REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy

28.09.2020

08.30-12.00

Stacja Grębocin 11 obw.300  , Grębocin ulice Dworcowa, Kolejowa, Kolonia Papowska, Kolonia Papowska , Lipniczki

29.09.2020

07.30-11.00

Stacja Złotoria 20

08.30-15.00

Stacja Stajenczynki 2

08.30-09.30

Stacja Stajenczynki 1,7,9,6,8,3,5,4,Osiek 20,3

13.00-15.00

Stacja Stajenczynki 1,7,9,6,8,3,5,4,Osiek 20,3

10.00-14.00

Stacja Zarośla Cienkie 9 obw.200

30.09.2020

08.00-13.00

Stacja Osiek 24

10.00-14.00

Stacja Lubicka 5 obw.600

09.30-12.30

Stacja Mała Nieszawka 3 obw. Wielka Nieszawka

01.10.2020

07.00-09.00

Stacja Pigża 12,9

07.00-21.00

Stacja Mierzynek 2

07.00-09.00

Stacja Młyniec 22,2,Stacja Mierzynek 1,8,6,4,9,3,7,10 , Brzozówka ulica Żurawinowa, Krobia ulice Baśniowa, Bukowa, Familijna, Graniczna, Hetmańska, Jesionowa, Misia Uszatka, Poligraficzna, Rycerska, Szlachecka, Wiejska, Wspólna, Żwirka i Muchomorka, Mierzynek ulice Barokowa, Barwna, Farmerska, Gotycka, Graniczna, Jasna, Leśna, Wypoczynkowa, Zacisze, Zielona Puszcza

19.00-21.00

Stacja Młyniec 22,2,Stacja Mierzynek 1,8,6,4,9,3,7,10 , Brzozówka ulica Żurawinowa, Krobia ulice Baśniowa, Bukowa, Familijna, Graniczna, Hetmańska, Jesionowa, Misia Uszatka, Poligraficzna, Rycerska, Szlachecka, Wiejska, Wspólna, Żwirka i Muchomorka, Mierzynek ulice Barokowa, Barwna, Farmerska, Gotycka, Graniczna, Jasna, Leśna, Wypoczynkowa, Zacisze, Zielona Puszcza

08.30-12.30

Stacja Zarośla Cienkie obw.200/300

02.10.2020

13.00-15.00

Stacja Pigża 12,9

08.30-12.30

Stacja Zarośla Cienkie 3 obw.200/300

 

 • Rajd Rowerowy w Zakrzewku

Rajd Rowerowy w Zakrzewku

26 września odbędzie się Rajd Rowerowy w Zakrzewku. Rajd który z powodu epidemii nie mógł odbyć się 1 maja, czyli w pierwszym zaplanowanym terminie, odbędzie się już po raz piąty. Zbiórka wszystkich miłośników dwóch kółek zaplanowana jest na godzinę 12:00 przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewku, skąd wyruszą wszyscy do Kamionek Małych nad jezioro, po czym wrócą nową drogą rowerową przez Turzno do Zakrzewka. Na miejscu organizatorzy zapewniają grochówkę, konkursy z nagrodami i inne atrakcje.

Kobieta Przedsiębiorcza Ziemi Gotyku

W przyszłym tygodniu rozpoczyna się projekt Kobieta Przedsiębiorcza Ziemi Gotyku,
skierowany do mieszkanek naszego obszaru.

 • Harmonogram zajęć projektu Kobieta Przedsiębiorcza Ziemi...

Obierz kurs na branżę budowlaną

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu realizuje projekt "Obierz kurs na branżę budowlaną" (nr POWR.01.02.01-04-0101/19-00) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach: Osi priorytetowej 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie lub poprawę warunków zatrudnienia poprzez pobudzenie aktywności edukacyjno-zawodowej przy wykorzystaniu instrumentów i usług rynku pracy u 50 uczestników projektu, w tym: min. 40 o niskich kwalifikacjach w wieku 18-29, 30 biernych zawodowo, w tym 20 należących do grupy NEET i 20 pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego od 1.06.2020 do 31.08.2021.

Grupa docelowa - projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują, w tym uczą się na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) - wsparcie obejmie 50 osób młodych w wieku 18-29 lat, imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigrantów, odchodzących z rolnictwa i ich rodziny: 50 mężczyzn zamieszkujących lub pracujących w powiatach: rypiński, grudziądzki, toruński, m. Toruń i m. Grudziądz, w tym:

 • 30 biernych zawodowo, w tym 20, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
 • 20 pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy: tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, z wyłączeniem osób należących do grupy określonej w SZOOP dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 POWER

Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO - osoby takie otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji.

Wsparcie przewidziane w projekcie:

 • bezpłatne pośrednictwo pracy,
 • bezpłatne doradztwo zawodowe,
 • bezpłatne szkolenia (wraz ze stypendium szkoleniowym):
  • BRUKARZ,
  • OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI,
  • MALARZ Z MONTAŻEM RUSZTOWAŃ,
  • TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Z UPRAWNIENIAMI ELEKTRYCZNYMI
 • trzymiesięczne staże (wraz ze stypendiami stażowymi).

Dodatkowo w projekcie zapewniamy:

 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • podręczniki i materiały szkoleniowe,
 • materiały do zajęć praktycznych,
 • pokrycie kosztów egzaminów i kosztów dojazdów,
 • badania lekarskie.

W trakcie szkolenia oraz odbywania stażu uczestnicy otrzymywać będą stypendium.

Harmonogramy poszczególnych form wsparcia uzależnione są od rekrutacji.

Uczestnikiem Projektu może być osoba spełniająca jednocześnie następujące warunki:

 • brak ukończonych 30 lat,
 • zamieszkująca lub pracująca w powiecie rypińskim (z miastem Rypinem), powiecie toruńskim, powiecie grudziądzkim, Toruniu lub Grudziądzu,
 • pozostająca bez pracy (w tym bierna zawodowo) lub pracująca (lecz znajdująca się w trudnej sytuacji na rynku pracy),
 • posiadająca niskie wykształcenia (tj. posiadająca wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne) - kryterium nieobligatoryjne.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na naszej stronie internetowej: www.zdz.torun.pl, pod nr tel.: 56 659 80 32 (Toruń), 56 461 14 74 (Grudziądz), 54 280 28 50 (Rypin) oraz e-mail: centrum@zdz.torun.pl

Modernizacja sieci wodociągowej w Łysomicach

W związku z pracami przy modernizacji sieci wodociągowej ZUK informuje o przerwach w dostawie wody w dniu 23.09.2020 roku, w godzinach od 8:00 do 12:00 w miejscowościach Łysomice oraz w Zakrzewko.

Przewonienia gazu ziemnego

Przewonienia gazu ziemnego

W dniach 20.10. – 22.10.2020 r. na terenie miast i gmin Toruń, Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Chełmża PSG sp. z.o.o. Oddział w Bydgoszczy przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego, w celu wykrycia i usunięcia nieszczelności w sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG sp. z.o.o. Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy. Służby będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.

 

Pozdrawiam,

Julian Skory

Inspektor Dyżurny TCZK

 

 

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

21.09.2020

07.00-10.30

Stacja Dębiny 2

10.00-13.30

Stacja Łubianka 5

08.30-12.30

Stacja Kaszczorek 7 Toruń ulice Balladyny, Dożynkowa, Jasia i Małgosi, Kocia, Kogucia, Światowida, Turystyczna

22.09.2020

07.00-10.00

Stacja Brąchnowo3,4,7,6,5,8,1,2,10

18.30-21.30

Stacja Brąchnowo3,4,7,6,5,8,1,2,10

07.00-09.00

Stacja Bielsk 2 obw.100

09.00-12.00

Stacja Brąchnówko 4 obw.200

08.30-12.30

Stacja Ogrodnictwo 2 obw.700 Toruń ulice Osadnicza 30-32,34-36,38

23.09.2020

07.00-14.00

Stacja Kopernika2 obw. Kopernika 24 ul. Kopernika 24,26

10.00-14.00

Stacja UMK Okrężna obw.700

07.00-10.00

Stacja Pigża 12, 7,8,6,PGR,Flekso-Pak,5,13,Brąchnowo 9

18.30-21.30

Stacja Pigża 12, 7,8,6,PGR,Flekso-Pak,5,13,Brąchnowo 9

07.00-09.00

Stacja Rogówko 7

09.30-13.30

Stacja Zębowo Kol.4

08.30-12.30

Stacja Przysiek 4 obw. Rozgarty Przysiek ulice Brzozowa, Cisowa, Fiołkowa, Jaśminowa, Krokusowa, Lipowa, Miła, Narcyzowa, Osiedlowa, Różana, Sosnowa, Tulipanowa, Rozgarty ulice Polanka, Polna, Stary Toruń , Zławieś Mała ulica Osiedlowa

24.09.2020

09.00-14.00

Rozgarty 2 , Rozgarty ulice Jaśminowa, Kamykowa, Kwiatowa, Malinowa, Piaskowa, Polanka, Porzeczkowa, Sarnia, Wesoła, Wróblowa, Zielona Polana, Żytnia, Zławieś Wielka

07.30-13.00

Stacja Czarne Błoto 10 , Czarne Błoto ulice Leszczynowa, Oliwkowa, Rajska, Sosnowa, Topolowa, Wierzbowa

07.00-10.00

Stacja Papowo 5 obw.200 Papowo Toruńskie ulice Cyprysowa, Daglezjowa, Jarzębinowa, Kościelna, Leśna, Spółdzielcza, Zbożowa, Piaski

10.00-13.00

Stacja Gronowo 3 obw.400

25.09.2020

07.00-14.00

Stacja Mała Zławieś 11 , Zławieś Mała ulice Dębowa, Gołębia, Jaskółcza, Skowronkowa, Topolowa, Zławieś Wielka ulica Topolowa

07.00-10.00

Stacja Rogowo 5

10.00-13.00

Stacja Ciechocin 3 obw.200

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają wywiady telefoniczne

Od 16 września br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają wywiady telefoniczne. W ten sposób pomogąrolnikom wypełnić obowiązek spisowy. Zakres pytań w wywiadzie telefonicznym jest taki sam jak w formularzu do samospisu dostępnym na stronie spisrolny.gov.pl. Rachmistrzowie będą dzwonili do użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku spisowego. Co ważne rolnik, z którym skontaktuje się rachmistrz spisowy jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na pytania i w ten sposób wypełnić obowiązek spisowy.

Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu:

22 279 99 99 lub 22 666 66 62

Jesteś użytkownikiem gospodarstwa rolnego? Widzisz, że dzwoni do Ciebie jeden z powyższych numerów?

Odbierz telefon, odpowiedz na pytania rachmistrza spisowego i wypełnij obowiązek spisowy!

Wywiady telefoniczne będą realizowane do 30 listopada br.

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego zachęcamy do korzystania z infolinii spisowej o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Bezpłatne szkolenie "PPK blisko ciebie"

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”,
dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Bydgoszcz, 22.09.2020 godz. 11:00

CENTRUM KONGRESOWE OPERA NOVA

Celem cyklu konferencji wojewódzkich pod nazwą „PPK Blisko Ciebie” jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Szczególnie serdecznie zapraszamy reprezentantów firm (właścicieli, kadrę zarządzającą, przedstawicieli działów HR i finansowych), a także media oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką PPK.

Konferencja realizowana jest przez PFR oraz PFR Portal PPK we współpracy z Wojewodą. Spotkanie obejmuje prezentację najważniejszych założeń Ustawy o PPK, omówienie zasad wdrożenia programu, a także przedstawienie dotychczasowych doświadczeń pracodawców. W planie spotkania przewidziany jest czas na indywidualne konsultacje z Ekspertami Regionalnymi PPK oraz na sesję pytań i odpowiedzi.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja. Program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na specjalnie dedykowanej wydarzeniu stronie.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 konferencje będą prowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zasad bezpieczeństwa. Przed rejestracją na wydarzenie prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych, które znajdują się tutaj.

Przerwy w dostawach wody

Ze względu na przedłużające się prace modernizacyjne sieci wodociągowej w miejscowości Łysomice, przerwy w dostawach wody możliwe do 25.09.2020 r. 

Dotyczy miejscowości Łysomice, Lulkowo, Zakrzewko.

Prosimy pamiętać o spuszczeniu mętnej wody powstałej w wyniku przerw. Za utrudnienia przepraszamy.

Prezes ZUK
Zdzisław Gawroński

Otwarcie drogi rowerowej

10 września 2020  w Turznie oficjalne otwarto drogę rowerową Różankowo - Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno. W spotkaniu udział wziął Starosta Toruński Marek Olszewski wraz z Zarządem Powiatu Toruńskiego, Przewodniczącym Rady Powiatu Toruńskiego i radnymi powiatowymi, Wójt Gminy Łysomice – Piotr Kowal wraz z Przewodniczącym Rady i radnymi gminnymi. Na otwarcie w imieniu Marszałka Piotra Całbeckiego przybył również zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Mirosław Nawrotek. Obecni byli również wykonawcy budowy oraz kolarze z toruńskiego Klubu Turystyki Kolarskiej „Przygoda”.

Koncepcja budowy drogi rowerowj powstała juz 4 lata temu. Po podpisaniu partnerskiej umowy pomiędzy Powiatem Toruńskim, Województwem Kujawsko-Pomorskim i Gminą Łysomice, ruszyły prace związane z realizacją projektu. Po uzyskaniu pozwoleń, wykupieniu gruntów i pozyskaniu dotacji unijnych, 30 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa z firmą TRANSBRUK Barczyńscy na budowę drogi rowerowej.

Obecnie droga rowerowa Świerczynki- Piwnice- Lulkowo to odcinek długości 3,13 kilometra, drugi odcinek Turzno- Kamionki Małe to 2,54 kilometra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 • Otwarcie drogi rowerowej
 • Otwarcie drogi rowerowej
 • Otwarcie drogi rowerowej
 • Otwarcie drogi rowerowej
 • Otwarcie drogi rowerowej

Harmonogram zebrań wiejskich, wytyczne epidemiczne

Jesienne zebrania wiejskich wszystkich sołectw odbywać się będą na podstawie przedstawionego harmonogramu.
Zachęcamy do zapoznania się z terminami, oraz zapraszamy do udziału w spotkaniach.

17.09.2020

KAMIONKI MAŁE godz.17.00
KAMIONKI DUŻE godz.19.00
LULKOWO godz.17.00
RÓŻANKOWO godz.19.00

 18.09.2020

GOSTKOWO godz.17.00
WYTRĘBOWICE godz.17.00

 22.09.2020


PAPOWO TORUŃSKIE godz.17.00
ŁYSOMICE godz.19.00
ZĘGWIRT godz.17.00
OSTASZEWO godz.19.00

 23.09.2020


TYLICE godz. 17.00 .
ZAKRZEWKO godz.19.00
PAPOWO TOR. OSIEKI godz.17.00
TURZNO godz.19.00 

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z wytycznymi epidemicznymi obowiązującymi uczestników zebrań.

Wytyczne dla zebrań wiejskich na terenie Gminy Łysomice

 

Wytyczne zebrań odbywających się na zewnątrz budynku:

 • osoby biorące udział w zebraniu są zobowiązane do zasłaniania ust oraz nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy;
 • przed przystąpieniem do zebrania należy dokładnie zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk lub uczestniczyć w zebraniu w rękawiczkach;
 • pomiędzy uczestnikami zebrania należy zachować odstęp nie mniejszy niż 1,5 metra;
 • w zebraniu może uczestniczyć maksymalnie 150 osób;
 • przed rozpoczęciem zebrania każdy z jego uczestników musi wpisać swoje danę na imienną listę uczestników umożliwiającą identyfikację osoby (należy pamiętać o obowiązku informacyjnym wynikającym z RODO);
 • zabrania się uczestnictwa osobom będącym na kwarantannie lub izolacji domowej, oraz osobom które zaobserwowały u siebie objawy zakażenia koronawirusem;
 • organizator zebrania zobowiązany jest do dezynfekcji sprzętów (krzesła, stoły itp.), które były wykorzystywane w trakcie trwania zebrania;

Wytyczne zebrań odbywających się wewnątrz budynku:

 • osoby biorące udział w zebraniu są zobowiązane do zasłaniania ust oraz nosa przy użyciu maseczki lub przyłbicy;
 • przed przystąpieniem do zebrania należy dokładnie zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk lub uczestniczyć w zebraniu w rękawiczkach;
 • Zachowanie dystansu społecznego zarówno przed świetlicą jak i w środku świetlicy co najmniej 1,5m;
 • miejsce zebrania powinno zapewniać przestrzeń 2,5m2 na jedną osobę;
 • w zebraniu może uczestniczyć maksymalnie 150 osób;
 • przed rozpoczęciem zebrania każdy z jego uczestników musi wpisać swoje danę na imienną listę uczestników umożliwiającą identyfikację osoby (należy pamiętać o obowiązku informacyjnym wynikającym z RODO);
 • zabrania się uczestnictwa osobom będącym na kwarantannie lub izolacji domowej, oraz osobom które zaobserwowały u siebie objawy zakażenia koronawirusem;
 • organizator zebrania zobowiązany jest do dezynfekcji sprzętów, które były wykorzystywane w trakcie trwania zebrania oraz miejsca w którym się ono odbyło;
 • zaleca się korzystanie ze stołów nie pokrytych suknem, lub innym materiałem wchłaniającym;
 • zapewnienie wymiany powietrze przez okna wyposażone w mechanizm pozwalający ich otwarcie
  1. przed rozpoczęciem zebrania
  2. co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut
 • przy wejściu do świetlicy w widocznym miejscu umieszcza się dla uczestników płyn do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obowiązku dezynfekcji rąk i instrukcją prawidłowej ich dezynfekcji

 

 

Stypendia Samorządu Gminy Łysomice dla najzdolniejszych uczniów

 

W dniu 09 września w Urzędzie Gminy Łysomice, już po raz piąty zostały wręczone stypendia Samorządu Gminy Łysomice dla najzdolniejszych uczniów.

Na podstawie uchwały Rady Gminy IX/51/2019 z dnia 21 maja 2019 roku, która określa szczegółe warunki przyznawania, stypendium otrzymało 11 uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu naszej Gminy.

Inspektor ds oświaty i sportu przybliżył wszystkim zgromadzonym na sali osiągnięcia w nauce poszczególnych uczniów, którzy następnie z rąk Wójta Gminy Łysomice oraz Przewodniczacego Rady Gminy Łysomice odebrali dyplomy stypendialne, oraz nagrody.

Stypendium Samorządu Gminy Łysomice otrzymali:

 1. Karol Zdrojewski- uczeń klasy VIIIB, S.P. w Łysomicach, który w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał średnią ocen 5.94 oraz wzorowe zachowanie. Karol był Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 2. Alan Krygier- uczeń klasy VA, S.P. w Łysomicach. Uzyskał średnią ocen 5.83 oraz wzorową ocenę z zachowania. Alan zajął I miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa", XI miejsce w województwie w "Alfiku Matematycznym", oraz zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematycznym.
 3. Aleksander Rumiński- uczeń klasy VIIB, S.P. w Turznie. Uzyskał średnią ocen 5.50 oraz wzorową ocenę z zachowania. Był Laureatem - zajął V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja zimowa, III miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa".
 4. Jakub Piecuch- uczeń klasy VIIA, S.P. w Łysomicach. Uzyskał średnią ocen 5.36 oraz wzorową ocenę z zachowania. Jakub zdobył II miejsce w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa".
 5. Natalia Aleksandra Zielińska- uczenica klasy VIII, S.P. w Ostaszewie. Uzyskała średnią ocen 5.53 oraz wzorową ocenę z zachowania. Natalia uzyskała Wyróżnienie za zajęcie 10 miejsca w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony - MEDITEST zorganizowanym przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie.
 6. Łucja Magdalena Szablewska- uczennica klasy VII B, S.P. w Łysomicach. Uzyskała średnią ocen 5.36 oraz wzorową ocenę z zachowania. Łucja uzyskała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny", oraz wyróżnienie w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z matematyki "Liga Zadaniowa.
 7. Marta Kalinowska- uczennica klasy VC, S.P. w Łysomicach. Uzyskała średnią ocen 5.58 oraz wzorową ocenę z zachowania. Marta otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
 8. Aleksandra Kułakowska- uczennica klasy VC ,S.P. w Łysomicach. Uzyskała średnią ocen 5.33 oraz wzorową ocenę z zachowania. Aleksandra otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
 9. Adam Rozpędowski- uczeń klasy V, S.P. w Świerczynkach. Uzyskał średnią ocen 5.75 oraz wzorową ocenę z zachowania. Adam otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny.
 10. Michał Wróblewski- uczeń klasy VIB, S.P. w Turznie. Uzyskał średnią ocen 5.67 oraz wzorową ocenę z zachowania. Michał zdobył I Nagrodę w XXIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie, oraz wyróżnienie w XX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce.
 11. Mikołaj Trela- uczeń klasy VIB, S.P. w Turznie. Uzyskał średnią ocen 5.5 oraz wzorową ocenę z zachowania. Mikołaj zdobył I Nagroda w XXIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Fryderyku Chopinie.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy. Życzymy wielu sukcesów, aby ich wybitne zdolności przelożyły się w przyszłości na ich sukcesy zawodowe. Mamy nadzieję, że przyznane stypendia staną się motywacją do dalszego zgłębiania wiedzy.


 

 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów
 • Stypendia Samorządu dla najzdolniejszych uczniów

Informacja dotycząca wpłat III raty podatku 2020 roku

Wójt Gminy Łysomice informuje, że ze względu na sytuację epidemiczną w kraju (rozprzestrzenianie się wirusa SARS–CoV–2), koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, Sołtysi następujących Sołectw będą przyjmować wpłaty gotówkowe z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w dniu 15 września 2020r.:

 • Sołtys Sołectwa Gostkowo w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9:00 do 14:00;
 • Sołtys Sołectwa Kamionki Duże w świetlicy wiejskiej w godzinach od 12:00 do 13:00;
 • Sołtys Sołectwa Ostaszewo w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9:00 do 10:00;
 • Sołtys Sołectwa Turzno w świetlicy wiejskiej w godzinach od 8:00 do 12:00;
 • Sołtys Sołectwa Wytrębowice w świetlicy wiejskiej w godzinach od 9:00 do 12:00;

Jednak, w związku z panującą epidemią zachęcamy do dokonywania wpłat podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego na indywidualne konto bankowe według decyzji podatkowej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy o numerze: 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001.

Mieszkańców pozostałych Sołectw prosimy o wpłacanie podatków na indywidualny Nr konta bankowego podatnika wskazanego w decyzji podatkowej lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy tj. 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001. Sołtysi tych sołectw nie będą pobierać III raty podatku. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

O sposobie wpłaty IV raty podatku w 2020 r. poinformujemy w terminie późniejszym.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi w zakresie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19, podczas przyjmowania wpłat podatku:

 1. Podatek przyjmowany jest na terenie wsi w wyznaczonym do tego budynku gminnym w określonym terminie - dniu i godzinach;
 2. Należy zachować odstęp pomiędzy osobami co najmniej 1,5 metra;
 3. Do budynku osoby płacące podatek wchodzą pojedynczo - obowiązkowo w maseczce higienicznej lub przyłbicy;
 4. W budynku obowiązkowa dezynfekcja rąk lub zakładanie rękawiczek;
 5. Osoba przyjmująca podatek obowiązkowo musi posiadać maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki – mogą być wielokrotnego użytku;
 6. Należy zachować odstęp pomiędzy osobą płacącą podatek a przyjmującą minimum 1,5 metra;
 7. Pieniądze od podatnika jak i potwierdzenie płatności należy przyjmować/przekazywać w rękawiczkach;

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

14.09.2020

07.30-10.30

Stacja Mazowiecka obw.100 P.D .Górą

10.30-13.30

Stacja Mazowiecka obw.300 Łęgowskiego, Polna 84, Fort Polna 75, Kontener Netia

08.00-16.00

Stacja Konopnickiej 1 ul. Bydgoska 37,39 , Kiosk Ruchu

08.30-12.30

Stacja Grębocin 11 obw.400 Grębocin ulice Dworcowa, Kolejowa, Kolonia Papowska, Kolonia Papowska , Lipniczki

08.30-11.00

Stacja Mała Nieszawka 7 Mała Nieszawka ulice Dębowa, Jesienna, Kwiatowa, Letnia, Piaskowa, Słoneczna, Wiosenna, Wodociągowa

11.00-14.00

Stacja Kąkol 1 Cierpice ulice Długa, Dobra, Dybowska, Kąkol

15.09.2020

07.30-13.00

Stacja Czarne Błoto 10 Czarne Błoto ulice Leszczynowa, Oliwkowa, Rajska, Sosnowa, Topolowa, Wierzbowa

10.00-14.00

Stacja Mała Nieszawka 2 obw.200 , Mała Nieszawka ulice Bydgoska, Leśna, Lisia

08.30-12.30

Stacja Rychnowo 9,10,5,2 , Mariany , Mlewiec , Wielka Łąka , Wielkie Rychnowo

16.09.2020

08.30-12.30

Stacja GS-Dworcowa 2

08.30-12.30

Stacja Gostkowo 5,7obw.100 stanowisko 201 podział sieci

08.30-12.30

Stacja Złotoria 2 obw.200 , Złotoria ulice Pomorska, Sokola

17.09.2020

10.00-14.00

Stacja Zarośla Cienkie 9 obw.200

08.30-12.30

Stacja  Zarośla Cienkie 1  obw. 200/300 , Łążyn , Łążyn , Zarośle Cienkie ulica Księżycowa

18.09.2020

08.30-12.30

Stacja Zarośla Cienkie 3 obw.200/300, Zarośle Cienkie ulica Gwiezdna

VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Samorządowe

Z udziałem samorządowców wszystkich szczebli z całego regionu 8 września w kompleksie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, odbyło się spotkanie którego tematem przewodnim było 30-lecie samorządu terytorialnego. W części roboczej rozmawiano m.in. na temat wyzwań związanych z pandemią Covid-19.

Na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego gościem spotkania był współtwórca reformy administracyjnej z 1990 roku prof. Jerzy Stępień. W spotkaniu udział wzięli również Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, oraz Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski. Powołane z inicjatywy samorządu województwa Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych regionu oraz artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin. Do udziału w pracach forum zaproszone są, na równych prawach, wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w regionie ­ powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w czerwcu 2016 roku.

 • Forum
 • forum
 • forum
 • ZUS wypłacił 5 mld zł postojowego

ZUS wypłacił już 5 mld zł postojowego

Blisko 5 mld zł trafiło już na konta przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne w ramach świadczenia postojowego. Świadczenie to może być wypłacone maksymalnie trzy razy, więc jeśli ktoś jeszcze nie skorzystał z tej formy pomocy, cały czas może to zrobić. Wniosek o postojowe można złożyć do trzech miesięcy po zniesieniu stanu epidemii.

Od połowy kwietnia na konta poszkodowanych przez COVID-19 przedsiębiorców jak i również osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych trafiają pieniądze w ramach świadczenia postojowego. Do tej pory Zakład wypłacił łącznie ponad 2,5 mln świadczeń na kwotę prawie 5 mld zł. Tylko w województwie kujawsko-pomorskim rozpatrzyliśmy 136,3 tys. wniosków o świadczenie postojowe. Na konta osób uprawnionych przekazana została kwota 231 mln zł. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Świadczenie, co do zasady wynosi 2080 zł, ale przedsiębiorcy na karcie podatkowej, jednocześnie zwolnieni z VAT, otrzymają 1300 zł. Natomiast w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł, to pomoc przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Świadczenie postojowe można otrzymać nie więcej niż trzy razy. Warunkiem kolejnej wypłaty jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku się nie poprawiła.

Wnioski o postojowe należy składać on-line za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wszelkie informacje na temat świadczeń oraz tego jak składać wnioski, i jak je wypełnić, można znaleźć na stronie internetowej ZUS.- dodaje rzeczniczka.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZUS uczy młodzież o ubezpieczeniach społecznych

Ruszyły zapisy do projektów edukacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy dostosowany jest do wieku uczniów i metod, które są używane na danym etapie kształcenia. Dla młodzieży szkół ponadpodstawowych są to „Lekcje z ZUS”, a dla uczniów szkół podstawowych jest to „Projekt z ZUS”.

Projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawitały do polskich szkół siedem lat temu i od tego czasu ich popularność rośnie z każdym rokiem. W samym projekcie „Lekcje z ZUS” w ubiegłym roku wzięło udział ponad 94 tys. uczniów z całej Polski, w tym ponad 7 tys. uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. Zainteresowanie tą tematyką rośnie – pokazują to nie tylko liczby, ale również postawa wielu uczniów, którzy decydują się na udział w olimpiadzie pn. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

„Lekcje z ZUS” to cykl czterech lekcji m.in. o emeryturach, rentach, zasiłkach oraz o prowadzeniu firmy. Zajęcia mogą być realizowane np. w czasie lekcji podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie czy innych przedmiotów zawodowych. Zdobytą wiedzę z ubezpieczeń społecznych uczniowie będą mogli zweryfikować podczas olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Do udziału w olimpiadzie mogą również zachęcić cenne nagrody, indeksy i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele renomowanych uczelni. Od 22 kwietnia olimpiada jest także na wykazie olimpiad tematycznych (zawodowych) MEN i tytuł jej laureata lub finalisty od roku szkolnego 2021/2022 będzie uprawniał do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości, a tym samym stanowi 25% punktacji w prestiżowym rankingu szkół ponadpodstawowych „Perspektywy”.

„Projekt z ZUS" realizowany jest w szkołach podstawowych. Polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela lekcji o ubezpieczeniach społecznych (nauczyciel może liczyć na wsparcie koordynatorów ds. komunikacji społecznej i edukacji). Po lekcji uczniowie wykonują projekt edukacyjny, który wyjaśni, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Może mieć on formę filmu, plakatu lub komiksu. Najlepsze prace konkursowe ZUS publikuje na swojej stronie internetowej. W tym roku na stronie ZUS znalazły się również prace uczniów z naszego regionu.  – dodaje rzeczniczka.

- Uczyć się o ubezpieczeniach społecznych jest łatwiej z naszą pomocą i dlatego nauczyciele zgłaszający uczniów do projektu otrzymują od nas przygotowane materiały dydaktyczne, gotowe scenariusze lekcji, zadania i ćwiczenia angażujące młodzież, a także opracowania multimedialne, przygotowane z myślą o młodych odbiorcach. – mówi Joanna Karsznia, Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji.

Uczestnicy obydwu projektów mogą liczyć na indywidualne wsparcie eksperta ZUS- opiekuna merytorycznego projektu. W bydgoskim oddziale ZUS jest nim Joanna Karsznia tel. 502 007 721 mail: joanna.karsznia@zus.pl, a w toruńskim oddziale ZUS Sylwia Bratkowska-Gburek tel. (56) 610 94 70 mail: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. To właśnie do nich należy zgłosić szkołę, która chce wziąć udział w projekcie „Lekcje z ZUS” czy „Projekt z ZUS”.  Więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie www.zus.pl.

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w projektach edukacyjnych ZUS.

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uroczyste oddanie zmodernizowanego budynku Szkoły Podstawowej w Ostaszewie

Wtorek 1 września był wyjątkowym dniem dla uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Ostaszewie. Nie tylko rozpoczęli oni nowy rok szkolny i wrócili do zajęć stacjonarnych, ale także zaczęli pracę i naukę w nowym budynku szkolnym. Zmodernizowana placówka stała się najnowocześniejszą i najlepiej wyposażoną szkołą w regionie.

 Na uroczystości pojawili się uczniowie, rodzice i nauczyciele obecni oraz emerytowani, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy. Nie zabrakło wójta gminy Łysomice Piotra Kowala oraz przewodniczącego Rady Gminy Roberta Kożuchowskiego. Pojawili się także przedstawiciele kuratorium oraz wszystkie osoby, które przyczyniły się do rozwoju placówki. Całą uroczystość uświetnił występ uczniów ostaszewskiej szkoły oraz duet smyczkowy Queens of Violins. Uroczystość rozpoczęła się częścią oficjalną i okolicznościowymi przemówieniami zaproszonych gości.

Nie zabrakło symbolicznego poświęcenia murów szkoły. Budynek przeszedł kompleksową modernizację i cały kompleks zyskał zupełnie inny wygląd. Zakrojone na szeroką skalę prace remontowe rozpoczęły się w grudniu 2018 r. Zabytkowa część szkoły została odnowiona i połączona z budynkiem z lat 60, pobudowanym w czynie społecznym. Najstarszy budynek, wchodzący w skład kompleksu szkolnego, pochodzi z 1838 r. Był on odrestaurowywany pod nadzorem konserwatorskim, dzięki czemu udało się zachować jego historyczny charakter. Powstały cztery nowoczesne sale: językowa, humanistyczna, matematyczna i teatralna. Zadbano także o wyposażenie pracowni chemicznej, językowej i komputerowej. Zbudowano salę gimnastyczną, wyposażono stołówkę, wyremontowano szatnię. Kompleks oświatowy zabezpiecza w chwili obecnej potrzeby uczniów i nauczycieli i gwarantuje najwyższe standardy kształcenia. Szkołę przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zdecydowana większość środków finansowych na inwestycję, bo niemal 90 proc., pochodziła z budżetu gminy. Pozostała część była dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ostaszewie pochłonęła łącznie prawie 9 mln zł.

 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie
 • przekazanie budynku SP w Ostaszewie

Tymczasowy ruch pieszych do szkoły w Łysomicach

W związku z prowadzonymi w dalszym ciągu pracami przy modernizacji sieci wodociągowej na ulicy Warszawskiej, informujemy o zmianie organizacji ruchu pieszych.

Od dnia 04.09.2020 r. (piątek), zmienia się organizacja ruchu pieszych na ulicy Warszawskiej w Łysomicach. Odcinek chodnika na ulicy Warszawskiej od ulicy Lipowej do wjazdu na parking Urzędu Gminy, będzie całkowicie wyłączony z ruchu pieszych!

Wprowadza się tymczasowy ruch pieszych z ulicy Lipowej przez ulicę Wierzbową i parking przy urzędzie gminy, dalej przez tymczasowe przejście dla pieszych na drugą stronę ulicy Warszawskiej, pod nadzorem osoby przeprowadzającej „Agatka”.

Wjazd i wyjazd na parking urzędu gminy od strony ul. Warszawskiej w dalszym ciągu będzie zamknięty, prosimy o korzystanie wjazdu od ulicy Wierzbowej, znajdującego się na tyłach budynku urzędu gminy.

Prosimy rodziców odwożących dzieci do szkoły o korzystanie z parkingu przy ulicy Leśnej.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z tą ważną inwestycją i prosimy na ten trudny czas o zachowanie szczególnej ostrożności. Prosimy również uczulić dzieci, aby zachowały szczególna uwagę korzystając z wyznaczonego, tymczasowego przejścia dla pieszych.

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS ponownie od 1 września 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko – ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

 1. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 2. dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi w przypadku otwarcia ww. placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 (np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu) albo w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (https://www.gov.pl/web/rodzina/niania) lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (https://www.gov.pl/web/rodzina/dzienny-opiekun-informacje-dla-podmiotow) z powodu COVID-19. Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przyznawany jest na wniosek. Nie zmieniły się także zasady przysługiwania zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Jeżeli formularz nie otworzy się na stronie, należy sprawdzić, czy nie został automatycznie załadowany do folderu "Pobrane". Zależne jest to od ustawień używanej przeglądarki.

Zobacz też: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1490).

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 września 2020 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 517 zł 20 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 531 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 13 sierpnia 2020 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2020 r. (5 024 zł 48 gr).

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2020 r. /M.P. z dnia 12 sierpnia 2020 r. poz. 711/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2020 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 20 sierpnia 2020 r. poz. 748/.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

07.09.2020

10.00-14.00

Stacja Lulkowo 5

08.00-14.00

Stacja Biuro Projektów obw.700 Toruń ulice Legionów 10/  Grudziądzka 9

08.09.2020

10.00-17.00

Stacja Mała Nieszawka 10 obw.200 Mała Nieszawka ulice Topolowa, Toruńska

10.00-14.00

Stacja Stajenczynki 2

08.30-15.00

Stacja Cegielnik 2,3,5

07.00-14.00

Stacja Ogrodowa Toruń ul. Podgórna 39-45

09.09.2020

09.30-14.00

ST. Rudak TARR CI

08.00-12.00

Stacja Gronowo 2,11,10,9

10.09.2020

08.00-12.00

Stacja Górsk 15 obw.100

08.00-12.00

Stacja Górsk 15 obw.100

09.00-15.00

Stacja Czarnowo 3

11.09.2020

08.00-14.00

Stacja Koniuchy 1 obw. Kaliskiego 1c ul. Kaliskiego 1c

08.30-12.30

Stacja Przeczno 1 obw. Wieś

 

Utrudnienia na drogach w związku z modernizacją sieci wodociągowej

W związku z prowadzonymi pracami przy modernizacji sieci wodociągowej (wymiana sieci azbestowej) w ulicy Warszawskiej (od skrzyżowania z ulicą Lipową do posesji Warszawska nr 20  w Łysomicach) informujemy, że:

 1. Od godziny 12:00 dnia 02.09.2020 r. nastąpi tymczasowe zamknięcie wjazdu / wyjazdu z parkingu Urzędu Gminy Łysomice na ulicę Warszawską.
 2. Dojazd do parkingu przy Urzędzie możliwy będzie wyłącznie od ulicy Wierzbowej.
 3. Dowóz dzieci do Szkoły w Łysomicach oraz ich odbiór przez pojazdy prywatne możliwy będzie wyłącznie z parkingu przy ulicy Leśnej.
 4. Ruch pieszych do szkoły zostanie zachowany przez dotychczasowe przejście dla pieszych z od ulicy Lipowej. Ruch pieszy ulicą Warszawską do Szkoły odbywać się będzie korzystając z przejścia dla pieszych zlokalizowanych przy skrzyżowaniu z ulicą Porzeczkową.
 5. Na czas realizacji robót dla posesji pozbawionych bieżącej wody zostaną zapewnione dostawy wody beczkowozem od dnia dzisiejszego od godziny 14:00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Od dziś znów można dostać zasiłek na opiekę nad dziećmi

Od 1 do 20 września 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłku nie dostaną natomiast osoby, które pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać ubezpieczeni rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek przysługuje również w sytuacji, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez wspomniane placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania np. gdy lekcje odbywają się w trybie hybrydowym - część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można także się starać w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego
o podobnym charakterze. Co ważne rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej) - dodaje rzeczniczka.

Kto nie otrzyma zasiłku?

Świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Jak wystąpić z wnioskiem o zasiłek?

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem należy złożyć u swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy, zleceniodawcy.  Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS, można to zrobić drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Młodzież z rentą rodzinną musi pamiętać o zaświadczeniu

Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu mają obowiązek zawiadomić ZUS o dalszym kontynuowaniu nauki. Chodzi o osoby, którzy ukończyły 16 lat. Na złożenie zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, dla studentów termin ten upływa z końcem października.

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16. roku życia. Jednak, gdy kontynuują naukę mogą ją otrzymywać aż do 25 roku życia. Jeśli urodziny studenta przypadają w trakcie ostatniego roku studiów - wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. Natomiast bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.  – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

ZUS wypłaca świadczenie za okres wskazany w zaświadczeniu, które powinna wydać placówka, w której uczeń, student się uczy. Zwykle zaświadczenia ze szkoły czy uczelni są wydawane na rok szkolny albo na programowy czas nauki. Gdy uprawniony do renty rodzinnej uczeń, student uczy się to renta wypłacana jest przez rok szkolny oraz wakacje. Uczniom świadczenie wypłacane jest, co miesiąc do końca sierpnia, natomiast studentom do końca września danego roku akademickiego. – o ile szkoła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu nie ujmą całościowego terminu trwania nauki, na przykład 4-letniego, 3-letniego. W takim wypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten czas, kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana.

W pozostałych przypadkach chcąc by renta wypłacana była bez przerwy, należy zadbać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS-u wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Na złożenie dokumentów uczniowie mają czas do końca września, a studenci do końca października. Natomiast w przypadku, gdy rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik zaświadczenie o dalszej nauce należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę. – tłumaczy Krystyna Michałek

Z kolei abiturient, który ukończył szkołę średnią i został przyjęty na studia, chcąc otrzymać wypłatę renty za wrzesień, powinien dostarczyć zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia do końca września, a zaświadczenie, że jest studentem na początku października.- dodaje rzeczniczka

Przerwałeś naukę - poinformuj ZUS

W przypadku zaprzestania nauki, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, by wstrzymać wypłatę renty rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie. Nienależnie pobierane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Od 1 września 2020 r. w Urzędzie Gminy w Łysomicach przy ul. Warszawskiej 8 dostępne jest stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego.

Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które nie posiadają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek ten można wypełnić trzema metodami poprzez:

 • samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: spisrolny.gov.pl
 • wywiad telefoniczny przeprowadzony przez rachmistrza telefonicznego
 • wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl.

Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego będzie dostępne od 1 września do 30 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Łysomice.

Kolejne inwestycje w Gminie Łysomice

 25 sierpnia 2020r. w urzędzie gminy w Łysomicach  podpisane zostały umowy na realizację dwóch  zadań.

Pierwszym zadniam jest „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki". Wartośc inwestycji to 1 649 991,46 zł. Koniec realizacji zadania przewidziany jest na koniec kwietnia 2021 roku.

Drugim zadaniem jest „Przebudowa istniejącego budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania na cele rekreacyjno - edukacyjne wraz z budową małej architektury oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania: "Adaptacja i termomodernizacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu” Wartość inwestycji to 3 233 265,44zł. Koniec realizacji zadania przewidziany jest na koniec kwietnia 2021 roku.

Od września niższe limity dla dorabiających seniorów

Przejście na emeryturę, czy rentę to nie zawsze koniec pracy. Każdy emeryt czy rencista ma prawo dorobić do swojego świadczenia. Musi jednak pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na to czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie. Nie wszystkich seniorów limity dotyczą, ale niektórzy z nich powinni zwrócić uwagę czy ich zarobki zbliżają się do progu, którego nie powinni przekroczyć. Limity zarobków zmieniają się, co trzy miesiące: w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Od września limity będą niższe. 

Limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów ustala się na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ogłasza Prezes GUS. Teraz jest ono niższe niż ostatnio. A to oznacza, że od 1 września emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli mniej dorobić do swoich świadczeń.

Zmniejszenie świadczenia następuje, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 września kwota ta zmniejszyła się i wyniesie 3517,20zł. Do zawieszenia świadczenia dochodzi wówczas, gdy przychód przekroczy górną kwotę graniczną, tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia tj. 6531,90zł. Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 3517,20zł do 6531,90 zł, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 620,37 zł, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 465,31 zł - zaś renty rodzinnej dla jednej osoby – 527,35zł. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.           

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3517,20zł przychodu.

Kto może dorabiać bez przeszkód?
O limitach muszą pamiętać wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny), oraz renciści. Natomiast emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1200 zł. brutto).  Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – dodaje rzeczniczka.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. 

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.  

Więcej informacji o limitach zarobkowych można znaleźć tutaj: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow.

 

Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalna strona WWW

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=