Tradycyjne konkursy dożynkowe

Tegoroczne żniwa bez corocznego święta plonów. Dożynki z powodu trwającej epidemi zostały odwołane. Jednak zachowujemy tradycje konkursowe i zachęcamy do udziału w dwóch kolejnych konkursach.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ NALEWKĘ

 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Łysomice.
 2. Konkursem objęci są mieszkańcy Gminy Łysomice.

CEL KONKURSU

 1. Promocja gminnych tradycji nalewkarskich.
 2. Odkrywanie receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców.
 3. Wyłonienie najlepszej nalewki w Gminie Łysomice.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnicy Konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej.
 2. Do Konkursu zgłaszać można nalewki, które nie są dostępne w komercyjnej sprzedaży.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia od dnia 14 sierpnia do dnia 14 września 2020 r. do godz. 15:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy Łysomice.  Należy wypełnić Kartę Zgłoszenia i pozostawić nalewkę z metryczką.
 4. Do każdej nalewki należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz metryczkę umieszczone w kopercie. Należy odpowiednio połączyć butelkę z nalewką razem z kopertą zawierającą dane uczestnika.
 5. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia max. 3 nalewek.

KRYTERIA OCENY

 1. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu, gwarantowanych przez Organizatora i wyłaniają zwycięzców.
 2. Komisja Konkursowa wybierze 3 najsmaczniejsze nalewki oceniając je wg następujących kryteriów:  smak,  oryginalność składników.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 18 września 2020 roku na stronie internetowej www.lysomice.pl
 4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
 5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu.

NAGRODA

Dla zwycięzców przeznaczone zostaną nagrody rzeczowe

 

 

KONKURS NA NAJSMACZNIEJSZY CHLEB DOŻYNKOWY

 

 1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Łysomice.
 2. Konkursem skierowny jest do mieszkańców gminy Łysomice i jest konkursem indywidualnym.

CEL KONKURSU

 1. Celem konkursu jest kultywowanie i upowszechnianie polskich tradycji obrzędowych
 2. Promocja walorów wsi
 3. Wyłonienie najsmaczniejszego chleba dożynkowego wypiekanego tradycyjną metodą.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnicy konkursu dokonując zgłoszenia do Konkursu akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej.
 2. Konkurs skierowany jest do indywidualnych mieszkańców z terenu Gminy Łysomice
 3. Jeden mieszkaniec może dokonać zgłoszenia na tylko jeden chleb
 4. Konkursowy chleb należy dostarczyć dnia 11 września 2020 roku do godziny 15:15 w urzędzie gminy Łysomice
 5. W celu rozstrzygnięcia konkursu, organizator powoła cztero- osobową komisję konkursową w celu degustacji i wizualnej oceny konkursowych chlebów.

KRYTERIA OCENY

 1. Walory smakowe
 2. Estetyka wykonania, najciekawsza koncepcja
 3. Estetyka prezentacji
 4. Subiektywne wrażenia komisji.

NAGRODA

Dla zwycięzców przeznaczone zostaną nagrody rzeczowe

TERMINY

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 16 września 2020 r.

 • konkurs dożynkowy
 • konkurs dożynkowy

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń...

Łysomice czwartą najbogatszą gminą wiejską w województwie

Gmina Łysomice zajęła czwarte miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w najnowszym rankingu zamożności miast i gmin w Polsce opublikowanym przez pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota".

Czasopismo “Wspólnota” opublikowało ósmy ranking zamożności miast i gmina w Polsce. W tegorocznym zestawieniu podobnie jak we wcześniejszych edycjach autorzy - prof. Paweł Swieniewicz i Julita Łukomska z Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego - badając sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego brali pod uwagę czynniki takie jak: dochody własne samorządów, w tym wpływy z podatków dochodowych oraz subwencje przyznane w ubiegłym roku.

Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu - piszą autorzy.

Zsumowane dochody zostały podzielone przez liczbę mieszkańców na terenie danego samorządu. Właśnie dochód “per capita” stanowił podstawę do opracowania zestawienia najbogatszych jednostek administracji lokalnej. Jak wypadła w nim nasza gmina?

Dochód przypadający na jednego mieszkańca wyniósł w 2019 roku dokładnie 4282,64 zł. Pozwoliło to zająć czwartą lokatę w całym województwie kujawsko-pomorskim. W rankingu z zeszłego roku mieliśmy dochód per capita na poziomie 3894,61. Te prawie 390 zł więcej spowodowało, że wśród gmin wiejskich w Polsce awansowaliśmy z 114. pozycji na 99. lokatę.  w samym województwie wyprzedziliśmy gminę Osie.

W kujawsko-pomorskiem najbogatsza jest gmina Osielsko (powiat bydgoski), w której dochód na mieszkańca w 2019 roku wyniósł 5652,24 złotych. W całym kraju niezmiennie od lat liderem wśród gmin wiejskich jest Kleszczów (województwo łódzkie). Na terenie tej gminy działają Elektrownia Bełchatów oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. W niej na każdego z mieszkańców przypada prawie 38 tys. zł.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - Rejon Dystrybucji Toruń

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - Rejon Dystrybucji Toruń...

Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy

Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy. Sierpień to ostatni miesiąc, w którym osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy.
W województwie kujawsko-pomorskim z tej formy pomocy skorzystało już ponad 10 tys. osób. Kwota wypłaconej w regionie pomocy wynosi niemal 13,3 mln. zł.

Ponad 546 tys. wydanych bonów turystycznych na kwotę 468 mln zł

Ponad 546 tys. wydanych bonów turystycznych na kwotę 468 mln zł
Polacy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS aktywowali już ponad 546 tys. bonów turystycznych na kwotę ok. 468 mln zł. Z każdym dniem rośnie również liczba podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu. Bonem można zapłacić już u ponad 14,1 tys. zarejestrowanych podmiotów turystycznych...

W najbliższy piątek placówki ZUS będą nieczynne

W najbliższy piątek placówki ZUS będą nieczynne

W piątek, 14 sierpnia sale obsługi klientów w placówkach ZUS będą nieczynne. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej. Jeśli mamy sprawy do załatwienia w ZUS, nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę.– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Zgodnie z Kodeksem Pracy, 14 sierpnia jest dniem wolnym dla pracowników ZUS, za dzień świąteczny – sobotę 15 sierpnia.

Korzystne przeliczenie dla rocznika 1953

Ubezpieczeni urodzeni w 1953 roku doczekali się ustawy zmieniającej, wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. Mogą na jej mocy ustalić wysokość emerytury powszechnej po raz pierwszy lub ponownie przeliczyć wysokość emerytury, a także renty rodzinnej bez pomniejszania o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych...

Konkurs plastyczny "DZIECIĘCA WIZJA WIEŃCA DOŻYNKOWEGO"

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym związanym z tematyką dożynek
"DZIECIĘCA WIZJA WIEŃCA DOŻYNKOWEGO"

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i polega na wykonaniu konkursowej pracy plastycznej przedstawiającej pomysł na dożynkowy wieniec. Prace należy wykonać na kartce A3 lub A4 dowolną techniką plastyczną.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „DZIECIĘCA WIZJA WIEŃCA DOŻYNKOWEGO”

 1. Organizatorem konkursu plastycznego  jest gmina Łysomice i jest przeznaczony dla najmłodszych mieszkańców gminy Łysomice.
 2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej pomysł uczestnika na wieniec dożynkowy
 3. Konkurs ma na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzację działań plastycznych oraz umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.
 4. Konkurs skierowany jest do najmłodszych  mieszkańców gminy Łysomice w następujących kategoriach wiekowych:
  - od od 4 do 10 lat
  - od 11 do 16 lat
 5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe, wykonane wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4.
 6. Prace podpisane należy nadesłać w formie elektronicznej- zdjęcia pracy i nadesłać ją na adres:
  j.paczkowska@lysomice.pl lub zamieścić w komentarzu pod postem na oficjalnym profilu FB Gmina Łysomice w dniu 10.08.2020r
  w terminie do 14 września 2020 roku. Prace zwycięzców będą wymagały złożenia w formie papierowej.
 7. W treści maila należy podać:
  - imię i nazwisko oraz wiek autora
  -  telefon kontaktowy
 8. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.
 9. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.
 10. Ogłoszenie wyników nastąpi do 18 września 2020 roku na stronie internetowej Gminy Łysomice, oraz fanpage’ u FB Gmina Łysomice.

 

 • Konkurs plastyczny
 • kprm strefy

Nowe zasady bezpieczeństwa Covid-19 od 08.08.2020 r.

 

Od 8 sierpnia w 19 powiatach mają obowiązywać nowe obostrzenia. Dotyczy to tych terenów, w których zanotowano wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w ostatnich dwóch tygodniach. Zmiany dotyczą m.in. zasad zasłaniania ust i nosa, a także zmniejszenia limitu osób w restauracjach, sklepach czy na imprezach. Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji.

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, ale tylko w wybranych obszarach. Są to miejsca, w których wzrost zakażeń jest większy niż w pozostałych częściach Polski. Taka sytuacja dotyczy obecnie 19 powiatów z województw śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Dodatkowo podzieliliśmy je na dwie strefy: żółtą i czerwoną – z różnym zakresem obostrzeń. Pozostałe powiaty, które oznaczone są kolorem zielonym, obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa.

Dzisiaj do konsultacji publicznych ma trafić projekt rozporządzenia wprowadzający regionalne obostrzenia w wybranych powiatach. Przepisy mają obowiązywać od soboty 8 sierpnia.

 

Nowe zasady bezpieczeństwa – najważniejsze zmiany

W wyznaczonych powiatach zostaną wprowadzone obostrzenia, które dotyczą m.in.: obowiązku noszenia maseczek, a także organizacji targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu.

Szczegóły dotyczące nowych zasad znaleźć można na stronach Ministerstwa Zdrowia.

Strefy zielone – dotychczasowe zasady wciąż obowiązują

Nowe reguły dotyczą jedynie wybranych powiatów. W pozostałych miejscach nadal obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa. Pamiętaj – epidemia wciąż trwa, dlatego wciąż musimy być ostrożni.

O czym warto pamiętać?

 • Zachowuj 1,5-metrowy dystans społeczny.
 • Zasłaniaj usta i nos, kiedy nie możesz utrzymać odpowiedniej odległości od innych, kiedy jesteś w sklepie lub komunikacji miejskiej.
 • Często myj ręce i unikaj dotykania twarzy.
 • Pobierz aplikację ProteGO Safe.

Poniżej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. oraz informacja o zakazach w strefie czerwonej i żółtej.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 64/08/2020

Toruń, dnia 10.08.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZN Nr 64/08/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 10.08.2020 do godz. 21:00 dnia 10.08.2020
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.

 

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 63/08/2020

Toruń, dnia 9.08.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 63/08/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 09.08.2020 do godz. 22:00 dnia 09.08.2020
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.


Dyżurny TCZK
Dariusz Noskowicz

Toruń, dnia 7.08.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 61/08/2020

Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 7.08.2020 r. do godz. 21:00 dnia 9.08.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
Źródło informacji: IMGW-PIB. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

10.08.2020

09.00-13.00

Stacja Obrowo 8,25,18,15 , Obrowo ulice Kolejowa, Mechaniczna, Mokra, Poziomkowa, Sadowa, Warszawska, Zębówiec

10.00-13.00

Stacja Pluskowęsy 10

08.00-14.00

Stacja Przeczno 2

07.00-09.00

Stacja Piątkowo 1 obw.300

08.00-12.30

Stacja Mała Nieszawka 7 obw.3 l.nap. Kwiatowa - Słoneczna

08.30-12.30

Stacja Dobrzejewice 6 obw.TR1 Dom Pom. Społecznej

11.08.2020

08.00-15.30

Stacja Grębocin 7 obw.300 , Mała Nieszawka ulice Dębowa, Jesienna, Kwiatowa, Letnia, Piaskowa, Słoneczna, Wiosenna, Wodociągowa

07.00-12.00

Stacja Mlewo 5 obw.100

10.00-14.00

Stacja Kamionki Małe 11 obw.600

08.30-12.30

Stacja Mlewo 5 obw.100

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 14 obw.200 Mała Nieszawka ulica Topolowa

10.00-14.00

Stacja Mała Nieszawka 6 obw. Cierpice Mała Nieszawka ulice Bliska, Dębowa, Nowa, Przyjazna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Wiosenna, Zacisze

12.08.2020

07.00-10.00

Stacja Dobrzejewice 10 obw .Leśniczówka

09.00-13.00

Stacja Miliszewy obw.200

10.00-14.00

Stacja Ogrodnictwo 4 obw. Rypińska 67/69

13.08.2020

07.30-10.30

Stacja Kameralna Mała Nieszawka ulice Dębowa, Jesienna, Kwiatowa, Letnia, Piaskowa, Słoneczna, Wiosenna, Wodociągowa

07.00-10.00

Stacja Grzywna 9 obw. Mirakowo

08.00-15.30

Stacja Grębocin  7 obw.300 Toruń ulice Gustlika, Honoratki, Józefa Chrzanowskiego, Kołowa, Pancernych, Rudego, Szarika, Twarda, Zakręt

10.00-13.00

Stacja Grzywna 7 obw .Antoniewo

08.00-12.30

Stacja Przeczno 1 obw.200

 • Plakat dotyczący konkursu testowego

Sprawdź swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu. Składa się on z 20 pytań – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.

Spośród Uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie, zostanie wyłonionych stu laureatów. Otrzymają oni nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto.

Uwaga! Konkurs trwa do 15.09.2020 r.

Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu, dostępny na stronie KRUS.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl.

 

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 • Plakat informacyjny dot. serwisu polskibazarek.pl

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie” - kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do zapoznania się z platformą ogłoszeniową www.polskiebazarek.pl.

Platforma www.polskiebazarek.pl powstała z myślą o ułatwieniu kontaktów pomiędzy rolnikami i producentami żywności a konsumentami oraz umożliwieniu bezpośredniego i bezpiecznego dostępu do wysokiej jakości produktów lokalnych producentów. Na platformie można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik, bez marży pobieranej przez pośredników.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 • Dzieci wracają do szkół i placówek

Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji – to najważniejsze tematy prezentowane podczas wczorajszej konferencji zapowiadającej nowy rok szkolny w okresie pandemii.

Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej przedstawił wczoraj, 5 sierpnia br. działania ministerstwa podejmowane w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021. Wytyczne GIS i przepisy MEN pozwalające na elastyczne formy nauczania – to najważniejsze z działań, które pozwolą na bezpieczną naukę w szkołach.

– 1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia – powiedział minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji.

Wytyczne GIS

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Harmonogram przygotowań

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił szczegółowy harmonogram działań MEN do rozpoczęcia roku szkolnego. Do połowy sierpnia będą gotowe niezbędne akty prawne MEN. Następnie zaczną się spotkania informacyjne z wojewodami, kuratorami oświaty i inspektorami sanitarnymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. MEN przygotuje również materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym w warunkach epidemii.

Zmiany prawne

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych rozwiązań prawnych analizie poddaliśmy rozwiązania występujące w innych państwach, głównie europejskich.

W pierwszej połowie sierpnia, między 10 a 14, Minister Edukacji Narodowej wyda akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Istotne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki tym zmianom dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Będą to elastyczne rozwiązania umożliwiające dyrektorowi szkoły lub placówki zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Kolejne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo).

Znowelizowane zostanie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo). W przepisach tego aktu prawnego będą określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania oraz dodana zostanie możliwość realizacji kształcenia w systemie mieszanym (hybrydowym).

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Dalsze działania organizacyjne

W drugiej połowie sierpnia zostaną zorganizowane spotkania z wojewodami, z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, dyrektorami szkół i placówek. Ponadto MEN przygotuje materiały informacyjne dla dyrektorów szkół, rodziców z najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Bezpieczny powrót do szkół
 • Bezpieczny powrót do szkół
 • Bezpieczny powrót do szkół
 • Bezpieczny powrót do szkół
 • Bon Turystyczny - grafika informacyjna

Uwaga na oszustów!

W internecie pojawiły się oferty oszustów, którzy próbują sprzedać bon. „Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Skorzystać z niego mogą tylko osoby uprawnione” - przypomina Polska Organizacja Turystyczna oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Za pomocą bonu osoba uprawniona może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano dodatek lub świadczenie wychowawcze (Rodzina "500 plus”). Co ważne bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i można nim zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne świadczone na terenie Polski przez przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego, które przystąpiły do projektu Polski Bon Turystyczny. Lista tych podmiotów jest na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel. Na tą listę wpisało się już ponad 8,5 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego.- informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W internecie pojawiły się również oferty płatnych usług dotyczących pomocy przy założeniu PUE ZUS i aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego. Prosimy o rozwagę w podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z takich usług.  Przypominamy też, że nie należy osobom trzecim udostępniać swojego loginu i hasła do PUE ZUS. Trzeba pamiętać, że na PUE ZUS klienci ZUS mają dostęp do swoich różnych danych – np. do danych na temat zgłoszenia do ubezpieczeń, o zwolnieniach lekarskich, o pobranych zasiłkach. Nikt poza klientem (lub upoważnioną przez niego osobą) nie powinien mieć dostępu do tych danych. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy przy aktywacji Polskiego Bonu Turystycznego, powinien  kontaktować się z całodobową infolinią pod nr tel. 22 11 22 111 lub e-mail: bon@zus.pl. Pomoc w założeniu konta na PUE ZUS każdy zainteresowany uzyska też w każdej placówce ZUS. – dodaje rzeczniczka.

Realizacja bonu odbywa się przez PUE ZUS. Od 1 sierpnia bon na platformie PUE ZUS mogą aktywować rodzice dzieci do 18. roku życia. Aby skorzystać z bonu turystycznego nie trzeba składać wniosku. Bon jest dostępny na PUE ZUS w zakładce [Ogólny], w menu bocznym jest zakładka [Polski Bon Turystyczny] >[Mój bon]. Przed aktywacją bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie jest uprawniona do pobierania świadczenia wychowawczego 500+ (tzn. która osoba składała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka [Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej właśnie osoby. Przy aktywacji trzeba podać swoje dane kontaktowe – adres e-mail i nr telefonu komórkowego.

Po aktywacji bonu, na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności, przy użyciu, którego będzie można płacić  podmiotom turystycznym. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym SMS-em.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Platforma ZUS PUE

ZUS udostępnił wniosek o postojowe dla zleceniobiorców

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępniliśmy wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówi złożenia takiego wniosku. Jest to wniosek o symbolu RSP-CZ i można go przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Dotychczas zleceniobiorcy, żeby otrzymać świadczenie postojowe z powodu pandemii Covid-19 musieli korzystać z pośrednictwa zleceniodawców. Teraz, po wejściu w życie znowelizowanych przepisów mogą samodzielnie złożyć wniosek. W Tarczy 4.0 zostały uchwalone zmiany, które wskazują jakie warunki muszą być spełnione, aby zleceniobiorca (także osoba wykonująca umowę agencyjną, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) mógł sam złożyć wniosek o świadczenie postojowe, tj. bez pośrednictwa zleceniodawcy. Wnioski mogą być składane przez zleceniobiorców od 24 lipca br. – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 Aby starać się o postojowe należy spełnić warunki wskazane w ustawie, m.in.: umowa zlecenia musi być zawarta przed 1 kwietnia 2020 r., umowa nie może dojść do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej wykonywania z powodu przestoju w prowadzeniu działalności zleceniodawcy w następstwie COVID – 19. Ważnym warunkiem jest także to, aby przychód z umowy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału to jest dla wniosków składanych w lipcu i sierpniu od kwoty 15 994,41 zł.

Ponadto w przypadku zleceniobiorców nie mogą oni podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Co ważne, przepisy prawa nie przewidują możliwości składania wniosków za okres wstecz. W tej sytuacji nie można składać wniosku o postojowe uwzględniającego przychody za kwiecień czy maj. Gdy wniosek będzie składany w lipcu, to powinien w nim być wykazany przychód zleceniobiorcy z wykonywania umowy osiągnięty w czerwcu,  a gdy będzie składany w sierpniu – to z lipca.

ZUS  wypłacił 2,3 mln świadczeń postojowych dla przedsiębiorców i zleceniobiorców na kwotę 4,4 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim zrealizowano dotychczas 106,5 tys. przelewów na kwotę ponad 209,2 mln zł. –dodaje rzeczniczka.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Formularz elektroniczny RSP
 • Formularz elektroniczny RSP

Dyżur telefoniczny - Bon turystyczny

Toruński oddział ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne na temat bonu turystycznego. Podczas rozmowy z ekspertami będzie można zapytać o to, komu przysługuje bon turystyczny, co trzeba zrobić żeby go otrzymać, jak będzie wyglądało rozliczenie bonu oraz jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, które jest potrzebne do aktywowania bonu. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Dyżury odbędą się w godz. 10.00-12.00 :

 • 3 sierpnia pod nr. tel. 54 230 73 82; tel. 54 288 61 58
 • 4 sierpnia pod nr. tel. 56 610 93 63; tel. 54 230 73 17; tel. 54 288 61 58; tel. 54 282 83 27
 • 5 sierpnia pod nr. tel. 56 450 68 55; tel. 54 288 61 58; 56 498 35 81

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Upamiętnienie 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 na terenie Gminy Łysomice wyemitowany będzie, z wykorzystaniem wszystkich posiadanych syren alarmowych, sygnał „OGŁOSZENIE ALARMU”.

Wyemitowanie sygnału będzie upamiętniało 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 • Logotypy "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju...

Gmina Łysomice inwestuje w kolejne tereny rekreacyjne

Dofinansowanie w ramach umowy pomiędzy Gminą Łysomice a Zarządem Województwa w zakresie działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. W ramach tego działania Gmina Łysomice w zakresie tego projektu planuje zrealizować następujące inwestycje:

 • UTWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W WYTRĘBOWICACH W RAMACH ZADANIA: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PARKU WIEJSKIEGO DO CELÓW REKREACYJNYCH
 1. Ogrodzenie terenu przy istniejącym stawie z paneli 3D, h=1,0 m w ilości 42 m2
 2. Niwelacja terenu istniejącego boiska rekreacyjnego do piłki nożnej wraz z wymianą nawierzchni trawiastej z piłkochwytami:
  • wymiary pola do gry 53,00 m x29,0 m (pow. netto: 1537,0 m2)
  • całkowity wymiar boiska wraz z wolnymi strefami wynosi: 59,0 m x 31,0 m (pow. brutto: 1829,0 m2)
  • piłkochwyty o wysokości: 6,0 m na słupach stalowych ocynkowanych pokrytych lakierem poliestrowym
 3. Wykonanie alejek rekreacyjnych wraz z ławkami i koszami na śmieci i nasadzeniami drzew karłowatych. Będzie to alejka o szerokości 150 cm, ograniczona po bokach obrzeżami betonowymi 25x6x100 cm wtopionymi, ułożonymi na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej C12/15 z oporem o łącznej długości 72,0 m. Nawierzchnię będzie stanowiła kostka betonowa gr 6,0 cm, ułożona na podsypce cementowo – pisakowej 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 8 cm i warstwa piasku 10cm, całkowita powierzchnia alejki wraz z miejscami pod ławki wynosi 120,0 m2. Ilość ławek 5 szt. i koszy na śmieci również 5 szt.
 4. Oświetlenie terenu w rejonie projektowanego chodnika, typu parkowego, ledowe, słupy wysokości 5,0 m w ilości 4kpl.
 5. Nasadzenia drzew liściastych – surmia katalpa (10 szt.)  
 • ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GMINIE ŁYSOMICE ORAZ ZASPOKOJENIE POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ BUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI PAPOWO TORUŃSKIE
 1. Wiata ogniskowa o konstrukcji drewnianej, pow. zabudowy 49,1 m2, kubatura 88 m3, pow. użytkowa 46,0 m2
 2. Plac na odpady stałe utwardzony kostką betonową
 3. Ogrodzenie terenu w ilości 370,6 m2, panel z cokołem prefabrykowanym o wys. 1,7 m
 4. Zieleń i nasadzenia drzew – 9 szt.
 5. Chodniki z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego – 153,22 m2
 6. Słupki i stojaki do siatkówki wraz z instalacją hydrantu do podlewania terenu zielonego
 7. Zagospodarowanie terenu wokół boiska 0,080 ha
 8. Piłkochwyty i bramki
 9. Oświetlenie – lapmy 5 m (5szt.) oraz lampy parkowe o wys. 3,5 m (6szt.)

Do sanatorium znów możesz pojechać z ZUS

Od 4 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia kierowanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia wysyła pacjentów do miejscowości uzdrowiskowych – od 1996 roku, zajmuje się tym również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, które np. uprawnione są  do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy i rokujące jednocześnie na odzyskanie zdolności do pracy po rehabilitacji.

Rehabilitacja lecznicza, na którą kieruje ZUS odbywa się ambulatoryjnie (codzienne dojeżdżanie na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) lub stacjonarnie. W przypadku tej drugiej, kuracjusz może spędzić ponad trzy tygodnie w sanatorium. A koszty pobytu, leczenia, a nawet dojazdu kuracjusza do sanatorium pokrywa ZUS.

Z uwagi na COCID-19 wyjazdy do ośrodków sanatoryjnych były wstrzymane od 14 marca. Od 4 sierpnia ZUS wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą. W pierwszej kolejności kierowane będą osoby, które muszą wyjechać na rehabilitację najwcześniej z uwagi na kończące się świadczenie, a także te, które dojechały na rehabilitację po 13 marca i miały skrócony lub przerwany turnus. Osoby ,które były na turnusie powyżej 14 dni mogą ponownie złożyć wniosek o rehabilitację. Pozostałe osoby będę kierowane według daty orzeczenia. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby, które są skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym otrzymają z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką. Po otrzymaniu zawiadomienia należy skontaktować się z ośrodkiem i podać swój aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny będzie kontaktował się z każdym ubezpieczonym, aby poinformować o wystawionym skierowaniu na test w kierunku SARS-CoV-2 i o jego wyniku. Warunkiem przyjęcia na rehabilitację do sanatorium jest negatywny wynik testu. Test jest bezpłatny, a trzeba go wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Aktualną listę punktów pobrań można znaleźć na stronie internetowej : www.pacjent.gov.pl/punkty-pobran. Należy pamiętać o tym, by na rehabilitację zabrać ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).- dodaje rzeczniczka.

Osoby skierowane na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli takie, które dojeżdżają na nią codziennie w wyznaczonych godzinach, nie wykonują testu w kierunku SARS-CoV-2.

Ważne
W sytuacji, kiedy nie możemy jechać na rehabilitację należy poinformować o tym swój Oddział ZUS. Natomiast osoby na kwarantannie albo w izolacji lub przebywające z taką z osobą w warunkach domowych nie mogą zgłosić się do ośrodka.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 28.07.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 59/07/2020

Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 28.07.2020 r. do godz. 24:00 dnia 28.07.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

Źródło informacji: IMGW-PIB. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

Bezpieczne Wakacje - zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

Wakacje to czas podróży, zabawy oraz beztroskiej rekreacji. Nie można jednak zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, zwłaszcza w tak trudnym dla wszystkich czasie pandemii koronawirusa.

Niezwykle istotnym czynnikiem, które może przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny i zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Usta i nos należy zasłonić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika w przestrzeni otwartej, gdy nie ma możliwości zachowania 1,5 metra odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej.

Maseczkę trzeba obowiązkowo nosić m.in.:

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziemy z kimś, z kim nie mieszkamy
  na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele,
 • w szkole, na uczelni,
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej.

Drugim czynnikiem wspomagającym walkę każdego z nas z koronawirusem jest właściwa higiena rąk. Dłonie to podstawowa droga transmisji (przenoszenia) drobnoustrojów. Dłońmi dotykamy różnych powierzchni – np. klamek, poręczy w autobusie, blatu, które mogą być skażone drobnoustrojami, w tym wirusem SARS-CoV-2. Następnie dotykamy nosa, oczu, ust – wirus dostaje się do błon śluzowych i dochodzi do zakażenia.

Mycie rąk pozwala na usunięcie z ich powierzchni większości drobnoustrojów – nawet 90 % i jest uważane za prostą, tanią, skuteczną i łatwo dostępną metodę zapobiegania zakażeniom. Sugeruje się, że dzieci powinny myć ręce częściej z uwagi na tendencję do dotykania różnych powierzchni i częstego dotykania twarzy.

Należy jednak pamiętać, że bezpieczne wypoczywanie latem to nie tylko zabezpieczanie się przed wirusem SARS-CoV-2.

W tym czasie ogromną aktywność życiową przejawiają niepozorne, prawie niezauważalne pajęczaki – kleszcze. Kleszcze odpowiedzialne są za przenoszenie wielu drobnoustrojów chorobotwórczych dla człowieka, z których największe znaczenie mają bakterie wywołujące boreliozę oraz wirusy powodujące kleszczowe zapalenie mózgu. W I półroczu 2020 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu zarejestrowano 16 przypadków boreliozy.

W związku pojawiającymi się latem upałami należy przypomnieć, że wysoka temperatura powietrza, a co za tym idzie, szybciej psująca się żywność, pojawiające się  zaniedbania higieniczne oraz inne okoliczności sprawiają, że ryzyko zatruć pokarmowych wzrasta. Od wielu lat Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi działania informacyjno - edukacyjne służące szeroko pojętej profilaktyce zatruć pokarmowych. 

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami informacyjnymi dot. podstawowych zasad profilaktyki, bezpieczeństwa i higieny w czasie wkacji.

 

Z poważaniem
Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Toruniu

mgr Ewa Nowak - Wąsicka

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZUK

Dnia 22.07.2020r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o Zakładu Usług Komunalnych Łysomice w związku zamknięciem roku obrotowego 2019. W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski, nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej ZUK:

Katarzyna Sienkiewicz-Umińska - Przewodnicząca RN,

Piotr Siemiątkowski - Zastępca Przewodniczącego RN,

Krzysztof Szpejna - Sekretarz RN

oraz Prezes Zarządu Spółki - Zdzisław Gawroński. Na posiedzeniu Pan Wójt wręczył akty powołania członkom RN, omówiono sprawozdania Spółki i Zarządu za rok obrotowy 2019 oraz przedstawiono opinię Rady Nadzorczej o wymienionych wcześniej sprawozdaniach. Po dyskusji Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdania wraz z załącznikami Spółki i Zarządu za rok ubiegły oraz udzielono Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres sprawozdawczy. Podczas posiedzenia ZW i RN wyznaczyła cele działania dla Spółki.

 • Powołanie członków Rady Nadzorczej ZUK Łysomice
 • Powołanie członków Rady Nadzorczej ZUK Łysomice
 • Powołanie członków Rady Nadzorczej ZUK Łysomice
 • Ekran logowania do platformy ZUS PUE

Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego

"W piątek, 24 lipca o 8:00 rano uruchomiliśmy specjalną całodobową infolinię. Pod numerem telefonu 22 11 22 111 można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego" – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zainteresowanie bonem turystycznym jest bardzo duże. W ciągu pierwszych czterech godzin od uruchomienia infolinii, konsultanci odebrali ponad 1000 telefonów. - Konsultanci specjalnej infolinii udzielają informacji osobom, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz podmiotom turystycznym, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśniają wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu – tłumaczy prof. Gertruda Uścińska.

Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem na adres bon@zus.pl.

Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać  z bonu, należy posiadać profil na PUE ZUS. Można go założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Obecnie dobiegają końca przygotowania do wdrożenia oprogramowania. Już wkrótce na PUE ZUS, w roli "Ogólny", w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla podmiotów turystycznych (zostanie udostępniona z 24 na 25 lipca) oraz osób korzystających z bonu (zostanie udostępniona z 31 lipca na 1 sierpnia).

Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami) po podaniu danych kontaktowych (adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego).

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, będą mogły za pośrednictwem PUE ZUS złożyć oświadczenie, dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT).  POT opublikuje listę zarejestrowanych podmiotów turystycznych, uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu, na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie podać osobie przyjmującej płatność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny.

Instrukcje, jak założyć konto na PUE, można obejrzeć na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UUzCFpwDVLA.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie"

Sytuacja związana z trwającą epidemią wymusiła odwołanie wszelkich gminnych i sołeckich imprez, w tym największej imprezy która odbywa się we wrześniu Gminnych Dożynek.
Ale nie rezygnujemy jednak ze wszystkiego. Przygotowaliśmy dla Państwa konkursy dożynkowe.

Na początek zapraszamy do udziału w fotograficznym konkursie gminnym " Żniwa w obiektywie "

 

Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach upowszechniania dorobku kultury w sferze polskiej wsi, obrzędów dożynkowych oraz tradycji i zwyczajów żniwnych wśród mieszkańców Gminy Łysomice

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice
 2. Konkurs rozpocznie się 27.07.2020 r. i trwać będzie do 28.08.2020 r.

Cele konkursu

 1. Popularyzacja obrzędów dożynkowych oraz tradycji i zwyczajów żniwnych.
 2. Propagowanie aktywności artystycznej jako formy spędzania wolnego czasu.
 3. Promowanie osób uzdolnionych – stworzenie im szansy prezentacji swojej twórczości na szerszym forum.

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Łysomice
 2. Obowiązuje jedna kategoria wiekowa od 5 do 100 lat.
 3. Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii o tematyce żniwnej, która może zawierać następujące elementy:
 • krajobraz,
 • praca na roli,
 • maszyny i sprzęt rolniczy.
 • aranżacje związane z zwyczajami dotyczącymi żniw i dożynek.

     4. Wymagania dotyczące fotografii konkursowej:

 • może być wykonana dowolną techniką i sprzętem fotograficznym,
 • musi być zapisana w formacie JPG,
 • musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika,

     5. Termin składania prac upływa 28.08.2020 roku.

     6. Konkursowe fotografie będą prezentowane na stronie www.lysomice.pl, oraz na Fb Gmina Łysomice

     7. Dopuszcza się poniższe formy przekazania fotografii

 • zdjęcie można wstawić w komentarzu pod postem na oficjalnym profilu fb Gmina Łysomice, który zostanie zamieszczony 27.07.2020 roku. W tym przypadku należy na adres mailowy paczkowska@lysomice.pl przesłać dane uczestnika- imię i nazwisko uczestnika, kontaktowy numer telefonu.
 • mailowo na adres: paczkowska@lysomice.pl , w treści maila należy podać imię, nazwisko oraz wiek uczestnika, kontaktowy numer telefonu
 1. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto komisja zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.
 2. Zdjęcia konkursowe zamieszczone pod konkursowym postem na Fb Gmina Łysomice mają szansę na zdobycie specjalnej nagrody. Zdjęcie które uzyska największą ilość polubień zdobędzie nagrodę publiczności. Pod uwagę będą brane polubienia zebrane do 28.08.2020 roku do godziny 12:00
 3. Dodatkową nagrodą będzie specjalna nagroda Wójta Gminy Łysomice dla wsi z naszej Gminy, z której wpłynie najwięcej fotografii konkursowych od mieszkańców danej miejscowości.
 4. Oceny prac dokona komisja konkursowa , która oceni zgodność fotografii z tematyką, jej wykonanie, oryginalność.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi 01.09.2020 roku. Wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej lysomice.pl oraz na Fb Gmina Łysomice
 6. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu i wykorzystanie konkursowych fotografii na stronie internetowej gminy Łysomice , oraz na fanpag’u Fb Gmina Łysomice
 1. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie
  i przekazywanie podanych danych osobowych, tylko w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).

 

 

 

Pierwsze badania rozpoznawcze dotyczące tzw. Rondeli

Na zlecenie gminy Łysomice w dniach 1-3 kwietnia oraz 12-17 kwietnia 2020 roku firma archeologiczna Geoinnowacje Jerzy Czerniec wykonała archeologiczne badania rozpoznawcze na stanowisku nr 2 w Łysomicach AZP 38-43/50 gm loco. Badania finansowane były przez Gminę Łysomice. Pracami kierował mgr Jerzy Czerniec. Zespół badawczy składał się z następujących archeologów: Mateusz Sosnowski, Magdalena Kozicka, Kamil Adamczak, Magdalena Przymorska-Sztuczka, Piotr Wroniecki oraz dr hab. Michał Jankowski, który pełnił rolę konsultanta w zakresie gleboznawstwa. Badania przeprowadzono na podstawie zezwolenia Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu nr 26/2020.

Stanowisko nr 2 Łysomicach zostało odkryte jesienią 2019 r. w wyniku analizy zobrazowań satelitarnych w oparciu o aplikację Google Earth, jako relikt monumentalnego założenia drewniano-ziemnego z okresu neolitu tzw. Rondela. W wyniku analiz zidentyfikowano wyróżniki roślinne obrazujące koliste, koncentryczne struktury odpowiadające rowom i palisadom, które stanowią charakterystyczne elementy konstrukcyjne dla tego typu obiektów. Jeszcze w roku 2019 przeprowadzono powierzchniowe badania terenowe, którymi kierował prof. S. Sukawka. W badaniach uczestniczyli prof. J. Małecka-Kukawka, dr. Kamil Adamczak, mgr. M. Sosnowski oraz mgr. J. Czerniec. W rezultacie stwierdzono występowanie materii zabytkowej na powierzchni w postaci 8 fragmentów ceramiki oraz narzędzi krzemiennych datowanych na wczesny neolit. Na podstawie uzyskanych wyników stanowisko zostało wpisane do ewidencji zabytków archeologicznych, jako Łysomice 2 AZP 38-43/50. Jednocześnie dostrzeżono konieczność przeprowadzenia kolejnych badań, które miałyby na celu określenie stanu zachowania oraz chronologii dla odkrytych konstrukcji.

Prace badawcze zostały podzielone na etapy III etapy:

 • etap pierwszy polegał na szeroko płaszczyznowym, niedestrukcyjnym rozpoznaniu części stanowiska metodą geofizyczną – geomagnetyczną o próbkowaniu 0,5 m. Zakres przestrzenny wykonanych pomiarów obejmował 0,5 ha. W rezultacie otrzymano plan przestrzennego rozkładu anomalii magnetycznych, pośród których dostrzeżono takie, których forma i układ korespondowały z 2 wynikami analiz zobrazowań satelitarnych.
 • etap drugi polegał na punktowej weryfikacji wyników badań geomagnetycznych, za pomocą odwiertów. Celem tego etapu było znalezienie lokalizacji pod przyszły wykop sondażowy. Dzięki wykorzystaniu precyzyjnego GPS RTK, do którego wczytano plan rozkładu anomalii magnetycznych, prowadzono dokładne pomiary lokalizacji odwiertów. Wykonywano sekwencyjnie po 2 odwierty w obrębie lokalizacji potencjalnych rowów. Jeden odwiert przypadał w centrum rowu a drugi poza rowem. W związku z ograniczoną dostępnością terenu do badań, ze względu na jarą uprawę występująca na większości stanowiska, teren badań został zawężony a ilość odwiertów zredukowano do 12. Do dalszych badań wybrano obszar w obrębie odwiertu nr 7, w którym natrafiono na nawarstwienia kulturowe.
 • etap trzeci trzeci polegał na wykonaniu wykopu sondażowego o wymiarach 1 m na 6 m, który został zlokalizowany S części centralnego kręgu konstrukcji rondela. Wykop umiejscowiono tak, aby przecinał on rów prostopadle. Prace badawcze prowadzono na 8 poziomach eksploracji. W rezultacie zarejestrowano 6 warstw kulturowych, które stanowiły wypłenisko rowu. W trakcie badań znaleziono jeden zabytek ruchomy w postaci fragmentu odłupka krzemiennego, który zalegał w stropie 1 warstwy. Podczas badań natrafiono na fragmenty polepy a także węgle drzewne. Na potrzeby określenia chronologii obiektu zostało pobranych 6 próbek węgli drzewnych do analiz metodą radio-węglową C14. W ramach badań pobrano także 6 prób glebowych oraz próbki na potrzeby analiz palinologicznych. W związku z planowanym w przyszłości udostępnieniem miejsca badań dla zwiedzających, po wykonaniu badań, na prośbę właściciela terenu oraz w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Konserwatorem Zabytków, wykop badawczy nie został zasypany, ale zabezpieczony tak, by materię zabytkową należycie ochronić przed zniszczeniem. W tym celu wykonano konstrukcję drewnianą w postaci desek ułożonych horyzontalnie, na który zostały ułożone płyty PCV oraz folia a następnie przykryto wykop 10 cm warstwą ziemi.

Podsumowując archeologiczne, rozpoznawcze badania na stanowisku nr 2 w Łysomicach, jednoznacznie potwierdziły występowanie reliktów monumentalnego założenia typu rondel, które należy łączyć z okresem wczesnego neolitu. Na podstawie poszczególnych etapów badań uzyskano wyniki, które znacząco poszerzyły wiedzę na temat obiektu. Badania geofizyczne pozwoliły zobrazować zasięg anomalii magnetycznych, których układ przestrzenny odpowiadał, wcześniej rozpoznanym, wyróżnikom roślinnym obrazującym położenie rowów. Badania wykopaliskowe potwierdziły występowanie założenia rowu, jako jednego z elementów konstrukcyjnych rondela, którego forma odpowiada znanym z literatury przedmiotu analogicznym obiektom. Pozyskane próbki pozwolą na wykonanie analiz mających na celu ustalenie chronologii powstania i użytkowania obiektu, a także umożliwią uzyskanie informacji na temat warunków środowiskowych występujących w okresie funkcjonowania obiektu oraz po jego porzuceniu. Wyjątkowy i unikatowy charakter badanego rondela oraz dobry stan zachowania, predysponują go do dalszych badań naukowych, których celem powinno być pełne rozpoznanie układu przestrzennego konstrukcji rowów oraz, najprawdopodobniej, towarzyszącej im palisady.

 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • Powszechny Spis Rolny 2020

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Od 1 września do 30 listopada rolnicy spiszą się Powszechnym Spisie Rolnym. Udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców wsi. Jakie formy spisu mogą wybrać?

Czym jest Powszechny Spis Rolny?

Wspólna polityka gospodarcza oraz plany międzynarodowych działań na najbliższe lata w krajach Unii wymagają znajomości aktualnego stanu gospodarki rolnej krajów członkowskich. Między innymi także dlatego przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny.

Obowiązująca przez ostatnie dziesięć lat Wspólna Polityka Rolna Unii przyczyniła się wprowadzenia znaczących zmian w rolnictwie. Aby można było wprowadzać kolejne, potrzebne są dane obrazujące problemy polskiej wsi oraz wskazujące obszary wymagające doinwestowania. W tym celu 31 lipca 2019 r. została przyjęta ustawa ustalająca termin i sposób przeprowadzenia spisu w naszym kraju. Na mocy tej ustawy Powszechny Spis Rolny stał się obowiązkowy dla wszystkich właścicieli gospodarstw, a dane zbierane przez rachmistrzów będą podlegały specjalnej ochronie. Dane zebrane podczas spisu pozwolą lepiej poznać mieszkańców wsi i odpowiedzieć m.in. na pytania dotyczące zatrudnienia w gospodarstwach czy struktury dochodów.

Jak możemy się spisać?

Dostępne są trzy metody spisu: przez Internet, poprzez wywiad telefoniczny lub podczas wizyty rachmistrza. Najwygodniejszą formą spisu jest indywidualne spisanie przez Internet. Logując się na stronie www.spisrolny.gov.pl, każdy rolnik może w prosty sposób wypełnić samodzielnie formularz elektroniczny. Można też zadzwonić na Infolinię Statystyczną i wybrać opcję „Spisz się przez telefon” bądź poczekać na telefon czy wizytę rachmistrza spisowego. Informacje o gospodarstwach muszą dotyczyć stanu z 1 czerwca 2020 roku.

Spiszmysię:

 • internetowo
 • przez telefon
 • przyjmując rachmistrza

Każda z metod ma swoje zalety i najlepiej wybrać tę, która najbardziej nam odpowiada. Jeśli korzystamy na co dzień z komputera lub urządzeń mobilnych, wypełnijmy formularz elektroniczny. Zalogowanie i uzupełnienie rubryk nie jest skomplikowane. Każda z tych metod wywiadu gwarantuje bezpieczeństwo naszych danych.

Jak będzie można zweryfikować tożsamość rachmistrza spisowego? Przy zbieraniu danych rachmistrz posługuje się identyfikatorem. Użytkownik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem wywiadu może zweryfikować jego tożsamość dzwoniąc na Infolinię statystyczną.

Spis a RODO

Wszystkie prywatne dane dotyczące naszej osoby są w chronione na terenie Unii rozporządzeniem o znanym skrócie - RODO. Zapewne wielokrotnie spotkaliśmy się z niemożliwością załatwienia spraw urzędowych przez pośredników, czy też musieliśmy okazać dokumenty w związku z koniecznością przyjęcia do przychodni czy sprawami w urzędach. Takie sytuacje mogą czasem być irytujące, jednakże tak naprawdę służą one ochronie naszych danych osobowych. Wszystkie dane personalne są chronione przez ustawę krajową o ochronie danych osobowych oraz RODO, która chroni dane osobowe wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą (w tym rolniczą). Dane przekazywane podczas spisu podlegają ustawowej ochronie, w ramach tajemnicy statystycznej. Wykonujący prace spisowe są zobowiązani do bezwzględnego jej przestrzegania. Potrzebne informacje rachmistrz wprowadza do formularza jedynie na użytek spisu i nie może ich używać w żadnym innym celu. Po zapisaniu formularza w systemie dane będą anonimizowane i bez naszych danych osobowych i adresów posłużą do analiz mających ustalić sytuację rolnictwa w naszym regionie.

Gdzie szukać informacji?

Informacji na temat spisu rolnego znajdziemy na stronach urzędów gmin, możemy ich również szukać na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl. Możemy je również znaleźć w mediach. W przypadku wątpliwości, warto również dopytać się sołtysa czy mieszkańców wsi, w tym młodzież, która może być pomocna w szukaniu informacji na stronach internetowych. Możemy poprosić młode pokolenie również o pomoc w zalogowaniu się i wypełnieniu formularza spisowego - jego obsługa nie wymaga dużego doświadczenia. Informacje na temat spisu możemy uzyskać również, dzwoniąc na Infolinię statystyczną.

 

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

27.07.2020

08.00-12.00

Stacja Truskawkowa

10.00-14.00

Stacja Płońska

09.00-12.30

Stacja Łysomice 4

12.30-16.30

Stacja Łysomice 4 obw.100

08.00-13.00

Stacja Rogowo 8 obw .Rogowo 6

08.00-10.30

Stacja Powstańców Wielkopolski 2 obw.400 ul. Powstańców Wielkopolskich

10.30-14.30

Stacja Stawki Południe obw .Poligon ul. Stawki Południowe 5,3,AUTOR

08.30-12.30

Stacja Toporzysko 7 obw.600

28.07.2020

08.00-12.00

Stacja Grębocin 8

10.30-14.30

Stacja Łubianka 4 obw.400

08.30-12.30

Stacja Czarnowo 5 obw.200

08.30-12.30

Stacja Ogrodowa obw. Podgórna 41 ul. PCK 38

29.07.2020

10.30-14.30

Stacja Pędzewo 2 obw. Smolno

08.30-12.30

Stacja Kamionki Małe 4

08.30-12.30

Stacja Dobrzejewice 6

30.07.2020 

10.30-14.30

Stacja Rozgarty 7 obw. Stary Toruń

08.00-12.00

Stacja Stocznia obw. Popiełuszki ul. Rybaki 11, 13,17,20,22

09.00-14.00

Stacja Łysomice 4 obw.100

08.30-12.30

Stacja Głuchowo 3

08.30-13.30

Stacja Obrowo 1

31.07.2020

10.30-14.30

Stacja Kościuszki 2

08.00-10.00

Stacja Lubicz 7 obw. Netto

10.00-12.00

Stacja Lubicz 44 obw.300

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 14 

08.30-12.30

Stacja Mazowiecka obw. Polna 64/72 Polna 53 ,49/51

 

 

 

Uczeń i student dorabia do renty rodzinnej - zasady, limity

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS mogą do niej dorabiać. Muszą jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłacanie świadczenia. Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z umowy o pracę - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Warto wiedzieć:

Umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia, nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Przychody osiągane przez nich z tytułu wykonywanej umowy nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej.

Wyjątek: W sytuacji kiedy uczeń/student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, której jednocześnie jest pracownikiem będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym, a przychód osiągany z tej umowy będzie miał znaczenie na zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia.

Aby nie narazić się na zmniejszenie renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca jest to kwota 3732,10zł (brutto)- wyjaśnia Krystyna Michałek.

Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3732,10zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Uzyskanie przychodów w granicach od 3732,10zł do 6931,00 zł miesięcznie, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Maksymalna kwota zmniejszenia od 1 marca 2020 roku wynosi:

 • 527,35zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Natomiast przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6931,00 zł (brutto) miesięcznie, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty renty rodzinnej w danym miesiącu.

W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia limitów przychodów zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie  osiągającej dodatkowe przychody.

Osoba pobierająca rentę rodzinną zobowiązana jest powiadomić ZUS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokości m.in. o: 

 • zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat,
 • osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia,
 • o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku,
 • zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
 • pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Już niebawem bon turystyczny będzie dostępny na PUE ZUS

Trwają ostatnie przygotowania do wdrożenia Polskiego Bonu Turystycznego. Już niebawem ze wsparcia będą mogły skorzystać polskie rodziny, a także polska branża turystyczna, która ucierpiała w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią Covid-19. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi bonu. Aby aktywować bon trzeba mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

 Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500+ im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Bonem będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Będzie on ważny do
31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Obsługa bonu będzie odbywać się wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). - To ogromne wyzwanie dla Zakładu, ponieważ dostaliśmy bardzo mało czasu na wdrożenie rozbudowanej infrastruktury stojącej za Polskim Bonem Turystycznym. Nasze rozwiązania będą się opierać o Platformę Usług Elektronicznych, czyli nasz e-urząd, z którego korzysta już 4,5 mln Polaków - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Prawo do bonu będzie ustalane przez Polską Organizację Turystyczną (POT) na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. POT będzie wyjaśniała sprawy związane z uprawnieniami do bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych. Lista przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi będzie można płacić w ten sposób zostanie opublikowana na stronie internetowej POT

Nie potrzeba wniosku

Co ważne nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie bonu. Żeby z niego skorzystać, osoba uprawniona musi mieć profil na PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu, mogą go założyć w każdej chwili m.in. przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, czy tradycyjnie, podczas wizyty w placówce ZUS - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Na PUE powstaną osobne zakładki – jedna dla beneficjentów oraz druga dla podmiotów turystycznych. Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Osoby, które mają dziecko z niepełnosprawnością i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.

Zainteresowane podmioty muszą się zarejestrować

Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych. Lista ta będzie udostępniana na stronach POT. Zainteresowani będą też mogli zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować płatności bonem. Na PUE ZUS uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń.

Jak płacić bonem?

Płatności bonem będą realizowane poprzez SMS. Chcąc zapłacić za usługę turystyczną trzeba będzie pokazać specjalny numer bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS.

Dodatkowo Zakład zapewni możliwość kontaktu ze specjalną infolinią, która będzie stanowić wsparcie dla osób korzystających z bonu i podmiotów turystycznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Już teraz w placówkach ZUS wszyscy zainteresowani mogą liczyć na pomoc w założeniu konta na PUE ZUS.

Z bonu turystycznego nie można jeszcze korzystać. Przygotowania do wdrożenia bonu są już na ostatniej prostej. Zakończenie prac jest planowane na przełomie lipca i sierpnia br. – informuje Krystyna Michałek

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=