Ostrzeżenie meteorologiczne nr 87/12/2020

Zjawisko: Gęsta mgła
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 19:00 dnia 31.12.2020 do godz. 10:00 dnia 01.01.2021
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się gęste mgły, powodujące ograniczenie widzialności poniżej 200 m, miejscami marznące, mogące powodować śliskość nawierzchni dróg i chodników.
Uwagi: Brak
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

Czynniki wpływające na wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów w Gminie Łysomice

ZUS: Ostatni dzwonek na złożenie dokumentów rozliczeniowych

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni pamiętać, aby przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe najpóźniej do 31 grudnia. Spóźnienie w tym przypadku uniemożliwi skorzystanie ze zwolnienia.

Branże wymienione w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0 mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad czy ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Mogą także wystąpić do ZUS z wnioskiem o dodatkowe świadczenie postojowe czy jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe.

O zwolnienie z opłacania składek można wnioskować do ZUS od 30 grudnia. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wnioski o zwolnienie składek za lipiec-wrzesień będą przyjmowane do 15 stycznia, a za listopad do końca stycznia 2021 r. Co ważne przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni pamiętać, aby przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe najpóźniej do 31 grudnia (chyba, że ktoś jest zwolniony z ich składania). Firmy, które nie złożą do końca roku rozliczeń, nie otrzymają zwolnienia z opłacania składek za listopad. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Dla kogo zwolnienie ze składek za listopad

Prawo do tej formy pomocy przysługuje przedsiębiorcom z odpowiednim kodem PKD przeważającej działalności gospodarczej na dzień na 30 września br. Chodzi między innymi o przedsiębiorców zajmujących się handlem, gastronomią, pozaszkolnymi formami edukacji, prowadzących obiekty kultury i sportu, a także fizjoterapeutów. Jednym z warunków, które należy spełnić, jest spadek przychodu, o co najmniej 40% w listopadzie w porównaniu do sytuacji z listopada ubiegłego roku.

Zwolnienie ze składek lipiec, sierpień i wrzesień

Wcześniejsza tarcza 5.0 zwana też tarczą branżową, uprawniała określone branże do zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Mogli o to się ubiegać płatnicy z sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw. Na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0 kolejne branże mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za ten okres. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem. Wnioski w tej sprawie do 15 stycznia będą mogli złożyć właściciele hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki. Planowana jest także nowelizacja ustawy, która wskaże termin na złożenie takiego wniosku dla płatników z pozostałych branż.

We wszystkich tych przypadkach zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub pokryć nią kolejne składki.

Nie tylko zwolnienie z opłacania składek

Od 16 grudnia kolejne branże mogą wnioskować o dodatkowe świadczenie postojowe. Chodzi o hotele i podobne obiekty zakwaterowania, działalność organizatorów turystyki, a także działalność obiektów sportowych. Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej jedno świadczenie postojowe (to jeden z warunków). Mogą z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2 080 zł albo 1 300 zł). Wypłata dodatkowego postojowego zależy również od spadku przychodu. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód musi być niższy o co najmniej 75 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.  Na przykład we wniosku składanym w grudniu należy porównać przychody z listopada 2020 i 2019 roku.  – dodaje rzeczniczka.

Dla kogo jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

30 grudnia ZUS zacznie przyjmować wnioski o postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców - według PKD działalności wymienionego w ustawie. Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Aby skorzystać z tego świadczenia przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje
w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). - wyjaśnia Krystyna Michałek

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15 stycznia.

Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z tarczy antykryzysowej 6.0, konkretnych kodach PKD, które skorzystają z pomocy i terminach składania wniosków są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 17 stycznia

Od 28 grudnia ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można z niego skorzystać do 17 stycznia. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego lub innej placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna.

Od 28 grudnia 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty świadczenia został przedłużony do 17 stycznia 2021 r. Zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie uległy zmianie. Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek. Do zasiłku uprawnieni są też rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Ze świadczenia można skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie może zająć się niania, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub opiekun dzienny. Do zasiłku mają także prawo medycy, którzy nie skorzystają z opieki zapewnionej przez szkołę.– mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę, np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Co trzeba zrobić, żeby dostać zasiłek?

Należy złożyć u swojego pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie www.zus.pl. Z kolei osoby prowadzące własną firmę, takie oświadczenie składają w ZUS. Mogą je wysłać przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Taki dokument jest niezbędny do wypłaty zasiłku. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Nowe deklaracje i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów, powstała konieczność złożenia nowych deklaracji. Właściciele nieruchomości są zobowiązani  do złożenia nowych deklaracji w terminie do 22 stycznia 2021 r.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r. wyniosą:

 1. 28 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje do 3 mieszkańców włącznie
 2. 101 zł – od gospodarstwa domowego w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców i więcej.
 3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości: 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku opisanym w pkt 1. oraz 8 zł od gospodarstwa domowego w przypadku pkt 2.

Powyższy zapis oznacza, że właściciele nieruchomości deklarujący kompostowanie bioodpadów zapłacą odpowiednio 26 zł/osobę/miesiąc w przypadku opisanym w pkt 1. oraz 93 zł miesięcznie w przypadku opisanym w pkt 2.

W przypadku korzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić do PSZOK.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi we wskazanym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc ilość osób z dotychczasowej deklaracji bądź z ewidencji ludności bez uwzględnienia zwolnienia z części opłaty wskazanej w pkt 3.

Druki do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Łysomice (www.lysomice.pl), w zakładce „Załatw sprawę -> Gospodarka odpadami -> Terminy i stawki opłat, druk deklaracji".

29 Finał WOŚP Sztab Gminy Łysomice w akcji

Drodzy mieszkańcy.
 
Niezwykle miło jest nam poinformować, że w tym roku sztab WOŚP Łysomice, mimo wszystkich obostrzeń i restrykcji epidemicznych, nie traci zapału i ponownie rusza do akcji. Odbędzie się również licytacja głównego SERCA WOŚP Łysomice.
 
Ze względu na wprowadzenie narodowej kwarantanny 29 Finał WOŚP został przesunięty z 10 stycznia na 31 stycznia 2021 roku.
 
Finał WOŚP ma w Gminie Łysomice piękną tradycję, a wszystko zaczęło się w Szkole Podstawowej w Turznie, gdzie w roku 2001 pod dyrygenturą Pani Marzeny Wójcik zarejestrowany został pierwszy sztab Gminy Łysomice. W 2004 roku dołączyły Łysomice, które zorganizowały imprezę w miejscowej szkole. Od tego czasu dwa sztaby rozkręcają największą zadymę w środku zimy w całej okolicy. 
Każdy finał charakteryzuje się dużą energią i zaangażowaniem wielu osób, włączają się w to wydarzenie szkoły, przedszkola, stowarzyszenia i mnóstwo indywidualnych osób. Zebrane kwoty w Turznie i w Łysomicach to kolejne pobijanie rekordów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca plasujemy się w krajowej czołówce.
 
W tym roku finał WOŚP będzie wyglądał zupełnie inaczej. Jak zapowiada sztab, nie będzie tradycyjnych imprez na salach gimnastycznych, koncertów i atrakcji podczas których Mieszkańcy Gminy mogliby się spotkać i jak co rok wspierać akcję, co nie oznacza, że Gmina Łysomice odpuszcza :)
 
Wolontariusze
 
Dzielni młodzi i trochę starsi ochotnicy wyruszą z puszkami 31 stycznia. W sumie Sztab Łysomice i Turzno zarejestrował 42 wolontariuszy
 
Licytacje
 
Cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców i dają wiele emocji. W tym roku scena licytacyjna przenosi się do internetu. Zachęcamy do odwiedzenia strony https://www.facebook.com/groups/422282252297745 gdzie można wystawić lub nabyć przedmiot wspierając Wośpowska eskarbonkę. W tym roku również będzie można stać się szczęśliwym posiadaczem wyjątkowego, jedynego głównego serca Sztabu Łysomice. Statuetkę ufundowaną przez Pana Roberta Kożuchowskiego będzie można licytować na grupie, a finał tej licytacji przewidziany jest na żywo w dniu 31 stycznia 2020 roku.
 
Sport
 
To niezwykle silny punkt w poprzednich finałach- biegi, morsowanie, turnieje piłkarskie, odważne biegowe sztafety...Co w tym roku?
OLIMPIADA WIRTUALNA #olimp29wosp
o co chodzi? Tu obowiązuje absolutna dowolność, a największą rolę spełnia tu Państwa wyobraźnia
- wymyślamy dowolną konkurencję: biegi, rower, podskoki, przysiady..Jesteś na domowej kwarantannie? Można zorganizować domowy, rodzinny turniej gier planszowych
- robimy zdjęcie i wstawiamy dokumentację na swoim profilu FB z dopiskiem #olimp29wosp
- wpłacamy dowolną kwotę na eskarbonkę z dopiskiem olimpiada https://eskarbonka.wosp.org.pl/tnxjbq 
 
Impreza
 
Mieszkańcy nie mogą na imprezę, impreza przyjedzie do mieszkańców...Najważniejsze, żebyśmy byli bezpieczni. Sztab wraz z MotoGostkowo planuje zorganizować rajd po Gminie. Według ustalonego rozkładu przez wszystkie miejscowości przejedzie głośny barwny korowód, który będzie na krótki czas zatrzymywał się przed świetlicami. Mieszkańcy będą mięli okazję zasilić puszki towarzyszących wolontariuszy. Dokładny rozkład jazdy dostępny będzie na profilu https://www.facebook.com/WO%C5%9AP-%C5%81ysomice-290957657608792 
 
Morsowanie
 
Morsowanie w styczniu 2020 roku na rzecz WOŚP to był ewenement na skalę kraju. Do Kamionek Małych zjechały się morsy z całego województwa, a do wody weszło aż 327 odważnych osób. Do skarbonki WOŚP z tego wydarzenia wpadło aż 7,4 tyś. zł.
 
W tym roku skala wydarzenia będzie mniejsza, ale sztab podtrzymuje tą nową tradycję. Morsy będą mogły wchodzić do wody w ciągu całego dnia w grupach nie większych niż 5 osób. Nie zabraknie jednak ciepłego posiłku i wolontariuszy z puszkami.
 
Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na oficjalnym profilu FB WOŚP Łysomice https://www.facebook.com/WO%C5%9AP-%C5%81ysomice-290957657608792 
 
Mamy nadzieję, że ten trudny czas pandemii nie spowodował że staliśmy się bierni lecz udowodni, że Mieszkańcy Gminy Łysomice są cały czas otwarci, kreatywni i mają wielkie serca.
 

Od nowego roku trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. Taką informację musi przekazać płatnik składek lub osoba fizyczna, która zleciła wykonanie dzieła. Od stycznia ZUS będzie prowadził ewidencję takich umów.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

 • zawartych z własnym pracownikiem,
 • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
 • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Umowy zawierane od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazywać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Następnie formularz w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło należy przekazać do ZUS. Można to zrobić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Kolejne branże mogą wnioskować o dodatkowe postojowe

Dodatkowe świadczenie postojowe zostało rozszerzone o kolejne branże takie jak: hotele i podobne obiekty zakwaterowania, działalność organizatorów turystyki czy działalność obiektów sportowych. Przedsiębiorcy z tych branż mogą ubiegać się o dodatkowe postojowe. Wnioski mogą złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Od 16 grudnia br. o dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły, jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD uprawniającym do pomocy. Są to kody PKD 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki) oraz 93.11.Z (działalność obiektów sportowych). Kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 r. jest opodatkowana.

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku, musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Na przykład we wniosku składanym w grudniu należy porównać przychody z listopada 2020 i 2019 roku. Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej jedno świadczenie postojowe. Mogą z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2 080 zł albo 1 300 zł). – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. Dlatego ZUS może wystąpić o informacje na temat sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy oraz otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Informacje te są potrzebne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej.

Świadczenie postojowe

Oczywiście o świadczenie postojowe nadal mogą się ubiegać przedsiębiorcy czy osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, jeżeli są spełnione warunki do ustalenia prawa do świadczenia na podstawie przepisów dotychczasowych. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek o świadczenie postojowe należy przekazać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, ZUS wydaje decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego. Decyzja zamieszczona jest na PUE ZUS lub jest przesyłana pocztą. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za pośrednictwem ZUS. Odwołanie składane jest pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Już niebawem jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Przedsiębiorcy z odpowiednim kodem PKD przeważającej działalności gospodarczej będą mogli skorzystać
z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego już od 30 grudnia br., a osoby wykonujące umowy cywilnoprawne na rzecz szeroko rozumianej kultury – od 15 stycznia 2021 r. – dodaje rzeczniczka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS

Kolejne zwolnienia ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe – to wsparcie z ZUS kierowane do branż wymienionych w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0. Od 30 grudnia można wnioskować o zwolnienie ze składek, zaś na inne formy pomocy trzeba jeszcze nieco poczekać. 

Zwolnienia ze składek dla firm

Przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad. Chodzi między innymi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, fizjoterapeutów. Jednym z warunków uzyskania zwolnienia jest spadek przychodu o co najmniej 40% w listopadzie w porównaniu do sytuacji z listopada ubiegłego roku. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski od 30 grudnia do końca stycznia. A do końca 2020 roku muszą również dostarczyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe (chyba że ktoś jest zwolniony z ich składania). - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Tarcza 6.0 zwalnia też dodatkowe branże ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem. Od 30 grudnia do 15 stycznia wnioski w tej sprawie będą mogli składać właściciele hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki. Planowana jest także nowelizacja ustawy, która wskaże termin na złożenie takiego wniosku dla wielu innych branż, które zostały ujęte w ustawie, lecz termin na złożenie wniosku przez przedsiębiorców upłynął 30 listopada. We wszystkich tych przypadkach zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub pokryć nią kolejne składki.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Więcej przedsiębiorców skorzysta z dodatkowego świadczenia postojowego. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 75%. Przedsiębiorcy z tych branż już od 16 grudnia mogą składać wnioski.

30 grudnia ZUS zacznie przyjmować wnioski o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców. Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Dodatkowe postojowe będzie im przysługiwało jednokrotnie. Warunkiem wypłaty jest m.in. spadek przychodu w październiku albo listopadzie o co najmniej 40% w stosunku do sytuacji w analogicznym miesiącu sprzed roku.

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15 stycznia.

Zwolnienie zleceń ze składek

Osoby, które wykonują umowy-zlecenia na rzecz szeroko rozumianej kultury, będą mogły złożyć wniosek, by nie potrącać składek z ich wynagrodzeń. Dotyczy to umów zawartych lub aneksowanych między 1 stycznia a 31 marca 2021 roku i obejmuje składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 roku. Ze zwolnienia można skorzystać, jeśli łączny przychód ze zleceń w miesiącu przed złożeniem wniosku nie przekraczał przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Zleceniobiorca nie może też podlegać ubezpieczeniom z innego tytułu niż umowa-zlecenia. Wnioski będzie można składać do ZUS w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy, najwcześniej od 1 stycznia. O złożeniu wniosku trzeba też poinformować zleceniodawcę. Składki nie będą zapisane na koncie ubezpieczonego, ale zachowa on prawo do bezpłatnej opieki medycznej.

 Wnioski i lista uprawnionych

Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z tarczy antykryzysowej 6.0, konkretnych kodach PKD, które skorzystają z pomocy i terminach składania wniosków są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Bezpłatne badania mammograficzne - plakat informacyjny

Bezpłatne badania mammograficzne.

Przedłużamy etap odpowiedzialności i wprowadzamy dodatkowe ograniczenia – zamknięte stoki i nowe zasady bezpieczeństwa w Sylwestra

Przerwanie transmisji COVID-19 to jedyny skuteczny sposób na zwycięstwo w walce z koronawirusem. Umożliwi to szczepionka przeciwko COVID-19. Zanim jednak rozpoczniemy proces szczepień, musimy być szczególnie ostrożni i odpowiedzialni. Do 17 stycznia 2021 r. przedłużamy etap odpowiedzialności, podczas którego wprowadzamy dodatkowe ograniczenia. Zamknięcie stoków narciarskich oraz zakaz przemieszczania się w Sylwestra – to niektóre z nich. Sprawdź, jakie zmiany czekają nas po świętach.

Sylwester na nowych zasadach

Noc sylwestrowa to szczególny dzień w roku. Każdy z nas chce go spędzić w gronie przyjaciół i rodziny. W obecnej sytuacji jednak wszelkiego typu imprezy i zgromadzenia stwarzają niezwykle groźne warunki do dalszej transmisji koronawirusa. A co za tym idzie, są bardzo niebezpieczne dla nas i naszych bliskich. Dlatego zostań w domu i nie organizuj imprez i spotkań towarzyskich poza gronem domowników. Podobnie jak inne liczne kraje europejskie, również Polska wprowadza ograniczenia w tym dniu. Z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju obowiązuje zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m.in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu. 

Nowe zasady bezpieczeństwa – od 28 grudnia do 17 stycznia

Przedłużamy etap odpowiedzialności i wprowadzamy dodatkowe ograniczenia. Wszystko po to, aby przerwać transmisję COVID-19 i jak najszybciej wrócić do normalności. Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., czyli do końca przerwy szkolnej. Co się zmieni?

 • Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe
 • Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze. 
 • Zamknięte stoki narciarskie
 • Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego
 • 10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym

Przedłużamy dotychczasowe zasady i ograniczenia:

 • Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)
 • Ograniczenia w transporcie zbiorowym: 

- 50% liczby miejsc siedzących, albo

- 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

 • Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2
 • Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób
 • Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji
 • Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki
 • Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2
 • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00
 • Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz
 • Żłobki i przedszkola funkcjonują bez zmian
 • Salony fryzjerskie i kosmetyczne działają w reżimie sanitarnym

Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały ulegają przedłużeniu.

Zdrowe i bezpieczne święta Bożego Narodzenia 

Przed nami święta Bożego Narodzenia, które zawsze były czasem spotkań rodziną i przyjaciółmi. Tegoroczne będą jednak różniły się od tych z poprzednich lat. Nadchodzące dni to sprawdzian z odpowiedzialności dla wszystkich Polaków. Sprawmy, aby oczekiwanie na szczepienia przeciwko COVID-19 było bezpieczne dla nas i naszych bliskich. Zastosuj się do obowiązujących ograniczeń - święta spędź w ze swoimi domownikami, nie organizuj dużych spotkań. Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenia liczby gości, których możesz zaprosić – jest to łącznie maksymalnie 5 gości poza osobami, które na stałe ze sobą zamieszkują.

Pierwszy pacjent w nowym ośrodku zdrowia

Metalowe serca na plastikowe nakrętki

Nakręcamy na pomaganie i recykling 

W Gminie Łysomice pojawiły się charakterystyczne czerwone pojemniki- metalowe serca na plastikowe nakrętki.  
Czerwone metalowe instalacje trudno przeoczyć, ustawione zostały przy każdej szkole podstawowej na terenie Gminy: SP w Łysomicach, SP w Ostaszewie, SP w Świerczynkach, SP w Turznie.

Metalowe serca to forma pomocy charytatywnej, ale też doskonały sposób na podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.  Nakrętki zamiast trafić do śmieci, dostają drugie życie . Zbierać można wszystkie plastikowe zakrętki. Są one potem przerabiane - jak każdy inny plastikowy odpad - na granulat, z którego powstają nowe produkty np. doniczki, wiadra, czy łopaty.

Dlaczego akurat zakrętki, a nie butelki? - Butelki PET w odróżnieniu do nakrętek HDPE wymagają bardziej skomplikowanego i kosztownego procesu recyklingu. Potrzebne są specjalistyczne maszyny, więc ich przerób jest droższy. Do tego dochodzą koszty składowania butelek, które ważą tyle samo, co zakrętki, a zajmują kilkakrotnie więcej miejsca. Nie oznacza to jednak, że należy zaprzestać recyklingu butelek PET – po prostu przetwarzanie tych dwóch surowców powinno się odbywać z wykorzystaniem innej technologii.

 trzy ważne zasady:

 • Po pierwsze: plastikową butelkę i korek wyrzucaj zawsze osobno, nakrętki wrzucaj do metalowych serc, które następnie zostaną przekazane na cele charytatywne
 • Po drugie: butelkę zawsze zgnieć, lub jeśli to możliwe – skręć
 • Po trzecie: opróżnij butelkę (na ogół nie ma potrzeby dodatkowego mycia)

Z dniem 31 grudnia 2020 r. upływa termin składania wniosków o nieobliczalnie podatku dochodowego od wypłaconych przez KRUS emerytur i rent

Kasa informuje, że emeryt/rencista który nie chce aby Kasa obliczyła za niego podatek dochodowy od wypłaconych w 2020 r. emerytur i rent (czego potwierdzeniem jest wystawienie formularza PIT-40A) - powinien przed zakończeniem roku podatkowego tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. złożyć wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku dochodowego*).

Informacje o tym, którym emerytom i rencistom Kasa obliczy podatek za 2020 r. i wystawi PIT-40A oraz którzy zobowiązani są rozliczyć się samodzielnie na podstawie wystawionego przez Kasę PIT-11A podane zostały w informacji „Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłacanych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających”.

*) podstawa prawna: art. 34 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 z późn. zm.)

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Wyższe emerytury dla rocznika 1953  

Osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 roku, mogą jeszcze wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach. Czasu na złożenie wniosku jest coraz mniej. Upływa on 11 stycznia 2021 roku. Osoby, które mają już przyznaną emeryturę powszechną po emeryturze wcześniejszej, nie muszą robić nic. ZUS sam przeliczy im świadczenie.

W lipcu 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób, które urodziły się w 1953 roku i przeszły na wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 2013 rokiem. Zmienił się dla nich sposób obliczania nowej emerytury po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Dotychczas podstawa obliczenia emerytury powszechnej, była pomniejszana o już pobrane emerytury wcześniejsze. Dla tych, których objęła zmiana przepisów, takiego pomniejszania teraz nie ma. To otwiera furtkę do wyższego świadczenia. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Przepis dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn na wcześniejszej emeryturze. Emerytura wcześniejsza to m.in.: emerytura nauczycielska z art. 88 Karty Nauczyciela, emerytura górnicza, kolejowa, czy też przyznawana dla kobiet w wieku 55 lat posiadających długi staż pracy wynoszący, co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Nowelizacja nie dotyczy zaś emerytur pomostowych czy nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. – dodaje rzeczniczka.

Kto otrzyma wyższą emeryturę na wniosek?

Osoba, która nadal pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, może złożyć o nią wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli zrobi to najpóźniej do 11 stycznia 2021 roku, to Zakład wyliczy świadczenie na korzystniejszych zasadach. Do złożenia wniosku służy standardowy formularz o symbolu EMP. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 Kto nie musi składać wniosku?

Osoba, która już ma przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o pobrane emerytury wcześniejsze, nie musi robić nic. Zakład przeliczy jej świadczenie z urzędu po 11 stycznia 2021 roku i poinformuje o nowej wysokości emerytury. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego Zakład podjął wypłatę emerytury powszechnej. Jeśli wypłata tej emerytury była zawieszona, to świadczenie w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego mogłaby być podjęta jego wypłata. Jeśli przeliczone świadczenie okaże się wyższe od dotychczasowego, to Zakład wypłaci też wyrównanie. Wypłata wyrównania nastąpi w styczniowych terminach wypłaty świadczeń, a jeżeli realizacja wypłaty w tych terminach nie będzie możliwa w najbliższym możliwym terminie wypłaty świadczenia.

Te same zasady ZUS zastosuje w przypadku renty rodzinnej przyznanej po osobie zmarłej ur. w 1953, która pobierała emeryturę wcześniejszą.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W Wigilię ZUS będzie nieczynny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w czwartek, 24 grudnia nieczynne będą sale obsługi klientów w placówkach ZUS. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, 24 grudnia br.  jest dniem wolnym dla pracowników ZUS, za dzień świąteczny – sobotę 26 grudnia 2020 r. Jeśli mamy sprawy do załatwienia w ZUS, nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę.– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Do dyspozycji klientów ZUS przez 7 dni w tygodniu jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS, a także specjalna całodobowa infolinia dotycząca Polskiego Bonu Turystycznego (tel. 22 11 22 111).

Za utrudnienia przepraszamy.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przedsiębiorco, nie przegap terminu! Do końca roku złóż dokumenty rozliczeniowe

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z tarczy antykryzysowej 6.0, a tym samym ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni do końca roku złożyć deklaracje rozliczeniowe. Przepisy dotyczące zwolnienia ze składek listopadowych wejdą w życie pod koniec miesiąca.

Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza tzw. tarczę antykryzysową 6.0. Zakłada ona m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników działających pod określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Jednak by skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, przedsiębiorcy muszą pamiętać o przekazaniu do ZUS dokumentów rozliczeniowych najpóźniej do 31 grudnia br. (chyba że ktoś jest zwolniony z ich składania). Firmy, które nie złożą do końca roku rozliczeń, nie otrzymają zwolnienia z opłacania składek za listopad. Niestety często zdarza się, że osoby prowadzące działalność zapominają o terminowym przekazaniu dokumentów – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedsiębiorcy wykonujący działalność jednoosobowo lub niewielkie firmy mogą przekazywać dokumenty rozliczeniowe z wykorzystaniem aplikacji e-płatnik dostępnym na PUE ZUS.

Kto nie musi składać dokumentów rozliczeniowych?

Zgodnie z przepisami, zwolnienie z comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych przysługuje przedsiębiorcom opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia lub za siebie i osoby współpracujące, jeżeli w ostatnio złożonych dokumentach zadeklarowana została do podstawy wymiaru składek kwota w wysokości najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej danego przedsiębiorcę lub osobę współpracującą.

Minimalna podstawa wymiaru składek wynosi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego lub 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia – w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Zwolnieni są także ze składania dokumentów przedsiębiorcy korzystający z Małego ZUS plus, z podstawą wymiaru składek ustalaną indywidualnie. – wyjaśnia rzeczniczka

Zwolnienie z obowiązku comiesięcznego składania dokumentów obejmuje także rodzica, który rozlicza składki za nianię, jeśli w ostatnim złożonym za pełny miesiąc komplecie dokumentów rozliczeniowych, została za nią wykazana podstawa wymiaru składek nie wyższa niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (w przypadku umowy uaktywniającej zawartej po 1 stycznia 2018 r.) lub z nie wyższą niż minimalne wynagrodzenie (dla umowy uaktywniającej zawartej przed 1 stycznia 2018 r.).

Deklaracji nie muszą również składać osoby zgłoszone do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, które opłacają składki tylko za siebie, a w ostatniej złożonej deklaracji rozliczeniowej została wykazana podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia nie niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2020 Kasa informuje, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę/osobę uprawnioną do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Na potwierdzenie dokonania rozliczenia Kasa wystawi i przekaże w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2021 r. formularz PIT-40A - Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy. Osoba, która otrzyma ww. formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłaconymi z Kasy w 2020 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) - nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty/osoby uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za 2020 r. m.in., gdy:

 1. w ciągu 2020 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
 2. realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
 3. obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt/rencista wycofał w 2020 r.),
 4. nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 5. przed końcem roku podatkowego tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. emeryt/rencista złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku,
 6. suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę obliczonego podatku,
 7. z uwagi na wstrzymanie wypłaty emerytury/renty po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć niedopłaty podatku.

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi/renciście/osobie uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego formularz PIT-11A – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy 2020.

Osoba, która otrzyma PIT-11A powinna sama złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (w formie papierowej lub drogą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 roku.

Ponadto Kasa informuje, że każda osoba, która chce skorzystać z ulg podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę – również sama składa zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) w ww. terminie. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić kwoty wykazane w PIT-11A lub PIT-40A.

Podstawa prawna:
art. 34 ust. 7 - 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 z późn. zm.)

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Emerytury i renty jeszcze przed świętami

Wielkimi krokami zbliżają się święta. Seniorzy z niecierpliwością czekają na swoją emeryturę czy rentę. Niektórzy obawiają się czy świadczenie otrzymają jeszcze przed świętami. Cześć z nich termin wypłaty swojego świadczenia ma na 25 dnia miesiąca, a w grudniu wypada on w dzień Świąt Bożego Narodzenia.

ZUS uspakaja. - Osoby, które zwykle otrzymują swoje świadczenie 25 dnia miesiąca w grudniu wypłatę świadczeń otrzymają nieco wcześniej. I tak świadczenia, które doręczane są przez listonoszy, trafią na pocztę 21. grudnia.  Świadczenia, które przekazywane są na konto trafią do banków 23. grudnia, a w przypadku świadczeń przekazywanych na rachunki bankowe za granicą 22. grudnia. – mówi Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dobra wiadomość także dla seniorów, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2021r. Oni również otrzymają pieniądze wcześniej. Świadczenia, które doręczane są przez listonoszy, trafią na pocztę 28. grudnia. Natomiast osoby, które odbierają swoje świadczenia za pośrednictwem banku otrzymają je 29. i 30. grudnia. – dodaje rzeczniczka.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w takich momentach zachęca, aby rozważyć wybranie bezpiecznej formy przekazywania świadczeń w formie przelewów. Ten sposób wybrało 77,6 proc. seniorów z toruńskiego oddziału ZUS i 74,6 proc. z bydgoskiego oddziału ZUS. Konto w banku to swobodny dostęp do pieniędzy. Otrzymując świadczenie przekazem musimy czekać, aż zapuka do nas listonosz.

Wszystkim klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych życzymy zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Dofinansowanie do zakupu komputera

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Od 21 grudnia Ośrodek Zdrowia na ul. Łąkowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że od 21 grudnia 2020 roku pacjenci przyjmowani będą w nowo wybudowanym ośrodku zdrowia.

Ośrodki zdrowia znajdujące się na ulicy Warszawskiej oraz na ulicy Agrestowej zostają zamknięte.
Nowy ośrodek zdrowia znajduje się na ulicy Łąkowa 3

Numery telefonu funkcjonujące w nowym ośrodku zdrowia:

56 649 57 34
798 456 764

 

Wyniki Konkursu "Najładniejszy Stroik Świąteczny"

 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne
 • Konkursowe Stroiki Świąteczne

Gminny Konkurs "Świąteczna Kartka"

Weź udział w bezpłatnym webinarium

Toruński oddział ZUS zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium w trakcie, którego eksperci wyjaśnią, o czym należy pamiętać pobierając świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS i osiągając dodatkowe przychody. Spotkanie odbędzie się w formie szkolenia on-line 16 grudnia o godz. 9.00 za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeśli ktoś ma pytania, które świadczenia podlegają rozliczeniom, jakie są dopuszczalne progi dochodów, jakie zarobki spowodują, że ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, a także jaka kwota przychodu ma wpływ na wypłatę renty socjalnej, na czym polega rozliczenie świadczeń emerytalno-rentowych i jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia - na te i inne pytania odpowiedzą eksperci ZUS w trakcie szkolenia.

Zapisy na webinarium przyjmowane są do 14 grudnia na adres: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. W  treści należy wskazać datę i temat webinarium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W oczekiwaniu na Tarczę branżową możesz złożyć wniosek o odroczenie płatności

Płatnicy, którym 10 i 15 grudnia upływa termin na opłacenie składek za listopad 2020 r. i którzy czekają na wejście w życie przepisów Tarczy antykryzysowej 6.0, mogą już teraz złożyć wnioski o odroczenie terminu płatności składek listopadowych np. o miesiąc.  Mogą również zdecydować się na opłacenie składki za listopad w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za ten miesiąc.

W parlamencie trwają prace nad kolejną odsłoną Tarczy antykryzysowej, która zakłada m.in. wypłatę świadczenia postojowego oraz zwolnienie z opłacania składek za listopad br. Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów Tarczy antykryzysowej 6.0, mogą już teraz składać wnioski o odroczenie terminu płatności składek listopadowych np. o miesiąc. Wnioski w tej sprawie można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą.– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Płatnik może również zdecydować się na opłacenie składki za listopad w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za ten miesiąc. Wówczas – zgodnie z projektowanymi przepisami – opłacone składki zostaną mu zwrócone. Jeżeli natomiast okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za listopad i opłaci je po terminie płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek (RDO). Będzie mógł także wystąpić z wnioskiem o rozłożenie składek na raty.- dodaje rzeczniczka.

- Nasza propozycja dotycząca składania wniosków o odroczenie wynika z tego, że tarcza branżowa wciąż nie weszła w życie, a zbliżają się terminy zapłaty składek za listopad. Przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0, po poprawkach zarówno na etapie prac sejmowych jak i senackich, oczekują obecnie na swój ostateczny kształt. Przewidują one m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników działających pod określonymi kodami PKD. Dzięki złożeniu wniosku płatnicy działający w branżach, które zostały uwzględnione w projekcie tarczy branżowej nie będą musieli płacić należności do ZUS za ten okres, tylko zaczekają na wejście w życie ostatecznego kształtu przepisów. Podobna sytuacja wystąpiła na wiosnę i wtedy również ZUS podpowiadał, jak w prosty sposób zdjąć z siebie niepewność, co do docelowego stanu prawnego – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przywrócenie 100 proc. zasiłku chorobowego dla medyków

Od 5 września br. osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych zarówno pracownicy medyczni, jak i niemedyczni mają prawo do 100 proc. wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego. Na 100 proc. świadczenia chorobowego może również liczyć straż gminna i ochotnicy straży pożarnej. Prawo do 100 proc. świadczenia będzie przysługiwać uprawnionym osobom, jeżeli ich niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiła po zetknięciu z COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Tak wynika z nowelizacji przepisów. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowe przepisy umożliwiają od 5 września br. wyrównanie zasiłku chorobowego z 80 proc. do 100 proc. podstawy wymiary zasiłku osobom zatrudnionym w podmiotach leczniczych, straży gminnej i ochotniczej straży pożarnej. Przeliczenie obniżonego zasiłku będzie następowało na wniosek. Jeśli zasiłki wypłaca sam pracodawca/zleceniodawca, to wniosek należy przekazać pracodawcy lub zleceniodawcy. Osoba prowadząca własną firmę składa wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, może to zrobić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłku przekazuje do ZUS odpowiednio druk Z-3 lub Z-3a, a prowadzący działalność ZAS-53. We wniosku należy m.in. potwierdzić, że niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiła po zetknięciu z COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie ubezpieczonego potwierdzające, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19. A w przypadku osób wykonujących zadania członka ochotniczej straży pożarnej dodatkowo dołączyć oświadczenie, że niezdolność do pracy lub poddanie kwarantannie, izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań członka ochotniczej straży pożarnej. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Na 100 proc. chorobowego mogą również liczyć osoby zatrudnione w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Zmiana przepisów w ich przypadku następuje od 29 listopada br. Pracodawca/zleceniodawca, który nie wypłaca sam zasiłków przekazuje w ciągu 7 dni do ZUS-u druk Z-3 lub ZUS Z-3a. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Do wniosku należy także dołączyć oświadczenie ubezpieczonego potwierdzające, że niezdolność do pracy jest spowodowana COVID-19. Z kolei osoba prowadząca działalność gospodarczą do wniosku o zasiłek chorobowy ZAS-53 powinna dołączyć scan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia. Może to zrobić za pośrednictwem portalu PUE ZUS.  – dodaje rzeczniczka.

Ze zmiany mogą skorzystać osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na izolacji domowej można pracować zdalnie

Od 5 grudnia br. praca zdalna możliwa jest także w trakcie izolacji domowej. Jeżeli pracodawca lub zatrudniający wyrazi zgodę na świadczenie w trybie zdalnym pracy określonej w umowie, to pracownik czy inna osoba zatrudniona będzie otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Tak jak i w przypadku kwarantanny nie można pracować i jednocześnie pobierać „chorobowego”. Natomiast w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zawsze można przerwać pracę zdalną i przejść na zasiłek chorobowy pod warunkiem, że jest się objętym ubezpieczeniem chorobowym.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego osobie odbywającej izolację w warunkach domowych stosuje się ogólne zasady określone w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest utrata „chorobowego” w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy. Zatem również wykonywanie pracy zdalnej w okresie izolacji domowej stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego. Nie można równocześnie pracować i pobierać „chorobowego”. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowelizacja ustawy covidowej umożliwia wykonywanie pracy zdalnej w czasie izolacji w warunkach domowych. Przyjęte rozwiązanie skierowane jest do osób objętych izolacją domową, które przechodząc chorobę bezobjawowo lub stosunkowo łagodnie będą mogły świadczyć pracę w trybie pracy zdalnej i w związku z tym pobierać wynagrodzenie. Jeśli choremu w trakcie izolacji się pogorszy, będzie mógł przerwać pracę zdalną i przejść na zasiłek chorobowy.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Masz dług w ZUS? Zadzwoń do eksperta

Przedsiębiorca, który zalega z płatnościami wobec ZUS może spłacić dług w ratach, starać się  o jego odroczenie, a nawet umorzenie. Jakie należności można objąć ulgą lub umorzyć, jakie dokumenty do ZUS-u w tym celu złożyć? Między innymi o tych zagadnieniach będzie można porozmawiać 16 grudnia z ekspertem ZUS podczas dyżuru telefonicznego. Ekspert będzie odpowiadał na pytania w godz. od 09.00 do11.00 pod numerem telefonu 56 610 94 39. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dyżur telefoniczny ZUS

Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych, to temat kolejnego dyżuru telefonicznego z ekspertami ZUS. Dyżur przeznaczony jest zarówno dla osób prowadzących lub rozpoczynających prowadzenie własnej firmy, jak i również dla pracowników biur rachunkowych. Eksperci odpowiadać będą na pytania 14 grudnia w godz. od 09.00 do 11.00 pod numerem telefonu 56 450 68 86 oraz pod numerem 56 450 69 59. W czasie dyżuru będzie można dowiedzieć się o zasadach wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz korygowania ich nieprawidłowości. Natomiast w godz. od 09.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 230 73 62 eksperci wyjaśnią, kto może ubiegać się o wyrównanie obniżonego zasiłku w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Z kolei osoby zainteresowane tematem jak założyć konto i z niego korzystać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS czy platformie ePUAP  mogą skorzystać z dyżuru eksperckiego, który odbędzie się 15 grudnia w godz. od 10.00 do 12.00 pod numerem telefonu 54 230 73 83.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

14.12.2020

08.00-12.00

Stacja Łysomice 9 obwód 800

10.00-12.00

Stacja Lubicz 23 obwód Paderewskiego 5

08.00-15.00

Stacja Grębocin 1, Grębocin 2, Grębocin 4, Grębocin 14, Grębocin 29, Rogówko Działki 1

08.00-15.00

Stacja Rozgarty 12

09.30-15.00

Stacja Moniuszki obwody Bank Wielkopolski, Krasińskiego 15, Mickiewicza kier. Miasto, Moniuszki 9, Pałac Ślubów, Moniuszki 10 Przedszkole, ST Dom Studenta, SO, Szpital Zakaźny

15.12.2020

08.00-19.00

Stacja Stawki Południowe 2

08.00-12.00

Stacja ST Farma wiatrowa Borówno

08.30-11.00

Stacja Wielkołąka 1, Wielkołąka 3, Wielkołąka 6, Wielkołąka 8

11.00-14.30

Stacja Wodociągi 2 Chełmża

10.00-14.00

Stacja Os. Bielawy 3

16.12.2020

07.30-12.30

ST Mazowiecka obwód 700

08.30-15.30

Stacja Czarnowo 2, Czarnowo 3, Czarnowo 4, Czarnowo 6, Czarnowo 7, Czarnowo 8, Czarnowo stacja pomp, Czarnowo 17 pompownia

10.00-14.00

Stacja Stawki południowe 2 obwód 100

17.12.2020

10.00-14.00

Stacja Pigża 9 obwód ZK-1 nr 401 dz.85/19 i 85/38

18.12.2020

07.30-12.30

Stacja Lubicka 3 obwód L. NAPO. Winnica

 

 • banner - kampania bądźwidoczny

Poradnik dla przedsiębiorców działających w Internecie

 • Aktywizacja NEET

Aktywizacja NEET na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

 • Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe
 • Prace konkursowe

Zasiłki i finansowe wsparcie dla przedsiębiorców

9 grudnia w godz. od 9.00 do 11.00 będzie można porozmawiać z ekspertem ZUS o świadczeniach chorobowych za okres kwarantanny lub izolacji, a także o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Dzwoniąc pod numer telefonu 56 498 35 81 będzie można dowiedzieć się m.in.

 • jak uzyskać informację o nałożonej kwarantannie lub izolacji (nowa funkcjonalność na Platformie Usług Elektronicznych ZUS)
 • jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty świadczeń chorobowych za czas kwarantanny lub izolacji,
  a jakie do wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Z kolei klienci zainteresowani przepisami związanymi z Tarczą Branżową i możliwością zwolnienia ze składek, uzyskania świadczenia postojowego czy dodatkowego świadczenia postojowego mogą skorzystać z telefonicznego dyżuru eksperckiego. Odbędzie się on 9 grudnia w godz. od 10.00 do 12.00 pod numerem telefonu 54 230 73 81 oraz 10 grudnia w godz. od 10.00 do 12.00 pod numerem telefonu 56 610 94 42. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Toruński oddział ZUS organizuje również 11 grudnia teleporady m. in. dla podopiecznych Centrum Caritas w Toruniu. Będzie to okazja, aby bez wychodzenia z domu zapytać o emeryturę, rentę, czy o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, inaczej nazywane 500+ dla osób niesamodzielnych. Eksperci ZUS będą dyżurować pod numerem telefonu 56 610 94 42.

Warto wiedzieć

Informacje na temat bezpłatnych szkoleń, dyżurów telefonicznych prowadzonych przez oddziały ZUS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego można znaleźć na stronie internetowej ZUS www.zus.pl w zakładce „Szkolenia i wydarzenia”. Wpisując miejscowość, w której znajduje się oddział bądź inspektorat ZUS, można znaleźć ofertę bezpłatnych wydarzeń organizowanych przez ZUS dla swoich klientów.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zapytaj eksperta ZUS

Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek? Jak ZUS rozliczy nadpłatę i kiedy ją wypłaci? Czy nadpłata się przedawnia? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można uzyskać 7 grudnia w godz. 9.00-11.00 pod numerem telefonu 56 450 69 47. Natomiast dzwoniąc pod numer telefonu 502 008 497 w godz. 9.00-12.00 będzie można zapytać eksperta o  prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz jakie dokumenty należy złożyć aby uzyskać świadczenie. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Z kolei 8 grudnia odbędzie się dyżur telefoniczny, podczas którego eksperci udzielą szczegółowo wyjaśnień na temat zasad i warunków przyznania renty rodzinnej. W godz. 9.00-11.00 pod numerem telefonu 502 008 688 będzie można dowiedzieć się m.in.:

 • kto jest uprawniony do renty rodzinnej i jaka jest jej wysokość,
 • kiedy ZUS wypłaci rentę rodzinną,
 • kiedy ZUS zmniejsza lub zawiesza wypłatę renty,
 • czy można zrezygnować z renty rodzinnej.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wzrosła liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych

Rośnie liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych. Tylko we wrześniu i październiku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ponad 62,3 tys. zasiłków pogrzebowych. W województwie kujawsko-pomorskim liczba ta sięgnęła prawie 3,2 tys. W analogicznym okresie ubiegłego roku liczba wypłaconych zasiłków pogrzebowych w całym kraju była niższa o 11 proc., natomiast w naszym regionie o 10 proc. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zasiłek pogrzebowy to nic innego jak zwrot poniesionych kosztów pogrzebu. O wypłatę świadczenia mogą się ubiegać nie tylko członkowie rodziny zmarłego, ale także ktokolwiek inny jeżeli wykaże, że poniósł koszty związane z pochówkiem. Może to być np. sąsiad osoby zmarłej, pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego. – mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł, choć nie w każdym przypadku.  Jeżeli pogrzeb organizuje członek rodziny, zasiłek przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wysokość poniesionych kosztów pogrzebu. Jeżeli pogrzeb organizuje ktokolwiek inny np. dom pomocy społecznej, zasiłek jest wypłacany w wysokości poniesionych kosztów związanych z pochówkiem, nie wyższych jednak niż 4 tys. zł. W sytuacji, gdy koszty pokryje więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Natomiast jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w pełnej kwocie 4 tys. zł.  – dodaje rzeczniczka.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Chyba, że zgłoszenie wniosku w tym terminie było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej. Wówczas prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

 W tym trudnym czasie, jakim jest epidemia, chcemy pomóc naszym klientom w dopełnieniu formalności przy składaniu wniosków o zasiłek pogrzebowy. Jeśli do wniosku o zasiłek pogrzebowy nie został dołączony akt zgonu, ZUS pozyska go we własnym zakresie elektronicznie. Stanie się to jednak tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej. Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu zgonu, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane zmarłego, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy tj. imię i nazwisko, numer PESEL,  datę zgonu. Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, należy wpisać miejscowość zgonu. – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Webinarium i dyżur telefoniczny dla przedsiębiorców

Już we wtorek, 8 grudnia o godz. 9.00 Oddział ZUS w Toruniu organizuje szkolenie online dla klientów. Jego tematem będzie „Mały ZUS Plus - dla małych firm”. W trakcie bezpłatnego webinarium eksperci ZUS wskażą możliwe ulgi w opłacaniu składek. Wyjaśnią, jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z ulgi, a także jakie są skutki opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne lub ich niepłacenia w ogóle. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 Zapisy na webinarium przyjmowane są do 7 grudnia do godz. 12.00 na adres: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. W  treści należy wskazać datę i temat webinarium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu.

Dodatkowo ZUS organizuje dyżur telefoniczny  o tematyce ulg w opłacaniu składek. Odbędzie się on 11 grudnia w godz. od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 56 450 69 24 oraz pod numerem 56 450 69 17. – dodaje rzeczniczka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Do 24 grudnia dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Nadal można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Okres, do kiedy będzie wypłacany zasiłek został przedłużony do 24 grudnia. Można się o niego starać, m.in w razie zamknięcia placówek oświatowych z powodu COVID-19 lub gdy te placówki są otwarte, ale nie mogą zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania. Ze świadczenia mogą korzystać także medycy, którzy nie skorzystają z opieki zapewnionej przez szkołę.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Do zasiłku uprawnieni są też rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Ze świadczenia można skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem nie może zająć się niania, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub opiekun dzienny. – mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Zasiłek dla osób zatrudnionych w służbie medycznej

Szkoły podstawowe mają obowiązek zorganizować opiekę w szkole dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice, którzy chcą z tego skorzystać, składają do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką. To jest udogodnienie, a nie obowiązek. Jeśli rodzic nie skorzysta z opieki zapewnionej przez szkołę i zostanie ze swoją pociechą w domu, będzie miał prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na tych samych zasadach co pozostali rodzice. - informuje Krystyna Michałek.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Do wypłaty zasiłku będzie potrzebne oświadczenie rodzica o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Należy je złożyć u swojego płatnika składek (pracodawcy lub zleceniodawcy). Osoba prowadząca własną firmę takie oświadczenie składa w ZUS. Może to zrobić przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia jest na stronie www.zus.pl.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 80/12/2020

Toruń, dnia 03.12.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 80/12/2020


Zjawisko: opady marznące
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 16:00 dnia 03.12.2020r. do godz. 09:00 dnia 04.12.2020r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.
Uwagi: Brak
Źródło informacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dyżurny TCZK
Dariusz Noskowicz

 

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

07.12.2020

09.00-13.00

Stacja Jagiellońska obw. przy Kaszowniku 19 Toruń ulice Grudziądzka, Jagiellońska, Przy Kaszowniku, Stefana Czarnieckiego

08.00-12.00

Stacja Stary Toruń Stary Toruń ulice Cedrowa, Sołecka, Szeroka, Toruńska

07.30-10.30

 Stacja Leśna 2 obw .Kraszewskiego 54 Toruń ulice Bażyńskich, gen. Józefa Bema, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

07.00-12.00

Stacja Grzywna 1 obw.100/200

07.00-09.00

Stacja Nawra 3,6,Izabelin

11.30-14.30

Stacja Fort 15 obw. Grzybowa

 

12.00-15.00

Stacja Topolowa Toruń ulice Bukowa, Marii Skłodowskiej-Curie

08.12.2020

08.00-14.00

Stacja C. Skłodowskiej  2

07.00-11.00

Stacja Kozacka 1 Toruń ulice Koniuchy, Kozacka

11.30-14.30

Stacja Poniatowskiego Toruń ulica św. Jakuba

07.00-10.30

Stacja Mlewo 3 obw. 100

08.00-12.00

Stacja Papowo 15

12.00-14.00

Stacja Wodociągi 1 Chełmża

09.12.2020

10.00-14.00

Stacja Czarne Błota 20 obw.200 Czarne Błoto ulice Prosta, Spacerowa

08.00-11.00

Stacja Watzenrodego 11 Toruń ulica Jana Michała Hubego

08.00-12.00

Stacja Górsk 8 obw. RSP

12.00-14.00

Stacja Witosa Chełmża Chełmża ulice Bydgoska, Spokojna, Stanisława Zagrodzkiego, Wincentego Witosa

08.30-12.30

Stacja Kuczwały 8

10.12.2020

07.00-09.00

Stacja Włocławska 1,4 , Toruń ulice Agatowa, Ametystowa, Brylantowa, Diamentowa, gen. Józefa Dwernickiego, Łódzka, Perłowa, Rubinowa, Rypińska, Szmaragdowa, Topazowa, Turkusowa, Włocławska

08.00-12.00

Stacja Łysomice 9 obw.800

08.00-15.00

Stacja Papowo 5 obw.200

07.30-12.00

Stacja Mirakowo 3 obw.400

12.00-14.00

Stacja ZDZ Chełmża Chełmża ulice Bydgoska, Piastowska, Wincentego Witosa

11.12.2020

07.30-13.00

Stacja Czerniewice 2 Brzoza ulice Leśna, Łódzka, Toruń ulice Kolejowa, Łódzka, Matysiaków, Miodowa, Przy Torze, Pszczelna, Radosna, Wiśniowa, Zdrojowa

12.00-14.00

Stacja Kowalewo Kino Kowalewo Pomorskie ulice 1 Stycznia, Dworcowa, Młyńska

09.00-14.00

Stacja Brąchnówko 4

09.00-09.30

Stacja Brąchnowo 1,2,3,4,5,6,7,8,10

13.00-14.0

Stacja Brąchnowo 1,2,3,4,5,6,7,8,10

Nowe kwoty przychodu od 1 grudnia 2020 r.

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 grudnia 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 01 grudnia 2020 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 618 zł 30 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 719 zł 70 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 17 listopada 2020 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2020 r. (5 168 zł 93 gr).

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020 r. /M.P. z dnia 12 listopada 2020 r. poz. 1030/.
 • Komunikat Prezesa ZUS z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 18 listopada 2020 r. poz. 1055/.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Nowe numery telefonu do ośrodka zdrowia w Łysomicach

SPZOZ w Łysomicach informuje o nowych numerach telefonu funkcjonujących w ośrodku zdrowia od 2 grudnia.

ul. Agrestowa 6
56 649-57-34
798 456 764

ul. Warszawska 10
798 497 053

W nowym Ośroku Zdrowia w Łysomicach, który będzie funkcjonował od 21.12.2020 roku

ul. Łąkowa 3
56 649 57 34
798 456 764

Z doradcą ds. ulg i umorzeń można już porozmawiać online

E-wizyty w ZUS-ie z każdym z dniem stają się coraz bardziej popularne. Z tej szybkiej i bezpiecznej formy kontaktu skorzystało ponad 9 tys. klientów, a ich liczba systematycznie rośnie. W trakcie wideorozmowy z pracownikiem ZUS można załatwić już nie tylko sprawy związane z emeryturami, rentami, wypłatą zasiłków, czy prowadzeniem firmy, ale również porozmawiać z doradcą do spraw ulg i umorzeń.

E-wizyta to wideospotkanie z ekspertem ZUS, dzięki któremu można załatwić większość spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy komputer lub inne urządzenie z dostępem do internetu i kamerą. W województwie kujawsko-pomorskim z e-wizyty w ZUS skorzystało już blisko 460 klientów w tym 250 wideorozmów przeprowadzili eksperci bydgoskiego oddziału i 206 eksperci toruńskiego oddziału. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W całym kraju z e-wizyty skorzystało ponad 9 tys. klientów. Zadawali pytania dotyczące przede wszystkim emerytur i rent (2,8 tys.), zasiłków (2,5 tys.) oraz kwestii związanych z prowadzeniem firmy, w tym także pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej (2,3 tys.). Ponad 1,3 tys. osób chciało potwierdzić profil na Platformie Usług Elektronicznych. Od poniedziałku, 23 listopada podczas e-wizyty z ekspertem ZUS można omówić również sprawy z zakresu ulg i umorzeń. Podczas wideorozmowy doradca na podstawie informacji przedstawionych przez klienta wskazuje mu najdogodniejsze warunki spłaty zadłużenia. Może zaproponować płatnikowi rozłożenie zadłużenia na raty, odroczenie terminu płatności czy zawieszenie postępowania egzekucyjnego. –wyjaśnia rzeczniczka.

Trzeba pamiętać, że w każdej chwili można anulować termin e-wizyty. Wystarczy kliknąć w link „anuluj wizytę” w wiadomości e-mail otrzymanej z ZUS. Dzięki temu z wolnego terminu będzie mógł skorzystać ktoś inny.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przedsiębiorco nie przegap terminu! Tylko do 30 listopada możesz złożyć wniosek o zwolnienie ze składek  

Jeszcze kilka dni mają przedsiębiorcy z branży turystycznej, wystawienniczej i estradowej na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składki za lipiec, sierpień i wrzesień 2020r. Do tej pory w województwie kujawsko-pomorskim ZUS umorzył składki za te miesiące na kwotę ponad 1,7 mln zł. W całym kraju kwota umorzonych składek przekroczyła 50,5 mln zł.

Do końca listopada można starać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS na podstawie tarczy branżowej. Prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji oraz wystaw. Do tej pory o umorzenie składki za lipiec wnioskowało 221 przedsiębiorców z naszego regionu, za sierpień – 237 i za wrzesień -258. Kwota umorzonych składek za te miesiące przekroczyła 1,7 mln zł. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o zwolnienie jest prowadzenie przed 30 czerwca 2020 r. przeważającej działalności na podstawie kodów PKD, które obejmuje tarcza. Należy również wykazać 75-procentowy spadek przychodów z przeważającej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, którego dotyczy wniosek o zwolnienie ze składek, w stosunku do tego samego miesiąca w 2019r.  Aby skorzystać ze zwolnienie trzeba było również do 2 listopada
(ze względu na to, że ostatni dzień października przypadał na dzień wolny od pracy) przekazać do ZUS-u deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku. 
Nie dotyczy to przedsiębiorców zwolnionych z ich składania.- wyjaśnia rzeczniczka.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek można złożyć najpóźniej 30 listopada 2020 r. Trzeba to zrobić wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Emerytura na konto coraz popularniejsza

Większość emerytów i rencistów woli dostawać świadczenia z ZUS na rachunek bankowy. Ten sposób wybrało 77,6 proc. seniorów z toruńskiego oddziału ZUS i 74,6 proc. z bydgoskiego oddziału ZUS. Pozostali dalej korzystają z usług listonosza.

Od kilku lat wypłaty świadczeń na rachunki bankowe stopniowo rosną. Dziś już 73 proc. emerytów i rencistów otrzymuje świadczenia na konto, gdy jeszcze w 2005 r. było to 45 proc. a w 2010 r. - 56 proc. Wśród osób korzystających z kont przeważają panie. Najbardziej ubankowioną grupą świadczeniobiorców są osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (97 proc.) oraz klienci otrzymujący emerytury pomostowe (93 proc.). Najrzadziej z odbioru świadczenia na konto bankowe korzystają osoby pobierające renty rodzinne (56 proc.) oraz renty socjalne (57 proc.). – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Konto w banku to większe bezpieczeństwo dla seniorów. Szczególnie teraz, gdy preferowane są płatności bezgotówkowe. To również ogromne oszczędności dla budżetu państwa. Za przekaz pocztowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi zapłacić 7,12 zł, natomiast za przelew bankowy instytucja wydaje jedynie 6 groszy. Przelew na konto to również gwarancja terminowego otrzymania pieniędzy. Jeśli ktoś z naszych klientów skarży się, że nie dostał emerytury na czas, to najczęściej jest efekt tego, że wysłany pocztą przekaz pocztowy został zbyt późno dostarczony do domu albo leży nieodebrany na poczcie. Jeszcze gorzej jest, gdy senior jest nieobecny w domu i emerytury nie ma kto odebrać. Zdarza się, że przekaz wraca do ZUS, a emeryt jest bez pieniędzy. Przelew na konto wyklucza takie sytuacje.- mówi rzeczniczka.

Oba sposoby otrzymywania świadczeń mają swoich zwolenników, ale co ciekawe, wskaźnik osób korzystających z usług bankowych zdecydowanie rośnie u nowych świadczeniobiorców. W grupie 60-letnich kobiet jest to 83 proc. a w grupie 65-letnich mężczyzn – 78 proc. Te osoby mają już inne przyzwyczajenia w zarządzaniu swoimi pieniędzmi.  W trakcie zatrudnienia większość z nich korzystała już z usług banku. Przyzwyczaili się do opłacania rachunków poprzez bankowość internetową czy do płacenia za zakupy kartą płatniczą. Zarządzanie pieniędzmi przy udziale banków jest wręcz dla nich naturalne. Przechodząc na emeryturę nie chcą rezygnować z tych możliwości. Bank oznacza także swobodny dostęp do pieniędzy, również podczas urlopu. – tłumaczy Krystyna Michałek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozostawia decyzję o wyborze formy otrzymywania emerytury i renty swoim świadczeniobiorcom. Zachęca jednak, aby rozważyć wybranie bezpiecznej formy przekazywania świadczeń
w formie przelewów. Brak większej gotówki w domu ochroni seniorów przed kradzieżą oraz niektórymi oszustwami.

Aby zacząć otrzymywać świadczenie na rachunek bankowy należy złożyć w ZUS wniosek EZP. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie dokumentu elektronicznego poprzez Platformę Usług elektronicznych ZUS.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy- Gminny Konkurs

 • Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie...

Spis Rolny - konkurs dla gmin

 • Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie...
 • Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie...

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

30.11.2020

08.00-12.00

Stacja Glinki 4 , Toruń ulica Poznańska

08.00-12.00

Stacja Mała Nieszawka 35 obw. 200 Mała Nieszawka ulica Wodociągowa

10.30-14.30

Stacja Wodomierze obw. Bydgoska 112 Toruń ulice Bydgoska, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Szosa Bydgoska, Zygmunta Krasińskiego          

07.00-09.00

Stacja Nawra 3,6,2,Izabelin

10.00-14.00

Stacja Kawęczyn 13 obw.200

08.30-11.00

Stacja Złotoria 1 obw.100 Toruńska Boisko Stary Toruń , Złotoria ulice Ciechocińska, Flisacka, Pocztowa, Sportowa, Szkolna, Toruńska, Wiśniowa, Wodniacka

11.30-14.30

Stacja Fort 15 obw. Grzybowa, Toruń Grzybowa

01.12.2020

10.00-14.00

Stacja Freytaga  obw. 400 Toruń ulica Adama Freytaga

07.30-10.30

Stacja Silno 3 obw.600

08.30-12.30

Stacja Gronowo 3 obw.100 Brzeźno , Gronowo

02.12.2020

07.30-10.30

Stacja Leśna 2  obw. Kraszewskiego 54 Toruń ulice Bażyńskich, gen. Józefa Bema, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

08.00-17.00

Stacja Włocławska 2 Toruń ulice Czerniewicka, Turkusowa, Włocławska

08.00-09.30

Stacja Włocławska 1,4,Turkusowa Toruń ulice Agatowa, Ametystowa, Brylantowa, Bursztynowa, Diamentowa, gen. Józefa Dwernickiego, Jaspisowa, Łódzka, Perłowa, Rubinowa, Rypińska, Szmaragdowa, Topazowa, Turkusowa, Włocławska

12.00-15.00

Stacja Toruńska Chełmża,  Chełmża ulice Dąbrowskiego, Tadeusza Kościuszki, Toruńska

10.00-14.00

Stacja Wały Zawały 1 obw.400,  Dobrzejewice , Zawały

03.12.2020

08.00-12.00

Stacja Kniaziewicza 2 Toruń ulica gen. Józefa Hallera

10.00-14.00

Stacja Kaszczorek 16 obw.300

04.12.2020

10.00-14.00

Stacja Owsiana 1 Toruń ulice Brzoskwiniowa, Owsiana, Przylaszczkowa, Rodzynkowa, Zbożowa

07.00-18.30

Stacja Łążyn k/Rzęczkowa 13

07.30-09.00

Stacja Zarośla Cienkie 8 , Łążyn k/Rzęczkowa 9,8,10,7,6,12,11,13,Bierzgłowo 4 , Słomowo PGR, Dębiny 5,8,4,Wybczyk 1,2,Siemoń 1,8,7,11,10

17.00-18.30

Stacja Zarośla Cienkie 8 , Łążyn k/Rzęczkowa 9,8,10,7,6,12,11,13,Bierzgłowo 4 , Słomowo PGR, Dębiny 5,8,4,Wybczyk 1,2,Siemoń 1,8,7,11,10

10.00-14.00

Stacja Górsk 1 obw. Stary Toruń , Górsk ulica Nadwiślańska, Stary Toruń ulica Szeroka

08.30-11.30

Stacja Kaszczorek 3,5,6,8,9,10,12Toruń ulice Balladyny, Dożynkowa, Dyngusowa, Gościnna, Kubusia Puchatka, Ładna, Mistrza Twardowskiego, Przyjaciół, Przyjemna, Rodzinna, Serdeczna, Smocza, Szczęśliwa, Śliczna, Urocza, Wakacyjna, Zakosy, Złotej Rybki

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 77/11/2020

Zjawisko: Gęsta mgła

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 21:00 dnia 25.11.2020 r. do godz. 9:00 dnia 26.11.2020 r.

Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg: Prognozuje się gęste mgły, lokalnie marznące, miejscami ograniczające widzialność do 100 m

Uwagi: Brak

Źródło informacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

Umów się telefonicznie na wizytę w ZUS

ZUS uruchomił kolejną usługę dla swoich klientów, czyli telefoniczną rezerwację wizyty w wybranej przez siebie placówce ZUS. Spotkanie z ekspertem można zarezerwować w dogodnym dla siebie terminie. To kolejne ułatwienie, które zwiększy bezpieczeństwo obsługi klientów w czasie pandemii.

Od 20 listopada klienci ZUS mogą umawiać się telefonicznie na spotkanie z ekspertem w wybranej przez siebie placówce ZUS. To nowe udogodnienie, szczególnie dla tych osób, które nie mają założonego profilu na Platformie Usług Elektronicznych. – Możliwość umawiania wizyt na konkretny dzień i godzinę była dostępna w ZUS już od dawna. Jednak z rezerwacji wizyty mogli skorzystać klienci, którzy mieli swoje konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Teraz wizytę zarezerwuje każdy, niezależnie od tego, czy ma już konto na PUE. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Aby umówić wizytę w jednej z placówek Oddziału ZUS w Bydgoszczy, należy zadzwonić pod numer 523 418 126. Rezerwacja wizyt w placówkach Oddziału ZUS w Toruniu odbywa się pod numerem 502 008 635.

Podczas rezerwacji wizyty trzeba podać swoje dane – imię, nazwisko, PESEL lub serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer telefonu komórkowego. Dodatkowo należy wskazać placówkę, w której ma się odbyć wizyta, sprawę, jaką chce się omówić z ekspertem ZUS oraz podać dzień i godzinę wizyty. Następnie na podany podczas rozmowy numer telefonu przyjdzie wiadomość SMS z terminem oraz numerem rezerwacji wizyty. Zawiera on 10 cyfr, które należy wpisać na ekranie urządzenia do wydawania numerków w placówce ZUS.

Ważna informacja dla osób, które będą rezerwować terminy wizyt telefonicznie. Na spotkanie w ZUS można umówić się maksymalnie 6 dni przed jej terminem. – dodaje rzeczniczka

Nowa usługa zwiększa bezpieczeństwo i komfort naszych klientów. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji epidemicznej. - Pamiętajmy, że wizyty w ZUS odbywają się przy bezwzględnym przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego, co oznacza zachowanie bezpiecznego odstępu od innych osób, zakryte maseczką lub przyłbicą usta i nos a także dezynfekcję rąk przed wejściem na salę - przypomina rzeczniczka.

Z naszym ekspertem można także porozmawiać on-line bez wychodzenia z domu. Wystarczy umówić się na e-wizytę. Z tego rozwiązania w naszym regionie skorzystało do tej pory 370 osób.-informuje Krystyna Michałek.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wyższe limity dorabiania dla emerytów i rencistów

GUS podał nowe dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Jest ono wyższe niż ostatnio. A to oznacza, że od 1 grudnia emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia.

Każdy emeryt czy rencista może dorobić do swojego świadczenia i wiele z nich na to się decyduje. Niektórzy jednak muszą być czujni i kontrolować czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia świadczenia. Limity w dorabianiu są uzależnione od średniej płacy krajowej i zmieniają się co trzy miesiące. Najnowsze będą obowiązywać od początku grudnia 2020r. do końca lutego 2021r. Powinni je sprawdzać emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zmniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, gdy przychód z dodatkowych źródeł przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od grudnia to kwota 3618,30 zł brutto.  Wypłata świadczenia może być również zawieszona jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 6719,70 zł brutto. – wyjaśnia rzeczniczka.

Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 3618,30zł do 6719,70zł spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 620,37zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 465,31zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 527,35zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3618,30 zł brutto przychodu.

Zmniejszenie bądź zawieszenie wypłacanego świadczenia zależy od ewentualnych przychodów z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który stanowi  podstawę wymiaru składek przy prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. W przypadku renty socjalnej wpływ na zawieszenie mają również kwoty podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kto może dorabiać bez ograniczeń

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat lub 65 lat mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z ZUS. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1200 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury to, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do minimum. Ograniczenia nie dotyczą również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.  – informuje Krystyna Michałek.

Więcej informacji o limitach zarobkowych można znaleźć tutaj: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow. 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy też dla medyków

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli skorzystać medycy, którzy zostaną w domu, aby opiekować się dzieckiem i tym samym zrezygnują z zapewnionej opieki przez szkołę. Tak wynika z najnowszej interpretacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Obowiązek zapewnienia przez szkoły opieki nad dziećmi osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jest uprawnieniem i udogodnieniem dla rodziców, którzy chcieliby pracować. - Jednak rodzice nie muszą z tego udogodnienia skorzystać. Jeśli rodzic nie skorzysta z opieki nad dzieckiem zapewnionej przez szkołę i zostanie w domu, aby opiekować się dzieckiem, będzie miał prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Natomiast jeśli skorzysta z opieki w szkole, to już zasiłku nie otrzyma. -  informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej). Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. – dodaje rzeczniczka

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZUS zaprasza na bezpłatne webinarium

Z jakich ulg można skorzystać w spłacie należności wobec ZUS, to temat najbliższego webinarium organizowanego przez toruński oddział ZUS. Odbędzie się ono 30 listopada o godz. 9.00 za pośrednictwem Cisco Webex Meeting.  Zapisy na webinarium są przyjmowane do 27 listopada na adres: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. W  treści należy wskazać datę i temat webinarium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W trakcie webinarium będzie można dowiedzieć się m.in.:

 • jakie są rodzaje pomocy w spłacie zaległości wobec ZUS - ze szczególnym uwzględnieniem ulg
  w okresie pandemii,
 • kiedy i jak można złożyć wniosek o ulgę,
 • gdzie i kiedy można skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń,
 • jakie są korzyści dla płatnika z podpisanych umów z ZUS.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Mikołajkowy Konkurs Plastyczny

Jak myślisz co porabia święty Mikołaj z rodziną kiedy nie przygotowuje świąt, czyli
„Zwykły dzień z życia świętego Mikołaja i jego rodziny”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Łysomice do udziału w Mikołajkowym Konkursie Plastycznym.
Mamy nadzieję, że niecodzinny temat konkursu pozwoli uruchomić wyobraźnię i stworzyć nietuzinkową pracę plastyczną- dowolną techniką, w formacie A3, lub A4.
Jak myślisz, co święty Mikołaj porabia ze swoją rodzinką, kiedy ma urlop? 

Konkurs skierowany do mieszkańców naszej Gminy w następujących kategoriach wiekowych:
- od od 0 do 6 lat
- od 7 do 9 lat
- od 10 do 102 lat

Prace konkursowe można przesyłać w następujący sposób:
- wstaw zdjęcie swojej pracy w komentarzu pod postem na oficjalnym fanpage FB Gmina Łysomice, który ukaże się 23 listopada
- zdjęcie pracy na adres mailowy j.paczkowska@lysomice.pl

Czekamy na Wasze prace do 3 grudnia 2020 roku, wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Mikołajki 6 grudnia.

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Jak myślisz co porabia święty Mikołaj z rodziną kiedy nie przygotowuje świąt, czyli
„Zwykły dzień z życia świętego Mikołaja i jego rodziny”

 1. Organizatorem konkursu plastycznego  jest gmina Łysomice i jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Łysomice.
 2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej pomysł uczestnika na pracę związaną z tematem konkursu.
 3. Konkurs ma na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzację działań plastycznych oraz umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.
 4. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Łysomice w następujących kategoriach wiekowych:
  - od od 0 do 6 lat
  - od 7 do 9 lat
  - od 10 do 102 lat
 5. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową, wykonaną  wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4.
 6. Prace podpisane należy nadesłać w formie elektronicznej- zdjęcia pracy i nadesłać ją na adres:
  j.paczkowska@lysomice.pl lub zamieścić w komentarzu pod postem na oficjalnym profilu FB Gmina Łysomice, który ukaże się w dniu 23.11.2020r
  w terminie do 3 grudnia 2020 roku. Prace zwycięzców będą wymagały złożenia w formie papierowej.
 7. W treści maila należy podać:
  - imię i nazwisko oraz wiek autora
  -  telefon kontaktowy
 8. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.
 9. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.
 10. Ogłoszenie wyników nastąpi do 6 grudnia 2020 roku na stronie internetowej Gminy Łysomice, oraz na oficjalnym fanpage FB Gmina Łysomice.

 

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz trud wkładany w codzienną pracę i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

Praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej lokalnej społeczności. Niesiona pomoc jest piękną, ale też ciężką pracą. Wymaga towarzyszenia cierpiącym, podejmowania trudnych decyzji,  wykazywania się szeroką wiedzą i umiejętnościami. Jest to szlachetna i ofiarna służba.

W tym wyjątkowym dniu życzymy wszystkim pracownikom GOPS wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także siły i motywacji do przezwyciężania trudów ludzkiego życia.

Przewodniczący Rady Gminy           Wójt Gminy Łysomice

       Robert Kożuchowski                            Piotr Kowal

 

Konkurs graficzny na LOGO Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach

Gmina Łysomice liderem czystego powietrza

 • Gmina Łysomice liderem czystego powietrza
 • Gmina Łysomice liderem czystego powietrza

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

23.11.2020

08.30-14.00

Stacja Rogówko 1 , Stacja Rogówko Działki 2,Rogówko Działki 1, Grębocin 14,29,1,4,2

08.30-09.30

Stacja Jedwabno 3,BRABANCJA,Rogówko 4,8,2,Brzezinko 2,3,1 , Młyniec5

13.00-14.00

Stacja Jedwabno 3,BRABANCJA,Rogówko 4,8,2,Brzezinko 2,3,1 , Młyniec5

24.11.2020

11.30-14.00

Stacja LUX-OLA,NOMET RÓWNINNA ,SERVITOR

08.30-10.30

Stacja Grabowiec 1,7,3HYDROFORNIA

10.00-14.00

Stacja Małszyce 4 obw.600

25.11.2020

08.00-12.00

Stacja Lulkowo 6 obw.300

10.00-14.00

Stacja Mierzynek 1 obw.100

10.00-14.00

Stacja Witosa obw. Kończewice

08.30-12.30

Stacja Pruska Łąka 1 obw.100

26.11.2020

10.00-14.00

Stacja Małszyce 6 obw.400

08.30-15.00

Stacja Mała Zławieś 1

08.30-09.30

Stacja Skłudzewo Doły 1,2,Zławieś Mała 5,7,Rzęczkowo 5,12,Rzęczkowo Doły

13.30-15.00

Stacja Skłudzewo Doły 1,2,Zławieś Mała 5,7,Rzęczkowo 5,12,Rzęczkowo Doły

27.11.2020

07.30-10.30

Stacja Leśna 2 obw. Kraszewskiego 54

10.00-14.00

Stacja Owsiana obw. Rodzynkowa

08.00-14.00

Stacja Smogorzewiec 5

10.00-14.00

Stacja Zakrzewko 1 obw. Tylice

09.00-13.00

Stacja Brąchnówko 4  obw.100

09.00-09.30

Stacja Brąchnowo 1,2,3,4,5,6,7,8,10

13.00-14.00

Stacja Brąchnowo 1,2,3,4,5,6,7,8,10

08.00-11.00

Stacja Zapolex, Chłopickiego , Toruń ulice gen. Józefa Bema, gen. Józefa Chłopickiego, gen. Józefa Sowińskiego, Plac Pokoju Toruńskiego

 

Telefoniczny dyżur z ekspertami ZUS

Zakład Ubezpieczeń regularnie organizuje porady telefoniczne dla swoich klientów. Jeszcze w listopadzie toruński oddział ZUS wraz z podległymi jednostkami terenowymi w planie ma sześć telefonicznych dyżurów. Dotyczyć one będą: Tarczy 5.0, zasiłków chorobowych, emerytur dla rocznika 1953, korekt dokumentów ubezpieczeniowych czy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny.

Pierwsze dwa dyżury odbędą się 23 listopada w godz. od 9.00 do  11.00. Dzwoniąc pod numer 56 4506919 będzie można dowiedzieć się na temat podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny. Eksperci wyjaśnią m.in. zasady podlegania ubezpieczeniom uczniów i studentów po zakończeniu nauki, uzyskaniu tytułu licencjata/magistra. Wyjaśnią również, kiedy uczniowie i studenci pracujący na zlecenie nie podlegają ubezpieczeniom, a także jak wygląda ubezpieczenie zdrowotne po ukończeniu 26 lat. Z kolei pod nr. tel. 56 4506894 eksperci ZUS odpowiadać będą na pytania dotyczące korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in. kiedy zrobić ponowne zgłoszenie, a kiedy należy dokonać korekty dokumentu. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

O kwestie dotyczące emerytur osób z rocznika 1953 będzie można zapytać 24 listopada w godz. od 9.00 do 11.00 pod nr. tel. 56 6109397. W trakcie tego dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in. komu ZUS przeliczy świadczenie z „urzędu”, a kto musi pospieszyć się ze złożeniem wniosku. Natomiast pod nr. tel.  54 230 73 82,  w godz. od 9.00 do 11.00 eksperci odpowiadać będą na pytania dotyczące instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, tj.: świadczenia postojowego, dodatkowego postojowego czy zwolnienia w opłacaniu składek.

 Ostatni listopadowy dyżur telefoniczny dotyczyć będzie prawa do świadczeń chorobowych w okresie kwarantanny, izolacji, dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz wyrównania obniżonego zasiłku. Odbędzie się on 24 listopada w godz. od 9.00 do 11.00 pod nr. tel. 54 2802835, a także 25 listopada w godz. od 10.00 do 12.00 pod nr.tel. 54 230 73 77. – dodaje rzeczniczka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

"Lekcje z ZUS" i olimpiada - w tym roku online

Tylko do 20 listopada szkoły ponadpodstawowe mogą zgłaszać swoich uczniów do olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Uczniowie zmierzą się w pierwszym etapie olimpiady już  7 grudnia. Na laureatów olimpiady czekają cenne nagrody i indeksy na studia na wielu uniwersytetach. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Już po raz siódmy Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS”. Z roku na rok projekt cieszy się coraz większą popularnością. Do tej pory wzięło w nim udział blisko 323 tys. uczniów z całej Polski. Prawie połowa z nich wzięła udział w olimpiadzie z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W czasie 4 lekcji uczniowie dowiadują się, po co się ubezpieczamy, jakie świadczenia nam przysługują, kiedy jesteśmy ubezpieczeni, od czego zależy wysokość emerytury oraz jak otworzyć firmę, opłacać składki i kontaktować się z ZUS-em elektronicznie. Ta wiedza pozwoli im świadomie, po zakończeniu edukacji, wkroczyć na rynek pracy.

W tym roku do „Lekcji z ZUS” w naszym regionie przystąpiło ponad 5,7 tys. uczniów z 71 szkół ponadpodstawowych. To właśnie oni mogą sprawdzić zdobytą wiedzę o ubezpieczeniach społecznych podczas olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Zgłoszenia do Olimpiady są przyjmowane do 20 listopada. Scan zgłoszenia można przesłać na adres mailowy do koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji. W bydgoskim oddziale ZUS jest nim Joanna Karsznia mail: joanna.karsznia@zus.pl, a w toruńskim oddziale ZUS Sylwia Bratkowska-Gburek sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. Pierwszy etap olimpiady odbędzie się przez internet już 7 grudnia. Na zwycięzców etapu centralnego czekają cenne nagrody i indeksy na studia na wielu uniwersytetach. Tytuł laureata lub finalisty olimpiady od przyszłego roku szkolnego będzie też zwalniał uczniów z pisemnej części egzaminu zawodowego technika ekonomisty
i technika rachunkowości – dodaje rzeczniczka.

Więcej informacji o olimpiadzie można znaleźć na stronie www.zus.pl oraz na facebook.com/olimpiadaoubezpieczeniachspolecznych.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Nowa broszura Kasy „KRUS w liczbach”. Możliwość refundacji składek dla niepełnosprawnych rolników i domowników.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w listopadzie nie dla każdego

Nie wszyscy rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 9 do 29 listopada br. Zasiłku nie otrzymają rodzice zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ponieważ szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom tych osób uczęszczającym do klas I-III. - mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie otrzymają również rodzice, którzy mimo otwarcia placówki, do której uczęszcza dziecko sami zdecydują, że dziecko zostanie w domu.  Zasiłek ten nie przysługuje także, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do ukończenia 8 lat, jak i nad starszymi dziećmi, jeśli mają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Ubezpieczony rodzic może z niego skorzystać m.in. w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, a także w przypadku, gdy ta placówka, nie jest w stanie zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w związku z epidemią. Chodzi np. o sytuację, gdy część dzieci uczy się zdalnie. – dodaje rzeczniczka.

Dodatkowy zasiłek przysługuje także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna dziennego z powodu COVID-19.

Zasiłek mogą również otrzymać ubezpieczeni rodzice i opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą uczęszczać do placówki, bo jest zamknięta z powodu epidemii.  Zasiłek mogą również otrzymać, gdy taka placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Łysomice

Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Łysomice trwają prace związane z budową nowoczesnej sieci światłowodowej, która umożliwi dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Inwestycja ta jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo telekomunikacyjne - NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000637244, NIP 522 307 16 43, kapitał zakładowy 101 208 800,00 PLN; wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876.

ATEM POLSKA Sp. z o.o. działająca w imieniu Inwestora NEXERA Sp. z o.o. będzie realizować na terenie Gminy, Program Operacyjny Polska Cyfrowa polegający na dostarczeniu do osób prywatnych oraz firm, szerokopasmowego Internetu światłowodowego.

Budowa infrastruktury jest finansowana z funduszy Unii Europejskiej, w związku z czym nie będą Państwo ponosić kosztów związanych z jej budową.

Aby wykonać powyższe prace, muszą być uzyskane zgody właścicieli nieruchomości na umieszczenie urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie należących do nich działek w formie umowy. Dlatego też, w imieniu spółki NEXERA, firma zwróci się do Państwa z prośbą o wyrażenie takiej zgody.

Ze względu na to, że prace są prowadzone w granicy działek prywatnych muszą być zawarte pisemne zgody z właścicielami działek. Zgody będą pozyskiwane przez pracowników Firmy Projektowej ATEM POLSKA Sp. z o.o. Każda osoba uprawniona do zawierania pisemnej zgody z właścicielami działek posiada oraz powinna mieć przy sobie do okazania pełnomocnictwo od Inwestora NEXERA Sp. z o.o.

Upoważniony do kontaktów z Państwem jest

Koordynator Inwestycji: Adrianna Rekiel (e-mail: adrianna.rekiel@atem.com.pl)

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budowy nowoczesnej światłowodowej sieci dostępowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa znajdą Państwo pod adresem www.nexera.pl - i tu prosimy sprawdzać wszelkie informacje związane z budowaną infrastrukturą i jej zasięgiem.

Na tej stronie, na interaktywnej mapie można sprawdzić czy dany punkt adresowy jest w zasięgu NEXERY.

Znajdują się tam odpowiedzi na większość pytań, w tym również o dostępność Operatorów.

W przypadku gdy konkretnego adresu nie ma w zasięgu NEXERY proponujemy również odwiedzić stronę UKE, gdzie można zgłosić zapotrzebowanie na sieć szerokopasmową:

https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/ w zakładce: ZGŁOŚ POPYT

 • Fundusze pomocowe Umów wizytę w urzędzie skarbowym - nowa...

Umów wizytę w urzędzie skarbowym - nowa usługa KAS rusza w całym kraju

E-wizyty w ZUS

E-wizyty w ZUS cieszą się dużym zainteresowaniem. Już ponad 5 tysięcy osób w całym kraju skorzystało z wideorozmowy z ekspertem ZUS. W województwie kujawsko-pomorskim z takiej formy konsultacji skorzystało ponad 200 osób. 

Pierwsze e-wizyty w ZUS, czyli spotkania online ruszyły 19 października. W naszym regionie wideokonsultacje z pracownikami ZUS wprowadzono w dwóch terminach: od 29 października w Bydgoszczy i od 4 listopada w Toruniu. Teraz e-wizyta jest już dostępna we wszystkich placówkach ZUS w kraju.

Mieszkańcy regionu bardzo chętnie korzystają z rozmowy wideo z pracownikami ZUS. Taka rozmowa trwa około 20 minut i może ona dotyczyć praktycznie wszystkich spraw związanych z ZUS, od tych emerytalnych, rentowych, po zasiłki czy kwestie związane z prowadzeniem firmy. Najwięcej przeprowadzonych rozmów dotyczyło spraw związanych z emeryturami, rentami, zasiłkami czy też kwestiami, które nurtują przedsiębiorców. Sporo osób łączyło się online z ZUS w celu założenia lub potwierdzenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych. - mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. 

Jak umówić e-wizytę?
Aby skorzystać z e-wizyty nie trzeba instalować żadnych aplikacji. Wystarczy mieć dostęp do internetu i sprzęt wyposażony w kamerkę i mikrofon np. smartfon, tablet czy komputer.  Umawianie wideorozmowy jest bardzo proste, wystarczy wejść na stronę interntową ZUS, odszukać zakładkę e-wizyta i kliknąć na link „Umów się na e-wizytę”. Rozmowę umawiamy w dogodnym dla siebie terminie i godzinie. Pierwszą rozmowę na każdy dzień roboczy można zamówić na godz. 9:00, a ostatnią na 14:05. – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Nie możesz skorzystać z e-wizyty  - odwołaj
Jeśli ktoś nie może skorzystać z umówionej e-wizyty, w każdym momencie może z niej zrezygnować. Wystarczy kliknąć w link „Zrezygnuj z e-wizyty”, który znajduje się w wiadomości potwierdzającej rejestrację. Dzięki temu na taką rozmowę będzie mógł umówić się ktoś inny, kto potrzebuje informacji czy porady eksperta ZUS. Nie odwołując spotkania, którego już nie potrzebujemy pozbawiamy inne osoby możliwości skorzystania w tym czasie z wideokonsultacji. Na ponad 8 tys. umówionych rozmów ponad 5 tys. odbyło się, 990 osób pamiętało, aby swoją e-wizytę anulować, ale niestety aż 1,8 tys. klientów nie pojawiło się na umówionym spotkaniu online. – informuje rzeczniczka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

16.11.2020

08.00-12.00

Stacja Lubicz 15 obw.200 Lubicz Dolny ulice Akacjowa, Kolejowa, Konwaliowa, Sosnowa, Topolowa, Toruńska, Tulipanowa

08.00-12.00

Stacja Rozgarty 7 obw.200 Rozgarty ulice Długa, Kwiatowa, Polanka, Toruńska, Stary Toruń ulice Cedrowa, Szeroka, Toruńska, Wiosenna

10.00-14.00

Stacja Złotoria 10 obw.400 Złotoria ulice Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Leśna, Lipowa, Łokietka

17.11.2020

08.00-15.00

Stacja Wielka Nieszawka 2 Cierpice ulica Ogrodowa, Dybowo , Wielka Nieszawka ulice Toruńska, Wiślana

09.30-13.00

Stacja Sierakowo 2,3,5,6,7,Kowalewo PKP Słupowa , Srebrnik 1, 3 PGR ,6,4,7,2,5

08.00-09.30

Stacja Srebrniki 1

08.30-11.00

Stacja Wielka Zławieś 6 obw. Toruń Zławieś Wielka ulica Wiślana

11.30-14.30

Stacja Orzechowa obw. Malinowa Toruń ulice Jagodowa, Jesienna, Malinowa, Orzechowa, Osiedlowa, Polna, Porzeczkowa, św. Józefa, Truskawkowa, Wiosenna

18.11.2020

08.30-12.30

Stacja Rozgarty 15 obw. Podgórska Rozgarty ulice Brzoskwiniowa, Klonowa

19.11.2020

08.00-13.00

Stacja Gdańska 1 Toruń ulica Gdańska

08.00-15.00

Turzno 5 obw. 100  Turzno ulice Dworcowa, Gronowska, Okrężna, Sadowa, Toruńska, Wiosenna

 

Święto Niepodległości- wywieś flagę

 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie
 • Nowinki Turznieńskie

Jak ZUS pomaga firmom radzić sobie z finansowymi trudnościami?

W dobie pandemii wiele firm ma problemy z płynnością finansową.  Część firm skorzystała ze zwolnienia z opłacania składek, świadczenia postojowego czy dodatkowego świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy mają jeszcze do dyspozycji inne formy wsparcia jak odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty – bez opłaty prolongacyjnej, a także odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

Jedną z form wsparcia dostępnych dla przedsiębiorców, którzy w związku z koronawirusem mają trudności z terminowym opłaceniem składek w ZUS jest odroczenie terminu płatności lub rozłożenie ich na raty - bez opłaty prolongacyjnej. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020r. Nie ma przy tym znaczenia wielkość firmy czy od kiedy prowadzona jest działalność. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dzięki uldze przedsiębiorca będzie mógł opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Ważne jest, kiedy przedsiębiorca złoży wniosek o taką ulgę. Jeżeli złoży go przed terminem płatności, to ZUS
nie naliczy żadnych odsetek za zwłokę. Jeśli wniosek złoży po terminie płatności składek - konieczne będzie naliczenie odsetek za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z lat ubiegłych, może złożyć wniosek o rozłożenie tych należności na raty, ale już na ogólnych zasadach, gdzie będzie naliczona opłata prolongacyjna (dla składek, które dotyczą 2020 roku – już nie). – wyjaśnia rzeczniczka.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

ZUS na wniosek płatnika składek może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę należności za okres od stycznia 2020 r. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Nie ma przy tym znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności, co spowodowało konieczność naliczenia odsetek za zwłokę. – informuje Krystyna Michałek.

Doradca w ZUS pomoże

Klienci, którzy mają problemy z terminowym opłacaniem składek mogą liczyć na wsparcie naszych doradców do spraw ulg i umorzeń dostępnych w każdej placówce ZUS. Na podstawie informacji przedstawionych przez klienta, doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań, dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta oraz jego możliwości finansowych. –wyjaśnia rzeczniczka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
 • Spotkanie informacyjne - Powszechny Spis Rolny - plakat.

Spis Rolny obowiązkiem każdego rolnika!

Na kwarantannie praca zdalna albo chorobowe

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę mają prawo do wypłaty świadczenia za czas choroby pod warunkiem, że są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Mogą też pracować zdalnie. Nie mogą jednak łączyć tych dwóch możliwości, czyli równocześnie pracować i pobierać „chorobowego”.

Obowiązkowa kwarantanna jest traktowana tak samo jak niezdolność do pracy z powodu choroby. Przysługuje wtedy prawo do wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby, czyli wynagrodzenie za okres choroby lub zasiłek chorobowy. Do wypłaty tych świadczeń nie jest w takim przypadku potrzebne zwolnienie lekarskie.

Co ważne przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego osobie na kwarantannie stosuje się ogólne zasady określone w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest utrata „chorobowego” w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy – mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. - Zatem również wykonywanie pracy zdalnej w okresie kwarantanny stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego - wyjaśnia.

Trzeba dodać, że czas, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna oznacza, bowiem odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a jedynie narażenie na takie zakażenie. Osoba na kwarantannie nie ma obowiązku występować o świadczenie chorobowe za czas kwarantanny. Ma do tego prawo, ale nie jest to obowiązek. To oznacza, że w przypadku, gdy pracownik w związku z odbywaniem kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy a jego pracodawca wyrazi zgodę na pracę zdalną – może pracować zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Natomiast nie może pracować i jednocześnie pobierać zasiłku chorobowego. – podkreśla Krystyna Michałek.

W ustawie uchwalonej przez Sejm RP 22 października 2020 r., która jest w toku prac legislacyjnych, zagadnienie to zostało jednoznacznie uregulowane. Ustawodawca wprost wprowadza rozwiązanie, które dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny. W takim przypadku jednak pieniądze za czas przebywania na kwarantannie należą się wyłącznie z tytułu wykonywania pracy zdalnej na rzecz pracodawcy. Tym samym osoba ta pozbawiona będzie prawa do zasiłku chorobowego.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Od poniedziałku wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Rozmowa z rachmistrzem to Twój obowiązek!

 • Rozmowa z rachmistrzem spisowym to twój obowiązek!

Skrzynki adresowe placówek terenowych KRUS w ePUAP

Ankieta dla podmiotów w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych dotycząca skutków pandemii COVID-19

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej prowadzi obecnie badanie (w formie ankiety), którego celem jest monitorowanie wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) na podmioty w unijnym łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych. Dzięki temu badaniu będzie można lepiej zrozumieć odporność podmiotów w łańcuchu rolno-spożywczym, ich ograniczenia oraz sposoby dostosowania się do zaistniałej sytuacji, co umożliwi przygotowanie odpowiednich danych na potrzeby kształtowania polityki Unii Europejskiej.

Do udziału w ankiecie zaproszone są osoby prowadzące przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne w sektorze produkcji podstawowej, dystrybucji, przetwarzania, sprzedaży hurtowej lub detalicznej łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych.

Ankietę wypełnia się przez Internet. Jest ona dostępna na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Termin wypełnienia kwestionariusza upływa 30 listopada 2020 r.

Język polski można wybrać klikając zakładkę language w prawym górnym rogu otworzonej po kliknięciu na link strony.

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

09.11.2020

07.00-16.00

Stacja Łączna Toruń ulice gen. Gustawa Orlicza-Dreszera, gen. Karola Kniaziewicza, Generała Leopolda Okulickiego, Generała Mikołaja Bołtucia, Generała Tadeusza Kutrzeby, Ludwika Czachowskiego, Łączna, Melanii Sinorackiej, Okólna, Stanisława Sędziaka

08.30-12.30

Stacja Osiek 24

08.30-10.00

Stacja Osiek  ,8,11,2,25

07.00-10.00

Stacja Lubicz 4 obw.200/400

10.00-13.30

Stacja Krobia 4 obw.100

10.11.2020

06.30-08.00

Stacja Idzikowskiego , Zwrotnicza Toruń ulice Antoniego Bagińskiego, Biała, Brązowa, gen. Gustawa Orlicza-Dreszera, Generała Władysława Andersa, Konduktorska, mjr. Ludwika Idzikowskiego, Stefana Okrzei, Sygnałowa, Trakcyjna, Władysława Balewskiego, Wojciecha Korfantego, Zwrotnicza

08.30-12.30

Stacja Wielka Zławieś 2 obw. SKR , obw.200 , obw.700

08.00-12.00

Stacja Krobia 1 obw.400

07.30-10.30

Stacja Gronowo 3 obw.100

10.00-13.30

Stacja Dobrzejewice 11 obw.200

12.11.2020

08.30-12.30

Stacja Osiek 14,6

08.00-12.00

Stacja Rogówko 5 obw. Kowalewo

07.00-10.00

Stacja Wały Zawały 4 obw.100

10.00-13.30

Stacja Mlewo 3 obw.100

13.11.2020

08.00-12.00

Stacja Działowa obw. Działowa

07.30-11.30

Stacja Lubicz 23

08.30-09.30

Stacja Raciniewo 3 Bloki , Raciniewo 2

13.00-14.00

Stacja Raciniewo 3 Bloki , Raciniewo 2

Pomoc dla posiadaczy chryzantem w pełnej fazie dojrzałościprzeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19

Do dnia 06.11.2020 r. posiadacze chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Pomoc będzie udzielana posiadaczowi co najmniej:

 1. 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku lub
 2. 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

O pomoc może ubiegać się posiadacz chryzantem będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1), któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku  spowodowanymi epidemią COVID-19

Pomoc, przyznawana jest na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku posiadacza chryzantem, w którym zgłasza on Agencji liczbę posiadanych w dniu złożenia wniosku chryzantem doniczkowych lub ciętych w fazie pełnej dojrzałości, których nie sprzedał w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

W przypadku gdy posiadacz chryzantem nie posiada numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy składa wniosek o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję:

Wzór wniosku w formacie PDF - otwórz

Wnioski będzie można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

W przypadku składania wniosku poprzez platformę ePUAP, wnioski należy składać poprzez skrzynkę podawczą Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data jego nadania, w przypadku przesłania go za pomocą platformy ePUAP i za pomocą wyznaczonego operatora pocztowego, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia go w kancelarii Biura Powiatowego, data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.

Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Mogą one zgłosić do dnia 12.11.2020 r. do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych.

Kierownik biura powiatowego Agencji, po otrzymaniu zgłoszenia, wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez organizację pozarządową, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną instytucję publiczną.

Przy przekazywaniu chryzantem posiadacz chryzantem odbiera na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) potwierdzenie odbioru chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych przez ww. podmioty i instytucje.

Chryzantemy nieodebrane w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne posiadacz oddaje niezwłocznie jako bioodpady podmiotowi zajmującemu się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na jego stronie internetowej, odbierając od tych podmiotów na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych jako bioodpady.

Posiadacz chryzantem składa do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., ww. potwierdzenia odbioru liczby chryzantem.

Pomoc dla posiadacza chryzantem ustala się w wysokości iloczynu liczby oddanych chryzantem (na podstawie ww. potwierdzeń odbioru) oraz stawki pomocy.

Stawka pomocy wynosi w przypadku:

 • chryzantemy doniczkowej – 20 zł za sztukę;
 • chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę.

Pomoc zostanie wypłacona pomoc w terminie do dnia 31.12.2020 r.

Dla posiadaczy chryzantem prowadzących:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis, udzielanej zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 • rolniczą działalność gospodarczą (producenci rolni) pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej i będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w § 13za rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 13za rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w dniu 2 listopada 2020 r., w Dz. U. pod pozycją 1932.

Więcej informacji: w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i w oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84.

Odpad segregowany, to cenny surowiec

 • segregacja śmieci
 • segregacja śmieci
 • segregacja śmieci
 • segregacja śmieci
 • segregacja śmieci

Informacja dotycząca wpłat IV raty podatku 2020 roku

Wójt Gminy Łysomice informuje, że ze względu na sytuację epidemiczną w kraju (rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19) i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, prosi  o dokonywanie wpłat podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na indywidualne konto bankowe podatników zgodnie z  decyzją  podatkową  lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łysomice  nr :  89 9511 0000 2002 0032 0267 0001.

W związku z obecną sytuacją Sołtysi nie będą pobierać IV raty podatku za 2020 r.

Przypominamy również o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłaty należy regulować miesięcznie przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łysomice nr: 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440.

W związku z obecną sytuacją stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Łysomice
/-/ Piotr Kowal

Plan Polowań w sezonie łowieckim 2020/2021

O nich nie można zapomnieć!

Na terenie gminy Łysomice znajduje się kilka miejsc upamiętniających tragiczne wydarzenia, które miały miejsce podczas II wojny światowej m.in. w miejscowościach: Olek, Lulkowo, Gostkowo, Kamionki Duże...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej (19.10 - 23.10.2020)

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

19.10.2020

10.00-15.00

Stacja Grabowiec 9 obw.200 Kopanino ulica Szczęśliwa, Złotoria

08.00-10.00

Stacja Obrowo 20 obw.300  Obrowo ulice Wiązowa, Wierzbowa

07.00-10.00

Stacja Piaski obw.700 ul. Jałowcowa

08.00-15.00

Stacja Mirakowo 4 obw.100

08.30-12.30

Stacja Głuchowo 2 obw.100

20.10.2020

07.30-12.00

Stacja Czarne Błota 1 obw.500 Czarne Błoto ulice Bierzgłowska, Prosta, Spacerowa

09.00-15.00

Stacja Obrowo 9 obw. Czernikowo Obrowo ulice Piaskowa, Żwirowa, Zębówiec

07.00-10.30

Stacja Mlewo 3 obw.100

21.10.2020

08.00-12.00

Stacja Lipnowska Toruń ulice Ciechocińska, Lipnowska, Rypińska

06.30-08.00

Stacja Brąchnowo 1,2,10

14.30-15.30

Stacja Brąchnowo 1,2,10

06.30-08.00

Stacja Brąchnówko 1,2,4,Kowróz ,Browina 6 ,Elektrownia Wiatrowa Brąchnówko

06.30-15.30

Stacja Brąchnowo8,5,6,4,7,3

07.00-10.30

Stacja Obrowo 17 obw.100

08.30-12.30

Stacja Małą Nieszawka 3 Mała Nieszawka ulice Brązowa, Malinowa, Toruńska, Toruń ulice Nieszawska, Zagrodowa, Wielka Nieszawka ulica Toruńska

22.10.2020

08.30-12.30

Stacja Szczecińska Toruń ulice Kielecka, Łomżyńska, Siedlecka, Suwalska, Szczecińska

23.10.2020

08.00-13.00

Stacja Sąsieczno 3

08.30-12.30

Stacja Zarośla Cienkie 3 obw.200,300 Zarośle Cienkie ulica Gwiezdna

Gmina Łysomice przystąpiła do programu „Wspieraj Seniora”

Galeria

 • Plakat

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy...

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian

     Terminy i stawki opłat

W związku z obecną sytuacją stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Urzędu Gminy w Łysomicach

nr 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

Najbliższy termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  upływa dnia 31.10.2020r.

 

Stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niesegregowane

 
 • Gospodarstwa domowe liczące 1 osobę - 40,00 zł
 • Gospodarstwa domowe liczące 2 osoby - 62,00 zł
 • Gospodarstwa domowe liczące 3-5 osób - 70,00 zł
 • Gospodarstwa domowe liczące 6 i więcej osób - 78,00 zł
 

Segregowane

 • Gospodarstwa domowe liczące 1 osobę - 20,00 zł
 • Gospodarstwa domowe liczące 2 osoby - 31,00 zł
 • Gospodarstwa domowe liczące 3-5 osób - 35,00 zł
 • Gospodarstwa domowe liczące 6 i więcej osób - 39,00 zł

 


Stawki opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Niesegregowane

Segregowane

Opłata ryczałtowa - 210,00 zł

Opłata ryczałtowa -105,00 zł

 

Informacja w sprawie ograniczenia osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Łysomice i jednostkach podległych

W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań wywołanych koronawirusem SARC COVID 19 mając na uwadze bezpieczeństwo  Państwa, Państwa rodzin oraz pracowników apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w następujących jednostkach: Urząd Gminy Łysomice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o., Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Gminna Publiczna Biblioteka.

Jednocześnie informujemy, że wnioski oraz niezbędne dokumenty dotyczące prowadzonych spraw znajdują się na stronie internetowej UG Łysomice (zakładka „Załatw sprawę”). Dokumenty podlegały będą obligatoryjnej kwarantannie lub dezynfekcji.

Sprawy pilne proszę załatwiać telefonicznie, mailowo lub przez platformę e-PUAP. W sprawach najpilniejszych zapraszamy do biura podawczego (zakładka „Kontakt” na  stronie internetowej UG Łysomice).

Cała Polska w czerwonej strefie, kolejne zasady bezpieczeństwa

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie naszym priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy...

Liderzy samorządowych inwestycji

Czasopismo Wspólnota opublikowało ranking "Liderzy samorządowych inwestycji 2017-2019". Wśród gmin wiejskich w skali kraju, na 29 miejscu znalazła się Gmina Łysomice, co daje tytuł lidera w województwie kujawsko-pomorskim.

Ranking inwestycyjny publikowany jest w piśmie „Wspólnota” od prawie 20 lat. To jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017-2019). 

Gmina Łysomice zajęła w rankingowej tabeli 29 miejsce. Nasze średnie wydatki inwestycyjne per capita 2017-2019 wynoszą 2173,49 zł. Wśród gmin wiejskich po raz trzeci na pierwszym miejscu znalazła się Gmina Kleszczów, której średnie wydatki inwestycyjne per capita 2017-2019 wynoszą 14659,54 zł. natomiast na ostatnim miejscu w rankingowej tabeli znalazła się Gmina Łanięta w województwie łódzkim ze średnimi wydatkami w kwocie 61,41 zł. na jednego mieszkańca.
Jak wynika z raportu gminy wiejskie ponoszą największe wydatki inwestycyjne

Trzeci raz z rzędu liderem wśród województw zostało podlaskie. Pozostali zwycięzcy zajęli swoje miejsca po raz drugi z rzędu (leszczyński wśród powiatów, Świnoujście wśród miast na prawach powiatów, Polkowice wśród miast powiatowych i Krynica Morska wśród małych miast). Ale nie brakuje też spektakularnych zmian, czego przykładem może być powiat wrzesiński – w 2017 r. był na miejscu 298, w roku ubiegłym na 27, a tym razem na miejscu 5.

Województwo kujawsko-pomorskie wydaje średnio 110 zł na mieszkańca (wzrost z 87,5 zł z poprzedniego rankingu) i nadal zajmuje 14. pozycję. Miasto Toruń inwestując niewiele ponad 1634 zł (wobec 1271,31 zł w poprzedniej edycji badania) wyprzedziło Warszawę i jest na ósmej pozycji w rankingu. 

 

Zmiany w zasiłkach. Kto i kiedy przeliczy obniżone zasiłki wynikające ze zmniejszenia wymiaru czasu pracy

Zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, gdy pracodawca zmienił wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia na podstawie ustawy o COVID-19. Zmiany przepisów obowiązują od 9 października 2020 r. Przeliczenie obniżonych zasiłków będzie następowało na wniosek...

KRUS - Informacja

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Toruniu uprzejmie zawiadamia, że z powodu sytuacji epidemiologicznej od dnia 19.10.2020 r. Placówka Terenowa KRUS w Toruniu zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów.

Komunikat Wójta Gminy Łysomice

 • Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej

Świadczenie wyrównawcze KRUS

Świadczenie wyrównawcze dla byłych opozycjonistów

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, których emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa od 2400zł brutto, mogą od 15 października ubiegać się o świadczenie wyrównawcze.

Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze trzeba złożyć wniosek w instytucji, która wypłaca emeryturę lub rentę. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosek ma symbol ER-SWA. Do wniosku należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze musi do wniosku dołączyć dodatkowo dokument potwierdzający prawo do tego świadczenia i jego wysokość.– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dodatki nie mają wpływu na wysokość świadczenia

Świadczenie wyrównawcze stanowi różnicę pomiędzy kwotą 2400zł, a kwotą emerytury lub renty, do której uprawniony jest wnioskodawca. ZUS ustalając, czy kwota świadczeń emerytalno-rentowych jest niższa niż 2400zł, bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury, renty oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami, np. dodatku pielęgnacyjnego, kombatanckiego, kompensacyjnego, energetycznego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, potocznie nazywanego „Mama 4 plus” czy też świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych. – wyjaśnia rzeczniczka.

Prawo do świadczenia wyrównawczego będzie przysługiwać po spełnieniu wszystkich warunków, nie wcześniej niż od 15 października 2020 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących świadczenia wyrównawczego i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek o to świadczenie.

Komu świadczenie nie przysługuje

Świadczenie wyrównawcze nie będzie przysługiwało osobom uprawnionym do renty socjalnej, renty rodzinnej, w tym do renty rodzinnej wypłacanej wraz z okresową emeryturą kapitałową.  Świadczenia nie otrzymają również osoby uprawnione do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy świadczenia/zasiłku przedemerytalnego. Osoby które nie są uprawnione do emerytury ani renty z tytułu niezdolności do pracy i pobierają jedynie rodzicielskie świadczenie uzupełniające czy świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych także nie uzyskają prawa do świadczenia wyrównawczego.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podziękowanie za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej

 • Nauczyciele, którym wręczono akty nadania stopnia awansu...
 • Nauczyciele, którym wręczono nagrody za szczególne...
 • Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 72/09/2020

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 72/09/2020

Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 17:00 dnia 13.10.2020 do godz. 10:00 dnia 14.10.2020
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 25 mm do 40 mm.
Uwagi:
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

 • Nowe zasady bezpieczeństwa rozszerzone na cały kraj

Nowe zasady bezpieczeństwa rozszerzone na cały kraj

Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania

 W dniu 6 października 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa o dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem Aglomeracji Łysomice”. Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna tłoczna w ulicy Wiejskiej i Lnianej w Łysomicach oraz 98 przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach prywatnych poza wyznaczonym obszarem aglomeracji. Łączna wartość inwestycji wynosi 3 133 863,13 zł z czego kwota 1 729 840,00 zł pochodzić będzie z dofinansowania w ramach PROW. „

               

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

12.10.2020

07.30-11.30

Stacja Hala Powystawowa , Toruń ulice Bydgoska, Mikołaja Reja, Przy Cegielni, Stanisława Przybyszewskiego, Szosa Bydgoska, Zygmunta Krasińskiego

10.30-14.30

Stacja Łysomice 1 obw.400

08.00-12.00

Stacja Silno 9 obw.200

11.00-14.00

Stacja Łysomice 4 obw.400

08.30-09.30

Stacja Kuźniki 3Zębowo 3,8,4,Zębowo Kolonia 1,2,5,3,Elektrownia Wiatrowa ,Łążyn k/Dobrzejewic 1,2,5,6,Kawęczyn 2,10

14.00-15.00

Stacja Kuźniki 3Zębowo 3,8,4,Zębowo Kolonia 1,2,5,3,Elektrownia Wiatrowa ,Łążyn k/Dobrzejewic 1,2,5,6,Kawęczyn 2,10

06.30-08.00

Stacja Martynice  , Kowalewo 1-go Maja , Kowalewo Pomorskie ulice 1 Maja, 1 Stycznia, Kilińskiego, Martyniec , Zapluskowęsy

13.10.2020

10.30-14.30

Stacja Szkoła Zawodowa

19.00-21.00

Stacja Martynice Kowalewo 1-go Maja , Kowalewo Pomorskie ulice 1 Maja, 1 Stycznia, Kilińskiego, Martyniec , Zapluskowęsy

08.00-14.00

Stacja Złotoria  obw.100

07.00-10.00

Stacja Mierzynek 2

07.00-10.00

Stacja Brąchnówko 2

08.30-14.30

Stacja Głuchowa 2 obw.100

09.00-13.00

Stacja Grzywna 13

14.10.2020

08.00-14.00

Stacja Stajenczynki obw.100

06.30-08.00

Stacja Brąchnowo 1,2,10

14.30-15.30

Stacja Brąchnowo 1,2,10

06.30-08.00

Stacja Brąchnówko 1,2,4,Kowróz ,Browina 6 ,Elektrownia Wiatrowa Brąchnówko

06.30-15.30

Stacja Brąchnowo8,5,6,4,7,3

07.00-11.00

Stacja Mlewo 3

08.30-14.30

Stacja Wielka Zławieś obw. SKR

15.10.2020

10.30-13.00

Stacja Wielka Nieszawka 8 obw.500

07.00-10.00

Stacja Dobrzejewice  3

07.00-10.00

Stacja Gronowo 3

08.30-14.30

Stacja Rychnowo 2 obw. Poczta

16.10.2020

08.00-14.00

Stacja Gostkowo 2

08.30-09.30

Stacja Pluskowęsy 7,8,3,2,Drewrom,Otoruda 2 , Frydrychowo 4,2, 3,Frydrychowo POM ,Zapluskowęsy 1

14.00-15.30

Stacja Pluskowęsy 7,8,3,2,Drewrom,Otoruda 2 , Frydrychowo 4,2, 3,Frydrychowo POM ,Zapluskowęsy 1

08.30-15.30

Stacja Otoruda 3 , 1

 

Studencie, nie zapomnij o zaświadczeniu, by nie stracić renty rodzinnej!

Do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na dostarczenie zaświadczenia, że nadal się uczą i złożenie wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Jeśli tego nie zrobią wypłata świadczenia zostanie wstrzymana. Nie jest konieczne coroczne przedstawianie informacji o dalszej nauce, kiedy uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki (np. studia
5-letnie).

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Jeśli jednak nadal się kształcą mogą ją otrzymywać maksymalnie do 25 roku życia (lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów). Edukację potwierdzają zaświadczenia ze szkoły lub uczelni. Zwykle są one wydawane na rok albo na programowy czas nauki. ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki (np. studia 5-letnie) ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas. Może jednak w każdej chwili skontrolować, czy nauka jest faktycznie kontynuowana. Natomiast, gdy w zaświadczeniu nie został wskazany całkowity termin trwania nauki, to aby renta była wypłacana bez przerwy, należy najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.  Na złożenie dokumentów studenci mają czas do końca października. Jeśli student złoży zaświadczenie jeszcze w październiku, to otrzyma rentę rodzinną za ten miesiąc. Jeśli jednak spóźni się i dostarczy dokumenty później, to wypłata renty za ten miesiąc przepadnie. – dodaje rzeczniczka.

Osoby pobierające rentę rodzinną muszą też pamiętać, aby poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu lub zakończeniu nauki. Brak takiej informacji spowoduje, że renta będzie nadal wypłacana i pobierana przez nieuprawnioną osobę. Niesłusznie otrzymane świadczenie trzeba będzie potem zwrócić wraz z odsetkami.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tarcza 5.0. wsparcie dla branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej

Od połowy października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej otrzymają nowe wsparcie z ZUS. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Część z nich będzie mogła również otrzymać świadczenie postojowe czy dodatkowe świadczenie postojowe. W województwie kujawsko-pomorskim z takiej pomocy może skorzystać ponad 3,2 tys. firm. W całym kraju ponad 105 tys.

Nowe rozwiązania wprowadza Tarcza Antykryzysowa 5.0, zwana też tarczą branżową. Ustawa wchodzi w życie 15 października i dopiero wówczas będzie można składać wnioski przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Przewidziane są trzy formy wsparcia udzielanego przez Zakład przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Po spełnieniu warunków przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek, świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego. Szacuje się, że w województwie kujawsko-pomorskim z takiej pomocy może skorzystać ponad 3,2 tys. firm. W całym kraju ponad 105 tys.  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej formy pomocy będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, a także wystaw. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in.  prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r.  Należy również wykazać spadek przychodów, o co najmniej 75 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku – porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z analogicznym miesiącem 2019 roku. Trzeba też złożyć dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do końca października br. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku. Jeśli przedsiębiorca opłacił składki za te miesiące, to będzie mógł wystąpić o ich zwrot. Wnioski o zwolnienie ze składek będzie można składać do końca listopada.

Świadczenie postojowe

Agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni będą mogli wnioskować także o świadczenie postojowe w wysokości 2080zł, jeśli ich biznes ucierpiał w wyniku COVID-19. W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania środków będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba, że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. W ich przypadku działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

Świadczenie postojowe można otrzymać nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.

Dodatkowe świadczenie postojowe

„Tarcza 5.0” wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. To pomoc dla prowadzących działalność, którzy wcześniej już otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom, sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Wypłata dodatkowego postojowego zależy od spadku przychodu. W miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przychód musi być niższy o co najmniej 75 procent w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.  Na przykład we wniosku składanym w październiku należy porównać przychody z września 2020 i 2019 roku. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Polityka "zero tolerancji" - nowe obostrzenia od 10 października

 • Szczegółowy opis obostrzeń w czerwonej, żółtej i zielonej...
 • Szczegółowy opis obostrzeń w czerwonej, żółtej i zielonej...
 • Szczegółowy opis obostrzeń w czerwonej, żółtej i zielonej...
 • Szczegółowy opis obostrzeń w czerwonej, żółtej i zielonej...
 • Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie...

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

 • Mam staż - mam możliwości!

Mam staż - mam możliwości zawodowe

Olimpiada wiedzy rolniczej

 • Olimpiada wiedzy rolniczej
 • Olimpiada wiedzy rolniczej
 • Olimpiada wiedzy rolniczej
 • Olimpiada wiedzy rolniczej

Teraz łatwiej o zaświadczenie A1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych kreator do wniosków o wydanie zaświadczenia A1, potwierdzającego podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce przez osoby delegowane. Teraz pozyskanie zaświadczenia jest znacznie prostsze, a wypełnienie wniosku mniej skomplikowane.

Już wcześniej wniosek o zaświadczenie A1 można było składać za pośrednictwem PUE ZUS. Teraz wniosek został uproszczony, a jego wypełnianie stało się o wiele prostsze dzięki uruchomionemu „Kreatorowi wniosku o wydanie zaświadczenia A1”.

Kreator poprowadzi klienta krok po kroku przez proces składania wniosku o zaświadczenie A1. Klient nie musi się obawiać, czy w konkretnym przypadku wybrał odpowiedni do sytuacji formularz. To system na podstawie udzielonych w kreatorze odpowiedzi automatycznie wybierze odpowiedni wniosek. Kreator będzie również podpowiadał jak prawidłowo wypełnić wniosek. Gdy wnioskodawca poda wszystkie dane, powstanie komplet dokumentów - wniosek o wydanie zaświadczenia A1 z wymaganymi załącznikami, o których dodanie klient może być poproszony w zależności od konkretnej sytuacji – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W pierwszej kolejności ZUS uruchomił kreator dla najbardziej typowych wniosków o zaświadczenie A1. Dotyczy to trzech sytuacji:

 • delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
 • czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
 • wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek, w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

17 tysięcy firm może dodatkowo skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek

Po wydaniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dodatkowych wyjaśnień ze zwolnienia z opłacania składek skorzystają kolejni przedsiębiorcy, którzy pierwotnie nie spełnili kryteriów pozwalających na udzielenie takiej pomocy. W całym kraju może to dotyczyć nawet 17 tys. firm.

Do 30 czerwca przedsiębiorcy mogli złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Dotyczyło to składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. W województwie kujawsko-pomorskim takie wnioski za marzec złożyło 80,2 tys. płatników, za kwiecień niemal 87,5 tys., a za maj ponad 88,1 tys. Natomiast kwota składek z jakiej do tej pory zostali zwolnieni przedsiębiorcy w naszym regionie to ponad 619,5 mln zł.  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc ta mogła zostać przyznana przedsiębiorstwu, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE). Trudna sytuacja to taka, w której firma m.in. zalegała z opłacaniem składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy lub spełniała kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym.

- Jednak zgodnie z dodatkowymi wyjaśnieniami z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku przedsiębiorstw, które na dzień 31 grudnia 2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji należy zweryfikować, czy na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek sytuacja ta nadal trwała. Jeżeli okazałoby się, że przedsiębiorca składając wniosek nie miał już zaległości w opłacaniu składek wówczas zwolnienie będzie mu przysługiwać. Dodatkowa weryfikacja obejmuje również firmy istniejące krócej niż trzy lata, które nie były objęte postępowaniem upadłościowym i nie otrzymały pomocy na ratowanie (która nie została spłacona) lub restrukturyzację. - wyjaśnia Krystyna Michałek.

To bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Dodatkowe wyjaśnienia z UOKiK oznaczają, że więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. W całym kraju może to dotyczyć nawet 17 tys. firm.

ZUS prześle formularz

Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie do 30 czerwca, ale z powodu zaległości w składkach  nie otrzymali ulgi,  w najbliższych dniach otrzymają od ZUS specjalny formularz, który należy przesłać do Zakładu w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZUS zwraca nadpłacone składki

Płatnicy zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, od 20 września mogą odzyskać pieniądze lub przeznaczyć je na poczet przyszłych składek. To efekt zmiany przepisów, które zostały rekomendowane przez ZUS. Skorzysta z nich nawet 800 tys. firm.

Dzięki tym zmianom firmy, które złożyły wniosek o zwolnienie ze składek i jednocześnie opłaciły składki za miesiące objęte wnioskiem o zwolnienie, albo posiadały nadpłatę uzyskają pełne zwolnienie. Wcześniej ZUS nie mógł tego zrobić, bo nie przewidywały tego przepisy. Obowiązywała, bowiem zasada, że zwolnieniu podlegają wyłącznie składki nieopłacone za kwiecień i maj.  W sumie od początku pandemii ZUS umorzył składki za marzec, kwiecień i maj na kwotę około 13 mld zł. W województwie kujawsko-pomorskim kwota ta wynosi 615,5 mln zł.  Ze składek zwolniono ponad 2 mln firm, chroniąc tym samym 6,5 mln miejsc pracy. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W wyniku nowelizacji nawet 800 tys. firm skorzysta ze zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj, a na ich kontach powstaną nadpłaty o łącznej wartości ok. 600 mln zł.

ZUS z urzędu rozpoczął ponowną weryfikacje wniosków o zwolnienie ze składek płatników, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Zakład informuje już o tym płatników na Platformie Usług Elektronicznych, a Ci, którzy nie mają konta na PUE ZUS informację otrzymują za pośrednictwem poczty.  Przedsiębiorcy mogą sami zdecydować, co zrobić z powstałą nadpłatą. Mogą złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na swój rachunek bankowy lub pozostawić je na koncie i przeznaczyć na poczet przyszłych składek. – dodaje rzeczniczka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • konkurs plastyczny "Dziecięca wizja wieńca dożynkowego"
 • konkurs plastyczny "Dziecięca wizja wieńca dożynkowego"
 • konkurs plastyczny "Dziecięca wizja wieńca dożynkowego"
 • konkurs plastyczny "Dziecięca wizja wieńca dożynkowego"
 • konkurs plastyczny "Dziecięca wizja wieńca dożynkowego"
 • konkurs plastyczny "Dziecięca wizja wieńca dożynkowego"

Emerytury dla rocznika 1953 - dyżur telefoniczny

W związku z ogromnym zainteresowaniem tematem przeliczeń emerytur z rocznika 1953, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponawia telefoniczny dyżur ekspercki. Eksperci ZUS odpowiadać będą na pytania 6 października w godz. 9-12.00  pod numerem telefonu 52 34 18 704 oraz w godz. 10.00-12.00 pod numerem telefonu 54 230 73 00 i 502 008 688. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

W trakcie dyżuru eksperci wyjaśnią:

 • komu przysługuje wyrównanie emerytury i kiedy zostanie ono wypłacone,
 • kto musi złożyć wniosek o przeliczenie świadczenia, a komu ZUS przeliczy emeryturę z "urzędu",
 • czy rodzinie zmarłego emeryta urodzonego w 1953 r. przysługuje wyrównanie,
 • co zrobić, jeśli trwa nadal postępowanie w sądzie.

Serdecznie zapraszam do kontaktu z nami.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZUS i PFRON razem szkolą

Już w najbliższy wtorek, 6 października o godz. 10.00 odbędzie się bezpłatne webinarium prowadzone online przez pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Temat webinarium to „Zasady ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami oraz obsługa wniosków w systemie SODiR”. Organizatorem przedsięwzięcia jest bydgoski i toruński oddział ZUS oraz PFRON.  - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas webinarium eksperci odpowiedzą między innymi na pytania:

 • co zrobić, aby otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,
 • jak przygotować wniosek o refundację, SODiR,
 • plusy elektronicznych wniosków przesyłanych do PFRON,
 • ważność orzeczeń w trakcie trwania pandemii.

Zgłoszenia do udziału w webinarium przyjmowane są do 6 października do godz. 8.00 pod adresem: mkucinska@pfron.org.pl. W zgłoszeniu należy podać adres e-mail, na który wysłane zostanie zaproszenie z linkiem do spotkania, datę i temat webinarium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

05.10.2020

07.00-14.00

Stacja Winnica 2 obw.300

10.00-13.30

Stacja Kawęczyn 4

07.00-13.30

Stacja Grabowiec 4

08.00-12.00

Stacja Brzozówka 11 ul. Leszczynowa

08.30-11.30

Stacja Szubińska 1 Toruń ul. Kręta 55,57,53,51,47,43,41,59,61B,61A,61,65D,65,Poznańska 240A,240B

08.30-11.00

Stacja Złotoria 7

06.10.2020 

09.00-12.00

Stacja GKO Pl. Św. Katarzyny 12, 13, Piastowska, Poniatowskiego, Wola Zamkowa, Św. Jakuba, Piernikarska

07.00-09.00

Stacja Pigża 1PKP, 10, Leszcz , Pigża 2, Zamek Bierzgłowski 12 , CPN OBCA , Zamek Bierzgłowski 4

09.30-13.00

Stacja Papowo 4

07.00-10.00

Stacja Łubianka 6 obw.200

08.00-12.00

Stacja Grębocin 23 ul Piękna, Wiatraczna

08.30-11.30

Stacja Mała Zławieś 9,2 Rzęczkowo 6 , Gutowo 7,6,3,4,1,8,9,5 Zarośla Cienkie 4,3,6,9,2

08.30-11.30

Stacja Okólna obw. linia napowietrzna Okólna

11.30-14.30

Stacja Kąkolowa Toruń Fasolowa Stokrotkowa

07.10.2020

07.30-12.30

Stacja Sobieskiego 2 obw. Waryńskiego 9

19.00-21.00

Stacja Kowalewo 1-go Maja 2,3 Ogrodnictwo PGR Napole,  Mal-pak ,Szosa Brodnicka

07.00-10.30

Stacja Piątkowo 1 obw.100

10.00-13.30

Stacja Nowa Wieś Gol.7

10.00-14.00

Stacja Zarośla Cienkie 9 obw.200

08.10.2020

07.00-10.00

Stacja Piaski  obw.300

08.30-13.00

Stacja Ceglana Toruń ul. Na Uboczu

08.00-10.00

Stacja Mała Nieszawka 16,29,31,Chorągiewka Zasuwy ,Chorągiewka PKP , Poligon Węzeł Łączności

09.10.2020

12.00-15.00

Stacja Pigża 1PKP, 10, Leszcz , Pigża 2, Zamek Bierzgłowski 12 , CPN OBCA , Zamek Bierzgłowski 4

10.00-12.00

Stacja Mirakowo 3

08.30-13.00

Stacja Chrapy obw.100

08.30-12.30

Stacja Przeczno 1 obw.200

07.30-08.30

Stacja Chłopickiego Archiwum Wojskowe ,SOTOR , Złomex , Ruch , Sowińskiego 2/4 ,ELAND, ul. Chłopickiego , Sowińskiego

12.00-15.00

Stacja Brąchnowo 9,Pigża 7,12,9,6

Informacja dotycząca godzin pracy Urzędu Gminy

Informujemy, że w dniu 30 września 2020 r., w godz. 11:00 - 13:00, Urząd Gminy w Łysomicach będzie nieczynny w związku z pracami konserwacyjnymi urządzeń klimatyzacyjnych.

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

 

 

Podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego

 • Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER...

Gminny Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie" rozstrzygnięty

 • Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie" miejsce I
 • Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie" miejsce II
 • Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie" miejsce II
 • Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie" miejsce III
 • Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie" miejsce III
 • Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie" wyróżnienie
 • Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie" nagroda...

Akcja przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2020”

Badania naukowe Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Jak ważne jest monitorowanie sytuacji społecznej i ekonomicznej ludności zdajemy sobie sprawę wszyscy. Również my pracownicy naukowi szukamy odpowiedzi na pytanie, co działo się w Państwa rodzinach przez ostatnie dwa miesiące. Czy macie poczucie zmian?

Czy też uważacie, że nic się nie stało? Chcielibyśmy się tego dowiedzieć od Was zadając kilka pytań.

Jeśli chcecie Państwo wesprzeć nas, poświęcić chwilę i wypełnić ankietę, będziemy zobowiązani. Ankieta zajmuje od 4-7 minut. I jest ANONIMOWA!

Ankieta jest prowadzona wspólnie z CDR w Brwinowie i KSOW. Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN_cQl6Ri6RODnmbaE7-Et7tDpFFMAcWGLe78-YymUwk-Ueg/viewform

 

Z wyrazami szacunku,
prof. IRWiR PAN dr hab. Sławomir Kalinowski
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall
www.irwirpan.waw.pl
www.skalin.pl

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy

28.09.2020

08.30-12.00

Stacja Grębocin 11 obw.300  , Grębocin ulice Dworcowa, Kolejowa, Kolonia Papowska, Kolonia Papowska , Lipniczki

29.09.2020

07.30-11.00

Stacja Złotoria 20

08.30-15.00

Stacja Stajenczynki 2

08.30-09.30

Stacja Stajenczynki 1,7,9,6,8,3,5,4,Osiek 20,3

13.00-15.00

Stacja Stajenczynki 1,7,9,6,8,3,5,4,Osiek 20,3

10.00-14.00

Stacja Zarośla Cienkie 9 obw.200

30.09.2020

08.00-13.00

Stacja Osiek 24

10.00-14.00

Stacja Lubicka 5 obw.600

09.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 3 obw. Wielka Nieszawka

01.10.2020

07.00-09.00

Stacja Pigża 12,9

07.00-21.00

Stacja Mierzynek 2

07.00-09.00

Stacja Młyniec 22,2,Stacja Mierzynek 1,8,6,4,9,3,7,10 , Brzozówka ulica Żurawinowa, Krobia ulice Baśniowa, Bukowa, Familijna, Graniczna, Hetmańska, Jesionowa, Misia Uszatka, Poligraficzna, Rycerska, Szlachecka, Wiejska, Wspólna, Żwirka i Muchomorka, Mierzynek ulice Barokowa, Barwna, Farmerska, Gotycka, Graniczna, Jasna, Leśna, Wypoczynkowa, Zacisze, Zielona Puszcza

19.00-21.00

Stacja Młyniec 22,2,Stacja Mierzynek 1,8,6,4,9,3,7,10 , Brzozówka ulica Żurawinowa, Krobia ulice Baśniowa, Bukowa, Familijna, Graniczna, Hetmańska, Jesionowa, Misia Uszatka, Poligraficzna, Rycerska, Szlachecka, Wiejska, Wspólna, Żwirka i Muchomorka, Mierzynek ulice Barokowa, Barwna, Farmerska, Gotycka, Graniczna, Jasna, Leśna, Wypoczynkowa, Zacisze, Zielona Puszcza

08.30-12.30

Stacja Zarośla Cienkie obw.200/300

02.10.2020

13.00-15.00

Stacja Pigża 12,9

08.30-12.30

Stacja Zarośla Cienkie 3 obw.200/300

 

 • Rajd Rowerowy w Zakrzewku

Kobieta Przedsiębiorcza Ziemi Gotyku

 • Harmonogram zajęć projektu Kobieta Przedsiębiorcza Ziemi...

Obierz kurs na branżę budowlaną

Modernizacja sieci wodociągowej w Łysomicach

W związku z pracami przy modernizacji sieci wodociągowej ZUK informuje o przerwach w dostawie wody w dniu 23.09.2020 roku, w godzinach od 8:00 do 12:00 w miejscowościach Łysomice oraz w Zakrzewko.

Przewonienia gazu ziemnego

Przewonienia gazu ziemnego

W dniach 20.10. – 22.10.2020 r. na terenie miast i gmin Toruń, Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Chełmża PSG sp. z.o.o. Oddział w Bydgoszczy przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego, w celu wykrycia i usunięcia nieszczelności w sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z.o.o. Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy. Służby będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.

 

Pozdrawiam,

Julian Skory

Inspektor Dyżurny TCZK

 

 

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

21.09.2020

07.00-10.30

Stacja Dębiny 2

10.00-13.30

Stacja Łubianka 5

08.30-12.30

Stacja Kaszczorek 7 Toruń ulice Balladyny, Dożynkowa, Jasia i Małgosi, Kocia, Kogucia, Światowida, Turystyczna

22.09.2020

07.00-10.00

Stacja Brąchnowo3,4,7,6,5,8,1,2,10

18.30-21.30

Stacja Brąchnowo3,4,7,6,5,8,1,2,10

07.00-09.00

Stacja Bielsk 2 obw.100

09.00-12.00

Stacja Brąchnówko 4 obw.200

08.30-12.30

Stacja Ogrodnictwo 2 obw.700 Toruń ulice Osadnicza 30-32,34-36,38

23.09.2020

07.00-14.00

Stacja Kopernika2 obw. Kopernika 24 ul. Kopernika 24,26

10.00-14.00

Stacja UMK Okrężna obw.700

07.00-10.00

Stacja Pigża 12, 7,8,6,PGR,Flekso-Pak,5,13,Brąchnowo 9

18.30-21.30

Stacja Pigża 12, 7,8,6,PGR,Flekso-Pak,5,13,Brąchnowo 9

07.00-09.00

Stacja Rogówko 7

09.30-13.30

Stacja Zębowo Kol.4

08.30-12.30

Stacja Przysiek 4 obw. Rozgarty Przysiek ulice Brzozowa, Cisowa, Fiołkowa, Jaśminowa, Krokusowa, Lipowa, Miła, Narcyzowa, Osiedlowa, Różana, Sosnowa, Tulipanowa, Rozgarty ulice Polanka, Polna, Stary Toruń , Zławieś Mała ulica Osiedlowa

24.09.2020

09.00-14.00

Rozgarty 2 , Rozgarty ulice Jaśminowa, Kamykowa, Kwiatowa, Malinowa, Piaskowa, Polanka, Porzeczkowa, Sarnia, Wesoła, Wróblowa, Zielona Polana, Żytnia, Zławieś Wielka

07.30-13.00

Stacja Czarne Błoto 10 , Czarne Błoto ulice Leszczynowa, Oliwkowa, Rajska, Sosnowa, Topolowa, Wierzbowa

07.00-10.00

Stacja Papowo 5 obw.200 Papowo Toruńskie ulice Cyprysowa, Daglezjowa, Jarzębinowa, Kościelna, Leśna, Spółdzielcza, Zbożowa, Piaski

10.00-13.00

Stacja Gronowo 3 obw.400

25.09.2020

07.00-14.00

Stacja Mała Zławieś 11 , Zławieś Mała ulice Dębowa, Gołębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Topolowa, Zławieś Wielka ulica Topolowa

07.00-10.00

Stacja Rogowo 5

10.00-13.00

Stacja Ciechocin 3 obw.200

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają wywiady telefoniczne

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają wywiady telefoniczne. W ten sposób pomogąrolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie spisrolny.gov.pl. Rachmistrzowie będą dzwonili do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy.

Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu:

22 279 99 99 lub 22 666 66 62

Jesteś użytkownikiem gospodarstwa rolnego? Widzisz, że dzwoni do Ciebie jeden z powyższych numerów?

Odbierz telefon, odpowiedz na pytania rachmistrza spisowego i wypełnij obowiązek spisowy!

Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego zachęcamy do korzystania z infolinii spisowej o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Bezpłatne szkolenie "PPK blisko ciebie"

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”,
dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Bydgoszcz, 22.09.2020 godz. 11:00

CENTRUM KONGRESOWE OPERA NOVA

Celem cyklu konferencji wojewódzkich pod nazwą „PPK Blisko Ciebie” jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szczególnie serdecznie zapraszamy reprezentantów firm (właścicieli, kadrę zarządzającą, przedstawicieli działów HR i finansowych), a także media oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką PPK.

Konferencja realizowana jest przez PFR oraz PFR Portal PPK we współpracy z Wojewodą. Spotkanie obejmuje prezentację najważniejszych założeń Ustawy o PPK, omówienie zasad wdrożenia programu, a także przedstawienie dotychczasowych doświadczeń pracodawców. W planie spotkania przewidziany jest czas na indywidualne konsultacje z Ekspertami Regionalnymi PPK oraz na sesję pytań i odpowiedzi.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja. Program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na specjalnie dedykowanej wydarzeniu stronie.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 konferencje będą prowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Przed rejestracją na wydarzenie prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych, które znajdują się tutaj.

Przerwy w dostawach wody

Ze względu na przedłużające się prace modernizacyjne sieci wodociągowej w miejscowości Łysomice, przerwy w dostawach wody możliwe do 25.09.2020 r. 

Dotyczy miejscowości Łysomice, Lulkowo, Zakrzewko.

Prosimy pamiętać o spuszczeniu mętnej wody powstałej w wyniku przerw. Za utrudnienia przepraszamy.

Prezes ZUK
Zdzisław Gawroński

 • Otwarcie drogi rowerowej
 • Otwarcie drogi rowerowej
 • Otwarcie drogi rowerowej
 • Otwarcie drogi rowerowej
 • Otwarcie drogi rowerowej

Harmonogram zebrań wiejskich, wytyczne epidemiczne

Jesienne zebrania wiejskich wszystkich sołectw odbywać się będą na podstawie przedstawionego harmonogramu.
Zachęcamy do zapoznania się z terminami, oraz zapraszamy do udziału w spotkaniach.

17.09.2020

KAMIONKI MAŁE godz.17.00
KAMIONKI DUŻE godz.19.00
LULKOWO godz.17.00
RÓŻANKOWO godz.19.00

 18.09.2020

GOSTKOWO godz.17.00
WYTRĘBOWICE godz.17.00

 22.09.2020


PAPOWO TORUŃSKIE godz.17.00
ŁYSOMICE godz.19.00
ZĘGWIRT godz.17.00
OSTASZEWO godz.19.00

 23.09.2020


TYLICE godz. 17.00 .
ZAKRZEWKO godz.19.00
PAPOWO TOR. OSIEKI godz.17.00
TURZNO godz.19.00 

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z wytycznymi epidemicznymi obowiązującymi uczestników zebrań.

Wytyczne dla zebrań wiejskich na terenie Gminy Łysomice

 

Wytyczne zebrań odbywających się na zewnątrz budynku:

 • osoby biorące udział w zebraniu są zobowiązane do zasłaniania ust oraz nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy;
 • przed przystąpieniem do zebrania należy dokładnie zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk lub uczestniczyć w zebraniu w rękawiczkach;
 • pomiędzy uczestnikami zebrania należy zachować odstęp nie mniejszy niż 1,5 metra;
 • w zebraniu może uczestniczyć maksymalnie 150 osób;
 • przed rozpoczęciem zebrania każdy z jego uczestników musi wpisać swoje danę na imienną listę uczestników umożliwiającą identyfikację osoby (należy pamiętać o obowiązku informacyjnym wynikającym z RODO);
 • zabrania się uczestnictwa osobom będącym na kwarantannie lub izolacji domowej, oraz osobom które zaobserwowały u siebie objawy zakażenia koronawirusem;
 • organizator zebrania zobowiązany jest do dezynfekcji sprzętów (krzesła, stoły itp.), które były wykorzystywane w trakcie trwania zebrania;

Wytyczne zebrań odbywających się wewnątrz budynku:

 • osoby biorące udział w zebraniu są zobowiązane do zasłaniania ust oraz nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy;
 • przed przystąpieniem do zebrania należy dokładnie zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk lub uczestniczyć w zebraniu w rękawiczkach;
 • Zachowanie dystansu społecznego zarówno przed świetlicą jak i w środku świetlicy co najmniej 1,5m;
 • miejsce zebrania powinno zapewniać przestrzeń 2,5m2 na jedną osobę;
 • w zebraniu może uczestniczyć maksymalnie 150 osób;
 • przed rozpoczęciem zebrania każdy z jego uczestników musi wpisać swoje danę na imienną listę uczestników umożliwiającą identyfikację osoby (należy pamiętać o obowiązku informacyjnym wynikającym z RODO);
 • zabrania się uczestnictwa osobom będącym na kwarantannie lub izolacji domowej, oraz osobom które zaobserwowały u siebie objawy zakażenia koronawirusem;
 • organizator zebrania zobowiązany jest do dezynfekcji sprzętów, które były wykorzystywane w trakcie trwania zebrania oraz miejsca w którym się ono odbyło;
 • zaleca się korzystanie ze stołów nie pokrytych suknem, lub innym materiałem wchłaniającym;
 • zapewnienie wymiany powietrze przez okna wyposażone w mechanizm pozwalający ich otwarcie
  1. przed rozpoczęciem zebrania
  2. co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut
 • przy wejściu do świetlicy w widocznym miejscu umieszcza się dla uczestników płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obowiązku dezynfekcji rąk i instrukcją prawidłowej ich dezynfekcji

 

 
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów

Stypendia Samorządu Gminy Łysomice dla najzdolniejszych uczniów

 

W dniu 09 września w Urzędzie Gminy Łysomice, już po raz piąty zostały wręczone stypendia Samorządu Gminy Łysomice dla najzdolniejszych uczniów.

Na podstawie uchwały Rady Gminy IX/51/2019 z dnia 21 maja 2019 roku, która określa szczegółe warunki przyznawania, stypendium otrzymało 11 uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy.

Inspektor ds oświaty i sportu przybliżył wszystkim zgromadzonym na sali osiągnięcia w nauce poszczególnych uczniów, którzy następnie z rąk Wójta Gminy Łysomice oraz Przewodniczacego Rady Gminy Łysomice odebrali dyplomy stypendialne, oraz nagrody.

Stypendium Samorządu Gminy Łysomice otrzymali:

 1. Karol Zdrojewski- uczeń klasy VIIIB, S.P. w Łysomicach, który w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen 5.94 oraz wzorowe zachowanie. Karol był Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 2. Alan Krygier- uczeń klasy VA, S.P. w Łysomicach. Uzyskał średnią ocen 5.83 oraz wzorową ocenę z zachowania. Alan zajął I miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa", XI miejsce w województwie w "Alfiku Matematycznym", oraz zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematycznym.
 3. Aleksander Rumiński- uczeń klasy VIIB, S.P. w Turznie. Uzyskał średnią ocen 5.50 oraz wzorową ocenę z zachowania. Był Laureatem - zajął V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja zimowa, III miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa".
 4. Jakub Piecuch- uczeń klasy VIIA, S.P. w Łysomicach. Uzyskał średnią ocen 5.36 oraz wzorową ocenę z zachowania. Jakub zdobył II miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa".
 5. Natalia Aleksandra Zielińska- uczenica klasy VIII, S.P. w Ostaszewie. Uzyskała średnią ocen 5.53 oraz wzorową ocenę z zachowania. Natalia uzyskała Wyróżnienie za zajęcie 10 miejsca w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony - MEDITEST zorganizowanym przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie.
 6. Łucja Magdalena Szablewska- uczennica klasy VII B, S.P. w Łysomicach. Uzyskała średnią ocen 5.36 oraz wzorową ocenę z zachowania. Łucja uzyskała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny", oraz wyróżnienie w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa.
 7. Marta Kalinowska- uczennica klasy VC, S.P. w Łysomicach. Uzyskała średnią ocen 5.58 oraz wzorową ocenę z zachowania. Marta otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
 8. Aleksandra Kułakowska- uczennica klasy VC ,S.P. w Łysomicach. Uzyskała średnią ocen 5.33 oraz wzorową ocenę z zachowania. Aleksandra otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
 9. Adam Rozpędowski- uczeń klasy V, S.P. w Świerczynkach. Uzyskał średnią ocen 5.75 oraz wzorową ocenę z zachowania. Adam otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
 10. Michał Wróblewski- uczeń klasy VIB, S.P. w Turznie. Uzyskał średnią ocen 5.67 oraz wzorową ocenę z zachowania. Michał zdobył I Nagrodę w XXIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie, oraz wyróżnienie w XX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce.
 11. Mikołaj Trela- uczeń klasy VIB, S.P. w Turznie. Uzyskał średnią ocen 5.5 oraz wzorową ocenę z zachowania. Mikołaj zdobył I Nagroda w XXIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy. Życzymy wielu sukcesów, aby ich wybitne zdolności przelożyły się w przyszłości na ich sukcesy zawodowe. Mamy nadzieję, że przyznane stypendia staną się motywacją do dalszego zgłębiania wiedzy.


 

Informacja dotycząca wpłat III raty podatku 2020 roku

Wójt Gminy Łysomice informuje, że ze względu na sytuację epidemiczną w kraju (rozprzestrzenianie się wirusa SARS–CoV–2), koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, Sołtysi następujących Sołectw będą przyjmować wpłaty gotówkowe z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w dniu 15 września 2020r.:

 • Sołtys Sołectwa Gostkowo w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9:00 do 14:00;
 • Sołtys Sołectwa Kamionki Duże w świetlicy wiejskiej w godzinach od 12:00 do 13:00;
 • Sołtys Sołectwa Ostaszewo w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9:00 do 10:00;
 • Sołtys Sołectwa Turzno w świetlicy wiejskiej w godzinach od 8:00 do 12:00;
 • Sołtys Sołectwa Wytrębowice w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9:00 do 12:00;

Jednak, w związku z panującą epidemią zachęcamy do dokonywania wpłat podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego na indywidualne konto bankowe według decyzji podatkowej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy o numerze: 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001.

Mieszkańców pozostałych Sołectw prosimy o wpłacanie podatków na indywidualny Nr konta bankowego podatnika wskazanego w decyzji podatkowej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy tj. 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001. Sołtysi tych sołectw nie będą pobierać III raty podatku. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

O sposobie wpłaty IV raty podatku w 2020 r. poinformujemy w terminie późniejszym.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi w zakresie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19, podczas przyjmowania wpłat podatku:

 1. Podatek przyjmowany jest na terenie wsi w wyznaczonym do tego budynku gminnym w określonym terminie - dniu i godzinach;
 2. Należy zachować odstęp pomiędzy osobami co najmniej 1,5 metra;
 3. Do budynku osoby płacące podatek wchodzą pojedynczo - obowiązkowo w maseczce higienicznej lub przyłbicy;
 4. W budynku obowiązkowa dezynfekcja rąk lub zakładanie rękawiczek;
 5. Osoba przyjmująca podatek obowiązkowo musi posiadać maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki – mogą być wielokrotnego użytku;
 6. Należy zachować odstęp pomiędzy osobą płacącą podatek a przyjmującą minimum 1,5 metra;
 7. Pieniądze od podatnika jak i potwierdzenie płatności należy przyjmować/przekazywać w rękawiczkach;

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

14.09.2020

07.30-10.30

Stacja Mazowiecka obw.100 P.D .Górą

10.30-13.30

Stacja Mazowiecka obw.300 Łęgowskiego, Polna 84, Fort Polna 75, Kontener Netia

08.00-16.00

Stacja Konopnickiej 1 ul. Bydgoska 37,39 , Kiosk Ruchu

08.30-12.30

Stacja Grębocin 11 obw.400 Grębocin ulice Dworcowa, Kolejowa, Kolonia Papowska, Kolonia Papowska , Lipniczki

08.30-11.00

Stacja Mała Nieszawka 7 Mała Nieszawka ulice Dębowa, Jesienna, Kwiatowa, Letnia, Piaskowa, Słoneczna, Wiosenna, Wodociągowa

11.00-14.00

Stacja Kąkol 1 Cierpice ulice Długa, Dobra, Dybowska, Kąkol

15.09.2020

07.30-13.00

Stacja Czarne Błoto 10 Czarne Błoto ulice Leszczynowa, Oliwkowa, Rajska, Sosnowa, Topolowa, Wierzbowa

10.00-14.00

Stacja Mała Nieszawka 2 obw.200 , Mała Nieszawka ulice Bydgoska, Leśna, Lisia

08.30-12.30

Stacja Rychnowo 9,10,5,2 , Mariany , Mlewiec , Wielka Łąka , Wielkie Rychnowo

16.09.2020

08.30-12.30

Stacja GS-Dworcowa 2

08.30-12.30

Stacja Gostkowo 5,7obw.100 stanowisko 201 podział sieci

08.30-12.30

Stacja Złotoria 2 obw.200 , Złotoria ulice Pomorska, Sokola

17.09.2020

10.00-14.00

Stacja Zarośla Cienkie 9 obw.200

08.30-12.30

Stacja  Zarośla Cienkie 1  obw. 200/300 , Łążyn , Łążyn , Zarośle Cienkie ulica Księżycowa

18.09.2020

08.30-12.30

Stacja Zarośla Cienkie 3 obw.200/300, Zarośle Cienkie ulica Gwiezdna

VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe

 • Forum
 • forum
 • forum
 • ZUS wypłacił 5 mld zł postojowego

ZUS wypłacił już 5 mld zł postojowego

ZUS uczy młodzież o ubezpieczeniach społecznych

Ruszyły zapisy do projektów edukacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są używane na danym etapie kształcenia. Dla młodzieży szkół ponadpodstawowych są to „Lekcje z ZUS”, a dla uczniów szkół podstawowych jest to „Projekt z ZUS”.

Projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawitały do polskich szkół siedem lat temu i od tego czasu ich popularność rośnie z każdym rokiem. W samym projekcie „Lekcje z ZUS” w ubiegłym roku wzięło udział ponad 94 tys. uczniów z całej Polski, w tym ponad 7 tys. uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. Zainteresowanie tą tematyką rośnie – pokazują to nie tylko liczby, ale również postawa wielu uczniów, którzy decydują się na udział w olimpiadzie pn. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

„Lekcje z ZUS” to cykl czterech lekcji m.in. o emeryturach, rentach, zasiłkach oraz o prowadzeniu firmy. Zajęcia mogą być realizowane np. w czasie lekcji podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie czy innych przedmiotów zawodowych. Zdobytą wiedzę z ubezpieczeń społecznych uczniowie będą mogli zweryfikować podczas olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Do udziału w olimpiadzie mogą również zachęcić cenne nagrody, indeksy i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele renomowanych uczelni. Od 22 kwietnia olimpiada jest także na wykazie olimpiad tematycznych (zawodowych) MEN i tytuł jej laureata lub finalisty od roku szkolnego 2021/2022 będzie uprawniał do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości, a tym samym stanowi 25% punktacji w prestiżowym rankingu szkół ponadpodstawowych „Perspektywy”.

„Projekt z ZUS" realizowany jest w szkołach podstawowych. Polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela lekcji o ubezpieczeniach społecznych (nauczyciel może liczyć na wsparcie koordynatorów ds. komunikacji społecznej i edukacji). Po lekcji uczniowie wykonują projekt edukacyjny, który wyjaśni, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Może mieć on formę filmu, plakatu lub komiksu. Najlepsze prace konkursowe ZUS publikuje na swojej stronie internetowej. W tym roku na stronie ZUS znalazły się również prace uczniów z naszego regionu.  – dodaje rzeczniczka.

- Uczyć się o ubezpieczeniach społecznych jest łatwiej z naszą pomocą i dlatego nauczyciele zgłaszający uczniów do projektu otrzymują od nas przygotowane materiały dydaktyczne, gotowe scenariusze lekcji, zadania i ćwiczenia angażujące młodzież, a także opracowania multimedialne, przygotowane z myślą o młodych odbiorcach. – mówi Joanna Karsznia, Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji.

Uczestnicy obydwu projektów mogą liczyć na indywidualne wsparcie eksperta ZUS- opiekuna merytorycznego projektu. W bydgoskim oddziale ZUS jest nim Joanna Karsznia tel. 502 007 721 mail: joanna.karsznia@zus.pl, a w toruńskim oddziale ZUS Sylwia Bratkowska-Gburek tel. (56) 610 94 70 mail: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. To właśnie do nich należy zgłosić szkołę, która chce wziąć udział w projekcie „Lekcje z ZUS” czy „Projekt z ZUS”.  Więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie www.zus.pl.

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w projektach edukacyjnych ZUS.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uroczyste oddanie zmodernizowanego budynku Szkoły Podstawowej w Ostaszewie

 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie

Tymczasowy ruch pieszych do szkoły w Łysomicach

W związku z prowadzonymi w dalszym ciągu pracami przy modernizacji sieci wodociągowej na ulicy Warszawskiej, informujemy o zmianie organizacji ruchu pieszych.

Od dnia 04.09.2020 r. (piątek), zmienia się organizacja ruchu pieszych na ulicy Warszawskiej w Łysomicach. Odcinek chodnika na ulicy Warszawskiej od ulicy Lipowej do wjazdu na parking Urzędu Gminy, będzie całkowicie wyłączony z ruchu pieszych!

Wprowadza się tymczasowy ruch pieszych z ulicy Lipowej przez ulicę Wierzbową i parking przy urzędzie gminy, dalej przez tymczasowe przejście dla pieszych na drugą stronę ulicy Warszawskiej, pod nadzorem osoby przeprowadzającej „Agatka”.

Wjazd i wyjazd na parking urzędu gminy od strony ul. Warszawskiej w dalszym ciągu będzie zamknięty, prosimy o korzystanie wjazdu od ulicy Wierzbowej, znajdującego się na tyłach budynku urzędu gminy.

Prosimy rodziców odwożących dzieci do szkoły o korzystanie z parkingu przy ulicy Leśnej.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z tą ważną inwestycją i prosimy na ten trudny czas o zachowanie szczególnej ostrożności. Prosimy również uczulić dzieci, aby zachowały szczególna uwagę korzystając z wyznaczonego, tymczasowego przejścia dla pieszych.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS ponownie od 1 września 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi w przypadku otwarcia ww. placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 (np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu) albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (https://www.gov.pl/web/rodzina/niania) lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (https://www.gov.pl/web/rodzina/dzienny-opiekun-informacje-dla-podmiotow) z powodu COVID-19. Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek. Nie zmieniły się także zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Zobacz też: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1490).

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 września 2020 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 517 zł 20 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 531 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 13 sierpnia 2020 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2020 r. (5 024 zł 48 gr).

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. /M.P. z dnia 12 sierpnia 2020 r. poz. 711/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 20 sierpnia 2020 r. poz. 748/.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

07.09.2020

10.00-14.00

Stacja Lulkowo 5

08.00-14.00

Stacja Biuro Projektów obw.700 Toruń ulice Legionów 10/  Grudziądzka 9

08.09.2020

10.00-17.00

Stacja Mała Nieszawka 10 obw.200 Mała Nieszawka ulice Topolowa, Toruńska

10.00-14.00

Stacja Stajenczynki 2

08.30-15.00

Stacja Cegielnik 2,3,5

07.00-14.00

Stacja Ogrodowa Toruń ul. Podgórna 39-45

09.09.2020

09.30-14.00

ST. Rudak TARR CI

08.00-12.00

Stacja Gronowo 2,11,10,9

10.09.2020

08.00-12.00

Stacja Górsk 15 obw.100

08.00-12.00

Stacja Górsk 15 obw.100

09.00-15.00

Stacja Czarnowo 3

11.09.2020

08.00-14.00

Stacja Koniuchy 1 obw. Kaliskiego 1c ul. Kaliskiego 1c

08.30-12.30

Stacja Przeczno 1 obw. Wieś

 

Utrudnienia na drogach w związku z modernizacją sieci wodociągowej

W związku z prowadzonymi pracami przy modernizacji sieci wodociągowej (wymiana sieci azbestowej) w ulicy Warszawskiej (od skrzyżowania z ulicą Lipową do posesji Warszawska nr 20  w Łysomicach) informujemy, że:

 1. Od godziny 12:00 dnia 02.09.2020 r. nastąpi tymczasowe zamknięcie wjazdu / wyjazdu z parkingu Urzędu Gminy Łysomice na ulicę Warszawską.
 2. Dojazd do parkingu przy Urzędzie możliwy będzie wyłącznie od ulicy Wierzbowej.
 3. Dowóz dzieci do Szkoły w Łysomicach oraz ich odbiór przez pojazdy prywatne możliwy będzie wyłącznie z parkingu przy ulicy Leśnej.
 4. Ruch pieszych do szkoły zostanie zachowany przez dotychczasowe przejście dla pieszych z od ulicy Lipowej. Ruch pieszy ulicą Warszawską do Szkoły odbywać się będzie korzystając z przejścia dla pieszych zlokalizowanych przy skrzyżowaniu z ulicą Porzeczkową.
 5. Na czas realizacji robót dla posesji pozbawionych bieżącej wody zostaną zapewnione dostawy wody beczkowozem od dnia dzisiejszego od godziny 14:00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Od dziś znów można dostać zasiłek na opiekę nad dziećmi

Od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłku nie dostaną natomiast osoby, które pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać ubezpieczeni rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek przysługuje również w sytuacji, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez wspomniane placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym - część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można także się starać w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego
o podobnym charakterze. Co ważne rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) - dodaje rzeczniczka.

Kto nie otrzyma zasiłku?

Świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Jak wystąpić z wnioskiem o zasiłek?

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy, zleceniodawcy.  Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS, można to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Młodzież z rentą rodzinną musi pamiętać o zaświadczeniu

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu mają obowiązek zawiadomić ZUS o dalszym kontynuowaniu nauki. Chodzi o osoby, którzy ukończyły 16 lat. Na złożenie zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, dla studentów termin ten upływa z końcem października.

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16. roku życia. Jednak, gdy kontynuują naukę mogą ją otrzymywać aż do 25 roku życia. Jeśli urodziny studenta przypadają w trakcie ostatniego roku studiów - wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. Natomiast bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

ZUS wypłaca świadczenie za okres wskazany w zaświadczeniu, które powinna wydać placówka, w której uczeń, student się uczy. Zwykle zaświadczenia ze szkoły czy uczelni są wydawane na rok szkolny albo na programowy czas nauki. Gdy uprawniony do renty rodzinnej uczeń, student uczy się to renta wypłacana jest przez rok szkolny oraz wakacje. Uczniom świadczenie wypłacane jest, co miesiąc do końca sierpnia, natomiast studentom do końca września danego roku akademickiego. – o ile szkoła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu nie ujmą całościowego terminu trwania nauki, na przykład 4-letniego, 3-letniego. W takim wypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten czas, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana.

W pozostałych przypadkach chcąc by renta wypłacana była bez przerwy, należy zadbać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Na złożenie dokumentów uczniowie mają czas do końca września, a studenci do końca października. Natomiast w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik zaświadczenie o dalszej nauce należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę. – tłumaczy Krystyna Michałek

Z kolei abiturient, który ukończył szkołę średnią i został przyjęty na studia, chcąc otrzymać wypłatę renty za wrzesień, powinien dostarczyć zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia do końca września, a zaświadczenie, że jest studentem na początku października.- dodaje rzeczniczka

Przerwałeś naukę - poinformuj ZUS

W przypadku zaprzestania nauki, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, by wstrzymać wypłatę renty rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie. Nienależnie pobierane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Od 1 września 2020 r. w Urzędzie Gminy w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 8 dostępne jest stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego.

Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które nie posiadają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek ten można wypełnić trzema metodami poprzez:

 • samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: spisrolny.gov.pl
 • wywiad telefoniczny przeprowadzony przez rachmistrza telefonicznego
 • wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl.

Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego będzie dostępne od 1 września do 30 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Łysomice.

Kolejne inwestycje w Gminie Łysomice

 25 sierpnia 2020r. w urzędzie gminy w Łysomicach  podpisane zostały umowy na realizację dwóch  zadań.

Pierwszym zadniam jest „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki". Wartośc inwestycji to 1 649 991,46 zł. Koniec realizacji zadania przewidziany jest na koniec kwietnia 2021 roku.

Drugim zadaniem jest „Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno - edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: "Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu” Wartość inwestycji to 3 233 265,44zł. Koniec realizacji zadania przewidziany jest na koniec kwietnia 2021 roku.

Od września niższe limity dla dorabiających seniorów

Przejście na emeryturę, czy rentę to nie zawsze koniec pracy. Każdy emeryt czy rencista ma prawo dorobić do swojego świadczenia. Musi jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na to czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie. Nie wszystkich seniorów limity dotyczą, ale niektórzy z nich powinni zwrócić uwagę czy ich zarobki zbliżają się do progu, którego nie powinni przekroczyć. Limity zarobków zmieniają się, co trzy miesiące: w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Od września limity będą niższe. 

Limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ogłasza Prezes GUS. Teraz jest ono niższe niż ostatnio. A to oznacza, że od 1 września emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli mniej dorobić do swoich świadczeń.

Zmniejszenie świadczenia następuje, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 września kwota ta zmniejszyła się i wyniesie 3517,20zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia tj. 6531,90zł. Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 3517,20zł do 6531,90 zł, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 620,37 zł, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 465,31 zł - zaś renty rodzinnej dla jednej osoby – 527,35zł. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.           

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3517,20zł przychodu.

Kto może dorabiać bez przeszkód?
O limitach muszą pamiętać wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny), oraz renciści. Natomiast emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1200 zł. brutto).  Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – dodaje rzeczniczka.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. 

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.  

Więcej informacji o limitach zarobkowych można znaleźć tutaj: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Modernizacja sieci wodociągowej w Łysomicach

W dniach od 28.08.20 r. - 15.09.20 r. możliwe przerwy w dostawie wody ze względu na modernizację sieci w miejscowości Łysomice.

Dotyczy miejscowości Łysomice, Lulkowo, Zakrzewko.

Prosimy pamiętać o spuszczeniu mętnej wody powstałej w wyniku przerw. Za utrudnienia przepraszamy.

Prezes ZUK
Zdzisław Gawroński

Rosnące zainteresowanie bonem turystycznym

Pod koniec wakacji rośnie zainteresowanie bonem turystycznym nie tylko wśród rodziców, ale także wśród branży turystycznej. Nie trzeba spieszyć się z wykorzystaniem tych środków. Bon jest ważny do 31 marca 2022r.  Co istotne,  można nim płacić wielokrotnie, aż do jego wyczerpania...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy...

Niezwykły jubileusz. Pani Maria Gronowska skończyła 100 lat

 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii
 • Jubileusz setnych urodzin Pani Marii

Adam Leon Czarliński z Zakrzewka 100 lat temu został pierwszym Starostą Toruńskim

 • grobowiec rodu Czarlińskich

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń...

Akcja społeczna #TylkoNaLegalu. Stypendium dla studenta za kreatywność!

Wakacje to czas relaksu. Czasami jednak warto połączyć przyjemne z pożytecznym. A idealną okazją do tego jest nowa akcja społeczna pod hasłem #TylkoNaLegalu. W konkursie główną nagrodą jest stypendium do 5 tys. złotych!...

Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy

Tylko do końca sierpnia osoby, które straciły pracę z powodu koronawirusa mogą ubiegać się o 1400zł dodatku solidarnościowego. W województwie kujawsko-pomorskim dodatek solidarnościowy otrzymało dotychczas ponad 10,5 osób na kwotę niemal 14 mln zł. W całym kraju wartość wypłaconego dodatku solidarnościowego sięgnęła prawie 253 mln zł...

50 mln zł dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy

Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Termin składania dokumentów to 31 sierpnia. W przypadku wniosków przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, decyduje data ich nadania...

Tradycyjne konkursy dożynkowe

 • konkurs dożynkowy
 • konkurs dożynkowy

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń...

Łysomice czwartą najbogatszą gminą wiejską w województwie

Gmina Łysomice zajęła czwarte miejsce w województwie kujawsko-pomorskim w najnowszym rankingu zamożności miast i gmin w Polsce opublikowanym przez pismo samorządu terytorialnego "Wspólnota".

Czasopismo “Wspólnota” opublikowało ósmy ranking zamożności miast i gmina w Polsce. W tegorocznym zestawieniu podobnie jak we wcześniejszych edycjach autorzy - prof. Paweł Swieniewicz i Julita Łukomska z Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego - badając sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego brali pod uwagę czynniki takie jak: dochody własne samorządów, w tym wpływy z podatków dochodowych oraz subwencje przyznane w ubiegłym roku.

Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu - piszą autorzy.

Zsumowane dochody zostały podzielone przez liczbę mieszkańców na terenie danego samorządu. Właśnie dochód “per capita” stanowił podstawę do opracowania zestawienia najbogatszych jednostek administracji lokalnej. Jak wypadła w nim nasza gmina?

Dochód przypadający na jednego mieszkańca wyniósł w 2019 roku dokładnie 4282,64 zł. Pozwoliło to zająć czwartą lokatę w całym województwie kujawsko-pomorskim. W rankingu z zeszłego roku mieliśmy dochód per capita na poziomie 3894,61. Te prawie 390 zł więcej spowodowało, że wśród gmin wiejskich w Polsce awansowaliśmy z 114. pozycji na 99. lokatę.  w samym województwie wyprzedziliśmy gminę Osie.

W kujawsko-pomorskiem najbogatsza jest gmina Osielsko (powiat bydgoski), w której dochód na mieszkańca w 2019 roku wyniósł 5652,24 złotych. W całym kraju niezmiennie od lat liderem wśród gmin wiejskich jest Kleszczów (województwo łódzkie). Na terenie tej gminy działają Elektrownia Bełchatów oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. W niej na każdego z mieszkańców przypada prawie 38 tys. zł.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - Rejon Dystrybucji Toruń

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - Rejon Dystrybucji Toruń...

Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy

Zostało niewiele czasu na złożenie wniosku o dodatek solidarnościowy. Sierpień to ostatni miesiąc, w którym osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy.
W województwie kujawsko-pomorskim z tej formy pomocy skorzystało już ponad 10 tys. osób. Kwota wypłaconej w regionie pomocy wynosi niemal 13,3 mln. zł.

Ponad 546 tys. wydanych bonów turystycznych na kwotę 468 mln zł

Ponad 546 tys. wydanych bonów turystycznych na kwotę 468 mln zł
Polacy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS aktywowali już ponad 546 tys. bonów turystycznych na kwotę ok. 468 mln zł. Z każdym dniem rośnie również liczba podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu. Bonem można zapłacić już u ponad 14,1 tys. zarejestrowanych podmiotów turystycznych...

W najbliższy piątek placówki ZUS będą nieczynne

W najbliższy piątek placówki ZUS będą nieczynne

W piątek, 14 sierpnia sale obsługi klientów w placówkach ZUS będą nieczynne. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej. Jeśli mamy sprawy do załatwienia w ZUS, nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę.– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Zgodnie z Kodeksem Pracy, 14 sierpnia jest dniem wolnym dla pracowników ZUS, za dzień świąteczny – sobotę 15 sierpnia.

Korzystne przeliczenie dla rocznika 1953

Ubezpieczeni urodzeni w 1953 roku doczekali się ustawy zmieniającej, wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. Mogą na jej mocy ustalić wysokość emerytury powszechnej po raz pierwszy lub ponownie przeliczyć wysokość emerytury, a także renty rodzinnej bez pomniejszania o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych...

Konkurs plastyczny "DZIECIĘCA WIZJA WIEŃCA DOŻYNKOWEGO"

 • Konkurs plastyczny
 • kprm strefy

Nowe zasady bezpieczeństwa Covid-19 od 08.08.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 64/08/2020

Toruń, dnia 10.08.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZN Nr 64/08/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 10.08.2020 do godz. 21:00 dnia 10.08.2020
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.

 

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 63/08/2020

Toruń, dnia 9.08.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 63/08/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 09.08.2020 do godz. 22:00 dnia 09.08.2020
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.


Dyżurny TCZK
Dariusz Noskowicz

Toruń, dnia 7.08.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 61/08/2020

Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 7.08.2020 r. do godz. 21:00 dnia 9.08.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
Źródło informacji: IMGW-PIB. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

10.08.2020

09.00-13.00

Stacja Obrowo 8,25,18,15 , Obrowo ulice Kolejowa, Mechaniczna, Mokra, Poziomkowa, Sadowa, Warszawska, Zębówiec

10.00-13.00

Stacja Pluskowęsy 10

08.00-14.00

Stacja Przeczno 2

07.00-09.00

Stacja Piątkowo 1 obw.300

08.00-12.30

Stacja Mała Nieszawka 7 obw.3 l.nap. Kwiatowa - Słoneczna

08.30-12.30

Stacja Dobrzejewice 6 obw.TR1 Dom Pom. Społecznej

11.08.2020

08.00-15.30

Stacja Grębocin 7 obw.300 , Mała Nieszawka ulice Dębowa, Jesienna, Kwiatowa, Letnia, Piaskowa, Słoneczna, Wiosenna, Wodociągowa

07.00-12.00

Stacja Mlewo 5 obw.100

10.00-14.00

Stacja Kamionki Małe 11 obw.600

08.30-12.30

Stacja Mlewo 5 obw.100

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 14 obw.200 Mała Nieszawka ulica Topolowa

10.00-14.00

Stacja Mała Nieszawka 6 obw. Cierpice Mała Nieszawka ulice Bliska, Dębowa, Nowa, Przyjazna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Wiosenna, Zacisze

12.08.2020

07.00-10.00

Stacja Dobrzejewice 10 obw .Leśniczówka

09.00-13.00

Stacja Miliszewy obw.200

10.00-14.00

Stacja Ogrodnictwo 4 obw. Rypińska 67/69

13.08.2020

07.30-10.30

Stacja Kameralna Mała Nieszawka ulice Dębowa, Jesienna, Kwiatowa, Letnia, Piaskowa, Słoneczna, Wiosenna, Wodociągowa

07.00-10.00

Stacja Grzywna 9 obw. Mirakowo

08.00-15.30

Stacja Grębocin  7 obw.300 Toruń ulice Gustlika, Honoratki, Józefa Chrzanowskiego, Kołowa, Pancernych, Rudego, Szarika, Twarda, Zakręt

10.00-13.00

Stacja Grzywna 7 obw .Antoniewo

08.00-12.30

Stacja Przeczno 1 obw.200

 • Plakat dotyczący konkursu testowego

Sprawdź swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym!

 • Plakat informacyjny dot. serwisu polskibazarek.pl

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie” - kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Dzieci wracają do szkół i placówek

Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

 • Bezpieczny powrót do szkół
 • Bezpieczny powrót do szkół
 • Bezpieczny powrót do szkół
 • Bezpieczny powrót do szkół
 • Bon Turystyczny - grafika informacyjna
 • Platforma ZUS PUE

ZUS udostępnił wniosek o postojowe dla zleceniobiorców

 • Formularz elektroniczny RSP
 • Formularz elektroniczny RSP

Dyżur telefoniczny - Bon turystyczny

Toruński oddział ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne na temat bonu turystycznego. Podczas rozmowy z ekspertami będzie można zapytać o to, komu przysługuje bon turystyczny, co trzeba zrobić żeby go otrzymać, jak będzie wyglądało rozliczenie bonu oraz jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, które jest potrzebne do aktywowania bonu. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Dyżury odbędą się w godz. 10.00-12.00 :

 • 3 sierpnia pod nr. tel. 54 230 73 82; tel. 54 288 61 58
 • 4 sierpnia pod nr. tel. 56 610 93 63; tel. 54 230 73 17; tel. 54 288 61 58; tel. 54 282 83 27
 • 5 sierpnia pod nr. tel. 56 450 68 55; tel. 54 288 61 58; 56 498 35 81

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Upamiętnienie 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 na terenie Gminy Łysomice wyemitowany będzie, z wykorzystaniem wszystkich posiadanych syren alarmowych, sygnał „OGŁOSZENIE ALARMU”.

Wyemitowanie sygnału będzie upamiętniało 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 • Logotypy "Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju...

Gmina Łysomice inwestuje w kolejne tereny rekreacyjne

Do sanatorium znów możesz pojechać z ZUS

Od 4 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia kierowanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym przez osoby uprawnione jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Nie tylko Narodowy Fundusz Zdrowia wysyła pacjentów do miejscowości uzdrowiskowych – od 1996 roku, zajmuje się tym również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, które np. uprawnione są  do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy i rokujące jednocześnie na odzyskanie zdolności do pracy po rehabilitacji.

Rehabilitacja lecznicza, na którą kieruje ZUS odbywa się ambulatoryjnie (codzienne dojeżdżanie na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) lub stacjonarnie. W przypadku tej drugiej, kuracjusz może spędzić ponad trzy tygodnie w sanatorium. A koszty pobytu, leczenia, a nawet dojazdu kuracjusza do sanatorium pokrywa ZUS.

Z uwagi na COCID-19 wyjazdy do ośrodków sanatoryjnych były wstrzymane od 14 marca. Od 4 sierpnia ZUS wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą. W pierwszej kolejności kierowane będą osoby, które muszą wyjechać na rehabilitację najwcześniej z uwagi na kończące się świadczenie, a także te, które dojechały na rehabilitację po 13 marca i miały skrócony lub przerwany turnus. Osoby ,które były na turnusie powyżej 14 dni mogą ponownie złożyć wniosek o rehabilitację. Pozostałe osoby będę kierowane według daty orzeczenia. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby, które są skierowane na rehabilitację w systemie stacjonarnym otrzymają z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką. Po otrzymaniu zawiadomienia należy skontaktować się z ośrodkiem i podać swój aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny będzie kontaktował się z każdym ubezpieczonym, aby poinformować o wystawionym skierowaniu na test w kierunku SARS-CoV-2 i o jego wyniku. Warunkiem przyjęcia na rehabilitację do sanatorium jest negatywny wynik testu. Test jest bezpłatny, a trzeba go wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu. Aktualną listę punktów pobrań można znaleźć na stronie internetowej : www.pacjent.gov.pl/punkty-pobran. Należy pamiętać o tym, by na rehabilitację zabrać ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice).- dodaje rzeczniczka.

Osoby skierowane na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli takie, które dojeżdżają na nią codziennie w wyznaczonych godzinach, nie wykonują testu w kierunku SARS-CoV-2.

Ważne
W sytuacji, kiedy nie możemy jechać na rehabilitację należy poinformować o tym swój Oddział ZUS. Natomiast osoby na kwarantannie albo w izolacji lub przebywające z taką z osobą w warunkach domowych nie mogą zgłosić się do ośrodka.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 28.07.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 59/07/2020

Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 28.07.2020 r. do godz. 24:00 dnia 28.07.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.

Źródło informacji: IMGW-PIB. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

Bezpieczne Wakacje - zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZUK

 • Powołanie członków Rady Nadzorczej ZUK Łysomice
 • Powołanie członków Rady Nadzorczej ZUK Łysomice
 • Powołanie członków Rady Nadzorczej ZUK Łysomice
 • Ekran logowania do platformy ZUS PUE

Ruszyła infolinia Polskiego Bonu Turystycznego

Konkurs fotograficzny "Żniwa w obiektywie"

Pierwsze badania rozpoznawcze dotyczące tzw. Rondeli

 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • badania dotyczące rondeli
 • Powszechny Spis Rolny 2020

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

27.07.2020

08.00-12.00

Stacja Truskawkowa

10.00-14.00

Stacja Płońska

09.00-12.30

Stacja Łysomice 4

12.30-16.30

Stacja Łysomice 4 obw.100

08.00-13.00

Stacja Rogowo 8 obw .Rogowo 6

08.00-10.30

Stacja Powstańców Wielkopolski 2 obw.400 ul. Powstańców Wielkopolskich

10.30-14.30

Stacja Stawki Południe obw .Poligon ul. Stawki Południowe 5,3,AUTOR

08.30-12.30

Stacja Toporzysko 7 obw.600

28.07.2020

08.00-12.00

Stacja Grębocin 8

10.30-14.30

Stacja Łubianka 4 obw.400

08.30-12.30

Stacja Czarnowo 5 obw.200

08.30-12.30

Stacja Ogrodowa obw. Podgórna 41 ul. PCK 38

29.07.2020

10.30-14.30

Stacja Pędzewo 2 obw. Smolno

08.30-12.30

Stacja Kamionki Małe 4

08.30-12.30

Stacja Dobrzejewice 6

30.07.2020 

10.30-14.30

Stacja Rozgarty 7 obw. Stary Toruń

08.00-12.00

Stacja Stocznia obw. Popiełuszki ul. Rybaki 11, 13,17,20,22

09.00-14.00

Stacja Łysomice 4 obw.100

08.30-12.30

Stacja Głuchowo 3

08.30-13.30

Stacja Obrowo 1

31.07.2020

10.30-14.30

Stacja Kościuszki 2

08.00-10.00

Stacja Lubicz 7 obw. Netto

10.00-12.00

Stacja Lubicz 44 obw.300

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 14 

08.30-12.30

Stacja Mazowiecka obw. Polna 64/72 Polna 53 ,49/51

 

 

 

Uczeń i student dorabia do renty rodzinnej - zasady, limity

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS mogą do niej dorabiać. Muszą jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zmniejszy, a nawet zawiesi wypłacanie świadczenia. Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, np. z umowy o pracę - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Warto wiedzieć:

Umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia, nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne. Przychody osiągane przez nich z tytułu wykonywanej umowy nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej.

Wyjątek: W sytuacji kiedy uczeń/student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, której jednocześnie jest pracownikiem będzie objęty obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym, a przychód osiągany z tej umowy będzie miał znaczenie na zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia.

Aby nie narazić się na zmniejszenie renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca jest to kwota 3732,10zł (brutto)- wyjaśnia Krystyna Michałek.

Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3732,10zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Uzyskanie przychodów w granicach od 3732,10zł do 6931,00 zł miesięcznie, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Maksymalna kwota zmniejszenia od 1 marca 2020 roku wynosi:

 • 527,35zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Natomiast przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6931,00 zł (brutto) miesięcznie, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty renty rodzinnej w danym miesiącu.

W przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia limitów przychodów zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie  osiągającej dodatkowe przychody.

Osoba pobierająca rentę rodzinną zobowiązana jest powiadomić ZUS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokości m.in. o: 

 • zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat,
 • osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia,
 • o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku,
 • zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego,
 • pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Już niebawem bon turystyczny będzie dostępny na PUE ZUS

Trwają ostatnie przygotowania do wdrożenia Polskiego Bonu Turystycznego. Już niebawem ze wsparcia będą mogły skorzystać polskie rodziny, a także polska branża turystyczna, która ucierpiała w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią Covid-19. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi bonu. Aby aktywować bon trzeba mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

 Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500+ im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Bonem będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Będzie on ważny do
31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Obsługa bonu będzie odbywać się wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). - To ogromne wyzwanie dla Zakładu, ponieważ dostaliśmy bardzo mało czasu na wdrożenie rozbudowanej infrastruktury stojącej za Polskim Bonem Turystycznym. Nasze rozwiązania będą się opierać o Platformę Usług Elektronicznych, czyli nasz e-urząd, z którego korzysta już 4,5 mln Polaków - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Prawo do bonu będzie ustalane przez Polską Organizację Turystyczną (POT) na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. POT będzie wyjaśniała sprawy związane z uprawnieniami do bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych. Lista przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi będzie można płacić w ten sposób zostanie opublikowana na stronie internetowej POT

Nie potrzeba wniosku

Co ważne nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie bonu. Żeby z niego skorzystać, osoba uprawniona musi mieć profil na PUE ZUS. Osoby, które nie mają jeszcze swojego profilu, mogą go założyć w każdej chwili m.in. przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, czy tradycyjnie, podczas wizyty w placówce ZUS - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Na PUE powstaną osobne zakładki – jedna dla beneficjentów oraz druga dla podmiotów turystycznych. Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Osoby, które mają dziecko z niepełnosprawnością i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.

Zainteresowane podmioty muszą się zarejestrować

Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych. Lista ta będzie udostępniana na stronach POT. Zainteresowani będą też mogli zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować płatności bonem. Na PUE ZUS uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń.

Jak płacić bonem?

Płatności bonem będą realizowane poprzez SMS. Chcąc zapłacić za usługę turystyczną trzeba będzie pokazać specjalny numer bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS.

Dodatkowo Zakład zapewni możliwość kontaktu ze specjalną infolinią, która będzie stanowić wsparcie dla osób korzystających z bonu i podmiotów turystycznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Już teraz w placówkach ZUS wszyscy zainteresowani mogą liczyć na pomoc w założeniu konta na PUE ZUS.

Z bonu turystycznego nie można jeszcze korzystać. Przygotowania do wdrożenia bonu są już na ostatniej prostej. Zakończenie prac jest planowane na przełomie lipca i sierpnia br. – informuje Krystyna Michałek

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero" -...

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

20.07.2020

10.30-14.30

Stacja Osiek 16 obw.300

07.00-14.00

Stacja Grębocin 22 obw.700 Grębocin ulice Franciszka Lampkowskiego, Hiacyntowa, Kowalewska, Lawendowa, Łąkowa, Nad Strugą, Parkowa, Przydatki, Przyjaciół, Stanisława Jasińskiego

12.00-15.00

Stacja Mała Nieszawka 5 obw.500 Mała Nieszawka ulice Dębowa, Kręta, Łagodna, Nowa, Piaskowa, Rzemieślnicza, Toruńska

08.00-11.00

Stacja Obrowo 28 obw.200

08.00-13.00

Stacja Dzikowo 5

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 3 Mała Nieszawka ulice Brązowa, Malinowa, Toruńska, Toruń ulice Nieszawska, Zagrodowa, Wielka Nieszawka ulica Toruńska

08.30-12.30

Stacja Przesmyk ul .Poznańska 164 do 224

08.00-14.30

Stacja Watzenrodego 10 ul. Grassera 6,6A

21.07.2020

08.00-12.00

Stacja Św. Ducha Toruń ul. Rabiańska3,5,7 Żeglarska 1 do 8 

07.00-11.00

Stacja Mierzynek 7 obw.100

07.30-10.30

Stacja Ogrodnictwo 3 obw.500 Toruń ulice gen. Józefa Dwernickiego, Gliniecka, Rypińska

07.30-13.30

Stacja  Czarne Błota 3 obw. Górsk Czarne Błoto ulice Bierzgłowska, Cicha, Leśna, Nad Strugą, Spokojna, Wierzbowa, Górsk ulica Dębowa

07.30-13.30

Stacja Rozgarty 10 obw. Szkoła  , Rozgarty ulice Długa, Leśna, Lotnicza, Ptasia, Sarnia

08.30-12.30

Stacja Łączna

08.30-12.30

Stacja Baza Transportu bw.600 Chrobrego 91 ul.  Chrobrego 91 , 93, 95, Mazurska 20

22.07.2020

07.00-11.00

Stacja Konopnickiej  2 obw. Słowackiego 64 ul. Słowackiego 64,62,58,56,54,48,44

10.30-14.30

Stacja Osiek 16 obw.300

10.00-14.00

Stacja Os. Grębocin 1 obw. Tarnowska 25 Toruń ulice Białostocka, Bytomska, Chełmińska, Chełmska, Ciechanowska, Kaliska, Kielecka, Konińska, Krakowska, Nowotarska, Olsztyńska, Radomska, Suwalska, Tarnobrzeska, Tarnowska

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 9 obw.500 Mała Nieszawka ulice Bukowa, Czeremchowa, Gajowa, Leśna, Olszynowa, Rzemieślnicza

23.07.2020

07.30-11.30

Stacja Krobia 1 obw.100

10.30-14.30

Stacja Łysomice 15

08.00-14.30

Stacja Kaszczorek 3

10.30-14.30

Stacja Kozacka obw.800

13.30-17.30

Stacja Kozacka obw.600

10.00-14.00

Stacja Stawki Południe 2

07.30-13.30

Stacja Konopnickiej 1 obw. Bydgoska 40 , ul. Bydgoska 40,34/6,45, 32, 30,28,SO MZD Bydgoska

08.30-12.30

Stacja Wybcz 1 obw.100

24.07.2020

08.00-12.00

Stacja Obrowo 5 obw.600

08.00-13.30

Staja Małszyce 8

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 14 obw. Hydrofornia Mała Nieszawka ulica Topolowa

 

 

Łatwiejszy kontakt urzędników z obywatelami

 • Rejestr Danych Kontaktowych - Informacje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia broszurę opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą gospodarowania wodą w rolnictwie w obliczu susz

Wyniki Wyborów Prezydenta RP - II tura - Gmina Łysomice

WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RP - II TURA - 12 LIPCA 2020 r.
GMINA ŁYSOMICE

FREKWENCJA :

 1. TURZNO 62,15 %
 2. OSTASZEWO 60,41 %
 3. ŁYSOMICE 74,23 %
 4. LULKOWO 66,45 %
 5. PAPOWO TORUŃSKIE 71,32 %

OGÓLNA FREKWENCJA 66,41 %

WYNIKI GŁOSOWANIA :

 1. TURZNO:
 2. OSTASZEWO:
 3. ŁYSOMICE:
 4. LULKOWO:
 5. PAPOWO T:
 • A.DUDA - 703
 • A.DUDA - 529
 • A.DUDA - 424
 • A.DUDA - 265
 • A.DUDA - 308
 • R.TRZASKOWSKI - 632
 • R.TRZASKOWSKI - 468
 • R.TRZASKOWSKI - 829
 • R.TRZASKOWSKI - 463
 • R.TRZASKOWSKI - 541

 

 

 

 

 

OGÓLNIE W GMINIE ŁYSOMICE  :

 • A.DUDA - 2229    
 • R.TRZASKOWSKI - 2933

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 54/07/2020 zmiana

Toruń, dnia 10.07.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 54/07/2020


Zjawisko: burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 10.07.2020 r. do godz. 24:00 dnia 10.07.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 40 mm, oraz porywami wiatru do 110 km/h . Lokalnie grad.
Źródło informacji: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawiey


Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

Pliki do pobrania:

 • 4eco - fotowoltaika, maty grzewcze, pompy ciepła,...

Program „Mój Prąd” - mikroinstalacje fotowoltaiczne

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

13.07.2020

10.30-14.30

Stacja Rzut Toruń ulice Kalinowa, Lubicka, Piotra Curie, Szosa Lubicka, Świerkowa, Wschodnia, Żółkiewskiego

07.30-11.30

Stacja Kozacka6  obw.800, obw.600 Toruń ulice Grudziądzka, Żwirki i Wigury

10.00-16.00

Stacja Watzenrodego 5 ul. Hubego 10

08.00-12.00

Stacja Mierzynek 3  obw.300 Mierzynek ulice Barokowa, Gotycka, Zacisze, Zielona Puszcza

08.30-12.30

Stacja Bierzgłowo 3 obw.100 Bierzgłowo ulice ks. Zygfryda Ziętarskiego, Odległa, Turystyczna, Wiatraczna

08.30-12.30

Stacja Przesmyk ul. Poznańska 164 do 224

07.00-11.00

Stacja Witkowo

07.00-10.30

Stacja Łubianka 4 obw.500

14.07.2020

10.30-14.30

Stacja ZOR obw .PCK 6 , ulica Kwiatowa, Toruń ulice Chełmińska, Grudziądzka, Legionów, Odrodzenia, Plac Towarzystwa Miłośników Torunia, Polskiego Czerwonego Krzyża, Szosa Chełmińska

08.00-13.00

Stacja Nowa Wieś 5 obw.300

07.00-11.00

Stacja Drzonówko

08.30-12.30

Stacja Górsk 1 obw.500

10.00-14.00

Stacja Papowo 14 obw.200

15.07.2020

08.00-12.00

Stacja Witkowo 1 obw. Dziemiony

07.30-11.30

Stacja Pigża 9 obw. 400

10.00-13.30

Stacja Mała Nieszawka 23 obw.100

10.00-14.00

Stacja Mlewo 11

08.30-12.30

Stacja Złotoria Cegielnia 1 obw.100

10.00-14.00

Stacja Szembekowo 6 obw.500 , Brzozówka ulica Wiązowa, Głogowo ulica Owocowa, Szembekowo ulice Miętowa, Osiedlowa, Sarnia, Zielna

16.07.2020

08.00-14.00

Stacja Rozgarty 2 Rozgarty ulice Jaśminowa, Kamykowa, Kwiatowa, Malinowa, Piaskowa, Polanka, Porzeczkowa, Sarnia, Wesoła, Wróblowa, Zielona Polana, Żytnia, Zławieś Wielka

08.00-11.30

ST. Polna 4

07.00-11.00

Stacja Sadowa 1 obw. Rodzynkowa 42

10.00-14.00

Stacja Płońska

08.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 3 Mała Nieszawka ulice Brązowa, Malinowa, Toruńska, Toruń ulice Nieszawska, Zagrodowa, Wielka Nieszawka ulica Toruńska

08.00-13.00

Stacja Rogowo 6 obw.100

17.07.2020

07.00-10.00

Stacja Mała Nieszawka 10 obw.200 Mała Nieszawka ulice Topolowa, Toruńska

11.00-13.00

Stacja Mała Zławieś 4 obw.200 , Mała Nieszawka ulice Dojazdowa, Liliowa, Lipowa, Łączna, Poziomkowa, Różana, Toruńska, Wodociągowa, Stary Toruń ulica Toruńska, Wielka Nieszawka ulice Lipowa, Toruńska

10.30-14.30

Stacja Łysomice 20 obw.100

08.00-13.00

Stacja Grota -Roweckiego , Stacja Rudak obw.300 Toruń ulice gen. Józefa Hallera, gen. Karola Kniaziewicza, Generała Tadeusza Komorowskiego-Bora, Łódzka, Podgórska, Strzałowa

08.30-12.0

Stacja Głuchowo 3

10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

Dobiega końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW. 10 lipca jest ostatnim możliwym dniem na ich złożenie. Tego dnia wszystkie biura powiatowe ARiMR będą otwarte do godz. 19:00.

Zostało zaledwie kilka dni na złożenie wniosku w przedłużonej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2020 rok. Najbliższy piątek, 10 lipca, jest ostatnim możliwym dniem na złożenie dokumentów. W tym dniu godziny pracy biur powiatowych w całym kraju zostaną wydłużone i będą otwarte do godz. 19.00.

Przypominamy, że wnioski można składać zarówno przez aplikację eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Można je również złożyć poprzez platformę ePUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w udostępnionej wrzutni na dokumenty.

 • Grafika promująca drugą edycję akcji profrekwencyjnej...

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z...
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z...
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z...
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z...
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z...
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - spotkanie z...

Przerwy w dostawie wody

W dniu 06.07.2020r. z powodu prac modernizacyjnych sieci wodociągowej dostawcy wody dla części m-ci Papowo Toruńskie, Zakrzewko i Łysomice zostaną wstrzymane od godz. 9.00 - 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Prezes ZUK

 • Myślisz o przyszłości? Pomyśl o fotowoltaice! Oferta...

Myślisz o przyszłości? Pomyśl o fotowoltaice!

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z obecną sytuacją, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30.09.2020 r. pozostają bez zmian.

Różnica kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi decyzją Wójta i Rady Gminy będzie pokrywana z budżetu gminy Łysomice.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Urzędu Gminy w Łysomicach

nr 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • LIPIEC - do 31 lipca
 • SIERPIEŃ - do 31 sierpnia
 • WRZESIEŃ - do 30 września

Akcja #rowerowe30challenge w Gminie Łysomice

 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge
 • #rowerowe30challenge

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

06.07.2020

08.00-12.00

Stacja  Czarne błota 15 obw. 300

10.30-14.30

Stacja  Kmicica obw. 800 Skrzetuskiego

10.00-16.00

Stacja Brąchnówko

09.00-14.30

Stacja Archidiakonka 2

08.00-12.00

Stacja Grębocin 7 obw. Gustlika 2 złącza Pancernych 5 i 6

10.00-14.00

Stacja Chrapy 2 obw. 300

08.00-11.30

Stacja Głogowo 1 obw. 200 Głogowo 5

08.30-10.30

Stacja Wielka Nieszawka 4 obw. 200

07.07.2020

07.30-11.30

Stacja Mała Zławieś 8 obw.400

10.00-16.00

Stacja Watzenrodego 5 ul. Hubego 10

10.00-13.30

Stacja Górsk 16 obw.100

10.00-14.00

Stacja Targowa 2

08.30-12.30

Stacja Głuchowo 3 obw. 200

10.00-14.00

Stacja Czarne Błota 20 obw. 100

08.07.2020

07.30-11.30

Stacja Obory

08.00-13.00

Stacja Kościuszki 4

10.30-14.30

Stacja Chabrowa obw. Kwiatowa Chabrowa

10.00-14.00

Stacja Wielka Zławieś 1 obw. Pędzewo

09.07.2020

07.30-11.30

Stacja Krobia 14 obw. 300

10.00-13.30

Stacja Złotoria 30 obw. 300

08.00-14.30

Stacje Czarne Błota 3, 15, 16, 20

10.00-14.00

Stacja Lipnowska obw. ZK-3 Ciechocińska

10.07.2020

10.30-14.30

Stacja Obrowo 12 obw. 700

12.00-15.00

Stacja Victoria obw. 700 ul. Poranna

08.00-14.30

Stacja Łysomice 4, 9

08.00-09.00

13.00-14.30

Stacja Łysomice 8 Poczta, Łysomice 10 PGO

10.00-14.00

Stacja Zamek Bierzgłowski 5 obw. 600

 

 • Kurs e-learning

Czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym? Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną ze 100 hulajnóg.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 12 lipca 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 12 lipca 2020 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który w czasie trwania COVID-19, pomimo otwarcia ww. placówek, podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, o którym mowa wyżej, jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na wniosek.

Jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem do 12 lipca 2020 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane do tego dnia bez konieczności ponawiania wniosku.

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Zobacz też: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086). Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1109).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 • podpisanie umowy

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

 • Zdjęcie konkursowe
 • Zdjęcie konkursowe
 • Zdjęcie konkursowe
 • Zdjęcie konkursowe

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

Po przerwie związanej z zagrożeniem epidemicznym wznowiona zostaje działalność rehabilitacyjna Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego turnusy odbywają się z zachowaniem rygorów sanitarno-epidemiologicznych.

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia przez rolnika rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem rehabilitacji leczniczej. Test jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do jego wykonania jest elektroniczne zlecenie wystawione przez Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, do którego rolnik został zakwalifikowany.

Jednostka organizacyjna Kasy informuje rolnika o najbliższym punkcie pobrań, gdzie może zostać przeprowadzony test. Wynik przeprowadzonego testu jest udostępniany bezpośrednio Centrom Rehabilitacji Rolników KRUS, które za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Kasy powiadamiają rolnika o zakwalifikowaniu go lub nie na turnus rehabilitacyjny.

W przypadku zakwalifikowania pacjenta, kontynuowana jest dotychczasowa procedura kierowania na rehabilitację leczniczą.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku
 • zakończenie roku

Wsparcie dla Gmin powiatu toruńskiego

 • wsparcie dla samorządu
 • wsparcie dla samorządu
 • Nieodpłatna pomoc prawna

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres 

29.06.2020

07.30-11.30

Stacja  Sąsieczno 5 obw. 300

08.30-10.30

Stacja  Wymysłowo 4 obw. 100

10.00-14.00

Stacja Czarnowo 9 obw.400

30.06.2020

07.30-11.30

Stacja Watzenrodego 11 ul. Hubego

08.00-10.00

Stacje Legnicka, Wilczonka

08.00-12.00

Stacja Grębocin 17

09.00-13.00

Stacja Wybcz 1 obw. 200

08.30-12.30

Stacja Rozgarty 10

23.00-01.00

Stacje Forteczna 1, 7, Heweliusza, Lulkowo 4 Leśniczówka

01.07.2020

07.30-11.30

Stacja Pigża 3 obw. Biskupice

10.30-14.30

Stacja Witosa Chełmża obw. Kończewice

08.00-11.00

Stacja Łysomice 8 obw. UKM Las

08.30-12.30

Stacja Wieka Zławieś 4

07.00-12.00

Stacja Forteczna 3

23.00-01.00

Stacje Forteczna 1, 7, Heweliusza, Lulkowo 4 Leśniczówka

02.07.2020

07.30-11.00

Stacja Szembekowo 5 obw. 300

10.30-14.30

Stacja Kowalewo Nowa obw. 700

07.00-09.30

Stacje Chełmoniec 1, Chełmonie 3, 4, Elgiszewo 7 Franksztyn, Gapa 1

10.00-14.00

Stacja Łysomice 13 obw.100

23.00-01.00

Stacje Nadwiślanka 2, Biogaz Inwestor, MPO Kociewska

08.30-11.30

Stacja Jar 2 obw. 900

03.07.2020

07.30-11.30

Stacja Szczypiorskiego 2 obw. 400

08.30-11.30

Stacja Kaszczorek Redukcja Gazu obw 200

10.30-14.30

Stacja Lisi Ogon obw. 700 ul. Ugory      

08.00-12.00

Stacja Łysomice 6

08.00-12.00

Stacja Rogowo 6 obw. 100

08.30-12.30

Stacja Żwirki i Wigury ul. Legionów nr 98-100

23.00-01.00

Stacje Nadwiślanka 2, Biogaz Inwestor, MPO Kociewska

04.07.2020

23.00-02.00

Stacje Jar 2, Polna 4, Forteczna 2 (NEUCA)

 

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 48/06/2020

Toruń, dnia 25.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 48/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:00 dnia 25.06.2020 r. do godz. 22:00 dnia 25.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.


Dyżurny TCZK
Julian Skory

Zakończenie roku szkolnego

 • sp Ostaszewo
 • SP Świerczynki
 • SP Łysomice
 • SP Turzno
 • ZUS - PUE

Wnioski o tarczę można składać tylko drogą elektroniczną

 • Grupa wsparcia ADRA - grafika promująca

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

 • Grupy wsparcia ADRA - ulotka str. 1
 • Grupy wsparcia ADRA - ulotka str. 2

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii C0VID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r.wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.)

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pątników oraz wszystkim osobom postronnym na szlaku pielgrzymki.
 2. Utrzymanie sprawnej logistyki przemieszczania się pątników z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego.

Przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji:

A. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie higienicznych warunków realizacji pielgrzymki.
B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.
C. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pątników.

REKOMENDACJE

A- Procedury zapobiegawcze:

 1. W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posiadają stosowne identyfikatory.
 3. Pielgrzymka odbywa się w sposób tradycyjny, trasą uzgodnioną z właściwymi władzami (Urzędy Wojewódzkie).
 4. Należy zapewnić osobom pielgrzymującym odpowiednie warunki zakwaterowania (noclegi w miejscach autonomicznych w namiotach lub pokojach jednoosobowych).
 5. Dopuszcza się namioty i pokoje wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich wspólnie pielgrzymujących rodzin.
 6. Należy zapewnić dostateczną ilość toalet, umywalni i ich serwisowanie.
 7. Rekomenduje się żywienie pielgrzymów zgodnie z najlepszymi praktykami sanitarno – higienicznymi.
 8. Podczas pielgrzymki pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), kosze na odpady wyłożone jednorazowymi workami itp. po to, aby zapewnić możliwość zachowania wymagań higienicznych (właściwa higiena rąk, stosowanie odpowiednich środków do dezynfekcji, higiena podczas kaszlu, kichania).
 9. Rekomenduje się funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem.
 10. Personel medyczny obsługujący mobilny punkt medyczny nie powinien realizować zadań jeśli miał udokumentowany kontakt z osobą chorą na COVID-19, w terminie krótszym niż 14 dni przed wyruszeniem pielgrzymki (wymagane oświadczenie).
 11. Organizator powinien mieć listę telefonów do każdej z osób – uczestników pielgrzymki.

B - Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.

 1. Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki / osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. W przypadku, gdy uczestnikowi pielgrzymki zabraknie ww. środków, Organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia.
 2. Organizator powinien dysponować termometrem (optymalny bezdotykowy pomiar temp) – w przypadku innego termometru – dezynfekcja obowiązuje po każdym jego użyciu. Pomiar temperatury jest wykonywany u uczestnika pielgrzymki przynajmniej 1 raz dziennie przez wyznaczoną osobę – optymalnie przed rozpoczęciem trasy. Organizator powinien uzyskać zgodę uczestnika na pomiar temperatury. Temperatura powyżej 37°C kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki. Jeśli temperatura rośnie – wskazana porada medyczna.
 3. Uczestnicy pielgrzymki powinni zostać zapoznani z wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas epidemii takimi jak:
 4. Przed rozpoczęciem codziennej aktywności, obowiązkowo należy umyć ręce, wodą z mydłem.
 5. Zachować bezpieczną odległość od rozmówców i współpielgrzymujących, rekomendowane są 2 m zachowania dystansu społecznego pomiędzy ludźmi.
 6. Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 7. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 8. Dołożyć wszelkich starań, aby otoczenie z którym kontaktują się pielgrzymi – wszelkie przedmioty i sprzęty były czyste i higieniczne.
 9. Należy dbać o higienę w miejscu zakwaterowania; mycie i dezynfekcja toalet – leży po stronie organizatora pielgrzymki. Środki do mycia i dezynfekcji zapewnia organizator, który nadzoruje procesy mycia i dezynfekcji.
 10. Organizator zapewnia regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pątnicy.
 11. Należy unikać powitania poprzez podawanie ręki.
 12. Posiłki powinny być dostarczane w pojemnikach zbiorczych, aby można było rozdzielić dania w poszczególnych grupach, lub w naczyniach jednorazowych. Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze powyżej 60° C, a o ile to możliwe – wyparzane. Dopuszcza się, aby pątnicy posiadali swoje naczynia i sztućce, do użytku wyłącznie indywidualnego.

C - Procedury w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pątnika.

 1. W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieść transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub powinna być wezwany transport medyczny. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos.
 2. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację  sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Osoba podejrzana o zakażenie, powinna oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób.
 3. W razie pogarszania się stanu zdrowia pątnika zalecany natychmiastowy kontakt z numerem telefonu 999 lub 112.
 4. W przypadku potwierdzenia zakażenia: wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej.
 5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lubhttps://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 6. Rekomenduje się stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, w tym w stosunku do innych osób, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Celebracja Mszy Świętej

Jeśli przewidywane jest sprawowanie Mszy św. w kościołach na trasie pielgrzymki, uczestnicy powinni realizować obowiązek zasłaniania ust i nosa.


Załączniki – instrukcje:

 • mycia rąk

https://qis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mvcia-rak/

 • dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/iak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 • prawidłowego zdejmowania maseczki \

https://gis.gov.pl/aktualnosci/iak-prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-maseczke/

 • prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdiac-rekawice/

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 47/06/2020

Toruń, dnia 23.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 47/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 14:05 dnia 23.06.2020 r. do godz. 21:00 dnia 23.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni


Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

 • Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

PUZ we Włocławku rozpoczęła rekrutację na nowy rok akademicki 2020/2021.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 46/06/2020

Toruń, dnia 22.06.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 46/06/2020


Zjawisko: Silny deszcz z burzami
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 8:00 dnia 22.06.2020 r. do godz. 22:00 dnia 22.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym
okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm. W
trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 75 km/h. Możliwe
opady gradu.
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut
Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 44/06/2020

Toruń, dnia 21.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 44/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 11:00 dnia 21.06.2020 r. do godz. 23:00 dnia 21.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30
mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut
Badawczy. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 Dyżurny TCZK

Michał Kruk

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 43/06/2020

Toruń, dnia 20.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 43/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 11:00 dnia 20.06.2020 r. do godz. 2:00 dnia 21.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40
lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 Dyżurny TCZK

 Marek Łochock

 • Nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Od czerwca wyższy limit przychodu dla wniosków o postojowe

Od czerwca zmienił się limit przychodu dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne, które po raz pierwszy składają wniosek o świadczenie postojowe. Nowy limit wynosi 15 994,41zł i dotyczy wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Od kwietnia osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. Niektórzy z nich o świadczenie wystąpili po raz kolejny, ale są jeszcze takie osoby, które nie złożyły wniosku.

Warto pamiętać, że aby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki. W przypadku osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, które składają pierwszy wniosek o postojowe ważnym kryterium jest limit przychodu. Nie może on przekroczyć w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dla wniosków składanych w kwietniu i maju limit ten wynosił 15 595,74zł, a od czerwca uległ zmianie. Aktualna kwota limitu wynosi 15 994,41zł i obowiązuje dla wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Do tej pory świadczenie postojowe w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało już 75,7 tys. uprawnionych, z czego ponad 28,8 tys. osób otrzymało świadczenie po raz kolejny. Kwota wypłaconego wsparcia to 148,5 mln zł. Świadczenie może być wypłacone maksymalnie trzy razy, a wnioski będzie można jeszcze składać przez 3 miesiące od zniesienia stanu epidemii. Chcąc wystąpić o kolejne postojowe należy złożyć w ZUS odpowiedni druk RSP-CK lub RSP-DK – dodaje rzeczniczka.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Plakat promujący e-bazarek

Kujawsko-Pomorski e-bazarek

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42/06/2020

Toruń, dnia 19.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 42/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 11:00 dnia 19.06.2020 r. do godz. 24:00 dnia 19.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

 • Plakat programu "Czas na staż"

Staż zawodowy - czeka. Zgłoś się! 

 • Logotypy dot. projektu "Pomocni dla Ciebie II"

Nabór pracowników do projektu „Pomocni dla Ciebie II”

 • Logotypy dot. projektu "Pomocni dla Ciebie II"

Nabór uczestników do projektu „Pomocni dla Ciebie II”

Toruń, dnia 18.06.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 40/06/2020

Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 5:30 dnia 18.06.2020 r. do godz. 21:00 dnia 18.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Źródło informacji: Biuro Meteorologiczne Prognoz Morskich w Gdyni.

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 39/06/2020

Toruń, dnia 17.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 39/06/2020


Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 18:00 dnia 17.06.2020 r. do godz. 04:00 dnia 18.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz
porywami wiatru do 80 km/h .Miejscami grad.
Źródło informacji: Biuro Meteorologiczne Prognoz Morskich w Gdyni.

 Dyżurny TCZK

 Piotr Kalinowski

 • Aktywizacja młodzieży NEET

Aktywizacja młodzieży NEET

 • Aktywizacja młodzieży NEET
 • Aktywizacja młodzieży NEET
 • Aktywizacja młodzieży NEET

Apel do rolników poszkodowanych przez Grupę Producentów ,,Ziarno’’ z Cichoradza

Apel Wójta Gminy Grudziądz do rolników

poszkodowanych przez Grupę

Producentów ,,Ziarno’’ z Cichoradza

 

W związku z kontynuacją działań prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez Grupę Producentów ,,Ziarno’’ z Cichoradza Wójt Gminy Grudziądz apeluje do potencjalnych poszkodowanych o zgłaszanie się do Biura Poselskiego Pana Mariusza Kałużnego (ul. Kopernika 7/1, 87-100 Toruń, tel. 781 313 395) lub najbliższej Komendy Policji.

Zgłaszanie się rolników pozwoli na przyspieszenie i zakończenie postępowania Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Liczę na rozwagę i mam nadzieję, że apel zmobilizuje poszkodowanych  rolników do zgłaszania strat. Odpowiedzialność i solidarność Państwa są nam dzisiaj szczególnie potrzebne !!!

 

Wójt Gminy Grudziądz

/-/  Andrzej Rodziewicz

Czerwiec bez strat dla emerytów

Osoby, które myślą o złożeniu wniosku o emeryturę w czerwcu bieżącego roku, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek mającej wpływ na wysokość świadczenia. Zgodnie z założeniami Tarczy Antykryzysowej 3.0., ZUS wyliczy emeryturę, o którą zawnioskuje się w czerwcu, w ten sam sposób jak emeryturę wnioskowaną w maju, o ile będzie to korzystniejsze dla konkretnego wnioskodawcy.

Do tej pory czerwiec był jedynym miesiącem, w którym składki na koncie ubezpieczonego były objęte waloryzacją roczną, ale już nie kwartalną. To z kolei przekładało się na wysokość świadczenia. Dlatego w poprzednich latach, osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść, od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego, na emeryturę, przeważnie wstrzymywały się ze złożeniem wniosku o to świadczenie do lipca. Co prawda postępując tak nie otrzymywali emerytury za czerwiec, ale później z powodu korzystnej waloryzacji składek, co miesiąc dostawali wyższe świadczenie. Różnica w wysokości emerytury o którą wnioskowano w lipcu w stosunku do wysokości, o którą wnioskowano w czerwcu czasami wynosiła nawet 300 zł.

W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, w Tarczy Antykryzysowej 3.0., przyjęto rozwiązanie, dzięki któremu emerytury, o które wnioskujący wystąpią w czerwcu, będą obliczane tak jak świadczenia, o które wnioskowano w maju, o ile będzie to korzystniejsze dla konkretnego wnioskodawcy – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Im dłużej pracujemy tym emerytura wyższa

Niekoniecznie trzeba spieszyć się ze złożeniem wniosku już w czerwcu. Nie jest tajemnicą fakt, że im później zdecydujemy się przejść na emeryturę, tym będzie ona wyższa. Sposób obliczania emerytury nagradza osoby, które dłużej pracują i dłużej odprowadzają składki. Zasadą jest, że im dłużej pracujemy, tym więcej składek zostaje zapisanych na koncie emerytalnym i więcej razy są one waloryzowane. Po drugie im później idziemy na emeryturę, tym mniejsza jest liczba miesięcy dalszego trwania życia, przez które dzielimy kapitał odłożony na koncie w ZUS.

Wniosek nawet do 30 dni po epidemii

Przypominamy również, że osoby, które w okresie epidemii z różnych przyczyn, nie mogą lub nie chcą składać wniosków o emeryturę, rentę lub ich przeliczenie, mogą zrobić to później. Nie tracą przy tym wypłaty za wcześniejsze miesiące, jeśli do wniosku dołączą stosowne oświadczenie. Taki wniosek wraz z oświadczeniem o symbolu ERO można złożyć w ZUS w ciągu 30 dni liczonych od zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Bardzo ważne jest to żeby w oświadczeniu wpisać datę, od której oczekuje się przyznania prawa do emerytury, ale nie wcześniejszą niż 1 marca 2020 r. Wskazując datę należy pamiętać, że na ten dzień muszą być spełnione wszystkie warunki do przyznania świadczenia.

- Przed złożeniem wniosku o emeryturę, zachęcamy do skorzystania z kalkulatora na PUE ZUS, który wyliczy prognozowaną wysokość emerytury. Możemy też udać się do ZUS, gdzie takich wyliczeń dokona doradca emerytalny – podpowiada Krystyna Michałek.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 38/06/2020

Toruń, dnia 10.06.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 38/06/2020


Zjawisko: burze
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 23:00 dnia 10.06.2020 r. do godz. 07:00 dnia 11.06.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm oraz
porywami wiatru do 60 km/h.
Źródło informacji: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 48.

 

 Dyżurny TCZK

 Julian Skory

Informacja dotycząca godzin pracy Urzędu Gminy

 • plakat Mustang Ostaszewo

Nowy system wypożyczania książek w GBP Łysomice

Od 1 czerwca 2020 roku Biblioteka Publiczna w Łysomicach wraz z filiami działa w oparciu o nowy system wypożyczeń książek MAK+, który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym


Czytelnicy przychodzący do biblioteki będą mieli założone konto w systemie bibliotecznym. W związku z tym każda osoba przychodząca do biblioteki w celu wypożyczenia książki (również czytelnicy, którzy obecnie wypożyczają) proszona jest o zabranie nr PESEL, który jest niezbędny do zapisu w systemie MAK+ (zarówno dorośli jak i dzieci).

Osoby niepełnoletnie do 13 roku życia włącznie, proszone są o przychodzenie z rodzicem/opiekunem, który powinien podpisać zobowiązanie.

System MAK+ co to oznacza?

MAK+ lub inaczej MAK PLUS to elektroniczny i zintegrowany system biblioteczny, stworzony i ciągle rozwijany przez Instytut Książki,który służy do zarządzania biblioteką i jej zbiorami. System ten umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego oraz bazy użytkowników placówki,umożliwia również elektroniczną rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów, a także prowadzenie statystyki bibliotecznej. Praca w systemie MAK+ odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

Także Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach postanowiła iść z duchem czasu i zainwestować w nowy system biblioteczny MAK+. System jest wdrożony również we wszystkich filich: Lulkowie, Ostaszewie, Zakrzewku, Gostkowie, Turznie, Kamionkach Dużych. Zbiory biblioteczne zostały wprowadzone do systemu a wszystkie książki zostały zaopatrzone w naklejki ze specjalnymi kodami kreskowymi. Tym samym tradycyjne wypożyczanie książek za pomocą papierowych kart książki i papierowych kart czytelników w gminnych bibliotekach przeszło do lamusa.

Aplikacja czytelnika

Każdy zarejestrowany czytelnik po założeniu konta może skorzystać ze specjalnej aplikacji czytelnika www.szukamksiazki.pl, która umożliwia:

 • przeszukiwanie katalogów bibliotek korzystających z systemu MAK+;
 • sprawdzanie statusów pozycji wypożyczonych w bibliotekach korzystających z MAK+, w których czytelnik jest zarejestrowany;
 • rezerwowanie pozycji dostępnych w bibliotekach korzystających z MAK+, w których czytelnik jest zarejestrowany.
 • sprawdzanie, jaką ocenę książka otrzymała w serwisie lubimyczytać.pl

Więcej informacji na stronie internetowej bibliotek https://lysomice.naszabiblioteka.com/n,elektroniczne-wypozyczanie-ksiazek

Wytyczne dotyczące organizowania imprez w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Łysomice

Wytyczne dla osób wypożyczających świetlicę:

 • ograniczenie liczby gości zgodnie z aktualnymi przepisami - na dzień 3.06.2020 maksymalna liczba uczestników imprezy to 150 osób.
 • poinformowanie gości i obsługi, że w imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego.
 • poinformowanie gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad panujących w miejscu imprezy.
 • dysponowanie pełną listą gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Zapewnienie, aby - w miarę możliwości - przy jednym stoliku wyznaczane były miejsca dla rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • zapewnienie we własnym zakresie środki ochrony osobistej dla gości i obsługi oraz środki dezynfekujące sprzęt , wyposażenie i ręce
 • udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej oraz przy wyjściu z toalet
 • organizatorzy i obsługa powinni nosić maseczki lub środki ochrony ust i nosa wskazane w obowiązujących regulacjach prawnych.
 • ograniczenie kontaktów z klientami, dostawcami i innymi osobami z zewnątrz – w jak największym stopniu wykorzystywanie zdalnych środków komunikacji.
 • dostosowanie liczby kelnerów do liczby gości; 1 kelner na nie więcej niż 15 osób.  Przy serwisie dań do stołów zadbanie o obsługę gości przy danym stole przez tego samego kelnera lub przez ten sam zespół kelnerski
 • po imprezie należy sprzątnąć salę -dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu, toalet, gruntowne wywietrzenie pomieszczeń)
 • korzystanie z naczyń wielokrotnego użytku dopuszcza się tylko i wyłącznie pod warunkiem możliwości mycia ich w temperaturze min. 60 C i wyparzania
 • przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. „wiejskie stoły”, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, stoły wiejskie, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking (gotowanie na żywo) możliwe do organizacji pod warunkiem wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc.
 • zwiększenie częstotliwości (rekomendowane co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, takich jak: toalety, poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, podłogi, blaty

Wytyczne dla obsługi imprezy:

 • często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce, i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • nosić osłonę nosa i ust tam, gdzie jest to możliwe, i obowiązkowo przy bezpośrednim kontakcie z gościem.
 • zachować bezpieczną odległość od innych osób pracujących w tym samym pomieszczeniu (minimum 1,5 metra).
 • podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć lub zdezynfekować ręce.
 • starać się nie dotykać dłońmi okolic  twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne.
 • jak najczęściej wietrzyć pomieszczenia (nie zaleca się używania klimatyzacji)

Wójt Gminy Łysomice
Piotr Kowal

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

08.06.2020

11.00-15.00

Stacja Kowalewo Szosa Brodnicka  obw .linia nap. Wrzosowa

09.30-13.30

Stacja Szczypiorskiego 2 obw.400

10.00-13.30

Stacja Gostkowo 1 obw.200

07.30-10.30

Stacja Lubicz 9 obw.200

09.00-13.00

Stacja Obrowo 7 obw.100 Lubicz Dolny ulice Dworcowa, Grębocka, Kortowa, Mostowa, Ogrodowa, Sadowa, Tenisowa, Toruńska, Lubicz Górny ulica Sportowa

07.00-08.30

Stacja Tylice 3 Zakrzewko 1,4 Ostaszewo 2,PGR Gorzelnia , 5 GPRD , WPERD ,Ostaszewo  1

09.06.2020

07.30-11.30

Stacja Osiek 4 obw.200 i 100

10.30-14.30

Stacja Port Drzewny 1 obw. Hotel , Toruń ulica Droga Starotoruńska

10.00-13.30

Stacja Rogowo 3 obw.300

10.00-12.00

Stacja Chabrowa obw. Liliowa 22

12.00-14.00

Stacja Fiołkowa  , Toruń ulice Fiołkowa, Kwiatowa, Rumiankowa, Storczykowa, Ugory

08.00-10.00

Stacja Wesoła obw. Wesoła, Toruń ulice Cicha, Czysta, Jesienna, Wesoła

10.00-14.00

Stacja Lisi Ogon

15.00-18.00

Stacja Tylice 3 Zkrzewko 1,4 Ostaszewo 2,PGR Gorzelnia , 5 GPRD , WPERD ,Ostaszewo 1

10.06.2020

08.00-12.00

Stacja Osiek 17 obw.100

09.00-13.00

Stacja Osiek 25 obw.100

10.30-14.30

Stacja Sienkiewicza obw.100 wyłączenie w ZK Sikorskiego 41

07.00-08.30

Stacja Osiek 7,9,12,16,

15.00-17.00

Stacja Osiek 7,9,12,16,

07.00-17.00

Stacja Dzikowo 5,7, 6,2, Smogorzewiec 1

08.30-12.30

Stacja Kuczwały 6 obw. Ostaszewo

10.00-13.30

ST. Chrapy 2

12.06.2020

07.30-11.30

Stacja Dekerta 1 obw.100 , Toruń ulice Bartosza Głowackiego, Bażyńskich, Grudziądzka, Grunwaldzka, Podgórna

07.30-11.30

Stacja Dekerta 2 , Toruń ulice Bartosza Głowackiego, Bażyńskich, Grudziądzka, Grunwaldzka, Jana Dekerta, Tadeusza Rejtana

10.30-14.30

Stacja Gutowo 7 obw.300

10.00-13.30

Stacja Lubicz 18 Krobia ulica Długa, Lubicz Górny ulice Handlowa, Komunalna, Nowowiejska, Piaskowa, por. Kazimierza Trzaskalskiego, Przy Lesie, Rzemieślnicza, Stefana Niteckiego, Warszawska, Toruń ulica Słodka

13.06.2020

08.00-13.00

Stacja Lubicka 2 CPN , Tryton , Salon Volvo

 

 • Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes - plakat...

Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes

 • Plakat informacyjny projektu "Czas na zmianę"

Zaplanuj swoją karierę, podnieś kwalifikacje i zdobądź doświadczenie

Otwarcie siłowni i placów zabaw na terenie Gminy Łysomice

Place zabaw i siłownie zewnętrzne będą otwarte na terenie Gminy Łysomice od 4 czerwca 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. dotyczącego m.in. korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, osoby korzystające z w/w obiektów zobowiązani są do stosowania następujących zasad bezpieczeństwa:

 1. zachowania dystansu społecznego  - co najmniej 2 m.
 2. stosowania osłony ust i nosa – nie dotyczy to dzieci poniżej 4 roku życia oraz osób które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia

Należy również pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami, dziecko w wieku do 13 lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.  

Uwaga! W związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa informuję, iż każda osoba korzystająca z infrastruktury o charakterze otwartym, zobowiązana jest do zabezpieczenia we własnym zakresie możliwości dezynfekcji rąk, urządzeń zabawowych i sportowych lub stosowania rękawiczek.  

Konkurs plastyczny dla dzieci małych i dużych

Jak wyobrażasz sobie sztandar gminy Łysomice?
W związku z Dniem Dziecka oraz podjęciem uchwały o działaniach zmierzających do nadania gminnego sztandaru, ogłaszamy konkurs plastyczny dla mieszkańców naszej gminy. Celem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie  inspiracją do powstania sztandaru gminnego.

Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu dostępne w regulaminie:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT GRAFICZNY SZTANDARU

 1. Organizatorem konkursu plastycznego na projekt graficzny jest gmina Łysomice i jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Łysomice.
 2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu, który będzie inspiracją do powstania sztandaru gminnego
 3. Konkurs ma na celu rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej uczestników, rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej, popularyzację działań plastycznych oraz umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania swojego talentu.
 4. Projekt powinien uwzględniać następujące elementy
  - awers
  - rewers
  - na jednej ze stron projektu obraz graficzny związany z tematyką herbu gminy Łysomice.
 5. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Łysomice w następujących kategoriach wiekowych:
  - od od 5 do 10 lat
  - od 11 do 16 lat
  - od 17 do 100 lat
 6. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe, wykonane wybraną przez siebie dowolną techniką plastyczną w formacie A3 lub A4.
 7. Prace podpisane należy nadesłać w formie elektronicznej- zdjęcia pracy i nadesłać ją na adres:
  j.paczkowska@lysomice.pl lub zamieścić w komentarzu pod postem na oficjalnym profilu FB Gmina Łysomice w dniu 01.06.2020r
  w terminie do 15 czerwca 2020 roku. Prace zwycięzców będą wymagały złożenia w formie papierowej.
 8. W treści maila należy podać:
  - imię i nazwisko oraz wiek autora
  -  telefon kontaktowy
 9. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska w materiałach pokonkursowych i na stronie internetowej organizatora.
 10. Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zwycięskiego projektu, przeprojektowania, wykorzystania części projektu, w celu jego skutecznego wykorzystania, na co autor wyraża nieodpłatnie zgodę. 
 12. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 czerwca 2020 roku na stronie internetowej Gminy Łysomice, oraz fanpage’ u FB Gmina Łysomice.
 13. Na wszystkich uczestników czekają nagrody wyróżnienia.
 • życzenia z okazji Dnia Dziecka

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka

Otwarcie boisk na terenie Gminy Łysomice

Od 1 czerwca 2020. zostają otwarte boiska wielofunkcyjne typu „Orlik” w Turznie, Gostkowie i Ostaszewie oraz boiska przy SP Łysomice i trawiaste w Ostaszewie.

Realizacja zadań na boiskach będzie odbywać się pod nadzorem:

 1. „Orliki” - przez osoby zatrudnione w ramach programu Lokalny Animator Sportu
 2. Boisko przy SP w Łysomicach - przez pracownika zatrudnionego przez Urząd Gminy
 3. Boisko trawiaste w Ostaszewie - pod nadzorem trenerów wyznaczonych przez Zarząd LZS Mustang Ostaszewo.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, podczas korzystania z tych będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. Orliki, boiska przy szkołach oraz boisko trawiaste w Ostaszewie - w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz w współzawodnictwie sportowym uczestniczyć może nie więcej niż 150 uczestników bez publiczności.
 2. Opiekunowie boisk odpowiadają za:
  • weryfikację liczby osób korzystających z obiektu i sprzętu,
  • dezynfekcję szatni i węzłów sanitarnych 
  • zapewnienie osobom korzystającym z obiektu i sprzętu środków do dezynfekcji rąk i sprzętu,
  • dezynfekcję urządzeń i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
  • zapewnienie 15 minutowego odstępu czasu między wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami.
 3. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.

WAŻNE! Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby które uzyskały zgodę na wejście od animatora lub przedstawiciela UG lub LZS Mustang. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13 lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

W przypadku korzystania z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym (siłownie, boiska wiejskie) będzie obowiązywała zasada zachowania dystansu społecznego – co najmniej 2 m.

UWAGA! W związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa informujemy, iż każda osoba korzystająca z infrastruktury o charakterze otwartym zobowiązana jest do zabezpieczenia we własnym zakresie możliwości dezynfekcji rąk i urządzeń sportowych lub stosowania rękawiczek.

Uchwała w sprawie nadania sztandaru Gminie Łysomice

 W dniu 27 sierpnia 2012 roku Rada Gminy Łysomice na uroczystej sesji wśród licznie przybyłych gości i mieszkańców podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy. Ustanowienie insygniów gminnych wpłynęło na wzrost lokalnej świadomości społecznej i poczucia więzi. 
Do tych ważnych symboli dołączy kolejny - sztandar gminy Łysomice, który dla społeczności jest znakiem małej ojczyzny. Podczas sesji rady gminy w dniu 27 maja 2020 roku, w dniu kiedy obchodziliśmy 30-lecie samorządu terytorialnego,  podjęto uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do nadania sztandaru gminie Łysomice.
Jest to długotrwały proces, który zaczyna się od projektu zgodnego z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji historycznej. Następnie należy wystąpić do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zaopiniowanie wybranego przez radę gminy projektu sztandaru, po czym można zlecić wykonanie sztandaru. 

Sztandar - z łacińskiego ex-tendere, co znaczy rozwijać, inaczej chorągiew, w szerszym pojęciu stanowi znak Państwa, formacji militarnej, organizacji, towarzystwa, szkoły czy samorządu. Posiada on ustalone barwy, a często godło. Sztandar jest najważniejszym znakiem i symbolem wyróżniającym i jednoczącym daną zbiorowość oraz podnoszącym jej prestiż. W Polsce tradycja sztandaru wywodzi się z czasów rycerskich i jest szeroko rozpowszechniona wśród różnych zorganizowanych społeczności.

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

Opis na granatowym tle: IV etap znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19

Znoszenie kolejnych ograniczeń dotyczących COVID-19 jest możliwe, ponieważ w większości województw liczba zachorowań spada. Stale obserwujemy także sytuację epidemiczną i monitorujemy wydolność służby zdrowia – zwłaszcza liczbę wolnych łóżek i respiratorów. Na tej podstawie podejmujemy odpowiedzialne decyzje. Jakie są nowe zasady bezpieczeństwa?

W PRZESTRZENI OTWARTEJ: ALBO DYSTANS SPOŁECZNY ALBO MASECZKA (od 30 maja)

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny.

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.

Tutaj musisz zasłaniać usta i nos!

Istnieją miejsca, w których trzeba obowiązkowo zasłaniać usta i nos. Są to:

 • autobusy i tramwaje,
 • sklepy,
 • kina i teatry,
 • salony masażu i tatuażu,
 • kościoły,
 • urzędy (jeśli idziesz załatwić jakąś sprawę do urzędu).

Dodatkowe miejsca, w których będzie trzeba zasłaniać usta i nos, określi Główny Inspektorat Sanitarny.

Wyjątki. Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

 • W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
 • W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

ZNOSIMY LIMITY OSÓB – W SKLEPACH, NA TARGU, POCZCIE, W RESTAURACJACH (od 30 maja)

Znosimy limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać.

Obecnie trwają również rozmowy ze związkami sportowymi na temat limitu osób na stadionach.

Uwaga! W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. A klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików.

Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

Uroczystości religijne i pogrzeby

Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób również przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

ZGROMADZENIA I WESELA DO 150 OSÓB

Zgromadzenia na powietrzu i koncerty plenerowe do 150 osób (od 30 maja)

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)

Umożliwiamy również organizację wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

HOTELE OTWARTE W PEŁNI

Od 30 maja restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom. Od 6 czerwca natomiast w hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.

Właściciele hoteli muszą jednak zachowywać określone zasady sanitarne.

KULTURA, SPORT, SALONY MASAŻU, TARGI (od 6 czerwca)

Od 6 czerwca działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych:

 • kina, teatry, opery, balet,
 • baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki

Ważne! Już od 30 maja będziemy mogli korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw, a także z małej infrastruktury leśnej.

 • sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.

Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.

Konkretne zalecenia sanitarne

Zalecenia sanitarne dla poszczególnych branż podamy po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbaj o siebie i innych.

 • 30 lat samorządu Gminy Łysomice

30-lecie samorządu terytorialnego

 • Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020...
  Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020
 • Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020...
  Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020
 • Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020...
  Spis Wójtów i Radnych Gminy Łysomice w latach 1990 - 2020

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą obsługiwały rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy wszystkie biura powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bieżąco monitorujemy sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W zależności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby cała obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco – zapewnił Tomasz Nowakowski.

Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.

Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnie na dokumenty.

Materiał: Źródło ARiMR

Wyniki konkursu "Piosenka dla Mamy"

To był wyjątkowy konkurs. Zaangażowanie dzieci, poziom wykonań i inwencja twórcza była godna podziwu
Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie były wyjątkowe, dlatego jury zdecydowało, że każdy uczestnik otrzyma nagrodę wyróżnienia.
Jednak zasady regulaminowe twardo stanowią, że zwycięzców może być tylko trzech. Jury pod przewodnictwem pani Aleksandry Kowalskiej- muzyka z wykształcenia, dla której śpiew to nie tylko zawód, ale i pasja zdecydowało że przyznaje 3 główne nagrody następującym wykonawcom:
Nikodem Wojciechowski- autorska piosenka 
Monika Cieślewicz piosenka " List do Matki"
Olivier Nowicki- "Dziękuję Mamo"
Dodatkowo została przyznana nagroda publiczności.
Uczestnik, który zdobył największą ilość polubień ( stan na dzień 25 maj, godzina 19:00) to Zosia i Agata Chamela, które zdobyły 326 polubień
Niestety obecna sytuacja nie pozwala na bezpośrednie uściskanie dłoni i gratulacje, oraz uroczyście wręczyć nagrody na forum, dlatego w sprawie odbioru nagród będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i gratulujemy naszym małym artystom za piękne wykonanie piosenek, które na pewno były dla Waszych Mam najlepszym prezentem.

Życzenia z okazji Dnia Matki

 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych
 • Dzień Matki w Gminie Łysomice w latach ubiegłych

Konkurs Fotograficzny z okazji 30-lecia samorządu „Gmina Łysomice dawniej i dziś”

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Przyjęta 30 lat temu ustawa o samorządzie zmieniła polską rzeczywistość, dając obywatelom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. Święto 30-lecia samorządu jest okazją do uświadomienia sobie, jak bardzo zmieniła się przez ten czas Gmina Łysomice.

Trwająca epidemia wymusiła zmianę formy świętowania tego ważnego wydarzenia, ogłaszamy więc kolejny gminny konkurs - „ Gmina Łysomice dawniej i dziś”, dla mieszkańców naszej gminy. Warunki uczestnictwa dostępne są w regulaminie konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Z OKAZJI 30 LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
„GMINA ŁYSOMICE DAWNIEJ I DZIŚ”

 1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Łysomice.
 3. Przedmiotem konkursu jest zestawienie dwóch zdjęć. Pierwsze zdjęcie powinno przedstawiać charakterystyczne według uczestnika miejsce z terenu gminy Łysomice (może to być budynek, drzewo, kapliczka, polana itp.) zrobione przez okres ostatnich 30-tu lat. To zdjęcie nie musi być autorstwa uczestnika konkursu. Drugie zdjęcie powinno przedstawiać to samo miejsce pokazujące aktualny stan, wskazujące jednocześnie, jak duża nastąpiła zmiana tego miejsca. Należy więc przedstawić dwie fotografie - dawniej i dziś tego samego miejsca.
 4. Kategoria wiekowa jest otwarta od 5 do 100 lat.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.
 6. Zdjęcia należy wykonać techniką cyfrową zapisane w formacie JPG o objętości pojedynczego zdjęcia nie przekraczającej 8MB
 7. Zdjęcia biorące udział w konkursie przyjmowane są w formie elektronicznej na adres: j.paczkowska@lysomice.pl, lub w komentarzu pod postem na gminnym FB, który ukaże się 25 maja 2020 r.
 8. Prace konkursowe będą prezentowane na oficjalnym profilu Facebook Gmina Łysomice.
 9. Jeśli praca jest przesłana na adres mailowy, w treści maila należy podać:
  - imię i nazwisko oraz wiek uczestnika
  - adres zamieszkania, kontaktowy numer telefonu.
 10. Jeśli praca wstawiana jest w komentarzu po postem na Fb gmina Łysomice, należy dodatkowo w/w dane przesłać na adres j.paczkowska@lysomice.pl 
 11. Konkursowe prace będą przyjmowane od 26 maja do 25 czerwca 2020 roku.
 12. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania specjalnych wyróżnień.
 13. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 czerwca 2020 roku na stronie internetowej, oraz fanpage’u FB Gmina Łysomice.
 14. Udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie konkursowych fotografii na stronie internetowej Gminy Łysomice , oraz fanpag’u  Fb Gmina Łysomice.

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca.

 • Życzenia dzień Samorządowca

Utrudnienia na drodze w miejscowości Gostkowo

Informujemy, że w miejscowości Gostkowo przewidziane są utrudnienia na drodze w związku z remontem drogi.

Remont dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 2008C w km 0+850 – 1+700 , oraz w km 2+940 – 3+140 ( droga Gostkowo- Lipniczki)
Na tych odcinkach w dniach 25.05- 26.05. układana będzie warstwa ścieralna masy asfaltowej. Utrudnienia mogą potrwać na w/w odcinkach w godzinach 07:00 – 17.00 

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych – termin ulegnie przesunięciu.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Szkolny Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II - pielgrzym”

 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II
 • Konkurs o Janie Pawle II

Wznowienie przyjmowania odpadów komunalnych do PSZOK w Papowie Toruńskim

Informujemy, iż wznawiamy funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Papowie Toruńskim przy ul. Kanałowej, w soboty od godziny 8:00 do 12:00

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i wynikającymi z tego zagrożeniami na teren PSZOK wpuszczane będą jedynie osoby w maskach ochronnych zasłaniających twarz oraz wyposażonych rękawice ochronne.

Przyjęcie dostarczonych przez mieszkańców odpadów odbywa się po wcześniejszym udokumentowaniu prawa do nieodpłatnego przekazania odpadów poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego, iż odpad pochodzi z nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Łysomice, ( tj. dowód osobisty lub kopia deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne). Przypominamy, że PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Prosimy o wcześniejsze przygotowanie odpadów w sposób selektywny, aby do minimum skrócić czas obsługi i pobytu na terenie PSZOK, tj. bez konieczności prowadzenia dodatkowej segregacji.

Szczegółowy regulamin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zamieszczony jest na stronie http://zuklysomice.zakladkomunalny.com/pszok-punkt-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych/regulamin-pszok

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

25.05.2020

08.00-14.00

Stacja Zamek Bierzgłowski 3

 

08.00-12.00

Stacja Głogowo 3 obw.800

 

11.00-15.00

Stacja Grębocin 33 obw.200 Grębocin ulice Makowa, Toruńska, Toruń ulice Iławska, Kresowa

 

07.00-12.00

Stacja Poniatowskiego

 

08.30-14.30

Stacja Wielka Nieszawka 2 obw.200 Cierpice ulica Ogrodowa, Dybowo , Wielka Nieszawka ulice Toruńska, Wiślana

 

08.30-14.30

Stacja Mała Nieszawka 8 obw.200 Toruń Mała Nieszawka ulice Bydgoska, Leśna, Lisia

 

07.30-14.30

Stacja Pigża 12 obw.100

 

07.00-11.00

Stacja Obrowo 1

26.05.2020

08.00-12.00

Stacja Suwalska obw.800 Toruń ulice Gorzowska, Jeleniogórska, Krakowska, Krośnieńska, Krynicka, Lubelska, Lubicka, Ostrołęcka, Przemyska, Rumiankowa, Rzeszowska, Skierniewicka, Suwalska

 

10.00-15.00

Stacja Papowo Toruńskie 14 obw.200

 

08.30-15.30

Stacja Zagrodowa obw.200 Toruń ulice Dworska, Kluczyki, Nieszawska, Przy Grobli, Wiejska, Zagrodowa

 

07.00-12.00

Stacja Kawęczyn 14

 

07.00-11.00

Stacja Napole 4

27.05.2020

08.00-14.30

Stacja Ogrodowa

 

10.00-13.00

Stacja Górsk 8

        

08.00-11.00

Stacja Bank 2 obw.500

 

08.30-15.30

Stacja MPO Kociewska obw.200

28.05.2020

07.30-12.30

Stacja Szembekowo 7 obw.100

 

08.30-15.30

Stacja Lubicz 3 obw.300 Lubicz Dolny ulice Brzozowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Młyńska, Mostowa, Różana, Sosnowa, Toruńska, Wilczy Młyn, Wilczy Młyn

 

07.30-14.30

Stacja Brzoza obw.6ZK-Wocławska

29.05.2020    

08.00-14.30

Stacja Januszewo 1

 

08.30-15.30

Stacja Lubicz 3 obw.400 i 500 Lubicz Dolny ulice Brzozowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Młyńska, Mostowa, Różana, Sosnowa, Toruńska, Wilczy Młyn, Wilczy Młyn

              

07.00-15.00

Stacja Lisi Ogon 1

Wsparcie ze środków unijnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach

 • Tablica informacyjna

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do OHP

Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z dniem 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV- 2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), która poprzez art. 46 pkt 45 wprowadziła nowe brzmienie art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Ustawa ta umożliwia Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznanie rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, prawa do zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177, z 2019 r., poz. 1564) za okres objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przypadający nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778) od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł.

Wobec powyższego kwota zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 wynosi 1300 zł.

Zasiłek z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 następuje na wniosek, po rozpatrzeniu którego Kasa wyda stosowną decyzję.

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl.

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Odpoczywajmy na wsi! - apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska wieś to skarb, który jest tuż obok, niemal na wyciągniecie ręki. Wypoczynek na wsi to czyste powietrze, piękny krajobraz i smaczne jedzenie. To czas spędzony blisko natury.

Pandemia zmieniła nasze życie. Nie wiemy, jak długo będzie trwało zagrożenie. Jednak stopniowo uczymy się żyć w nowych realiach. Znoszone są najsurowsze restrykcje. Przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych, pozwala ograniczać ilość zarażeń. Najwyższym wyzwaniem jest teraz zwykła ludzka solidarność.

Przed nami okres wakacyjny. Będzie on zdecydowanie odmienny – ograniczenia dochodów dotykają wszystkich. Rząd planuje przyznanie bonów w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na letni wypoczynek.

Zachęcam wszystkich do skorzystania z oferty gospodarstw agroturystycznych. Dają one możliwość wypoczynku całym rodzinom, bez ścisku, tłoku – od Bałtyku po Tatry i od Odry po Bug. To nie tylko kontakt z naturą, ale też z tradycją i kulturą, w tym z naszym dziedzictwem kulinarnym. W takich miejscach zjemy nasze ulubione potrawy, skosztujemy naturalnych produktów, pochodzących z okolicznych gospodarstw.

Wybór oferty agroturystycznej to właśnie przejaw solidarności. To wykorzystanie rządowego wsparcia z korzyścią dla nas, a jednocześnie dla rolników. To budowa nowych więzi społecznych i zrozumienia wzajemnych zależności. To wreszcie przejaw współczesnego patriotyzmu, patriotyzmu konsumenckiego. Od każdego z nas zależy czy kryzys, spowodowany pandemią, będzie miał mniej lub bardziej odczuwalne skutki.

Znane powiedzenie mówi: cudze chwalicie, swego nie znacie. Może teraz właśnie jest czas by poznać to co nasze? Zapraszam do gościnnych gospodarstw agroturystycznych na dobry wypoczynek, na rozkoszowanie się specjałami polskiej kuchni. Zachęcam do odkrywania uroków polskiej wsi.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/odpoczywajmy-na-wsi.

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

„Premie dla młodych rolników”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 3 czerwca 2020 r. do 1 sierpnia 2020 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759, poz. 1021; z 2019 r. poz. 760 oraz z 2020 r.  poz. 839).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.:

 • w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;
 • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy);
 • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;
 • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 000 euro i nie większej niż 150 000 euro oraz powierzchni użytków rolnych równej co najmniej powierzchni minimalnej tj. średniej krajowej lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej);
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Pomoc przyznaje się w wysokości 150 000 zł i wypłaca się ją w dwóch ratach:

 • I rata wypłacana jest w wysokości 120 000 zł – po spełnieniu przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy i po złożeniu wniosku o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
 • II rata wypłacana jest w wysokości 30 000 zł – po realizacji biznesplanu.

Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania, są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa osobiście*) albo m.in. przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495, 2005 oraz z 2020 poz. 695) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć również w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).

Informacje na temat poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR*) (dane kontaktowe znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

*) forma osobistego kontaktu z ARiMR może być uzależniona od sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju

 • Jan Paweł II

Setne urodziny Jana Pawła II

 • konkurs Piosenka dla Mamy

Konkurs "Piosenka dla Mamy"

ARiMR przypomina o możliwości korzystania z Portal IRZplus

Urodziny Papieża w moim domu- konkurs

Marszałek Piotr Całbecki i Kujawsko- Pomorskie zapraszają na konkurs.

„Urodziny Papieża w moim domu”

Konkurs z okazji  z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II dla mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego.

Urodziny papieża w moim domu” to zaproszenie i zachęcenie mieszkańców województwa do udekorowania flagami papieskimi, zdjęciami i kwiatami okien, domów, podwórek, ogrodów, osiedli i ulic. Pozwoli to poczuć szczególną atmosferę, która towarzyszyła przyjazdom Jana Pawła II do naszego regionu.

Indywidualnie mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego mogą wziąć w nim udział, przesyłając zdjęcia dekoracji przygotowanych najpóźniej na 18 maja (dzień urodzin Jana Pawła II) do lokalnych i regionalnych mediów. Już od piątku (8 maja) takie konkursy są ogłaszane przez redakcje w całym województwie. Zapraszamy do lektury gazet i portali internetowych, słuchania rozgłośni radiowych  i oglądania materiałów telewizyjnych dotyczących konkursu oraz wzięcia w nim udziału. Laureat każdego z nich otrzyma nagrodę finansową w wysokości 500 złotych.

Przygotowany został również konkurs adresowany do:

- kół gospodyń wiejskich,

- ochotniczych straży pożarnych,

- sołectw,

- spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W każdej z powyższych grup zostanie wybranych po trzech zwycięzców oraz przyznamy po jednym wyróżnieniu. Koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, sołectwa oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które przygotują najwięcej barwnych dekoracji i przystroją nimi swoje miejscowości najpóźniej w dniu urodzin papieża (18 maja) otrzymają nagrody finansowe:

 • I miejsce – 2 000 złotych,
 • II miejsce – 1 500 złotych,
 • III miejsce – 1 000 złotych,
 • wyróżnienie – 500 złotych.

 

Zdjęcia wykonanych dekoracji wraz z podpisanym oświadczeniem można przesłać do wtorku (19 maja) na adres: janpawel2@kujawsko-pomorskie.pl w tytule wpisując „Urodziny papieża w moim domu”.

Szczegóły konkursy oraz regulamin na stronie https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35734-wez-udzial-w-konkursach-i-swietuj-z-nami

 

 • Baner KPFP

Pożyczka Płynnościowa KPFP na pomoc przedsiębiorcom

 • KPFP Infografika

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 32/05/2020


Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 00:00 dnia 14.05.2020 do godz. 07:00 dnia 14.05.2020
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się miejscami spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -4°C.

 

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW - PIB
Dyżurny TCZK
Dariusz Noskowicz

Zniesienie kolejnych ograniczeń - 18 maja pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki i restauracji

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższamy limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwimy bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opiekę nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. Powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie ono takie jak przed pandemią. Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni!

Grafika przedstawiająca biały napis hasztag Dbajmy o siebie III etap dwukropek zasady bezpieczeństwa

Pierwsze poluzowanie obostrzeń wprowadzanych z powodu pandemii nastąpiło 20 kwietnia. Od tego czasu uważnie analizujemy, w jaki sposób znoszenie poszczególnych ograniczeń wpływa na przyrost zachorowań i wydolność służby zdrowia. Co się zmieni w najbliższym czasie wraz z wejściem w trzeci etap znoszenia ograniczeń?

Działalność gospodarcza – otwieramy salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje

Odmrażamy gastronomię i salony kosmetyczne. Od 18 maja będziemy mogli:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).

Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Wszystkie sanitarne wytyczne dla poszczególnych branż można znaleźć tutaj:

Życie społeczne – opieka w szkołach dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej

OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)

Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja umożliwimy prowadzenie:

 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Ważne! Przedłużamy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

TRANSPORT PUBLICZNY (od 18 maja)

Podwyższamy limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?

 • Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)

lub

 • tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (od 17 maja)

Zmniejszamy również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

SPORT (od 18 maja)

18 maja w poniedziałek zwiększymy limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

18 maja umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

  • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
  • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
  • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
  • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA (od 18 maja)

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. I tak od 18 maja możliwe będą m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.

Więcej informacji na stronie resortu kultury.

UCZELNIE (od 25 maja)

Chcemy przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.


Uwaga! Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji.


Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca

Przedłużamy także kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Więcej szczegółów na ten temat na stronach MSWiA.

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo rolników, w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zdecydowano o przełożeniu ogłoszonej na początku lutego br. XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na 2021 rok.

Informację przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 • Plakat dotyczący projektu "Mam staż, mam możliwości"

Projekt "Mam staż - mam możliwości zawodowe!"

Zasiłek dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisem art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) – rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).

Kasa dodaje, że obecnie trwają prace legislacyjne nad doprecyzowaniem art. 31zy3 wyżej cytowanej ustawy, które mają na celu umożliwienie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznawanie i wypłatę ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, określenie zasad jego przyznawania i wypłaty oraz wskazanie źródła jego finansowania. Po zakończeniu prac legislacyjnych Kasa niezwłocznie opublikuje szczegółowe zasady dotyczące przyznawania i wypłaty tego zasiłku i zamieści stosowny wniosek.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 • Życzenia z okazji dnia bibliotekarza i bibliotek

Pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednia

Informujemy zainteresowanych rolników z terenu gminy Łysomice o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie i inne.

Pomocy udzielał będzie Pan Krzysztof Piotrowski do dnia 15.06.2020 r. wyłącznie pod numerem telefonu: 887 295 280

Zapraszamy serdecznie.

Informacja dotycząca wpłat II raty podatku 2020 roku

Wójt Gminy Łysomice informuje, że ze względu na sytuację epidemiczną w kraju (rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19), koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, Sołtysi następujących Sołectw będą przyjmować wpłaty gotówkowe z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w dniu 15 maja 2020 r.:

 • Sołtys Sołectwa Gostkowo w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9:00 do 13:00;
 • Sołtys Sołectwa Kamionki Duże w świetlicy wiejskiej w godzinach od 12:00 do 14:00;
 • Sołtys Sołectwa Łysomice w świetlicy wiejskiej w godzinach od 11:00 do 14:00;
 • Sołtys Sołectwa Ostaszewo w świetlicy wiejskiej w godzinach od 11:00 do 14:00;
 • Sołtys Sołectwa Turzno w świetlicy wiejskiej w godzinach od 8:00 do 12:00;
 • Sołtys Sołectwa Wytrębowice w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9:00 do 12:00;

Jednak, w związku z panującą epidemią zachęcamy do dokonywania wpłat podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego na indywidualne konto bankowe według decyzji podatkowej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy o numerze:
89 9511 0000 2002 0032 0267 0001.

Mieszkańców pozostałych Sołectw prosimy o wpłacanie podatków na indywidualny Nr konta bankowego podatnika wskazanego w decyzji podatkowej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy
tj. 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001. Sołtysi tych sołectw nie będą pobierać
II raty podatku. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

O sposobie wpłaty III raty podatku w 2020 r. poinformujemy w terminie późniejszym.

WYTYCZNE (proszę się zapoznać):

 1. Podatek przyjmowany jest na terenie wsi w wyznaczonym do tego budynku gminnym w określonym terminie – dniu i godzinach;
 2. Należy zachować odstęp pomiędzy osobami co najmniej 2 metry;
 3. Do budynku osoby płacące podatek wchodzą pojedynczo – obowiązkowo w maseczce higienicznej lub przyłbicy;
 4. W budynku obowiązkowa dezynfekcja rąk lub zakładanie rękawiczek;
 5. Osoba przyjmująca podatek obowiązkowo musi posiadać maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki – mogą być wielokrotnego użytku;
 6. Należy zachować odstęp pomiędzy osobą płacącą podatek a przyjmującą minimum 1,5 metra;
 7. Pieniądze od podatnika jak i potwierdzenie płatności należy przyjmować/przekazywać w rękawiczkach;

Stop Pożarom Traw

Kampania kierowana do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.

Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.

► Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu, łącznie 31 720, co stanowiło 56,7% wszystkich pożarów traw w 2019 roku.

► Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 19 km/h, szybka jazda na rowerze to około 30 km/h). W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W wypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania. Podczas pożaru lasu zwierzęta wpadają w popłoch. Wiele z nich traci orientację i wpada wprost w płomienie!

► Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu pokoleń. Szacowane straty w wyniku pożarów traw, które powstały w 2019 roku, to 40 974 800 złotych. Średni czas trwania akcji gaszenia pożaru trawy wynosi 54 minuty. W 2018 roku średnio strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych co 9 minut. Żeby wyrównać emisję dwutlenku węgla wytworzonego w pożarze 1 ha lasu, należy zalesić od 10 do 25 ha.

► W 2019 roku podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 183 412 171 litrów wody, co odpowiada pojemności 49 basenów olimpijskich. Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują dużą liczbę strażaków i zasobów ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy, zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą na czas tam, gdzie są bardzo potrzebni.


► Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

► Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):
-art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
-art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.
 

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788):
-art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
- art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618)
- kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić
od 20 do 5000 złotych.
- art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 • Zasady bezpieczeństwa w Bibliotece

Od dziś swoich czytelników zapraszają do wypożyczenia książki Gminne Biblioteki Publiczne na nowych zaostrzonych zasadach uwzględniających zaostrzenia związane z COVID 19.

Stypendia, staże i konkursy w czasie epidemii

Jesteś studentem, młodym naukowcem, sportowcem, artystą? Angażujesz się społecznie? Planujesz studia w kraju lub za granicą? Poszukujesz wsparcia na rozwój swoich pasji, ale nie jesteś pewien, gdzie zacząć szukać? Zajrzyj na portal MojeStypendium.pl!

W Polsce i na świecie działa wiele organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne: od  programów wspierających zdolnych uczniów z małych miejscowości, poprzez stypendia dla artystów i sportowców, po programy finansujące kursy i staże w zagranicznych instytucjach. Niestety, często barierą w uzyskaniu finansowania na rozwój swoich pasji jest brak wiedzy o programach stypendialnych oraz nieznajomość narzędzi, które mogą pomóc w ich wyszukiwaniu.

MojeStypendium.pl - baza ofert i baza wiedzy

Jako Fundacja Dobra Sieć od ponad 10 lat aktywnie działamy na rzecz popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych. Od 2006 roku prowadzimy portal MojeStypendium.pl, w którego bazie od początku istnienia serwisu zgromadziliśmy ponad 12 tysięcy ofert stypendiów, konkursów i staży. Baza jest całkowicie darmowa i dostępna dla wszystkich, a dzięki funkcjonalnej wyszukiwarce każdy może znaleźć ofertę odpowiadającą jego zainteresowaniom i sytuacji życiowej.

Ponadto, na portalu regularnie publikujemy artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją. Wyjaśniamy podatkowe aspekty stypendiów i definicje, przybliżamy zagadnienia związane ze studiowaniem za granicą, a także regularnie przygotowujemy zestawienia stypendiów i konkursów o otwartych naborach, kierowanych do konkretnych grup.

Pomoc organizacjom i badania stypendiów

Nasza działalność obejmuje także wsparcie organizacji w tworzeniu i udoskonalaniu programów stypendialnych czy realizację badań „rynku stypendialnego” w Polsce. Poza regularnie publikowanymi na naszym portalu artykułami kierowanymi do organizatorów stypendiówzestawieniami grantów dla organizacji, przygotowujemy publikacje na podstawie szeroko zakrojonych badań i analiz przeprowadzonych przez Zespół Fundacji.

W 2018 roku przeprowadziliśmy kompleksowe badanie polskich organizacji stypendialnych, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie „Mapa stypendiów II”. Na jego podstawie opracowana została broszura „Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”, w przystępny sposób prezentująca informacje o stypendiach w Polsce. Jeśli w tematyce stypendiów czujecie się zupełnie „zieloni”, przejrzenie naszej broszury może pomóc Wam rozpocząć poszukiwania.

Stypendia szansą na wsparcie i rozwój

Wierzymy, że wartościowe inicjatywy stypendialne, będące elementem rozbudowanej sieci wsparcia, są nieodzownym narzędziem pomagającym wyrównywać szanse młodych ludzi w dostępie do edukacji i rozwoju.

Zwłaszcza w obecnej sytuacji dużej niepewności związanej z systemem edukacji i rynkiem pracy, mamy nadzieję, że baza aktualnych ofert stypendialnych, konkursów i staży może być szczególnie pomocnym narzędziem dla wielu osób. Staramy się służyć swoim doświadczeniem i wiedzą również w sytuacji kryzysu - m.in. publikując artykuły o grantach dla organizacji w czasie epidemii czy przydatnych narzędziach do zdalnej nauki.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.mojestypendium.pl i życzymy powodzenia!

Fundacja Dobra Sieć
serwis@mojestypendium.org
www.mojestypendium.pl

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 24 maja 2020 r.

Przyznawanie, przeliczenie lub podejmowanie wypłaty świadczeń za cały okres, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii

 • Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Komunikat Wójta Gminy Łysomice

Od 4 maja 2020 roku udostępnione na terenie Gminy Łysomice zostają następujące obiekty infrastruktury sportowej o charakterze otwartym:

 1. boisko sportowe w Ostaszewie – treningi  LZS Mustang Ostaszewo  wyłącznie dla grup zorganizowanych pod nadzorem przedstawicieli klubu w terminach i czasie przez nich ustalonym. Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć trenerskich na obiektach Orlik i boisku wielofunkcyjnym w Łysomicach dla klubu LZS Mustang Ostaszewo na zasadach wyżej określonych po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Urzędu Gminy Łysomice.
 2. boisko wielofunkcyjne na terenie Szkoły Podstawowej w Łysomicach – nieczynne,
 3. boiska typu Orlik w Ostaszewie i Gostkowie oraz na terenie SP Turzno – nieczynne,
 4. boiska wiejskie i siłownie zewnętrzne – korzystanie z nich tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Ograniczenia:

 1. boiska sportowe maksymalnie 6 osób,
 2. siłownie zewnętrzne maksymalnie 2 osoby zachowujące odstęp pomiędzy sobą co najmniej 2 metry.

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 1. zachowanie dystansu społecznego,
 2. obowiązek zasłaniania twarzy ( w momencie dotarcia na boiska nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 3. ograniczona liczba osób,
 4. weryfikacja uczestników – dotyczy boisk na terenie Szkół, Orlików oraz LZS Mustang,
 5. brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego ( poza WC),

Uwaga:

W związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa informuję, iż każda osoba korzystająca z w/w obiektów zobowiązana jest do zabezpieczenia we własnym zakresie możliwości dezynfekcji rąk i urządzeń lub stosowania rękawiczek.

Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

Podstawowe wymagania

Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin. Wynika to zarówno z ogólnych wymagań higienicznych przy produkcji żywności, jak również z aktualnego zagrożenia Covid-19. Dlatego też konieczne jest unikanie bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel).

Kolejnym podstawowym wymaganiem jest właściwa higiena rąk. Informacje jak skutecznie  myć ręce znajdziemy na stronie: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/mycie-r%C4%85k-A4-druk.pdf

Obowiązkowe jest też częste stosowanie środków do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%). Informacje jak skutecznie  dezynfekować ręce znajdziemy na stronie: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/ulotka-dezynfekcja_ra%cc%a8k.pdf

Konieczna jest właściwa higiena dróg oddechowych (kasłania, kichania). Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). NIE należy dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

W miejscu gdzie produkowana, przechowywana jest żywność, niezbędne jest również częste mycie/dezynfekcja powierzchni roboczych i miejsc często dotykanych takich jak klamki, uchwyty etc.;

Rolnicy, wykonujący prace polowe powinni obserwować swój stan zdrowia i w przypadku wystąpienia symptomów Covid-19 postępować zgodnie z zaleceniami: https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

Więcej informacji dotyczących prawidłowych zachowań:

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/

Kwarantanna

Rolnik pozostający w kwarantannie jest osobą zdrową mającą potencjalny kontakt z osobą chorą. Jeżeli nie występują u niego objawy zakażenia, może wykonywać prace w swoim gospodarstwie. Nie może jednakże opuszczać terenu gospodarstwa i mieć kontaktu z innymi osobami. Należy zachować wysoki poziom higieny (mycie rąk, dezynfekcja rąk i powierzchni etc). Dopuszczalne jest  prowadzenie na terenie gospodarstwa prac polowych i zajmowanie się inwentarzem, jednakże zalecane jest stosowanie maseczki. W przypadku wystąpienia objawów COVID-19  czynności te nie mogą być wykonywane.

Dystans społeczny i środki ochrony osobistej

Wszystkich, a więc również rolników obowiązują przepisy dotyczące dystansu społecznego, w tym konieczność utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich (poza rodzicami z dziećmi wymagającymi opieki -do 13 roku życia i osobami niepełnosprawnymi lub niemogącymi się samodzielnie poruszać i ich opiekunów).

Aktualnie zakaz przemieszczania się na terytorium RP nie dotyczy przemieszczania się danej osoby w celu:

 • wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych;
 • pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym;
 • lub realizacji zadań mających na celu ochronę i zabezpieczenie upraw i płodów rolnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt lub zakupu towarów i usług z tym związanych.

Obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym, czy też podczas przebywania na terenie prywatnym wokół domu.

Jednak, gdy działalność rolnika wymaga uczestnictwa innych osób niż domownicy (np. sortowanie, obieranie, krojenie warzyw/owoców) stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli nie można zapewnić takiej odległości  z obiektywnych względów  – gdy zbyt małe są  odległości pomiędzy stanowiskami pracy, na linii produkcyjnej to pracownicy powinni stosować środki ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii, a więc przede wszystkim  maseczki.

Bardzo ważne jest prawidłowe noszenie, zakładanie i zdejmowanie maseczek i rękawiczek, dlatego zachęcamy do zapoznania się z informacjami jak prawidłowo to zrobić na naszej stronie:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one zmieniane często, szczególnie po wszelkich czynnościach nie związanych z żywnością, przykładowo – ręczne otwieranie/zamykanie drzwi, wyrzucanie śmieci. Stosowanie rękawiczek może być dobrym środowiskiem dla rozwoju drobnoustrojów na powierzchni rąk, więc po zdjęciu rękawiczek ręce muszą być zawsze umyte. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. Używanie rękawiczek nie może zastąpić  mycia rąk.

Higiena produkcji rolnej

Przedsiębiorców branży spożywczej w UE w tym rolników obowiązują surowe przepisy dotyczące higieny żywności, a ich wdrażanie podlega kontrolom urzędowym. Wymagania higieniczne wdrożone przez podmioty działające na rynku spożywczym, w tym również producentów rolnych mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności przez jakiekolwiek patogeny, a zatem będą również miały na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności przez wirus odpowiedzialny za COVID-19.

Rolnicy powinni uczestniczyć jak najczęściej w dostępnych szkoleniach z zakresu higieny i bezpieczeństwa żywności.

Bardzo ważne jest zapewnienie wszystkim osobom zaangażowanym z prace polowe dostępu do toalet, wody i środków do mycia i dezynfekcji rąk.

Więcej informacji dot. obowiązków w zakresie higieny produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego można znaleźć na stronie:

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/normy-i-prawo/informacja-dla-plantatorow-i-punktow-skupu-owocow-i-warzyw/

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował w dniu 9 marca 2020 r. stanowisko, iż zgodnie z aktualną wiedzą nie ma dowodów na to, że żywność może być źródłem lub pośrednim ogniwem transmisji wirusa SARS COV-2.

W  związku z obecną sytuacją dotyczącą ryzyka zakażenia koronawirusem oraz wątpliwościami konsumentów i przedsiębiorców dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, w szczególności żywności nieopakowanej, w tym warzyw i owoców na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego można znaleźć pytania i odpowiedzi w tym zakresie https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/

Wszelkie aktualne informacje znajdują się również na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Targowiska i bazary

Zarządcy targowisk/bazarów powinni postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.03.2020 r dla targowisk i bazarów, na których sprzedawana jest żywność, w celu zapobiegania zagrożeniu jakim jest ryzyko zakażenia COVID-19.

W ww. zaleceniach należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie właściwej higieny rąk (mycie i dezynfekcję) przez prowadzących sprzedaż, ale również obsługę targowiska i dostawców, a więc także rolników. Osoby, która ma objawy chorobowe, również ze strony układu oddechowego, nie powinny być dopuszczone do pracy. Należy stosować zasady bezpieczeństwa żywności i zapewnić aby zachowana została bezpieczna odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca. Wskazane jest też ograniczenie ilości punktów sprzedaży na targowisku, tak aby zapewnić odstępy między poszczególnymi stoiskami. Zgodnie z obwiązującymi aktualnie przepisami ilość osób przebywających na terenie targowiska powinna być nie większa niż do trzech osób przy jednym stoisku. Bardzo ważna jest dbałość o czystość i higienę całego targowiska, w tym zarządzanie odpadami,  wywóz śmieci, regularne sprzątanie, zintensyfikowanie mycia i dezynfekcji toalet. Wskazane jest ustalenie harmonogramów dezynfekcji obiektów ogólnodostępnymi środkami. Cały dokument znajduje się na stronie:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/

W związku ze stale zmieniającą się sytuacją epidemiczną należy na bieżąco śledzić przepisy prawa oraz wytyczne na stornie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl

Kolejny etap rewitalizacji terenu nad jeziorem w Kamionkach Małych.

 • Tereny nad Jeziorem w Kamionkach Małych
 • Tereny nad Jeziorem w Kamionkach Małych
 • Tereny nad Jeziorem w Kamionkach Małych
 • Tereny nad Jeziorem w Kamionkach Małych

Zniesienie kolejnych ograniczeń związanych z koronawirusem

4 maja otwarte zostaną niektóre obiekty sportowe. Rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy będą wznowione 29 maja, a żużlowej ekstraligi 12 czerwca. Sportowcy przygotowujący się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio będą mogli korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich w Spale i Wałczu.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji dotyczącej spotu powszechnego i zawodowego w czasie pandemii COVID-19.

Od 4 maja udostępnione zostaną następujące obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym:

Maksymalnie do 6 osób:

 • Stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne),
 • boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki),
 • infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motorowych oraz lotnictwa,
 • pola golfowe,
 • ośrodki jeździeckie oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe. 

Maksymalnie do 2 osób:

 • Infrastruktura zewnątrzna do uprawiania sportów wodnych: kajak, łódka, rower wodny

Maksymalnie 4 osóby na jeden kort:

 • Korty tenisowe: otwarte i półotwarte.

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Powrót PKO Ekstraklasy

Kluby piłkarskie PKO Ekstraklasy będą, w ścisłym reżimie sanitarnym, wracać w pierwszej kolejności do treningów, a następnie do rywalizacji sportowej. Opracowano harmonogram, który będzie na bieżąco modyfikowany, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W pierwszej kolejności, zawodnicy oraz członkowie sztabów szkoleniowych odbędą obowiązkową 14-dniową izolację. Następnie zostaną otwarte wybrane obiekty na potrzeby treningów indywidualnych, później rozpoczną się treningi w grupach kilkuosobowych oraz treningi drużynowe. W tym momencie, szacuje się, że 27. kolejka PKO Ekstraklasy odbędzie się w terminie 29-31 maja.

Żużlowa PGE Ekstraliga

Możliwość powrotu do sportowej rzeczywistości, w ścisłym reżimie sanitarnym przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, będą mieli także zawodnicy żużlowej PGE Ekstraligi. 8 maja zawodnicy oraz mechanicy rozpoczną obowiązkową 14-dniową izolację. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie 14-dniowego okresu treningowego. Rozpoczęcie rozgrywek PGE Ekstraligi bez udziału kibiców, w tym momencie, jest planowane na 12 czerwca.

COS-OPO Spała i Wałcz otwarte dla zawodników

9 maja rozpoczną się pierwsze treningi. Zawodnicy oraz sztaby szkoleniowe pojawią się w obu obiektach po odbyciu obowiązkowej 14-dniowej izolacji.

Nowa normalność: kolejny etap

Powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Stale obserwujemy sytuację epidemiczną, analizujemy dynamikę przyrostu zachorowań, a także monitorujemy wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie podejmujemy decyzję.

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku znosimy istotne ograniczenia w handlu.

 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte.

Wprowadzamy jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

 • Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni

Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Znosimy ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte. Natomaist restauracje hotelowe mogą wydawać posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie serwować ich na miejscu.

 • Sklepy budowlane czynne w weekendy

Uchylamy dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

Życie społeczne – pójdziesz na rehabilitację leczniczą i do muzeum

Po weekendzie majowym do większej normalności wróci również życie społeczne.

 • Biblioteki i muzea

Uchylamy zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 • Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.

Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

6 maja otwieramy żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

>> Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3: bezpieczeństwo przede wszystkim  - dowiedz się więcej <<

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Charytatywna akcja radnych Gminy i pracowników urzędu

 • charytatywna akcja
 • IMG-20200429-WA0000

Niezwykłe rondele. Nowe skarby toruńskich archeologów!

 • Archeolodzy badający rondele na terenie Gminy Łysomice
 • Archeolodzy badający rondele na terenie Gminy Łysomice
 • Archeolodzy badający rondele na terenie Gminy Łysomice
 • Archeolodzy badający rondele na terenie Gminy Łysomice
 • Archeolodzy badający rondele na terenie Gminy Łysomice
 • Archeolodzy badający rondele na terenie Gminy Łysomice
 • Plakat dotyczący projektu aktywizacji osób młodych w woj...

Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim

Nie wysyłaj wniosków do ZUS e-mailem!

Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS rozpatrywane. 

Osoby, które przesłały swoje wnioski na adres cot@zus.pl  lub inny adres mailowy, prosimy o przekazanie ich ponownie we właściwy sposób. Wnioski można składać do ZUS:

 • drogą elektroniczną – przez PUE ZUS
 • w formie papierowej – za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Jeśli ktoś chce wniosek złożyć elektronicznie należy to zrobić za pośrednictwem naszej platformy PUE ZUS.

Jak założyć profil PUE?

Konto na portalu PUE ZUS można założyć bez wychodzenia z domu – przez internet - za pomocą profilu zaufanego (ePUAP/login.gov) lub bankowości elektronicznej. Jest to bardzo proste i nie zabiera wiele czasu

Wystarczy wejść na stronę www.zus.pl, wybrać sposób rejestracji i wypełnić formularz. Następnie należy ustalić hasło do konta, a na podany w formularzu adres e-mail dostaniemy login. Ze względów bezpieczeństwa trzeba również potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić m.in. za pomocą profilu zaufanego ePUAP, czy podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego). Konto na PUE można zarejestrować także poprzez serwis bankowości elektronicznej (jeśli konto jest w banku, który zawarł z ZUS porozumienie). Można to zrobić:

 • przez stronę www.zus.pl – przy wyborze sposobu rejestracji należy kliknąć w ikonę swojego banku,
 • bezpośrednio ze strony swojego banku.

Mając już założone konto na Platformie Usług Elektronicznych, będziemy mogli szybko i bezpiecznie, nie wychodząc z domu, składać elektroniczne wnioski o wsparcie z ZUS w ramach m.in. przepisów tarczy antykryzysowej.

Rejon Dystrybucji Toruń - przerwy w dostawie energii elektrycznej  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

25.04.2020

08.00-15.00

Stacja Nadwiślanka 2

 

07.30-09.00

Stacja MPO Kociewska

 

13.00-15.00

Stacja MPO Kociewska

27.04.2020

07.30-11.30

Stacja Papowo 5 obw.400

28.04.2020

10.00-13.00

Stacja Grzywna 9 obw .PKP

 

08.00-12.00

Stacja Brzozówka 4 obw. 800 Brzozówka ulice Gruszowa, Jabłoniowa, Kokosowa, Laskowa, Orzechowa, Osikowa, Owocowa, Wiązowa, Głogowo ulice Jarzębinowa, Klonowa, Leszczynowa, Osikowa, Owocowa, Topolowa, Wierzbowa, Obrowo ulica Jabłoniowa, Szembekowo

29.04.2020

07.30-11.30

Stacja Skudzewo 5 obw. Miętus

 

08.00-11.00

Stacja Szembekowo 9 obw.200

 

07.30-15.00

POM Mała Grzywna

 

07.00-09.00

Stacja Reja , Mała Grzywna 1 , Grzywna 7,9,Kościuszki 4,2,1

 

13.00-15.00

Stacja Reja , Mała Grzywna 1 , Grzywna 7,9,Kościuszki 4,2,1

30.04.2020

07.30-11.30

Stacja Zęgwirt obw.400

Komunikat ZUK

W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA SARS-COV-2 i obostrzeń rządu, w trosce o Państwa i nasze zdrowie w dalszym ciągu zawieszona zostaje praca inkasentów w terenie. W wyniku czego prosimy o podawanie stanów liczników bezpośrednio do inkasentów lub do biura obsługi klienta: zukgostkowo@gmail.com , tel. 515-395-080 wg. następującego harmonogramu:
 
Inkasent Adam Kwapień  507-017-865

 • 20.04 - 27.04 - Łysomice
  Ulice: 
  Ogrodowa, Porzeczkowa, Warszawska, Lipowa wraz ze wszystkimi ulicami pobocznymi.
   
 • 28.04 – 06.05 – Łysomice
  Ulice: Gdańska, Sadowa, Łąkowa, Polna, Wiejska, Lniana, Cedrowa, Jesionowa, Kasztanowa, Długa wraz ze wszystkimi ulicami pobocznymi.
   
 • 07.05 – 15.05 – Papowo Toruńskie, Papowo Osieki od ul. Kościelnej do Wiśniowej wraz z ulicami pobocznymi.

Inkasent Bartosz Jędrzejewski: 515-395-060

 • 21.04 – 22.04 – Ostaszewo
   
 • 23.04 – 24.04 – Piwnice
   
 • 27.04 - 29.04 - Turzno
  Ulice: Lipowa, Ekologiczna, Polna
   
 • 30.04 - 04.05 - Turzno
  Ulice: Brzozowa, Zacisze, Kasztanowa
   
 • 05.05 - 06-05 - Koniczynka
   
 • 07.05 - 08.05 - Lipniczki
   
 • 11.05 - 15.05 - Turzno
  Ulice: Toruńska, Osiedlowa, Spokojna
   
 • 18.05 - 19.05 - Turzno
  Ulice: Sadowa, Dworcowa, Wiosenna
   
 • 20.05 - 22.05 - Turzno
  Ulice: Gronowska, Łączna, Wspólna
   

Faktury zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Podejmujemy ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli. Zależy nam, aby Polacy rozsądnie korzystali z nowych przepisów.

Nowa normalność: Etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Zależy nam przede wszystkim na dalszej ochronie obywateli, dlatego będą obowiązywać nas wszystkich niezmienne zasady bezpieczeństwa. Muszą się one stać podstawą nowej normalności. Są to:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Cztery etapy znoszenia ograniczeń

Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczną obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.

PIERWSZY ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020

Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:

 • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
 • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

 • Przemieszczanie w celach rekreacyjnych

Umożliwimy również przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Co to oznacza? Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

 • Kult religijny – 1 osoba na 15 m2

Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

 • Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego

Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń – kolejne daty wyznaczane po analizie

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:

 • przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim),
 • wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
 • realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

Oznacza to, że będziemy mogli zarówno przyspieszać wprowadzanie nowych poluzowań, jak i spowalniać zmiany!

Jak wyglądają kolejne planowane etapy zdejmowania obostrzeń?

DRUGI ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie sklepów budowlanych w weekendy
 • Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami

Życie społeczne

 • Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk

TRZECI ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek
 • Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami
 • Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami

Życie społeczne

 • Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)
 • Organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba dzieci w sali.

CZWARTY ETAP

Działalność gospodarcza:

 • Otwarcie salonów masażu i solariów
 • Umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness

Życie społeczne

 • Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań  w naszym kraju będzie niski. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować z dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do nowej rzeczywistości!

Wznowienie dostaw wody na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Kamionkach Małych

Zakład Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. informuję, że w miesiącu kwietniu ponawiamy wznowienie dostaw wody na terenie Ośrodka wypoczynkowego w Kamionkach Małych.

Od 21 kwietnia 2020 roku będą trwały próby ciśnieniowe oraz usuwanie ewentualnych wycieków powstałych po sezonie zimowym.  Całkowite włączenie dostaw wody na okres letni nastąpi w dniu 24 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 .

Prosimy właścicieli i użytkowników o zabezpieczenie swoich nieruchomości przed zalaniem, sprawdzenie instalacji wewnątrz domków, pozamykanie kranów i zaworów,  Zakład Usług Komunalnych nie odpowiada za ewentualne szkody z tym związane.

 

Zdzisław Gawroński
Prezes ZUK

Wsparcie dla przedsiębiorców w Gminie Łysomice

Uchwały Rady Gminy Łysomice dotyczące wsparcia przedsiębiorców z Gminy Łysomice

 • Uchwała Rady Gminy Łysomice w dotycząca wsparcia...
 • Uchwała Rady Gminy Łysomice w dotycząca wsparcia...
 • Uchwała Rady Gminy Łysomice w dotycząca wsparcia...

Od dziś wszyscy w maseczkach w pracy i miejscach publicznych

 • Zalecenia dotyczące noszenia maseczek
 • Zalecenia dotyczące noszenia maseczek
 • Zalecenia dotyczące noszenia maseczek
 • Zalecenia dotyczące noszenia maseczek

Rejon Dystrybucji Toruń - Przerwy w dostawie energii elektrycznej          

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres 

21.04.2020

10.00-14.00

Stacja Łążyn 6 koł. Rzęczkowa obw. 300

23.04.2020

10.00-14.00

Stacja Papowo 14 obw. 200

24.04.2020

10.00-14.00

Stacja Brzozówka 9 obw. 300

9000 maseczek dla mieszkańców Gminy Łysomice!

 • Pracownicy urzędu wraz z Wójtem i Radnymi przygotowują...
 • Pracownicy urzędu wraz z Wójtem i Radnymi przygotowują...
 • Pracownicy urzędu wraz z Wójtem i Radnymi przygotowują...
 • Pracownicy urzędu wraz z Wójtem i Radnymi przygotowują...
 • Pracownicy urzędu wraz z Wójtem i Radnymi przygotowują...
 • Pracownicy urzędu wraz z Wójtem i Radnymi przygotowują...
 • Pracownicy urzędu wraz z Wójtem i Radnymi przygotowują...

Życzenia Wielkanocne

 • Życzenia Wielkanocne

Tarcza antykryzysowa - szczegółowe informacje

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) oraz na stronie:www.zus.pl w zakładce – Aktualności - Tarcza Antykryzysowa. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

Na stronie www.zus.pl znajdują się również  informacje w zakresie ulg oferowanych dla przedsiębiorców w ramach „Tarczy Antykryzysowej”.

Składając wniosek szczególną uwagę należy zwrócić, aby zawierał on pełne dane identyfikacyjne wnioskującego takie jak imię, nazwisko, identyfikator numeryczny – PESEL / NIP, adres. Warto również podać numeru telefonu, co ułatwi kontakt i przyspieszy wyjaśnienie wątpliwych kwestii.

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują  zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Co ważne jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Osoby, które zawarły  umowy cywilnoprawe i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, mogą wystąpić  do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje utratę przychodów. 

O to świadczenie mogą ubiegać się  osoby wykonujące umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).

W myśl przyjętych regulacji świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Aby otrzymać wsparcie trzeba spełnić nw. warunki:

 • wykonywać z umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
 • suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został  wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) - wówczas to  świadczenie postojowe przysługuje  w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek  o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
 • osoba nie ma  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • trzeba mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP lub mieć  prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
 • nie można wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Odroczenie terminu  płatności składek bez opłaty prolongacyjnej

Wszyscy płatnicy składek mogą się ubiegać  o odroczenie terminu  płatności składek bez opłaty prolongacyjnej. Ulga dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Zarządzenie Nr 0050.26.2020

Zarządzenie Nr 0050.26.2020 - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łysomice

Zakup maseczek dla szpitali

Szanowni Mieszkańcy. Wirus nie uznaje żadnych granic państw, czy Gmin, dlatego mając na względzie zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 , Gmina Łysomice zdecydowała o zakupie 2000 maseczek jednorazowych, które zostały przekazane do Szpitala Powiatowego w Chełmży, oraz Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.

 • Logo KPFP

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zachęca przedsiębiorców z regionu do korzystania z oferty unijnych pożyczek dla firm. 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy - unijne pożyczki dla firm - Infografika

 • Infografika KPFP
 • Przedłużamy ograniczenia związane z koronawirusem

Zasady bezpieczeństwa na dłużej

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia

 • Życzenia z okazji dnia pracownika służby zdrowia

Gmina Łysomice włączyła się do akcji szycia maseczek

Od trzech tygodni trwa akcja szycia maseczek, do której włączyła się również Gmina Łysomice.

Maszyny do szycia ruszyły na początek w bibliotekach publicznych w Ostaszewie, Gostkowie i Turznie, gdzie panie bibliotekarki jako pierwsze zgłosiły się do szycia. Po apelu o pomoc, swoją chęć pracy zaoferowały panie z terenu całej Gminy oraz z naszych niezawodnych Kół Gospodyń- Stowarzyszenia Markus, Koła Gospodyń z Ostaszewa, Różankowa, Lulkowa, Papowa Toruńskiego, Turzna. Ostatecznie na terenie Gminy szyje 30 Pań, które w swoich domach uszyły już około 4000 maseczek bawełnianych wielokrotnego użytku.
Z pomocą przyszli również wszyscy Radni Gminy Łysomice, którzy przekazując część swoich diet, zebrali pokaźną sumę pieniędzy, za którą został zakupiony potrzebny materiał.
Zapotrzebowanie jest ogromne, placówki medyczne wciąż zgłaszają braki jednorazowych maseczek, okazuje się że te uszyte przez nas, są często jedynym zabezpieczeniem dla personelu. Maski przekazywane są więc do toruńskich szpitali, ale wspomagamy również Gminne placówki- ośrodki zdrowia, GOPS i wolontariuszy, którzy robią zakupy, czy opiekują się osobami starszymi.

Dziękujemy wszystkim szyjącym Paniom, które bezinteresownie poświęcają swój czas, a także Radnym Gminy Łysomice, którzy wsparli finansowo całą akcję.

Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń i Nadleśnictwo Toruń informują

Wybrane sklepy w gminie Łysomice wprowadzają możliwość złożenia listy zakupów przez telefon

Od 1 kwietnia obowiązują kolejne ograniczenia związane z walką z epidemią koronawirusa. W całym kraju wprowadzono restrykcyjne przepisy dotyczące przemieszczania się i kontaktów z innymi. Rządowe zalecenia dopuszczają opuszczanie miejsca zamieszkania w szczególnych przypadkach: dotarcia do pracy, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 oraz załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego, w tym zakupu artykułów spożywczych, leków, czy opieki nad bliskimi.
       
Jedna z największych zmian to ograniczenia liczby klientów w sklepach. Teraz w każdym z nich może przebywać maksymalnie trzy razy więcej klientów, niż znajduje się w nim kas (jedna kasa - trzy osoby, dwie kasy - sześć osób). Pozostali muszą czekać przed wejściem, obowiązkowo z zachowaniem dwóch metrów odległości od siebie. Nadchodzą święta i mimo że będą inne niż wszystkie, to jest to czas wzmożonych zakupów spożywczych.

W odpowiedzi na tę sytuację sklepy w naszej gminie wprowadziły możliwość telefonicznego przekazania listy zamówień zakupów. Przygotowane produkty będą czekały na odbiór o umówionej godzinie. Wtedy też czas na zapłatę, najlepiej - kartą płatniczą lub odliczoną kwotę. Takie rozwiązanie zdecydowanie skróci czas przebywania w sklepie i ułatwi przedświąteczne zakupy. Sprawdźcie, czy istnieje możliwości telefonicznego składania zamówień w sklepach w Waszych miejscowościach.
       
W naszej gminie mamy wielu lokalnych producentów sadzonek. Mimo epidemii i ograniczeń w przemieszczaniu się początek wiosny to czas na wysiewy roślin i kwiatów. Jeżeli naprawdę musicie je nabyć, również sprawdźcie możliwość złożenia telefonicznego. Wszystkie sklepy i producenci z ogrodniczym asortymentem działają w niezmienionych godzinach. Można składać zamówienia telefoniczne, niektórzy z nich oferują nawet dowóz towaru.

Drodzy mieszkańcy, zakupy w tym trudnym czasie to wsparcie dla sprzedawców działających w naszej gminie. Dlatego informujecie swoich sąsiadów, przekazujcie numery telefonów do sklepów, w których można składać zamówienia telefonicznie i udostępniajcie adresy ich stron internetowych.

Informacja skierowana do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie OW Kamionki Małe

Laptopy do zdalnej nauki dla uczniów z Gminy Łysomice

Obecny sposób nauczania polegający na zdalnej nauce, to szczególnie trudne wyzwanie dla uczniów i ich rodziców.
Najwięcej problemów mają rodziny, które nie dysponują odpowiednim sprzętem.
Gmina Łysomice zamówiła już  laptopy, które umożliwią dzieciom naukę. Jednocześnie wystąpiła  z wnioskiem do Ministerstwa Cyfryzacji o przyznanie dofinansowania na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do zdalnej nauki.
Sprzęt zostanie rozdysponowany na podstawie informacji o potrzebach, które przygotowały szkoły z terenu gminy Łysomice.

Kampania „Kupuj świadomie – Produkt polski"

Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że o trzy miesiące zostanie przedłużona wypłata:

 • rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy,
 • rent rodzinnych, uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy,
 • dodatków pielęgnacyjnych,
 • świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

– jeżeli termin ważności orzeczeń, na podstawie których przyznano prawo do ww. świadczeń, upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu albo przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej pod warunkiem, że:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności orzeczenia,
 • nowe orzeczenie w sprawie nie zostało wydane.

Decyzje dotyczące przedłużenia wypłaty świadczeń nie będą wydawane.

Jeżeli w sprawie wydane zostało orzeczenie przez lekarza rzeczoznawcę Kasy, od którego wniesiono odwołanie lub zgłoszono zarzut wadliwości, to ważność poprzedniego orzeczenia nie zostanie przedłużona, a wypłata świadczenia nie zostaje podjęta do czasu wydania orzeczenia przez komisję lekarską Kasy.

 

* Art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje z tytułu opieki nad:

 1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr.

Zasiłek opiekuńczy jest przyznawany na wniosek.

* Art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) – obowiązuje od dnia 31 marca 2020 r.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem  dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl.

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Tarcza antykryzysowa - konkretne wsparcie z ZUS

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020r., którzy opłacają składki tylko za siebie. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. – informuje Krystyna Michałek rzecznik regionalny województwa kujawsko pomorskiego.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i miały zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Co ważne, jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne i dla samozatrudnionych

Świadczenie, co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło) mogą liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 2080zł, gdy przychód z umowy zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie był równy bądź wyższy od 1300 zł i niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020r. kwota ta wynosi 15 595,74zł). Jeśli natomiast w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku suma przychodów z umów cywilnoprawnych wynosiła mnie niż 1300zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

By skorzystać z jednorazowego wsparcia zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r., i uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu ubezpieczenia.

Z kolei osoby samozatrudnione mogą liczyć na świadczenie postojowe w kwocie 2080zł albo 1300zł.

Warunkiem uzyskania jednorazowej wypłaty w kwocie 2080zł jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020r. kwota ta wynosi 15 595,74zł). Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br., a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Jeśli natomiast osoba samozatrudniona zawiesiła tą działalność po 31 stycznia to przychód, który uzyskała w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyła wniosek o świadczenie postojowe, nie może przekroczyć kwoty 15 595,74zł.( dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020r).

Natomiast samozatrudnieni, którzy płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

By skorzystać z jednorazowego wsparcia uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu ubezpieczenia.

Bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności
z tytułu składek

Każdy płatnik składek może wystąpić do ZUS o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty – bez opłaty prolongacyjnej. Ulga dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wychodzimy na przeciw potrzebom przedsiębiorców

Trwający stan epidemii i ograniczenia z nim związane dotykają wszystkich mieszkańców. W trudnej sytuacji znaleźli się również przedsiębiorcy z naszej Gminy. Nie znamy wszystkich Państwa problemów, nie mamy możliwości spotkania się i porozmawiania o pomocy, którą gmina mogłaby zaoferować.

Dlatego została uruchomiona specjalna skrzynka e-mailowa przedsiebiorca@lysomice.pl na którą mogą Państwo przesyłać swoje sugestie i uwagi na temat ewentualnej, doraźnej pomocy ze strony urzędu.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z obecną sytuacją stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30.06.2020r. pozostają bez zmian. Różnica kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi decyzją Wójta i Rady Gminy  będzie pokrywana z budżetu gminy Łysomice.

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Urzędu Gminy w Łysomicach - nr 40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • MARZEC -  do 31 marca
 • KWIECIEŃ -  do 30 kwietnia
 • MAJ -  do 31 maja
 • CZERWIEC -  do 30 czerwca

 

 

 

Uwaga! W związku z epidemią SARS - COV- 2 oraz zaostrzeniami Rządu informujemy, iż od 1 kwietnia 2020 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostaje zamknięty do odwołania. Informujemy również, że odstępujemy od włączenia wody na Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem w Kamionkach Małych.

W trosce o Państwa i nasze zdrowie, w dalszym ciągu zawieszona zostaje praca inkasentów w terenie. W wyniku czego prosimy o podawanie stanów liczników bezpośrednio do inkasentów lub do biura obsługi klienta: zukgostkowo@gmail.com , tel. 515-395-080 wg. następującego harmonogramu:

Inkasent Adam Kwapie - tel. 507-017-865

 • 06.04 – 10.04 – Papowo Osieki – od ul. Krótkiej do „jedynki”
  Ulice: Śliwkowa, Jodłowa, Owocowa, Kopernika, Kanałowa, Ogrodowa, Heweliusza, Modrzewiowa.
 • 14.04 – 17.04 – Łysomice
  Ulice: Fiołkowa, Leśna, Sosnowa, Kwiatowa, Dobra, Miła, Kanałowa.

Inkasent Bartosz Jędrzejewski - tel. 515-395-060

 • 06.04 – 10.04 – Kamionki Duże , Piaski Lipowiec
 • 14.04 – 17.04 – Turzno
  Ulice: Okrężna, Wierzbowa, Krótka, Parkowa.

Faktury zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną . Za utrudnienia przepraszamy.

 

Prezes ZUK Łysomice Sp. z o.o.

Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów

Uwaga! Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania, zakazuje się korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, a także plaż, znajdujących się na terenie Gminy Łysomice. Dotyczy to również wszelkich miejsc rekreacji sportowej takich jak: boiska Orlik, boiska wiejskie, siłownie zewnętrzne, place zabaw, wiaty ogniskowe, ścieżka edukacyjna w Turznie oraz pomost na jeziorze w Kamionkach Małych.

Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Informacja o odwołaniu imprez

Szanowni Mieszkańcy

W zawiązku z zaistniałą sytuacją związaną z epidemią koronawirusa, informujemy, iż wszystkie imprezy sołeckie  oraz gminne zaplanowane według harmonogramu imprez zostają odwołane do końca października 2020 roku, w tym również Gminne Dożynki.

Decyzja ta została podjęta zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i była pokierowana przede wszystkim troską o zdrowie i życie wszystkich mieszkańców.

 

Zarządzenie w sprawie dodatkowego ograniczenia przemieszczania się

Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego Premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu w Polsce kolejnych ograniczeń dotyczących zgromadzeń:

Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

 • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

APLIKACJA KWARANTANNA DOMOWA

 • Ulotka z QR_stan epidemii

Koronawirus: Najczęściej zadawane pytania

Otwarcie Wody w ośrodku wypoczynkowym Kamionki Małe Jezioro w sezonie 2020

Zakład Usług Komunalnych Łysomice sp. z o.o. informuje, że w miesiącu kwietniu wznawia dostawy wody na terenie ośrodka wypoczynkowego w Kamionkach Małych. Od 6 kwietnia 2020 roku będą trwały próby ciśnieniowe oraz usuwanie ewentualnych wycieków powstałych po sezonie zimowym. Całkowite włączenie dostaw wody na okres letni nastąpi w dniu 10 kwietnia 2020 roku.

Prosimy właścicieli i użytkowników o zabezpieczenie swoich nieruchomości przed zalaniem, sprawdzenie instalacji wewnątrz domków, pozamykanie kranów i zaworów.

Zdzisław Gawroński
Prezes ZUK

Informacja

 • Stan epidemi
 • Zawieszenie zajęć
 • Wypłata zasiłku

Co musisz wiedzieć o kwarantannie?

 • Co musisz wiedzieć o kwarantannie?
 • Schemat kwarantanny-cz.1
 • Schemat kwarantanny-cz.2
 • Schemat kwarantanny-cz.3

Schemat kwarantanny

Informacja dla Rolników

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informuje, że w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, biorąc pod uwagę zminimalizowanie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa, wprowadza załatwianie spraw i udzielanie informacji wyłącznie telefonicznie, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, aż do odwołania.

Prosimy Państwa o kontakt z POWIATOWYM ZESPOŁEM DORADZTWA ROLNICZEGO w Toruniu z/s w Chełmży

drogą mailową: chelmza@kpodr.pl

www.kpodr.pl

telefonicznie: 56/6752260 lub 723330838

Konkurs „AmberOne Blisko Nas”

Toruń, dnia 19.03.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 16/03/2020

Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: Od godz. 23:00 dnia 19.03.2020 r. do godz. 9:00 dnia 20.03.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -3°C.

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

 

Komunikat dla rolników dotyczący działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia epidemicznego oraz decyzją Prezesa Kasy od dnia 16 marca 2020 r. ogranicza się działalność jednostek organizacyjnych KRUS (Oddziały Regionalne i Placówki Terenowe) w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów.

Prosimy o kontakt za pomocą:

 • systemu informatycznego e-KRUS, który obsługuje płatności on-line, zgłoszenia pomocników rolnika oraz daje możliwość wygenerowania zaświadczenia o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • kontaktu z jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzez profil zaufany e-PUAP:

Instrukcja przekazywania do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego korespondencji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

 • kontaktu telefonicznego,
 • poczty elektronicznej,
 • udostępnionych w jednostkach organizacyjnych "wrzutni" na dokumenty.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Informacja dla mieszkańców gminy Łysomice

W związku z rozprzestrzeniającym się na terenie kraju zagrożeniem epidemicznym koronawirusa SARS CoV-2 informujemy, iż zostały wprowadzone poniższe zasady funkcjonowania Urzędu Gminy i jednostek podległych:

 1. Wprowadza się ewidencję wejść osób postronnych do budynków (książka wejść zawierająca dane: imię , nazwisko , telefon)
 2. Ogranicza się dostęp do budynków poprzez udostępnienie tylko jednego wejścia/wyjścia dla wszystkich osób,
 3. Zabrania się przebywania w budynkach osób nie będących pracownikami  - w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby mogą przebywać za zgodą kierownika jednostki,
 4. Zabrania się przyjmowania przesyłek prywatnych adresowanych do pracowników
 5. Odwołuje się wszystkie zaplanowane spotkania,
 6. Ogranicza się bezpośredni  kontakt pracowników biur podawczych i sekretariatów z interesantami - w przypadku konieczności, proszę zachować co najmniej 1 metr odległości,
 7. Wprowadza się przyjmowanie dokumentacji poprzez wrzucanie do skrzynek
 8. Informuje się mieszkańców Gminy Łysomice o możliwości załatwiania spraw poprzez kontakt telefoniczny, email lub za pośrednictwem epuap.

Powyższe zalecenia obowiązują do 31 marca 2020 r. 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP2
Urząd Gminy Łysomice:  /w32wxn0s7e/skrytka

GMINA ŁYSOMICE: /gmLysomice/domyslna


KONTAKT – PRACOWNICY URZĘDU GMINY ŁYSOMICE - LINIE MIEJSKIE:

TEL.: 56 678 32 22
FAX: 56 678 35 05

Referat Finansowy:

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansowego - mgr Monika Szczypska m.szczypska@lysomice.pl tel. wew.36

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatku  i VAT - Agnieszka Jędrzejczak  a.jedrzejczak@lysomice.pl tel. wew.32

Stanowisko pracy ds. poboru rozliczania dochodów (koordynator) - mgr Aleksandra Jabłońska a.jablonska@lysomice.pl tel. wew. 53

Stanowisko pracy ds. finansów i księgowości - Ewelina Owczarczyk-Buller  e.buller@lysomice.pl tel. wew.61

Stanowisko pracy ds. finansów i księgowości i środków trwałych - Anna Wiśniewska  a.wisniewska@lysomice.pl tel. wew.52

Stanowisko pracy ds. sprawozdawczości i obsługi budżetu, pełniącej obowiązki w zastępstwie skarbnika gminy (koordynator) - Teresa Miętek t.mietek@lysomice.pl tel. wew.35

Stanowisko pracy ds. dochodów, pomocy publicznej i VAT - mgr Hanna Piątkowska h.piatkowska@lysomice.pl tel. wew.47

Stanowisko pracy ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i pozostałych dochodów - Violetta Kowalska v.kowalska@lysomice.pl tel. wew.54

Referat Rozwoju Gospodarczego, Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów:

Kierownik Referatu RRGPPIiR - mgr Krzysztof Sulecki k.sulecki@lysomice.pl tel. wew.48

Stanowisko pracy ds. drogownictwa, zaopatrzenia i rozliczania energii elektrycznej - mgr inż. Bartłomiej Walczykowski b.walczykowski@lysomice.pl tel. wew.63

Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej (koordynator) - mgr inż. Krzysztof  Babiarczyk k.babiarczyk@lysomice.pl tel. wew.28

Stanowisko pracy ds. geodezji - inż. Mariusz Nagórski m.nagorski@lysomice.pl tel. wew.64

Stanowisko pracy ds. remontów, inwestycji kubaturowych i sportowych - Ryszard Mueller r.mueller@lysomice.pl tel. wew.29

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i ZIT - mgr Katarzyzna Wilczyńska  km.wilczynska@lysomice.pl tel. wew.46

 Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych - mgr Elwira Jarosz  e.jarosz@lysomice.pl tel. wew.45

Stanowisko pracy ds. liniowej infrastruktury technicznej i odnawialnych źródeł energii, zaopatrzenia i rozliczania energii elektrycznej - mgr Karol Adamek k.adamek@lysomice.pl tel. wew.41

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, melioracji, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa, melioracji (koordynator) - mgr inż. Tomasz Wasiak t.wasiak@lysomice.pl tel. wew.51

Stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej, nieruchomości i zaopatrzenia - Wiesława Murawska  w.murawska@lysomice.pl tel. wew.50

Referat Organizacyjny:

Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego - mgr Bożena Stempska  b.stempska@lysomice.pl tel. wew.22

Stanowisko pracy ds. obsługi biura podawczego urzędu - Katarzyna  Malon  k.malon@lysomice.pl tel. wew.33

Stanowisko pracy ds. obsługi biura podawczego urzędu - Monika Górzkowska m.gorzkowska@lysomice.pl tel. wew.33

Stanowisko pracy ds. kancelarii Wójta i Rady Gminy (koordynator) - Jolanta Dybowska  j.dybowska@lysomice.pl tel. wew.25

Stanowisko pracy ds. kancelarii i kadry - mgr Monika Trela m.trela@lysomice.pl tel. wew.78

Stanowisko pracy ds. Rady Gminy i Sołectw - Weronika Melkowska  w.melkowska@lysomice.pl  tel. wew.27

Stanowisko pracy ds. zatrudnienia, zaopatrzenia, promocji gminy. Kancelaria Tajna - Marek Komuda m.komuda@lysomice.pl tel. wew.30

Stanowisko pracy ds. oświaty, zdrowia i sportu - mgr Marek Fiedler  m.fiedler@lysomice.pl  tel. wew.39

Stanowisko pracy ds. kultury i promocji - mgr Justyna Paczkowska j.paczkowska@lysomice.pl tel. wew.38

Stanowisko pracy ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - mgr Magdalena Deczyńska m.deczynska@lysomice.pl tel. wew.44

Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej, ASI - inż. Wojciech Lewicki w.lewicki@lysomice.pl  (koordynator) - tel. wew.49

Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej - Patryk Rybacki p.rybacki@lysomice.pl tel. wew. 49

Referat Spraw Obywatelskich:

Z-ca. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - mgr Agnieszka Jankierska-Wojda  a.jwojda@lysomice.pl tel. wew.31
W przypadku nagłego zgonu kontakt telefoniczny z Kierownikiem USC - 517-108-181

Stanowisko pracy ds.ewidencji ludności i działalności gospodarczej - Renata Dudkiewicz  r.dudkiewicz@lysomice.pl tel. wew.34

Stanowisko pracy ds. kryzysowych, p-poż, wojskowych, ochrony informacji, BHP - Jan Czyżniewski  j.czyzniewski@lysomice.pl tel. wew.26

Samodzielne Stanowisko

Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego - Zbigniew Kopyciński z.kopycinski@lysomice.pl tel. wew.44

TELEFONY SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY:

Imię i nazwisko - stanowisko

Numer telefonu

JABŁOŃSKA ALEKSANDRA - ds. poboru rozliczania dochodów (koordynator)
JĘDRZEJCZAK AGNIESZKA - ds. wymiaru podatku i VAT
KOWALSKA VIOLETTA - ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i pozostałych dochodów
PIĄTKOWSKA HANNA - ds. dochodów, pomocy publicznej i VAT
WIŚNIEWSKA ANNA - ds. finansowo - księgowych i środków trwałych
OWCZARCZYK-BULLER EWELINA  - ds. finansowo - księgowych
MIĘTEK TERESA - ds. sprawozdawczości i obsługi budżetu (koordynator)

798-320-027

KOMUDA MAREK - ds. zatrudnienia, zaopatrzenia i promocji gminy. Kancelaria Tajna

508-394-503

TRELA MONIKA - ds. kadr i rozliczania promocji

513-750-100

DYBOWSKA JOLANTA - ds. kancelarii Wójta i Rady Gminy (koordynator)
MELKOWSKA WERONIKA - ds. obsługi Rady Gminy i Sołectw

502-461-503

SULECKI KRZYSZTOF - Kierownik RRGPPIiR

508-394-506

BABIARCZYK KRZYSZTOF - ds. gospodarki przestrzennej (koordynator)

798-319-981

WASIAK TOMASZ - ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i melioracji (koordynator)

508-394-504

ADAMEK KAROL - ds. liniowej infrastruktury technicznej, zaopatrzenia i rozliczania energii elektrycznej

502-461-530

WALCZYKOWSKI BARTŁOMIEJ - ds. drogownictwa, zaopatrzenia i rozliczania energii elektrycznej

500-472-428

JANKIERSKA-WOJDA AGNIESZKA - Z-ca Kierownika USC
DUDKIEWICZ RENATA - ds. ewidencji ludności, działalności gospodarczej

517-108-181

CZYŻNIEWSKI JAN - ds. kryzysowych, p-poż, wojskowych, ochrony informacji, BHP i sportu

508-394-502

MALON KATARZYNA - BIURO PODAWCZE URZĘDU

508-394-509

W przypadku nagłego zgonu kontakt telefoniczny z Kierownikiem USC - 517-108-181

Pomoc dla seniorów

Seniorom i osobom chorym koronawirus zagraża najbardziej. Dlatego powinny one w najbliższym czasie pozostać w domach i nie zwiększać ryzyka zarażenia.

W okresie walki z epidemią koronawirusa, który najgroźniejszy jest dla osób starszych i chorych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach oferuje pomoc dla potrzebujących. Będzie ona obejmowała zakupy żywności, środków czystości czy leków przez wolontariuszy.

W przypadku konieczności dostarczenia leków i żywności prosimy o kontakt telefoniczny GOPS w Łysomicach - tel.: (56) 674 89 30, 508 394 505, 798 320 078, 501 804 049, w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku zagrożenia życia i zdrowia proszę dzwonić pod numer alarmowy 112

O zrobienie zakupów czy opłacenie rachunków możecie poprosić Państwo rodzinę lub sąsiadów. Jeśli jednak nie macie do kogo się zwrócić, zadzwońcie na specjalnie przeznaczony do tego numer telefonu. Wolontariusze zakupią leki, żywność, środki higieniczne.

Apelujemy do seniorów, żeby jednocześnie uważali na próby oszustw. Działania będą podejmowanie jedynie na wyraźną prośbę telefoniczną lub mailową osób potrzebujących. Jeśli potrzebujący nie potwierdzi przez telefon zapotrzebowania na zakupy, a pojawi się u niego ktoś kto ma rzekomo ma je zrobić, prosimy o czujność.

Zachęcamy do kontaktu także osoby, które chciałyby włączyć się w akcję jako wolontariusze. Ważne jest bowiem, by nie zapominać o potrzebujących z bliskiego sąsiedztwa i pomóc osobom o obniżonej odporności unikać konieczności wychodzenia na zewnątrz. Pomagajmy sobie nawzajem, pomagajmy naszym sąsiadom.

Jeżeli chcesz pomóc jako wolontariusz, nie czekaj, zgłoś się pod numerem telefonu: (56) 674 89 30, 508 394 505, 798 320 078, 501 804 049, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysomicach lub napisz e-mail na adres: sekretariat@gopslysomice.pl

Zmiana organizacji pracy lokali nieodpłatnej pomocy prawnej

Komunikat - zmiana organizacji pracy lokali nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z pomocy. Zasadnym jest zawieszenie udzielania porad osobiście oraz organizacja udzielania porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Dlatego też na czas obowiązywania ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) / do dowołania / porady nie będą udzielane osobiście. Możliwy będzie kontakt telefoniczny na wskazane numery telefonów wyłącznie w godzinach wynikających z harmonogramu.

Punkt prowadzony przez Adwokatów:

 • Wtorek 10:00-14:00 - BARBARA GRADOWSKA-KOPROWSKA adwokat/mediator, tel. 668 853 858
 • Środa 10:00-14:00 - WERONIKA SOBCZAK adwokat, tel. 666 199 219

Druki oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA www.bip.powiattorunski.pl

Komunikat Zakładu Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o. informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 w trosce o Państwa i nasze zdrowie, zawieszona zostaje praca inkasentów w terenie.

W wyniku czego prosimy o podawanie stanów liczników bezpośrednio do inkasentów lub do biura obsługi klienta zukgostkowo@gmail.com, tel. 515-395-080 wg. następującego harmonogramu:

 • Inkasent Adam Kwapień  507-017-865
  • 16.03. - 20.03. - Gostkowo
  • 23.03. - 27.03. - Wytrębowice, Kowróz
  • 30.03. - 04.04. - Zęgwirt, Ostaszewo (wieś), Tylice.
    
 • Inkasent Bartosz Jędrzejewski 515-395-060
  • 16.03. - 27.03. - Lulkowo
  • 30.03. - 31.03. - Turzno, ul. Kasztanowa
  • 01.04. - 03.04. - Kamionki Małe
  • 06.04. - 10.04. - Kamionki Duże, Piaski Lipowiec

Faktury zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Za utrudnienia przepraszamy.

SPZOZ w Łysomicach - ważne informacje!

Ważne informacje dotyczące funkcjonowania w najbliższych dniach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach:

⛔️ Wizyty w Przychodniach Stomatologicznej, ginekologiczno-położniczej zostają odwołane na najbliższe 2 tygodnie‼️

⛔️ Obowiązuje wyłącznie rejestracja telefoniczna:

 • 56 678 33 08  - Łysomice, ul. Agrestowa 6
 • 56 678 32 29  - Łysomice, ul. Warszawska 10
 • 56 678 44 24  - Turzno, ul. Osiedlowa 1

⛔️ Wizyty w Przychodni wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z lekarzem (teleporada).

⛔️ Wejście do budynku dokładnie o wyznaczonej godzinie - nie czekamy w środku!

⛔️ Nie mogą wchodzić osoby towarzyszące i dzieci, chyba, że dziecko jest pacjentem)

⛔️ W sprawie zapotrzebowania i odbioru recept kontaktujemy się wyłącznie telefonicznie! Nie przychodzimy osobiście!

⛔️ Do odwołania w Przychodni nie będą wykonywane szczepienia, badania i bilanse dzieci i młodzieży zdrowej.

⛔️ Do odwołania pobrania krwi będą odbywać się w dotychczasowych godzinach. Pacjenci powinni zapisać się na pobranie krwi telefonicznie minimum dzień wcześniej na konkretną godzinę, aby uniknąć tłumów pod gabinetem.

⛔️ Poradnie: ogólna,dziecięca, stomatologiczna i położniczo-ginekologiczna pracują w systemie teleporad (porady lekarskie, recepty, zwolnienia L4 , skierowania itd.)!

⛔️ Bardzo prosimy o udostępnianie i przekazywanie tych informacji. Szczególnie seniorom , którym często trudno jest się odnaleźć w tej sytuacji, a są najbardziej zagrożeni! Tylko razem damy radę! 

Stan zagrożenie epidemicznego

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 14/03/2020

Toruń, dnia 13.03.2020 r.


Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 14/03/2020


Zjawisko: Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 2:00 dnia 14.03.2020 r. do godz. 8:00 dnia 14.03.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, temperatura minimalna gruntu od -4°C do -2°C.
Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW


Dyżurny TCZK
Michał Kruk

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) zakłada coroczną wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego emerytom i rencistom.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2020 r. mają prawo do:

 • świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego: emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,
 • okresowej emerytury rolniczej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
 • dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego) – równej najniższej emeryturze, która od dnia 1 marca 2020 roku wynosi 1.200 zł,
 • osobie, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych (np. do emerytury z KRUS i do emerytury z ZUS), przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne,
 • jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba (przysługuje w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty),
 • Kasa wypłaci dodatkowe roczne świadczenie pieniężne osobom, którym wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS,
 • osobom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ZUS emeryturę pracowniczą, decyzje w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wyda i świadczenie to wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • osobom, którym świadczenia są wypłacane przez KRUS oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ARiMR rentę strukturalną), decyzje w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wyda i świadczenie to wypłaci Kasa,
 • Kasa wypłaci dodatkowe roczne świadczenie pieniężne uprawnionym emerytom i rencistom z urzędu (czyli bez konieczności zgłoszenia przez nich odpowiedniego wniosku) wraz z emeryturą/rentą/rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym w kwietniowym terminie płatności,
 • do każdego uprawnionego emeryta i rencisty, tj. do ok. 1,10 mln świadczeniobiorców, Kasa wyśle decyzje o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego; w kwietniu br. emeryci i renciści otrzymają w jednej kopercie dwie decyzje – jedną o podwyższeniu świadczenia emerytalno-rentowego od 1 marca br. (czyli tzw. waloryzacyjną) i drugą przyznająca dodatkowe świadczenie w kwocie 1.200 zł brutto.

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Toruń, dnia 13.03.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
Nr 13/03/2020

Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 13:00 dnia 13.03.2020 r. do godz. 00:00 dnia 14.03.2020 r.
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu i północnego zachodu, w nocy przejściowo z północy.

 

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW
Dyżurny TCZK
Michał Kruk

 • Informacja GIS dla seniorów

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 12/03/2020

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: Od godz. 10:00 dnia 12.03.2020 r. do godz. 20:00 dnia 12.03.2020 r..

Obszar: miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h z południowego zachodu i zachodu. Istnieje prawdopodobieństwo 30% wystąpienia lokalnie porywów do 100 km/h.

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

Dyżurny TCZK
Marek Łochocki

 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Łysomice w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r.

Urząd Gminy Łysomice informuję, że w godzinach pracy urzędu przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Łysomice w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 kwietnia 2020 r. piątek godzina 15:15.

Jak skutecznie myć ręce?

 • Dzie Mycia Rk plakat PIS
 • HIGIENA rk
 • mycie rk instrukcja dezynfekcja
 • mycie rk instrukcja WHO
 • WSSE
 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika
 • Gminna Liga Orlika

Toruń, dnia 28.02.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 11/02/2020

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 22:00 dnia 28.02.2020r. do godz. 04:00 dnia 29.02.2020r.

Obszar: miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po występujących opadach deszczu, a miejscami deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Temperatura minimalna około 0°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 marca 2020 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 639 zł 10 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 758 zł 20 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 14 lutego 2020 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2019 r. (5 198 zł 58 gr.).

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r. /M.P. z dnia 11 lutego 2020 r. poz. 171/.
Komunikat Prezesa ZUS z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 19 lutego 2020 r. poz. 192/.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr (wzrost o 3,56%).

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2020 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 972 zł 40 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W taki sposób od dnia 1 marca 2020 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2020 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2019 r. 1.200,00 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1.200,00 zł.

Do 1.200,00 zł nie zostaną podwyższone:

 • emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),
 • świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
 • emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
 • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Od dnia 1 marca 2020 r. – do kwoty 1.200,00 zł – wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Od dnia 1 marca 2020 r. ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 1.700,00 zł miesięcznie.

Od 1 marca 2020 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

 • dodatek pielęgnacyjny – 229 zł 91 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 344 zł 87 gr,
 • dodatek kombatancki – 229 zł 91 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie – 229 zł 91 gr,
 • dodatek kompensacyjny – 34 zł 49 gr,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 432 zł 12 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 229 zł 91 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 229 zł 91 gr,
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 880 zł 26 gr

Do każdego emeryta i rencisty Kasa prześle decyzję o nowej kwocie emerytury, renty lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2020 r. objętych zostanie około 1,10 mln emerytów i rencistów.

Więcej informacji na temat waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2020 r. można uzyskać na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/waloryzacja-emerytur-i-rent-rolniczych/  lub w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.

Podstawa prawna- ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 252).

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Modernizacja drogi powiatowej Gostkowo - Papowo Toruńskie

 • Proejkt Zagospodarowania Terenu - rys. nr PZT1.1
 • Kondolencje

Urząd Gminy w Łysomicach przypomina, że konto nr

40 9511 0000 0032 0267 2000 0440

dotyczy tylko opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast konta do uiszczania pozostałych podatków i opłat - pozostają bez zmian.

Szachowe Mistrzostwa w Ostaszewie

 • Turniej szachowy
 • Turniej szachowy
 • Turniej szachowy
 • Gminny Dzień Kobiet

Gminny Dzień Kobiet w Turznie

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 10/02/2020

Toruń, dnia 21.02.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 10/02/2020

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 11:00 dnia 22.02.2020r. do godz. 20:00 dnia 22.02.2020r.

Obszar: miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg: przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego zachodu i zachodu.

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

 

Dyżurny TCZK

Dariusz Noskowicz

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne...
INFORMACJA
Informujemy, iż nieodpłatna pomoc prawna w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej...

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani Odbiorcy...

Gmina Łysomice ogłasza nabór na stanowiska - Animatora Sportu

Ogłoszenie
Gmina Łysomice ogłasza nabór na stanowiska:
Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Turznie
Animatora Sportu na obiekcie w Gostkowie
Animatora Sportu na obiekcie w Ostaszewie
w okresie od 1 marca do 30 listopada 2020r. w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu”.
Forma i okres zatrudnienia – umowa zlecenie zawarta na 9 miesięcy: od 01.03.2020 – 30.11.2020...

Konsultacje CPK dot. dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego"

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL)...

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 09/02/2020

Toruń, dnia 16.02.2020 r.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 09/02/2020

 

Zjawisko: silny wiatr Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. od 18:00 dnia 16.02.2020 r. do 03:00 dnia 17.02.2020 r.

Obszar: miasto Toruń, powiat toruński

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego zachodu.

Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

 

Dyżurny TCZK

Julian Skory

Informacja dla osób poszkodowanych przez GPR „ZIARNO” w Cichoradzu

Pismo Prokuratora

 • Nowy numer konta dla wpłat

Zmiana numeru rachunku bankowego do wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 08/02/2020

Toruń, dnia 11.02.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 08/02/2020


Zjawisko: silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. od 08:00/12.02.2020 r. do 20:00/12.02.2020 r.
Obszar: miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu i południowego zachodu.
Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

Dyżurny TCZK
Dariusz Noskowicz

 • Plakat dotyczący projektu "Program 60+"

Projekt "Lider dla Seniorów"

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 07/02/2020

Toruń, dnia 10.02.2020 r.


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 07/02/2020


Zjawisko: silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 05:00 dnia 11.02.2020 r. do godz. 21:00 dnia 11.02.2020 r.
Obszar: miasto Toruń, powiat toruński
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego- zachodu.
Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW

Dyżurny TCZK
Piotr Kalinowski

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 05/02/2020

Toruń, dnia 9.02.2020 r. 

 
OSTRZEŻENIE  METEOROLOGICZNE Nr 05/02/2020  

Zjawisko: silny wiatr 
Stopień zagrożenia: 2 Ważność: od godz. 19:00 dnia 9.02.2020 r. do godz. 21:00 dnia 10.02.2020 r. 
Obszar:  miasto Toruń, powiat toruński 
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, z południa i południowego- zachodu. Najsilniejsze porywy w nocy, rano wiatr przejściowo osłabnie. 
 
Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW 

 
Dyżurny TCZK                                                                                                                                                                                        

Piotr Kalinowski 

Szkolenia komputerowe "Przekraczamy cyfrowe granice"

 • Plakat z informacjami dotyczącymi projektu
 • Uczestnicy szkoleń komputerowych
 • Uczestnicy szkoleń komputerowych
 • Uczestnicy szkoleń komputerowych
 • Uczestnicy szkoleń komputerowych
 • Uczestnicy szkoleń komputerowych
 • Plakat z informacjami o projekcie
 • Deklaracje podatkowe PIT

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2019 r.

NEXERA - szybki internet

NEXERA
SZYBKI INTERNET

W Państwa regionie firma NEXERA rozpoczyna budowę dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości
(min. 100 Mb/s) w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa...

Spotkanie dla poszkodowanych rolników