• Ostatnia uchwała Rady Gminy Łysomice w sprawie uchwalenia budżetu w kadencji 2018-2024

Budżet Gminy Łysomice na rok 2024 został przyjęty

Budżet Gminy Łysomice na rok 2024 został przyjęty! To ostatnia uchwała Rady Gminy Łysomice w sprawie uchwalenia budżetu w kadencji 2018-2024. Sesja budżetowa to jedna z najważniejszych w całym roku. Uczestniczyło w niej 15 radnych, sołtysi, przewodniczący Rad Sołeckich. Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 oraz  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2024-2032 otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rolnictwa.

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2024 to 78.440.745,00 zł, wydatki  84.396.658,00 zł. Deficyt budżetu w roku 2024 to blisko 6 mln zł. W roku 2024 Gmina Łysomice zamierza zrealizować 31 przedsięwzięć inwestycyjnych na łączną kwotę 24.830.960,00 zł. Główne inwestycje to: budowa żłobka w Łysomicach, modernizacja Szkoły Podstawowej w Turznie,  remont budynku Ośrodka Zdrowia w Turznie, budowa terenów rekreacyjnych w Koniczynce i Zęgwircie, rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Kowrózku, a także kolejny etap przebudowy dróg gminnych. 

 • Cyfryzacja Gminy Łysomice

Cyfryzacja gminy Łysomice trwa!

Firma Nexera buduje sieć z własnych środków do dodatkowo ponad 350 gospodarstw domowych m.in. w Turznie, Ostaszewie oraz częściowo w samych Łysomicach. Mieszkańcy z tych adresów, będą mogli zamawiać usługi w przyszłym roku.

Przypominamy też, że z siecią światłowodową NEXERY oprócz tego jesteśmy już w ponad 1250 gospodarstwach domowych.

Mieszkańcy zainteresowani zakupem dostępu do internetu światłowodowego mogą sprawdzić, czy znajdują się w zasięgu sieci na interaktywnej mapie Nexery: https://bit.ly/mapazasiegow lub na liście, bezpośrednio w poniższym linku: https://bit.ly/47EpfhP

Skorzystajcie z opcji wyszukaj, by prościej odnaleźć swój adres.

Zapraszamy do kontaktu z jednym z kilkunastu operatorów świadczących usługi na łączach Nexery i dołączenia do 92% zadowolonych użytkowników, którzy uważają, że światłowód jest zdecydowanie najlepszym rodzajem połączenia internetowego*.

 • 📞Orange - 519 822 451 
 • 📞Netia - 883 334 114
 • 📞RFC - 525 511 333
 • 📞Tmobile - 730 478 666
 • 📞ETH - 56 640 00 74
 • 📞Install project - 504 147 428
 • 📞Maxlan - 513 198 602
 • 📞Play - 729 053 147
 • 📞Net system - 501 443 396
 • 📞Plus - 52 348 81 42
 • 📞Vectra - 739 153 451
 • 📞Akomp - 52 382 20 04

W razie jakichkolwiek pytań firma Nexera zachęca do rozmowy z Wirtualnym Asystentem, za pomocą czatu na stronie https://www.nexera.pl/pl/ (w prawym dolnym rogu ekranu) lub telefonicznie pod numerem +48 22 233 07 00.

Konsultacje społeczne dla strategii ZIT MOF Torunia

Stowarzyszenie MOF Torunia rozpoczyna konsultacje społeczne dla strategii ZIT. Zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn. "Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia" oraz do przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w wyznaczonym terminie. Celem konsultacji jest poznanie opinii i zebranie uwag dla Strategii ZIT.

 • Gminna Kartka Świąteczna

Gminny konkurs „Świąteczna Kartka”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na własnoręcznie wykonaną kartkę świąteczną! Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Łysomice.

Konkurs ma na celu propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia oraz jest świetną okazją do indywidualnej działalności artystycznej i powrótu do tradycji samodzielnego wykonywania kartek, wysyłania tradycyjnych życzeń świątecznych.

Prace oceniane będą w kategoriach:

 • dzieci przedszkolne i oddziały „0”
 • dzieci szkolne z klas I-III
 • dzieci szkolne z klasy IV-VIII

Warunki udziału w konkursie:

 • wykonanie otwieranej kartki świątecznej, której format po złożeniu nie będzie większy niż A5 ( rozłożona A4)
 • możliwość zastosowania dowolnych technik
 • ocenie podlegać będzie każda strona kartki - tytułowa, środkowa i ostatnia.
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu

Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, w terminie od 18 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r., składając w zamkniętej kopercie wraz z formularzem zgłoszeniowym w biurze podawczym urzędu lub przesyłając na adres : Urząd Gminy Łysomice, ul, Warszawska 8, 87-148 Łysomice.

Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu!

 • Jarmark Bożonarodzeniowy

Jarmark Bożonarodzeniowy w Łysomicach

Samorząd Gminy Łysomice oraz Swojski Jarmark  zapraszają na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się już 16 grudnia przy Urzędzie Gminy.

W ofercie najlepsze swojskie jadło w wyjątkowej świątecznej odsłonie!
⭐🎄 lokalne przysmaki od Kół Gospodyń Wiejskich (wędliny, pierogi, barszcze, grzańce, zimowe herbaty i wiele, wiele innych!)
⭐🎄 rękodzieło
⭐🎄 kącik Świętego Mikołaja 🎅 - zrób sobie zdjęcie - wywołamy je na miejscu!
⭐🎄 wspólne kolędowanie 
⭐🎄 karuzela świąteczna dla dzieci

Uwaga - zapraszamy wszystkich rękodzielników - wszelkich informacji udziela Marta Lewandowska ☎ 501 318 617. 

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres

11.12.2023

10.30-15.00

Stacja Czarne Błota 10

08.00-16.00

Stacja Czarne Błota 4

09.00-15.00

Stacja Zelgno Bezdół 1,2,Szerokopas 1,2,3,,Liznowo 11

08.30-11.00

Stacja Rozgarty 7

12.12.2023

09.00-15.00

Stacja Bielawy 3

08.00-12.00

Stacja Mała Nieszawka 7 obw.700

08.30-13.30

Stacja Czarne Błota 1

13.12.2023

08.00-16.00

Stacja Czarne Błota 4

08.00-11.00

Stacja Lubicz 6

08.30-12.30

Stacja  Osiek 9 obw.400

08.30-13.30

Stacja Łążyn k/Rzęczkowa

14.12.2023

09.00-15.00

Stacja Łążynek 2

08.00-12.00

Stacja Łysomice 5

08.30-12.30

Stacja Witosa Chełmża obw. Kończewice

08.30-13.30

Stacja Szychowo 3 obw.300

15.12.2023

09.00-13.00

Stacja Dom Studenta

08.00-16.00

Stacja Łysomice 1

09.00-13.00

Stacja Grębocin 33 obw.100

08.30-13.30

Stacja Wały Zawały 3

Aktualizacja danych w aplikacji IRZplus

Szanowni Państwo, zgodnie z przepisem art. 64 ust 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 6 stycznia 2024 r. w aplikacji IRZplus należy dokonać aktualizacji danych w „siedzibie stada”, tzn. uzupełnić: - „Opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada” w przypadku utrzymywanych gatunków bydło, owce i kozy; - „Opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada” w przypadku utrzymywanego gatunku świnie.

Uzupełnienia ww. informacji w komputerowej bazie danych prowadzonej przez ARiMR (IRZplus) należy dokonać składając dokument „Zgłoszenie działalności” zaznaczając cel zgłoszenia: „Zmiana danych”. Sposób dokonania ww. uzupełnień został opisany w udostępnionym na stronie internetowej ARiMR podręczniku użytkownika aplikacji IRZplus w rozdziale 5.1.1. Ponadto istnieje także możliwość zgłoszenia aktualizacji w placówce Biura Powiatowego ARiMR w Toruniu przy ul. Rejtana 2-4 w godzinach urzędowania: 8:00-15:00. W tym celu należy posiadać login i hasło do aplikacji IRZplus, które jest identyczne jak do eWniosekPlus.

Informacja przekazana przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

Zapraszamy mieszkańców i organizacje działające na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia do zapoznania się z dokumentem pn. "Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia" oraz do przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w wyznaczonym terminie.

Wypełniony formularz konsultacyjny zawierający uwagi i wnioski do ww. dokumentu należy przekazać w terminie do dn. 15.12.2023 r. drogą elektroniczną na adres: biuro@zit-torun.pl  (w tytule maila: „konsultacje społeczne SOOŚ”) lub tradycyjną drogą pocztową na adres: Biuro Stowarzyszenia MOFT, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 1-4, 87-100 Toruń, z dopiskiem na kopercie „konsultacje społeczne SOOŚ” lub osobiście w siedzibie Biura Stowarzyszenia MOFT, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 1-4, 87-100 Toruń

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie zapisów Prognozy. 

Informacja przekazana za pośrednictwem Biura Stowarzyszenia MOFT w Toruniu

drukuj (Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia)

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres

27.11.2023

08.00-12.00

Stacja Stawki Południe 2 obw.200

09.00-12.00

Stacja Cmentarz Komunalny

08.00-12.00

Stacja Różankowo 5 obca

08.30-13.30

Stacja Fort 15 obw.200

28.11.2023

09.00-13.00

Stacja Grębocin 13 obw.100

08.30-14.00

Stacja Cierpice Dybowo 6 obw.200 i 600

09.00-13.00

 Stacja Lubicz 3

29.11.2023

08.00-12.00

Stacja Pędzewo 4 obw.300

12.00-14.00

Stacja Małszyce 6

08.30-13.30

Stacja Łążyn 2 k/Rzęczkowa

30.011.2023

08.00-12.00

Stacja Górsk 1 obw.500

08.00-15.00

Stacja Gostkowo 3

08.30-13.30

Stacja Szychowo 3 obw.100

01.12.2023

08.00-16.00

Stacja Lubicz 7 obw.100

08.30-13.30

Stacja Wały Zawały 3 , Kawęczyn 13 , Kawęczyn 5

Od Empatii do Tolerancji

„Od Empatii do Tolerancji”- spotkanie zorganizowane 16 listopada w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji zgromadziło w łysomickiej Galerii Spotkań wielu gości. Marek Olszewski Starosta Toruński, Piotr Kowal Wójt Gminy Łysomice oraz Robert Kożuchowski przywitali gości oraz ogłosili wyniki konkursu "Drobne gesty, by świat był lepszy.

Niezwykły spektakl w wykonaniu niezwykłych aktorów Dorotkowo otrzymał aplauz na stojąco! Tego popołudnia poruszono wiele kwestii dotyczących tego co ważne! Rozmawiano o akceptacji, szacunku, zrozumieniu i empatii.

Święto tolerancji zakończono występem Nadziani Bluesem. Zespół wykonał kilka autorskich utworów, by na koniec wspólnie odśpiewać „życie nie tylko po to jest by brać…”  z utworu „Tolerancja” Stanisława Sojki. Zapraszamy do krótkiej fotorelacji

 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji
 • Od Empatii do Tolerancji

Dzień Pracownika Socjalnego

 • Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
 • Swojski Jarmark

Swojski Jarmark w Łysomicach

Zapraszamy po swojskie, zdrowe jadło i rękodzieło! Już w najbliższą sobotę, 18 listopada na Targowisku w Łysomicach przy ul. Leśnej, w godz. 10:00 - 15:00.

Do nabycia specjały od lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich:

 • swojskie wędliny i szynki od KGW Zakrzewianie  
 • kluchy ziemniaczane i bigos od Rodzinne KGW ze Świerczynek
 • swojskie chleby i smalczyk od KGW Lulkowo 
 • pierogi od Łysomickiego Stowarzyszenia "Markus" 

Sprzedaż autobusu szkolnego marki Autosan Tramp

Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego autobus marki Autosan Tramp, o numerze rejestracyjnym CTR54FR, zwany dalej autobusem. Autobus jest własnością Gminy Łysomice. Ustala się cenę wywoławczą autobusu na kwotę 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy zł).

Ustala się treść ogłoszenia o przetargu, regulamin przeprowadzenia przetargu, treść formularza ofertowego oraz projekt umowy sprzedaży autobusu w brzmieniu stanowiącym odpowiednio jak w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do zarządzenia nr 0050.86.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 8 listopada 2023 r.

Artur Barciś Show

Samorząd Gminy Łysomice zaprasza na niezwykłe show w wykonaniu charyzmatycznego i jedynego w swoim rodzaju Artura Barcisia! Występ połączony z koncertem oraz zbiórką charytatywną pod patronatem parafii św. Mikołaja w Papowie Toruńskim dla chorego 18-miesięcznego Tymoteusza z Łysomic.

Bilety wstępu, z których dochód zostanie przeznaczony na leczenie chłopca do nabycia w: Urzędzie Gminy Łysomice oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Łysomicach i jej filiach.

Po kabarecie zapraszamy na koncert Nadziani Bluesem & Przyjaciele - utalentowani muzycy połączą siły w unikalnym projekcie muzycznym! Przez całą imprezę otwarta będzie „kawiarenka” z pysznymi ciastami od Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Łysomice!

 • Artur Barciś Show
 • Nadziani Bluesem

105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

11 listopada świętujemy 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku Gmina Łysomice włącza się w upamiętnianie tego doniosłego wydarzenia. 9 listopada uczniowie ze szkół w gminie Łysomice gościli w Galerii Spotkań. Piotr Kowal Wójt Gminy Łysomice oraz Robert Kożuchowski Przewodniczący Rady Gminy powitali zaproszonych gości.

Uczniowie mieli okazję wziąć udział w nietypowej lekcji historii. Po wprowadzeniu do tematu przez dr. hab. Pawła Hanczewskigo, profesora UMK, młodzież popisała się wiedzą w krótkim quizie historycznym poprowadzonym przez Mariusza Balcerowicza z Fundacji Kraj Wspaniały. Na zadawane pytania odpowiadali bezbłędnie, a wszelkie wątpliwości rozwiała projekcja filmu „Powstanie styczniowe”.

Obchody Święta Niepodległości uświetniły występ chóru ze Szkoły Podstawowej w Turznie oraz recytowane wiersze patriotyczne w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łysomicach.

 • 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
 • 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
 • 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
 • 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
 • 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
 • 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
 • 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
 • 105. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

Szkolenia z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenia dotyczące naborów w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Krajowego Planu Odbudowy, które odbędą się w listopadzie i grudniu:

Szkolenie poprowadzi: Krzysztof Biel, Specjalista ds. ekonomiki    

 • „Wsparcie inwestycji rolników w zakresie rolnictwa 4.0 – zasady udzielania pomocy” – 14.11.2023 r., godz. 10:00

  Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie, jak i online.

  Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/wsparcie-inwestycji-w-zakresie-rolnictwa-4-0/register 

  Program:
  • Kryteria dostępu do wsparcia
  • Charakterystyka wspieranych inwestycji, wymagana dokumentacja
  • Procedury administracyjne

Szkolenie poprowadzi: Łukasz Piotrowski, Główny specjalista ds. ekonomiki    

Szkolenie poprowadzi: Łukasz Piotrowski, Główny specjalista ds. ekonomiki    

 • „Wsparcie na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska” – 12.12.2023 r., godz. 10:00

  Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie, jak i online.

  Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/wsparcie-na-wymiane-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska/register 

  Program:
  • Przedstawienie zasad naboru w ramach Działania 5. Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych – wniosek o przyznanie pomocy (PUE)
  • Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy
  • Praktyczne aspekty wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Szkolenie poprowadzi: Michał Mazur, Specjalista ds. ekonomiki    

Pamiętamy!

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia, by ktoś wieczności swej nie stracił. ”
Wisława Szymborska

Na terenie gminy Łysomice znajduje się kilka miejsc upamiętniających tragiczne wydarzenia, jakie dokonały się podczas II wojny światowej, m.in. w miejscowościach: Olek, Gostkowo Lulkowo, Kamionki Duże. Jak co roku przed Świętem 1 listopada miejsca te zostały uporządkowane, złożono kwiaty oraz zapalono znicze. W taki sposób składamy hołd wszystkim pomordowanym w wyniku działań wojennych, aby pamięć o nich nie zaginęła.

 • Miejsca pamięci
 • Miejsca pamięci
 • Miejsca pamięci
 • Miejsca pamięci
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Wszystkie osoby, które chciałyby zasięgnąć informacji o możliwości dofinansowania i wsparcia z funduszy europejskich serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, które odbędą się 3 listopada 2023 r. (piątek), w Urzędzie Gminy w Łysomicach, w godz. 9:30 - 12:00.  

Specjaliści punktów informacyjnych funduszy europejskich zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach funduszy europejskich prowadzone w formie Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 • Przedsiębiorców
 • Osoby fizyczne
 • Organizacje pozarządowe
 • Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą
 • Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Nie wymagamy wcześniejszych zgłoszeń! Organizatorem spotkania jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu - Plac Teatralny 2, e-mail: pife.torun@kujawsko-pomorskie.pl ; tel. 56 621 84 09

www.mojregion.eu 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/glowne-punkty-informacyjne-funduszy-europejskich-w-toruniu 

 • "Czyste Powietrze" - Uwaga na nieuczciwych wykonawców

Uwaga na naciągaczy na drogie pompy ciepła

Program „Czyste Powietrze” to szansa dla Polaków na wsparcie finansowe wymiany kopciuchów i termomodernizacji domów. Bezzwrotne dotacje wynoszą nawet 135 tys. zł w najwyższym poziomie dofinansowania a dodatkowo do 1,2 tys. zł na audyt energetyczny. Zdarzają się nieuczciwi wykonawcy, którzy chcą zarobić na dotacjach, naciągając beneficjentów programu m.in. na drogie w eksploatacji pompy ciepła o zawyżonej cenie.

Nieefektywne dla domu niskiej jakości urządzenia – które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, i bywa, że sprzedawane są bez gwarancji – trafiają do domów wnioskodawców „Czystego Powietrza” m.in. za sprawą akwizytorów powołujących się na rzekome partnerstwo w programie.

Wśród wielu uczciwych firm, zdarzają się oszuści, którzy namawiają do podpisania pełnomocnictwa i oferują teoretycznie „za darmo” zakup oraz montaż niedopasowanych do potrzeb i stanu technicznego domu pomp ciepła. Na podstawie podpisanej umowy, często bez wskazania w niej ceny usługi i produktu, przejmują dotację z programu „Czyste Powietrze”, który umożliwia prefinansowanie, czyli przekazanie dotacji bezpośrednio na konto wykonawcy. Potem montują niskiej jakości urządzenie i znikają, zostawiając beneficjentów z problemami serwisowymi. A rzetelne firmy, które od lat działają w sektorze pomp ciepła, nie podejmują się napraw takiego sprzętu.

Nieuczciwe praktyki uderzają w najmniej zamożnych beneficjentów „Czystego Powietrza”, dla których przewidziano sfinansowanie nawet 100 proc. eko-inwestycji. Osoby z najtrudniejszą sytuacją materialną – przy dochodzie do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 1526 zł w jednoosobowym lub przy ustalonym prawie do jednej z czterech form zasiłku określonych w programie – mogą liczyć nawet na 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Warunkiem jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła wraz z wykonaną termomodernizacją oraz montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Beneficjenci, namówieni na instalację pompy bez ich wkładu finansowego – bo jak już wspomniano: pieniądze na ten cel trafią bezpośrednio na konto wykonawcy – chętnie udzielają pełnomocnictw bez weryfikacji wykonawcy i podpisywanej umowy. A co powinno budzić niepokój? Oferta „darmowego” urządzenia, perspektywa szybkiego montażu, brak kwot w umowie, brak gwarancji, ale też brak wiarygodnych informacji o firmie i jej przedstawicielu. Trzeba pamiętać, że wybierając wykonawcę, robi się to na własne ryzyko. Dlatego warto wcześniej zrobić lokalne rozeznanie rynku choćby wśród znajomych, rodziny czy udając się do punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” w swojej gminie (jest ich 2127 w Polsce). Pomogą też narzędzia dostępne online, w tym tzw. lista ZUM – zweryfikowany spis urządzeń i materiałów. Można także sprawdzić rzeczywistą cenę oferowanego urządzenia w Internecie i przeczytać opinie o tym jak się sprawuje. Jak jeszcze zminimalizować ryzyko utraty pieniędzy z dotacji? Kilka cennych wskazówek zawiera przygotowana obok grafika.

Są też plany Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiedzialnego za realizację programu „Czyste Powietrze”. – Pracujemy nad zamknięciem listy ZUM w zakresie pomp ciepła, co ograniczy możliwość udzielania dofinansowania wyłącznie do urządzeń wpisanych w to zestawienie, czyli takich, które w rzeczywistości spełniają parametry techniczne opisane na karcie produktu i etykiecie energetycznej – mówi Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Materiały przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Źródło artykułu: klimat.rp.pl

Dziękujemy za Państwa udział w III turze konsultacji społecznych SUMP dla MOFT!

III tura konsultacji społecznych odbyła się w okresie od 11 września do 2 października br. Ocenie mieszkańców MOFT i innych interesariuszy poddany został projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT) oraz przygotowana dla niego Prognoza Oddziaływania na Środowisko. 

Z projektem dokumentu SUMP dla MOFT wraz z Prognozą i załącznikami można było zapoznać się:

 • na stronie internetowej: sump-torun.pl/dokumenty
 • w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Legionów 220, pokój nr 24, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 oraz
 • podczas spotkań konsultacyjnych: 
  • 19 września w Golubiu-Dobrzyniu – Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, sala nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25
  • 21 września w Aleksandrowie Kujawskim – Sala im. Edwarda Stachury w budynku zabytkowego Dworca Kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 2A
  • 25 września w Chełmnie – Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie, ul. Szkolna 6
  • 26 września w Chełmży – Chełmżyński Ośrodek Kultury w Chełmży, ul. Bydgoska 7
  • 27 września w Toruniu – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Zaułek Prosowy 1.

W spotkaniach wzięło udział łącznie 35 osób – po 11 w Golubiu-Dobrzyniu i Aleksandrowie Kujawskim, 10 w Toruniu, 3 w Chełmnie. Niestety na spotkanie w Chełmży nie przyszła żadna osoba.

Każde ze spotkań przebiegało zgodnie z takim samym schematem. W pierwszej części spotkania prezentowany był projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT) oraz przygotowana dla niego Prognoza Oddziaływania na Środowisko. Prezentacje trwały około 60-90 minut. Po ich zakończeniu głos był oddawany przybyłym na spotkanie mieszkańcom i interesariuszom. 

Wszyscy zainteresowani mogli składać uwagi w dniach od 11 września do 2 października 2023 r.:

 • przesyłając drogą pocztową lub kurierem na adres Urzędu Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220, 87-100 Toruń, bądź składając osobiście w ww. siedzibie Urzędu Miasta Torunia;
 • za pośrednictwem ankiety on-line (formularza) umieszczonej na stronie internetowej: www.sump-torun.pl 
 • przesyłając pocztą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje.sump@multiconsult.com.pl 
 • ustnie do protokołu w godzinach od 9:00-15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220 w Toruniu oraz
 • podczas ww. spotkań.

Uwagi zgłoszone w III turze konsultacji społecznych zostały przedstawione w poniższej tabeli, w której zamieszczono także odpowiedzi na te uwagi. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tym podsumowaniem, które stanowi także element Raportu z konsultacji społecznych SUMP dla MOFT.

Gminny Konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie "Drobne gesty, by świat był lepszy" Przedmiotem konkursu jest samodzielnie wykonana praca plastyczna o tematyce nawiązującej do tolerancji i empatii...

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres

30.10.2023

10.00-15.00

Stacja Przysiek 4

08.30-12.00

Stacja Tylice obw.100

31.10.2023

08.00-13.00

Stacja Rogowo 4 obw.100 Grębocin

10.00-15.00

Stacja Zamek Bierzgłowski obw.400

09.00-12.00

Stacja Kaszczorek 10,12,15,16,3,5,6,8,9

08.00-13.00

Stacja Papowo 5

01.11.2023

 

Święto

02.11.2023

 

 

08.00-12.00

Stacja Tylice 4

10.00-15.00

Stacja Kaszczorek 16 obw.600

08.30-13.30

Stacja Szychowo 3 obw.100

03.11.2023

10.00-15.00

Stacja Brzozówka 14 obw.200

10.00-15.00

Stacja Osiek 13

08.30-13.30

Stacja Pędzewo 4 obw. Parking

08.00-12.00

Stacja Grębocin 34 obw.300

Turniej Piłkarski im. Jana Katry

W niedzielę 22 października na boisku wielofunkcyjnym w Łysomicach odbył się kolejny Turniej dla uczczenia pamięci Jana Katry. Po przywitaniu uczestników i krótkich przemowach ,Pan Wójt Piotr Kowal wraz z żoną Pana Jana Katry, tradycyjnie już, udali się na cmentarz gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze.

W turnieju uczestniczyły 4 drużyny piłkarskie: OLDBOYS, Yung Boys Ostaszewo, Młode Koty oraz Łysomice. Rozegrano 4 mecze, każdy z każdym, które wyłoniły zwycięzcę rywalizacji. Najlepszą drużyną została ekipa Yung Boys Ostaszewo, która wygrała wszystkie mecze. Drugie miejsce zajęły Łysomice a trzecie Młode Koty.

Dla zwycięzcy oraz wszystkich biorących w turnieju drużyn wręczono pamiątkowe puchary, nagrodzono też najlepszego strzelca oraz bramkarza turnieju. Podczas rozgrywek panowała przyjazna atmosfera, nie zdarzyła się cięższa kontuzja. Wszystkim startującym w turnieju gratulujemy kondycji, zapału do walki i zaangażowania.

 

 • Turniej Piłkarski im. Jana Katry
 • Turniej Piłkarski im. Jana Katry
 • Turniej Piłkarski im. Jana Katry
 • Turniej Piłkarski im. Jana Katry
 • Turniej Piłkarski im. Jana Katry
 • Społecznik Roku

Kto zostanie Społecznikiem Roku 2023?

Są i działają wśród nas. Angażują się w życie społeczne aktywizując mieszkańców do wspólnych akcji i przedsięwzięć. Wspierają najbardziej potrzebujących – dają im wsparcie i pomagają wierzyć w sens życia. W czynieniu dobra działają bezinteresownie. Są pracowici, odpowiedzialni, przyjaźni dla ludzi i aktywni. Tacy są społecznicy powiatu toruńskiego. Konkurs  „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” ma na celu promowanie i docenienie ich działalności.

Do konkursu zgłosić można pełnoletnie osoby lub zespół osób, które w szczególny sposób wyróżniają się w działalności społecznej na rzecz mieszańców powiatu toruńskiego. O tytuł „Społecznika Roku” ponownie mogą ubiegać się osoby, które tytuł taki już otrzymały z zastrzeżeniem jednak, iż nie mogło to nastąpić w 5 ostatnich edycjach konkursu.

Na zgłoszenia czekamy do 30 października br. Regulamin i karta zgłoszenia są do pobrania na stronie www.powiattorunski.pl  w zakładce Aktywni Mieszkańcy. Kandydatów do Konkursu zgłaszać mogą instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz pełnoletni mieszkańcy powiatu. Komisja konkursowa natomiast przy ocenie kandydatów zwróci szczególną uwagę na skuteczność podejmowanych działań, kreatywność, pomysłowość działań jak również na współpracę i angażowanie innych osób.

Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda finansowa lub rzeczowa o wartości 1 500 zł. Uroczyste wręczenie odbędzie się podczas Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych.

Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

e-Urząd Skarbowy to nowoczesny, ogólnodostępny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient dostępny na podatki.gov.pl. Pozwala szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku.

Serwis działa przez całą dobę i można z niego korzystać z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

e-Urząd Skarbowy umożliwia Ci załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7.

Za pomocą e-Urzędu Skarbowego można m.in.

 • wysyłać i odbierać korespondencję – w tym celu należy wyrazić zgodę na otrzymywanie e-korespondecji
 • otrzymywać w ciągu kilku minut zaświadczenia o dochodach w wersji skróconej i rozszerzonej (do zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do banku, do otrzymania dotacji publicznej, do innych celów) – bez ponoszenia opłaty skarbowej;
 • przekazać pismo do urzędu skarbowego, np. pismo ogólne, czynny żal (zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego), zawiadomienie ZAW-NR (o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż widniejący w wykazie podatników VAT), wniosek 
  o stwierdzenie nadpłaty;
 • złożyć pisma i wnioski w imieniu swojego mocodawcy, jeśli jesteś pełnomocnikiem ogólnym;.
 • skorzystać z usługi Twój e-PIT, a zatem złożyć zeznanie roczne PIT;
 • uzyskać informacje o ewentualnym zwrocie w PIT;
 • zaktualizować swoje dane, np. adres zamieszkania czy numer rachunku bankowego, dzięki skorzystaniu ze zgłoszenia ZAP-3, dedykowanego osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej;
 • uzyskać informacje o mandatach i jednocześnie je opłacić, podobnie jak i podatki;
 • sprawdzić numer swojego mikrorachunku;

Można również:

 • skorzystać z aplikacji e-mikrofirma, która umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT;
 • zarejestrować się do systemu e-TOLL, służącego do elektronicznego poboru opłat 
  za drogi płatne;
 • otrzymać informacje o aktach notarialnych, których nasz klient był stroną,

Dzięki kontu organizacji w e-Urzędzie Skarbowym, organizacja może szybko i wygodnie:

 • wyrazić lub wycofać zgodę na otrzymywanie korespondencji w e-US,
 • składać pisma do Krajowej Administracji Skarbowej,
 • bezpłatnie występować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
 • złożyć zawiadomienie ZAW-NR,
 • przeglądać swoje dane rejestracyjne,
 • korzystać z innych funkcjonalności, które będą udostępniane w serwisie

Zamknięcie skateparku przy Galerii Spotkań

Informujemy, że skatepark przy Galerii Spotkań (Łysomice, ul. Sadowa 2c) będzie wyłączony z użytku w dniach 18.10 - 20.10.2023 z uwagi na prowadzone prace konserwacyjne. Przepraszamy za utrudnienia.

Wyniki wyborów w Gminie Łysomice

75,24 %  - tyle wyniosła frekwencja w wyborach do Sejmu w Gminie Łysomice. Rekordowy udział głosujących odnotowały Łysomice, gdzie do urn poszło 81,85 % uprawnionych do głosowania. W przypadku Senatu najwyższa frekwencja była również w komisji nr 3 w Łysomicach - 81,63 %. Frekwencja dla całej Gminy w wyborach do Senatu wyniosła 75,09 %

Szczegółowe dane frekwencyjne z wszystkich komisji dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu znajdziecie tutaj. 

W gminie Łysomice wygrała Koalicja Obywatelska - 33,65%, przed PiS - 27,39% i Trzecią Drogą - 18,80%. Lewica zdobyła 10,50 %, a Konfederacja - 6,88%.
Najwięcej głosów uzyskali Arkadiusz Myrcha - 1181 (KO), Krzysztof Łukasz Szczucki - 403 (PiS) i Joanna Scheurling-Wielgus - 397 (Lewica).

Szczegółowe wyniki wyborów do Sejmu znajdą Państwo tutaj.

W wyborach do Senatu najwięcej, czyli 66,97% głosów otrzymał Tomasz Lenz - 3839 głosy (KO).

Szczegółowe wyniki wyborów do Senatu znajdą Państwo tutaj.

Frekwencja w referendum w Gminie Łysomice wyniosła 34,71%.

Szczegółowe informacje dotyczące referendum znajdą Państwo tutaj.

Dziękujemy za udział w wyborach.

 • Frekwencja w Gminie Łysomice
 • Wyniki głosowania na kandydatów - Senat
 • Wyniki głosowania na komitety - Sejm

Przypominamy o zmianie w podziale Gminy Łysomice na stałe obwody głosowania

Obwód głosowania nr 1 został podzielony poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości:

 • Kamionki Duże i Kamionki Małe (utworzono stały obwód głosowania nr 6) 
  • siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
   Świetlica wiejska, Kamionki Duże 13, 87-148 Łysomice
 • Gostkowo i Lipniczki (utworzono stały obwód głosowania nr 7)
  • siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej:
   Świetlica wiejska, Gostkowo 91, 87-148 Łysomice

Senior na drodze... do bezpieczeństwa

12 października w łysomickiej Galerii Spotkań Seniorzy z gminy Łysomice brali udział w ciekawych warsztatach "Senior na drodze... do bezpieczeństwa" zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się jak wpływa alkohol i niektóre leki na prowadzenie pojazdów zakładając specjalne alkogogle oraz sprawdzali swój czas reakcji na nieprzewidziane zdarzenia w symulatorze sytuacji na drogach. Rozmawiano o pierwszej pomocy, zasadach bezpieczeństwa, uprzejmości na drodze, a także o ograniczonym zaufaniu do innych uczestników ruchu drogowego. Seniorzy rowerzyści oddali swoje pojazdy doświadczonym serwisantom i każdy rower odjechał wyposażony w odpowiednie oświetlenie.

 • "Senior na drodze... do bezpieczeństwa"
 • "Senior na drodze... do bezpieczeństwa"
 • "Senior na drodze... do bezpieczeństwa"
 • "Senior na drodze... do bezpieczeństwa"
 • "Senior na drodze... do bezpieczeństwa"
 • "Senior na drodze... do bezpieczeństwa"
 • "Senior na drodze... do bezpieczeństwa"
 • "Senior na drodze... do bezpieczeństwa"

APEL DO WŁAŚCICIELI GRUNTÓW ROLNYCH W GMINIE ŁYSOMICE

Do wszystkich tych, którzy posiadają grunty graniczące z drogami oraz ścieżkami rowerowymi, mając na uwadze bezpieczeństwo ich użytkowników APELUJEMY O: poszanowanie wspólnego dobra jakim są m.in. drogi, ścieżki rowerowe oraz inne obiekty znajdujące się w przestrzeni publicznej.

Dbajmy o wspólne dobro i nie doprowadzajmy własnymi działaniami do przedwczesnego zużycia obiektów, które mają służyć nam i naszym dzieciom.

Obserwujemy nagminnie podorywanie krawędzi dróg i ścieżek rowerowych. Dokonują tego osoby wykonujące prace związane z uprawą ziemi. Taki sposób prowadzenia prac przyczynia się do wcześniej
degradacji odcinków dróg czy ścieżek rowerowych.

Wobec powyższego zwracamy się z apelem o zaniechanie podorywania i uszkadzania naszego wspólnego dobra oraz reagowanie poprzez zwracanie uwagi sprawcom takich działań.

 

LICZYMY NA PAŃSTWA WYROZUMIAŁOŚĆ.

Akcji przewonienia gazu ziemnego "JESIEŃ 2023"

Uprzejmie informuję, że PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy
w Bydgoszczy przeprowadzi w dniach 20.11-23.11.2023r roku na terenie miasta i gminy Łysomice akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2023", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach...

Nagrody Wójta Gminy Łysomice dla wyróżnionych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

12 października pedagodzy ze szkół w gminie Łysomice odebrali z rąk Piotra Kowala Wójta Gminy Łysomice oraz Roberta Kożuchowskiego Przewodniczącego Rady Gminy wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Ponadto za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w zarządzaniu szkołą  Nagrodą Wójta zostali wyróżnieni dyrektorzy szkół: Jan Kalinowski – dyrektor Szkoły Podstawowej  w Łysomicach, Joanna Wojtulska – dyrektor Przedszkola Publicznego „Jelonek” w Papowie Toruńskim, Dorota Suchecka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Świerczynkach. 

Nagrodę wójta i pamiątkowy dyplom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w 2023 roku otrzymali:
1.    Beata Kożuchowska
– n-l edukacji wczesnoszkolnej (SP Łysomice)
2.    Izabela Gleska
– n-l j. polskiego (SP Łysomice)
3.    Małgorzata Kuryło
– n-l biologii, geografii, techniki, przyrody, wdżwr (SP Turzno)
4.    Monika Wysakowska
– n-l matematyki (SP Świerczynki)
5.    Aleksandra Krystyna Janus
– Przedszkole „Jelonek” w Papowie Toruńskim
6.    Agnieszka Perduta-Pilarska
- n-l matematyki i fizyki (SP Ostaszewo)
7.    Aleksandra Przybysz –
n-l edukacji wczesnoszkolnej (SP Ostaszewo)

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Plakat A3 - dotacje za frekwencję - 2023

Twój głos ma znaczenie - bonus frekwencyjny!

Twój głos ma znaczenie – weź udział w wyborach i pomóż zdobyć dodatkowe środki na rozwój swojej gminy! Wybory to święto demokracji. Nasze decyzje mają fundamentalne znacznie - decydują o przyszłości Polski. Już w najbliższą niedzielę, 15 października, Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referendum. By zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd przygotował akcje profrekwencyjne. Gminy do 20 tys. mieszkańców mogą otrzymać dodatkowe pieniądze dla kół gospodyń wiejskich lub lokalnych klubów sportowych na rozwój.

 • Już wcześniej rząd ogłosił konkurs "Bitwa o remizy", który zakłada, że w każdym powiecie - oprócz miast na prawach powiatu - gmina do 20 tysięcy mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma 1 mln zł na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

 • Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają ponadto 1 mln złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców. To oznacza przykładowo nowe zakupy do biblioteki, z której korzystają dzieci i młodzież, rewitalizację parku czy stworzenie nowego placu zabaw. O tym, co powstanie dzięki tym dodatkowym środkom, decydują mieszkańcy danej gminy.

 • Oprócz tego na dodatkowe środki mogą liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy:
  • 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich (zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich), zespołów ludowych i orkiestr dętych;
  • 250 tys. zł dla lokalnych klubów sportowych.

Łącznie gminy do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją będą mogły liczyć w sumie na 2,5 mln złotych dodatkowego wsparcia!

Dojazd autobusami na wybory dla mieszkańców gminy

Poniżej publikujemy rozkłady jazdy autobusów obowiązujące w dniu 15 października br., kiedy to odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum krajowego. Mieszkańcy naszej gminy będą głosować w 7 obwodach głosowania. Aby wziąć udziału w wyborach i dostać się do lokalu wyborczego, mogą skorzystać z autobusowego transportu publicznego obsługiwanego przez firmę Fabisiak Przewozy, wg. rozkładu niedzielnego, który będzie tego dnia obowiązywał.

 • Toruń - Łysomice - Piwnice
 • Toruń - Łysomice - Turzno

Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Łysomice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego...

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Wieniec" Toruń w sezonie łowieckim 2023/2024

W związku ze zbliżającym się sezonem polowań zbiorowych, Koło Łowieckie "Wieniec" w Toruniu informuje, że na obszarze obwodu łowieckiego 135 dzierżawionego przez Koło Łowieckie "Wieniec" w Toruniu planowane są polowania zbiorowe w datach oraz miejscach określonych w załączonym Planie polowań.

drukuj (Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Wieniec" Toruń w sezonie łowieckim 2023/2024)

Wycieczka z Bobrowa w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji

2 października 2023 r. do Regionalnej Izby Historii i Tradycji w Łysomicach zawitała już po raz drugi wycieczka z Gminy Bobrowo (powiat Brodnica). Ponad 30 osobowa grupa  miała na celu zwiedzenie naszej Regionalnej Izby. Wójt Gminy Piotr Kowal przywitał gości i  przedstawił historię tej placówki. Warto zaznaczyć, że od marca 2021 r. wszystkie eksponaty znajdujące się w Regionalnej Izbie są już własnością Gminy Łysomice. Adam Kozłowski, kustosz i zagorzały miłośnik historii, pokazał  mieszkańcom gminy Bobrowo zbiory  i przedstawił  ich ciekawą historię. 

 • Wycieczka z Bobrowa w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji
 • Wycieczka z Bobrowa w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji
 • Wycieczka z Bobrowa w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji
 • Wycieczka z Bobrowa w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji
 • Wycieczka z Bobrowa w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji
 • Wycieczka z Bobrowa w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji
 • Wycieczka z Bobrowa w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji
 • Wycieczka z Bobrowa w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji
 • Wycieczka z Bobrowa w Regionalnej Izbie Historii i Tradycji
 • "Senior na drodze do… bezpieczeństwa!"

Rusza ogólnopolska akcja „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!”

Kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród kierowców, pieszych i rowerzystów powyżej 60 roku życia to główne cele ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej, która startuje 18 września 2023 roku. Warsztaty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będą odbywały się w wybranych lokalizacjach w każdym z 16 województw w okresie od września do listopada 2023 r.

Zapraszamy na warsztaty seniorów z Gminy Łysomice do Galerii Spotkań (Łysomice, ul. Sadowa 2c) w czwartek - 12 października 2023 r. godz. 16:00-19:00

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają najczęściej występujące zagrożenia ruchu drogowego, skutki nieprzestrzegania przepisów, a także podstawowe zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. Udział w warsztatach pozwoli przypomnieć o obowiązujących zasadach poruszania się w ruchu drogowym, zaprezentować przykłady właściwego stosowania elementów odblaskowych oraz obowiązkowego wyposażenia rowerów, a także zwrócić uwagę na postępujące wraz z wiekiem zmiany fizjologiczne.

Dodatkowo, w miejscach, w których będą odbywać się warsztaty, uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnego przeglądu technicznego roweru i uzupełnić braki w oświetleniu, tak aby jednoślady były wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnicy wszystkich warsztatów będą mogli bezpłatnie skorzystać z profesjonalnego symulatora do przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpiecznej jazdy. W warsztatach będą uczestniczyć policjanci z lokalnych Wydziałów Ruchu Drogowego.

 

Partnerami akcji „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!” są Policja i Żandarmeria Wojskowa.

Szczegółowy plan warsztatów jest dostępny na stronie internetowej www.seniornadrodze.pl 

Zachęcamy do udziału!

Lista firm asenizacyjnych na terenie Gminy Łysomice

Lista firm asenizacyjnych posiadających
aktualne zezwolenie na odbiór nieczystości płynnych na terenie Gminy Łysomice.
 

l.p.

nazwa firmy

adres

telefon kontaktowy

1.

JAKWU Jakub Więcek

Rogowo 53A, 87-162 Lubicz

601 484 434

2.

Usługi Asenizacyjne Zbigniew Kluska

Dębiny, ul. Pałacowa 9/4, 87-152 Łubianka

603 607 583

3.

WRC Sebastian Rosiński

ul. Ugory 78, 87-100 Toruń

505 900 158

4.

TOI-TOI Polska Sp. z o. o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

(22) 614 59 79

5.

WC Serwis Sp. z o. o.

Ul. Szybowa 2, 41-408 Zabrze

(32) 278 45 31

6.

mToilet Sp. z o. o.

ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa

488 488 488

7.

FHU Oli Aleksandra Zielińska

Wielkie Rychnowo 59A, 87-410 Kowalewo Pomorskie

603 960 178

601 660 297

8.

Usługi Asenizacyjne Piotr Torkowski

ul. Przy Lesie 7, 87-162 Kopanino

725 283 003

9.

Usługi Transportowo-Asenizacyjne Iwaniuk Zbigniew

ul. Zagonowa 28A, 87-100 Toruń

 663 744 520

10.

Usługi Asenizacyjne i Transportowe Jurkiewicz Wiesław

ul. Warzywna 6, 87-100 Toruń

691 383 339

drukuj (Lista firm asenizacyjnych na terenie Gminy Łysomice)

 • Baner internet.gov.pl

Sprawdź, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy Internet

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

 • sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
 • zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
 • zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
 • dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Dodatkowo system jest stale aktualizowany - duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP - raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych.  

Pierwsze 8 miesięcy funkcjonowania portalu INTERNET.GOV.PL to:

 • Ponad 7 milionów punktów adresowych w zasięgu dostępu do internetu w całym kraju, w tym ponad 5,5 miliona punktów adresowych w zasięgu internetu światłowodowego;
 • Ponad 260 tysięcy unikalnych użytkowników portalu;
 • Ponad 12 milionów wyświetleń strony internetowej INTERNET.GOV.PL;
 • Ponad 30 tysięcy Obywateli, którzy zgłosili zapotrzebowanie na szybki internet za pośrednictwem systemu. 

Za pośrednictwem systemu informujemy także o punktach adresowych, które zostaną objęte szybkim internetem w ramach projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Krajowego Planu Odbudowy albo z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Dzięki temu można zapoznać się m.in. z szacowanym kosztem doprowadzenia szybkiego internetu do pojedynczych budynków, który w części będzie współfinansowany ze środków publicznych, a w części przez samych operatorów.

Zachęcamy do wejścia na INTERNET.GOV.PL i zapoznania się z jego funkcjonalnościami. 

Wyróżnienie w II Edycji Konkursu Fundacji Gospodarczej Pro Europa

Teresa Lewandowska – Przewodnicząca Klubu Seniora „Sami Swoi” w Świerczynkach została wyróżniona w II Edycji Konkursu na najlepiej prowadzony klub seniora w województwie kujawsko-pomorskim. 26 września, podczas sesji Rady Gminy w Łysomicach pani Teresa Lewandowska otrzymała z rąk Romana Chamier-Ciemińskiego Prezesa Zarządu Fundacji Gospodarczej Pro Europa upominek w postaci laptopa oraz wyjazdu studyjnego podczas, którego będzie mogła zapoznać się z prowadzeniem klubów seniora we Francji! Ponadto Klub Seniora Sami Swoi otrzyma wsparcie w postaci bezpłatnych warsztatów o wybranej tematyce. 


Pani Teresa przyjęła gratulacje i najlepsze życzenia od Piotra Kowala Wójta Gminy Łysomice oraz Roberta Kożuchowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Łysomice.

 • Wyróżnienie w II Edycji Konkursu Fundacji Gospodarczej Pro Europa
 • Wyróżnienie w II Edycji Konkursu Fundacji Gospodarczej Pro Europa
 • Wyróżnienie w II Edycji Konkursu Fundacji Gospodarczej Pro Europa
 • Wyróżnienie w II Edycji Konkursu Fundacji Gospodarczej Pro Europa
 • Wyróżnienie w II Edycji Konkursu Fundacji Gospodarczej Pro Europa

Awans zawodowy nauczycieli

Podczas LXIV sesji Rady Gminy Łysomice Piotr Kowal Wójt Gminy Łysomice oraz Robert Kożuchowski Przewodniczący Rady Gminy wręczyli akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego paniom:

Małgotrzacie Stefanowicz - Przedszkole Publiczne „Jelonek” w Papowie Toruńskim
Jolancie Borek - Szkoła Podstawowej im. L. Filcka w Świerczynkach
Monice Marii Wysakowskiej - Szkoła Podstawowej im. L. Filcka w Świerczynkach
Karolinie Dalasińskiej - Szkoła Podstawowa w Ostaszewie
Agnieszce Perduta-Pilarskiej - Szkoła Podstawowa w Ostaszewie
Edycie Zajączek-Stącel - Szkoła Podstawowa w Ostaszewie

Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy i  życzymy satysfakcji z pełnionej misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia, pracy w twórczej atmosferze sprzyjającej podejmowaniu nowatorskich wyzwań oraz realizacji zawodowych planów!

 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Awans zawodowy nauczycieli

Zaprzysiężenie Grzegorza Kamińskiego na Radnego Gminy Łysomice

26 września, podczas LXIV sesji Rady Gminy w Łysomicach uroczyste ślubowanie złożył Grzegorz Kamiński, wybrany do Rady Gminy Łysomice w wyborach uzupełniających 17 września 2023r. Pan Grzegorz z rąk Doroty Krause- Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej odebrał zaświadczenie o wyborze na radnego.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zarządził wybory uzupełniające do Rady Gminy Łysomice w okręgu wyborczym nr 7, obejmującym miejscowości Różankowo, Chorab, Olek, Świerczynki, Świerczyny po wygaśnięciu mandatu Kazimierza Kamińskiego.

Nowo zaprzysiężonemu radnemu życzymy sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej i odpowiedziqsvalnej funkcji.

 • Zaprzysiężenie Grzegorza Kamińskiego na Radnego Gminy Łysomice
 • Zaprzysiężenie Grzegorza Kamińskiego na Radnego Gminy Łysomice
 • Zaprzysiężenie Grzegorza Kamińskiego na Radnego Gminy Łysomice
 • Zaprzysiężenie Grzegorza Kamińskiego na Radnego Gminy Łysomice

 Mistrzostwa Polski Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w szachach

W dniach 15 -17 września, w Ośrodku wypoczynkowym MPK we Wrocławiu, w Sułowie, ul. Leśna 2, odbyły się XXVII Mistrzostwa Polski Honorowych Dawców Krwi PCK w szachach, które zakończyły się wielkim sukcesem drużyny HDK PCK Ostaszewo.

Organizatorem był: Klub HDK PCK przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji we Wrocławiu

W zawodach mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które oddały honorowo  co najmniej 3 litry krwi. Turniej został rozegrany systemem szwajcarski na dystansie 9 rund – indywidualnie i 7 rund – drużynowo, tempem gry 10 minut + 5 sekund na każdy ruch na całą partię. Sędzią głównym był Rafał Siwik. Do rywalizacji przystąpiło 24 zawodników z 8 Klubów.

Klasyfikacja Drużynowa Mistrzostw:

 • I miejsce zajął Klub HDK PCK Ostaszewo - 13 pkt.
  Skład Drużyny: Damian Kamiński, Przemysław Wiśniewski i Jarosław Żebracki.
 • II miejsce Klub HDK PCK im. T. Marciniaka Czernica-Wrocław - 12 pkt.
 • III miejsce Klub HDK PCK im. Z. Iwanickiego przy Urzędzie Miasta w Kudowie Zdroju - 9.0 pkt. W drużynie Kudowy Zdrój gościnnie zagrał Prezes Klubu HDK z Ostaszewa Czesław Karasiewicz.  

Indywidualnie zwyciężył Kamil Gałuszka, 7 pkt - Klub HDK PCK im. Marciniaka Czernica-Wrocław, drugi był Daniel Michalski; 6,5 pkt - Klub HDK przy JW 4408 Sulechów, a trzecie miejsce zajął Michał Bęś, 6 pkt. - Klub HDK PCK im. Marciniaka Czernica-Wrocław.

Zawodnicy naszego Klubu zajęli: Damian Kamiński - VI m-ce 5,5 pkt, Przemysław Wiśniewski - XI m-ce 5 pkt., Jarosław Żebracki - XV m-ce 4 pkt., Czesław Karasiewicz - XX m-ce 3,5 pkt

Zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami i medalami. Internetowa strona mistrzostw: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_4852/

Prezes Klubu HDK PCK Ostaszewo Czesław Karasiewicz

 • XXVII Mistrzostwa Polski Honorowych Dawców Krwi PCK w szachach
 • XXVII Mistrzostwa Polski Honorowych Dawców Krwi PCK w szachach
 • XXVII Mistrzostwa Polski Honorowych Dawców Krwi PCK w szachach
 • XXVII Mistrzostwa Polski Honorowych Dawców Krwi PCK w szachach
 • XXVII Mistrzostwa Polski Honorowych Dawców Krwi PCK w szachach
 • XXVII Mistrzostwa Polski Honorowych Dawców Krwi PCK w szachach
 • XXVII Mistrzostwa Polski Honorowych Dawców Krwi PCK w szachach

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy...
 • Olimpiada Wiedzy Rolniczej

Olimpiada Wiedzy Rolniczej

XXXIII OLIMPIADZIE WIEDZY ROLNICZEJ

Informacja dot. PSZOK

Zakład Usług Komunalnych Łysomice informuje, że w związku z prowadzonymi robotami polegającymi na przebudowie ul. Kanałowej w Papowie Toruńskim PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) będzie nieczynny w dniach 22.09 - 27.09.2023 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • Od 11 września do 2 października br. czekamy na Państwa opinie dotyczące zapisów Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej...

Przypominamy o trwającej III turze konsultacji społecznych SUMP dla MOFT

Od 11 września do 2 października br. czekamy na Państwa opinie dotyczące zapisów Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT).

Z projektem dokumentu można zapoznać się:

 • na stronie internetowej: www.sump-torun.pl/dokumenty 
 • w siedzibie Urzędu Miasta Torunia, przy ul. Legionów 220, pokój nr 24, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 oraz podczas spotkań konsultacyjnych:
  • 19 września w Golubiu-Dobrzyniu – Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, sala nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25
  • 21 września w Aleksandrowie Kujawskim – Sala im. Edwarda Stachury w budynku zabytkowego Dworca Kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 2A
  • 25 września w Chełmnie – Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie, ul. Szkolna 6
  • 26 września w Chełmży – Chełmżyński Ośrodek Kultury w Chełmży, ul. Bydgoska 7
  • 27 września w Toruniu – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Zaułek Prosowy 1.

Nie jest wymagana rejestracja na spotkania. Zapraszamy w godzinach 17.00-19.00. Każde spotkanie rozpocznie się od prezentacji SUMP dla MOFT, po której zaprosimy wszystkich chętnych do dyskusji o dokumencie.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w dniach od 11 września do 2 października 2023 r.:

 • przesyłając drogą pocztową lub kurierem na adres Urzędu Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Legionów 220, 87-100 Toruń bądź składając osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Torunia
 • za pośrednictwem ankiety on-line umieszczonej na stronie internetowej: www.sump-torun.pl
 • przesyłając pocztą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje.sump@multiconsult.com.pl
 • ustnie do protokołu w godzinach od 9:00 – 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta , Wydział Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220 w Toruniu (zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu zaplanowania Państwa wizyty w siedzibie Urzędu, w celu złożenia uwag ustnie, pod numerem telefonu 56 611-83-38) oraz
 • podczas ww. spotkań.

Przypominamy, że do 30 września można też wziąć udział w konkursie fotograficznym, pod hasłem „„Mobilność w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Torunia”.

Prace konkursowe, tj. fotografie, mogą być wykonane dowolną metodą, a powinny wizualizować odpowiedź Uczestnika na pytanie konkursowe: „Czym jest dla mnie zrównoważona mobilność?”.

Więcej szczegółów na stronie: www.sump-torun.pl/konkurs-fotograficzny . Nagrodą w konkursie będzie hulajnoga elektryczna!

Serdecznie zapraszamy i liczymy na ciekawe dyskusje. 

 • Plakat ogłoszenie

Praca w komfortowych warunkach SPZOZ w Łysomicach

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach zatrudni lekarza pediatrę oraz lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

 • Praca w komfortowych, nowocześnie wyposażonych gabinetach  Przychodni Zdrowia
 • Atrakcyjne warunki współpracy
 • Korzystne warunki wynagrodzenia.

Kontakt: SPZOZ Łysomice, ul. Łąkowa 3, tel. 56649-57-34, tel. 608-842-322

„Oddać głos, nadszedł czas...”

W niedzielę, 17 września 2023 r., odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Łysomice w okręgu wyborczym nr 7. Głosować będą mieszkańcy miejscowości: Różankowo, Chorab, Olek, Świerczynki i Świerczyny.

Siedzibą obwodowej komisji wyborczej będzie Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Lulkowo 49, 87-148 Łysomice.

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Zarejestrowane listy kandydatów na radnych:

 1. WIŚNIEWSKA Sylwia Monika
 2. KAMIŃSKI Grzegorz Jan

Informacja o rozpoczęciu prac Obwodowej Komisji Wyborczej

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Lulkowie w dniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łysomice, zarządzonych na dzień 17 września 2023 r. rozpocznie pracę o godz. 6:00. Głosowanie w godz. 7:00 - 21:00

drukuj (Informacja o rozpoczęciu prac Obwodowej Komisji Wyborczej)

 • Dożynki Gminne 2023

Dożynki Gminne 2023 r.

W niedzielę 10 września rolnicy z Gminy Łysomice podziękowali za plony. Święto plonów zgromadziło nad jeziorem kamionkowskim wielu mieszkańców gminy oraz gości. W piękną, słoneczna niedzielę nad jeziorem kamionkowskim zawitały tłumy.
Uroczystość rozpoczął kolorowy korowód dożynkowy poprowadzony przez Zespół Pieśni i Tańca „Krajna”. Zespół składający się z wielu znakomitych muzyków i tancerzy dał kolorowy muzyczno-taneczny popis! Tradycyjny obrządek dzielenia się chlebem uświetnił taniec z kwietnymi łukami oraz ludowa muzyka. Piotr Kowal Wójt Gminy Łysomice oraz Robert Kożuchowski – Przewodniczący Rady Gminy złożyli symboliczne podziękowania Rolnikom Seniorom reprezentującym poszczególne sołectwa. 
Uroczystość poprowadzili Emilia Zielińska – Skarbnik Gminy Łysomice,  Anna Zmarzły i Roman Wojda – Radni Rady Gminy oraz Robert Kożuchowski – Przewodniczący Rady Gminy

Tradycyjnie nie mogło zabraknąć występów dzieci ze szkół i przedszkoli. 
Grupa „Żabki” z przedszkola „Jelonek” w Papowie Toruńskim zaprezentowała się w „Kujawiaku” oraz piosence „Trzy Kurki”. Przedszkole Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach piosenkę  „Laboga dziewczyny, laboga chłopaki” oraz taniec „Piłujemy”. Laura Kontowicz z SP w Ostaszewie zaśpiewała utwór znany z musicalu Retro pt. „Wieża Babel”, a grupa dziewcząt zaprezentowała „Radość najpiękniejszych lat” Anny Jantar. Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Turznie dała taneczny popis w „Polonezie” oraz pięknie zaprezentował się w kolorowymi tańcu z pomponami. Blanka Ordak z SP w Łysomicach zaśpiewała „Czerwone jagody”, a duet Zuzanna Dębska i Róża Marcinkowska zaprezentowały utwór „Lipka”. Zespół uczniów ze SP im. L. Filcka w Świerczynkach  wytańczył „Potter Waltz z barwnymi wstęgami.

Koła Gospodyń zaprezentowały się pięknie!
Co roku możemy liczyć na koła gospodyń i stowarzyszenia działające na terenie gminy. W tym roku również nas nie zawiodły! Na długo przed dożynkami spotykali się i przygotowywali różności, które przyozdobiły ich stoiska. Zaprezentowały się cudnie, a zapach lokalnych smakołyków roznosił się po okolicy! Robert Kożuchowski Przewodniczący Rady Gminy Łysomice wraz z kamerzystą odwiedził wszystkie stoiska dzięki czemu zgromadzona pod sceną publiczność mogła podziwiać panie na telebimie. Koła Gospodyń odważnie zaprezentowały swoją kulinarną ofertę, a po tej wizycie goście tłumnie ruszyli smakować lokalnych pyszności. I chociaż realizacja „na żywo” była dla wielu Kół  debiutem, wyszła naprawdę dobrze! Ech! Odważne te nasze Panie!

Występy artystyczne 
Podczas dożynek nie mogło zabraknąć występów artystycznych. Nadziani Bluesem – tak jak obiecali nadziali publiczność bluesem. Następnie Natalia, Justyna i Kasia czyli Top Girls, które zaprezentowały kilka znanych, tanecznych kawałków. Na koniec występ Witka Muzyka Ulicy oraz fantastyczny, pełen ognia pokaz pirotechniki zaprezentowany przez grupę artystów z Fundacji Sztukmistrze! 

Pozostałe atrakcje
Podczas dożynek przygotowano atrakcje dla dzieci. Można było wyszaleć się na dmuchanych placach zabaw, wyżyć artystycznie podczas warsztatów prowadzonych przez nauczycieli SP w Turznie. Posmakować pysznych, ekologicznych kanapek oraz wziąć udział w konkursie plastycznym „Moje bezpieczne wakacje na wsi” prowadzonym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łysomicach. 
Dla dorosłych ( i nie tylko) zorganizowano cegiełkę charytatywną, z której dochód wesprze rozwój klubów seniora w naszej gminie.

Podczas dożynek rozwiązano szereg konkursów dożynkowych
Najbardziej widowiskowa i dostarczająca najwięcej emocji jest sportowa rywalizacja miedzy sołectwami. Tak było i tym razem! Po zaciętej walce zwycięstwo przypadło Sołectwu Papowo Toruńskie reprezentowanemu przez Ewę Guła i Sebastiana Szczerbickiego.
Poniżej prezentujemy wyniki pozostałych konkursów.

Konkurs plastyczny dla dzieci „Moje bezpieczne wakacje na wsi” 
I miejsce – Amelia Ośmiałowska
II miejsce Hanna Kosińska
II miejsce – Lea Okulicz Kozaryn
III miejsce – Julia Szczerba
III miejsce – Marcelina Koniarska

„Tradycyjny wieniec lub ozdoba dożynkowa” 
I miejsce - zajął wieniec przygotowany przez Sołectwo Ostaszewo
II miejsce - sołectwo Różankowo
III miejsce – sołectwo Kamionki Duże 
Wyróżnienie otrzymała ozdoba przygotowana przez Klub Seniora Sami Swoi w Świerczynkach.

„Najciekawsze stoisko dożynkowe”
I miejsce - Stowarzyszenie Markus z Łysomic
II miejsce - KGW Kamionki Duże ex aequo Klub Seniora Sami Swoi w Świerczynkach
III miejsce - Koło Kobiet Aktywnych Papowo Toruńskie ex aequo KGW Tyliczanki

Konkurs kulinarny „Dożynkowe smaki”
I miejsce – KGW Kamionki Małe
II miejsce – KGW Lulkowo ex aequo KGW Wytrębowice
III – KGW Nowe My w Turznie
Wyróżnienie otrzymał Klub Seniora „Szarotki” z  Turzna

W konkursie na „Najlepsze wina, nalewki, inne napoje rozweselające” zwyciężyły: 
W kategorii Wina – Ewa Chrzanowska, w kategorii nalewki Danuta Rząd, a w kategorii „Inne…” Marzenna Wujak.

 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023
 • Dożynki Gminne 2023

Przypomnienie o terminie płatności podatku

Informujemy, że 15 września 2023 r. upływa termin płatności III raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz II raty podatku od środków transportowych.

Prosimy o uregulowanie zaległego podatku na indywidualny numer konta bankowego wskazanego w decyzji podatkowej lub na konto Urzędu Gminy. 

Informacja dot. remontu ul. Lipowej w Łysomicach

Wykonawca remontu drogi powiatowej firma Colas Polska Sp. z o.o. informuje, że w dniach 14 i 15 września br. nastąpią utrudnienia drogowe na ul Lipowej od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania na Zakrzewko w godzinach 8:00 - 18:00.

Planowane wyłączenie z ruchu całego odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Warszawską do drogi na Zakrzewko. Jest to związane z prowadzeniem robót bitumicznych na całej szerokości jezdni. Ścieżka rowerowa pozostaje nadal do dyspozycji rowerzystów i pieszych.

 • Trenuj z wojskiem

„Trenuj z wojskiem - sam i w grupie"

Minister Obrony Narodowej zaprasza do udziału w projekcie „Trenuj z wojskiem - sam i w grupie".

To całkowicie bezpłatne szkolenia wojskowe. Tym razem „drzwi" jednostek wojskowych otwieramy głównie dla grup zorganizowanych. To nasza odpowiedź na wcześniejsze zainteresowanie i ukłon w stronę urzędów, stowarzyszeń, związków, zakładów pracy, instytucji, firm.
„Trenuj z wojskiem" to otwarty program szkoleń wojskowych dla każdego chętnego (grupy i ochotnicy indywidualni). Szkolenia odbywają się w soboty, trwają 8 godzin, mają bardzo przystępną formułę i są prowadzone przez wojskowych instruktorów. Uczestnicy poznają podstawowe umiejętności wojskowe i obronne m in. podstawy posługiwania się bronią, walkę wręcz, przetrwanie w trudnych warunkach, reagowanie na sygnały alarmowe, udzielanie pomocy medycznej. Szkolenia prowadzą najbardziej doświadczeni żołnierze, często weterani misji zagranicznych.

Na szkolenie - już od teraz - można się zapisywać w kilkunastu jednostkach w całym kraju (harmonogram w załączeniu). Wystarczy wejść na naszą stronę lub strony dowództw i jednostek wojskowych - tam znajdują się punkty kontaktowe. Zgłoszenie na szkolenie jest bardzo uproszczone - wystarczy podać imię, nazwisko, wiek i kontakt w dowolny sposób (e-mail, telefon, komunikator, osobiście). W szkoleniach mogą wziąć udział obywatele polscy w wieku 15-65 lat. Podczas szkoleń zapewniamy wyżywienie i ubezpieczenie.

„Trenuj z wojskiem - sam i w grupie" jest już 4. edycją tego projektu. Do tej pory w naszych szkoleniach wzięło udział prawie 20 tys. Polaków. Warto pokreślić, że ponad 98% uczestników wyraża zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniu i wskazuje, że spełniło ich oczekiwania. A 99% zamierza polecić je swoim bliskim i znajomym. To doskonałe świadectwo i najlepszy dowód zaufania dla Wojska Polskiego.

Projekt, dzięki swojemu unikalnemu charakterowi, jest również świetną - sobotnią przygodą i rozrywką. Można poznać wojsko i żołnierzy, ale również - oprócz profesjonalnego szkolenia - zapraszamy na integrację przy ognisku i grochówce.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tej wojskowej inicjatywie. To doskonała okazja do poznania oraz podniesienia poziomu nawyków obronnych w Państwa instytucji, firmie czy stowarzyszeniu.

Planowane przerwy w dostawie wody w miejscowości Ostaszewo

Zakład Usług Komunalnych w Gostkowie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej, w dniu 13 września 2023 r. (środa) w godz. 9:00 - 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Ostaszewo.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ŁYSOMICE SP. Z O.O.

Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 

W tym roku, wyjątkowo, uroczyste apele w szkołach odbyły się w dniu 4 września. Szkołę powitało łącznie 1115 uczniów, w tym 110 dzieci rozpoczynających naukę w oddziałach „0”. Wśród naszych uczniów kontynuujących naukę jest też 39 dzieci z Ukrainy i jedno z Białorusi. W uroczystościach, z ramienia Gminy, uczestniczył Pan Piotr Kowal, który w ciepłych słowach wszystkich witał i życzył wielu sukcesów, zarówno uczniom jak i nauczycielom.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Nagrody i Stypendia Samorządu Gminy Łysomice dla najzdolniejszych uczniów za osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023

W dniu 5 września odbyło się uroczyste spotkanie w Galerii Spotkań w Łysomicach, na którym Piotr Kowal Wójt Gminy Łysomice wraz z Robertem Kożuchowskim Przewodniczącym Rady Gminy Łysomice, pogratulowali najlepszym uczniom z gminy za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2022/2023, dla których zostały przyznane nagrody i stypendia.

Nagrody otrzymali: 

1. Alan Krygier – uczeń kl. VIII a Szkoły Podstawowej w Łysomicach – tytuł PRYMUSA.
2. Marta Popławska – uczennica kl. VIII c Szkoły Podstawowej w Łysomicach.
3. Adam Rozpędowski - uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej w Świerczynkach.
4. Artur Wojciech Talkowski – uczeń kl. VIII c Szkoły Podstawowej w Łysomicach.
5. Marta Kalinowska - uczennica kl. VIII c Szkoły Podstawowej w Łysomicach.   
6. Jakub Paga – uczeń kl. VIII c Szkoły Podstawowej w Łysomicach.
7. Marcel Grębicki - uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej w Świerczynkach.

Stypendiami zostali uhonorowani:

1. Tomasz Masny – uczeń kl. V a Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.
2. Ayman Alammari – uczeń kl. VI b Szkoły Podstawowej w  Łysomicach.
3. Zuzanna Ritter – uczennica kl. V a Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.
4. Felicja Bizoń – uczennica kl. IV a Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.
5. Aleksander Zientarski – uczeń kl. IV a Szkoły Podstawowej w Ostaszewie.
6. Kornel Edward Muszyński - uczeń kl. VI b Szkoły Podstawowej w Łysomicach. 
7. Jakub Szmit - uczeń kl. VI b Szkoły Podstawowej w Łysomicach.
8. Julia Kalinowska – uczennica kl. V a Szkoły Podstawowej w Łysomicach.
9. Gabriela Wasiak – uczennica kl. IV a Szkoły Podstawowej w Łysomicach.
10. Iga Mejza – uczennica kl. IV c Szkoły Podstawowej w Łysomicach.

 

 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów
 • Wręczenie Nagród i Stypendiów

Informacja dotycząca remontu ul. Lipowej w Łysomicach

Wykonawca remontu drogi powiatowej firma Colas Polska Sp. z o.o. informuje, że w dniach 11.09 - 16.09 nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Lipowej w Łysomicach na odcinku od DW 552 do skrzyżowania z ul. Jesionową (droga na Zakrzewko).

Zakres robót obejmie frezowanie jezdni oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • Plakat 800+

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

7 sierpnia 2023 r. podpisana została nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) będzie wynosiła 800 zł na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podniesie wysokość świadczenia z urzędu. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Nastąpi to automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Po 1 stycznia 2024 r. osoby te otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Informacje na temat nowej wysokości świadczenia wychowawczego zostały opublikowane na www.zus.pl (https://www.zus.pl/-/800-od-stycznia-2024-r.-bez-dodatkowych-wniosk%C3%B3w)

Płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich

Do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący małe gospodarstwa (do 5 ha użytków rolnych) mogą przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać przyznana rolnikom:

 • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
 • którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich rolników).

Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie 1 125 EUR na gospodarstwo). Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich, tj. podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, ekoschematy i płatności związane z produkcją.

Jednocześnie rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą uprawnieni do uzyskania:

 • Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego oraz
 • wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowoklimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.

W związku z tym każdy rolnik powinien ocenić, co jest bardziej opłacalne, tj. pozostanie przy wcześniejszym wniosku, czy - zamiast tego - otrzymanie płatności dla małych gospodarstw.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Robert Telus

 • Plakat Erasmus

Wymiana młodzieżowa ERASMUS +

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Gotyku" ogłasza nabór uczestników na międzynarodową wymianę młodzieży realizowaną na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania Kuudestaan z Finlandii w ramach ERASMUS +, w terminie 15.10 - 19.10.2023 r. (Chełmża).

Jeśli jesteś osobą kreatywną, lubisz pracę w zespole, nie boisz się nowych wyzwań i chciałabyś/chciałbyś poznać rówieśników z Finlandii to... zgłoś się do projektu!

W projekcie może wziąć udział młodzież z obszaru działania LGD Ziemia Gotyku (tj. Gmina Miasto Chełmża oraz Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie) w wieku od 14 do 18 roku życia.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

W ramach projektu zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, program merytoryczny oraz opiekę wykwalifikowanej kadry.
W programie warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie ciekawych miejsc, zajęcia sportowe, wieczór międzykulturowy i wiele więcej!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej na adres e-mail: projekty@ziemiagotyku.com do dnia 11.09.2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 731 777 840.

 

100-lecie OSP w Gostkowie

 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie
 • 100-lecie OSP w Gostkowie

Przebudowy kolejnych dróg w Gminie Łysomice rozpoczną się w poniedziałek, 28 sierpnia br. 

Informacja dot. przebudowy dróg: ul. Cyprysowej w Papowie Toruńskim – Osieki i ul. Wspólnej w Turznie.

Przebudowy dróg gminnych rozpoczną się w poniedziałek, 28 sierpnia br. Prace związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni będą prowadzone w taki sposób aby zminimalizować uciążliwości dojazdu mieszkańcom do posesji. Na czas wykonywania warstw w technologii wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco będzie występowała konieczność wyłączenia z użytkowania całego odcinka drogi w godzinach 7:00 - 17:00, jeden dzień dla warstwy wiążącej i jeden dzień dla warstwy ścieralnej.

Informacja dot. remontu ul. Lipowej w Łysomicach

Od 23 sierpnia br. rusza remont drogi powiatowej nr 2007C Ostaszewo - Łysomice - ul. Lipowa w Łysomicach. Wykonawca spółka COLAS Polska Sp. z o. o. Palędzie wyremontuje drogę powiatową nr 2007C – ul. Lipowa na odcinku o długości ok. 1 km. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, ciągu pieszo - rowerowego i zjazdów do posesji. Nawierzchnia wskazanych elementów zostanie wykonana z betonu asfaltowego.  Wszystkie urządzenia infrastruktury podziemnej tj. studnie kanałowe, zasuwy wodociągowe, pokrywy studni teletechnicznych zostaną wyregulowane do poziomu nowych nawierzchni drogi powiatowej, chodników czy zjazdów. Wykonawca na wykonanie remontu ma 2 miesiące od momentu podpisania umowy. Koszt robót wyniesie 920 612,20 zł brutto. Inwestorem zadania jest Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu.

Głównym celem remontu drogi jest poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w tym pieszych. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, współfinansowane przez Powiat Toruński i Gminę Łysomice.

 • III Tura konsultacji SUMP dla MOFT

III Tura konsultacji społecznych SUMP dla MOFT

W czasie otwartych spotkań będzie możliwość porozmawiania o Projekcie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT). Liczymy na Państwa spostrzeżenia i ciekawą dyskusję!

 • 19 września 2023 r. - Golub-Dobrzyń
  Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, sala nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25
 • 21 września 2023 r. - Aleksandrów Kujawski
  Sala im. Edwarda Stachury w budynku zabytkowego Dworca Kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 2A
 • 25 września 2023 r. - Chełmno
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie, ul. Szkolna 6
 • 26 września 2023 r. - Chełmża
  Chełmżyński Ośrodek Kultury w Chełmży, ul. Bydgoska 7
 • 27 września 2023 r. - Toruń 
  I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Zaułek Prosowy 1

Godziny wszystkich spotkań: 17:00-19:00

Wizja mobilności MOFT 2040

Porozmawiajmy o Projekcie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT). Weź udział w konsultacjach! System transportowy MOFT pozwala na wygodne i efektywne przemieszczanie się z  wykorzystaniem różnych środków transportu, co pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców. System transportowy MOFT jest rozwijany w ścisłym powiązaniu z zagospodarowaniem przestrzeni i z uwzględnieniem potrzeby ochrony środowiska. Ważnym jego elementem jest przewidywalny, dostępny i dopasowany do potrzeb mieszkańców publiczny transport zbiorowy. System transportowy MOFT jest skutecznie zarządzany dzięki ścisłej współpracy wszystkich samorządów należących do MOFT, które wspólnie podejmują decyzje

Zapoznaj się z projektem SUMP dla MOFT i zgłoś swoje uwagi!

Zostały wyznaczone obszary rozwojowe MOFT i korytarze transportowe MOFT

Przestrzeń i sposób jej zagospodarowania ma kluczowe znaczenie dla budowy systemu transportowego, ale też dla mobilności czy jakości życia mieszkańców.

SUMP dla MOFT dotyczy bardzo dużego obszaru, pięciu powiatów, w tym 32 gmin, który jak cała Polska boryka się z konsekwencjami występowania różnego rodzaju zjawisk społeczno-gospodarczych, np. suburbanizacji, czy niskiego pokrycia planami miejscowymi. 
Rozwój przestrzenny poszczególnych gmin należących do MOFT (ale nie tylko) jest dość swobodny, często nie do końca zaplanowany, związany z własnością gruntów i dowolnością w ich wykorzystaniu, właśnie z braku aktów prawa miejscowego jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

System transportowy ma szansę działać wydajnie, jeżeli łączy ze sobą tereny intensywnie zagospodarowane, takie, z których korzysta wiele osób, co daje szansę na to, że i z tego systemu będzie korzystało wiele osób. Budowanie połączeń komunikacyjnych w miejscach, gdzie nie ma mieszkańców, jest oczywiście pozbawione sensu.

Dlatego w ramach prac nad SUMP dla MOFT wyznaczono najpierw obszary rozwojowe, czyli te miejsca, które są najintensywniej wykorzystane dziś, lub będą wykorzystywane w niedalekiej przyszłości. Następnie połączono te obszary korytarzami transportowymi różnej rangi, określając jaka oferta przewozowa powinna zostać wypracowana w poszczególnych korytarzach, żeby miały one szansę działać efektywnie.

Na podstawie danych – zaczerpniętych z dokumentów planistycznych, ale także strategicznych i danych społeczno-gospodarczych, m.in. dot. gęstości zaludnienia poszczególnych gmin, czy też rozmieszczenia podmiotów gospodarczych, wyznaczono 5 kategorii obszarów rozwojowych MOFT.

 • Kategoria I – Toruń – obszar najlepiej rozwinięty, rdzeń MOFT, regionalny obszar wzrostu, do którego ciążą sąsiednie gminy i powiaty – w ujęciu społecznym i gospodarczym;
 • Kategoria II – aglomeracja Torunia – obszar charakteryzujący się relatywnie gęstą zabudową, silnymi powiązaniami społeczno-gospodarczymi z Toruniem (suburbanizacja). Komunikacyjnie jest obsługiwany przez linie podmiejskie i regionalne na głównych ciągach komunikacyjnych;
 • Kategoria III – kluczowe miasta MOFT – lokalne obszary wzrostu. Siła ich oddziaływania społeczno-gospodarczego dotyczy przede wszystkim gmin sąsiednich i należących do tych samych powiatów;
 • Kategoria IV – obszary rozwinięte umiarkowanie, zlokalizowane przy ważnych dla MOFT szlakach komunikacyjnych, z potencjałem do dalszego rozwoju;
 • Pozostałe obszary – obszary relatywnie najsłabiej rozwinięte o mniejszym znaczeniu dla MOFT.

W drugim kroku, do danych o obszarach rozwojowych dodano dane dot. głównych ciągów komunikacyjnych MOFT, obecnych i kluczowych dla jego przyszłego rozwoju, wyznaczając w ten sposób transportowe korytarze rozwojowe.

 • Kategoria I – korytarze priorytetowe – prowadzące wzdłuż DK/DW i LK. Łączące miasta powiatowe z Toruniem. Powinny charakteryzować się najlepszą ofertą przewozową;
 • Kategoria II – korytarze podstawowe – łączące miasta MOFT trasami alternatywnymi dla korytarzy priorytetowych i łączące mniejsze miasta z Toruniem;
 • Kategoria III – korytarze uzupełniające – łączą powiaty MOFT zapewniając obsługę gminom leżącym poza korytarzami priorytetowymi i podstawowymi.

Poza skategoryzowanymi korytarzami i węzłami przesiadkowymi, mogą, a nawet powinny funkcjonować uzupełniające, lokalne połączenia i węzły. Linie dowożące z mniejszych miejscowości do siedziby gmin czy stacji kolejowych, linie typowo szkolne, aglomeracyjne. Podobnie węzły przesiadkowe, umożliwiające np. sprawną przesiadkę z dowozowej, gminnej linii autobusowej na pociąg czy „korytarzową” linię autobusową.

W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów, działania zaplanowane do realizacji w ramach SUMP dla MOFT powinny być realizowane priorytetowo w ww. obszarach i korytarzach. Im wyższa kategoria korytarza i obszaru, tym działania powinny być bardziej intensywne, inwestycje powinny być realizowane priorytetowo i z większym natężeniem, a oferta przewozowa powinna być atrakcyjniejsza. Poza wyznaczonymi obszarami i korytarzami możliwa jest także realizacja określonych zadań, ale powinny one mieć bardziej charakter uzupełniający, np. służący dowiezieniu pasażerów do węzłów przesiadkowych na głównych korytarzach.

 • Rysunek 1. Obszary rozwojowe MOFT
 • Rysunek 2. Korytarze transportowe w MOFT wraz z węzłami przesiadkowymi

Nabór członków Rady ZIT MOFT

Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia ogłasza nabór członków Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

Członkami Rady mogą zostać osoby reprezentujące podmioty prowadzące działalność na terenie MOFT, w tym:

 • partnerów gospodarczych i społecznych,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • inne podmioty istotne z punktu widzenia działań przewidzianych w Strategii oraz na które realizacja Strategii może oddziaływać.

Rada ZIT MOFT pełni funkcję konsultacyjno-opiniodawczą dla Stowarzyszenia, w szczególności w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 6 września 2023 roku prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez podmiot zgłaszający Formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik. do ogłoszenia, drogą mailową w wersji pdf na adres biuro@zit-torun.pl

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z wyborem na członka Rady ZIT MOFT. Planuje się, że Rada liczyć będzie co najmniej 15 członków. Ostateczną decyzję w sprawie liczebności Rady oraz zakwalifikowania przedstawicieli poszczególnych podmiotów, podejmie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, biorąc pod uwagę przede wszystkim doświadczenie podmiotu i kandydata w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju społeczno-gospodarczego MOFT oraz oferowany wkład w przygotowanie i realizację Strategii, uwzględniając możliwie zróżnicowaną reprezentację grup interesariuszy. Więcej informacji znajduje się w załączniku Zasady naboru członków Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 56 451 89 00 oraz adresem biuro@zit-torun.pl

Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do współpracy.
Zarząd Stowarzyszenia

Cyfryzacja gminy Łysomice trwa

Sieć światłowodowa NEXERY jest już doprowadzona do blisko blisko 1250 gospodarstw domowych. To nie koniec inwestycji infrastrukturalnych, Nexera z własnych środków w ciągu kilkunastu miesięcy podłączy do sieci kolejne gospodarstwa.

Mieszkańcy zainteresowani zakupem dostępu się do internetu światłowodowego mogą sprawdzić czy znajdują się w zasięgu sieci na interaktywnej mapie Nexery:  https://bit.ly/mapazasiegow 

Lub na liście, bezpośrednio w poniższym linku: https://bit.ly/3NIDUQE
Skorzystajcie z opcji wyszukaj, by prościej odnaleźć swój adres.

Zapraszamy do kontaktu z wybranymi operatorami i dołączenia do 92% zadowolonych użytkowników, którzy uważają, że światłowód jest zdecydowanie najlepszym rodzajem połączenia internetowego*:

 • Orange - 519 822 451
 • RFC - 525 511 333
 • Tmobile - 515 155 167
 • Elbonet - 52 522 12 12
 • Play/UPC - 575 347 767
 • Plus - 52 348 81 42
 • Vectra - 502 948 210
 • pogodna.net - 52 52 22 100
 • Netia - 801 801 100 

Firma Nexera chciałaby podłączyć wszystkich, ale z racji ograniczonych środków własnych, ważne jest zgłaszanie zapotrzebowania przez mieszkańców gminy, szczególnie w systemie Sidusis. Dzięki temu, że władze centralne biorą pod uwagę lokalizacje zgłoszone przez mieszkańców poszczególnych gmin w toku projektowania lokalizacji z nowych środków unijnych. Zgłoszeń popytu można dokonywać za pomocą strony internetowej https://internet.gov.pl/ 

W razie jakichkolwiek pytań firma Nexera zachęca do rozmowy z naszym Wirtualnym Asystentem, za pomocą czatu na stronie https://www.nexera.pl/pl/  (w prawym dolnym rogu ekranu) lub telefonicznie pod numerem +48 22 233 07 00. Jeżeli Wirtualny Asystent nie odpowiedział na Państwa pytania, zachęcamy do przesłania formularza, dostępnego na stronie kontaktowej: https://www.nexera.pl/pl/contact 

Komunikat ZUK dot. rozpoczęcia prac przy budowie sieci wodociągowej

Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o. informuje, iż dnia 21 sierpnia 2023 roku rozpoczną się prace dotyczące inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Łysomice". Inwestycja obejmuje miejscowość Ostaszewo. Za utrudnienia podczas prowadzonych prac - przepraszamy.

PREZES ZARZĄDU
Sławomir Jakubowski

Informacja dot. przebudowy drogi ul. Kamiennej w Różankowie

Wykonawca robót przebudowy drogi ul. Kamiennej w Różankowie przedstawia uszczegółowienie prac budowlanych.

Prace związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni będziemy prowadzić odcinkami do 100m, aby zminimalizować uciążliwości dojazdu mieszkańcom do posesji i tak, by na koniec dnia roboczego umożliwić przejazd po wykonanej podbudowie z kruszywa.

O pracach w zakresie nawierzchni asfaltowych będziemy informować mieszkańców osobnymi informacjami przekazanymi do skrzynek pocztowych, z racji technologii wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco, będzie występowała konieczność wyłączenia całego odcinka drogi z użytkowania w godzinach 7:00 - 17:00, jeden dzień dla warstwy wiążącej i 1 dzień dla warstwy ścieralnej.

Roboty rozpoczniemy w środę (9.08.2023r.) od osiedla domów jednorodzinnych i postępować będziemy w stronę drogi wojewódzkiej - proponowany objazd prowadzi ulicami Granitową - Bursztynową - Graniczną.

Z poważaniem
M.Zakrzewski
tel. 605 971 375

 • Wesołe Wakacje

"Wesołe Wakacje" w Koniczynce

Drugi miesiąc wakacji warto rozpocząć "na wesoło". Idea przedsięwzięcia "Wesołe Wakacje" organizowanego w Koniczynce, które odbędzie się 5 sierpnia 2023 r., polega na połączeniu aktywnej, przyjemnej formy spędzenia czasu oraz wspieranie honorowego oddawania krwi.

Podczas tego rodzinnego festynu będzie możliwość poznania, porozmawiania z osobami, które czynnie uprawiały bądź uprawiają różne dyscypliny sportowe oraz możliwość zetknięcia się z historią.

Koniczynka jest również jedną z miejscowości, która bierze udział w kampanii społecznej "Powiat Dobrych Ludzi", dzięki czemu podczas wydarzenia będzie można honorowo oddać krew w specjalnym krwiobusie.

Plan festynu rodzinnego „Wesołe Wakacje” w Koniczynce - 05.08.2023

 • Oficjalne rozpoczęcie festynu o godz. 14.00 na boisku zielonym.
 • W godz. 12.00 – 17.00 możliwość oddania krwi w Mobilnym Punkcie (Krwiobus)
 • Start Biegu Szczęśliwa Koniczynka dla dorosłych (na 5 km) od godz. 13:00. W tym roku wystartują w Koniczynce m.in. Sławomir Kruszkowski i Arleta Meloch.
 • Start Biegów dla dzieci „Palce Lizać” od godz. 15.00
 • Od godz. 15:00 – wspólna zabawa z dj. – konkursy dla dzieci i dorosłych, brokatowe tatuaże, dmuchańce

W godz.14:00 – 18:30 – obecność grup rekonstrukcji historii oraz jej miłośników:

 • Grupa Rekonstrukcji Historii REX
 • Bractwo Rycerzy Chorągwi Toruńskiej
 • Stowarzyszenie Łuczników Toruńskich

W powyższych godzinach dostępne będą również dodatkowe atrakcje:

 • Stoisko Leroy Merlin z akcją „Dzieciaki Sadzeniaki”
 • Entuzjaści starszych modeli aut Toruńskie Klasyki
 • Motocykliści Moto Gostkowo
 • Stal Toruń z Panem Janem Ząbikiem
 • Klub Miłośników Starej Techniki Skansen Łochowice
 • Prezentacja samochodów straży pożarnej, obecność strażaków
 • Prezentacja radiowozu, obecność policjantów
 • Prezentacja autobusu, przejażdżki autobusem - możliwość przejażdżek rowerami chopperami
 • oprowadzanki na koniach
 • Swoją obecność zadeklarowali byli żużlowcy oraz sportowcy różnych dyscyplin sportowych.

W godz. 14:00-18:30 czynny będzie punkt gastronomiczny oferujący ciasto, inne słodkości, kawę, herbatę, chleb ze smalcem. Podczas imprezy będzie można również posilić się grochówką, kiełbaską z grilla czy bigosem.

Wydarzenie oraz zabawę taneczną poprowadzi AXEL Jacek Czołgowski.

Upamiętnienie 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 na terenie Gminy Łysomice wyemitowany będzie, z wykorzystaniem wszystkich posiadanych syren alarmowych, sygnał „OGŁOSZENIE ALARMU”.

Wyemitowanie sygnału będzie upamiętniało 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Komunikat dot. Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła – i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.
Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa – naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

 • oferowanej ceny usługi i produktu,
 • oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
 • oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl

Informacja przekazana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 • Aleksandra Polit - Miss Publiczności Wdzięku woj. kujawsko-pomorskiego

Sukces "babeczek" z Koła Gospodyń Wiejskich w Lulkowie

Festiwal "Polska od Kuchni", to ogólnopolski konkurs dla kół gospodyń wiejskich. W każdym województwie odbywają się eliminacje do finału, który odbędzie się w Warszawie, a patronat nad konkursem obejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Koła mogą brać udział w konkursie na: najsmaczniejszą potrawę - niedzielny obiad, miss wdzięku do lat 45 oraz miss wdzięki od lat 45.

W gminie Łysomice jedno z kół do etapu Wojewódzkiego zakwalifikowało się aż w dwóch kategoriach. Najsmaczniejsza potrawa oraz miss wdzięku do lat 45. KGW Lulkowo reprezentowała Aleksandra Polit, która na festiwalu w Chełmnie otrzymała wyróżnienie oraz szarfę miss publiczności wdzięku woj kujawsko-pomorskiego w kategorii wiekowej do lat 45.

Tytuł ten otworzył drogę do Warszawy, gdzie Ola wraz z całą grupą wsparcia - koleżanek z Koła, jedzie walczyć o tytuł miss Polski.

KGW Lulkowo czyli „Babeczki Lulkowo” to dziewczyny w różnym wieku, które spotykają się i podtrzymują tradycje funkcjonowania koła w swojej wsi. Spotykają się w świetlicy,  aby w babskim gronie odsapnąć od codziennych obowiązków,  wesprzeć się nawzajem a i przy okazji coś upichcić czy zrobić coś pożytecznego -  organizowane przez nich imprezy to świetnie zorganizowane, popularne wydarzenia charytatywne oraz integracyjne. Panie organizują m.in. dancing WOŚP,  z którego cały dochód przekazują do puszki WOŚP (w minionym finale było to aż 5300 zł!). Ciekawym wydarzeniem jest organizowane dla wszystkich mieszkańców kino letnie, na które zapraszają już teraz i w tym roku - 26 sierpnia.

Jak opowiadają babeczki, marzy im się stworzenie miejsca, w którym dziewczyny będą wspierać się nawzajem i w którym poczucie wspólnoty nabierze dobrego znaczenia, chcą uczyć się nie tylko rzeczy kojarzących się z kołem gospodyń np. jak ulepić dobrego pieroga, ale przede wszystkim wzmacniać poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości. 

Na tak prestiżowy konkurs udało im się zakwalifikować po raz pierwszy , tym bardziej cieszy ich sukces koleżanki. Udział w konkursie to było dla nich ciekawe doświadczenie i fajna zabawa.

Dlaczego wybrały Olę jako swoją przedstawicielkę? Ola to nie tylko ładna dziewczyna. To niezwykła osoba - mama trójki dzieci, najmłodszy Henryk ma 2 lata! Jest aktywna zawodowo, pracuje w rodzinnej firmie w Lulkowie, realizuje swoje pasje - niedawno skończyła kursy masażu,  interesuje się zdrowym trybem życia, wdrażając go w życie swoich bliskich. Znajduje przy tym czas na ogródek i oczywiście na koło, pełniąc w nim trudną funkcję skarbnika.

Ola to idealny przykład kobiety ze wsi łamiący wszelkie stereotypy. Czy jeśli hodujemy kury, to czy nie możemy być przy tym zadbane, wykształcone i aktywne zawodowe? Jak pokazuje przykład Oli, nie ma żadnych przeszkód, a ograniczenia są tylko w nas samych drogie Panie! 

 • KGW Lulkowo - "Babeczki Lulkowo"
 • KGW Lulkowo - "Babeczki Lulkowo"

XXII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXII EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Program w segmencie IA skierowany jest do maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 roku i którzy zakwalifikują się na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich oraz którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na umowę o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców - co musi być potwierdzone zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
 • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.443,00 zł brutto (dochód ten należy wyliczyć z miesiąca czerwca 2023 roku). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego, otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.

Kandydat do stypendium, spełniający opisane wyżej warunki, po przyjęciu na studia zobowiązany jest wypełnić wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie od 7 lipca 2023 do 18 sierpnia 2023 (do godziny 16 - tej), a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników winien przekazać do Oddziału Terenowego KOWR w Bydgoszczy (ul. Hetmańska 38; 85-039 Bydgoszcz) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2023 roku.

Osoby, które zakwalifikują się do Programu otrzymają, w roku akademickim 2023/2024, stypendium w rocznej wysokości 7.000 zł, które będzie wypłacane w 10 ratach od października do lipca.

Szczegółowych informacji o programie udziela Pani Magdalena Balicka (tel. 052-525-08-34)

 • Ochotnicze Hufce Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy w Toruniu z ofertą programową

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Toruniu zaprasza do kontynuacji nauki w roku szkolnym 2023/2024 z możliwością zakwaterowania w bezpłatnym internacie.

Dołączając do nas uczeń uzyskuje możliwość kształcenia w następujących formach i zawodach:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASA VII i VIII 
  • możliwość nauki od 15 roku życia
  • system nauki: dzienny
  • przyuczenie do wykonywania określonej pracy
  • wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniem o zatrudniani i wynagradzaniu młodocianych

 • Różne zawody: sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, fryzjer, stolarz

 • SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

 • SZKOLENIE ZAWODOWE W FORMIE KURSOWEJ (FORMA POZASZKOLNA):

Różne zawody: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz – tynkarz, Kucharz, Fryzjer, Mechanik poj. Samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Stolarz, Piekarz, Elektryk, Cukiernik, Monter sieci i instalacji sanitarnej, Automatyk, Elektronik)

 • system nauki: dzienny
 • wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych

NAUKA JEST BEZPŁATNA!!!
OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA W TORUNIU, 
UL. POZNAŃSKA 11/13, 
TEL. 56 654 70 68 w. 228, 249
e-mail: 2-2osiw.torun@ohp.pl

Uczestnicy OHP objęci zostają opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wyrównawczymi. Młodzież będzie mogła uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, wziąć udział w realizowanych w ośrodku programach i  projektach, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Proponujemy również szeroko pojęte wsparcie doradców zawodowych i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Uczestnik OHP uzupełnia wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie szkoły branżowej I stopnia. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych lub w warsztatach szkoleniowych OHP. Nauka zawodu trwa trzy lata. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu  kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę zawartych pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem OHP na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. Uczestnicy OHP otrzymują wynagrodzenie za czas pracy i nauki, korzystają z przysługujących im świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego zaliczany jest im do stażu pracy.

OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA W TORUNIU mieści się przy ulicy Poznańskiej 11/13 i zaprasza wszystkich, którzy mają ochotę coś w życiu zmienić, chcą skończyć szkołę i zdobyć dobry zawód.

Informacja dla rolników dotycząca szacowania strat spowodowanych suszą

W związku z utrzymującą się suszą na terenie Gminy Łysomice informuje się producentów rolnych o możliwości zgłaszania strat w uprawach spowodowanych tym niekorzystnym zjawiskiem...

Komisariat Policji w Chełmży

Komisariat Policji w Chełmży z dniem 01.07.2023 roku rozpoczął nowy Plan Działań Priorytetowych, który ma na celu eliminację zagrożeń
związanych z gromadzeniem się młodzieży szczególnie w porach wieczorowo-nocnych, dopuszczających się wybrykom o charakterze chuligańskim. W związku z licznymi skargami mieszkańców i interwencjami Policji na terenie nowo wybudowanego kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łysomice przy ul. Sadowej 2, Planem Działań Priorytetowych został objęty powyższy rejon.

100-lecie OSP w Gostkowie

15 lipca 2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Gostkowie obchodziła 100-lecie działalności. Jednostka została  uhonorowana Złotym Znakiem Związku OSP RP za długoletnią aktywną działalność na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Piotr Kowal Wójt Gminy Łysomice, Robert Kożuchowski Przewodniczący Rady Gminy  i Prezes OSP Gostkowo Dariusz Rumiński wspólnie złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą pomordowanych przez hitlerowców strażaków z OSP Gostkowo.

W uroczystościach wzięli udział między innymi: Zbigniew Sosnowski Wiceprezes ZOW ZOSP RP Województwa  Kujawsko-pomorskiego, Michał Ramlau Wicestarosta Toruński, bryg. Dariusz Fabisiak Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu, Sebastiana Bytyń Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Henryk Fic Komendant Gminny OSP, proboszcz parafii Gostkowo ks. Paweł Borowski przedstawiciele Rady Gminy Łysomice i Sołectwa Gostkowo i Tylice oraz mieszkańcy.

Strażacy zostali odznaczeni medalami za zasługi dla pożarnictwa w zależności od jubileuszu za działalność na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.

Fot. Łukasz Chmiel

Podsumowanie rywalizacji o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski”

II miejsce w rowerowej rywalizacji o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski”! 827 osób wykręciło w 30 dni zawrotne 167 793,69 km! Wszystko to dzięki WAM DRODZY MIESZKAŃCY I MIŁOŚNICY GMINY ŁYSOMICE! Mała Gmina Wielkich Możliwości! Pięknie dziękujemy!
6 lipca ogłoszono oficjalne wyniki rywalizacji. Piotr Kowal Wójt Gminy Łysomice, Robert Kożuchowski Przewodniczący Rady Gminy oraz Paulina Opałka-Wiśniewska gościli na uroczystej konferencji podsumowującej rowerową rywalizację  i odebrali z rąk Rafała Bruskiego Prezydenta Miasta Bydgoszczy okolicznościowy dyplom oraz SAMOOBSŁUGOWĄ STACJĘ ROWEROWĄ!

 
Nie byłoby tak ogromnego sukcesu, gdyby nie zaangażowanie mieszkańców!
Przedstawiamy 10 najlepszych rowerzystek i rowerzystów:

Kategoria KOBIETY:
1. Sandra Nadratowska – 1868,78 km
2. Krystyna Ludwik – 1803,29 km
3. Anna Wojda – 1744,09 km
4. Anna Karasiewicz – 1119,6 km
5. Emilia Sobierajska – 1109,78 km
6. Ewelina Pudlewska – 1029,02 km
7. Iwona Długołęcka – 1025,31 km
8. Katarzyna Piątkowska – 1024,01 km
9. Gabriela Wasiak – 1016,23 km
10. Małgorzata Walicka – 980,46 km

Kategoria MĘŻCZYŹNI:
1. Jacek Kwiatkowski – 4047,61 km
2. Łukasz Nadratowski – 3169,95 km
3. Piotr Lewandowski – 2702,36 km
4. Piotr Wojciechowski – 2278,6 km
5. Waldemar Gyms – 2050,01 km
6. Łukasz Orłowski – 2002,05 km
7. Teo Dembek – 1915,59 km
8. Czesław Piątkowski – 1807,02 km
9. Czesław Karasiewicz – 1762,99 km
10. Michał Stawinoga – 1685,76 km

Wieczór pełen wzruszeń czyli słów kilka o podsumowaniu rywalizacji o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski”
10 lipca w łysomickiej Galerii Spotkań podsumowaliśmy 30 dniowe rowerowe zmagania.  Wyróżnieni rowerzyści odebrali nagrody: 
Elektryczne hulajnogi ufundowane przez Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. odebrali najlepsi rowerzyści: pani Sandra Nadratowska oraz Jacek Kwiatkowski. Vouchery na rowerowe zakupy odebrali kolejno srebrni medaliści Krystyna Ludwik i Łukasz Nadratowski oraz brązowi medaliści Anna Wojda i Piotr Lewandowski. 


Dzieci i młodzież, która podjęła wyzwania 100 kilometrów w 7 dni odebrała nagrody niespodzianki ufundowane przez Roberta Kożuchowskiego Przewodniczącego Rady Gminy. Od wczoraj rower, 3 kaski rowerowe i 3 plecaki mają nowych właścicieli!

Podziękowania za zaangażowanie i pomoc w realizacji wszystkich rowerowych wydarzeń odebrali:
1.    Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
2.    Firma Sohbi Craft Poland Sp. z o.o. 
3.    Szkoły Podstawowe w Ostaszewie, Turznie, Świerczynkach i Łysomicach
4.    Przedszkole „Jelonek” w Papowie Toruńskim i Przedszkole „Pod klonowym listkiem” w Łysomicach
5.    Ochotnicze Straże Pożarne z Lulkowa, Turzna, Papowa Toruńskiego i Kamionek Dużych
6.    Koła Gospodyń Wielskich z Lulkowa, Wytrębowic, Kamionek Dużych, Kamionek Małych, Zakrzewka i Różankowa
7.    Klub Seniora „Sami Swoi” w Świerczynkach
8.    Fundacja Aktywni Pozytywni
9.    EVY BIKE – rowery holenderskie w Gostkowie
10.    Maciej Demko – z grupy „Bez ziewania dla Łysomic”


Wszyscy zaangażowani rowerzyści obecni na spotkaniu otrzymali pamiątkowe ręczniki z rowerowym logo.


Tego wieczora udało nam się zaskoczyć dwóch mocno zaangażowanych rowerzystów!
Pan Michał Koszytkowski odebrał rower ufundowany przez Roberta Kożuchowskiego Przewodniczącego Rady Gminy! Nam udało się zaskoczyć pana Michała niespodzianką – a pan Michał zafundował nam wszystkim łezkę wzruszenia! Pan Michał jest bardzo zaangażowany we wszystkie nasze pomysły. Wspierał nas również w czasie rowerowej rywalizacji. 


Robert Kożuchowski Przewodniczący Rady Gminy otrzymał nieoficjalny tytuł NACZELNEGO ROWERZYTSY GMINY ŁYSOMICE! Pomysłodawca, sponsor i główny ROWER NAPĘDOWY całej rowerowej rywalizacji w pełni sobie na ten tytuł zapracował! Tym bardziej się cieszymy, że całą niespodziankę udało nam się utrzymać w tajemnicy, a wierzcie nam na słowo, że nie było to łatwe zadanie! Pan Robert odebrał z rąk Piotra Kowala Wójta Gminy Łysomice okolicznościowy dyplom i statuetkę. 


A tak to wszystko się zaczęło…


TRENING
Najpierw trenowaliśmy – od 14 kwietnia do 21 maja. Gdy dołączaliśmy do zabawy zaczynaliśmy z 53 miejsca. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców trening zakończyliśmy plasując się na mocnym 4. miejscu z 45 458,29 przejechanymi kilometrami! Przez cały trening zachęcaliśmy mieszkańców do aktywności na świeżym powietrzu. W tym czasie zorganizowaliśmy coroczny Rajd Rowerowy w Zakrzewku, podczas którego wspólnie uczyliśmy się korzystać z niezbędnej do rejestrowania kilometrów aplikacji Aktywne Miasta. 
W międzyczasie ogłosiliśmy spontaniczną mobilizację i pierwszym 8 osobom, które przejechały 200 kilometrów z aplikacją Aktywne Miasta wręczyliśmy pamiątkowe kominy i kubki. 
I tak powolutku zaczęliśmy się wzajemnie NAKRĘCAĆ!


RYWALIZACJA
Postanowiliśmy wystartować w rywalizacji z pełną mocą! W nocy z 30 maja na 1 czerwca stanęliśmy do rywalizacji w pełnej gotowości bojowej i pojechaliśmy w  I. Nocnej Rowerowej Masie Krytycznej. Mimo tego, że start rywalizacji miał miejsce w środku tygodnia, nocny rajd po gminie cieszył się ogromnym zainteresowaniem miłośników dwóch kółek! Nasi mieszkańcy zaczęli się coraz mocniej wkręcać w rowerowe szaleństwo. Powstawały nowe grupy, wewnątrz których obserwowaliśmy, piękną, pełną pozytywnych emocji wzajemną rywalizację! W międzyczasie staraliśmy się również podkręcać wzajemną rywalizację ogłaszając spontaniczne akcje. Jedną z nich było kręcenie kilometrów w zamian za … skarpetki. Niezwykłe, rowerowe skarpetki z zaprojektowanym na okoliczność rywalizacji rowerowym logo można było zdobyć wykręcając do 13 czerwca 150 kilometrów oraz przyjeżdżając osobiście rowerem na stadion Mustanga Ostaszewo. Chętnych nie brakowało! Blisko 120 osób stanęło do rywalizacji zdobywając pamiątkowe skarpetki! 
Staraliśmy się również mobilizować do aktywności fizycznej dzieci i młodzież. W ostatnim tygodniu roku szkolnego kiedy dzieci nie mają już tak wielu obowiązków ogłosiliśmy 7 dniowe wyzwanie. Każdy z uczniów, który się go podjął i przejechał 100 kilometrów w 7 dni rejestrując je w aplikacji Aktywne Miasta wziął udział w losowaniu nagród niespodzianek ufundowanych przez Roberta Kożuchowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Łysomice. I takim oto sposobem nowiutki rower trafił do Bartłomieja Kamińskiego z SP w Ostaszewie, plecaki wylosowali Filip Waliszewski, Szymon Lewandowski i Gabriela Wasiak, a kaski trafiły do Aidy Dembek, Natalii Matyjaszczyk i Huberta Szczepanka.


Świętojański Maraton Rowerowy – z finałem na Powiatowo - Gminnym Festiwalu Smaku w Kamionkach Małych zorganizowaliśmy 24 czerwca. 
Prawie 200 rowerzystów pokonało 42-kilometrową trasę po miejscowościach przez niemal wszystkie sołectwa w gminie Łysomice. Z uśmiechami na ustach, ponad godzinę wcześniej dojechali na metę, gdzie w przygotowany BIKE- owym PIT STOPIE mogli odebrać  pamiątkowe rowerowe skarpety.W śród uczestników rajdu rozlosowano kolejne nagrody ufundowane przez Roberta Kożuchowskiego Przewodniczącego Rady Gminy. Dwa nowiutkie rowery trafiły do Laury Krause - 9-letniej rowerzystki z Sołectwa Turzno oraz Barbary Norkowskiej z Sołectwa Łysomice. Staraliśmy się zaangażować mieszkańców sołectw do aktywnego uczestnictwa w rowerowej rywalizacji i Świętojański Maratonie Rowerowym i ogłosiliśmy rywalizacje o vouchery na zieleń dla sołectw. Pierwszy na kwotę 700 zł trafił do Sołectwa Turzno, drugi na kwotę 500 zł trafił do Zakrzewka, a trzeci na kwotę 300 zł do Zęgwirtu. 


Ostatni Rajd z aplikacją Aktywne Miasta zorganizowaliśmy 30 czerwca na koniec rywalizacji o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski”. Ponad 120 osób podjęło wyzwanie i ruszyło w ostatnią wspólną przejażdżkę. Na mecie w Kamionkach Dużych uczestnicy rajdu odebrali ostatnie już pamiątkowe skarpetki i rowerowe bidony. 


Spontaniczne akcje, rajdy i przejażdżki rowerowe 
Nasi mieszkańcy tak bardzo wkręcili się w rowerowe szaleństwo, że wychodząc naprzeciw ich potrzebom organizowano wiele spontanicznych akcji. I tak w międzyczasie organizowano rajdy rowerowe z biblioteką, z Kołami Gospodyń, z seniorami czy dziecięce rajdy klasowe. 

 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice
 • Rowerowe Łysomice

Piękna Zagroda - wyniki etapu gminnego

Piękna Zagroda - wyniki konkursu na etapie gminnym

Komisja konkursowa dokonała przegladu ogródków przydomowych zgłoszonych do konkursu i wyłoniła zwycięzców:

I miejsce - Jan Krajnik

II miejsce - Marta Sosnowska

III miejsce - Bogumiła Kosińska 

Opis ogrodów:

Jan Krajnik – „Ogród Tygrzyka”
Pan Jan swój niezwykły ogród założył w 2004 roku na działce w Łysomicach. Początkowo niewielki skrawek ziemi miał dawać ukojenie i stanowić odwiedzane po pracy miejsce wypoczynku. Wkrótce na działce stanął całoroczny dom mieszkalny i pan Jan bez reszty poświęcił się swojej ogromnej pasji. Dziś efekty 20-letniej pracy zachwyciłyby nawet największych ogrodowych krytyków. Na niewielkim skrawku ziemi znajduje się ponad 600 gatunków roślin, które zostały sfotografowane i skatalogowane! Co roku  pan Jan dokonuje przeglądu wszystkich gatunków roślin i sprawdza ich stan po przezimowaniu. Właściciel ogrodu wyróżnia się ogromną wiedzą przyrodniczą, którą z powodzeniem praktykuje w swoim ogrodzie. Mieliśmy wrażenie, że o roślinach wie absolutnie wszystko! Podczas naszego spaceru po Ogrodzie Tygrzyka zaskoczył nas niejedną ciekawą przyrodniczą anegdotą. Pan Jan z powodzeniem prowadzi blog na Facebooku, w którym dzieli się wiedzą i praktycznymi wskazówkami z obserwującymi go 3700 osobami!!!

W ogrodzie znajdują się dwa oczka wodne z ozdobnymi rybami. Posadzone w nich rośliny zostały dobrane w nieprzypadkowy sposób, tak, by zapewnić równowagę biologiczną i filtrację wody. Mieszkające w oczkach ryby żywią się nasadzonymi roślinami i dokarmiane są tylko witaminami.

W ogrodzie żyje 5 gatunków płazów (między innymi ropucha zielona, żaba rechotka czy grzebiuszka) dzięki czemu właściciele ogrodu cieszą się co wieczór niezwykłym żabim koncertem. W ogrodzie pana Jana znalazła również schronienie rodzina jeży. W ogrodzie znajduje się „dziki zakątek”, w którym zadomowiły się dwie rodziny kosów, wróble i mnóstwo innych gatunków ptaków. Zimujące w skyrocketach (jałowcach) wróble zapewniają ochronę biologiczną przed szkodnikami rosnącym w pobliżu okazałym bukszpanom (w roku, w którym w okolicy większość bukszpanów bardzo ucierpiała na skutek inwazji ćmy bukszpanowej, te w ogrodzie pana Jana obeszły się bez żadnych uszkodzeń i oprysków!). Pan Jan jest wielkim miłośnikiem przyrody- wszystkie posadzone w ogrodzie drzewa i rośliny mają zapewnić schronienie dla ptaków oraz stwarzać jak najlepsze warunki do życia i bytowania.

W ogrodzie rośnie wiele gatunków i odmian roślin, miedzy innymi są to okazałe kwitnące tulipanowce, 20-letnia magnolia gwieździsta, katalpa, paulownia, wiśnia japońska czy pięknie kwitnący i pachnący Lilak Meyera. W ogrodzie rośnie 20 odmian piwonii miedzy innymi Piwonia Delavaya. W różanym zakątku można podziwiać mnogość i różnorodność pod względem wyglądu kwiatów i zapachu odmiany róży. Na stworzonych przez ogrodnika skalniakach i rabatach rosną rojniki czy chronione szklanym daszkiem opuncje. W ogrodzie można podziwiać również okazale kwitnące -  milin amerykański czy parzydło leśne.

Miejsce wypoczynku dla rodziny stanowi altana, umiejscowiona pod orzechami, które zabezpieczają wypoczywających przed uciążliwym towarzystwem komarów. Znajdują się tu niewielka wędzarnia otoczona kwitnącymi klematisami. Właściciele robią domowe wina z uprawianych w ogrodzie winogron. W warzywniku w taki sposób dobrano odmiany roślin, by przez cały sezon cieszyć się owocami z własnej produkcji. Rosną tu maliny, jeżyny, porzeczka,  rabarbar, przeróżne zioła, melisa, mięta, sałata marokańska czy wreszcie 30-letnia wychodowana z pestki przez syna właścicieli jabłonka. Nie mogło zabraknąć tradycyjnie rosnących przy płocie kolorowych malw. 

Marta Sosnowska
Pani Marta przygodę z ogrodem rozpoczęła w 2017 roku. W tym niezwykłym ogrodzie większość roślin rośnie w skrzyniach lub donicach. Zaczęło się od nietypowego prezentu urodzinowego, którym były podarowane prze przyjaciół kolorowe donice. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, bo na niewielkiej powierzchni możemy podziwiać wiele uroczych kwiatowych kompozycji. Od wejścia do ogrodu pani Marty widać zamiłowanie do porządku, dbałość o szczegóły i niezwykłe poczucie estetyki właścicielki ogrodu. Początkowo w ogrodzie rosła tylko trawa, którą z czasem pani Marta zaczęła zamieniać na rabaty kwiatowe. Nie obyło się bez protestów rodziny – pani Marta żartuje, że negocjuje z mężem i córkami każdy wycięty kawałek zielonego chodnika.

W warzywniku, w całości rosnącego w skrzyniach, stosuje się zmianowanie i odpowiedni dobór roślin, tak by zapewnić im wzajemnie maksymalną ochronę. Dzięki zastosowanym skrzyniom, rośliny zwykle rosnące w sposób płożący tu rosną pionowo w górę. Wszystkie nasadzenia rosną na kompoście z niewielką domieszką ziemi. Ogród powstawał metodą „prób i błędów”- pani Marta wciąż szuka najlepszych miejsc dla swoich roślin i ciągle coś zmienia. Ostatnio w nieczynnym już boksie dla psa pojawiła się uprawa ziemniaka w… workach.

Miejsce wypoczynku otoczone kolorowymi donicami i zawieszonym oświetleniu jest niezwykle urokliwe, ciepłe i ultra-kobiece!

Bogumiła Kosińska
Ogród pani Bogumiły powstały na działkach ogródkowych o szerokości zaledwie 6 metrów już od wejścia wita okazale kwitnącymi różami pnącymi. Pani Bogumiła i jej mąż mocno nastawieni na ekologię stosują proekologiczne rozwiązania w swoim ogrodzie. Są tu miedzy innymi zbiorniki, w których gromadzona jest woda deszczowa wykorzystywana do podlewania ogrodu czy efektownie wyglądająca pompa głębinowa, którą właściciele wykonali własnoręcznie. Rośliny i nasadzenia dobrano tak, by zwabiły pożyteczne owady dla których zawieszono domki i budki oraz poidła. Mąż pani Bogumiły ze starego pnia zrobił schronienie dla pszczół murarek, które niemal natychmiast zyskało nowych lokatorów. W ogrodzie rozstawiono poidła dla jeży, z których korzystają całe jeżowe rodziny z radością obserwowane przez właścicieli podczas wieczornych wizyt w ogrodzie. Rośliny do nasadzeń dobrano tak, by zwabiały pożyteczne owady – rośnie tu np. budleja zwabiająca motyle.

W szklarni zastosowano podlewanie kropelkowe, wodą zebraną w zbiornikach deszczowych, a na warzywniku stosuje się kompost, prawidłowe zmianowanie i sąsiedztwo roślin.

Miejsce wypoczynku ta własnoręcznie wykonana przez właścicieli altana z tarasem otoczona na zmianę kwitnącymi kwiatami w towarzystwie zwisających winogron. 

Jan Krajnik - I miejsce

 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda

Marta Sosnowska - II miejsce

 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda

Bogumiła Kosińska - III miejsce

 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Piękna Zagroda
 • Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

W dniu 7 czerwca 2023 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, która określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

 1. Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;
  • osiągnęła wiek:
   • w przypadku kobiet - 60 lat,
   • w przypadku mężczyzn - 65 lat.
  • przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji,
  • do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

 2. Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Świadczenie przyznaje  się w drodze decyzji i wypłacane jest z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 3. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:
  • zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, a w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa (oświadczenie, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenia te zawierają klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 4. W przypadku gdy wójt (burmistrz, prezydent miasta), nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

 5. W przypadku, o którym mowa powyżej, wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa uprawniającego do dodatku, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

 6. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie, w kwocie 300 złotych miesięcznie, wypłacanej do 15. dnia każdego miesiąca. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1073 


OPŁATA SKARBOWA:
Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.) wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa od zaświadczenia wydanego na wniosek wynosi 17,00 zł, a obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w chwili złożenia wniosku. 

Powyższej opłaty należy dokonać na konto bankowe Urzędu Gminy Łysomice: 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001
W tytule należy podać IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY oraz dopisek „OPŁATA SKARBOWA”. Opłaty można również dokonać kartą płatniczą w Urzędzie Gminy w Łysomicach.

 • Dostępne mieszkanie

„Dostępne mieszkanie” w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”

Uruchomiony został moduł „Dostępne mieszkanie” w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:

 • ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
 • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
 • nie ukończyłeś 65 roku życia,

możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł. Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu.

Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Łysomice zakończona

Zakończono zadanie pn.: „Modernizacja systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo i m. Świerczyny w gminie Łysomice”. Wykonawcą robót była firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin. Prace zostały zrealizowane w termonie od 8 lipca 2022 r. do 7 czerwca 2023 r.    

Zakres robót obejmował modernizację systemu wodociągowego poprzez usprawnienie funkcjonowania stacji uzdatniania wody w m. Gostkowo oraz w m. Świerczyny. Dokonano rozbudowy stacji o dodatkowe elementy, ich doposażenie oraz ogólne usprawnienie techniczne, a jego głównym celem była stabilizacja parametrów jakościowych oraz ilościowych wody jak również zwiększenie produkcji wody uzdatnionej dla ponad 10 tys. mieszkańców Gminy Łysomice. Modernizacja stacji uzdatniania wody pozwoliła w większym stopniu na zachowanie ciągłości dystrybucji wody, co ma szczególne znaczenie w okresie letnim w którym to zapotrzebowanie na nią jest zwiększone.

 • Modernizacja systemu wodociągowego
 • Modernizacja systemu wodociągowego
 • Modernizacja systemu wodociągowego
 • Modernizacja systemu wodociągowego
 • Modernizacja systemu wodociągowego
 • Modernizacja systemu wodociągowego

Sukcesy  przedszkolaków w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim

Ostatni czas przyniósł kolejne duże sukcesy naszym przedszkolakom z grupy Stokrotki w Papowie Toruńskim, o czym z dumą informujemy. 
Wiktoria Drużyńska zdobyła wyróżnienie w Wojewódzkim konkursie plastycznym „Obudź się na autyzm, czyli energia, ekscytacja i entuzjazm w dziecięcej twórczości”, organizowanym przez Fundację Instytut Da Vinci z Brodnicy pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Kornelia Boniecka zdobyła drugie miejsce w  5. edycji Ogólnopolskiego konkursu „Książeczka sensoryczna” organizowanego przez Przedszkole nr 90 im. L. Krzemienieckiej we Wrocławiu. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 • Sukcesy przedszkolaków w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim
 • Sukcesy przedszkolaków w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim
 • Sukcesy przedszkolaków w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim

Najlepsi Absolwenci Gminy Łysomice

Na  uroczystej gali podsumowującej rok szkolny 2022/23 nagrody otrzymało 52 najlepszych spośród 184 wszystkich absolwentów szkół z gminy Łysomice. Zgodnie z  tradycją nagrodą specjalną został uhonorowany „najlepszy z najlepszych”, uczeń z  najwyższą średnią ocen na świadectwie. W tym roku najlepszym okazał się Adam Rozpędowski absolwent Szkoły Podstawowej im. L. Filcka w Świerczynkach, który uzyskał średnią 5,94.

Gala wręczenia nagród zorganizowana została w Szkole Podstawowej im. L. Filcka w Świerczynkach. Dyplomy uznania i nagrody książkowe dla najlepszych absolwentów oraz listy gratulacyjne dla rodziców wręczali: Piotr Kowal Wójt Gminy Łysomice, Robert Kożuchowski Przewodniczący Rady Gminy oraz Anna Zmarzły Przewodnicząca Komisji Oświaty. Swoją obecnością uroczystość uświetniła Pani Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty.

Program Gali urozmaicono występami artystycznymi dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów szkoły w Świerczynkach. 

Nagrodę z dyplomem uznania otrzymali:

 • Szkoła Podstawowa w Łysomicach 
  • Alan Adam Krygier
  • Julia Mikołajska
  • Bianka Musiatowicz
  • Julia Matysek
  • Amelia Zając
  • Weronika Oliwia Tchorowska
  • Klaudia Błendowska
  • Lilianna Grabowska
  • Amelia Chrześcijańska
  • Lena Gozdek
  • Oskar Reiwer
  • Maja Lena Daszkiewicz
  • Michał Maciej Kaczanow
  • Marta Maria Kalinowska
  • Marta Karolina Popławska
  • Pola Gabriela Polanowska
  • Artur Wojciech Talkowski
  • Wiktoria Izdebska
  • Jakub Paga
  • Franciszek Zygmunt
  • Antoni Ksawery Kucharski
  • Zuzanna Wołożonek
  • Maksymilian Koślacz
  • Aleksandra Kułakowska
  • Jan Paweł Szablewski
  • Lena Stanikowska
  • Bartosz Sylwester Roman
  • Aleksander Zając

 • Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Turznie
  • Maria Gajur
  • Agata Wróblewska
  • Nikodem Przybysz
  • Igor Bokwa
  • Oskar Oprządek
  • Zuzanna Dybowska
  • Wiktoria Drost
  • Jonasz Krzyżanowski
  • Nikola Norkowska
  • Jagoda Mucharska
  • Paulina Chojna
  • Roksana Gimińska
  • Wiktoria Lewandowska
  • Lena Wojtiuk

 • Szkoła Podstawowa w Ostaszewie
  • Zuzanna Anna Owczarczyk
  • Martyna Muszyńska
  • Paulina Natalia Ernest
  • Emil Przemysław Lewalski
  • Kacper Zając
  • Krystian Matyjaszczyk
  • Jakub Paziewski

 • Szkoła Podstawowa im. L. Filcka w Świerczynkach
  • Marcel Grębicki
  • Julia Piotrowska
  • Adam Rozpędowski

Gratulujemy wszystkim absolwentom i życzymy wielu sukcesów w kolejnym etapie edukacji. 

 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice
 • Najlepsi absolwenci Gminy Łysomice

Wzmożone ryzyko występowania ognisk afrykańskiego pomoru świń

W związku z trwającym okresem, wzmożonego ryzyka występowania ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie, w nawiązaniu do pisma własnego znak WIWz.913.7.36.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r., Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z uprzejmą prośbą o intensyfikację rozpowszechniania informacji na temat skutecznych metod bioasekuracji oraz umieszczanie załączonych ulotek w widocznym dla zainteresowanych miejscu.

 • Zał.1. ASF22_infographic_hunters_220726-PL_2023-06-22
 • Zał.2. EFSA-poster-A3-2022-07-15-PL-p4_2023-06-22
 • Zał.4. EFSA-poster-A3-2022-07-15-PL-p2_2023-06-22
 • Zał.5. EFSA-poster-A3-2022-07-15-PL-p3_2023-06-22

Wójt Gminy otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok

W dniu 20 czerwca br. odbyła się LXII Sesja Rady Gminy Łysomice, na której Wójt Gminy Piotr Kowal przedstawił radzie Raport o stanie gminy za rok 2022. Po debacie nad raportem radni podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Rada podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łysomice za rok 2022, a także po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy absolutorium.

Wójt Gminy Piotr Kowal podziękował za udzielenie absolutorium oraz owocną współpracę radnym, sołtysom, radom sołeckim, jednostkom organizacyjnym oraz pracownikom urzędu.

 • Wójt Gminy otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok
 • Wójt Gminy otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok
 • Wójt Gminy otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres

26.06.2023

08.00-15.00

Stacja Antczaka

08.30-13.30

Stacja Szembekowo 4 obw.100

27.06.2023

08.00-13.00

Stacja Łążyn 5 k/Dobrzejewic

08.00-12.00

Stacja Łubianka 13

08.30-13.30

Stacja Pigża 6 obw.200

28.06.2023

08.00-12.00

Stacja Grębocin 36

29.06.2023

07.00-10.30

Stacja Dębiny 4 ,8

10.30-12.00

Stacja Dębiny 5

12.00-13.30

Stacja Bierzgłowo 4

08.00-15.00

Stacja Łążyn k/Rzęczkowa 15,14,13,12,11,9,8,7,6,Zarośla Cienkie 8 , Siemoń 10

30.06.2023.

09.00-11.00

Stacja Łysomice 3

07.00-08.30

Stacja Kopanino 7

08.30-10.00

Stacja Kopanino 1

10.00-11.30

Stacja Obory 4

08.30-13.00

Stacja Urząd Wojewódzki 

Wielki sukces sportowców z Gminy Łysomice.

Czteroosobowa drużyna młodych florecistów z klubu UKS 35 Bielawy Toruń, w składzie której walczyło dwoje mieszkańców Gminy Łysomice – bracia Nikodem i Mikołaj Wojciechowscy oraz Olgierd Borkowski, Bruno Potocki, wywalczyła podczas Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzików U 14 rozgrywanych w Bydgoszczy 11 czerwca 2023 r. srebrny medal. Należy zaznaczyć, że Mikołaj ma dopiero 8 i jest najmłodszym medalistą Mistrzostw Polski w tej kategorii, a Nikodem 12 lat. W zmaganiach brało udział 16 ekip. Drużyna toruńska walczyła bardzo dzielnie i pokonała kolejno zespół KS D’ARTAGNAN  Ursynów, UKS Gdańską Szkołę Szermierki, następnie w półfinale UKS MDK 5 Bydgoszcz docierając do finału. W finale po zaciętej walce przegrali 31-24 z UKS Atena Gdańsk. Trenerem chłopców jest Pan Aleksander Borkowski.

Serdecznie gratulujemy pasji, woli walki i przede wszystkim ogromnego sukcesu jakim jest wywalczenie tytułu wicemistrzów Polski. Życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów.

 • Mikołaj
 • Nikodem
 • Wielki sukces sportowców z Gminy Łysomice
 • Wielki sukces sportowców z Gminy Łysomice.
 • Tabliczka z napisem "Sołtys"

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego. 

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. 

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które:

 1. pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
 2. uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
 3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie, w kwocie 300 złotych miesięcznie, wypłacanej do 15. dnia każdego miesiąca. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres

19.06.2023

09.00-12.00

Stacja Na Zapleczu 1

07.30-11.30

Stacja Łysomice 4 obw.400

08.00-15.00

Stacja Nowa Wieś Golubska 7

08.00-13.30

Stacja Lulkowo 2

20.06.2023

07.30-16.00

Stacja Rogówko 9

07.30-15.00

Stacja Kończewice 10

08.30-13.30

Stacja Łubianka 9 obw.400

09.30-13.30

Stacja Palmowa  obw. Cedrowa Bukowa

21.06.2023

23.00-01.00

 Stacja Przysiek WOPR

07.30-11.30

Stacja Pigża 9 obw.300

08.30-13.30

Stacja Pigża 6 obw.200

09.30-13.30

ST.68 Rubinkowo  obw.5 SO

22.06.2023

07.30-11.30

Stacja Gołębia  obw.  Antczaka 44

08.30-13.30

Stacja Wybcz 3 obw.200

09.30-13.30

Stacja Cegielnik 2 obw.200 Szkoła

23.06.2023

08.30-13.30

Stacja Lipniczki 3

 • Galeria Spotkań

Dbajmy o tereny  publiczne

Nie tak dawno uroczyście przekazaliśmy do użytku teren rekreacyjny po tzw. GS w Łysomicach. Zostały zamontowane tablice z regulaminami korzystania ze skateparku, placu zabaw, siłowni zewnętrznych oraz regulamin ogólny dla całego terenu.

Poinformowaliśmy o tym, że teren jest monitorowany i zwróciliśmy się w tych dokumentach o poszanowanie naszego wspólnego dobra. Niestety obserwujemy jednak wiele sytuacji, które nie odpowiadają zasadom określonym w w/w regulaminach. Spożywany jest alkohol, zaśmiecany jest cały teren w tym niecki fontanny co może doprowadzić do uszkodzenia dysz fontanny, dzieci na skateparku i ścianach oporowych bez opiekunów. Wyrwano z kostki betonowej element stojaka na rowery.

W związku z tym, informujemy, że teren jest monitorowany całodobowo - zapis z monitoringu posłuży do ustalenia osób zakłócających spokój i porządek, wobec których zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Krzysztof Sulecki
Kierownik Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Remontów

Pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych

Informujemy zainteresowanych rolników z terenu gminy Łysomice o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy z zakresu wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie za rok 2023 w Urzędzie Gminy Łysomice.

Pomocy udzielał będzie Pan Krzysztof Piotrowski w dniach:

 • 15.06.2023 r. (czwartek) w godz. 8.00-12.00
 • 22.06.2023 r. (czwartek) w godz. 8.00-12.00

w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice, przy ul. Warszawskiej 8 w Łysomicach.

Serdecznie zapraszamy.

 • Wyrazy głębokiego współczucia

XVIX edycja konkursu „Piękna zagroda”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Piękna zagroda”!

Konkurs przebiega w 2 etapach: gminnym i powiatowym. Podzielony został na 3 kategorie:

- najbardziej zadbana działka ogrodnicza – ogródek przydomowy

- najbardziej zadbana działka siedliskowa – gospodarstwo rolne z produkcją roślinną

- najbardziej zadbana działka siedliskowa – gospodarstwo rolne z produkcją zwierzęcą

By wziąć udział w konkursie należy do 9 czerwca oddać prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia do Urząd Gminy Łysomice, ul Warszawska 8, 87-148 Łysomice.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Marta Lewandowska tel. 501-318-617

 • OSP Lulkowo

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

W sobotę, 3 czerwca 2023 r., w Czernikowie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych pow. toruńskiego, w których udział wzięło 8 drużyn OSP w gr. "A", 4 kobiece drużyny pożarnicze w gr. "C",  9 chłopięcych drużyn MDP i 2 dziewczęce drużyny MDP.

Po dniu pełnym emocji, zaangażowania, wspaniałej atmosfery i rywalizacji w duchu "Fair Play", klasyfikacja drużyn OSP w gr. "A" wyglądała następująco:

 

Drużyny OSP gr. "A"

 1. miejsce OSP Lulkowo - udział w Wojewódzkich Zawodach OSP
 2. OSP Steklin
 3. OSP Lubicz
 4. OSP Bierzgłowo
 5. OSP Szembekowo
 6. OSP Łążyn
 7. OSP Pędzewo
 8. OSP Czernikowo

Gratulujemy naszym zawodnikom z OSP KSRG Lulkowo osiągniętych wyników i życzymy powodzenia w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które 24 czerwca br. odbędą się w Wąbrzeźnie.

Zdjęcia: Weronika Marchlik-Bulińska

 • Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Szczepienia przeciwko HPV

Szczepienia przeciw HPV

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach, informuje iż od 01.06.2023 r. będzie realizował szczepienia przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) w ramach powszechnego programu szczepień.

Szczepienia mają charakter zalecanych szczepień ochronnych i będą przeprowadzane u dziewcząt i chłopców urodzonych w latach 2010 i 2011. Schemat szczepienia w powszechnym programie szczepień  jest 2- dawkowy (w  rekomendowanym odstępie 6m-cy).

Obie dawki są bezpłatne.

Rejestracja: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łysomicach, ul. Łąkowa 3, tel. 56 649 57 34

Szczepienia pomagają w ochronie przed nowotworami (HPV chroni przed rakiem szyjki macicy oraz innymi nowotworami)

 • Wyrazy głębokiego współczucia
 • „Samoobrona kobiet - zaufaj wojsku” - ruszają zapisy na bezpłatne treningi!

„Samoobrona kobiet - zaufaj wojsku” - ruszają zapisy na bezpłatne treningi!  

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji i Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje bezpłatne szkolenia z samoobrony dla dorosłych Polek. Szkolenia z doświadczonymi żołnierzami – instruktorami odbywać się będą w wybrane soboty i niedziele wiosną i latem w parkach miejskich, na plażach, w ośrodkach sportu i rekreacji na terenie całej Polski.
Już w sobotę 27 maja w 16 miastach wszystkie chętne pełnoletnie panie mogą wziąć udział w blisko 4-godzinnym, bezpłatnym, praktycznym treningu z technik samoobrony, prowadzonym przez wykwalifikowanych żołnierzy – instruktorów.

Projekt realizowany jest w każdym województwie w wybrane weekendy od 27 maja do 20 sierpnia. Żołnierze – instruktorzy nauczą podstawowych zasad codziennego bezpieczeństwa, sposobów wykrywania oraz unikania zagrożeń. Pokażą techniki walki wręcz przydatne w niebezpiecznych sytuacjach. To okazja dla wszystkich chętnych pań, aby pod okiem doświadczonych instruktorów nauczyć się podstaw umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, zwłaszcza wynikających z zastosowanej wobec nich przemocy fizycznej. Uczestniczki będą miały także okazję zapoznać się z zasadami zdrowego stylu życia oraz odświeżyć praktyczną wiedzę nt. zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu serdecznie zaprasza wszystkie chętne kobiety w wieku powyżej 18 lat w dniach 24 - 25.06.2023 w godz. 10:00 - 13:30 na szkolenie w miejscowości Chełmża, na Bulwarze 1000-lecia”.

Celem projektu jest promowanie obronności oraz budowanie pewności siebie w sytuacji kryzysowej. Każda z uczestniczek szkolenia po jego ukończeniu otrzyma pamiątkowy certyfikat.

W każdym z miejsc, w czasie szkolenia ochotniczek, ich bliscy, osoby towarzyszące, mogą odwiedzić punkty promocyjno – informacyjne lokalnych jednostek wojskowych. Każdy zainteresowany służbą w wojsku będzie mógł znaleźć kompleksową informację o rekrutacji do Sił Zbrojnych i porozmawiać z  przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji. Na zakończenie szkolenia nie zabraknie kulinarnego hitu, jakim jest wojskowa grochówka.

Zapraszamy do śledzenia stron internetowych i mediów społecznościowych lokalnych Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz jednostek wojskowych.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych Gminy Łysomice

W dniach 23 - 25 maja 2023 r. w całej Polsce odbywały się egzaminy ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty to tradycyjnie bardzo ważny dzień dla całej szkolnej społeczności. Uczniowie weryfikują zdobytą przez kilka lat wiedzę, a nauczyciele trzymają kciuki za sukces swoich podopiecznych. Denerwują się także rodzice. Od wyników zależy do jakich szkół zostaną przyjęci, czy będą mogli podjąć dalszą naukę w wybranej i wymarzonej szkole.

W naszej gminie egzaminy zdawało łącznie 184 uczniów. W Szkole Podstawowej w Łysomicach z 3 klas: 80 uczniów, Szkole Podstawowej im. F. Chopina w Turznie także z 3 klas: 65 uczniów, Szkole Podstawowej w Ostaszewie: 27 uczniów oraz Szkole Podstawowej im. L. Filcka w Świerczynkach: 12 uczniów.

W dniu 23 maja przeprowadzono egzamin z języka polskiego ( 120 min.), 24 maja z matematyki (100 min.) i 25 maja z j. obcego (90 min.). W naszych szkołach wszyscy uczniowie zdawali egzamin z j. angielskiego.

Najważniejsze, wszystkie egzaminy przeprowadzono zgodnie z procedurami i przebiegły bez zakłóceń. Nikt nie spóźnił się i wszyscy byli obecni.

W ocenie uczniów egzaminy nie były trudne. Wszystkim życzymy 100% prawidłowych odpowiedzi. Ale o tym jakie wyniki osiągnęli dowiedzą się dopiero po sprawdzeniu i ogłoszeniu rezultatów w dniu 6 lipca.

 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych Gminy Łysomice
 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych Gminy Łysomice
 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych Gminy Łysomice
 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych Gminy Łysomice
 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych Gminy Łysomice
 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych Gminy Łysomice
 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych Gminy Łysomice
 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych Gminy Łysomice
 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych Gminy Łysomice
 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych Gminy Łysomice
 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych Gminy Łysomice
 • Egzamin ósmoklasisty w szkołach podstawowych Gminy Łysomice
 • Ranking

21 maja zakończyliśmy trening w ramach Rowerowej Stolicy Polski

21 maja zakończyliśmy trening w ramach Rowerowej Stolicy Polski. Przygotowanie, w ramach treningu, poszło Gminie Łysomice wspaniale! Niebywały sukces. Zaczynając przygodę z projektem TRENINGU dla ROWEROWEJ STOLICY POLSKI startowaliśmy z 53 pozycji listy rankingowej - pod koniec kwietnia, a zakończyliśmy na miejscu 4 - 21 maja! Wow! Drodzy Mieszkańcy! Jesteście niesamowici! Brawo! Brawo! Brawo!

Wykręciliście dla Gminy Łysomice piękną sumę 45 458,29 km.

Wśród grup, wewnątrz naszego lokalnego treningu, najlepsza okazała się nasza łysomicka Grupa Ogólna z sumą 19 169,95 km, na drugim miejscu wśród grup uplasowała się tajemnicza grupa IB z sumą 6746,11 km, a trzecie miejsce, z sumą 5670,90 km zajęło Przedszkole Pod Klonowym Listkiem! Ogromne gratulacje! Jeżdżący na rowerze kręcili kilometry przede wszystkim dla Gminy Łysomice, dla poszczególnych grup, ale także dla siebie - na swoje indywidualne konta użytkowników aplikacji Aktywne Miasta.

Dlatego miło nam wyróżnić trzy Panie, które wykręciły największą ilość kilometrów na swoich rowerach w ramach treningu w Gminie Łysomice, są to:

 1. Krystyna Ludwik - 1074,96 km, grupa Ogólna
 2. Katarzyna Piątkowska - 829,28 km, grupa Ogólna
 3. Teresa Lewandowska - 755,29 km,  grupa Seniorzy

oraz trzech Panów z rekordowymi przejechanymi kilometrami :

 1. Piotr Lewandowski z sumą 2000,44 km, grupa Ogólna
 2. Michał Waliszewski - 1177,14 km, grupa Kolarski Klub Sportowy Łysomice + 624,07 grupa Ogólna = 1846,46 km
 3. Piotr Wojciechowski - 972,40, grupa Kolarski Klub Sportowy Łysomice + 127,88 grupa Ogólna = 1100,30 km

Przeogromne uznanie za ten sportowy wyczyn! Brawo Mieszkańcy, to Wasze dzieło.

 • Rowerowa Stolica Polski

Ale nie zwalniamy tempa. To tylko chwilowa przerwa w liczeniu kilometrów w aplikacji, bo 1 czerwca rusza rywalizacja właściwa o tytuł Rowerowej Stolicy Polski i jedziemy dalej!

W rywalizacji głównej bierze udział około 90 samorządów. Nasza Gmina i jej rowerzyści, zapisani w aplikacji do treningu, zostaną przepisani automatycznie do RYWALIZACJI O PUCHAR ROWEROWEJ STOLICY POLSKI. W ramach niego kręcimy kilometry z wyzerowanym liczninkiem - między 1 czerwca a 30 czerwca 2023 r.

W aplikacji, w ramach Gminy Łysomice, utworzyły się następujące grupy, które również zostają przepisane do czerwcowych przejazdów - automatycznie:

 • Przedszkole Jelonek
 • Przedszkole Pod Klonowym Listkiem
 • Szkoła Podstawowa w Łysomicach
 • Szkoła Podstawowa w Ostaszewie
 • Szkoła Podstawowa w Świerczynkach
 • Szkoła Podstawowa w Turznie
 • Mustang Ostaszewo
 • Seniorzy
 • Ochotnicza Straż Pożarna Papowo Toruńskie
 • Sołectwo Lulkowo
 • Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • IB
 • Nova Metale
 • Grupa Ogólna

Chęć założenia grupy, należy kierować do koordynatora akcji w Gminie Łysomice Pauliny Opałka-Wiśniewskiej, 572 566 457, Filia Biblioteki w Zakrzewku.

Teraz chwila odpoczynku i startujemy mocnym akcentem! Niebawem więcej szczegółów dotyczących naszego czerwcowego udziału w staraniach o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Zdradzimy tylko, że będzie się działo i będą nagrody!

 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań

Uroczyste otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań

Sobota pełna wrażeń czyli uroczyste otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań

Gminny Dzień Dziecka połączony z uroczystym otwarciem terenu rekreacyjnego przy łysomickiej Galerii Spotkań upłynął pod znakiem słońca i roześmianych dziecięcych buzi! Pogoda tego dnia rzeczywiście dopisała!

Uroczystość rozpoczęto tradycyjnym przecięciem wstęgi. To ważne zadanie zostało powierzone nikomu innemu jak dzieciom obecnym na wydarzeniu. Otuchy i wsparcie dodawali im gospodarze wydarzenia: Piotr Kowal Wójt  Gminy Łysomice, Robert Kożuchowski Przewodniczącego Rady Gminy oraz zaproszeni goście: Jan Krzysztof Ardanowski – poseł na sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Tomasz Sinczak – dyrektor biura minister Anny Gembiskiej, Artur Czapiewski – zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej, Michał Ramlau – Wicestarosta Toruński, Agnieszka Jankierska-Wojda Radna Powiatu Toruńskiego, Emila Zielińska Skarbnik Gminy Łysomice, przedstawicieli Rady Gminy Łysomice oraz  Sołectwa Łysomice. Nie mogło zabraknąć również projektantów, budowniczych i inspektorów nadzoru:  Mariusza Patalona, Łukasza Kalkowskiego, Wojciecha Wiśniewskiego, Żanety i Sławomira Kraśniewskich, Elżbiety Grochocką oraz kierownika referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Remontów- Krzysztofa Suleckiego. Ksiądz  dr Jarosław Ciechanowski Proboszcz Parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim poświęcił teren oraz życzył dzieciom dobrej i bezpiecznej zabawy.

Tego dnia przed uroczystym otwarciem terenu rekreacyjnego przy łysomickiej Galerii Spotkań symbolicznie przecięto wstęgę oficjalnie otwierając w ten sposób jedną z dróg w miejscowości Koniczynka współfinansowanej ze środków budżetu gminy oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach wymienionej współpracy zaprojektowano i wykonano nakładki na drogach gminnych w Gminie Łysomice na odcinkach: Lulkowo – Wytrębowice, Turzno – Kamionki Duże (ul. Lipowa), Papowo Toruńskie – Koniczynka – Lipniczki oraz Turzno Smaruj – Turzno (ul. Okrężna). Ale wracajmy do Łysomic!

Teren przy łysomickiej Galerii Spotkań został wyposażony miedzy innymi: w plac zabaw, siłownię zewnętrzną, altany rekreacyjne, skatepark, zielony labirynt oraz stoliki z grami towarzyskimi. Całość inwestycji uzupełniają zbiorniki wodne z fontannami i nasadzenia zieleni. Fantastyczna, słoneczna pogoda pozwoliła  organizatorom ukazać pełnię możliwości terenu! Poza tym dmuchane place zabaw, animacje dla dzieci, warsztaty kreatywne, pokazy i zajęcia na skateparku czy wreszcie warsztaty graffiti nie pozwalały gościom wydarzenia nudzić się nawet przez chwilę! Można było też wymienić elektrośmieci na roślinkę. Ale chyba największym powodzeniem cieszyła się loteria dla dzieci! Szczęśliwcy wrócili do domu z rowerem, hulajnogami, piłkami, kaskami, ochraniaczami i innymi  sportowymi gadżetami. W losowaniu wzięło udział 480 dzieci! To absolutny rekord!

Tego dnia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” zorganizowała Drzwi Otwarte w ramach, których zainteresowani mogli dowiedzieć się jak samodzielnie przygotować ogród deszczowy (można go podziwiać przy wejściu do sali głównej Galerii Spotkań). Dla najmłodszych przygotowano warsztaty plastyczne „Latawcem do gwiazd”.

Wieczorem w Kaplicy Parafialnej w Łysomicach dla Mam i Seniorów z gminy Łysomice zorganizowano koncert Grażyny Rutkowskiej-Kusa i Krzysztofa Zaremby. Piękny, eteryczny występ zadowolił chyba najbardziej wyrafinowane gusta! Po koncercie wszystkich uczestników zaproszono na poczęstunek do Galerii Spotkań.

Dziękujemy Państwu, że byliście z nami!

Dziękujemy również współorganizatorom wydarzenia: Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Gotyku”, Szkole Podstawowej w Łysomicach, Gminnej Bibliotece Publicznej w Łysomicach oraz Sołtysowi i Radzie Sołeckiej z Łysomic.

Zapraszamy do obejrzenia relacji poniżej.

Zdjęcia i filmik: Anna Maria Dali/ Gmina Łysomice

 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Otwarcie terenu przy łysomickiej Galerii Spotkań
 • Europejski Parlament Wiejski w Kielcach

"Usłysz głos wsi"

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich oraz Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku serdecznie zaprasza na Spotkanie upowszechniające efekty Europejskiego Parlamentu Wiejskiego w Kielcach i dyskusja przygotowująca polski głos na kolejnych edycjach EP – spotkanie „Usłysz głos wsi”. w ramach operacji „Głos polskiej wsi na Europejskim Parlamencie Wiejskim”

Miejsce: siedziba LGD Ziemia Gotyku ul. Sadowa 2 C w Łysomicach
Termin: 23 maja 2023 roku (wtorek)  godz. 10.30 - 13.30 

Spotkanie ma na celu dyskusję na temat przyszłości rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności w aspekcie rezultatów wypracowanych na Europejskim Parlamencie Wiejskim w Kielcach oraz planów stworzenia polskiego odpowiednika parlamentu, który stałby się polem do szerokiej debaty środowisk zamieszkujących tereny wiejskie, co pozwoli wzmocnić polski głos na kolejnych edycjach EPW. Dodatkowym tematem spotkania będzie tworzenie społeczności energetycznych na obszarach wiejskich.

Spotkanie jest skierowane do mieszkańców wsi, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Lokalnych Grup Działań. Ważnym aspektem będzie również włączenie do udziału młodych osób z obszarów wiejskich – członków organizacji młodzieżowych, uczniów, studentów czy młodych rolników.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu należy przesłać mailem na adres: lgd@ziemiagotyku.com do dnia 19.05.2023r. Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie

W dniu 13 maja 2023 r. o godz. 11.00 w Turznie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Pod czujnym okiem komisji sędziowskiej zawody sportowo-pożarnicze rozgrywały się w 2 konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenia bojowe. W sportowej rywalizacji udział wzięły 4 jednostki.

Zwycięzcami Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w roku  2023 zostali:

 • I OSP Lukowo
 • II OSP Gostkowo
 • III OSP Turzno 
 • IV OSP Kamionki Duże

W zawodach udział wzięli Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Łysomice Robert Kożuchowski, Zastępca Dowódcy JRG w KMP PSP w Toruniu kpt. Arkadiusz Gębka, Prezes Gminnego Zarządu OSP RP dh Marcin Nath oraz Komendant Gminny OSP RP dh Henryk Fic.

Przeprowadzane co roku zawody sprawdzają poziom wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP. Przy okazji jest to sprawdzian własnych możliwości, poznanie swoich słabych stron, co pozwala w przyszłości przygotować się lepiej do prawdziwych działań ratowniczych. Poza tym zawody to emocjonująca rywalizacja dla zawodników i świetne widowisko dla widzów.

Puchary, nagrody oraz dyplomy wszystkim uczestnikom wręczył Wójt Piotr Kowal wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Robertem Kożuchowskim, dziękując strażakom ratownikom za zaangażowanie i udział w sportowych zmaganiach. 

 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Turznie

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres

15.05.2023


 


 


 

10.30-15.00

Stacja Stary Toruń  obw. Górsk

07.30-11.30

Stacja Chrobrego 2 obw. Sucharskiego 6A

23.00-00.30

Stacja Łubianka 1

00.30-02.00

Stacja Biskupice 1

08.30-11.30

Stacja Lulkowo 9 obw.200

16.05.2023

07.00-09.00

Stacja Czarne Błota 17 , Rozgarty 4,5

20.00-21.30

Stacja Czarne Błota 17 , Rozgarty 4,5

07.30-11.30

Stacja Idzikowskiego obw.400

23.00-00.30

Stacja Lulkowo 2

00.30-02.00

Stacja Łysomice 3

02.00-03.30

Stacja Łysomice 14

08.30-13.30

Stacja Łążyn 1k/Rzęczkowa

17.05.2023

07.30-11.30

Stacja Ogrodnictwo 2 obw.9 Osadnicza 24-24A

10.00-15.00

Stacja Owsiana 3 obw.300 Warzywna 1/3

09.00-15.00

Stacja Lubicz 6 obw.100

08.30-13.30

Stacja Lulkowo 1

18.05.2023

 

07.30-11.30

Stacja Mała Nieszawka 17 obw.3ZK Zielona

10.00-15.00

Stacja Zębowo Kol.1 obw.300

09.00-16.00

Stacja Lubicz 6

19.05.2023

07.30-11.30

Stacja Watzenrodego 10 obw.400

 • Floriany 2023

Konkursu na "Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP"

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023. Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest również:

 • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
 • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
 • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach:

 • I Infrastruktura przestrzeni publicznej
 • II Ochrona środowiska i ekologia
 • III Edukacja
 • IV Sport, rekreacja i turystyka
 • V Kultura i tradycja
 • VI Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna
 • VII Kategoria specjalna

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie www.floriany.pl w zakładkach KONKURS/REGULAMIN lub KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce KONKURS/ FORMULARZE, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 
ul. Oboźna 1, 
00-340 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.

Może to Wasza straż zdobędzie prestiżową statuetkę FLORIANA? 

 • Nagrodzimy najlepszego gospodarza sołectwa – nabór w konkursie Sołtys Roku trwa!

Nagrodzimy najlepszego gospodarza sołectwa – nabór w konkursie Sołtys Roku trwa!

W każdym sołectwie jest ta jedna wyjątkowa osoba. Ta, która potrafi słuchać i rozmawiać, łączyć i integrować mieszkańców oraz motywować do wspólnego działania. Jest najbliżej ich trosk i problemów. Potrafi budować porozumienie w kwestiach konfliktowych oraz ma odwagę reprezentować interesy mieszkańców na wyższych szczeblach samorządowych. Mowa oczywiście o sołtysie. 
Na czele sołectw położonych na terenie powiatu toruńskiego stoi 133 sołtysów. Konkurs „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych gospodarzy naszych miejscowości.

Przed nami 11.edycja konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Konkursu, do którego może zostać zgłoszony sołtys pełniący tę funkcję przez co najmniej jedną pełną kadencję i piastujący to stanowisko w momencie zgłoszenia. O tytuł „Sołtysa Roku” ponownie mogą ubiegać się sołtysi, którzy tytuł taki już otrzymali z zastrzeżeniem jednak, iż nie mogło to nastąpić w 5 ostatnich edycjach konkursu. Natomiast sołtysi, którzy otrzymali wyróżnienie w poprzednich edycjach konkursu mogą kandydować ponownie.
Kandydatów zgłaszać mogą zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie i parafialne, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, jak również władze samorządowe oraz radni.

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja br. – decyduje data stempla pocztowego.

Wyboru laureata konkursu oraz osób wyróżnionych dokona komisja, do pracy w której zaproszeni zostaną m.in.: laureat poprzedniej edycji konkursu, przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Powiatowej Izby Rolniczej, gmin powiatu toruńskiego, Zarządu czy Rady Powiatu Toruńskiego.

Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową lub rzeczową o wartości 2 tys. zł, natomiast dwie osoby wyróżnione nagrody o wartości 1 tys. zł każda.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.powiattorunski.pl 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród planowane jest podczas Jubileuszowego XV Zjazdu Sołtysów, który odbędzie się we wrześniu br.

Jeżeli w twojej miejscowości działa aktywnie sołtys, który zasługuje na ten zaszczytny tytuł - nie wahaj się, zgłoś go już dziś!

Informacja dla rolników dotycząca pomocy w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych

Informujemy zainteresowanych rolników z terenu gminy Łysomice o możliwości uzyskania nieodpłatnej pomocy z zakresu wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie za rok 2023 w Urzędzie Gminy Łysomice.

Pomocy udzielał będzie Pan Krzysztof Piotrowski w dniach:

 • 11.05.2023 r. (czwartek) w godz. 8:00-12:00
 • 18.05.2023 r. (czwartek) w godz. 8:00-12:00
 • 25.05.2023 r. (czwartek) w godz. 8:00-12:00

w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice przy ul. Warszawskiej 8 w Łysomicach.

Serdecznie zapraszamy.

Wójt Gminy Łysomice
mgr inż. Piotr Kowal

 • Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne LGD

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne LGD

ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029
22 maja 2023 godz. 17.00 Galeria Spotkań, ul. Sadowa 2C w Łysomicach
Celem spotkania jest prezentacja założeń do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Gotyku dla obszaru Gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża...

Dzień Strażaka - święto tych, którzy pełnią pełną zagrożeń służbę

Dziękuję wszystkim druhom i druhnom za gotowość, o każdej porze dnia i nocy, do niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, a także za zaangażowanie w funkcjonowanie Waszych jednostek oraz życie lokalnej społeczności...

Informacja o dniu wolnym

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Wójta Gminy Łysomice Nr 0050.12.2023 z dnia 09 marca 2023r., na podstawie przepisów Kodeksu pracy, dzień 02 czerwca 2023 r. (piątek) został wyznaczony dla pracowników Urzędu Gminy Łysomice jako dzień wolny od pracy w zamian za dzień 11 listopada 2023r. tj...
 • Sztandar Gminy Łysomice

Zostań fundatorem Sztandaru Gminy Łysomice!

25 kwietnia 2023 r. podczas LX Sesji Rady Gminy Łysomice radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia Sztandaru Gminy Łysomice jak również insygniów Gminy Łysomice w postaci Łańcucha Wójta Gminy Łysomice oraz Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Łysomice.

Sztandar oraz insygnia Gminy Łysomice są ważnym elementem tradycji, symbolem dziejowej ciągłości, znakiem trwania w zmieniającym się świecie oraz znaczenia lokalnej społeczności. Nadanie sztandaru ma sens wówczas, gdy do działań włączy się jak najszersza grupa mieszkańców, sympatyków i przyjaciół. Tradycją jest, że sztandar fundowany jest przez Mieszkańców i Sympatyków Gminy.

Każdy może podarować na ten szczytny cel dowolną kwotę. Darczyńcy wpisani zostaną do pamiątkowej kroniki fundatorów sztandaru.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Łysomice nr 89 9511 0000 2002 0032 0267 0001 z dopiskiem „Darowizna na sztandar” do dnia 10 czerwca 2023 r. Osoby, przedsiębiorcy, którzy wpłacą minimum 1.000 zł zostaną wyróżnieni personalizowanym wbiciem „gwoździa honorowego” w drzewiec sztandaru.

 • Sztandar Gminy Łysomice - 1
 • Sztandar Gminy Łysomice - 1
 • Głowica Sztandaru
 • Łańcuch Wójta Gminy
 • Łańcuch Przewodniczącego Rady Gmin

Drugie spotkanie seniorów z Gminy Łysomice

26 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łysomicach odbyło się II spotkanie reprezentacji seniorów z gminy Łysomice. W spotkaniu udział wzięli Piotr Kowal Wójt Gminy Łysomice oraz Robert Kożuchowski Przewodniczący Rady Gminy oraz  Aneta Kalinowska z-ca kierownika GOPS w Łysomicach.

Podczas spotkania Seniorzy wyłonili czteroosobową reprezentację, która podjęła się zadania reprezentowania głosu seniorów:

 1. Teresa Lewandowska  z Klubu Seniora „Sami Swoi”
 2. Elżbieta Fijałkowska z Klubu Seniora „Szarotki”
 3. Józef Żurawski z Kamionek Małych
 4. Danuta Radzka z Łysomic

Od ostatniego spotkania minął miesiąc, a już mamy informacje, że Klub Seniora „Sami Swoi” w Świerczynkach pozyskał wsparcie finansowe dzięki napisanym wnioskom o mikrogranty. Dzięki temu aktywni seniorzy będą uczestniczyć w trzech ciekawych warsztatach! Cieszymy się bardzo, że zainicjowane spotkania w tak krótkim czasie przynoszą owocne skutki! Kolejne takie spotkanie już za miesiąc!

Na terenie gminy Łysomice działają  Kluby Seniora, które zapraszają chętnych:

 • Klub Seniora „Szarotka” w Turznie
 • Klub Seniora w Świerczynkach 
 • Klub Seniora w Łysomicach 

Kontakt z przewodniczącymi klubów przez panią Agnieszkę Ziembę z GBP w Łysomicach  501 221 754

Fot. Anna Maria Dali/Gmina Łysomice

 • Drugie spotkanie seniorów z Gminy Łysomice
 • Drugie spotkanie seniorów z Gminy Łysomice
 • Drugie spotkanie seniorów z Gminy Łysomice
 • Drugie spotkanie seniorów z Gminy Łysomice
 • Drugie spotkanie seniorów z Gminy Łysomice
 • Drugie spotkanie seniorów z Gminy Łysomice
 • Drugie spotkanie seniorów z Gminy Łysomice
 • Drugie spotkanie seniorów z Gminy Łysomice
 • Drugie spotkanie seniorów z Gminy Łysomice
 • Drugie spotkanie seniorów z Gminy Łysomice
 • Drugie spotkanie seniorów z Gminy Łysomice
 • Drugie spotkanie seniorów z Gminy Łysomice
 • Drugie spotkanie seniorów z Gminy Łysomice
 • Drugie spotkanie seniorów z Gminy Łysomice

„Złote Gody” świętowali Państwo Teresa i Wiesław Sommer z Tylic

26 kwietnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łysomicach „Złote Gody” świętowali Państwo Teresa i Wiesław Sommer z Tylic. Szanowni Małżonkowie przyjęli gratulacje i życzenia od Piotra Kowala Wójta Gminy Łysomice i Roberta Kożuchowskiego Przewodniczącego Rady Gminy.

Państwo Sommer mieszkają w Tylicach od ponad pół wieku. Otoczeni kochającą rodziną wiodą spokojne życie. Doczekali się gromadki wnucząt (3 wnuczek i wnuka) oraz prawnuka!

Zapytani o receptę na długie, szczęśliwe pożycie zgodnie odpowiadają „WZAJEMNY SZACUNEK I MIŁOŚĆ”. Ot, prosty przepis! Pan Wiesław podkreśla, że bardzo ważny jest serdeczny uśmiech, który wciąż, po tylu latach widzi na twarzy Małżonki. Daje mu to energię i siłę! Zauważyliśmy, że zawsze odwdzięcza Jej się tym samym!

Drodzy Jubilaci! Życzymy zdrowia na kolejne długie lata razem!

Fot. Anna Maria Dali/Gmina Łysomice

 • Złote Gody
 • Złote Gody
 • Złote Gody
 • Złote Gody
 • Złote Gody
 • Złote Gody
 • Złote Gody
 • Złote Gody

Król ilustratorów, malarz dziecięcych marzeń, kreator Baśniowych światów

25 kwietnia w Szkoła Podstawowa w Ostaszewie odbył się Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski „Jan Marcin Szancer. Król ilustratorów, malarz dziecięcych marzeń, kreator Baśniowych światów”. Piotr Kowal Wójt Gminy Łysomice objął patronat honorowy nad konkursem. Dzieci i młodzież zaprezentowały prace na bardzo wysokim poziomie. Bożena Stempska Sekretarz Gminy Łysomice złożyła gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu i wyraziła wdzięczność rodzicom i nauczycielom za wspieranie talentu i pasji młodych artystów. 
Aldona Orzeł-Chechłowska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie zapowiedziała kontynuację konkursu w latach kolejnych. Kto wie, może w przyszłym roku konkurs poświęcony twórczości wybitnego ilustratora i grafika będzie miał zasięg wojewódzki? Trzymamy kciuki! 
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim Młodym Artystom!

fot. Adrian Aleksandrowicz/Starostwo Powiatowe

 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno-Recytatorski

Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej w Łysomicach zorganizowali happening ekologiczny. Młodzież z własnoręcznie przygotowanymi transparentami przeszła ulicami Łysomic głośno manifestując proekologiczne hasła. Gratulujemy Młodym Ekologom postawy i odwagi! Niech Dzień Ziemi trwa cały rok.

 • Międzynarodowy Dzień Ziemi - Gmina Łysomice
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi - Gmina Łysomice
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi - Gmina Łysomice
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi - Gmina Łysomice
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi - Gmina Łysomice
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi - Gmina Łysomice
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi - Gmina Łysomice
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi - Gmina Łysomice
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi - Gmina Łysomice
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi - Gmina Łysomice
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi - Gmina Łysomice
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi - Gmina Łysomice
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi - Gmina Łysomice
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi - Gmina Łysomice
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi - Gmina Łysomice
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi - Gmina Łysomice

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych  zostaną pozbawieni napięcia  niżej podani odbiorcy

 Data

Godz.

Adres

24.04.2023

09.30-13.30

 Stacja Strobanda  2

23.00-00.30

Stacja Zęgwirt

08.00-09.30

Stacja Brzozówka 11

25.04.2023

09.30-13.30

Stacja Watzenrodego 10

15.00-17.00

Stacja Krobia 1 obw.600

07.30-11.30

Stacja Obrowo 9 obw.600

26.04.2023

08.00-13.00

Stacja Koniuchy obw.S.O

23.00-00.30

Stacja Papowo 14

10.30-15.00

Stacja Dobrzejewice 16 obw.100

27.04.2023

 

07.30-12.00

Stacja Pigża 12 obw.100  

09.30-13.30

Stacja Watzenrodego 10 obw.400

23.00-00.30

Stacja Łysomice 2

08.00-13.00

Stacja Wybickiego  obw. Szosa Chełmińska 99

07.30-13.30

Stacja Brąchnówko 3 obw.200

08.30-12.30

Stacja Zapluskowęsy 2 obw.200

28.04.2023

07.30-11.30

Stacja Łubianka 14 obw.300

09.30-13.30

Stacja Freytaga  obw.300

08.30-11.30

Stacja Czarne Błota 25,10,5,7

16.00-18.00

Stacja Kończewice 11 , Warszewice 5 , Warszewice 7 , Kończewice 3

 • Logotypy Projektu
 • Akademia Młodego Lidera

Akademia Młodego Lidera

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Spotykalnie Ziemi Gotyku! - Zadanie „Akademia Młodego Lidera”

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zaprasza młodzież z obszaru LGD tj. gmin Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasta Chełmża do bezpłatnego udziału w projekcie „Spotykalnie Ziemi Gotyku”, w ramach którego planowane jest utworzenie Akademii Młodych Liderów, w której zadania będą skierowane wyłącznie do młodzieży.

Wskazane miejsca:

 • Gmina Łysomice:
  Galeria Spotkań w Łysomicach (ul. Sadowa 2C)

 • Gmina Łubianka:
  Biblioteka-Centrum Kultury  w Łubiance

 • Gmina Chełmża:
  Świetlica Wiejska w Kończewicach

 • Gmina Papowo Biskupie:
  Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim

 • Miasto Chełmża:
  Chełmżyński Ośrodek Kultury w Chełmży

Harmonogram projektu:

Od maja do października 2023 r. uczestnicy Akademii Młodego Lidera będą:

 • uczestniczyć w warsztatach (np. yotuberskie, animacyjne, tworzenie klipów, graffiti, nauka na jazdy deskorolce, rolkach, pierwsza pomoc itp.) i wydarzeniach/ spotkaniach integracyjnych (rajd rowerowy, ognisko itp.) 
 • brać udział w 3-dniowym wyjeździe integracyjnym „Zielona szkoła” ,
 • samodzielnie opracować i realizować pomysły na działania edukacyjne, kulturalne czy sportowe w ramach konkursu „Młodzi z inicjatywą”.

Projekt ma na celu pokazanie młodym ludziom zamieszkującym obszar LGD Ziemia Gotyku jak wiele mogą zmienić nie tylko dla siebie, ale i dla swojego otoczenia wykazując się inicjatywą i pomysłowością.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Osoby zamieszkujące obszar LGD Ziemia Gotyku (tj. gmin Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasta Chełmża), które są w wieku 13 – 25 lat i złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu. Osoby nieletnie przyjmowane będą do projektu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Do kiedy trwa rekrutacja uczestników?

Chęć udziału w projekcie, za pomocą Formularza Rekrutacyjnego, należy zgłosić od 17 do 28 kwietnia 2023 r. włącznie. Wraz z Formularzem należy dostarczyć dokument potwierdzający fakt zamieszkania na obszarze LGD Ziemia Gotyku szczegółowo wskazany w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu (także w przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną) lub dostarczenie ich do koordynatora gminnego.

Dla każdej lokalizacji „Akademii Młodego Lidera” prowadzone będą oddzielne listy rekrutacyjne (podstawowa i rezerwowa). Lista rekrutacyjna rezerwowa zostanie utworzona w przypadku zgłoszenia się liczby Kandydatów przekraczającej dostępny dla danej lokalizacji limit uczestników.

Wsparciem zostanie objętych 40 młodych mieszkańców. W każdej gminie zostanie zrekrutowanych średnio po 8 osób.

Biuro Projektu: Łysomice, ul. Sadowa 2C
Czynne w dniach: poniedziałek, wtorek i czwartek w  godz. 15.30-17.30
Email: spotykalnie@ziemiagotyku.com 
Mariola Epa-Pikuła tel. 607 772 689

Koordynatorzy gminni:
Gmina Łubianka: Agata Surowiec tel. 667-743-105
Gmina Łysomice: Marek Komuda tel.508-394-503
Gmina Papowo Biskupie: Joanna Kańczewska tel. 604-219-049
Gmina Chełmża: Justyna Błaszczyk tel. 691 774 376
Gmina Miasta Chełmża: Tomasz Szreiber tel. 603-416-256

 • Punkty pomocy

Działania Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski realizuje projekt nr 14/14-2022/OG-FAMI pt. „Działania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy”. Projekt jest współfinasowany ze środków unijnych. W ramach projektu, w Żninie, Nakle, Inowrocławiu, Świeciu uruchomiono punktu pomocy dla cudzoziemców. Mogą oni uzyskać tam wsparcie niezbędne w codziennym funkcjonowaniu w Polsce. Przewidziane są min. dyżury radców prawnych, asysta psychologa czy pomoc w zakresie dokumentacji urzędowej. Szczegółowe informacje o zakresie pomocy znajdują się pod linkiem https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl/ 

 • Pomoc finansowa

ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów pszenicy lub kukurydzy, którzy ponieśli straty spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy:

 1. mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. działają jako mikro-, małe albo średnie przedsiębiorstwo;
 3. w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ponieśli dodatkowe koszty ze względu na brak stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy;
 4. w 2022 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 r. w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić:

 • bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego;
 • za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl;
 • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 31 maja 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Więcej informacji oraz formularz wniosku - otwórz

Informacja o pomocy finansowej opublikowana na Facebooku:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ToJYqY6msR31DBja79dg7XxtoQnkvTSD9z3EhwH4u8uZzHZUzCQmQHZ9txhQ8ds2l&id=100064591245689 

 • Interwencje pszczelarskie – nabór wniosków przedłużony

Interwencje pszczelarskie – nabór wniosków przedłużony

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 3 interwencji pszczelarskich finansowanych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 został przedłużony do 24 kwietnia 2023 r. Dokumenty przyjmowane są jedynie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Dotychczas złożono 1274 wnioski na kwotę 6,65 mln zł.

Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych
O to dofinansowanie mogą się ubiegać: pszczelarze, producenci produktów pszczelich i organizacje pszczelarskie (w imieniu hodowców). Refundacji podlega do 60 proc. kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, m.in. miodarek, odstojników, wialni do pyłku, czy uli lub ich elementów. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej beneficjentowi w okresie roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i łącznie nie może wynieść więcej niż 15 000 zł. Przy czym organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o zwrot udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4 proc. wsparcia udzielonego za ich pośrednictwem (kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na pszczelarza).

Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi
Pomoc ta przysługuje z kolei wyłącznie zrzeszeniom pszczelarskim, które mogą ją otrzymać na zakup warrozobójczych produktów leczniczych – nie tylko weterynaryjnych, lecz także tych zawierających substancje czynne dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. Zwrotowi podlega do 90 proc. kosztów netto zakupu tych lekarstw. Należy zaznaczyć, że można ubiegać się także o refundację udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4 proc. wsparcia udzielonego pszczelarzom (kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na hodowcę).

Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół
Również w ramach tej interwencji wnioski o wsparcie mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie. Dofinansowaniem objęty jest zakup: matek pszczelich, pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry; odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych; a także odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy. Refundacji podlega do 70 proc. kosztów netto, a roczna kwota pomocy dla beneficjenta nie może przekroczyć 10 000 zł. Również w tym przypadku organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o zwrot udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu – to również maksymalnie 4 proc. wsparcia udzielonego za ich pośrednictwem pszczelarzom (ta kwota w przeliczeniu na pszczelarza nie może przekraczać 30 zł). Producenci matek, pakietów i odkładów pszczelich, którzy chcą uczestniczyć w realizacji tej interwencji zobowiązani są dostarczyć do Centrali ARiMR (Departament Rynków Rolnych ARiMR, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa) wystawione w 2023 r. oryginalne zaświadczenia weterynaryjne o zdrowotności rodzin pszczelich. Lista takich producentów, u których można dokonać objętych refundacją zakupów została opublikowana pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2023. Tam również zamieszczono więcej informacji na temat tych interwencji. 

Link do informacji o naborze opublikowanej na Facebooku: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0PUfgCsXGXkgJ75HX46LGjhMBdmUAVKTPnYzPVgVcgsBfjbwZHPJnKoynaQMytBSgl&id=100064591245689 

Teren Rekreacyjny w Turznie

W sobotę 15 kwietnia uroczyście otwarto nowy teren rekreacyjny w Turznie. Tego dnia pogoda nas nie rozpieszczała, ale i tak mieszkańcy przybyli na uroczystość bardzo licznie. KGW Nowe My i Klub Seniora „Szarotka” przygotowali pyszną rozgrzewającą zupę, słodkości i całe mnóstwo innych smakowitych przekąsek. Strażacy z OSP w Turznie dopilnowali, by można było się rozgrzać przy przygotowanym ognisku. Dzieci tańcem i szaloną zabawa z Jojo Animacje rozganiali deszczowe chmury i można powiedzieć, że prawie im się udało. Chociaż słońca tego popołudnia nikt nie widział – wdzięczni byliśmy za każde chwilowe przejaśnienie!

W uroczystości udział wzięli Piotr Kowal Wójt Gminy Łysomice, Robert Kożuchowski Przewodniczący Rady Gminy, Bożena Stempska Sekretarz Gminy, Emilia Zielińska Skarbnik Gminy, przedstawiciele samorządu i Rady Sołeckiej.

Szczególne podziękowania kierujemy do radnych Anny Zmarzły i Marcina Chojny za przygotowanie i poprowadzenie uroczystości.

Mamy nadzieję, że teren będzie służył mieszkańcom – oby słonecznych dni było jak najwięcej!

Na terenie powstał między innymi budynek sanitarno-gospodarczy, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i wiata grillowa – dbajmy o niego wspólnie- oby służył mieszkańcom jak najdłużej!

 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Projekt "Rowerowa Stolica Polski"

Projekt "Rowerowa Stolica Polski"

Gmina Łysomice podpisała umowę o współpracy w realizacji projektu Rowerowa Stolica Polski z organizatorem akcji Miastem Bydgoszcz. Idea o wyżej prezentowanej nazwie, to dwuetapowy projekt sportowy, któremu towarzyszy używanie prostej aplikacji Aktywne Miasta. Program między innymi mierzy, liczy i zapisuje przejechane kilometry np. na rowerze, notując je na koncie użytkownika, tym samym - wybranej w aplikacji gminy. W taki sposób będą kręcone kilometry dla Gminy Łysomice.

 • I etap to TRENING, który potrwa do 21 maja
 • II etap to RYWALIZACJA o tytuł Rowerowej Stolicy Polski, który potrwa od 1 czerwca do 30 czerwca, dotyczy aktywności jazda na rowerze i kolarstwo

Gorąco zachęcamy do integracji właśnie w tej formie sportowej!

Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego osoby przebywające za granicą, bądź na terenie innej gminy, czy miasta, również mogą brać udział w zabawie kręcąc kilometry dla wybranej przez siebie gminy.

„Biorąc udział w rywalizacji zyskujesz dostęp do indywidualnych rankingów i historii swoich aktywności. Aplikacja Aktywne Miasta jest w pełni zintegrowana z aplikacją Garmin Connect. Zapisując się na trening na pewno nie przegapisz czerwcowej rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.

Dla przypomnienia w ubiegłorocznym Treningu ostatecznie wzięły udział 53 miasta, prawie  15 tysięcy rowerzystów, którzy pokonali 2,3 miliona kilometrów. Łącznie wykonanych zostało ponad 175 tysięcy treningów.

Przypomnijmy, że start tegorocznej edycji Rowerowej Stolicy Polski nastąpi 1 czerwca. Rywalizacja potrwa do 30 czerwca. Zwycięzcy zarówno w kategorii miast, jak i gmin otrzymają okazałe puchary i samoobsługowe stacje naprawy rowerów. 

Jak wziąć udział w zabawie? Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, stworzyć swój profil, wybrać rywalizację i dołączyć!
Patronat na Rowerową Stolicą Polski objęły Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich. Tradycyjnie sponsorami akcji są: Centrumrowerowe.pl, Fale Loki Koki, Ibombo, SISU i City Hotel. Patronat medialny sprawują: ESKA, Onet, Medonet i Noizz oraz Rzeczpospolita.” *

*Materiały organizatora

 • Projekt "Rowerowa Stolica Polski"
 • Projekt "Rowerowa Stolica Polski"
 • Mobilny punkt konsultacyjny ds. Funduszy Europejskich

Mobilne punkt konsultacyjny ds. Funduszy Europejskich

Wszystkie osoby, które chciałyby zasięgnąć informacji o możliwości dofinansowania swoich pomysłów i projektów ze środków Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje (MPI) specjalisty ds. Funduszy Europejskich, które odbędą się 26.04.2023 r., w Urzędzie Gminy Łysomicach, w godz. 10:30 - 13:00.  

Nie wymagamy wcześniejszych zgłoszeń! Mobilny Punkt Informacyjny przeprowadzi przedstawiciel Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Toruniu (tel. 56 62 18 598)

Wznowienie dostaw wody w Ośrodku Wypoczynkowym w Kamionkach Małych 

Zakład Usług Komunalnych Łysomice Sp. z o.o. informuję, że w miesiącu kwietniu wznawia dostawy wody na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Kamionkach Małych.

Od 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) będą trwały próby ciśnieniowe oraz usuwanie ewentualnych wycieków powstałych po sezonie zimowym.

Całkowite włączenie dostaw wody na okres letni nastąpi w dniu 21 kwietnia 2023 r. (piątek).

Prosimy właścicieli i użytkowników o zabezpieczenie swoich nieruchomości przed zalaniem, sprawdzenie instalacji wewnątrz domków, pozamykanie kranów i zaworów.

 • Pomoc dla KGW na realizację celów określonych w ustawie - Nabór 2023

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich

Od 3 kwietnia 2023 r. o przyznanie środków finansowych na działalność statutową mogą się po raz kolejny ubiegać koła gospodyń wiejskich. W tegorocznym naborze pojawiło się kilka nowości – w tym wyższe stawki dofinansowania.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2023 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. 

O przyznanie pomocy na prowadzenie działalności statutowej mogą się ubiegać tradycyjnie koła gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – na razie jest ich ponad 12 tys. Od tego roku te organizacje, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, są zobowiązane do jego uzyskania zanim będą ubiegać się o to wsparcie. W tym celu powinny złożyć odpowiedni wniosek w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wymóg ten nie dotyczy kół, które w poprzednich latach przynajmniej raz skorzystały z tego dofinansowania – numer identyfikacyjny został im nadany przed zatwierdzeniem sprawozdania. W związku z tym, że przyznane w 2023 r. środki będą przekazywane na rachunki umieszczone w ewidencji producentów, należy upewnić się, że znajduje się w niej aktualny numer konta bankowego koła. Pozostałe warunki przyznawania pomocy pozostają bez zmian.

Wsparcie na realizację celów statutowych kół gospodyń wiejskich jest wypłacane po raz kolejny i pochodzi ze środków krajowych. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2023 r. wynosi 120 mln zł.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Od 2023 roku stawka pomocy została zwiększona i wynosi:

 • 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
 • 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
 • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na siedzibę koła. Można to zrobić bezpośrednio, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, skorzystać z usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Otrzymane fundusze zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczać, jak w poprzednich latach, na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważne cele, wydatki na które objęte są dofinansowaniem, to także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Pomoc można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania. Dotychczas za otrzymane fundusze najczęściej kupowano bilety na wyjazdy kulturalne albo wyposażano wiejskie świetlice.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty - otwórz

 • Otwarcie nowego terenu rekreacyjnego w Turznie

Otwarcie nowego terenu rekreacyjnego w Turznie

Samorząd Gminy Łysomice serdecznie zaprasza na otwarcie nowego terenu rekreacyjnego w Turznie.

Sobota - 15 kwietnia 2023 r. - godz. 14:00

W programie wydarzenia:

 • animacje dla dzieci
 • ognisko i pieczenie kiełbasek 
 • poczęstunek od KGW „Nowe My” i Klubu Seniora „Szarotka”

Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Pracownicy służby zdrowia są jakby z urzędu obrońcami życia.
Ludzie ufają im, że uszanują każde życie,
także okaleczone, i zawsze będą się starali je leczyć."

Papież Benedykt XVI

 W Dniu
 Pracownika Służby Zdrowia

Składamy Państwu wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęceń służbę na rzecz drugiego człowieka.
Dziękujemy za ogromny trud i wielkie serca, jakie wkładacie w niesienie pomocy potrzebującym i chorym,
Życzymy Państwu, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślności  i życzliwości pacjentów.

Niech każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy z drugim człowiekiem przynosi poczucie zadowolenia
oraz jest źródłem motywacji do osiągania wyższych celów.

Przewodniczący Rady Gminy                             Wójt Gminy

Robert Kożuchowski                                              Piotr Kowal

 • Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Fundusze Europejskie dla Czystej Energii i Ochrony Zasobów Środowiska Regionu

Gmina Łysomice zaprasza chętnych do złożenia deklaracji* chęci udziału w Programie Regionalnym: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021- 2027 w ramach Priorytetu FEKP.02 - Fundusze Europejskie dla Czystej Energii i Ochrony Zasobów Środowiska Regionu, działanie FEKP.09 Mała Retencja i Adaptacja do Zmian Klimatu w celu rozeznania prognozowanej liczby beneficjentów.

Beneficjentami programu są członkowie Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach, Kościoły i związki wyznaniowe, Organizacje pozarządowe, Uczelnie, Duże przedsiębiorstwa, MŚP.

Dofinansowanie z funduszy europejskich wynosi do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast udział własny Beneficjentów przewidziany jest w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji z tym, że czynione są starania, aby udział własny beneficjentów wynosił jedynie 5% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór wniosków wstępnie planowany jest na początku 2024 r. Warunkiem niezbędnym do udziału w Programie i otrzymaniem dofinansowania będzie posiadanie na etapie składania wniosków projektów budowlanych wraz z wymaganymi prawem pozwoleniami i decyzjami 

Formularze dostępne poniżej należy dostarczyć do Gminnej Spółki Wodnej w Łysomicach do 25 kwietnia 2023 r. do godz.15:00 do budynku mieszczącego się przy ul. Toruńskiej 10  w Łysomicach (PAŁAC w Łysomicach) w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych na parterze.

Formularz należy złożyć w zamkniętej kopercie wyłącznie z dopiskiem „Mała retencja”

Więcej informacji dostępnych na stronie:
https://mojregion.eu/rpo/fundusze-2021-2027/szczegolowy-opis-priorytetow-programu-fundusze-europejskie-dla-kujaw-i-pomorza-2021-2027-szop/

*Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku celem przystąpienia do Programu

Życzenia z okazji Dnia Kapłana

W dniu 4 kwietnia br. Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal oraz Przewodniczący Rady Gminy Łysomice Robert Kożuchowski spotkali się z kapłanami naszych Parafii, aby uczcić ich dzisiejsze Święto - Dzień Kapłana. 

Z tej okazji życzymy Wszystkim Kapłanom obfitości łask i błogosławieństwa Bożego na każdy dzień oraz radości z pełnionej posługi kapłańskiej. Dobrego serca, które ciepłem pokrzepia dusze potrzebujących oraz dużo sił w pokonywniu ludzkich słabości i przeszkód życiowych. 

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice 

Wójt  Gminy  Łysomice
Robert Kożuchowski    Piotr Kowal  
 • Dzień Kapłana
 • Dzień Kapłana
 • Dzień Kapłana
 • Dzień Kapłana

Konkurs plastyczny „Mikołaj Kopernik - człowiek nauki”

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki” zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Świerczynkach cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci ze szkół w gminie Łysomice i nie tylko! Łącznie wpłynęło 102 prace z 7 szkół!

W uroczystym rozdaniu nagród zorganizowanym w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach wzięli udział między innymi prof. dr. hab. Krzysztof Katarzyński, pani Emilia Nowakowska oraz Sekretarz Gminy Bożena Stempska. Po uroczystym wręczeniu nagród uczestnicy spotkania udali się w ciekawą wycieczkę po obserwatorium. 

 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • „Mikołaj Kopernik – człowiek nauki”
 • Galeria Spotkań

Konkurs na logo Galerii Spotkań

Jakiś czas temu ogłosiliśmy 2 konkursy. Uczestnicy pierwszego mieli zaproponować nazwę budynku przy ul Sadowej 2c. Odzew był ogromny – wpłynęło aż 79 propozycji!  Zdaniem Komisji Konkursowej najciekawszą propozycję przedstawił pan Michał Dunajski – GALERIA SPOTKAŃ. Konsekwentnie ogłosiliśmy kolejny konkurs – na logo dla Galerii Spotkań. Wpłynęło 31 prac.  Zwycięski projekt złożyła pani Elwira Jarosz i to właśnie jego wizualizację możecie Państwo podziwiać na zdjęciu.

Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!  

Wśród pozostałych uczestników konkursu Komisja Konkursowa rozlosowała nagrody niespodzianki. Wylosowanymi szczęśliwcami zostali: Marta Kalinowska, Piotr Mikuszewski, Monika Paziewska, Kamil Klonowski, Dominik Polak i Patryk Rybacki.

Wielkanocne Polsko-Ukraińskie Spotkanie Integracyjne

W Niedzielę Palmową w Galerii Spotkań odbyło się „Wielkanocne Polsko-Ukraińskie Spotkanie Integracyjne”. Przy kawie, pysznych słodkościach i pięknych melodiach śpiewanych przez Fainę Razdolską mieszkańcy mieli okazję porozmawiać i zacieśnić więzy sąsiedzkie i nie tylko!

Podczas spotkania rozstrzygnięto konkursy i ogłoszono zwycięzców:

 • „Tradycyjna palma wielkanocna” wpłynęło aż 50 pracy wykonanych przeróżnymi technikami! Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie!
  • Kategoria dzieci przedszkolne i klasy I-III
   I miejsce - Bartosz Lewandowski
   II miejsce - Lena Stalmierska
   III miejsce - Joanna Bieniek
   Wyróżnienia – Tymon Piątkowski, Zuzanna Makowska, Julia Gręda
  • Kategoria dzieci z klas IV-VIII
   I miejsce – Natalia Andela
   II miejsce – Dominika Rostkowska
   III miejsce – Kornel Muszyński
   Wyróżnienia - Agnesa Kotelia, Feliksa Kotelia
  • Kategoria młodzież ze szkół ponadpodstawowych i dorośli
   I miejsce – Jadwiga Antczak
   II miejsce – Angelika Koszytkowska
   III miejsce – Małgorzata Urbańska
   Wyróżnienia – Magdalena Wiśniewska, Anna Bieniek
 • „Tradycyjny wypiek wielkanocny” – udział w konkursie wzięły 24 uczestniczki, które przygotowały babki, mazurki, paski i paschy. Wszystkie pyszne i przepięknie udekorowane! 
  • I miejsce – Danuta Rząd (za tradycyjną babkę wielkanocną)
   II miejsce – Patrycja Bednarska ( za przepiękny koszyk drożdżowy z pieczonymi zajączkami i jajkami)
   III miejsce – Barbara Miziołek ( za paschę z bakaliami)
   Wyróżnienia za wypieki w kształcie zajęcy otrzymały Anna Bieniek i KGW Lulkowo

Wśród uczestniczek były również młode adeptki sztuk piekarniczych i komisja konkursowa postanowiła nagrodzić ich wypieki wyróżnieniami: Wiktoria Kotelia, Natalia Andela oraz Angelika Koszytkowska. Ponadto rozlosowano nagrody dodatkowe – gadżety z logo gminy oraz masaże.

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia - Gmina Łysomice/ Anna Maria Dali

 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • SPOTKANIE WIELKANOCNE
 • Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci...

Stop Pożarom Traw

Wiosna to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności stanowią doskonały materiał palny, co w połączeniu
z działalnością ludzi może skutkować gwałtownym wzrostem pożarów. Zgodnie ze statystykami, w województwie kujawsko-pomorskim w okresie od 1 stycznia do 16 marca 2023 r. odnotowano 39 pożarów traw, w tym na terenie Torunia i powiatu toruńskiego 10. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 19 km/h, a szybka jazda na rowerze to około
30 km/h). W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Szacowane straty w wyniku pożarów traw, które powstały w 2022 roku w Polsce, to 4,475 miliona złotych. Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków ratowniczych. W 2022 roku podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 45 416 metrów sześciennych wody (ponad 45,4 miliona litrów). Średni czas trwania akcji gaszenia pożaru traw wynosił 58 minut. Strażacy zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach i nieużytkach, w tym samym czasie mogą
być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną z wypalaniem traw, nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą bardziej potrzebni.

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Łąki wraz z terenami upraw rolnych dość często sąsiadują z gruntami leśnymi. Ogień z suchych traw porastających nieużytki niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie młode drzewostany, a drzewostany dojrzałe i starodrzewia poważnie uszkadzając.

Pożary traw powodują także inne straty ekologiczne:

 • ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza;
 • do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt;
 • niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami; 
 • dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin;
 • giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki;
 • płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m. in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren;
 • w płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety, ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki i inne drobne gryzonie);
 • przy wypalaniu traw giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę.
  Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki zjadające mszyce;
 • ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m. in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze);
 • podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca spalania, z uwagi na wysoką toksyczność dymu;
 • duże zadymienie powoduje zmniejszenie widoczności na drogach i liniach kolejowych, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków;
 • od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może spalać się do kilku metrów w głąb w zależności od jego porowatości związanej z dostępem tlenu. Należy dodać, że są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy)
  i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze traw regeneruje się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to wiele setek lat.

Za wypalanie traw grożą konsekwencje karne wynikające z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2022 poz. 916 ze zm.), zgodnie z którym zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, a także z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2022, poz. 672 ze zm.), zgodnie z którym w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań
i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia czy wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. Stanowi o tym również § 40 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719, z 2019 r. poz. 67 oraz
z 2022 r. poz. 1620), gdzie zaznaczono, że niedopuszczalne jest wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów,
a w szczególności rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu. Stosownie do § 43 powyższego rozporządzenia zabronione jest także wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach. 

Należy pamiętać, że zgodnie art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2151 ze zm.) kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji (...) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. W myśl art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 zł, natomiast zgodnie z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1138 ze zm.) kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: pożaru (...), podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Do ukarania sprawcy wypalania traw uprawnieni są w szczególności funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Straży Leśnej.

Eliminowanie zagrożeń jakie niesie za sobą wypalanie traw winno być realizowane głównie poprzez działalność uświadamiającą przede wszystkim w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Propagowanie pożądanych standardów bezpieczeństwa w szkołach powinno być
realizowane głównie przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Działania takie przyczyniają się do zwiększania świadomości oraz ograniczania ilości tego typu pożarów. Wskazane jest również rozważenie możliwości prowadzenia przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych, które przyczyniać się będą do zapewnienia ładu i porządku w obrębie posesji, jak również będą miały wymiar edukacyjny w zakresie popularyzowania przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Pamiętać przy tym należy, że zgodnie z art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2057), strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej biorący udział w działaniach ratowniczych lub wykonujący inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową, korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

Mając na względzie powyższe przekazuję niniejszą informację z prośbą o rozpropagowanie. Zapraszam również do zapoznania się z materiałami, które znajdują się w mediach społecznościach poświęconej kampanii Stop Pożarom Traw - https://www.facebook.com/stoppozaromtraw/ 

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu
z up. mł. bryg. mgr inż. Sławomir Grudziński
Zastępca Komendanta Miejskiego

 • Spotykalnie Ziemi Gotyku

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Spotykalnie Ziemi Gotyku"

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zaprasza mieszkańców obszaru LGD tj. gmin Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasta Chełmża do bezpłatnego udziału w projekcie „Spotykalnie Ziemi Gotyku”, w ramach którego zostanie utworzonych 5 Spotykalni przy ośrodkach kultury lub bibliotekach oraz dodatkowe miejsca przy świetlicach wiejskich.

Wskazane miejsca:

 • Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance 
  Świetlica wiejska w Dębinach 
  Świetlica wiejska w Pigży

 • Galeria Spotkań w Łysomicach (ul. Sadowa 2c)
  Świetlica wiejska w Świerczynkach 
  Biblioteka w Turznie 
  Świetlica przy parafii w Papowie Toruńskim

 • Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim 
  Świetlica wiejska w Zegartowicach
  Świetlica wiejska w Nowym Dworze Królewskim

 • Biblioteka Samorządowa w Zelgnie 
  Świetlica wiejska w Dziemionach 
  Świetlica wiejska w Grzywnie

 • Chełmżyński Ośrodek Kultury w Chełmży 
  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży
  Środowiskowe Centrum Aktywności w Chełmży

W każdej spotykalni  w okresie od maja do października 2023 roku będą odbywały się zajęcia z animatorem oraz warsztaty o różnej tematyce np. warsztaty rękodzielnicze, zielarskie, kulinarne, krawieckie, rekreacyjne, warsztaty artystyczno-edukacyjne, itp. Przewidziana jest również organizacja większych wydarzeń/spotkań integracyjnych dla uczestników oraz mieszkańców. 

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Mieszkańcy obszaru LGD Ziemia Gotyku (tj gmin Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasta Chełmża), którzy ukończyli 6 rok życia i złożyli dokumenty rekrutacyjne do projektu. Osoby nieletnie przyjmowane będą do projektu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Dodatkowo premiowane będą osoby z niepełnosprawnościami lub ze względu na wiek: osoby do 25 roku życia oraz osoby, które ukończyły 60 rok życia.

Do kiedy trwa rekrutacja uczestników?

Chęć udziału w projekcie, za pomocą Formularza Rekrutacyjnego, należy zgłosić od 3 do 17 kwietnia 2023 r. włącznie. Wraz z Formularzem należy dostarczyć dokument potwierdzający zamieszkiwanie na obszarze LGD Ziemia Gotyku szczegółowo wskazany w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu (także w przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną) lub dostarczenie ich do koordynatora gminnego. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dla każdej Spotykalni prowadzone będą oddzielne listy rekrutacyjne (podstawowa i rezerwowa). Lista rekrutacyjna rezerwowa zostanie utworzona w przypadku zgłoszenia się liczby Kandydatów przekraczającej dostępny dla danej Spotykalni limit uczestników. Wsparciem zostanie objętych 150 mieszkańców. W każdej gminie zostanie zrekrutowanych średnio 30 osób.

Biuro Projektu: Łysomice, ul. Sadowa 2C 
Czynne w dniach: poniedziałek, wtorek i czwartek w  godz. 15.30-17.30 
Email: spotykalnie@ziemiagotyku.com 
Marta Dembińska tel. 607-745-091 
Marta Kruszczyńska tel. 731-777-840

Koordynatorzy gminni: 
Gmina Łubianka: Agata Surowiec tel. 667 743105
Gmina Łysomice: Marek Komuda tel. 508 394 503
Gmina Papowo Biskupie: Joanna Kańczewska tel. 604 219 049
Gmina Chełmża: Justyna Błaszczyk tel. 691 774 376
Gmina Miasta Chełmża: Tomasz Szreiber tel. 603 416 256

Teren rekreacyjny w Turznie

W miejscowości Turzno w grudniu zakończono prace przy realizacji terenu rekreacyjnego. W ramach zadania powstał budynek sanitarno-gospodarczy, chodniki, parking, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, nasadzenia, mała architektura oraz wiata grillowa. 15.04.2023 r. nastąpi oficjalne otwarcie terenu dla mieszkańców.

 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie
 • Teren rekreacyjny w Turznie

Nagrody samorządu Gminy Łysomice dla sportowców i trenerów

28 marca w Galerii Spotkań w Łysomicach wręczono nagrody Samorządu Gminy łysomice za wyniki sportowe i osiągnięcia trenerskie w 2022 r.

Sportowcy przyjęli gratulacje, pamiątkowe dyplomy i statuetki z rąk Piotra Kowala Wójta Gminy Łysomice i Roberta Kożuchowskiego Przewodniczącego Rady Gminy.

Podczas uroczystości przybliżono sylwetki nagrodzonych sportowców i dyscypliny, w których odnoszą sukcesy. Cieszy nas bardzo fakt, że wśród 26  nagrodzonych sportowców, aż 15 to dzieci i młodzież. Wierzymy, że to dobrze wróży na przyszłość! Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych latach. 

 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Nagrody dla sportowców i trenerów
 • Fundusze europejskie

Wsparcie oferowane z funduszy europejskich

W dniu 30 marca br., w godz. 8.30 - 14.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży odbędzie się dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich, organizowany przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu, koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ramach bezpłatnych indywidualnych konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia oferowanego z funduszy europejskich, m.in. na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, czy przedsiębiorców. Będzie to także dobra okazja do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń i kursów, jak i z możliwościami dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

 

Organizator:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu
Plac Teatralny 2
e-mail: ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl 
tel. 56 621 84 09

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/calodzienny-dyzur-specjalisty-ds-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-marzec-2023-r 

 • Podziękowania
 • Wyrazy głębokiego współczucia
 • Konkursy

Gmina Łysomice ogłasza konkursy wielkanocne

Gmina Łysomice ogłasza konkursy wielkanocne:

 • „Palma wielkanocna” - konkurs przeznaczony dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Łysomice. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie palmy wielkanocnej i dostarczenie jej do Gminnej Biblioteki Publicznej.
 • „Tradycyjny wypiek wielkanocny” - konkurs przeznaczony dla osób indywidualnych, kół gospodyń, stowarzyszeń i klubów działających na terenie gminy Łysomice.

Konkursy zostaną rozstrzygnięte, a wyniki oceny zostaną ogłoszone 2 kwietnia 2023 r. (Niedziela Palmowa) podczas spotkania integracyjnego polsko-ukraińskiego w Galerii Spotkań przy ulicy Sadowej 2c w Łysomicach.

Szczegółowych informacji udziela Marta Lewandowska - 501 318 617

Spotkanie grupy seniorów w Galerii Spotkań

21 marca w Galerii Spotkań w Łysomicach miało miejsce pierwsze z cyklu spotkanie grupy seniorów. Przedstawiciele trzech funkcjonujących na terenie gminy Łysomice Klubów Seniora, seniorzy reprezentujący sołectwa, Wójt Gminy Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski, Sekretarz Bożena Stempska, przedstawiciele samorządu, GOPS oraz Gminnej Biblioteki Publicznej omawiali kwestie polityki senioralnej.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Ziemia Gotyku” Mariola Epa-Pikuła przedstawiała inicjatywy i zasady działania projektów „miękkich” dla osób 60+. Anna Saja Kierownik GOPS w Łysomicach omówiła zasady korzystania z opieki i wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Podczas spotkania zaproponowano powołanie wśród seniorów 4-5 osobowej reprezentacji. Dzięki takiemu przedstawicielstwu mamy nadzieję lepiej poznać potrzeby seniorów z gminy Łysomice.

Kolejne takie spotkanie już za miesiąc.

Na terenie gminy Łysomice działają Kluby Seniora, które zapraszają chętnych:

 • Klub Seniora „Szarotka” w Turznie
 • Klub Seniora w Świerczynkach 
 • Klub Seniora w Łysomicach

Kontakt z przewodniczącymi klubów przez panią Agnieszkę Ziembę z Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysomicach 501 221 754

 • Spotkanie grupy seniorów w Galerii Spotkań
 • Spotkanie grupy seniorów w Galerii Spotkań
 • Spotkanie grupy seniorów w Galerii Spotkań
 • Spotkanie grupy seniorów w Galerii Spotkań

Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

15 marca 2023 r. zostały podpisane umowy dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych w gminie Łysomice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład  na łączną wartość ponad 8,6 mln zł na 19 odcinków dróg, w tym  17  w formule projektuj i buduj.

Przebudowa dróg polegać będzie na wykonaniu nawierzchni asfaltowych oraz poboczy z kruszywa. Drogi zostaną przebudowane w miejscowościach: Folząg, Kamionki Małe, Kowróz, Kowrózek, Lulkowo, Łysomice, Papowo Toruńskie, Papowo Toruńskie – Osieki, Różankowo, Turzno, Wytrębowice, Zakrzewko, Zęgwirt. Wykonawcami inwestycji są Zakład Handlowo-Budowlany AGA Mariusz Wilczyński oraz TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o.o.


Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 5.985.000,00 zł.  

 • Inwestycje
 • Inwestycje
 • Inwestycje
 • Inwestycje
 • Inwestycje

Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych

We wtorek 20 marca Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach Dużych oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA Scania P370.

Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal i Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski pogratulowali strażakom nowego nabytku oraz wyrazili uznanie i podziękowali za dotychczasowa bezinteresowna służbę na rzecz mieszkańców. 

To już czwarty tego typu samochód w gminie Łysomice!

W uroczystości wzięło udział wielu gości: Anna Gembicka Poseł na Sejm RP, Joanna Borowiak Poseł na Sejm RP, Mariusz Kałużny Poseł na Sejm RP,  Przemysław Przybylski Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan st. bryg. Robert Wiśniewski, Komendant Miejski PSP w Toruniu st. bryg. Sławomir Reszkowski, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu mł. bryg. Sławomir Grudziński, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Jarosław Herbowski, Sekretarz Gminy Bożena Stempska, Skarbnik Emilia Zielińska, przedstawiciele Rady Gminy Łysomice, druhowie OSP z jednostek terenu gminy oraz mieszkańcy Kamionek Dużych i Kamionek Małych.

Samochód dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych."

 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych
 • Oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Kamionkach Dużych

Internet światłowodowy w gminie Łysomice

We wtorek 28 lutego 2023r. w Urzędzie Gminy Łysomice odbyło się spotkanie z firma NEXERA w sprawie światłowodowego internetu. W rozmowach z firmą NEXERA wzięli udział Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Robert Kożuchowski, przedstawiciele Rady Gminy Łysomice oraz kierownik referatu Bezpieczeństwa i Teleinformatyki Wojciech Lewicki...
 • Nawigator legislacyjny dla NGO

Nawigator legislacyjny dla NGO

Nawigator legislacyjny dla NGO to projekt realizowany w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Celem projektu jest obserwowanie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego organizacji pozarządowych w Polsce.

Sprawne zarządzanie w trzecim sektorze może być trudne, dlatego w ramach Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego stworzono program monitoringu legislacyjnego. Przygląda się wszelkim zmianom prawnym, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą organizacji pozarządowych. Zebrane informacje są wysyłane raz w miesiącu w postaci darmowego newslettera do wszystkich zainteresowanych organizacji. Organizatorom projektu zależy, aby ich analizy, porady i rekomendacje docierały do jak najszerszego grona, szczególnie do Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji z mniejszych miejscowości.

W ciągu półrocznej pracy, organizatorom projektu udało się opublikować 9 artykułów, w których eksperci opisali skutki wprowadzonych regulacji, takich jak ustawa o ekonomii społecznej i ustawa o fundacji rodzinnej. Wysłali także 5 newsletterów, ich treść można zobaczyć na stronie internetowej projektu.

Organizatorzy projektu mają nadzieję, że tak przygotowany nawigator stanie się realnym wsparciem, dla osób starających się działać społecznie nawet w najmniejszych miejscowościach i pomoże im uniknąć komplikacji związanych z trudną działką legislacji, która często jest największym wyzwaniem dla zapalonych społeczników.

Strona internetowa projektu "Nawigator legislacyjny dla NGO": https://klubjagiellonski.pl/projekty/nawigator-legislacyjny-dla-ngo/ 

Komunikat ZUK Łysomice w sprawie chwilowych przerw w dostawie wody na terenie gminy Łysomice

W związku z trwającą modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Gostkowie i Świerczynach, mogą wystąpić spadki ciśnienia w sieci lub chwilowe przerwy w dostawie wody na terenie gminy Łysomice w dniach od 27.03.2023 do dnia 02.04.2023.

Za utrudnienia przepraszamy.
ZUK Łysomice

Nagrody Samorządu Gminy Łysomice za wyniki sportowe i osiągnięcia trenerskie w 2022 r.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice w styczniu i lutym 2023 r. odbywał się nabór wniosków do wyróżnień Samorządu Gminy Łysomice za osiągnięte wyniki sportowe, osiągnięcia trenerskie lub za całokształt działalności sportowej w roku 2022. W dniu 14 marca odbyło się posiedzenie Komisji, która zgodnie z regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień, podjęła decyzję o przyznaniu  26  nagród finansowych. Wyróżnieni sportowcy osiągają znaczące sukcesy w kraju, ale są wśród nich także tacy, którzy startują z powodzeniem w zawodach międzynarodowych jako reprezentanci Polski. Największe sukcesy o zasięgu międzynarodowym odnieśliśmy w lekkoatletyce, wioślarstwie i łyżwiarstwie synchronicznym. Cieszy fakt, że wśród nagrodzonych jest aż 15 osób niepełnoletnich, w tym najmłodszy ma dopiero 8 lat. To wróży dobrze na przyszłość.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych latach.

L.p. Imię i nazwisko Dyscyplina
1. Adrian Brzeziński Lekkoatletyka/sprint –senior
2. Franciszek Kościelski Hokej na trawie – młodzik
3. Łukasz Jóźwiak Karate kyokushin/senior
4. Blanka Ordak Żeglarstwo/ Optymist B do 12 lat
5. Mateusz Kozłowski Wioślarstwo/junior
6. Nicola Lewandowska Wioślarstwo/junior młodszy
7. Małgorzata Dziopa BicejoringNordic Breed Dogs/rower + pies/senior
8. Mikołaj Wojciechowski Szermierka/floret/zuch
9. Nikodem Wojciechowski Szermierka/floret/młodzik
10. Natalia Stankowska Skoki na trampolinie/ skoki synchroniczne/ junior młodszy
11. Hubert Rudnicki Pływanie w płetwach/16-17 lat
12. Lena Gozdek Skoki na trampolinie/13-14 lat
13. Kacper Tymuła Wioślarstwo/czwórka i dwójka podwójna chłopców/ junior młodszy
14. Wiktoria Marzec Kolarstwo szosowe/młodzik
15. Dominika Gałka Wioślarstwo/młodzieżowiec
16. Aleksandra Wesołowska Łyżwiarstwo synchroniczne/ PRE-Juvenille
17. Antoni Sikorski Speedrower/piłka nożna/ U 8
18. Wiktoria Czerwińska Łyżwiarstwo synchroniczne/ junior
19. Agata Gaja Czerwińska Łyżwiarstwo synchroniczne/ junior
20. Karol Kruszyński Motocross klasa MX open/ senior
21. Lach Radosław Lekkoatletyka sprinter/U 18
22. Szymon Rygielski Kolarstwo /młodzik
23. Martyna Kontowicz Teakwon-do/junior
24. Laura Kontowicz Teakwon-do/junior
25. Łukasz Wiśniewski Trener piłki nożnej
26. Piotr Wojciechowski Trener kolarstwa
 • Uroczyste przyjęcie nowego pojazdu pożarniczego w OSP Kamionki Duże

Uroczyste przyjęcie nowego pojazdu pożarniczego w OSP Kamionki Duże

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice - Robert Kożuchowski, Wójt Gminy Łysomice - Piotr Kowal oraz Prezes OSP Kamionki Duże Jacek Sadowski serdecznie zapraszają mieszkańców i sympatyków Gminy Łysomice na uroczystość związaną z przyjęciem przez OSP Kamionki Duże nowego pojazdu pożarniczego. 

Uterenowiony pojazd Scania P370 ze zbiornikiem na wodę o pojemności aż 5 tys. litrów, dzięki któremu druhom z OSP Kamionki Duże będzie jeszcze łatwiej pomagać, został zakupiony za łączną kwotę 1 229 877 zł ze środków: MSWiA - 510 000 zł, Gmina Łysomice - 719 877 zł. 

Oficjalna uroczystość przyjęcia nowego pojazdu pożarniczego odbędzie się 20 marca 2023 r. o godz. 13:00 w Remizie OSP w Kamionkach Dużych.

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres

20.03.2023

07.30-13.00

Stacja Pigża 12 obw.100

11.00-15.00

Stacja Łubianka 6 obw. Gmina

08.00-11.00

Stacja Grębocin 22

08.30-12.30

Stacja Nowa Wieś k/Lubicza

21.03.2023

08.00-13.00

Stacja Wielka Łąka 4

10.30-15.00

Stacja Łubianka 1 obw.500

08.30-12.30

Stacja Łysomice 6 obw. Toruń

22.03.2023

08.00-12.00

Stacja Szembekowo 3

07.00-19.00

Stacja Rubinkowo 63

09.00-12.00

Stacja Czarne Błota 7 obw.200

07.30-12.00

Stacja Brzozówka 3 obw.400

07.00-10.00

Stacja Pluskowęsy 1 k/Kowalewa obw.100

09.30-13.00

Stacja Pluskowęsy 1 k/Kowalewa obw.200

08.00-13.00

Stacja Mała Zławieś 2

08.30-12.30

Stacja Rzęczkowo 5

23.03.2023

08.00-13.00

Stacja Głogowo 3

10.00-15.00

Stacja Wały Zawały 7

07.00-10.00

Stacja Kończewice 6 obw.300

10.00-13.30

Stacja Parowa Falęcka 1 obw.100

08.30-11.30

Stacja Mlewo 9

24.03.2023

10.00-15.00

Stacja Krobia 11

08.00-12.00

Stacja Osiek 23 obw.200

07.00-10.00

Stacja Witkowo 3 obw.200

10.00-13.30

Stacja Kowalewo Nowa  obw.200

08.30-12.30

Stacja Brzozówka

Przypomnienie o terminie płatności podatku

Przypominamy o terminie płatności I raty podatku tj. rolnego, leśnego i od nieruchomości, którego termin upływa 15 marca 2023r...

Remont i modernizacja budynku przy ul. Agrestowej 6 w Łysomicach

13 marca w Urzędzie Gminy w Łysomicach Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal podpisał umowę grantową z Fundacją Leroy Merlin w ramach projektu Funduszu Solidarnościowego Leroy Merlin Polska. W ramach umowy wyremontowany i zmodernizowany zostanie budynek przy ul. Agrestowej 6 w Łysomicach. W celu stworzenie miejsc pobytu na terenie nieruchomości dla ludności uchodźczej z Ukrainy Fundacja Leroy Merlin przekaże grant o wartości 453 639,43 złotych brutto.

Prace remontowe rozpoczną się najpóźniej w kwietniu i zakończą do 31 sierpnia 2023 r.

Budynek posłuży jako schronienie podopiecznych Fundacji „Dotknij Natury” prowadzonej przez Svitlanę Razdolską.

Wójt Gminy Łysomice ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Łysomice ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Zgodnie z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy

Zabytków dofinansowanie z Programu może być przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących:

 1. finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków, do którego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego posiada wnioskodawca lub jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, podlegająca wnioskodawcy;
 2. udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie zabytków, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Łysomice, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

W przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji.

Wniosek należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Łysomice w formie papierowej do dnia 15.03.2023 r. do godziny 15:15 z dopiskiem „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”.

Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
 • wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
 • wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;
 • określenie prac, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania;
 • określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
 • wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 3 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenia;
 • informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa w pkt 6;
 • informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
 • dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które maja być przedmiotem dotacji;
 • pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
 • kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/  

Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę - nabór przedłużony do 15 marca

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru, ustalony na 1 marca ,został przedłużony do 15 marca 2023 roku.

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć w placówce Agencji osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji. A mogą nią być: wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru. Wysokość pomocy to 100 tys. zł. Standardowo poziom wsparcia wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” - 60 proc.
Refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia w gospodarstwie będzie przysługiwała rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. Pomoc można przeznaczyć również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną. Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na gruncie lub na budynku. Co jednak istotne - pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest, a budynek musi być usytuowany na gruntach rolnych zabudowanych. Do kosztów podlegających dofinansowaniu należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” - 60 proc. Limity wykorzystane w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) i w obszarze F (zielona energia w gospodarstwie) nie łączą się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

W trwających od 31 stycznia naborach do ARiMR wpłynęło 12 wniosków na kwotę 715 tys. zł o wsparcie na inwestycje w nawadnianie i 57 wniosków na kwotę 5,45 mln zł o pomoc na tworzenie instalacji fotowoltaicznych.

Nawadnianie w gospodarstwie – więcej informacji - otwórz 

Zielona energia w gospodarstwie – więcej informacji - otwórz

REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ - PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:

 Data

Godz.

Adres

13.03.2023

09.00-13.00

Stacja Zakrzewko 1 obw.400

07.30-11.30

Stacja Czarnowo 14 obw.200

09.30-13.30

Stacja Mała Zławieś 4

08.00-10.00

Stacja Młyniec 12

08.00-12.00

Stacja Pluskowęsy 3 k/Chełmży

08.30-12.30

Stacja Nowa Wieś 4 k/Lubicza

14.03.2023

10.00-13.00

Stacja Wilka Zławieś 11 obw.200

12.00-15.00

Stacja Kormorana 1

23.00-01.00

Stacja Grębocin 17,38,2,7

07.00-15.30

Stacja Zelgno 4

11.00-15.00

Stacja Łysomice 4 obw.600

08.30-13.30

Stacja Grzywna 1 obw.200

08.30-13.30

Stacja Górsk 4

15.03.2023

10.00-15.00

Stacja Stocznia obw.300

09.30-11.30

Stacja Łysomice 2

08.30-13.30

Stacja Józefowo 1

16.03.2023

10.00-15.00

Stacja Zapluskowęsy 2 obw.100

23.00-00.30

Stacja Wielka Łąka 6

07.30-11.30

Stacja Siemoń obw. Hydrofornia

08.30-13.30

Stacja Pruska Łąka 4,6,2,1,5,3, Wielka Łąka 2,4

 • Życzenia z okazji Dnia Kobiet
 • Sąsiad Dzik!

Twój sąsiad dzik!

Problem dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych występuje w całym kraju. Każde większe miasto boryka się z dzikami, lisy upatrzyły sobie tereny podmiejskie, sarny większe parki a łosie tereny nadwodne. Często sami jesteśmy winni tej sytuacji działając świadomie lub nieświadomie, a zajmując tereny na których zwierzęta były od zawsze równocześnie swoim zachowaniem wyganiając je z lasów powodujemy, że pojawiają się w naszym sąsiedztwie. 

Nieumyślne dokarmianie zwierząt powoduje więcej szkody niż pożytku. Takim działaniem przyzwyczajamy zwierzęta, że w bliskości człowieka można łatwo znaleźć pokarm. Taki zwierz zatraca naturalny instynkt obawy przed człowiekiem oraz traci zdolność do poszukiwania pożywienia. W naszych ogrodach nie trudno znaleźć łatwy pokarm. Opadłe z drzew resztki owoców to doskonała przekąska dla saren i dzików. W śmieciach i bioodpadach gustują zarówno lisy jak i dziki, które również szukając larw owadów przekopują trawniki. Poruszanie się po lesie, czy to pieszo czy rowerem, niekiedy z puszczonym luzem psem powoduje, że zwierzyna nie ma tam spokoju i przenosi się na niezabudowane działki w terenach zurbanizowanych, które dodatkowo zarośnięte są wysoką trawą, nawłocią czy wrotyczem a nawet krzewami i drzewami. Problem poruszania się po lesie omawialiśmy już we wpisie Nie tylko zwierzęta biegają po lesie, gdzie zwracaliśmy uwagę na poruszanie się nie tylko po głównych drogach leśnych ale i po duktach czy zarośniętych ścieżkach, co jest widoczne na poniższej mapie ukazującej lasy w okolicach Torunia. 

Co robić gdy w sąsiedztwie pojawią się dzikie zwierzęta? Przede wszystkim nie należy ich dokarmiać. Każda forma pomocy przez dostarczanie im pożywienia jest zła. Zarówno na polach czy w lesie jest wystarczająca ilość pokarmu dla wszystkich, a obecnie panujące zimy nie są im straszne. Idąc za tym należy zadbać o porządek w ogrodzie. Opadłe liście i owoce zebrać, skoszoną trawę zgrabić. Dobrą praktyką jest wapnowanie trawników w celu usunięcia larw owadów. Należy również zadbać o stan ogrodzenia oraz trzeba pamiętać o zamykaniu furtek i bram. Bioodpady trzymać w szczelnych kompostownikach jednocześnie unikać wyrzucania tam resztek jedzenia. Pojemniki na śmieci wystawiać przed dom w dniu ich odbierania. Niezabudowane bądź nieużytkowane działki należałoby wykosić. Spacerując po lesie należy uczęszczać po głównych drogach, psa trzeba trzymać na smyczy. Nie należy krzyczeć ani zostawiać po sobie śmieci. Spotykając dzikie zwierze nie należy panikować, krzyczeć czy wymachiwać rękoma. Należy odejść w przeciwnym kierunku. Gdy w okolicy pojawi się locha z warchlakami nie należy jej niepokoić. Na wyproszenie wybiera spokojną i zarośniętą okolicę, zaś po oproszeniu w niedługim czasie opuszcza to miejsce i udaje się w poszukiwaniu pokarmu. Nie należy również niszczyć urządzeń łowieckich takich jak ambony, zwyżki, paśniki, karmiska czy nęciska. To dzięki nim myśliwi chronią pola i ograniczają ilość zwierzyny w okolicy. 

W nawiązaniu do prowadzonych działań w celu ograniczenia przebywania dzików na obszarach zabudowanych wsi Łysomice oraz Papowo Toruńskie krótkie naświetlenie problemu oraz sugestie dla mieszkańców można znaleźć na stronie www Koła Łowieckiego "Wieniec" w Toruniu pod adresem https://wieniectorun.pl/blog/post/twoj-sasiad-dzik 

Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych Gminy Łysomice

Z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika nasze szkoły i przedszkola uczciły pamięć wybitnego astronoma. Zorganizowano szereg ciekawych wydarzeń.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łysomicach wzięli udział w Kopernikańskim marszu na orientację, które zrelacjonowano w następujących słowach: „…na trasie marszu przenieśliśmy się do miejsc, w których bywał wielki polski astronom, za pomocą specjalnej historycznej mapy z XVII w. dziewczęta z klasy 5a maszerowały po toruńskiej starówce i odnajdywały obiekty, które powstały przed urodzeniem wielkiego astronoma albo już w jego czasach, zatem Kopernik mógł w nich przebywać, a już na pewno mógł je widzieć. Dziewczyny przeszły ok 3 km i odnalazły wszystkie punkty kontrolne oraz rozwiązały zadanie. Wielkie gratulacje!”

W szkole w Turznie nauczycielki historii omawiały życiorys i dokonania M. Kopernika, wsparły się prezentacją na temat jego życia oraz filmem. W każdej klasie zorganizowano konkurs wiedzy o życiu i dokonaniach Mikołaja Kopernika. Nauczyciele fizyki i matematyki przygotowali ogólnodostępną gazetkę. Do tych informacji opracowali konkurs (forma wyzwania dla uczniów) z zadaniami i pytaniami z zakresu fizyki, geografii i astronomii.

Uczniowie szkoły w Świerczynkach odwiedziły Dom Legend Toruńskich oraz miejsca związane z Kopernikiem. Gro wydarzeń jednak  będzie miało miejsce podczas Dni Nauki - 17 marca. Wówczas będą odbywać się prezentacje, pokazy i konkursy związane z naukami ścisłymi. Będzie mowa także o Mikołaju Koperniku, połączona z pokazem filmu Gwiazda Kopernika”. Zaplanowano także wycieczką do Planetarium i Orbitarium w Toruniu oraz do Centrum Astronomii w Piwnicach.

Z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Ostaszewie zorganizowali Turniej Wiedzy o słynnym astronomie. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami. Pytania związane z życiem naszego astronoma i zadania dotyczące jego dzieła były trudne i wymagały solidnego przygotowania. Były piosenki, wiersze, zadania i życzenia skierowane do sobowtóra Mikołaja Kopernika. Nie zabrakło pysznych, toruńskich pierników, które stanowiły nagrodę dla uczniów. Pierwsze miejsce zajęła klasa III, drugie miejsce klasa I, trzecie miejsce uczniowie klasy II. Wykonano wspaniałe portrety astronoma. Uczniowie z oddziału przedszkolnego przygotowali makiety układu słonecznego, które miały przypominać, że Mikołaj Kopernik wstrzymał słońce a ruszył ziemię.

Nie próżnowały także przedszkola. Miło nam poinformować, że dzieci z oddziału w Gostkowie Przedszkola Jelonek w Papowie Toruńskim otrzymały wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim “Kreatywny Portret Mikołaja Kopernika”. Także w przedszkolu Pod Klonowym Listkiem w Łysomicach pamiętano o rocznicy i przeprowadzono pogadanki o wielkim astronomie. 

 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych
 • Obchody 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w placówkach oświatowych

Kampania społeczna „#Rozmawiaj#Reaguj”.

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 przygotowała kampanię społeczną pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”. Celem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Z Pierwszego Raportu PKDP wynika, że ofiarami przemocy seksualnej w Polsce w ubiegłych latach najczęściej były dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W okresie popełnienia czynu 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców. Niestety w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył nic niepokojącego. Najczęściej samo dziecko ujawnia informację, borykając się często z brakiem zaufania dorosłych, pretensjami, negatywną oceną swojego zachowania. A przecież czyn zabroniony popełnił dorosły. On jest winny i odpowiedzialny za to co się stało, za każdy akt skrzywdzenia dziecka. To nigdy nie jest wina dziecka.

Państwowej Komisji zależy na tym, aby ten przekaz zapisał się w społecznej świadomości. Zdaniem jej członków, należy w większym stopniu zwrócić uwagę na dziecko, płynące od niego sygnały i nie lekceważenie tego co jest przez nie zgłaszane. Celem jest jak najszybsza pomoc tym, które zostały skrzywdzone.

Kampania jest skierowana do wszystkich obywateli, w szczególności do opiekunów dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie omawianego tematu i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, można przenieść się na stronę kampanii, gdzie są umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie. Jedno ze wskazań kampanii to: „Gdy zauważysz, że dziecko jest, m.in.: przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to: rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj.

Komisji zależy na tym, aby jak największa liczba osób zapoznała się z przekazem kampanii #RozmawiajReaguj.

Ze względu na zagrożone dobro małoletnich Państwowa Komisja liczy na zrozumienie i współpracę. PKDP chce poruszyć serca i umysły odbiorców akcji, skłonić ich do refleksji na temat tego, że tak przejmujące doświadczenie jest udziałem wielu dzieci. Warto pamiętać, że obojętność, lekceważenie tego problemu czy podzielanie fałszywych, stereotypowych przekonań przyczynia się do zwiększenia skali problemu. Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych.

 • Kampania społeczna
 • Stypendyści Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego

Stypendyści Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego

1 grudnia 2022r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu została opublikowana lista stypendystów na rok szkolny 2022/2023 w ramach projektów: "Prymus Pomorza i Kujaw" oraz „Humaniści na start!”.

Z dumą informujemy, że aż troje uczniów Szkoły Podstawowej w Łysomicach zostało stypendystami powyższych projektów. Wśród 149 uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego, którzy otrzymali stypendium „Prymus Pomorza i Kujaw” znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

 • Alan Krygier klasa 8a
 • Marta Popławska klasa 8c
 • Artur Talkowski klasa 8c

Warto podkreślić, że stanowią oni połowę uczniów powiatu toruńskiego, którzy zostali stypendystami. Na liście 83 uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego, którzy uzyskali  stypendium w ramach projektu „Humaniści na start!” znalazły się nazwiska 5 uczniów z powiatu toruńskiego. Wśród nich jest uczennica naszej szkoły  Marta Popławska, która będzie w tym roku szkolnym otrzymywała stypendium z obu projektów.

Projekty „Humaniści na start!” i „Prymus Pomorza i Kujaw” realizowane są przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Edyta Wojdyga-Sadłowska

 • Stypendyści Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego
 • Stypendyści Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego

Komunikat Wójta Gminy Łysomice w sprawie występowania dzików przebywających w przestrzeni zurbanizowanej na terenie miejscowości Papowo Toruńskie oraz Łysomice.

W związku z występowaniem dzików na terenie miejscowości Papowo Toruńskie i Łysomice informuję, iż wspólnie z Policją, Nadleśnictwem Toruń oraz Kołem Łowieckim Wieniec podjęto czynności mające na celu wywabienia dzików przebywających w tych miejscowościach w przestrzeni zurbanizowanej do lasu celem redukcji populacji.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do dnia 23 kwietnia 2023 r. na obszarze na którym występuje zagrożenie występowania ASF  zarządzono odstrzał sanitarny dzików.

Z uwagi na fakt, iż odstrzału sanitarnego dzików nie można prowadzić na terenach zurbanizowanych podjęto działania mające na celu wywabienie ich do lasu.

W  najbliższych dniach przedstawiciele Koła Łowieckiego Wieniec w lasach przylegających do w/w miejscowości wyłożą pokarm dla dzików . Dziki jako zwierzęta wszystkożerne szukają pokarmu na terenach zurbanizowanych w szczególności odpadów organicznych takich jak resztek żywności.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do mieszkańców aby w najbliższych dniach w miarę możliwości zabezpieczyć wszelkiego rodzaju odpady organiczne .

Nadmieniam, iż nie wskazane jest również dokarmianie tych zwierząt.

Powyższe działania pozwolą na rozwiązanie problemu jak i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. 

Galeria Spotkań - znamy już zwycięską nazwę budynku przy ul. Sadowej 2c w Łysomicach

Rozstrzygnięto konkurs na nazwę zrewitalizowanego budynku przy ul. Sadowej 2c w Łysomicach. Od teraz to Galeria Spotkań. Pomysłodawcą zwycięskiej nazwy jest pan Michał Dunajski. Serdecznie gratulujemy!
Do konkursu 35 uczestników zgłosiło 83 propozycje nazw.

Jednocześnie informujemy, że ogłaszamy konkurs na logo Galerii Spotkań, które będzie wykorzystywane jako symbol identyfikujący oraz jako znak umieszczane m. in. na materiałach promocyjnych i informacyjnych. 
Prace konkursowe należy zapisać na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym, w formatach: PDF oraz JPG lub PNG (pliki umożliwiające bezstratny wydruk w formacie A4) i dostarczyć do biura podawczego Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8 lub przesłać na adres m.lewandowska@lysomice.pl w terminie do 7 marca 2023 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Regulamin

 • Wyrazy głębokiego współczucia
 • Wyrazy głębokiego współczucia

Wyniki konkursu plastycznego "Kartka świąteczna"

16 lutego Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs plastyczny „Kartka Świąteczna”. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie dowolną techniką kartki świątecznej. Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem – w trzech kategoriach wiekowych łącznie wpłynęły 134 ciekawe i pomysłowe prace! 
Poniżej prezentujemy wyniki:
Kategoria: dzieci przedszkolne i uczniowie oddziałów „0”
I miejsce – Zuzanna Makowska (SP Ostaszewo)
II miejsce – Agata Sós (Przedszkole Jelonek grupa „Motylki”)
III miejsce – Klaudia Cebulska (Przedszkole Jelonek grupa „Jagódki”)
wyróżnienia – Nadia Belzyt (SP Turzno), Szymon Łukasik (Przedszkole Jelonek grupa „Żabki”) oraz Lena Gręda (Przedszkole „Pod Klonowym Listkiem")
Kategoria: uczniowie klas I-III
I miejsce ex aequo – Wiktoria Nadstawna (SP Łysomice) i Wiktoria Hartowicz (SP Ostaszewo)
II miejsce ex aequo – Dominika Makowska (SP Turzno) i Kacper Boruciński (SP Łysomice)
III miejsce ex aequo – Kacper Babski (SP Turzno) i Michał Bartosik (SP Łysomice)
wyróżnienia –Amelia Bartos (SP Łysomice), Zofia Gajewska (SP Ostaszewo), Jagoda Sumara (SP Łysomice), Marianna Zając (SP Świerczynki), Karol Kończewski (SP Turzno), Lena Belzyt (SP Turzno), Lena Jaskot (SP Łysomice), Lena Stalmierska (SP Ostaszewo)
Kategoria: uczniowie klas IV-VIII
I miejsce – Wiktor Pobudkiewicz (SP Łysomice)
II miejsce ex aequo – Weronika Zielińska (SP Ostaszewo) i Robert Czachowski (SP Ostaszewo)
III miejsce – Zuzanna Charchuła (SP Turzno)
wyróżnienia – Wiktoria Wiśniewska (SP Łysomice), Emil Lewalski (SP Ostaszewo), Agata Chrzanowska (SP Ostaszewo)

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy pomysłowości i kreatywności! Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

Uwaga! Z laureatami konkursu skontaktujemy się w sprawie odbioru nagród.

 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione
 • Prace nagrodzone i wyróżnione

Przerwy w dostawie energii elektrycznej - rejon dystrybucji Toruń

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:...

Informacja o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectwa Papowo Toruńskie w sprawie wprowadzenia zmiany zapisu w „Planie Odnowy Miejscowości Papowo Toruńskie na lata 2018-2024” 

W dniach 27 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r odbędą się konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia nowych zapisów w punkcie 4 „Planu Odnowy Miejscowości Papowo Toruńskie na lata 2018-2024”.

Powyższe konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej.

W/w konsultacje dotyczą wprowadzenia do dokumentu zapisów o następującej treści: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Papowo Toruńskie” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Papowo Toruńskie” w punkcie 4 „Planu Odnowy Miejscowości Papowo Toruńskie na lata 2018-2024”.

Projekt dokumentu znajduje się na stronie internetowej www.lysomice.pl.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do zmiany w/w treści za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@lysomice.pl.
Informacje w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Papowo Toruńskie w sprawie wprowadzenia nowych zapisów w „Planie Odnowy Miejscowości Papowo Toruńskie na lata 2018-2024” znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Łysomice http://www.lysomice.pl oraz na tablicy ogłoszeń. 

Informacje w sprawie przeprowadzenia powyższych konsultacji znajdują się w Zarządzeniu nr Zarządzenie nr  0050.02A.2023 Wójta Gminy Łysomice z dnia 27.01.2023 r.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Wilczyńska-Glińska tel.56 6783222 wew.46, e-mail: km.wilczynska@lysomice.pl

Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarskim Klubie Sportowym Łysomice

W piątek 27 stycznia w Szkole Podstawowej w Łysomicach odbyła się uroczystość podsumowania kolejnego sezonu kolarskiego. Uczestniczyli w niej zawodnicy klubu wraz z rodzicami, władze klubu, trener oraz zaproszeni goście: Piotr Kowal Wójt Gminy Łysomice oraz Robert Kożuchowski Przewodniczący Rady Gminy. Podczas spotkania trener kolarzy Pan Piotr Wojciechowski przedstawił prezentację podsumowującą sezon kolarski 2022 r. a następnie wszystkich zawodników uhonorowano pamiątkowymi statuetkami oraz  upominkami. 

Rok 2022 zakończył się wieloma sukcesami. Zawodnicy rozwijali swoje talenty i zdobywali kolejne doświadczenia nie tylko na szosie, ale także w wyścigach przełajowych i welodromie (torze kolarskim).

Do największych sukcesów Kolarskiego Klubu Sportowego Łysomice należą:

 • I miejsce i tytuł mistrza Polski Wiktorii Marzec w jeździe drużynowej na czas,
 • Brązowy medal Wiktorii Marzec w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików,
 • czwarte miejsce Szymona Rygielskiego w Mistrzostwach Polski na torze,

Zawodnicy klubu zajmowali 6 razy miejsce na podium w lidze UKS oraz 35 razy lokowali się  w pierwszej dziesiątce zawodów.

Niewątpliwie ważne jest wielkie zaangażowanie trenera, Pana Piotra Wojciechowskiego, który troszczy się o wszystko, zawodników, ich bezpieczeństwo oraz sprzęt. Należą się mu słowa uznania!

Wszystkim Zawodniczkom i Zawodnikom, trenerowi serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za następny sezon! 

 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice
 • Podsumowanie sezonu 2022 w Kolarski Klub Sportowy Łysomice

Harmonogram zajęć w czasie ferii zimowych 2023 w Gminie Łysomice

Ferie zimowe za pasem - serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć przygotowaną przez Gminną Bibliotekę oraz szkoły.

Harmonogram zajęć
w czasie ferii zimowych 2023 w bibliotekach 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysomicach

LP. DATA GODZINY CHARAKTER ZAJĘĆ UCZESTNICY
1. 31.01.2023 11.00-12.30 Malowanie przyprawami 6- 12 lat
2. 02.02.2023 11.00-12.30 Robimy slime 6-12 lat
3. 03.02.2023 11.00-12.30 Gry planszowe, układanie puzzli 6-12 lat
4. 07.02.2023 11.00-12.30 Warsztaty kulinarne - pieczemy ciasteczka 6-12 lat
5. 09.02.2023 11.00- 12.30 Tworzymy kartki walentynkowe 6-12 lat
6. 10.02.2023 11.00-12.30 Gry planszowe, puzzle 6-12 lat

2. Filia w Ostaszewie

LP. DATA GODZINY CHARAKTER ZAJĘĆ UCZESTNICY
1. 30.01.2023 15.00-17.00 Quizy, krzyżówki, kolorowanki 4-13 lat
2. 31.01.2023 15.00-17.00 Konkurs plastyczny 4-13 lat
3. 03.02.2023 12.00-14.00 plastyczny  
4. 06.02.2023 12.00-14.00