Z doradcą ds. ulg i umorzeń można już porozmawiać online

E-wizyty w ZUS-ie z każdym z dniem stają się coraz bardziej popularne. Z tej szybkiej i bezpiecznej formy kontaktu skorzystało ponad 9 tys. klientów, a ich liczba systematycznie rośnie. W trakcie wideorozmowy z pracownikiem ZUS można załatwić już nie tylko sprawy związane z emeryturami, rentami, wypłatą zasiłków, czy prowadzeniem firmy, ale również porozmawiać z doradcą do spraw ulg i umorzeń.

E-wizyta to wideospotkanie z ekspertem ZUS, dzięki któremu można załatwić większość spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy komputer lub inne urządzenie z dostępem do internetu i kamerą. W województwie kujawsko-pomorskim z e-wizyty w ZUS skorzystało już blisko 460 klientów w tym 250 wideorozmów przeprowadzili eksperci bydgoskiego oddziału i 206 eksperci toruńskiego oddziału. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W całym kraju z e-wizyty skorzystało ponad 9 tys. klientów. Zadawali pytania dotyczące przede wszystkim emerytur i rent (2,8 tys.), zasiłków (2,5 tys.) oraz kwestii związanych z prowadzeniem firmy, w tym także pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej (2,3 tys.). Ponad 1,3 tys. osób chciało potwierdzić profil na Platformie Usług Elektronicznych. Od poniedziałku, 23 listopada podczas e-wizyty z ekspertem ZUS można omówić również sprawy z zakresu ulg i umorzeń. Podczas wideorozmowy doradca na podstawie informacji przedstawionych przez klienta wskazuje mu najdogodniejsze warunki spłaty zadłużenia. Może zaproponować płatnikowi rozłożenie zadłużenia na raty, odroczenie terminu płatności czy zawieszenie postępowania egzekucyjnego. –wyjaśnia rzeczniczka.

Trzeba pamiętać, że w każdej chwili można anulować termin e-wizyty. Wystarczy kliknąć w link „anuluj wizytę” w wiadomości e-mail otrzymanej z ZUS. Dzięki temu z wolnego terminu będzie mógł skorzystać ktoś inny.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przedsiębiorco nie przegap terminu! Tylko do 30 listopada możesz złożyć wniosek o zwolnienie ze składek  

Jeszcze kilka dni mają przedsiębiorcy z branży turystycznej, wystawienniczej i estradowej na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składki za lipiec, sierpień i wrzesień 2020r. Do tej pory w województwie kujawsko-pomorskim ZUS umorzył składki za te miesiące na kwotę ponad 1,7 mln zł. W całym kraju kwota umorzonych składek przekroczyła 50,5 mln zł.

Do końca listopada można starać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS na podstawie tarczy branżowej. Prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji oraz wystaw. Do tej pory o umorzenie składki za lipiec wnioskowało 221 przedsiębiorców z naszego regionu, za sierpień – 237 i za wrzesień -258. Kwota umorzonych składek za te miesiące przekroczyła 1,7 mln zł. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o zwolnienie jest prowadzenie przed 30 czerwca 2020 r. przeważającej działalności na podstawie kodów PKD, które obejmuje tarcza. Należy również wykazać 75-procentowy spadek przychodów z przeważającej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, którego dotyczy wniosek o zwolnienie ze składek, w stosunku do tego samego miesiąca w 2019r.  Aby skorzystać ze zwolnienie trzeba było również do 2 listopada
(ze względu na to, że ostatni dzień października przypadał na dzień wolny od pracy) przekazać do ZUS-u deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku. 
Nie dotyczy to przedsiębiorców zwolnionych z ich składania.- wyjaśnia rzeczniczka.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek można złożyć najpóźniej 30 listopada 2020 r. Trzeba to zrobić wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Emerytura na konto coraz popularniejsza

Większość emerytów i rencistów woli dostawać świadczenia z ZUS na rachunek bankowy. Ten sposób wybrało 77,6 proc. seniorów z toruńskiego oddziału ZUS i 74,6 proc. z bydgoskiego oddziału ZUS. Pozostali dalej korzystają z usług listonosza.

Od kilku lat wypłaty świadczeń na rachunki bankowe stopniowo rosną. Dziś już 73 proc. emerytów i rencistów otrzymuje świadczenia na konto, gdy jeszcze w 2005 r. było to 45 proc. a w 2010 r. - 56 proc. Wśród osób korzystających z kont przeważają panie. Najbardziej ubankowioną grupą świadczeniobiorców są osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (97 proc.) oraz klienci otrzymujący emerytury pomostowe (93 proc.). Najrzadziej z odbioru świadczenia na konto bankowe korzystają osoby pobierające renty rodzinne (56 proc.) oraz renty socjalne (57 proc.). – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Konto w banku to większe bezpieczeństwo dla seniorów. Szczególnie teraz, gdy preferowane są płatności bezgotówkowe. To również ogromne oszczędności dla budżetu państwa. Za przekaz pocztowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi zapłacić 7,12 zł, natomiast za przelew bankowy instytucja wydaje jedynie 6 groszy. Przelew na konto to również gwarancja terminowego otrzymania pieniędzy. Jeśli ktoś z naszych klientów skarży się, że nie dostał emerytury na czas, to najczęściej jest efekt tego, że wysłany pocztą przekaz pocztowy został zbyt późno dostarczony do domu albo leży nieodebrany na poczcie. Jeszcze gorzej jest, gdy senior jest nieobecny w domu i emerytury nie ma kto odebrać. Zdarza się, że przekaz wraca do ZUS, a emeryt jest bez pieniędzy. Przelew na konto wyklucza takie sytuacje.- mówi rzeczniczka.

Oba sposoby otrzymywania świadczeń mają swoich zwolenników, ale co ciekawe, wskaźnik osób korzystających z usług bankowych zdecydowanie rośnie u nowych świadczeniobiorców. W grupie 60-letnich kobiet jest to 83 proc. a w grupie 65-letnich mężczyzn – 78 proc. Te osoby mają już inne przyzwyczajenia w zarządzaniu swoimi pieniędzmi.  W trakcie zatrudnienia większość z nich korzystała już z usług banku. Przyzwyczaili się do opłacania rachunków poprzez bankowość internetową czy do płacenia za zakupy kartą płatniczą. Zarządzanie pieniędzmi przy udziale banków jest wręcz dla nich naturalne. Przechodząc na emeryturę nie chcą rezygnować z tych możliwości. Bank oznacza także swobodny dostęp do pieniędzy, również podczas urlopu. – tłumaczy Krystyna Michałek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozostawia decyzję o wyborze formy otrzymywania emerytury i renty swoim świadczeniobiorcom. Zachęca jednak, aby rozważyć wybranie bezpiecznej formy przekazywania świadczeń
w formie przelewów. Brak większej gotówki w domu ochroni seniorów przed kradzieżą oraz niektórymi oszustwami.

Aby zacząć otrzymywać świadczenie na rachunek bankowy należy złożyć w ZUS wniosek EZP. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie dokumentu elektronicznego poprzez Platformę Usług elektronicznych ZUS.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy- Gminny Konkurs

W okresie Bożonarodzeniowym we wszystkich Gminnych Bibliotekach Publicznych mieliśmy możliwość zaprosić Państwa co rok na warsztaty, podczas których każdy uczestnik wykonanywał własnoręcznie tradycyjny stroik świąteczny. W tym roku niestety nie mamy takiej możliwości. Jednak nie poddajemy się i zachęcamy Państwa do wykonanywania stroików w Waszych domach.

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie na " Najpiękniejszy Stroik Świąteczny" 

 

REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Łysomice
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika świątecznego.
 3. Konkurs ma na celu:
  - propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia
  - stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej
  - powrót do tradycji wykonywania stroików bożonarodzeniowych
  - rozwijanie wrażliwości artystycznej
 4. Warunki udziału w konkursie:
  - wykonanie stroika świątecznego o dowolnej wielkości i kształcie
  - możliwość zastosowania dowolnych technik
  - preferowane użycie materiałów naturalnych
  - wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu
  - prace należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8 w terminie od 30 listopada do 10 grudnia 2020 roku.
 5. Nagrody
  laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody- vouchery pieniężne
  I miejsce- voucher pieniężny o wartości 300 zł
  II miejsce- voucher pieniężny o wartości  200 zł
  III miejsce- voucher pieniężny o wartości  100 zł
 6. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, a wyniki oceny zostaną ogłoszone 14 grudnia 2020 roku na stronie internetowej www.lysomice.pl . Przy ocenie stroików Komisja weźmie pod uwagę estetykę wykonania, oraz walory artystyczne pracy
 7. Zgłoszenie stroików do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. , Nr 24, poz. 83) Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.
 8. Konkursowe stroiki przechodzą na własność Organizatora

 

 • Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie...

Spis Rolny - konkurs dla gmin

Główny Urząd Statystyczny realizuje konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Jest to działanie promocyjne na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego.

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na terenie których znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 r., a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada 2020 r.

Wszystkie informacje, w tym Regulamin oraz adresy na jakie należy wysłać zgłoszenie, dostępne są na stronie internetowej Powszechnego Spisu Rolnego. Koordynatorami konkursu na terenie województw są Urzędy Statystyczne.

Udział w konkursie, to szansa na zdobycie cennych nagród, wśród których są komputery, dyski twarde, głośniki bluetooth, tablety itp. Dodatkowo Komisje Konkursowe przyznają w każdym województwie po jednej nagrodzie specjalnej. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do 15 grudnia 2020 r., a ich lista zostanie opublikowana na stronie Powszechnego Spisu Rolnego.

 • Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie...
 • Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie...

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

30.11.2020

08.00-12.00

Stacja Glinki 4 , Toruń ulica Poznańska

08.00-12.00

Stacja Mała Nieszawka 35 obw. 200 Mała Nieszawka ulica Wodociągowa

10.30-14.30

Stacja Wodomierze obw. Bydgoska 112 Toruń ulice Bydgoska, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Szosa Bydgoska, Zygmunta Krasińskiego          

07.00-09.00

Stacja Nawra 3,6,2,Izabelin

10.00-14.00

Stacja Kawęczyn 13 obw.200

08.30-11.00

Stacja Złotoria 1 obw.100 Toruńska Boisko Stary Toruń , Złotoria ulice Ciechocińska, Flisacka, Pocztowa, Sportowa, Szkolna, Toruńska, Wiśniowa, Wodniacka

11.30-14.30

Stacja Fort 15 obw. Grzybowa, Toruń Grzybowa

01.12.2020

10.00-14.00

Stacja Freytaga  obw. 400 Toruń ulica Adama Freytaga

07.30-10.30

Stacja Silno 3 obw.600

08.30-12.30

Stacja Gronowo 3 obw.100 Brzeźno , Gronowo

02.12.2020

07.30-10.30

Stacja Leśna 2  obw. Kraszewskiego 54 Toruń ulice Bażyńskich, gen. Józefa Bema, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

08.00-17.00

Stacja Włocławska 2 Toruń ulice Czerniewicka, Turkusowa, Włocławska

08.00-09.30

Stacja Włocławska 1,4,Turkusowa Toruń ulice Agatowa, Ametystowa, Brylantowa, Bursztynowa, Diamentowa, gen. Józefa Dwernickiego, Jaspisowa, Łódzka, Perłowa, Rubinowa, Rypińska, Szmaragdowa, Topazowa, Turkusowa, Włocławska

12.00-15.00

Stacja Toruńska Chełmża,  Chełmża ulice Dąbrowskiego, Tadeusza Kościuszki, Toruńska

10.00-14.00

Stacja Wały Zawały 1 obw.400,  Dobrzejewice , Zawały

03.12.2020

08.00-12.00

Stacja Kniaziewicza 2 Toruń ulica gen. Józefa Hallera

10.00-14.00

Stacja Kaszczorek 16 obw.300

04.12.2020

10.00-14.00

Stacja Owsiana 1 Toruń ulice Brzoskwiniowa, Owsiana, Przylaszczkowa, Rodzynkowa, Zbożowa

07.00-18.30

Stacja Łążyn k/Rzęczkowa 13

07.30-09.00

Stacja Zarośla Cienkie 8 , Łążyn k/Rzęczkowa 9,8,10,7,6,12,11,13,Bierzgłowo 4 , Słomowo PGR, Dębiny 5,8,4,Wybczyk 1,2,Siemoń 1,8,7,11,10

17.00-18.30

Stacja Zarośla Cienkie 8 , Łążyn k/Rzęczkowa 9,8,10,7,6,12,11,13,Bierzgłowo 4 , Słomowo PGR, Dębiny 5,8,4,Wybczyk 1,2,Siemoń 1,8,7,11,10

10.00-14.00

Stacja Górsk 1 obw. Stary Toruń , Górsk ulica Nadwiślańska, Stary Toruń ulica Szeroka

08.30-11.30

Stacja Kaszczorek 3,5,6,8,9,10,12Toruń ulice Balladyny, Dożynkowa, Dyngusowa, Gościnna, Kubusia Puchatka, Ładna, Mistrza Twardowskiego, Przyjaciół, Przyjemna, Rodzinna, Serdeczna, Smocza, Szczęśliwa, Śliczna, Urocza, Wakacyjna, Zakosy, Złotej Rybki

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 77/11/2020

Zjawisko: Gęsta mgła

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 21:00 dnia 25.11.2020 r. do godz. 9:00 dnia 26.11.2020 r.

Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły, lokalnie marznące, miejscami ograniczające widzialność do 100 m

Uwagi: Brak

Źródło informacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=