Treść strony: Preferencyjny zakup węgla

Informacja w sprawie wniosków o zakup preferencyjny węgla

Mieszkańcy, którzy do końca roku 2022 nie złożyli wniosku o zakup preferencyjny węgla, mogą złożyć wniosek w okresie po 1 stycznia 2023 r.

Dla takich osób został przygotowany nowy wzór wniosku o preferencyjny zakup węgla, dostępny do pobrania w załącznikach.

 

Informacja w sprawie procedury sprzedaży węgla

 1. Mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o zakup preferencyjny węgla zostaną poinformowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mail  o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz możliwości dokonania zapłaty.
 2. Ustalona cena sprzedaży  węgla w sortymentach: groszek oraz orzech wynosi – 1.950 zł brutto za 1 tonę. Cena nie obejmuje transportu z miejsca składowania węgla do gospodarstwa domowego.
 3. Zapłaty za zakup węgla można dokonać:
  • przelewem na konto Gminy  Łysomice ( konto dot. wpłat za zakup węgla) -  64 9511 0000 0032 0267 2000 0590
  • Kartą płatniczą w biurze podawczym UG Łysomice.
 4. Po dokonaniu wpłaty, w biurze podawczym UG Łysomice zostaną wydane dokumenty: faktura potwierdzająca dokonanie wpłaty, która będzie uprawniała do odbioru węgla ze składu opału.
  • Odbiór węgla będzie odbywał się w składzie opału WĘGLOPOL Turzno ul. Toruńska 11 w miarę jego dostępności wg kolejności złożonych wniosków. Telefon do kontaktu 56 678 44 17. W przypadku odbioru przez osoby nie wskazane we wniosku, wymagane jest pisemne upoważnienie Wnioskodawcy do odbioru zamówienia.
  • Na dostępność węgla Gmina nie ma wpływu.
  • Cena preferencyjna węgla nie obejmuje transportu ze składu opału do miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
  • Skład opału oferuje workowanie/transport węgla wg indywidualnego uzgodnienia.

Informacja dla mieszkańców Gminy Łysomice w sprawie zakupu węgla na preferencyjnych warunkach

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe informujemy, że Gmina Łysomice przystąpiła do realizacji programu.

W związku z powyższym informujemy wszystkich mieszkańców  gminy Łysomice zainteresowanych zakupem węgla po preferencyjnych cenach, informujemy o możliwości składania wniosków. Wnioski można składać:

 • osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy Łysomice ,ul. Warszawska 8,
 • listownie – na adres Urząd Gminy, ul. Warszawska 8, 87- 148 Łysomice,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).

W celu określenia wielkości zamówienia prosimy o złożenie wniosku do 30  listopada 2022 r. (środa). Wnioski złożone po tym terminie będą również rozpatrywane i realizowane w kolejnych transzach zamówienia.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.).

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

 • 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 10 pkt. 6 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, wniosek o zakup preferencyjny zawiera oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
Po zweryfikowaniu wniosków informacja o możliwości i terminie odbioru węgla zostanie przekazana wnioskodawcom telefonicznie lub mailowo.

Sprzedaż węgla, w imieniu Gminy będzie prowadził Zakład  Usług Komunalnych w Łysomicach.

Informujemy mieszkańców, iż w przypadku jakichkolwiek zmian będziemy  informować mieszkańców poprzez stronę internetową Gminy Łysomice oraz stronę FB. Gminy Łysomice.

Informacji na temat sprzedaży węgla udzielają:

 1. Sławomir Cyrklaff tel. 56 678-32-22 wew.57 lub 508-394-509.
 2. Biuro obsługi klienta ZUK  56-678-44-51

Telefony czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy i Zakładu Usług Komunalnych.

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=