Dzień Babci - Dzień Dziadka

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta pragniemy w imieniu Samorządu Gminy Łysomice złożyć najserdeczniejsze życzenia.
W ten ważny dzień niech wybrzmi głośno DZIĘKUJEMY...!

Akcja "Bezpieczne ferie"

Państwowy' Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zaprasza do przyłączenia się do akcji „Bezpieczne ferie”, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa zimowych form wypoczynku.

Czas ferii zimowych to szczególny okres dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. To chwile beztroskich zabaw nie tylko na śniegu, a towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że dzieci, młodzież, a nawet i dorośli niejednokrotnie zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Kampania edukacyjna prowadzona podczas tegorocznej Akcji Bezpieczne Ferie 2022 adresowana jest przede wszystkim do dzieci, młodzieży, ich rodziców' oraz nauczycieli i wychowawców w placówkach wypoczynku zimowego. Podczas kampanii skupiamy się nie tylko na bezpieczeństwie, ale również na zagadnieniach z zakresu profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem „dopalaczy”, szkodliwości palenia tytoniu, profilaktyki chorób zakaźnych oraz promowaniu
racjonalnej diety i aktywności fizycznej zwłaszcza w tak trudnym dla wszystkich czasie pandemii koronawirusa.

Niezwykle istotnym czynnikiem, który może przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny i zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Usta i nos należy zasłonić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, w przestrzeni otwartej, gdy nie ma możliwości zachowania 1,5 metra odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej.

Maseczkę trzeba obowiązkowo nosić m.in.:

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele,
 • w szkole, na uczelni,
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej.

Innym skutecznym sposobem walki z pandemią C0VID-19 są szczepienia ochronne.

Szczepiąc najmłodszych, dbamy o bezpieczeństwo starszych i osób, które zmagają się z chorobami przewlekłymi. Jednocześnie - troszczymy się o nasze dzieci, które również mogą przechodzić zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w sposób ciężki.

Nauka stacjonarna przez cały rok ma szansę być realizowana właśnie dzięki szczepieniom. Zaszczepiony uczeń lub przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, kiedy w klasie lub w grupie pojawia się przypadek zachorowania na COVID-19.

 • "Bezpieczne Ferie"
 • "Bezpieczne Ferie"
 • "Bezpieczne Ferie"
 • "Bezpieczne Ferie"
 • "Bezpieczne Ferie"
 • "Bezpieczne Ferie"
 • "Bezpieczne Ferie"
 • "Bezpieczne Ferie"
 • "Bezpieczne Ferie"
 • "Bezpieczne Ferie"

Ferie w Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach zaprasza na zajęcia w okresie ferii:

 • Własnoręcznie ozdobiony kubeczek - najcenniejszy na świecie (zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na plakacie)
 • 20 stycznia godz. 11:00 - zajęcia plastyczne "Zimowo, bałwankowo"
 • 25 stycznia godz. 11:00 warsztaty kulinarne - Dzień Pizzy (należy zabrać wałek do ciasta)
 • 26 stycznia godz. 11:00 - dzień wiedzy o pingwinach + zajęcia plastyczne
 • 28 stycznia godz. 11:00 - dzień rozwiązywania łamigłówek i gier planszowych

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy pod nr tel. 56 678-31-52

 • Ferie w Bibliotece
 • Ferie w Bibliotece

Zmiany w 500+

Od stycznia 2022 r. wnioski o 500+ składamy tylko do ZUS

Jeszcze do końca maja 2022 roku GOPS w Łysomicach będzie kontynuować wypłatę przyznanych już świadczeń z programu Rodzina 500+, zaś od stycznia 2022 roku ZUS stopniowo będzie przejmował obsługę programu. W pierwszej kolejności od początku roku ZUS zacznie przyjmować wnioski od rodziców, którzy do tej pory nie korzystali z tego świadczenia np. na nowo narodzone dzieci.

Od nowego roku rodzic, który obecnie nie pobiera świadczenia 500+ na swoje dziecko, aby uzyskać prawo do świadczenia do 31 maja 2022 r., musi złożyć elektronicznie wniosek do ZUS. Natomiast wszyscy inni rodzice, którzy pobierają już 500+ wniosek na kolejny okres świadczeniowy od czerwca 2022 r. do maja 2023 r. będą mogli złożyć do ZUS od 1 lutego 2022 r.

Wnioski o świadczenie 500+ będą przyjmowane tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia, a pieniądze będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zmienia sposób prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w postaci elektronicznej na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów.

UWAGA!

Każdy klient, który będzie potrzebował pomocy przy założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i złożeniu internetowo wniosku o 500+ będzie mógł skorzystać z pomocy pracownika ZUS, który w dniu 20 stycznia w godzinach 8.00 – 10.00 będzie udzielał pomocy w siedzibie GOPS w Łysomicach pry ul. Warszawskiej 19.

O kolejnych terminach możliwości takich spotkań będziemy informować na bieżąco.

 • Bezpłatna nauka w CKU w Toruniu

Bezpłatna nauka w CKU w Toruniu

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu  prowadzi rekrutację do szkół:

 • Liceum ogólnokształcące
 • Szkoła policealna
 • Szkoła podstawowa

oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zgłaszać się mogą osoby, które ukończyły 16 lat. Nie ma górnej granicy wiekowej. Nauka jest bezpłatna.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły: Plac św.Katarzyny 8 w Toruniu, w dni powszednie od 9:00 do 17:00, w soboty i niedziele od 7:30 do 15:00 (w niedzielę 23 stycznia szkoła jest nieczynna).

Termin: do 25 stycznia 2022.

O Liceum Ogólnokształcącym

Istnieje możliwość jednoczesnej nauki przedmiotów zawodowych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, gdzie po zdaniu egzaminu otrzymuje się tytuł zawodowy. Osoby, które ukończyły szkołę zasadniczą lub branżową I-go stopnia, przyjmowane są do LO do klasy drugiej. Wymagane dokumenty: podanie (jest dostępne w szkole i na stronie internetowej www.cku.torun.pl), 2 zdjęcia i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gminazjum.

O Szkole Policealnej

Do wyboru są trzy zawody:

 • Florysta – nauka trwa 1 rok
 • Administracja – nauka trwa 2 lata
 • Bhp – nauka trwa 1,5 roku

Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Wymagane dokumenty: podanie (jest dostępne w szkole i na stronie internetowej www.cku.torun.pl), 2 zdjęcia i świadectwo ukończenia szkoły średniej. Nie jest wymagana matura.

O Szkole podstawowej

Przyjmujemy do klasy siódmej i ósmej. Wymagane dokumenty: podanie (jest dostępne w szkole i na stronie internetowej www.cku.torun.pl), 2 zdjęcia i świadectwo ukończenia klasy szóstej lub siódmej. Zajęcia są przez dwa dni w tygodniu.

O kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Okres nauki zależy od kierunku i może wynosić od 0,5 roku do 2 lat.

Zawody:

 • technik administracji
 • florysta
 • technik informatyk
 • technik rachunkowości
 • technik architektury krajobrazu
 • technik elektryk
 • elektryk
 • technik fotografii i multimediów
 • fotograf
 • technik handlowiec
 • sprzedawca
 • technik logistyk
 • magazynier-logistyk
 • technik usług fryzjerskich
 • fryzjer
 • krawiec
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • technik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych

Wymagane dokumenty: podanie (jest dostępne w szkole i na stronie internetowej www.cku.torun.pl), 1 zdjęcie i dowolne świadectwo ukończenia: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zasadniczej lub branżowej albo szkoły średniej lub dyplom studiów wyższych

Opis kierunków oraz szczegółowe informacje można znaleść na stronie CKU: https://www.cku.torun.pl/

Link do strony facebook: https://www.facebook.com/Centrum-Kszta%C5%82cenia-Ustawicznego-w-Toruniu-395726537148748

Kontakt:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
Plac Św. Katarzyny 8 Toruń
tel: 56-657-74-90, 56-657-74-51, 500 675 764
sekretariat@cku.torun.pl

Ferie w szkole

W okresie ferii zimowych szkoły na terenie Gminy Łysomice proponują uczniom ciekawe zajęcia. Będzie można między innymi uczestniczyć w zajęciach sportowych z siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, przez zabawę zgłębić tajniki matematyki, zagrać w gry planszowe czy obejrzeć film...

Zaprzysiężenie Tomasza Sielczaka na Radnego Gminy Łysomice

13 stycznia, podczas XXXIX sesji Rady Gminy w Łysomicach uroczyste ślubowanie złożył Tomasz Sielczak, wybrany do Rady Gminy Łysomice w wyborach uzupełniających 19 grudnia 2021r. Pan Tomasz rąk Mateusza Krause- Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej odebrał zaświadczenie o wyborze na radnego...

Awans zawodowy nauczycielek ze szkół w Turznie i Świerczynkach

Podczas XXXIX sesji Rady Gminy Łysomice pani Agnieszka Majka ze Szkoły Podstawowej w Turznie przyjęła z rąk Piotra Kowala Wójta Gminy Łysomice oraz Roberta Kożuchowskiego Przewodniczącego Rady Gminy list gratulacyjny z okazji uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego...

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady regulowania składek KRUS przez rolników, płatników podatku VAT

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostały specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

Będąc zatem płatnikiem podatku VAT i dokonując opłaty składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub na ubezpieczenie zdrowotne, należy zastąpić dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego (zamieszczony na przesłanym przekazie pocztowym) na odpowiedni numer rachunku bankowego.

Wpłaty na te rachunki bankowe będą identyfikowane przez bank jako przelew z płatnością składkową na rzecz KRUS, co pozwoli w momencie realizacji przelewu na pobranie środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Przelew zostanie zrealizowany również wtedy, gdy płatność z tytułu ww. składek zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego. 
W tym przypadku jednak system bankowy nie będzie miał możliwości pobrania środków zgromadzonych na rachunku VAT.  

Ważne! Dokonując wpłaty składek (przelewu), należy pamiętać o podaniu identyfikatora płatnika składek/osoby ubezpieczonej (numer UNO), pełnych danych osobowych, pozwalających na identyfikację tej osoby, ponieważ wskazanie wyłącznie imienia i nazwiska nie pozwoli na ustalenie właściwej osoby w systemie informatycznym KRUS. 

Brak możliwości identyfikacji płatnika (osoby ubezpieczonej) spowoduje konieczność zwrotu wpłaty na konto zleceniodawcy, przez co składka zostanie nieopłacona.

Nazwa OR KRUS

Składki na ubezpieczenie
społeczne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

KRUS Oddział Regionalny w Bydgoszczy

65 1010 1078 0024 5313 7700 0011

38 1010 1078 0024 5313 7700 0012

Podstawa prawna: 

 1. ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1626),
 2. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.).

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Zmiana organizacji pracy lokali nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Szanowni Państwo, w związku ze zmieniającą się sytuacją na bieżąco wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu lokali nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Przed skorzystaniem z pomocy prosimy o sprawdzanie aktualnych zasad obowiązujących w lokalach wchodząc w linki do poszczególnych gmin poniżej.

Od 12 stycznia 2022 roku (środa) do 31 stycznia 2022 roku (poniedziałek) wszystkie dyżury odbywać będą się w systemie zdalnym. Kontakt telefoniczny wyłącznie w godzinach dyżurów.

Dnia 5 sierpnia 2015 roku Sejm RP uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, której celem jest zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym.
W tym celu zawarliśmy porozumienia z większością gmin tak aby wskazać punkty darmowej pomocy prawnej w pobliżu osób jej potrzebujących, bez konieczności przyjazdu do Torunia na ul. Towarową. W wyznaczonych punktach prowadzonych przez adwokatów, radców prawnych oraz organizacje pozarządowe można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zorganizowana zostanie także mediacja jeśli pojawi się taka potrzeba.

W 2022 roku nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach. Nieodpłatnych porad prawnych udziela Fundacja Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie oraz adwokaci i radcowie wyznaczeni przez Radę Adwokacką w Toruniu i Izbę Radców Prawnych w Toruniu.

Możliwy będzie kontakt telefoniczny na wskazane numery telefonów wyłącznie w godzinach wynikających z harmonogramu.

Punkt prowadzony przez Adwokatów:

Wtorek 10:00-14:00 BARBARA GRADOWSKA-KOPROWSKA adwokat/mediator, tel. 668 853 858

Środa 10:00-14:00 WERONIKA SOBCZAK adwokat, tel. 666 199 219

Druki oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA www.bip.powiattorunski.pl

Nowy indywidualny numer rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że każdy podatnik wraz z decyzją w sprawie wymiaru podatku otrzyma  nowy indywidualny numer rachunku bankowego do opłat za go­spodarowanie odpadami komunalnymi.

Dotychczas funkcjonujące indywidualne nr kont za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną zablokowane,  nie będzie możliwości dokonywania  na nie wpłat (wpłaty zostaną odrzucone)

Do chwili dostarczenia właścicielowi nieruchomości na piśmie informacji dot. indywidualnego numeru konta bankowego do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  opłaty należy uiszczać wyłącznie na podstawowy numer rachunku bankowego: 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

Osoby,  które nie odbiorą pisma, a tym samym nie otrzymają nowego numeru konta bankowego, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Łysomice pod nr tel. 56 678 32 22 wew. 54.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie  w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca z wyjątkiem opłaty za miesiąc styczeń, której termin uiszczenia upływa z ostatnim dniem lutego.

W tytule przelewu proszę wpisać:

"Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości, adres nieruchomości".

Prosimy o terminowe regulowanie wpłat.

Terminy i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r.

Terminy i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obecnie pozostają bez zmian.

Wraz z decyzją w sprawie wymiaru podatku zostanie przekazany Państwu  nowy indywidualny numer rachunku bankowego do opłat za go­spodarowanie odpadami komunalnymi.

Do chwili dostarczenia nowego indywidualnego nr konta prosimy o dokonywanie wpłat na konto Urzędu Gminy w Łysomicach nr 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

Najbliższy termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń i luty upływa dnia 28.02.2022 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/248/2021  zmienia się stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Opłata ryczałtowa wynosi 191,00 zł. - termin płatności do 30.06.2022 r.

 

 

Dodatek osłonowy - nowe świadczenie!

Szanowni Państwo, informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie - dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270); w przeliczeniu dochodu nie uwzględnia się utraty i uzyskania dochodu.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). Aby dokonać wpisu do w/w ewidencji należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Łysomice, więcej informacji można uzyskać pod linkiem: https://www.lysomice.pl/404,centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski będzie można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP - od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 • tradycyjnie (papierowo) - od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. (biuro podawcze GOPS w Łysomicach, ul. Warszawska 19)

 • Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.
 • Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 798-320-078 w godzinach od 7:30 do 15:00. Pytania można również kierować przez stronę internetową: sekretariat@gopslysomice.pl
 • Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Więcej informacji można pozyskać na stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

Wniosek na dodatek osłonowy można pobrać pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

 • Dodatek osłonowy
 • Dodatek osłonowy
 • Dodatek osłonowy
 • Dodatek osłonowy

Zmiana godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy, iż nieodpłatna pomoc prawna w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1255 ze zm.), której celem jest zapewnienie obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, w dniu 5 stycznia 2022 r. będzie udzielana wyjątkowo w godz. 11:15 - 15:15. Miejsce udzielania porad pozostaje bez zmian.

Wójt Gminy Łysomice
Piotr Kowal

Statystyczne badania ankietowe - kalendarium 2022

 • Statystyczne badania ankietowe - kalendarium 2022

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=