info/channels/175/gmina-lysomice/live

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy

Data

Godz.

Adres

25.07.2022


 


 


 


 

 

08.00-12.00

Stacja Łubianka 6 obw.500

 09.30 -17.00

Stacja Grębocin  3 obw.400 i 500

08.00-15.00

Stacja Rozgarty 4 obw. 100

08.00 -15.00

Stacja Szembekowo 8

08.00-12.00

Stacja Wielka Nieszawka  1

08.00-11.00

Stacja Wielka Nieszawka 16 obw.400

10.00-14.00

Stacja Mała Nieszawka 32 obw. działka 35/10

26.07.2022


 


 


 

08.00-12.00

Stacja Wiadukt obw.500

10.00-13.30

Stacja Pawia obw.300

09.30-13.30

Stacja Grębocin 20  obw.100

08.00-13.00

Stacja Grabowiec 1 obw. Złotoria

27.07.2022


 


 


 


 


 

08.00-12.00

Stacja Kiełpiny 1 obw. Zlewnia

10.00-17.00

Stacja Łubianka 1  obw.600

08.00-13.00

Stacja Legnicka

23.59-01.00

Stacja Wielka Zławieś 10

00.00-01.00

Stacja Czarne Błota 19

01.45-02.45

Stacja Papowo 1

28.07.2022

01.45-02.45

Stacja Papowo 2

 

07.00-11.00

Stacja Rozgarty 2 obw.200 Przysiek

 

11.00-12.00

Stacja Złotoria 10

 

08.00-12.00

Stacja Głogowo 11 obw.500

 

08.00-12.00

Stacja Pigża 7 obw.400

 

08.00-14.30

Stacja Zarośla Cienkie 1 obw.300

 

08.00-13.00

Stacja Kameralna obw. Poznańska 184/186

29.07.2022

10.00-15.00

Stacja Kawęczyn 5 obw.500

 

00.00-01.00

Stacja Papowo 7

 

07.30-13.00

Stacja Klonowica 1

 

09.00-15.00

Stacja Mała Nieszawka 3 obw.100

 

03.30-05.30

Stacja Bukowa

 

10.00-11.00

Stacja Łubianka 4

Place zabaw i budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Łysomice

Od kilkunastu lat Gmina Łysomice doposaża place zabaw w nowe urządzenia. Na  placach zabaw w Lulkowie i Łysomicach postawione zostały nowe zestawy zabawowe. Dochodzi również do sytuacji, że  elementy placów zabaw są dewastowane. Nie robią tego dzieci, tylko osoby starsze. Notorycznie niszczone są regulaminy placów zabaw.

Mało jest takich gmin, gdzie prawie w każdej miejscowości jest plac zabaw. W lipcu została zamontowana nowa siłownia zewnętrzna podwójna w Papowie Toruńskim przy ul. Lipowej. Jest to pierwsze miejsce rozrywki dla dzieci w tej okolicy. Prosimy mieszkańców, o niedewastowanie miejsc zabaw dla naszych dzieci.

Marek Komuda

 • Plac zabaw Lulkowo
 • Plac zabaw Lulkowo
 • Plac zabaw Łysomice
 • Plac zabaw Łysomice
 • Siłownia zewnętrzna
 • Siłownia zewnętrzna

Zmiany w programie priorytetowym "Czyste Powietrze"

Informujemy, że z dniem 15 lipca br. wprowadzone zostały zmiany w programie priorytetowym Czyste Powietrze, które umożliwiają Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

Modyfikacja programu pn. Czyste Powietrze Plus dotyczy udzielenia przedpłaty dla nowych Beneficjentów, na podstawie umowy dotacji z prefmansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Zmiany dotyczą finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Zastosowanie nowego rozwiązania finansowego sprawi, że wykonawca, z którym Beneficjent zawarł umowę, będzie mógł otrzymać aż do 50 procent przewidzianej kwoty dotacji, jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Obecne zmiany sprawią, że program w nowej odsłonie, pod nazwą Czyste Powietrze Plus, stanie się bardziej atrakcyjny i dostępny dla osób o najniższych dochodach.

Dokumenty o zmianie programu są do pobrania na portalu WFOSiGW w Toruniu pod adresem: https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-5-771-ogloszenie_o_zmianie_programu.html 

"Plan Działań Priorytetowych" Komisariatu Policji w Chełmży

Komisariat Policji w Chełmży z dniem pierwszego 1 lipca 2022 roku rozpoczął nowy Plan Działań Priorytetowych. To narzędzie, które ma uspołecznić zadania realizowane przez dzielnicowych i zwiększyć skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych podczas spotkań, konsultacji oraz debat ze społeczeństwem oraz z bieżącej analizy zagrożeń.

W związku z licznymi skargami mieszkańców i interwencjami Policji w rejonach:

 • m. Łysomice ul. Toruńska 12 (rejon leśniczówki),
 • m. Wytrębowice, rejon świetlicy wiejskiej,

powyższe rejony zostały objęte Planem Działań Priorytetowych, w celu eliminacji zagrożeń związanych z gromadzeniem się młodzieży, szczególnie w porach wieczorowo-nocnych, dopuszczających się wybryków o charakterze chuligańskim.

 • Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego...

Nowe miejsce do rekreacji, wypoczynku i sportu w Turznie

14 lipca  odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno. W ramach inwestycji powstanie ogólnodostępne miejsce rekreacji, wypoczynku i sportu.

 • Podpisanie umowy - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno
 • Podpisanie umowy - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno
 • Podpisanie umowy - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Turzno

W Papowie Toruńskim mogłeś zostać strażakiem!

W minioną sobotę w Papowie Toruńskim odbył się organizowany przez Gminę Łysomice i OSP Papowo Toruńskie, a współfinansowany z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego, festyn pod nazwą „I Ty możesz zostać strażakiem”. 

Strażacy z OSP Papowo Toruńskie otrzymali sprzęt do ratownictwa wysokościowego. Podczas festynu zaprezentowali wykorzystanie takiego sprzętu szerszemu gronu odbiorców. 

W czasie wydarzenia najmłodsi mogli skorzystać ze strefy zabaw dla dzieci, gdzie do dyspozycji był dmuchany placu zabaw, a także można było wziąć udział w licznych konkurencjach sportowych i konkursach, których nagrody ufundowała Gmina Łysomice. Sobotni festyn był także okazją do obejrzenia i wypróbowania sprzętu ratowniczo - gaśniczego, a także wzięcia udziału w pokazach ratownictwa technicznego oraz poznania wozów strażackich od środka.

 • Festyn "I Ty możesz zostać strażakiem”.
 • Festyn "I Ty możesz zostać strażakiem”.
 • Festyn "I Ty możesz zostać strażakiem”.
 • Festyn "I Ty możesz zostać strażakiem”.
 • Festyn "I Ty możesz zostać strażakiem”.
 • Festyn "I Ty możesz zostać strażakiem”.
 • Festyn "I Ty możesz zostać strażakiem”.
 • Festyn "I Ty możesz zostać strażakiem”.

Projekt „Własny biznes Twoją szansą!”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy rozpoczyna realizację projektu Własny biznes Twoją szansą!”

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt „Własny biznes Twoją szansą!” realizowany będzie w okresie 01.12.2021-30.09.2023 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt skierowany jest wyłącznie do 88 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym:

 • 37 osób biernych zawodowo, w tym 15 osób nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (zgodnie z definicją młodzieży NEET),
 • 51 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
 • 5 osób z niepełnosprawnościami,
 • 52 kobiety,
 • 18 osób (11 kobiet, 7 mężczyzn) zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek. 

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości”
 • szkolenie indywidualne w zakresie biznesplanu 
 • wsparcie finansowe, w tym:
 1. stawka jednostkowa na samozatrudnienie 23 050,00 zł
 2. wsparcie pomostowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującej w 8/2021 r.) – średnio w projekcie 2 120,00 zł na miesiąc na osobę

HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.12.2021-30.09.2023

Informacja o naborze:

 • numer naboru: 4
 • obszar: całe województwo kujawsko-pomorskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)
 • kiedy: 14.07.2022-02.08.2022
 • liczba miejsc: 17

UWAGA: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru nad niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a następnie po jego przesłaniu przez generator wydrukować, zaparafować, podpisać i dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób dopuszczalny regulaminem, tj. 

 • osobiście w Biurze Projektu
 • pocztą/kurierem na adres Biura Projektu
 • elektronicznie (w formie skanu z parafkami i podpisami za pośrednictwem maila lub z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowalnego certyfikatu bądź z wykorzystaniem podpisu elektronicznego za pomocą profilu zaufanego),
 • telefonicznie pod numerem telefonu 52 322 90 61 – wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). W przypadku zakwalifikowania do projektu kandydat/ka w terminie do dnia odbycia pierwszej formy wsparcia będzie zobowiązany dostarczyć wersję papierową bądź skan zautoryzowanego podpisem dokumentu. Ewentualnie dopuszcza się możliwość spotkania pracownika Biura Projektu z kandydatem/ką w wyznaczonym przez niego miejscu.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu: Bydgoszcz, ul. Długa 34 [w okresie prowadzenia rekrutacji, tj. każdorazowo od dnia ogłoszenia naboru do dnia zakończenia okresu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych biuro projektu będzie czynne codziennie w godzinach 12.00-14.00, przy czym po uprzednim umówieniu się telefonicznym możliwe jest spotkanie z pracownikiem biura projektu w innych godzinach niż wskazane (uwaga z zastrzeżeniem ograniczenia funkcjonowania biura projektu jedynie do kontaktu telefonicznego i mailowego w przypadku stanu epidemii)].

Więcej informacji na stronie:
https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wlasny-biznes-twoja-szansa/o-projekcie/

oraz na Facebook:
https://www.facebook.com/W%C5%82asny-biznes-Projekt-realizowany-przez-PTE-Bydgoszcz-102680445739667

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres

18.07.2022

08.00-11.00

Stacja Kowrózek obw.300

11.00-15.00

Stacja Złotoria 2 obw.400

09.00-12.00

Stacja Pigża 6 obw.100

08.30-11.30

Stacja Wybcz 5 obw.100

19.07.2022

 

07.30-11.00

Stacja Lipnowska

10.00-13.00

Stacja Złotoria 1 obw.100

08.00-12.00

Stacja Kamionki Małe 8 obw.100

08.00-13.00

Stacja Czarnowo 13

08.30-11.00

Stacja Mała Nieszawka 17

08.30-13.30

Stacja Dobrzejewice  16

20.07.2022


 


 


 


 


 

07.00-10.30

 Stacja Dzikowo 3 obw.200

09.30-13.30

Stacja Chełmża Turystyczna  obw.200

08.00-15.00

Stacja Szembekowo 4,10,3,7,6,9,Józefowo3, Mierzynek 5

08.00-13.00

Stacja Grębocin 3 obw. Kresowa

08.30-10.00

Stacja Poznańska 6

11.00-14.00

Stacja Ogrodnictwo  4 obw. Olęderska

21.07.2022

00.00-01.00

Stacja Gronowo 3

01.00-02.00

Stacja Młyniec 3

08.00-12.00

Stacja Grabowiec 3 obw.1 Osiedle

08.00-13.00

Stacja Kuczwały

08.30-13.30

Stacja Grzywna 1 obw. Toruń

22.07.2022

00.00-01.00

Stacja Pigża 4

01.00-02.00

Stacja Łubianka 4

08.30-13.30

Stacja Chełmonie  3 , Elgiszewo 7 Franksztyn

Zajęcia integracyjne w Tylicach i Kamionkach Małych

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza dzieci w wieku 6-13 lat wraz z rodzicami na zajęcia integracyjne w świetlicy w Tylicach oraz w świetlicy w Kamionkach Małych.

Świetlica wiejska w Tylicach

 • czwartek - 14.07.2022 w godz. 16:00 - 19:00
 • poniedziałek  - 18.07.2022 w godz. 11:00 - 14:00

Świetlica wiejska w Kamionkach Małych

 • czwartek - 21.07.2022 w godz. 16:00 - 19:00
 • czwartek - 28.07.2022 w godz. 16:00 - 19:00

Dla dzieci: zajęcia integracyjne i zabawy z animatorem

Dla rodziców: możliwość konsultacji z terapeutą ds. dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszamy!

 • Tylice
 • Kamionki

Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą odbierać korespondencję urzędową z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na swoim koncie w serwisie. Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody na taką formę komunikacji. W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, a już wkrótce także o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczane na konto podatnika w e-US.

„Zmiana przepisów umożliwiła automatyzację załatwiania niektórych spraw przez KAS i ułatwiła klientom komunikację z urzędami skarbowymi. Ustawa z 8 czerwca 2022 r. pozwala nam na szersze niż dotychczas wykorzystanie usług cyfrowych, wprowadzenie elektronicznych doręczeń w e-Urzędzie Skarbowym i automatyzację procesu wydawania zaświadczeń"– informuje szef KAS Bartosz Zbaraszczuk.

„Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mają już możliwość odbierania korespondencji kierowanej na ich konto w e-US. Warunkiem korzystania z tej usługi jest udzielenie zgody w serwisie na taką formę komunikacji. Dzięki nowej funkcjonalności katalog spraw załatwianych kompleksowo za pośrednictwem e-US znacznie się poszerzy. Popularność serwisu cały czas rośnie, nasi klienci już w tym roku logowali się do niego ponad 23 mln razy"– dodaje zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

W e-Urzędzie Skarbowym udostępnione zostały:

·        zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU);

·        zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF).

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W) pojawią się w serwisie za kilkanaście dni.

Proces wydawania zaświadczeń

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w e-Urzędzie Skarbowym. Wymagane jest wyrażenie zgody na doręczanie elektroniczne zaświadczenia na konto w e-US. Osoby korzystające z e-US nie ponoszą kosztów opłaty skarbowej od wydawanych im zaświadczeń.

Automatyczne wydanie zaświadczenia odbywa się bez udziału urzędu skarbowego, podatnik może je pobrać jako dokument elektroniczny. Zaświadczenie jest automatycznie podpisane pieczęcią szefa KAS.

W przypadku gdy zaświadczenie wystawiane jest w trybie manualnym przez urząd skarbowy i doręczane na konto w e-US, podpisywane jest podpisem elektronicznym przez osobę do tego upoważnioną.

Zaświadczenie jako dokument elektroniczny

Wydane w e-Urzędzie Skarbowym zaświadczenie jest dokumentem elektronicznym (plikiem), który w niezmienionej formie potwierdza /zaświadcza informacje dotyczące rozliczeń podatnika.

Dokument elektroniczny wydany w e-Urzędzie Skarbowym ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument papierowy. Do weryfikacji autentyczności takiego dokumentu służą narzędzia wykorzystywane do weryfikacji podpisu elektronicznego.

Dokumentem jest tylko plik elektroniczny doręczony podatnikowi w e-Urzędzie Skarbowym. Wydruk takiego zaświadczenia nie będzie traktowany jako dokument, nie będzie też dodatkowo podpisywany przez pracownika urzędu skarbowego.   

Zaświadczenia wydane w formie dokumentu elektronicznego, przedstawiane przy załatwianiu różnego rodzaju spraw np. w bankach czy na uczelniach, powinny być respektowane.

Natomiast samorządowe jednostki pomocy społecznej mają możliwość automatycznego sprawdzenia informacji o dochodach swoich klientów w elektronicznej usłudze wymiany danych, udostępnianej dla nich przez KAS.

OHP szkolą operatorów dronów

Bezzałogowe statki powietrzne, zwane popularnie dronami, do niedawana używane były głównie przez wojsko. Służyły także zabawie i rekreacji. Te najbardziej znane maszyny latające to turecki Bayraktar TB2, siejący zniszczenie w szeregach inwazyjnej armii Federacji Rosyjskiej, oraz amerykański MQ-1 Predator, wykorzystywany od dwóch dekad we wszystkich konfliktach zbrojnych z udziałem USA. Dziś drony coraz częściej znajdują również zastosowania cywilne. Trend ten postanowiły wykorzystać Ochotnicze Hufce Pracy. 

Drony w ciągu zaledwie parunastu lat okazały się niezwykle funkcjonalnym i wszechstronnym narzędziem. Ludzie używają ich zarówno do prowadzenia badań naukowych - zwłaszcza w obszarach niedostępnych dla uczonych, jak też do ratownictwa medycznego. Wykorzystuje się je z powodzeniem np. do dostarczania w strefy katastrof defibrylatorów lub zasobników z krwią do transfuzji. Bezzałogowe statki powietrzne to także potężne narzędzie używane w branży telekomunikacyjnej, filmowej, reklamowej i marketingowej. 
Dziś bez zdjęć z drona trudno wręcz wyobrazić sobie jakąkolwiek relację z imprezy sportowej, planu reklamy czy relacji ze strefy wojennej.

Okazuje się jednak, że pomysłowość ludzka, co do wykorzystania potencjału tych maszyn wciąż jest niewyczerpana. Konstruktorzy przystosowują je do funkcji poszukiwawczo-ratowniczych - na przykład w jaskiniach, na bagnach lub na morskich akwenach. Za pomocą latających maszyn urzędy skarbowe wielu państw weryfikują zeznania podatkowe swoich najbogatszych obywateli. Korzystają z nich również śledczy z zakresu kryminalistyki rozpoznawczej i wykrywczej. Leśnicy i strażnicy parków narodowych tropią kłusowników, a pogranicznicy namierzają szmuglerów i nielegalnych imigrantów. Drony służą pośrednikom nieruchomości, którzy dzięki fotografii z powietrza uatrakcyjniają swoją ofertę, a nawet…firmom pocztowym dostarczającym przesyłki.

- Wraz z ilością prac świadczonych przez drony, rośnie również popyt na pilotów tych maszyn. Wychodząc naprzeciw światowym trendom, postanowiliśmy jako Ochotnicze Hufce Pracy zintensyfikować organizację szkoleń i kursów w tym nie tylko interesującym, lecz także posiadającym ogromne perspektywy zawodzie. Dron stał się narzędziem, którego umiejętność pilotażu może otworzyć wiele zawodowych drzwi. Co ważne, analitycy szacują, że zastosowanie dronów w najbliższych latach znacząco wzrośnie. Wykwalifikowany operator drona ma więc dużą szansę znaleźć dobrze płatną pracę. - mówi Małgorzata Zwiercan, Komendant Główny OHP Jednym z ośrodków prowadzących szkolenia operatorów jest Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. 
- W roku 2021 kwalifikacje pilota drona uzyskało 26 uczestników naszych kursów. 20 osób zdobyło uprawnienia kategorii NSTS-01, a 6 osób - NSTS-05. Ta pierwsza kategoria daje prawo do wykonywania lotów w zasięgu widoczności wzrokowej z użyciem bezzałogowych statków powietrznych o masie mniejszej niż 4 kg. Uprawnienia w kat. NSTS-05 upoważniają do pilotażu maszyn cięższych i wykonywania operacji lotniczych VLOS i BVLOS o tzw. średnim ryzyku nad obszarami zaludnionymi.  – wyjaśnia Katarzyna Milczarek, Kierownik Zespołu ds. rozwoju zawodowego, programów europejskich i międzynarodowych Warmińsko-Mazurskiej KW OHP

W bieżącym roku w Olsztynie uprawnienia operatora w kategorii NSTS-05 uzyskało 19 uczestników OHP. Do szkoleń przystąpiła także młodzież z wolnego naboru. Szkolenie operatora drona w IV kwartale br. planuje również Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.  -Zakończona niedawno rekrutacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży.
Zakwalifikowane osoby to głównie uczniowie ze szkoły budowlanej i fotograficznej. Kurs NSTS 5 BVLOS odbywał się będzie na lotnisku w Świdniku. Obejmie szkolenie naziemne z obsługi i funkcji systemu bezzałogowego statku powietrznego, szkolenie praktyczne w powietrzu oraz część teoretyczną z przepisów lotniczych, ograniczeń i możliwości człowieka, procedur operacyjnych i technicznych 
- mówi Ewa Trybulska-Grzesiak, Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Zawodowego, Kształcenia i Wychowania Lubelskiej KW OHP.

Po ukończeniu szkolenia i zdanym egzaminie wewnętrznym, młodzież odbędzie egzamin zewnętrzny, po którym uzyska europejski certyfikat kompetencji pilota bezzałogowych statków powietrznych wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

- Operator drona to dziś bezsprzecznie zawód przyszłości. I to nie byle jaki, bo na młodych pilotów bezzałogowców czekają oferty w niemal wszystkich branżach, m.in. w rolnictwie, geodezji, logistyce, policji, straży pożarnej, wojsku, budownictwie, transporcie, energetyce, ratownictwie a nawet w mediach… A to dopiero początek, ta lista stale się wydłuża. Jestem pewna, że przygoda z latającymi maszynami może okazać się nie tylko dobrym pomysłem na życie, ale też ekscytującą przygodą. - podkreśla Komendant Głowna OHP, Małgorzata Zwiercan.

Aktualności na temat Ochotniczych Hufców Pracy znajdziecie Państwo na naszych mediach społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram) oraz na stronie Komendy Głównej www.ohp.pl.

Ochotnicze Hufce Pracy są jednostką budżetową nadzorowaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Celem OHP jest wspomaganie państwowego systemu oświaty za pomocą aktywizacji społecznej, zawodowej i ekonomicznej młodzieży. Beneficjentami działań Ochotniczych Hufców Pracy są osoby w przedziale wiekowym od 15 do 25 lat. OHP pomagają im ukończyć szkołę oraz zdobyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe w ponad 60 branżach. Ponadto Hufce podejmują i wspierają wszelkie inicjatywy służące wychowaniu poprzez pracę oraz zwalczaniu bezrobocia. W strukturach Ochotniczych Hufców Pracy działa obecnie 27 jednostek budżetowych. W tym 16 komend wojewódzkich, 7 centrów kształcenia i wychowania. Hufce dysponują czteroma ośrodkami szkolenia zawodowego, którym podlega 208 jednostek opiekuńczo-wychowawczych i 243 jednostek realizujących usługi z zakresu rynku pracy.

 • OHP szkolą operatorów dronów
 • OHP szkolą operatorów dronów
 • OHP szkolą operatorów dronów
 • OHP szkolą operatorów dronów
 • OHP szkolą operatorów dronów

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Toruniu zaprasza do kontynuacji nauki w roku szkolnym 2022/2023

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Toruniu zaprasza do kontynuacji nauki w roku szkolnym 2022/2023 z możliwością zakwaterowania w bezpłatnym internacie.
Dołączając do nas uczeń uzyskuje możliwość kształcenia w następujących szkołach,  formach i zawodach:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASA VII i VIII - Zespół Edukacyjny „BLOK” w Toruniu 
  • możliwość nauki od 15 roku życia
  • system nauki: dzienny
  • przyuczenie do wykonywania określonej pracy
  • wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem o zatrudniani i wynagradzaniu młodocianych
  • Różne zawody: sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, fryzjer, stolarz
 • SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:
  • Zespół Edukacyjny „BLOK”  w Toruniu (Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz – tynkarz, Kucharz, Fryzjer, Mechanik poj. Samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Stolarz, Piekarz, Elektryk, Cukiernik, Monter konstrukcji budowlanych, Monter sieci i instalacji sanitarnej, Automatyk, Elektronik)
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu (fryzjer)
  • Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu (blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych)
  • system nauki: dzienny
  • wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych

OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA W TORUNIU, 
UL. POZNAŃSKA 11/13, 
TEL. 56 654 70 68 w. 228, 249
e-mail: 2-2osiw.torun@ohp.pl

Uczestnicy OHP objęci zostają opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wyrównawczymi. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, wziąć udział w realizowanych w ośrodku programach i  projektach, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Proponujemy również szeroko pojęte wsparcie doradców zawodowych i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Uczestnik OHP uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły branżowej I stopnia. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych lub w warsztatach szkoleniowych OHP. Nauka zawodu trwa trzy lata. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu  kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę zawartych pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem OHP na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. Uczestnicy OHP otrzymują wynagrodzenie za czas pracy i nauki, korzystają z przysługujących im świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego zaliczany jest im do stażu pracy.

OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA W TORUNIU mieści się przy ulicy Poznańskiej 11/13 i zaprasza wszystkich, którzy mają ochotę coś w życiu zmienić, chcą skończyć szkołę i zdobyć  dobry zawód.

 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Toruniu zaprasza do kontynuacji nauki w roku szkolnym 2022/2023
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Toruniu zaprasza do kontynuacji nauki w roku szkolnym 2022/2023
 • Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Toruniu zaprasza do kontynuacji nauki w roku szkolnym 2022/2023

Atrakcyjne pożyczki unijne na rozwój - dla mikro, małych i średnich firm

Prowadzisz firmę w sektorze MŚP i chcesz wprowadzić na regionalny rynek nowe, niedostępne wcześniej produkty lub usługi? Kujawsko-

Pomorski Fundusz Rozwoju przygotował dla ciebie ofertę – unijną pożyczkę na rozwój, ze szczególnie atrakcyjnymi warunkami.
Na właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw czeka wsparcie nawet do 5 mln zł z oprocentowaniem już od 0,5% przy okresie spłaty do 7 lat i 6 miesiącach karencji!

Pożyczkę można przeznaczyć na innowacje, wdrożenie w firmie nowych rozwiązań, zakup nowoczesnego sprzętu, modernizację produkcji, adaptację pomieszczeń, wyposażenie nowych stanowisk, a także przebranżowienie. Szczególnie niskie oprocentowanie
przewidziane jest dla firm, które chcą wprowadzić na rynek regionalny nowy, niedostępny wcześniej produkt bądź usługę.

Aby otrzymać pożyczkę, należy złożyć wniosek u jednego z Pośredników Finansowych KPFR. Są to: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku, Bank Spółdzielczy w Koronowie, Nicolaus Bank w Toruniu oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości. Na decyzję nie czeka się długo!

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, jako spółka Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, od 5 lat wspiera przedsiębiorców z naszego regionu. Dzięki gwarancji przejrzystości i bezpieczeństwa umów pożyczkowych, KPFR cieszy się dużym zaufaniem właścicieli firm MŚP i instytucji otoczenia biznesu. Dotychczas z pomocy finansowej Funduszu skorzystało blisko 1400 przedsiębiorstw, a łączna kwota udzielonego im wsparcia to ponad 550 mln zł. Możesz być w tym gronie! Nie czekaj – skorzystaj z szansy na rozwój swojego biznesu.

Wiecej szczegółów znajdziesz na stronie www.kpfr.pl 

Zamknięcie przejazdu kolejowego w Papowie Toruńskim - Osieki

Firma PORR S.A. jako Generalny Wykonawca projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża” na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu o numerze zatwierdzenia: KD.7121.1.79.2021.MN z dnia 12.04.2021 r. informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej, ul. Leśnej w km 6+150 linii kolejowej nr 207 w dniach 07.07.2022 r. - 08.07.2022 r.

Informujemy, że powyższe dni/ godziny mają charakter orientacyjny, a stała organizacja ruchu zostanie wznowiona niezwłocznie po zakończeniu prac na w/w przejeździe.

Oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu przez firmę VISTIN z siedzibą przy ul. Kazińskiej 15B, 89-121 Ślesin.

Projekt „Młodzi na start - już teraz zostań swoim szefem!”

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy rozpoczyna realizację projektu „Młodzi na start - już teraz zostań swoim szefem!”

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt „Młodzi na start – już teraz zostań swoim szefem!” realizowany będzie w okresie 01.07.2021-30.09.2023 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt skierowany jest wyłącznie do 130 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym:

 • 52 osoby bierne zawodowo, w tym 26 osób nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu
 • 78 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy
 • 7 osób z niepełnosprawnościami
 • 105 osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 w wyniku COVID-19 (osoby młode pozostające bez pracy, które po 01.03.2020 utraciły zatrudnienie z powodu rozwiązania umowy lub jej nieprzedłużenia; dotyczy zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych)

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości”
 • szkolenie indywidualne w zakresie biznesplanu
 • wsparcie finansowe, w tym:
  1. stawka jednostkowa na samozatrudnienie 23 050,00 zł
  2. wsparcie pomostowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującej w 2/2021 r.) – średnio w projekcie 1 600,00 zł na miesiąc na osobę

HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2021-30.09.2023

Informacja o naborze:

 • numer naboru: 7
 • obszar: całe województwo kujawsko-pomorskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)
 • kiedy: 01.07.2022-20.07.2022
 • liczba miejsc: 25

UWAGA: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru nad niniejszym komunikatem pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a następnie po jego przesłaniu przez generator wydrukować, zaparafować, podpisać i dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób dopuszczalny regulaminem, tj.

 • osobiście w Biurze Projektu
 • pocztą/kurierem na adres Biura Projektu
 • elektronicznie (w formie skanu z parafkami i podpisami za pośrednictwem maila lub z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowalnego certyfikatu bądź z wykorzystaniem podpisu elektronicznego za pomocą profilu zaufanego),
 • telefonicznie pod numerem telefonu 52 322 90 61 – wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). W przypadku zakwalifikowania do projektu kandydat/ka w terminie do dnia odbycia pierwszej formy wsparcia będzie zobowiązany dostarczyć wersję papierową bądź skan zautoryzowanego podpisem dokumentu. Ewentualnie dopuszcza się możliwość spotkania pracownika Biura Projektu z kandydatem/ką w wyznaczonym przez niego miejscu.

Osobiście dokumenty można składać w:

 • Biurze Projektu: Bydgoszcz, ul. Długa 34 [w okresie prowadzenia rekrutacji, tj. każdorazowo od dnia ogłoszenia naboru do dnia zakończenia okresu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych biuro projektu będzie czynne codziennie w godzinach 12.00-14.00, przy czym po uprzednim umówieniu się telefonicznym możliwe jest spotkanie z pracownikiem biura projektu w innych godzinach niż wskazane (uwaga z zastrzeżeniem ograniczenia funkcjonowania biura projektu jedynie do kontaktu telefonicznego i mailowego w przypadku stanu epidemii)].

Więcej informacji na stronie:
https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/mlodzi-na-start-juz-teraz-zostan-swoim-szefem/ 

oraz na Facebook:
https://www.facebook.com/M%C5%82odzi-na-start-Projekt-realizowany-przez-PTE-Bydgoszcz-111694754613383 

Pozdrawiam,
Agnieszka Kahlau
Koordynator sekcji „inLAB i projekty międzynarodowe”

Akcja Lato OHP 2022

Jak co roku Ochotnicze Hufce Pracy organizują ogólnopolską „Akcję Lato OHP”. Komenda Główna szacuje, że udział weźmie w niej ok. 250 jednostek OHP i 10 tys. młodzieży szkolnej i akademickiej. KG OHP wraz pracodawcami przygotowała ponad 5,5 tys. sezonowych ofert pracy. 

Pracę zarobkową mogą podejmować osoby, które ukończyły 15. rok życia. Uczniowie i studenci najczęściej pracują w oparciu o umowy cywilno-prawne (o dzieło lub umowę zlecenie). Aby otrzymać krótkoterminowe zatrudnienie należy posiadać dowód tożsamości oraz legitymację szkolną lub studencką. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest także pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Do czerwca bieżącego roku zarejestrowanych zostało 7 797 osób. W niektórych branżach, np. gastronomicznej, wymagana jest także książeczka zdrowia.

Wakacyjna praca nie wymaga zazwyczaj specjalnych kwalifikacji. Uczniowie i studenci zatrudniani są najczęściej jako kolporterzy ulotek, ankieterzy, pracownicy magazynów, merchandiserzy, telemarketerzy, pracownicy call center, recepcjoniści, asystenci, sekretarki, korepetytorzy a także pomoce księgowe, biurowe i hostessy.

Już ponad półtora tysiąca osób podjęło zatrudnienie. Właściciele małej gastronomii przyjmują młodych ludzi na stanowiska sprzedawców i pracowników hoteli. Na chwilę obecną ponad 2500 osób skierowanych do pracy wakacyjnej. Sezonowi pracownicy potrzebni są też w rolnictwie. Pracodawcy poszukują chętnych do pracy przy zbiórce, przetwórstwie, pakowaniu oraz sprzedaży owoców i warzyw. Płaca godzinowa nie może być niższa od minimalnej stawki krajowej, czyli od 19,70 zł brutto. Osobom oczekującym wyższych zarobków OHP pomaga znaleźć atrakcyjną pracę zagranicą - w tym przypadku wymagane są jednak umiejętności językowe a często również stosowne certyfikaty.

Konsultanci OHP udzielają młodzieży wszelkich wskazówek dotyczących umów i sposobów negocjowania warunków pracy. Obecnie jest ponad 3800 ofert pracy krótkoterminowej. Poszukujący zatrudnienia za pośrednictwem OHP mogą też liczyć na wsparcie w zakresie pośrednictwa i doradztwa zawodowego. W tym roku na szerokie wsparcie OHP może liczyć także młodzież z Ukrainy.
Działalność szkoleniowa OHP nie ogranicza się do okresu wakacyjnego. Nasi specjaliści przez cały rok prowadzą najprzeróżniejsze kursy zawodowe. Do najpopularniejszych należą szkolenia z zakresu obsługi maszyn - w tym koparek, koparko-ładowarek i wózków jezdniowych. Dużą popularnością cieszą się też kursy gastronomiczne (kucharz, kelner, barman, barista itp.), fryzjerskie, kosmetyczne oraz wizażu i stylizacji.

Informacji na temat szkoleń zawodowych prosimy szukać w regionalnych Centrach Edukacji i Pracy Młodzieży lub w Młodzieżowych Centrach Kariery. Oferty dostępne są również w internecie na stronach: ecam.ohp.pl oraz mbp.ohp.pl. Do czerwca br. zrealizowano 62 giełdy pracy oraz 20 targów pracy.

Aktualności na temat Ochotniczych Hufców Pracy znajdziecie Państwo w naszych mediach społecznościowych (Twitter, Facebook, Instagram) oraz na stronie Komendy Głównej ohp.pl. 

Ochotnicze Hufce Pracy są jednostką budżetową nadzorowaną przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Celem statutowym OHP jest wspomaganie państwowego systemu oświaty za pomocą aktywizacji społecznej, zawodowej i ekonomicznej młodzieży. Beneficjentami działań Ochotniczych Hufców Pracy są osoby w przedziale wiekowym od 15 do 25 lat. OHP pomagają im ukończyć szkołę oraz zdobyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe w ponad 60 branżach. Ponadto Hufce podejmują i wspierają wszelkie inicjatywy służące wychowaniu poprzez pracę oraz zwalczaniu bezrobocia. W strukturach Ochotniczych Hufców Pracy działa obecnie 27 jednostek budżetowych. W tym 16 komend wojewódzkich, siedem centrów kształcenia i wychowania. Hufce dysponują czteroma ośrodkami szkolenia zawodowego, którym podlega 208 jednostek opiekuńczo-wychowawczych i 243 jednostek realizujących usługi z zakresu rynku pracy. 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zapobiegania niepożądanym zdarzeniom podczas letniego wypoczynku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu serdecznie zaprasza do współpracy w zakresie zapobiegania niepożądanym zdarzeniom podczas letniego wypoczynku.

Wakacje to czas podróży, zabawy oraz beztroskiej rekreacji. Nic można jednak zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Przy aktualnie występujących wysokich temperaturach powietrza należy pamiętać, żeby:

 • ograniczać przebywanie w pełnym słońcu, by nie dopuścić do przegrzania organizmu,
 • pić dużo wody, najlepiej niegazowanej, aby uniknąć odwodnienia,
 • pamiętać o lekkich, regularnych posiłkach, by nie obciążać dodatkowo organizmu,
 • stosować kremy z filtrem UV, które ochronią przed poparzeniem słonecznym,
 • pamiętać o nakryciu głowy, okularach przeciwsłonecznych z filtrem,
 • unikać wysiłku fizycznego - może doprowadzić do odwodnienia, utraty minerałów, przegrzania organizmu, udaru cieplnego,
 • nie zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, temperatura w nagrzanym aucie może osiągnąć nawet 60 °C,
 • unikać alkoholu, ponieważ odwadnia organizm,
 • nosić jasną, lekką i przewiewną odzież - wspomoże termoregulację.

Okres wakacji sprzyja również wypoczynkowi nad wodą. Poza podstawowymi zasadami bezpieczeństwa kąpieli należy zwrócić również uwagę na choroby spowodowane bakteriami Vibrio i sinicami. Bakterie Vibrio występują w wodach o niskim i średnim zasoleniu oraz temperaturze przekraczającej 16 °C. Bakterie te mogą powodować wodnistą biegunkę, skurcze brzucha, nudności, wymioty, gorączkę dreszcze, zakażenie ran. zapalenie ucha lub spojówek. Szczególnie narażone na zakażenie są osoby z chorobami przew lekłymi. po operacjach żołądka,osoby starsze oraz dzieci. Aby uchronić się przed zakażeniem należy unikać kontaktów ze skażoną wodą oraz nie jeść surowy ch owoców morza. Sinice wydzielają substancje toksyczne dla ludzi. Występują przy powierzchni wody i zmieniają jej barwę. Można wyraźnie zaobserwować gęste smugi, wyglądające jak rozlana farba, a nawet grube kożuchy piany o galaretowatej konsystencji. Woda ma zielonkawe zabarwienie i nieprzyjemny zapach. Kąpiel w wodzie zakwitniętej może powodować wysypkę na skórze, swędzenie i łzawienie oczu, wymioty, biegunkę, gorączkę, bóle mięśni i stawów.

W tym miejscu należy przypomnieć, że pod adresem https://sk.gis.gov.pl prowadzony jest serwis kąpieliskowy. Jest to system informacyjny, który prezentuje wykaz wszystkich kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin. Znajdują się tam również informacje
o aktualnych przepisach, terminarz organizacji kąpielisk oraz dane o jakości wody w kąpieliskach. Działania odejmowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w zakresie ochrony zdrowia to nie tylko odpowiednie postępowanie w przypadku upałów, kąpieli wodnych, skoków do w'ody, korzystania z basenów, kąpielisk, ale także profilaktyka zatruć pokarmowych, zasady przebywania w lesie i na łące, zbierania grzybów i jagód, korzystania ze słońca, a także przestrzeganie podstawowych zasad higieny oraz alarmowanie
w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w życiu codziennym. Wspólne działania różnych instytucji i organizacji, w tym w ogromnej mierze zaangażowanie mediów, pozwalają na zwiększenie zakresu i zasięgu działań profilaktycznych oraz tworzą efektywnie działającą koalicję na rzecz bezpieczeństwa i poprawy zdrowia społeczeństwa.

 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje
 • Bezpieczne wakacje

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres

04.07.2022

07.30-13.00

Stacja Silno 9 obw.200

08.00-13.00

Stacja Silno 16

08.00-15.00

Stacja Ostaszewo 1 obw. PKP

08.30-11.30

Stacja Wybcz 5 obw.100

11.30-14.30

Stacja Wybcz 1 obw. Debiny

05.07.2022

23.00-01.00

Stacja Złotoria 30

08.00-12.00

Stacja Zarośla Cienkie  9

08.00-18.00

Stacja Gostkowo 4

08.00-13.00

Stacja Stary Toruń 2 obw.100

06.07.2022

10.00-13.00

Stacja Głogowo 2 obw.600

08.00-11.00

Stacja Osiek 15 obw.400

08.00-15.00

Stacja Zębówiec 1

07.07.2022

10.00-13.00

Stacja Cegielnik 7 obw.200

08.00-11.00

Stacja Stary Toruń 4 obw.100

23.00-01.00

Stacja Chrapy 2

08.30-13.30

Stacja Mała Nieszawka 27 , 32

08.07.2022

23.00-01.00

Stacja Czarne Błota 11

08.00-11.00

Stacja Brąchnowo 9 obw.300

10.00-13.00

Stacja Brąchnowo 7 obw.300

01.00-02.00

Stacja Czarne Błota 20

08.30-13.30

Stacja Świerczyny  obw.10

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=