Treść strony: Dodatek węglowy

Dodatek węglowy - informacja dla mieszkańców Gminy Łysomice.

Urząd Gminy Łysomice informuje, że od 17 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz opublikowaniem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Stosowny wniosek o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć:

  • na piśmie (minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia wzór wniosku o dodatek węglowy),
    w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, w godz. pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego)
    na adres skrzynki ePUAP Urzędu Gminy Łysomice lub Gminy Łysomice ( /w32wxn0s7e/skrytka lub /gmLysomice/domyslna ).

Termin składania wniosku o wypłatę dodatku upływa z dniem 30 listopada 2022 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. Wzór wniosku będzie jednolity w całej Polsce.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń - zgodnie z art.3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Przyjmowaniem wniosków oraz udzielaniem informacji i porad dotyczących składania wniosków o dodatek węglowy udziela pracownik Urzędu Gminy Łysomice, Pan Sławomir Cyrklaff - kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 56 678 32 22 w. 57 lub mailowo: s.cyrklaff@lysomice.pl


Wniosek o dodatek węglowy, wskazówki jak wypełnić wniosek oraz poradnik dotyczący wypłaty dodatku węglowego można pobrać również na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy 

Kontakt


Urząd Gminy Łysomice

ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie

Archiwalny serwis www

tel. 56/678-32-22
fax 56/678-35-05
e-mail: sekretariat@lysomice.pl

Archiwalna strona BIP

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:15
Wtorek: 7:30 - 16:30
Środa: 7:30 - 15:15
Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 15:15

RrjK+cAAAAASUVORK5CYII=